no-img
*** نِگزاوار ***

بایگانی‌ها تحقیق و فعالیت های کتاب علوم ششم - *** نِگزاوار ***

help
*** نِگزاوار ***

مطالب

موضوع : تحقیق و فعالیت های کتاب علوم ششم
روزنامه دیواری کارخانه/روزنامه دیواری درمورد کارخانه سیمان/تحقیق یک کارخانه در شهر،استان

روزنامه دیواری کارخانه/روزنامه دیواری درمورد کارخانه سیمان/تحقیق یک کارخانه در شهر،استان


روزنامه دیواری کارخانه/روزنامه دیواری درمورد کارخانه سیمان/تحقیق درمورد یک کارخانه در شهر،استان  جمعاوری اطلاعات صفحه 30علوم ششم درباره یک کارخانه در محل زندگی خود اطلاعاتی جمع آوری کنید و به صورت روزنامه دیواری به کلاس گزارش دهید     در صفحه 30 علوم هشتم در قسمت (( جمعاوری اطلاعات )) از دانش آموز خواسته شده است که : ((درباره یک کارخانه در محل زندگی خود اطلاعاتی جمع آوری کنید و به صورت روزنامه دیواری به کلاس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / آبان / ۱۳۹۵   بازدید : 1277   نویسنده : کامران کامران فر
DOC
جمع آوری اطلاعات صفحه ۲۹ علوم ششم/۱-درزندگی روزانه از جوهرنمک در چه کارهایی استفاده می کنیم؟ ۲-هنگام استفاده از جوهرنمک در خانه چه نکاتی راباید رعایت کرد؟

جمع آوری اطلاعات صفحه ۲۹ علوم ششم/۱-درزندگی روزانه از جوهرنمک در چه کارهایی استفاده می کنیم؟ ۲-هنگام استفاده از جوهرنمک در خانه چه نکاتی راباید رعایت کرد؟


جمع آوری اطلاعات صفحه 29 علوم ششم 1-درزندگی روزانه از جوهرنمک در چه کارهایی استفاده می کنیم؟ 2-هنگام استفاده از جوهرنمک در خانه چه نکاتی راباید رعایت کرد؟"  جمع آوری اطلاعات صفحه 29 علوم ششم 1-درزندگی روزانه از جوهرنمک در چه کارهایی استفاده می کنیم؟ 2-هنگام استفاده از جوهرنمک در خانه چه نکاتی راباید رعایت کرد؟ نام شیمیایی : جوهر نمک. اسامی مترادف با جوهر نمک : جوهر نمک ، کلریدریک اسید ، هیدروژن کلراید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / آبان / ۱۳۹۵   بازدید : 3971   نویسنده : مرجان محمدی پناه
DOC
روزنامه دیواری آهن زنگ نزن/تحقیق درمورد آهن زنگ نزن/جمعاوری اطلاعات صفحه ۲۸ علوم ششم

روزنامه دیواری آهن زنگ نزن/تحقیق درمورد آهن زنگ نزن/جمعاوری اطلاعات صفحه ۲۸ علوم ششم


دانلود روزنامه دیواری آماده در مورد آهن زنگ نزن  جمعاوری اطلاعات صفحه 28 علوم ششم با کمک بزرگتر ها و با استفاده از اینترنت و... درباره ی ((آهن زنگ نزن)) اطلاعاتی را جمع آوری کنید و به صورت روزنامه دیواری به کلاس گزارش دهید در صفحه 28 علوم هشتم در قسمت (( جمعاوری اطلاعات )) از دانش آموز خواسته شده است که : ((با کمک بزرگتر ها و با استفاده از اینترنت و... درباره [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۰ / آبان / ۱۳۹۵   بازدید : 4117   نویسنده : کامران کامران فر
DOC
استفاده و کاربرد آهن در صنایع مختلف/جمعاوری اطلاعات صفحه ۲۵ علوم ششم

استفاده و کاربرد آهن در صنایع مختلف/جمعاوری اطلاعات صفحه ۲۵ علوم ششم


تحقیق کامل درمورد استفاده و کاربرد آهن در صنایع مختلف  جمعاوری اطلاعات صفحه 25 علوم ششم فهرستی از صنایع در استان ،شهر یا روستای خود تهیه و کاربرد های آهن در هر مورد را به طور جداگانه مشخص کنید   در صفحه 25 علوم هشتم در قسمت (( جمعاوری اطلاعات )) از دانش آموز خواسته شده است که : (( فهرستی از صنایع در استان ،شهر یا روستای خود تهیه و کاربرد های آهن در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / آبان / ۱۳۹۵   بازدید : 6264   نویسنده : کامران کامران فر