no-img
*** نِگزاوار ***

بایگانی‌ها (PO) پروژه ها و مقالات علوم تجربی و پایه - صفحه 2 از 4 - *** نِگزاوار ***

help
*** نِگزاوار ***

مطالب

موضوع : (PO) پروژه ها و مقالات علوم تجربی و پایه
آماده سازی محیط کشت -سیستم های کشت مایع در مقابل جامد- تکمیل کننده های آلی – ویتامینها- تنظیم کننده های رشد – جنین زایی در ریزنمونه های جنینی نابالغ نهان دانگان – ریشه زایی ساقه ها – ترکیبات محیط کشت

آماده سازی محیط کشت -سیستم های کشت مایع در مقابل جامد- تکمیل کننده های آلی – ویتامینها- تنظیم کننده های رشد – جنین زایی در ریزنمونه های جنینی نابالغ نهان دانگان – ریشه زایی ساقه ها – ترکیبات محیط کشت


کاربر گرامی  جهت استفاده از امکانات وبسایت به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر (Internet Expelorer) استفاده نکنید. پیشنهاد میشود از مرورگر های موزیلا فایر فاکس ( Mozilla Fire fox ) یا گوگل کروم ( Google Chrome ) استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 258   نویسنده : publisher4
بررسی اثر ملاتونین در زخم معد ه ناشی از اتانول در موش صحرایی کلستاتیک-پایان نامه جهت دریافت دکتری داروسازی-اشکال غیر معمول اولسر پپتیک – برخی از عوامل دفاعی در مقابل زخم‌های معدی- بررسی شیوع اولسر پپتیک در بیماران یرقانی – مکانیزم‌های ضد رادیکال‌ آزادی مغز )- طرز تشکیل رادیکال‌های آزاد اسید چرب و مکانیسم عمل
ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 193   نویسنده : publisher4
روش تحقیق انرژی هسته ای و کاربرد کشاورزی-۱-	تغییرات ژنتیکی ۲-	افزایش طول عمر در محصولات کشاورزی ۳-	ردیابی کود و آب در گیاهان ۴-	عقیم سازی ۵-	ردیابی پرندگان و حشرات ۶-	زود رسی و دیر رسی میوه ها ۷-	بالا بردن مقاومت گیاهان ۸-	تعیین مسیر آبهای زیر زمینی ۹-	استر لیزه کردن

روش تحقیق انرژی هسته ای و کاربرد کشاورزی-۱- تغییرات ژنتیکی ۲- افزایش طول عمر در محصولات کشاورزی ۳- ردیابی کود و آب در گیاهان ۴- عقیم سازی ۵- ردیابی پرندگان و حشرات ۶- زود رسی و دیر رسی میوه ها ۷- بالا بردن مقاومت گیاهان ۸- تعیین مسیر آبهای زیر زمینی ۹- استر لیزه کردن


کاربر گرامی  جهت استفاده از امکانات وبسایت به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر (Internet Expelorer) استفاده نکنید. پیشنهاد میشود از مرورگر های موزیلا فایر فاکس ( Mozilla Fire fox ) یا گوگل کروم ( Google Chrome ) استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 428   نویسنده : publisher4
پاورپوینت کاربینی (شرکت پتروشیمی لرستان)

پاورپوینت کاربینی (شرکت پتروشیمی لرستان)


کاربر گرامی  جهت استفاده از امکانات وبسایت به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر (Internet Expelorer) استفاده نکنید. پیشنهاد میشود از مرورگر های موزیلا فایر فاکس ( Mozilla Fire fox ) یا گوگل کروم ( Google Chrome ) استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 249   نویسنده : publisher3
واکنش هیدروژن اسیدها با استرهای استیلنی در حضور هسته دوستهای فسفردار-در این ترکیبات یک اتم کربن مستقیماً‌به اتم فسفر متصل شده است . از این ترکیبات برای تولید مواد شیمیایی ، صنعتی و بیولوژیکی استفاده می شود

