no-img
*** نِگزاوار ***

بررسي نياز به درمان‌هاي ارتودنسي در دانش‌آموزان 16-14 ساله -دندانپزشکی

help
*** نِگزاوار ***

ادامه مطلب

بررسی نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان ۱۶-۱۴ ساله منطقه ۱۹ آموزش و پرورش تهران در سال ۱۳۸۲- معرفی شاخص نیاز به درمان‌های ارتودنسی-معرفی کاربرد شاخص های مال اکلوژن
zip
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶

بررسی نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان ۱۶-۱۴ ساله منطقه ۱۹ آموزش و پرورش تهران در سال ۱۳۸۲- معرفی شاخص نیاز به درمان‌های ارتودنسی-معرفی کاربرد شاخص های مال اکلوژن


بررسی نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان ۱۶-۱۴ ساله منطقه ۱۹ آموزش و پرورش تهران در سال ۱۳۸۲- معرفی شاخص نیاز به درمان‌های ارتودنسی-معرفی کاربرد شاخص های مال اکلوژن

پایان نامه:

جهت اخذ دکترای  دندانپزشکی در۷۸ صفحه

[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]عنوان: بررسی نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان ۱۶-۱۴ ساله منطقه ۱۹ آموزش و پرورش تهران در سال ۱۳۸۲٫

 سابقه و هدف : نیاز به درمان‌های ارتودنسی الگوی شناخته شده‌ای ندارد و دندانپزشکان نظرهای متفاوتی درباره نیاز به درمان ابراز می‌کنند. آگاهی از میزان نیاز به درمان‌های ارتودنسی برای برنامه ریزی‌های کلان بهداشتی و بیمه دندانپزشکی اهمیت ویژه‌ای دارد. در این پژوهش، نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان ۱۶-۱۴ ساله منطقه ۱۹ آموزش و پرورش شهر تهران تعیین شد.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش ۴۶۰ دانش‌آموز ۱۶-۱۴ ساله دبیرستانی از منطقه ۱۹ آموزش و پرورش شهر تهران معاینه شدند و نیاز به درمان‌های ارتودنسی به کمک جزء سلامت دندانی(DHC) شاخص نیاز به درمان‌های ارتودنسی(IOTN) بررسی شد. نمونه‌ها از شش دبیرستان دولتی دخترانه و پسرانه به طور تصادفی وبه نسبت جمعیت انتخاب شدند و معاینات به کمک آیسلانگ و خط‌کش   DHC زیر نور آفتاب و روی صندلی معمولی انجام شد و یافته‌ها برای بررسی میزان نیاز در هر گروه و مقایسه بین گروه‌های مختلف تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: از میان دانش‌آموزان معاینه شده ۶/۱۷ درصد در رتبه ۴و۵، ۹/۲۵ درصد در رتبه ۳ و ۵/۵۹ درصد در رتبه ۱و۲ سلامت دندانی قرار می‌گیرند. رابطه معنی‌داری میان نیاز به درمان‌های ارتودنسی با جنس و سن مشاهده نشد. (P>0.05) بیشترین عوامل ایجاد کننده نیاز به درمان جابه‌جایی نقطه تماس، اورجت، اپن بایت و کراس بایت بود.[/tab][tab title=”فهرست” icon=”fa-pencil “]فهرست مندرجات:

الف ـ یاد و نام خداوند

ب ـ صفحه عنوان

ج ـ تقدیر و تشکر و قدردانی

د ـ تقدیر و تشکر

ه ـ و ـ چکیده فارسی

 

فصل اول: دلایل انتخاب موضوع…………………… ۱

             بیان مساله……………………. ۴-۲

            بررسی  پیشینه پژوهش……………. ۲۰-۵

معرفی شاخص نیاز به درمان‌های ارتودنسی………. ۲۹-۲۰

            اهداف ………………………… ۳۰

      

فصل دوم: متغیرها………………………… ۳۲-۳۱

           مواد و روش‌ها …………………. ۳۵-۳۳

           مسائل اخلاقی و انسانی طرح       ……. ۳۷

 

فصل سوم:   یافته ها……………………… ۴۳-۳۸

 

فصل چهارم: بحث………………………….. ۴۶-۴۴

                نتیجه‌گیری…………………… ۴۷

               پیشنهادات …………………… ۴۸

               مشکلات ………………………. ۴۸

منابع………………………………….. ۵۱-۴۹

Abstract…………………………………………………………………………………… 52

 [/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

فصل اول:

  • دلایل انتخاب موضوع
  • بیان مساله
  • بررسی پیشینه پژوهش
  • معرفی شاخص نیاز به درمان‌های ارتودنسی
  • اهداف


  • دلایل انتخاب موضوع

آنچه برای برنامه‌ریزی‌های کلان و حصول نتایج عالی دارای اهمیت فوق العاده است وجود شاخصهای معتبر و آمار صحیح می‌باشد که در طی یک تحقیقات صحیح با رعایت اصول و مبانی آن بدست می‌آید. در علوم پزشکی و دندانپزشکی نیز این موضوع بشدت ضروری است. داشتن شاخص و آمار در کلیه گرایشهای دندانپزشکی از جمله ارتودنسی که بعنوان قدیمی‌ترین شاخه علم دندانپزشکی مطرح است، راه را برای برنامه‌ریزی صحیح و حصول نتایج عالی تسهیل خواهد نمود.

— اساساً ارائه خدمات در سطح جامعه باید با برنامه‌ریزی و با توجه به منابع و اولویتها صورت پذیرد. در دندانپزشکی جامعه‌نگر نیز برنامه‌ریزی‌ها برای درمان جامعه‌نگر انجام می‌شود.

— با داشتن برآوردی از نیاز جامعه به درمان می‌توان وضعیت آینده را با وضعیت امروز مقایسه نمود و تأثیر کیفیت آموزش، روش‌ها و امکانات جدیدتر را برای کاهش نیاز جامعه به درمان ارزیابی نمود و با انجام این مطالعه میزان نیاز به درمان دانش‌آموزان ۱۶-۱۴ ساله منطقه ۱۹ آموزش و پرورش شهر تهران مشخص خواهد شد.

— از موارد کاربرد دیگر این پژوهش می‌توان ارزیابی نتایج درمان، مقایسه شاخص‌های جدید، مقایسه نیاز یا احساس نیاز، تأثیر روانی مال اکلوژن با توجه به شدت آن، بررسی صحت انتخاب بیمار، مقایسه روشهای درمانی و درمان‌کنندگان را نام برد.

— با انجام این پژوهش می‌توان از این شاخص، در سطح وسیع در کشورمان برای دستیابی به اهداف فوق استفاده نمود.

— انجام این تحقیق نیاز به زمان طولانی ندارد و امکانات خاص و پرهزینه‌ای نمی‌خواهد. توانایی انجام این تحقیق از نظر تخصصی و پرسنلی، مالی و تجهیزاتی و مواد مصرفی در چهارچوب امکانات معاونت پژوهشی می‌باشد.

— انجام این تحقیق آسان علمی و عملی بوده و نمونه‌ها در دسترس هستند و انجام آن پس از دوره یا آموزش مناسبی امکان‌پذیر است. و خود محقق به همراه همکارانش قادر به انجام آن هستند. از آنجائیکه این شاخص در بعضی از نقاط جهان به پیشنهاد W.H.O اندازه‌گیری شده و در کشور ما هم دو طرح کوچک‌تر از آن انجام شده لذا در بررسی منابع اطلاعات، مشکل خاصی بچشم نمی‌خورد. بعلت شرایط خاص کشور ما، برای اولین بار این تحقیق در منطقه ۱۹ آموزش و پرورش شهر تهران بعنوان بخشی از طرح کلی مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی در سطح تهران انجام و بدین ترتیب بنای تحقیقات بزرگتر و کاربردهای بیشتر این شاخص در ایران پایه‌ریزی می‌گردد.


