گونه شناسی عضلات فقرات
دانلود نسخه کامل

گونه شناسی و مشخصات عضلات ستون فقرات.TYPOLOGY AND PROFILE OF SPINE MUSCLES

مشخصات عضلانی عضلات ستون فقرات در پایداری تنه، اهمیت زیادی دارند. به نظر میرسد که عضلاتی که از ستون فقرات پشتیبانی می کنند، محتوای بالای فیبرعضلانی قرمز را با سطح مقطع برابر یا بالاتر از الیاف عضلانی سفید نشان می دهند. ممکن است که عضلات اکستانسور کمری بین دو جنس مرد و زن دارای ظرفیت عملکردی متفاوتی باشند. اکثر پروتئین های ساختاری تارچه عضلانی به غیر از پروتئین اکتین و پروتئین میوزین، در حفظ تمامیت ساختاری سلول های عضلانی نقش مهمی دارند.

تحقيقات-خدمات2-بهداشتي-درما-1024x736
دانلود نسخه کامل

تحقیقات BMC خدمات بهداشتی درمانی/BMC Health Services Research

: بهداشت و درمان، تأمین مالی عادلانه و پاسخ گویی به نیازها و انتظارات کاربران، به عنوان اهداف اساسی و ضروری نظام بهداشت ، در نظر گرفته می شوند. تلاش های زیادی در جهت درک و اندازه گیری پاسخ گویی به عنوان پایه ای برای ارزیابی جنبه های غیر بهداشتی عملکرد نظام های بهداشتی ، صورت گرفته است. زمانی که در زمینه خدمات مشاوره و تست اختیاری HIV (VTC) در یک سطح محلی و منطقه ای در کنیا ابزار پاسخ گویی اعمال شده است، این مطالعه به بررسی کاربرد ابزار پاسخ گویی توسعه یافته توسط WHO می پردازد.