دانلود نسخه کامل

بررسی کارخانه رب چین چین-تاریخچه پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی افزایش سرمایه – توضیح ساختار سازمانی شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین-فعالیت اصلی شرکت

شركت در تاريخ 19/12/1358 در اجراي قانون توسعه و حفاظت صنايع ايران مشمول بند ج قانون مذكور شناخته شده و تاريخ مذكور لغايت 20/12/1364 هيأت 5 نفره موضوع ماده 2 متمم قانون توسعه و حفاظت صنايع ايران طلب بانك صنعت و معدن تبديل به سهام گرديد . و در تاريخ 11/6/1369 به شركت سهامي عام تبديل و در تاريخ 10/10/1369 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است .

دانلود نسخه کامل

طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران – تعیین الگوی مدیریت بلایا برای ایران – مقایسه کشورهای مورد مطالعه از نظر بلایای طبیعی رایج- رویکردهای مطح نظر پژوهشگر در طراحی الگوی پیشنهادی

• ايران در منطقه اي از جهان واقع است ، كه داراي مخاطرات بسياري از نظر بلاياي طبيعي و سوانح غير • از حيث آسيب ديدگي و آسيب پذيري ،جزء هفت كشور نخست جهان است .

دانلود نسخه کامل

محیط کار و ارگونومی کارکنان

بررسي محيط كار در سازمانها از موضوعات مهمي است كه پيوسته در نشست ها و مقالات مطرح و بر اهميت وچگونگي ايجاد محيط كار مناسب و كارا چه از نظر فيزيكي و رواني براي نيروهاي انساني تاكيد مي شود؛ واضح و مبرهم است كه يك محيط كار خوب، هم از بعد فيزيكي با فراهم آوردن

دانلود نسخه کامل

فرهنگ سازمانی

در قسمت بررسی نظرات و نوشته‌های صاحب‌نظران به این نتیجه می‌رسیم كه پژوهشگرانی كه كوشیده‌اند ویژگیهای سازمانهای موفق را بیان كنند به‌طور مكرر بر مفهوم فرهنگ و قدرت و سرایت ارزشهای معنوی، عقاید و فرضیاتی تأكید كرده‌اند كه نیروی كاری سازمان به آنها وابستگی دارند.

مدیریت
دانلود نسخه کامل

اهمیت مدیریت آموزشی در پیشرفت و توسعه ملل

اهمیت مدیریت آموزشی در پیشرفت و توسعه ملل توجه به مدیریت را در اولویت قرارداده است. امروزه در مقایسه با گذسته،ایفای نقش مدیریت،یا برحسب تعریف هماهنگ ساختن فعالیت ها وامکانات سازماندر جهت حصول به اهداف سازمان بسیار دشوارتر شده است

دانلود نسخه کامل

استراتژی

اگرچه فرایند تدوین و استراتژی از هم مستقل می باشند. ولی از نظر ویژگی ها با هم متفاوتند. تدوین استراتژی نمی تواند به شیوه موفقیت آمیزی این تضمین را به شرکت بدهد که این استراتژی به شیوه موفقیت آمیزی به اجرا در خواهد آمد.

دانلود نسخه کامل

رضایت شغلی

تحقیقات زیادی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی انجام گرفته است که از میان آنها نظریه هرزبرگ (1959) شاخص ترین است.هرزبرگ درنظریه خود یک سری از عوامل انگیزشی را بعنوان عوامل انگیزاننده و مجموعه ای از عوامل انگیزشی دیگر را بعنوان عوامل نگهدارنده یا عوامل بهداشتی معرفی میکند.

مشتری
دانلود نسخه کامل

مشتری گرایی

مشتری¬گرایی بایستی محور تمامی فعالیت¬ها و خدمات بانکی باشد. همه بانک¬ها به نوعی به ارضاء نیازها و خواسته¬های مشتری پرداخته¬اند، و هیچ بانکی نمی¬تواند بدون ارضاء نیاز و خواسته¬های مشتری به حیات خود ادامه دهد.

نهضت سواد آموزی
دانلود نسخه کامل

نهضت سوادآموزی

تاریخچه سواد اموزی ایران نشان می دهد که با وجود تمام تلاشهای ظاهری و وضع قوانین و مفررات مختلف در زمینه سواد آموزی بزرگسالان در سال 1341 هنوز درصد زیادی از افراد که بالقوه می توانستند با سواد باشند از نعمت خواندن و نوشتن و کسب اگاهی محروم بودند.