بیان  مسئله:

یکی از مهترین مشکلاتی که رشته ارتودنسی همواره با آن مواجه است تعیین شاخص نیاز به انجام درمان ارتودنسی است .شاخص نیاز به درمان ارتودنسی در سراسر جهان کاربرد وسیعی داشته ودر اروپا وآمریکا از اعتبار روزافزونی برخوردار است اما متاسفانه در جامعه ما، نیاز به درمان ارتودنسی الگوی شناخته شده ای ندارد و برآورد دقیقی از نیاز به درمان درسطح جامعه در دسترس نیست،در حالی که اعلان نظر قطعی برای شروع درمان بر مبنای چنین شاخصهائی ممکن بوده وهمچنین بهبود وضعیت بهداشت وسلامت جامعه از طریق تحت پوشش بیمه قرارگرفتن خدمات ارتودنسی

کمتر و درمانهای  ساده تر قابل پیشگیری هستند و از آنجایی که عمده چنین درمانهایی توسط دندانپزشکان عمومی نیز قابل ارائه بوده و طیف وسیعی از جامعه ، امکان برخورداری از آن را خواهند یافت . از طرف دیگر هر چند هدف ما در کلینیک درمان تک تک افراد است ولی به عنوان عضوی از ارائه دهندگان خدمات بهداشتی ، درمانی، هدف نهایی ما  بهبود شرایط موجود در کل جامعه وتحقق اهداف توسعه در کشور  است. یکی از اهداف توسعه در جوامعی چون جامعه ما

معیارهایی ارائه شود تا حداقل تمام دندانپزشکان بتوانند نیاز درمان را به طور یکسان تعیین نموده وهمچنین نیاز جامعه به درمانهای ارتودنسی به صورت کمی تعیین شده تا مسئولین کشوری بتوانند با همکاری مراکز علمی نسبت به  تعیین اولویتهای درمانی اقدام نمایند.

یکی از راه حلهایی که برای تعیین نیاز یا عدم نیاز بیمار به انجام درمان ارتودنسی ارائه شده ، استفاده از شاخصهای اکلوزالی است. در واقع جهت ارزیابی نیاز به درمان ، تعیین اسنانداردهای درمانی و ارزیابی نتایج کار توسط خود درمانگر، ایجاد شاخصی که کیفیت نتیجه درمان را به کمیت تبدیل کند لازم است. شاخص‌ها جهت طبقه‌بندی ناهنجاری‌های پزشکی و دندانی به وجود آمده اند تا در اپیدمیولوژی ، تحقیقات و طبقه‌بندی بیماران بر اساس نیاز ما را

؛ (مشابه بودن مشاهدات توسط مشاهده‌گرهای یکسان و یا متفاوت در زمان های مختلف) ، سادگی استفاده ، مقبولیت در میان شاغلین  حرفه دندانپزشکی و پذیرش  در بین آحادجامعه .

به طور کلی برخی شاخصهای معرفی شده عبارتند از:

۱- IOTN   (Index of Orthodontic Treatment Need)

۲- PAR    Peer Assessment Rating index) )

۳- شاخص اولویت درمانی Grainger ( (Treatment Priority Index = TPI

۴- شاخص اکلوزال Summer (  Summers O cclusal Index = SOI)

سنجش شاخص های ۳و۴ زمان زیادی صرف می کند و استفاده از آنها مشکل و مستلزم تکمیل فرم طولانی  و پیچیده ای است و همین اشکالات امکان تحقیقات و ارزیابی نتایج را محدود  می کند . دو  شـاخـصIOTN وPAR در حدود ۲۰ سال قبل ایجاد شده اند، شاخص نیازبه

بوده ودرمان آنها توسط دندانپزشک عمومی قابل اجراست، را تشخیص  داد .

هر چند در کشور ما برای سنجش  شاخص نیازبه درمانهای ارتودنسی مطالعاتی در دو شهر گرگان (۳۱) و بندر انزلی (۳۲) بطور منطقه ای، انجام شده ، اما متاسفانه تابحال اقدامی برای سنجش این شاخص در سطح شهر تهران انجام نگرفته است . این در حالی است که انجام چنین مطالعاتی در شهر تهران از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا شهر تهران به دلیل تمرکز امکانات بهداشتی و پایتخت بودنش معمولاَ در فعالیت های بهداشتی الگوی سایر

به درمان ارتودنسی و تخمین پراکندگی این نیاز به تحقق این ایده کمک وافری خواهد نمود.

هدف کلی پژوهش حاضر دستیابی وکسب اطلاعات مورد نیاز برای تعیین شاخصهای نیاز به درمان ارتودنسی است که در قالب بخشی از یک طرح پژوهشی فراگیرتر با عنوان « بررسی نیاز به درمانهای ارتودنسی  درنوجوانان ۱۶-۱۴ ساله تهران و شهر ری»  ، مصوب مرکز تحقیقات دندانپزشکی، انجام پذیرفته است. برای این منظور جزء سلامت دندانی(DHC) شاخص نیاز به درمان ارتودنسی (IOTN) و رابطه آن باجنس ، سن در نوجوانان ۱۶-۱۴ ساله دبیرستان‌های منطقه ۱۹ آموزش و پرورش شهر تهران در سال ۱۳۸۲ ، مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. انتخاب  گروه سنی ۱۶-۱۴

تر است وثانیا  در این گروه سنی به تصحیح شاخص تطابق با دوره دندانی مختلط ، نیازی نیست وبنابراین  نمونه گیری مطمئن تر است.

با استفاده از شاخصهای اکلوزالی تحقیقات مختلفی در کشورهای: انگلستان (۳)، ایالات متحده (۷) ، مالزی (۱۴)، اردن (۱۳) و چندین کشور دیگر انجام شده است. نتایج این تحقیقات نشان می دهد که نیاز به درمان ارتودنسی در مناطق و نژادهای مختلف متفاوت بوده وپارامترهای مختلفی بر آن اثر گذار است که در ادامه در قسمت پیشینه به آنها اشاره مختصری خواهد شد.


بررسی پیشینه پژوهش

معرفی کاربرد شاخص های مال اکلوژن(۱)

شاخص های ارتودنسی سال ها برای سنجش شدت مال اکلوژن بیماران و نیاز آن ها به درمان به کار رفـتـه انـد. دو شـاخـص   IOTN  (Index of Orthodontic Treatment Need) و PAR           Assessment Rating index) (Peer در حدود ۲۰ سال قبل معرفی شدند.کاربرد شاخص ها در آینده فراگیرتر خواهد شد تا سنجش نیاز به درمان و موفقیت درمان از همگونی بیشتری برخوردار شود.

درمان های ارتودنسی از ابتدای بنیانگذاری (National Health Service) NHS در سال ۱۹۴۸ در دسترس بوده اند. دسترسی به این درمان ها از آن زمان در سطح وسیع‌تری ممکن شده و درمان در مطب‌ها نیز پیچیده تر گشته است، ضمناَ تمایل به درمان های  ثابت و فانکشنال نیز بیش تر به چشم می خورد. در سالهای اخیر ، نگرانی هایی درباره

از ۱۲۰۰ موردمعرفی شده بهDental Practice Board ، در درصد قابل توجهی از آنان ، نیاز به درمان کاهش یافته و دندان ها ردیف شده بودند. از موارد گزارش شده، ۲۰ درصد نیاز متوسطی به درمان داشتند و این نشان می داد بیماران این گروه به خوبی درمان شده بودند.برای چندین سال ارزیابی کیفیت نتایج درمانی ارتدنسی یکی از مشکلات بوده است . برای بیماران و دندانپزشکان عمومی

از اینکه چرا برای درمان فرا خوانده شدند آگاهی نداشتند . به‌نظر می رسد که بسیاری از درمان‌های ارتودنسی که در گذشته انجام می شد در اثر القای دندانپزشک بود، بنابراین به  روش‌هایی برای تعریف نیازها و استانداردهای درمانی نیاز داریم.

معمولاَ در سیستم های بهداشتی عمومی منابع موجود برای برآورد نیازها کفایت نمی کنند. بر این اساس مجبور به تقسیم منابع و اولویت بندی هستیم. به دلیل کمبود منابع و نگرانی درباره

بود. در سوئد و نروژ ارتودنتیست ها مال اکلوژن را در چند گروه بندی کرده اند که میزان برداشت از منابع  بهداشت عمومی را برای درمان مشخص می کند؛ بیماران مبتلا به شکاف لب و کام ، اورجت بیش از ۱۰ میلی متر، دندان های نهفته و چندین دندان غایب در گروه فوری ترین درمان ها قرار

دانست. جهت ارزیابی درمان تعیین اسنانداردهای درمانی و ارزیابی نتایج کار توسط خود درمانگر، ایجاد شاخصی که کیفیت نتیجه درمان را به عدد تبدیل کند لازم است.

چرا باید از شاخص ها استفاده کنیم ؟

شاخص‌ها جهت طبقه‌بندی ناهنجاری‌های پزشکی و دندانی به وجود آمده اند تا در اپیدمیولوژی ، تحقیقات و طبقه‌بندی بیماران بر اساس نیاز ما را یاری دهند. شاخص DMF در دندانپزشکی  ترمیمی وشاخص هایی در پریودنتولوژی و سایر زمینه های دندانپزشکی سال هاست که مورد استفاده قرار می

نجا که الگوهای بی ارتباطی را نمایش می دهد که بیما ر نسبت به آنها واکنش متفاوتی دارد.

