,ترسیم با رایانه ,ترسیم با کامپیوتر ,رسم با رایانه ,رسم با کامپیوتر ,کاربرد ترسیم با رایانه ,کاربرد ترسیم با کامپیوتر ,کاربرد رسم با کامپیوتر ,کاربرد رسم با رایانه ,کاربرد ترسیم با کامپیوتر در مشاغل ,کاربرد رسم با رایانه در شغل ها
دانلود نسخه کامل

ترسیم با رایانه در چه مشاغل و حرفه هایی کاربرد دارد؟/جواب سوال صفحه ۱۴ کتاب کار و فناوری نهم

جواب فعالیت صفحه 14 کتاب کار و فناوری نهم در گروه خود با جست وجو در اینترنت، کتاب ها و منابع دیگر در مورد اینکه ترسیم با رایانه در چه مشاغل و حرفه های دیگری می تواند کاربرد داشته باشد، تحقیق کنید.