خانواده شیستوزوماتیده,جنس شیستوزوما ,تحقیق ,میکروب شناسی,کرم شناسی,راه های تشخیص بیماری
دانلود نسخه کامل

پاورپوینت خانواده شیستوزوماتیده_جنس شیستوزوما

ناحیه گردن neck))بلافاصله پس از اسكولكس قرار دارد و اندازه آن در سستودهای مختلف متغیر است. گردن دارای یك توده مركزی حاوی سلول های جنینی است كه با روش میتوز به سرعت تكثیر یافته باعث رشد و تولید بند ها می شود.

پاورپوینت خانواده استرونژیلوئیدیده,پاورپوینت استرونژیلوئیدیده,پاورپوینت میکروب,میکروب شناسی,مورفولوژی,اپیدمیولوژی,درمانخانواده استرونژیلوئیدیده,درمان استرونژیلوئیدیده,میکروب,علوم تجربی,تحقیق,تحقیق کامل,
دانلود نسخه کامل

پاورپوینت خانواده استرونژیلوئیدیده

سیر تکاملی انگلی و آزاد :الف)سیرتکاملی مستقیم(شرایط نامساعد):در این حالت لارو رابدیتوئید همراه مدفوع به خارج دفع می شود. چنانچه شرایط از لحاظ حرارت، اکسیژن و ..... مناسب نباشد سریعا به لارو غلاف دار فیلاری فرم که آلوده کننده می باشد تبدیل می گردد.

پلاسمودیوم,پلاسمودیوم مالاریا,پاورپوینت پلاسمودیوم,پلاسموديوم( مالاريا),سیر تکاملی مالاریا در پشه آنوفل,پلاسمودیوم فالسیپاروم,پلاسمودیوم ویواکس,مورفولوژی ,پلاسمودیوم مالاریه ,پلاسمودیوم اوواله ,علائم بالینی پلاسمودیوم ,اپیدمیولوژی مالاریا,
دانلود نسخه کامل

پاورپوینت پلاسمودیوم( مالاریا)

عود: در پلاسمودیوم ویواکس و اواله مشاهده می شود و به معنای پیدایش مجدد انگل در خون پس از محو شدن کامل آن در عفونت اولیه است. در مالاریای منتقله بوسیله انتقال خون چون اسپوروزوئیت در خون وجود ندارد عود دیده نمی شود.