شاخص های بسیاری در گذشته برای سنجش مال اکلوژن به وجود آمد، اما تنها دو شاخص  اولویت درمانی Grainger ( TPI )  وشاخص اکلوزال Summer ( OI)

ای است و همین اشکالات امکان تحقیقات و ارزیابی نتایج را محدود  می کند.

برخی مطالعات نتایج به دست آمده از کاربرد شاخص های متفاوت مال

را بین معالجه کنندگان در کاربرد ۳ شاخص مختلف یافته بودند.

استفاده ازشاخص ها باید در تفسیر خصوصیت ها همگونی ایجاد کند.در حالیکه شاخص‌های مورد استفاده تا سال های اخیر الگوهای مشابهی را از خصوصیات مختلف یک مال اکلوژن نشان نمی دادند. وبه همین دلیل با وجود آن که شاخص ها ی متعددی به وجود آمده اند (همانطور که قبلاَ اشاره کردیم) هیچ یک در سطح بین المللی مقبولیت نیافتند. بنا براین شاخص های ساده تر باید ایجاد گردند. در چند سال اخیر ، دو بخش دانشگاهی ( در متچستر و بریستول ) و چهار مجمع ارتودنسی از طریق گروه الحاقی استانداردهای خود- دو شاخص برای مال اکلوژن  را ایجاد کرده اندکه عبارتند از:

الف) شاخص نیازبه درمانهای ارتودنسی(IOTN)  ب) شاخص درجه بندی سنجش همتایی یا   PAR

(Peer Assessment Rating) . شاخص نیازبه درمانهای ارتودنسی(IOTN) ازدو جزء مستقل سلامت دندانی (Dental Health Component = DHC)  و جزء زیبایی (Aesthetic Component)     تشکیل شده است. شاخص درجه بندی سنجش همتایی (PAR)  مقادیر عددی

این ها میزان انحراف از اکلوژن ایده آل را نشان می دهد( که اکلوژن عالی مقدار عددی صفر را می پذیرد).

این شاخص ها توسط ۷۴ دندانپزشک شامل ۲۲ ارتودنتیست مشاور، ۲۲ متخصص رشته های دیگر، ۱۱ مسئول دندانپزشکی در جامعه، ۱۵ دندانپزشک عمومی و ۴ صاحب نظر دیگر( مشاور بورد دندانپزشکی و کارکنان بخش ارتودنسی بیمارستان) ارزیابی شد تا مطمئن شویم مجموعه صاحب نظران نمایانگر جامعه دندانپزشکی هستند.(۱)

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

تاریخچه ابداع IOTN

ایجاد شاخصی برای سنجش اولویت درمانی(۲)

هدف این مطالعه ایجاد شاخصی معتبر و تکرار پذیر برای ارجحیت درمان ارتودنسی بود.پس از مرور متون در دسترس ، چنین نتیجه گیری شد که این هدف با

،  این شاخص به صورت ۵ رتبه با مر زهای مشخص تغییر یافت. برای سنجش نیاز درمانی از دیدگاه زیبایی نیز شاخصی با ۱۰ طبقه، به طور مستقل تعریف شد . این شاخص با استفاده از عکس هایی از افراد ۱۲ ساله که در یک تحقیق بزرگ چند تیمی  جمع آوری شده بود ارزیابی شد. ۶ قضاوت کننده غیر دندانپزشک این عکس ها را بر اساس یک میزان آنالوگ بصری و به فواصل مساوی در محدوده ارزیابی تنظیم کردند و عکس هایی که نماینده هر دسته بودند انتخاب شدند. برای سنجش این شاخص در عمل ، دو نمونه از جمعیت ، گروهی از

.

نقد:

در این شاخص به خوبی به  دو  جزء مستقل نیاز درمانی ارتودنــــسی ( جزء زیبایی و جزء سلامت دندانی ) به طور  جداگانه بها داده شده است، لذا خصوصیات شاخص اکلوزالی ایده ال ( از  جمله اعتبار)

جزء همپوشانی بالایی دارند و می توان شاخص DHC را به صورت مستقل نیز در کارهای جامعه نگر به کار برد.

 

نیاز به درمان ارتودنسی در کودکان انگلستان(۳)

مدیریت موثر یک سیستم تامین کننده سلامت دندانی عمومی به اطلاعات دقیقی ازنیاز جامعه احتیاج دارد. در بررسی های پیشین میزان نیاز به درمان ها ی ارتودنسی در جوامع که توسط اپیدمولوژیست ها و ارتودنتیستها ارزیابی شده ، بسیار گوناگون بوده است. این مقاله یافته های دو پژوهش

تقریباَ یک سوم جمعیت ۱۱ تا ۱۲ ساله انگلستان به درمان ارتودنسی نیاز دارند . اساس انتخاب گروه های نیازمند به درمان در هر دو مطالعه مشابه و بر اساس شدید ترین الگوهای ناهنجاری اکلوزالی بود.

مواد و روش ها:

جمعیت های مورد مطالعه به صورت تمام دانش آموزان  سال اول مقطع دوم تعریف شدند (یعنی ۱۲-۱۱ ساله ) که در مدارس دولتی منچستر و شفیلد حضور داشتند. با استفاده از تکنیک نمونه گیری

معاینه :

معاینه در هر مدرسه با استفاده از لامپ angle poise  با حباب ۶۰ واتی و در شرایط استاندارد انجام شد. هیچ اطلاعات رادیوگرافیکی استفاده نشد و معاینه کننده ها به مدارک

انجام گردید. هر دو معاینه کننده قبلاَ برای استقاده از IOTN  آموزش دیده بودند و مهارت لازم را کسب کرده بودند.

نقد مقاله :

سن انتخاب شده در این مطالعه ۱۱ تا۱۲ سالگی بوده است، در این سنین احتمال عدم رویش مولرهای دوم و حتی پره مولرهای دو م نیز وجود دارد که نیاز درمانی را بیش ازحد واقعی جلوه     می دهد و رویش  فکین نیز هنوز به حداکثر خود نرسیده و فرصتی برای جبران شلوغی های دندانی در ناحیه قدامی وجود دارد.

در مطالعه مااستفاده از IOTN در سنین ۱۶-۱۴سالگی بود که حتی با ا حتساب تاخیر رویش که در محدوده ۲ سال کاملاَ طبیعی اســـت. احتمال تخمین غیر واقعی نیاز درمانی به حداقل می رسد زیرا در این سنین دندان های دایمی کاملاَ رویش یافته اند.

گوناگونی نظر دندانپزشکان در تعیین نیاز به درمان ارتودنسی(۴):

خصوصیاتی که دندانپزشکان برای قضاوت درباره نیاز به درمان ارتودنسی استفاده می کنند چندان مشخص نیست. این مطالعه درباره  گوناگونی برداشت دندانپزشکان از نیاز به درمان ارتودنسی

.پیشنهاد می شود یکی از روش های دستیابی به ارزیابی هماهنگ نیاز به درمان های ارتودنسی ، استفاده از یک شاخص اکلوزالی است. تا زمانی که یک شاخص اکلوزالی توسط جامعه ارتودنسی پذیرفته نشده، اختلاف بین نیاز و در خواست درمان ارتودنسی بین دندانپزشکان و دیدگاه های ناهمگون آنها ادامه خواهد یافت.

نقد:

تعیین نیاز به درمان های ارتودنسی بدون حضور بیمار از سوی دندانپزشک با مشکلات فراوان مواجه است ناتوانی در بررسی اکلوژن دینامیک بیمار و بررسی عوارض بالینی ما ل اکلوژن از جمله این عوارض است.به هر حال، این مقاله در نمایش عدم

است.

مقایسه و مقابله دو شاخص ارتودنسی شاخص نیاز به درمان های ارتودنسی و شاخص زیبایی دندانی (۵)

این مقاله دو شاخص ارتودنسی شاخص نیاز به درمان های ارتودنسی (IOTN) و شاخص زیبایی دندانDAI)  (  را با یکدیگر مقایسه می کند. هر دو شامل خصوصیات بالینی و زیبایی هستند. هر دو این پیش فرض را قبول دارند که یکی از

برای بهره گیری از منابع عمومی بکار رفته اند. نحوه ایجاد ارزش و اعتبار IOTN  و DAI به ترتیب دراولین ودومین قسمت مقاله توصیف شده اند. قسمت سوم مقاله این دو شاخص را با هم مقایسه می کند.. در IOTN  جزء زیبایی  ابزاری جداگانه و مستقل از جزءسلامت دندانی است .جنبه بی همتایی DAI ارتباط دادن نظریات مردم از زیبایی

از درمان ، نیاز به درمان جزئی و نیاز به درمان قطعی هستند و از یک محدوده پیوسته برخوردار نیست ، در حالی که DAI  از یک محدوده وسیع تر برخورداراست. و نتیجه قابلیت  مقایسه دقیق تری خواهد داشت.