واکنش هیدروژن اسیدها با استرهای استیلنی در حضور هسته دوستهای فسفردار-در این ترکیبات یک اتم کربن مستقیماً‌به اتم فسفر متصل شده است . از این ترکیبات برای تولید مواد شیمیایی ، صنعتی و بیولوژیکی استفاده می شود


کاربر گرامی  جهت استفاده از امکانات وبسایت به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر (Internet Expelorer) استفاده نکنید. پیشنهاد میشود از مرورگر های موزیلا فایر فاکس ( Mozilla Fire fox ) یا گوگل کروم ( Google Chrome ) استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۹ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 349   نویسنده : publisher4
پلی وینیل الکلی – هیدرولیزیک پلیمر- هیدرولیز پلی وینیل استر

پلی وینیل الکلی – هیدرولیزیک پلیمر- هیدرولیز پلی وینیل استر


کاربر گرامی  جهت استفاده از امکانات وبسایت به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر (Internet Expelorer) استفاده نکنید. پیشنهاد میشود از مرورگر های موزیلا فایر فاکس ( Mozilla Fire fox ) یا گوگل کروم ( Google Chrome ) استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۸ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 474   نویسنده : publisher4
سردخانه ها و اتاق های انجماد واکسنها-مشخصات اجرایی تجهیزات و مراحل آزمایش -سردخانه ها و اتاق های انجماد واکسنها و زیست شناسی -سازمان جهانی بهداشت

سردخانه ها و اتاق های انجماد واکسنها-مشخصات اجرایی تجهیزات و مراحل آزمایش -سردخانه ها و اتاق های انجماد واکسنها و زیست شناسی -سازمان جهانی بهداشت


کاربر گرامی  جهت استفاده از امکانات وبسایت به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر (Internet Expelorer) استفاده نکنید. پیشنهاد میشود از مرورگر های موزیلا فایر فاکس ( Mozilla Fire fox ) یا گوگل کروم ( Google Chrome ) استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 350   نویسنده : publisher4
واکسیناسیون – بیماریهای دارای واکسن- کلیات واکسیناسیون – ایمن سازی فعال یا واکسیناسیون – واکسن چیست و چگونه تولید می شود ؟

واکسیناسیون – بیماریهای دارای واکسن- کلیات واکسیناسیون – ایمن سازی فعال یا واکسیناسیون – واکسن چیست و چگونه تولید می شود ؟


کاربر گرامی  جهت استفاده از امکانات وبسایت به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر (Internet Expelorer) استفاده نکنید. پیشنهاد میشود از مرورگر های موزیلا فایر فاکس ( Mozilla Fire fox ) یا گوگل کروم ( Google Chrome ) استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 304   نویسنده : publisher4
برنامه گسترش ایمن سازی- ذخیره سازی واکسن و زنجیره سرما- ایمنی زایی واکسنها -پاسخ ایمنی به واکسنها

برنامه گسترش ایمن سازی- ذخیره سازی واکسن و زنجیره سرما- ایمنی زایی واکسنها -پاسخ ایمنی به واکسنها


کاربر گرامی  جهت استفاده از امکانات وبسایت به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر (Internet Expelorer) استفاده نکنید. پیشنهاد میشود از مرورگر های موزیلا فایر فاکس ( Mozilla Fire fox ) یا گوگل کروم ( Google Chrome ) استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 244   نویسنده : publisher4
عوارض ناخواسته ایمن سازی -طبقه بندی پیامدهای نامطلوب پس از ایمن سازی (AEFIs) – واکنش های آنافیلاکتیک (افزایش حساسیت )

عوارض ناخواسته ایمن سازی -طبقه بندی پیامدهای نامطلوب پس از ایمن سازی (AEFIs) – واکنش های آنافیلاکتیک (افزایش حساسیت )


کاربر گرامی  جهت استفاده از امکانات وبسایت به هیچ وجه از مرورگر اینترنت اکسپلورر (Internet Expelorer) استفاده نکنید. پیشنهاد میشود از مرورگر های موزیلا فایر فاکس ( Mozilla Fire fox ) یا گوگل کروم ( Google Chrome ) استفاده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 333   نویسنده : publisher4