no-img
*** نِگزاوار ***

بایگانی‌ها اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 49 علوم هشتم/بررسی کنید که آیا نمک موجود در خانه شما یددار است ؟برای جلوگیری از کاهش ید در نمک یددار چه روش هایی را باید اجرا کرد؟ - *** نِگزاوار ***

help
*** نِگزاوار ***

مطالب

برچسب : اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 49 علوم هشتم/بررسی کنید که آیا نمک موجود در خانه شما یددار است ؟برای جلوگیری از کاهش ید در نمک یددار چه روش هایی را باید اجرا کرد؟
DOC
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۴۹ علوم هشتم/بررسی کنید که آیا نمک موجود در خانه شما یددار است ؟برای جلوگیری از کاهش ید در نمک یددار چه روش هایی را باید اجرا کرد؟

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۴۹ علوم هشتم/بررسی کنید که آیا نمک موجود در خانه شما یددار است ؟برای جلوگیری از کاهش ید در نمک یددار چه روش هایی را باید اجرا کرد؟


اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 49 علوم هشتم اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 49 علوم هشتم پزشکان سفارش می کنند که برای جلوگیری از ناهنجاری های تیروئیدی بیشتر از نمک یددار استفاده کنید.ید موجود در نمک ، ناپایدار است و به مرور کاهش می یابد.بررسی کنید که آیا نمک موجود در خانه شما یددار است ؟برای جلوگیری از کاهش ید در نمک یددار چه روش هایی را باید اجرا کرد؟ نمک خوراکی همان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / آذر / ۱۳۹۵   بازدید : 2825   نویسنده : مرجان محمدی پناه