نقد مقاله

هر چند نویسندگان مقاله که هر دو  مبدعان DAI ‌ بوده اند، اشکالاتی به شاخص (IOTN)   وارد داشته اند، ولی همانطور که درمتن مقاله دیده می شود DAI  نیزخالی از اشکال نیست. و علاوه بر این ایجاد

حساسیت آن به دندان های از دست رفته ، اثبات شده و اوربایت هایی که بافت نرم را صدمه می زنند تفاوتی با اوربایت‌های غیر تروماتیک ندارند.

به طور کلی هیچ کدام از شاخص‌های موجود بدون اشکال نیستند؛ ولی در کاربردهای اپیدمیولوژیک شاخص IOTN خصوصیات مهم  یک شاخص

در کاربرد، مقبولیت حرفه ای و مردمی و نیز زمان  سنجش کوتاه تر را داراست.

مطالعه اعتبارسه شاخص نیازبه درمان ارتودنسی درایالات متحده.(۶)

هدف این مطالعه بررسی نیاز درمانی از دیدگاه ۱۸ ارتودنتیست بود. ۱۶۰ کست مطالعه از تمام اقسام مال اکلوژن استفاده شدند. کست ها با توجه به شاخص های IOTN  و HLD و Modified HMAR  ارزیابی شدند. نتایج نشان داد هر سه شاخص اطلاعات معتبری برای تعیین نیاز به درمان‌های ارتودنسی فراهم می کنند.

نقد مقاله:

با توجه به استاندارد طلایی این مطالعه که شامل گروهی از ۱۸ ارتودنتیست بود،  اعتبار این مقاله دو  چندن می شود. در سایر مطالعات معمولاَ دو یا

به تایید این مقاله نیز مطابق با تشخیص ارتودنتیست ها در سطح نمونه های بزرگ( بیش از۲۰۰ کست ) است.

 

مطالعات اپیدمیولوژیک مال اکلوژن (۷)

شیوع مال اکلوژن ونیاز درمان ارتودنسی درایالات متحده ،آمار ارائه شده از(NHANES III)

نیاز و تقاضای درمان:

اطلاعات به دست آمده از سومین بررسی سنجش تغذیه و سلامت ملی (NHANES III)  تصویری شفاف از مال اکلوژن در جمعیت ایالات متحده در دهه ۱۹۹۰ در اختیار ما قرار می دهد. بی نظمی قابل تو جه انسیزورها در غالب گروه های نژادی و مذهبی رخ می دهد و تنها ۳۵% بالغین انسیزورهای تحتانی مرتبی دارند.بی نظمی در ۱۵% منجر به عوارض ظاهری و عملکردی می شود و نیاز به درمان به کمک توسعه

نیاز به درمان ارتودنسی دارند. در مقایسه با بقیه ، جمعیت نژاد Hispanic بی نظمی بیشتری در انسیزورهای خود دارند و روابط کلاس اا، ااا بیشتر در بین آنها دیده می شود ولی بایت عمیق و باز بین آنها شیوع کمتری دارد.

ملاحظات فانکشنال و روانی – اجتماعی در تعریف نیاز به درمان ارتودنسی تاثیر دارند.به همین دلیل تعیین نیازهای درمانی تنها با بررسی کست های دندانی و تصاویر رادیوگرافی مشکل است.Shaw و همکارانش سیستمی برای امتیاز بندی مال اکلوژن طراحی کرده اند

(شا خص نیاز به درمان های ارتـودنـسـی (IOTN) ) که بیماران را

پایه امتیازی که بیماران بر اساس یک سری عکس از مال اکلوژن به خود می دهند). همانطوری که انتظا ر می رود ارتباط بالایی بین امتیازات دو جزء شاخص وجود دارد ، که بر این اساس میتوان تنها  جزء سلامت دندانی را به عنوان نشانه نیاز به درمان به کار برد

کاربرد IOTN در بررسی اطلاعات نشان می دهد ۵۷ تا ۵۹% تمـــام گروه های نژادی و مذ هبی درجاتی از نیاز به درمان ارتودنسی را دارند. بیش از ۳۰% جوانان سفیدپوست ۱۱% نژاد Hispanic و۸% سیاهان تحت درمان قرار گرفته اند. مال اکلوژن شدید در بین

گرفته اند. با وجود آن که امروز تمام ایالت ها در امریکا به درمان ارتودنسی تحت حمایت   Medicaid نیاز دارند که خود شاهدی از اهمیت غلبه بر مشکلات ارتودنسی است. کمتر از ۱% بیماران ارتودنسی در برنامه های اجتماعی تحت درمان قرار می گیرند . علیرغم این موضوع ، حدود ۱۰% نوجوانان در پایین ترین سطح  جامعه و ۱۵% گروه متوسط تحت درمان ارتودنسی هستند. حتی خانواده هایی با منابع اقتصادی متوسط ارتودنسی را در اولویت بالایی قرار می دهند؛ زیرا نقشی بزرگ در مقبولیت فرد در اجتماع و شانس‌های زندگی افراد دارد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

سنجش مال اکلوژن و عامل زمان(۸)

سنجش وضعیت اکلوزال برای اهداف ارتودنسی را می توان براساس برداشت های شخصی و یا شاخص های ارتودنسی انجام داد. روش سنجش باید قابل تکرار باشد نتایج مورد نظر را  در تمام موارد به ما بدهد. این مطـالعه عامـل تـغـییر دهـنـده دیـگـری را بررسی می کند.

( معاینه در طول زمان). عکس ها و کست های دندانی ۴۵ نمونه در ۱۲ سالگی با وضعیت آنها در ۱۶ سالگی مقایسه شد. سنجش شدت بر اساس اظهار نظر شخصی و امتیازات AC از IOTN در مدارک اولیه و ثانویه ثبت  و توسط چهار ارتودنتیست اندازه گیری شدند. امتیازاتDHC از IOTN و DAIنیز توسط یکی از

محسوسی داشت ولی درگروه بندی ،دندانهای مختلط این کاهش معنی دار بود.DHC در طول زمان از ثبات

و با توجه  به تعداد  محدود نمونه ها  میتوانست از این خطا جلوگیری شود.

با توجه به نتیجه مطالعه استفاده از DHC  در مطالعات بعدی و مقایسه با مطالعه فعلی از ارزش و اعتبار برخوردار است در صورتی که AC وشاخص DAI  از این خصوصیت برخوردار نیستند.

 

عوامل موثر بر تصمیم گیری در مورد نیاز به درمان ارتودنسی در مطالعه ای طولانی مدت در جمعیت ۱۱و ۱۵ ساله و والدین ایشان.(۹)

هدف این مطالعه ارزیابی نگرش نسبت به درمان ارتودنسی در بین افراد ۱۱ ساله (T1) و ۱۵ ساله(T2) و والدین آنها ، برای نشان دادن پراکندگی میزان ارجاع و قبول درمان توسط یک شاخص نیاز به درمان که در (T1) سنجیده شد و نیز توضیح عوامل موثر در تصمیم گیری درباره نیاز به درمان   ارتودنسی در دوره ای از (T1)تا (T2) بوده است . گروهی از ۳۵۹ کودک و والدین آنها به پرسشنامه های جداگانه ای درT1پاسخ دادند و ۲۹۳ خانواده در پیگیری ۴ سال بعد مجدداَ پاسخ دادند. ۲۲۴ کودک پس

۵۶ درصد و بین ۴۰ تا ۷۱ درصد در کلینیک های مختلف متفاوت بوده  حدود ۴۴% کودکان درمان قبلی یا فعلی در T2 داشتند. هیچ تفاوتی بین دو جنس در گروه ارجاعی و درمان شده مشاهده نشد. انگیزه های زیبایی شایع ترین دلیل برای تقاضای خدمات ارتودنسی بود و گروه درمان شده پس از طی دوره

تمایل امکان درمان دارند.نگرش و تمایل گوناگون به درمان در بین کودکان حتی در گروهی که به شدت نیازمند درمان هستند نیز موثر است.

نقدمقاله:

 از سایر کاربردهای IOTN  مقایسه نتیجه درمان و بررسی نگرش و تغییر آن در بیماران است . در این مطالعه دو دوره

نظر گرفته شود.

 

ارزش شاخص نیاز به درمان ارتودنسی در طول زمان(۱۰)

هدف این مطالعه  اثبات اعتبار شاخص نیاز به درمان های ارتودنسی(IOTN) بین سنین ۱۱ تا ۱۹ سالگی بود. در این مطالعه نمونه ای طولی از ۳۱۴ بیمار از ۱۱ تا ۱۵ سالگی و ۱۴۲ نفر از آنها در ۱۹ سالگی بررسی شدندکه سابقه درمان ارتودنسی نداشتند و دندانی

در نظر گرفتن تغییرات اکلوزالی که بین ۱۱ و ۱۹ سالگی رخ می دهد قابل اعتماد است. مطالعه نشان می دهد تغییرات IOTN  از ۱۱ سالگی تا ۱۹ سالگی قابل چشم پوشی است؛ در این مقاله علاوه بر این نشان داده شده DHC از  ۱۱ سالگی تا ۱۹ سالگی ثبات بالایی دارد.

نقد مقاله:

روش این مقاله در بررسی کست‌ها و بیماران می تواند باعث خطای مشاهده گر شود. در حالی که ما در تحقیق خود تمام مشاهدات را در یک زمان و بر روی بیماران انجام می دهیم. یافته‌های این مقاله بار دیگر سن نمونه گیری ها (۱۶-۱۴ ) را تایید می کند . همانطور

۱۶-۱۴ ساله در دبیرستان ها نمونه گیری مطمئن تری خواهیم داشت  .

نیاز به درمان و احساس رضایت از ظاهر دندان ها در با لغین فنلاندی با و بدون سابقه درمان.(۱۱)

هدف این تحقیق ارزیابی نیاز به درمان ارتودنسی و رضایت بیمار در با لغین جوان ساکن منطقه‌ ای بود که در آنجا درمان ارتودنسی بدون هزینه ارایه می شود.

اطلاعات مربوط به درمان ارتودنسی با استفاده از پرسشنامه بررسی شد.میزان درمان ارتودنسی بین بیماران ۴۶% بود ( ۵۴% از زنان و ۳۷% از مردان) ۴% از درمان منصرف شده بودند. نیاز قطعی درمان (DHC 4تا ۵ وAC  ۸ تا ۱۰ ) در ۱۵% نمونه ها مشاهده شد و نیاز مرزی / متوسط (DHC 3 و  AC5تا ۷ ) در ۳۶% یافت شد . تفاوتی در IOTN  گروه درمان نشده یافت نشد. در زنان به طو ر معنی داری ، بی نیازی از درمان ( DHC  ۱تا ۲ و AC  ۱تا ۴ ) بیشتر از مردان بود (P<0/05). اکثر نمونه ها (۸۹% ) گزارش دادندکه کاملاَ از ظاهر دندان های خود راضی بودند. Odds ratio  در گروه درمان

مطالعه بدون در نظر گرفتن نیاز درمانی از ظاهر دندانی خود راضی بودند. میزان بالای درمان و بی توجهی به نیاز درمانی نشان دهنده

است . در کشوری مثل فنلاند با خدمات دندانپزشکی تحت حمایت بیمه، رضایت اکثریت بیماران کاملاَ طبیعی است ولی در کشور ما چنین نخواهد بود، زیرا ملاحظات مالی نیز در انتخاب بیمار نقش دارند.تاثیر رابطه DHC با میزان رضایت نیز در این سنین قابل اندازه گیری نمی باشد یا حداقل ارزش اندازه گیری چندانی ندارد؛ زیرا درمان تحت پوشش دولت انجام شده و اولویتها پوشش داده شده‌اند.

 

 

 

 

اعتبار و تکرارپذیری  IOTN

ارتباط بین نیاز حقیقی به درمان ارتودنسی و مقادیر حاصل از ارزیابی نگرش بیمار(۱۲)

هدف اول بررسی ارتباط بین نیاز معمول ( اندازه گیری شده توسط کلینیسین) و شاخص به دست آمده از نگرش مصرف کننده (  نیاز کودک بر اساس نگرش وی از زیبایی خود،خود باوری کودک،    درجه بندی

نگرش بیمار(OASIS)  است.

نوع مطالعه : آینده نگر مقطعی

نمونه : نمونه‌ای تصادفی از ۴۳۹ کودک۱۱ تا ۱۲ ساله از کودکان

ای معکوس دارد.

نقد: نتایج به دست آمده با فرضیات موجود مطابقت می‌کند. این نتایج نشانگر اعتبار شاخص نیاز به درمان ارتودنسی است. انتخاب تصادفی این نمونه ها نماینده خوبی از جامعه آماری پدید آورده است.

 

 

مثال‌هایی از سایر کشور‌ها

سنجش نیاز به درمان ارتودنسی در کودکان مدرسه ای اردن(۱۳)

طر ح تحقیق : ابزار تحقیقاتی جزء سلامت  دندانی (DHC)   شاخص نیاز به درمان های ارتودنسی (IOTN)  است. معاینات با استفاده از آینه

بیمار یا کمتر معاینه شدند.شرایط تحقیق :معاینات بالینی در شرایط مدرسه تحت نور طبیعی انجام شد.شرکت کنندگان: ۲۳۰ دانش آموز کلاس

۳ الگوی اصلی اکلوزال در انتخاب کودکان در گروه دوم موثر

۲۸% کودکان مدرسه ای اردن به درمان ارتودنسی بر اساس سلامت دندانی نیاز داشتند..

نقد: خط کش استنلس استیل برای سنجش این شاخص مو جب اتلاف زمان و دقت پایین تر معاینه کنندگان خواهد شد .

حجم نمونه انتخاب شده برای یک کشور نمی تواند نماینده خوبی باشد . ارزیابی تعداد اندک نمونه ها نیز در هر روز احتمال   خطا را بالاتر می برد.

 

 

 

  سنجش نیاز به درمان ارتودنسی در ۵۱۱۲ کودک مالزیایی با استفاده از شاخص های

 IOTN  و DAI (14)

هدف: سنجش شیوع و شدت مال اکلوژن در نمونه ای بزرک از کودکان ۱۲ تا ۱۳ ساله  و مقایسه سنجش نیاز درمانی بر طبق سه روش از روش های موجود.

طر ح مطالعه: نمونه ای تصادفی از ۵۱۱۲ کودک مالزیایی با روشی چند مرحله ای به نحوی انجام شد تا تمام گروه های نژادی جمعیت را در بردگیرد. موارد با استفاده از

اسـاس جزء سـلامـت دندانی (۵,۴=DHC) 9/47 % و بـراسـاس جـزء زیـبــایـی (۸-۱۰=AC) 8/22% بود. با استفاده از DAI  و قرار دادن مرز ی برابر ۳۲ امتیاز قبول درمان میزان برآورد نیاز ۱/۲۴ % گزارش شد.برداشت نهایی:

به درمان قرار گیرند.

این ترکیب بیان می کند که ۳۰% کودکان به درمان نیازمندند.

نقد: حجم نمونه انتخاب شده برای این کار توصیفی بسیار مناسب به نظر می رسد انتخاب دو شاخص مستقل برای معاینه علاوه برآن که زمان معاینه را بسیار افزایش می دهد، هزینه و حتی خطای احتمالی نیز بیشتر خواهد شد. در ارتباط با نحوه همسو سازی معاینه کنندگان  توضیحی داده نشده است.

 

 

مقایسه نگرش به درمان ارتودنسی در جامعه انگلستان و امریکا(۱۵)

برداشت جوامع مختلف از بی‌نظمی دندان‌ها وتأثیر روانی-اجتماعی مال اکلوژن می‌توانند در میزان بهره‌مندی آنها از خدمات درمانی ارتودنسی تاثیر بگذارند.برای

دادند.در این مطالعه هیچ تفاوتی میان دو گروه جمعیتی مورد بررسی یافت نشد و این یافته نشان می‌دهد نگرش به درمان ارتودنسی در جوامعی با فواصل دور جغرافیایی و فرهنگی مشابهت‌های بسیاری دارد.

برداشت:

نیاز به درمان ارتودنسی و برداشت جامعه از زیبایی و سلامت دندانی در جوامع مختلف نزدیکی‌های بسیاری دارد

طراحی شده است ، می‌توان آن را برای سایر جوامع نیز به کار برد.

شاخص نیاز به درمان ارتودنسی استفاده در تمرین مهارت مطالعه ای اپیدمیولوژیک (۱۶)

شاخص نیاز به درمان‌های ارتودنسی برای آموزش به ۱۸ اپیدمیولوژیست دندانپزشکی به کار برده شد.۹ ماه بعد ۱۶ نفر

دهان و دندان را برای کاربرد IOTN   آموزش داده و نتایج کسب شده د رDHC‌ بعد از آموزش از خطای کمتری برخوردار خواهد بود.

نقد مقاله : این مقاله نشان می دهد برای کاربرد این شاخص نیاز به آموزش داریم و آموزش در کاربرد آن کاملاَ موثر است.

کنترل کیفی در ارتودنسی: شاخص‌های نیاز و استاندارد درمانی(۱۷)

در این مطالعه ۲۲ مشاور ارتودنسی، ۲۲ متخصص ارتودنسی،۱۱ مسئول دندانپزشکی جامعه‌نگر،

، جزء سلامت دندانی IOTN توافق مطلوبی با نظر اکثریت پانل دارد.اعتبار و تکرار پذیری نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌ها نیز با شاخص نیاز به درمان‌های ارتودنسی مطلوب بود.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

 [/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”] 

  IOTN

ازآنجایی که نیاز های درمانی ارتودنسی از نظر زیبایی و سلامت دندانی باید توجیه شوند و بدلیل آن که این دو زمینه اشتراک کمی دارند در این شاخص این دو زمینه در دو جزء جداگانه بررسی می شوند.

جزء سلامت دندانی Dental health component  (DHC)

این جزء ( که در جدول ۱ نشان داده شد) ۵ درجه دارد که از رتبه ۱ (بی نیاز از درمان) تا رتبه ۵       ( نیاز بسیار شدید به در مان) هستند(۲۲). این

گروهی از اشکالات کوچک که هر یک بی اهمیت هستند و نیازی به درمان ندارند، نمی توانند بیمار را در گروه نیازمند به درمان قرار دهند.

خط کش ویژه ای برای کمک به تشخیص ساخته شده است ( شکل ۱)

 

 

 

 

شکل ۱ : خط‌کش DHC

 

 

جدول ۱- اجزاء سلامت دندانی

رتبه ۱ (بی نیازبه درمان):
مال اکلوژن های خیلی جزئی مثل جابه جایی های کمتر از یک میلی متر
رتبه ۲ (نیاز جزیی به درمان):
اورجت بیش از ۵/۳میلی متر و کمتر یا مساوی ۶ میلی متر که لبها به هم برسند  ۲a
اورجت معکوس بیش از صفر ، اما کمتر یا مساوی یک میلی متر۲b
کراس بایت قدامی یا خلفی با اختلاف یک میلی متر یا کمتر بین موقعیت تماس عقب رانده و تماس کامل کاسپی۲c
  جابه جایی تماس دندانی بیش  از یک میلی متر و کمتر یا مساوی دو میلی متر۲d
  Openbiteقدامی یا خلفی به میزان بیش از یک میلی متر  و کمتر  یا مساوی دو میلی متر۲e
افزایش اوربایت بیش از ۵/۳ میلی متر بدون تماس بر روی لثه۲f
اکلوژن Prenormal یاPostnormal  )که اختلالات تا نیم کاسپ را هم شامل می شود.( بدون سایر آنومالی ها۲g
رتبه ۳ (نیاز متوسط به درمان ):
افزایش اورجت بیش از ۵/۳ میلی متر و کمتر یا مساوی ۶ میلی متر در حالی که لبها به هم نمی رسند.۳a
اورجت معکوس بیش از ۱ میلی متر ولی کمتر یا مساوی ۵/۳ میلی متر۳b
کراس بایت قدامی یا خلفی با اختلاف بیش از یک میلیمتر و کمتر یا مساوی ۲ میلی متر بین موقعیت تماس عقب رانده و تماس کامل کاسپی۳c
جابجائی تماس دندانی بیش از ۲ میلی متر کمتر یا مساوی ۴ میلی متر۳d
Openbite قدامی یا طرفی به میزان بیش از ۲ میلی متر ولی کمتر یا مساوی ۴ میلی متر۳e
اوربایت افزایش یافته با تماس ولی بدون تروما به بافت لثه یا کام۳f

 

 

ر تبه ۴ ( نیاز شدید به درمان):
افزایش اورجت بیش از ۶ میلی متر ولی کمتر یا مساوی ۹ میلی متر۴a
اورجت معکوس بیش از ۵/۳ میلی متر بدون اشکال در تکلم یا جویدن۴b
 

 

۴c
 جابه جایی شدید دندان ها به میزان بیش از ۴ میلی متر۴d
Openbite شدید قدامی یا خلفی به میزان بیش از ۴ میلی متر۴e
افزایش اوربایت همراه تروما به بافت کام یا لثه۴f
 

 

۴h
کراس بایت لینگوال خلفی بدون تماس اکلوزال در یک یا هر دو بخش باکال۴L
اورجت معکوس بزرگتر از یک میلی متر و کمتر از ۵/۳ میلی متر همراه اشکال در بلع یا تکلم۴m
دندان نیمه رویش یافته که در کنار دندان های مجاور خود منحرف شده و نهفته مانده باشد.۴t
حضور دندانهای اضافی۴x
رتبه ۵ (نیاز بسیار شدید به درمان):
هیپودنشیای شدید بیش از ۲ دندان در یک کوادرانت که نیاز به  جایگزینی داشته باشد و قبل از جایگزینی به ارتودنسی نیاز داشته باشند.۵h
اشکال در رویش دندانها ( به جز مولر سوم ) به علت شلوغی ، جابه جایی، حضور دندان های اضافی ، دندانها ی باقی مانده شیری و هر عامل پاتولوژیک دیگر۵I
اورجت معکوس بیش از ۵/۳ میلی متر همراه با اشکال در تکلم و جویدن۵m
شکاف لب و کام۵p
دندانهای شیری مدفون شده،انکیلوتیک(submerged)۵s

 

 

برای سنجش جزء سلامت دندانی از خصوصیات زیر استفاده می شود(۱۸):

۱- اوربایت ۲- جابجایی نقاط تماس ۳- اورجت ۴- کراس بایت ۵- دندانهای غایب

ترتیب سنجش این خصوصیات اهمیتی  ندارد آنچه

ی دارد که با Alphabet  مشخص می شود تا در صورت نیاز ( برای کارهای اپیدمیولوژیک) بتوان از آنها استفاده کرد.

بیماری  که دندانهایش در شکل ۲ تا ۸ نشان داده شده ، خصوصیات زیر را دارد(۱۳):

هیچ دندانی غایب نیست.

اورجت ۵ تا ۹ میلی متر است بنا براین در رتبه ۵ و زیر دسته a (5a ) قرار می گیرد.

کراس بایت ندارد.

جابه‌جایی نقاط تماس بین لترال راست بالا و سانترال راست بالا ۵/۴ میلی متر است که فرد را در رتبه ۴ زیر

اکلوزالی اورجت۵ تا ۹ میلی متری است که فرد را در رتبه ۵ ( نیاز شدیدبه درمان)قرارمیدهد .

 

اشکالات احتمالی در تعیین DHC (19):

– در صورت فقدان اکلوژن باکال (جفت نشدن کانین ها ، پرمولرها و

می دهیم .

– تغییر نقاط تماس دندان های شیری با شیری یا شیری با دایمی جزو طبقه بندی محسوب نمی شود.

– در حضور چندین نقص از یک رتبه ، بیمار را در گروهی قرار می دهیم که از ارجحیت برخوردار است و ارجحیت را به ترتیب:

غیاب دندان (missing)

تغییر اور جت  (overjet)

کراس بایت(crossbite)

جابجایی نقاط تماس (contact point displasment)

بایت باز (open bite)

بایت عمیق (over bite)

برای یاد آوری این ترتیب می توان MOCDO  به خاطر سپرد.

برای تعیین جزء زیبایی (AC)  باید از عکس موجود در این تحقیق و یا کتاب ارتودنسی نوین پروفیت چاپ ۱۹۹۹ در صفحه ۱۹ از

دیده است و بیمار باتوجه به آموزش‌هایی که دندانپزشک به او منتقل می‌کند دندان‌های بیمار را در یکی از این گروهها قرار می دهند.

در

به درمان ذکر شدند. البته در انتخاب بیمار در صورتی که هر یک از دو جزء بیش از دیگری نیاز به درمان را مشخص کند از آن جزء پیروی می کنیم . ابزاری تحت عنوان خط کش IOTN   برای سنجش DHC  موجود است که در این تحقیق از آن استفاده شده‌است.

 

شکل ۲- نمای قدامی یک جفت کست در اکلوژن برای بررسی IOTN

شکل۳- نمای باکالی از چپ

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

شکل ۷- خط کش IOTN در حال استفاده  برای سنجش  جابجایی امتیاز در این مرحله ۴d  است.

شکل ۸- خط کش IOTN درحال استفاده برای سنجش اورجت ، امتیاز دراین مر حله ۵a است.

 


جزء زیبایی Aesthetic component ( AC)

این جزء شامل ۱۰ رتبه می باشد که با ۱۰ عکس نشان داده می

را مشخص می کند. کاربردهای شاخص برای والدین و بچه ها ساده است و توافق بالایی بین امتیازات به دست آمده توسط دندانپزشک و والدین وجود دارد(۱۷)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۹ تصاویر مورد استفاده در ارزیابی جزء زیبائی شاخص نیاز به درمانهای ارتودنسی .


اهداف:

هدف کلی:

سنجش جزء سلامت دندانی(DHC) شاخص نیاز به درمان ارتودنسی (IOTN) در نوجوانان ۱۶-۱۴ ساله دبیرستان‌های منطقه ۱۹ آموزش و پرورش شهر تهران در سال ۱۳۸۲٫

اهداف جزئی:

۱ـ تعیین رابطه جنس با نیاز به درمان های ارتودنسی در نوجوانان ۱۶-۱۴ ساله دبیرستان‌های

۱۹ آموزش و پروش شهر تهران در سال ۱۳۸۲٫

 

 

متغیرها:

نام متغیرنوعنقشتعریفواحد
غیبت دندانهاکمی – گسستهوابستهنبودن دندان در دهانکمتر از یک دندان – بیشتر از یک دندان
شکاف لب و کام 

 

وابستههرگونه شکاف مادرزادی در لب و کامدارد – ندارد
نهفتگی دندانکیفی – رتبه‌ایوابستهنبودن دندان در دهان همراه کمبود فضا یا علائم وجود آندارد – ندارد
اورجتکمی – پیوستهوابستهفاصله سطح صورتی برجسته‌ترین دندان فک پایین بالبه برنده برجسته‌ترین دندان فک بالا در حداکثرتماس کاسپی درصفحه ساژیتالمقادیرعددی ۵-۱ براساس تعریف شاخص(ص۲۱-۲۲)
اورجت معکوسکمی – پیوستهوابستهفاصله سطح صورتی برجسته‌ترین دندان فک بالا با لبه برنده برجسته‌ترین دندان فک پایین در حداکثر تماس کاسپی در صفحه ساژیتالمقادیرعددی ۵-۱ براساس تعریف شاخص(ص۲۱-۲۲)
اوربایتکمی – پیوستهوابستهبیشترین فاصله لبه دندانهای قدامی فک پایین با لبه دندانهای قدامی فک بالا در حداکثر تماس کاسپی در صفحه ساژیتالمقادیرعددی ۴-۱ براساس تعریف شاخص (ص۲۱-۲۲)
کراس بایتکمی – گسستهوابستهحداقل یک دندان خلفی یا یک تا ۳دندان قدامی در موقعیت معکوس نسبت به وضعیت عرضی طبیعی باشدمقادیرعددی ۴-۱ براساس تعریف شاخص (ص۲۱-۲۲)
اپن بایتکمی – پیوستهوابسته 

 

مقادیرعددی ۴-۱ براساس تعریف شاخص (ص۲۱-۲۲)
جابجایی تماس دندانیکمی – گسستهوابستهحداکثر فاصله میان دو دندان مجاور در یک قوس دندانی که در حالت طبیعی تماس دارندمقادیرعددی ۴-۱ براساس تعریف شاخص (ص۲۱-۲۲)
اکلوژن Prenormal یا Postnormalکیفی – اسمیوابستهاختلاف حداقل نیم کاسپ میان موقعیت دندانهای مولر و پره مولر فک بالا نسبت به فک پایین با موقعیت طبیعی این دندانهامقادیرعددی ۲و۱ براساس تعریف شاخص (ص۲۱-۲۲)
دندان مدفون شدهکیفی – اسمیوابستهدندان شیری آنکلوتیک که حداکثر دو

متمایل شده باشند

مقادیر عددی ۴و۱ براساس تعریف شاخص(ص۲۱-۲۲)
جزء DHC شاخص IOTNکیفی – رتبه‌ایوابستهطبق تعریف ارائه شدهمقادیر عددی ۵-۱ براساس تعریف شاخص(ص۲۱-۲۲)
نوع مدرسهکیفی – اسمیمستقلدولتی/ غیر انتفاعی
سنکمی-گسستهمستقلتعداد سال‌های گذشته از تولدسال شمسی
اختلالات عملکردیکیفی – اسمیمستقلهر گونه اختلال در تکلم و جویدن در افراد دارای اورجت معکوسدارد/ندارد
جنسکیفی – اسمیمستقلمذکر/مؤنث

 


مواد و روش‌‌ها:

این پژوهش توصیفی و مقطعی است و داده ها با معاینه و مشاهده از گروههای نمونه جمع آوری شدند.در این پژوهش نیاز به درمان های ارتودنسی  به کمک جزء سلامت دندانی(DHC) شاخص نیاز به درمان‌های ارتودنسی(IOTN) در ۴۶۰ نفر از  جمعیت

تی مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود؛ لذا در رسیدن به شاخص نیاز به درمان ارتودنسی در بین دانش‌آموزان ۱۶-۱۴ ساله دبیرستان های شهر تهران لازم و مفید بود.

برای رسیدن به اهداف کلی طرح روش نمونه گیری بصورت خوشه ای بود. انتخاب دبیرستان‌ها به صورت تصادفی ساده صورت گرفت . بدین صورت که از

شامل سه دبیرستان پسرانه و سه دبیرستان دخترانه دولتی بودند. انتخاب دانش آموزان نیز به

، چنانچه تعداد نمونه ها به حد مورد نظر نمی‌رسید برای تکمیل آن باید به دبیرستان بعدی مراجعه  می‌شد تا نمونه مورد نظر بدست آید که چنین موردی در طول این پژوهش پیش نیامد و تمام نمونه‌ها در چهار دبیرستان اول معاینه شدند.

تعداد افراد نمونه براساس طرح کلی در ناحیه ۴۶۰ نفر بودند و نمونه ها به صورتی انتخاب شدند که تعداد آنها از دانش آموزان دختر و پسر،سنین ۱۵،۱۴و۱۶ سال وهمچنین از مدارس دولتی و غیر انتفاعی ، متناسب با جمعیت  باشد. بدین ترتیب می توان نهایتاَ میزان نیاز را با توجه به دو متغیر مقایسه کرد(۱- جنس ۲- سن).

نگارنده

به دست آمده نشانگر روایی و پایایی بود.

استاندارد طلایی مطالعه ، توافق اکثریت پانلی از ۳ ارتودونتیست بود که هر ۴۰ جفت کست را معاینه کردند .یافته ها نشانگر توافق بنیادی (ضریب کاپا بالای ۶/۰) بین استاندارد طلایی و نگارنده در این مطالعه بود.

معاینات توسط نگارنده، در روی صندلی معمولی و به کمک خط کش DHC متعلق به مرکز تحقیقات دندانپزشکی (بادقت ۱/۰ میلی متر) و آبسلانگ زیر نظر استاد راهنما انجام شد و نتایج در فرم اطلاعاتی ثبت می شد.

معاینات با دستکش معاینه پلاستیکی یک‌بار مصرف، ماسک یک‌بار مصرف، آبسلانگ یک‌بار مصرف وگاز استریل انجام شد.

خط‌کشDHC  به

، نرم افزار SPSS شد تا برای تجزیه و تحلیل آماده شوند .

برای دستیابی ساده تر به فرم های اطلاعاتی و اطلاعات هر رکورد خاص در مراحل بعدی و برای تجزیه و تحلیل نهایی ، هر فرم اطلاعاتی بایک شماره ۷ رقمی مشخص می شد که در آن دو رقم سمت چپ نشانگر شماره ناحیه ، رقم بعدی نشانگر جنسیت (۱–مذکر و۲-مونث)ورقم چهارم نشانگر نوع مدرسه (۱-دولتی و ۲-غیر انتفاعی)وسه رقم سمت راست نشانگرشماره فردمعاینه شده درناحیه موردنظر بود .

این شماره ها در روز معاینه و توسط معاینه کننده در فرم اطلاعاتی ثبت می شد.

 

 

 

 

 

جهت تجزیه و تحلیل نهایی، داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه ۵/۱۱ شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط مشاور آماری طرح انجام شد.

برای داده های توصیفی نتایج به صورت جدول و

(۰۵/۰ p>)  گزارش نشد.

  اخلاق و مسائل انسانی :

بنا بر اصول اخلاق انسانی قبل از معاینه از والدین دانش آموزان رضایت نامه کتبی گرفته شد.

معاینه(نیاز به درمان‌های ارتودنسی) مطلع نشدند؛

 

 

 

 

 

 

 

یافته‌ها:

در این مطالعه ۴۶۰ نفر از میان ۱۶۱۳۹ دانش‌آموز دبیرستانی ۱۶-۱۴ ساله منطقه ۱۹ آموزش و پرورش شهر تهران از شش مدرسه (پسرانه دولتی،

) نیاز جزئی، ۱۱۹ نفر (۹/۲۵ درصد) نیاز متوسط و ۷۱ نفر (۴/۱۵درصد) نیاز شدید ۱۰ نفر (۲/۲ درصد) نیاز بسیار شدید به درمان‌های ارتودنسی داشتند (جداول ۳ب)

 

 

 

 

جدول۱: توزیع دانش‌آموزان معاینه شده به تفکیک نوع مدرسه و جنس در منطقه ۱۹ آموزش

و پرورش شهر تهران در سال ۱۳۸۲ برای بررسی نیاز به درمان‌های ارتودنسی.

 

 

تعداد

دانش آموزان (درصد)

دولتیغیرانتفاعیکل
پسر۱۹۶(۶/۴۲)۰۱۹۶
دختر۲۶۴(۴/۵۷)۰۲۶۴
کل۴۶۰(۱۰۰)۰۴۶۰

 

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

جدول۲ : توزیع عوامل ایجاد کننده نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان ۱۶-۱۴ ساله دبیرستانی منطقه ۱۹ آموزش و پرورش شهر تهران در سال ۱۳۸۲.

 

مهم ترین عامل مال اکلوژن از نظر سلامت دندانی(DHC)تعداددرصد
اورجت۵۰۹/۱۰
اورجت معکوس۱۰۲/۲
اورجت معکوس با اختلال عملکرد۰۰
کراس بایت۱۱۴/۲
بایت قیچی مانند۰۰
جابه‌جایی نقطه تماس دندانی۲۵۲۸/۵۴
اپن بایت۱۳۸/۲
اوربایت۰۰
اکلوژن prenormal/postnormal۰۰
هیپودنشیا۴۹/۰
نهفتگی۱۰۲/۲
انکیلوز دندان شیری۰۰
دندان نیمه رویش یافته۳۷/۰
دندان اضافی۰۰
شکاف لب و کام۰۰
مجموع۳۵۸۷/۶۶
مجموع گروه بی‌نیاز از درمان۱۰۷۳/۲۳
کل۴۶۰۱۰۰

 

جدول ۳  (الف) : توزیع نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان ۱۶-۱۴ ساله منطقه ۱۹ آموزش و پرورش شهر تهران در سال ۱۳۸۲٫

میزان نیاز بر اساس سلامت دندانیتعداددرصد
نیاز جزیی(رتبه۱و۲)۲۶۰۵/۵۶
نیاز متوسط(رتبه۳)۱۱۹۹/۲۵
نیاز قطعی(رتبه۴و۵)۸۱۶/۱۷
کل۴۶۰۱۰۰

 

 

جدول  ۳ (ب) : توزیع نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان  ۱۶-۱۴ ساله منطقه۱۹ آموزش و پرورش شهر تهران در سال ۱۳۸۲٫

میزان نیاز بر اساس سلامت دندانیتعداددرصد
بدون نیاز (رتبه ۱)۱۰۷۳/۲۳
نیاز جزیی(رتبه۲)۱۵۳۳/۳۳
نیاز متوسط(رتبه۳)۱۱۹۹/۲۵
نیاز شدید (رتبه۴)۷۱۴/۱۵
نیاز بسیار شدید (رتبه ۵)۱۰۲/۲
کل۴۶۰۱۰۰

 

رابطه معنی‌داری میان نیاز به درمان‌های ارتودنسی با جنس و سن مشاهده نشد (جدول ۴،۵ و نمودار۳)

بیشترین عوامل ایجاد کننده نیاز به درمان جابه جایی نقطه تماس، اورجت، اپن بایت و کراس بایت در کل افراد نمونه (جدول ۲ و نمودار ۱) و (جدول ۳ نمودار ۲) نیز نشان می‌دهد در رتبه ۴ بیشترین عامل ایجاد کننده مال اکلوژن اورجت و در رتبه ۵ نهفتگی دندان بود.

 

 

 

 

 

جدول ۴ (الف) : توزیع عوامل نیاز به درمان‌های ارتودنسی به تفکیک جنس در دانش‌آموزان ۱۶-۱۴ساله دبیرستانی منطقه ۱۹ آموزش و پرورش شهرتهران درسال۱۳۸۲٫

 

میزان نیاز به درمان (DHC) تعداد (درصد)مذکرمونثکل
نیاز جزئی (رتبه ۱ و ۲)۱۱۱(۶/۵۶)۱۴۹(۳/۵۷)۲۶۰
نیاز متوسط (رتبه ۳)۴۹(۲۵)۷۰(۵/۲۶)۱۱۹
نیاز قطعی (رتبه ۴ و ۵)۳۶(۴/۱۸)۴۵(۱۷)۸۱
کل۱۹۶۲۶۴۴۶۰

 

جدول ۴ (ب) : توزیع عوامل نیاز به درمان‌های ارتودنسی به تفکیک جنس در دانش‌آموزان  ۱۶ -۱۴ ساله دبیرستانی منطقه۱۹ آموزش و پرورش شهر تهران درسال ۱۳۸۲٫

میزان نیاز به درمان (DHC) تعداد (درصد)مذکرمونثکل
بدون نیاز (رتبه ۱)۴۱(۹/۲۰)۶۶(۲۵)۱۰۷
نیاز جزئی (رتبه ۲)۷۰(۷/۳۵)۸۳(۴/۳۱)۱۵۳
نیاز متوسط (رتبه ۳)۴۹(۲۵)۷۰(۵/۲۶)۱۱۹
نیاز شدید (رتبه ۴)۳۴(۳/۱۷)۳۷(۱۴)۷۱
نیازبسیار شدید (رتبه ۵)۲(۱)۸(۳)۱۰
کل۱۹۶(۱۰۰)۲۶۴(۱۰۰)۴۶۰

 

 


جدول ۵ (الف): توزیع نیاز به درمان‌های ارتودنسی به تفکیک سن در دانش‌آموزان  ۱۶-۱۴ ساله دبیرستانی منطقه ۱۹ آموزش و پرورش شهر تهران در سال ۱۳۸۲.

 

میزان نیاز به درمان (DHC)

تعداد (درصد)

۱۴ ساله‌ها۱۵ ساله‌ها۱۶ ساله‌هاکل
نیاز جزئی (رتبه۲و۱)۱۲۴(۶/۵۵)۸۷(۲/۵۷)۴۹(۶/۵۷)۲۶۰
نیاز متوسط (رتبه۳)۶۳(۳/۲۸)۴۰(۳/۲۶)۱۶(۸/۱۸)۱۱۹
نیاز قطعی (رتبه۵و۴)۳۶(۱/۱۶)۲۵(۴/۱۶)۲۰(۵/۲۳)۸۱
کل۲۲۳۱۵۲۸۵۴۶۰

 

 

 

جدول ۵ (ب): توزیع نیاز به درمان‌های ارتودنسی به تفکیک سن در دانش‌آموزان ۱۶-۱۴ ساله دبیرستانی منطقه ۱۹ آموزش و پرورش شهر تهران در سال ۱۳۸۲٫

 

میزان نیاز براساس سلامت دندانی تعداد (درصد)۱۴ ساله‌ها۱۵ ساله‌ها۱۶ ساله‌هاکل
بدون نیاز (رتبه ۱)۴۷(۱/۲۱)۳۶(۷/۲۳)۲۴(۲/۲۸)۱۰۷
نیاز جزئی (رتبه ۲)۷۷(۵/۳۴)۵۱(۶/۳۳)۲۵(۴/۲۹)۱۵۳
نیاز متوسط (رتبه۳)۶۳(۳/۲۸)۴۰(۳/۲۶)۱۶(۸/۱۸)۱۱۹
نیاز شدید (رتبه۴)۳۰(۵/۱۳)۲۱(۸/۱۳)۲۰(۵/۲۳)۷۱
نیاز بسیار شدید (رتبه ۵)۶(۷/۲)۴(۶/۲)۱۰
کل۲۲۳۱۵۲۸۵۴۶۰

 

 

 

 

 

 

جدول ۶ : توزیع عوامل نیاز به درمان‌های ارتودنسی به تفکیک نوع مدرسه  در دانش‌آموزان۱۶-۱۴ ساله دبیرستانی منطقه ۱۹ آموزش و پرورش شهرتهران درسال ۱۳۸۲٫

میزان نیاز به درمان (DHC) تعداد درصددولتیغیرانتفاعیکل
نیاز جزئی (رتبه ۱و۲)۲۶۰(۵/۵۶)۰۲۶۰
نیاز متوسط (رتبه ۳)۱۱۹(۹/۲۵)۰۱۱۹
نیاز قطعی (رتبه ۴و۵)۸۱(۶/۱۷)۰۸۱
کل۴۶۰(۱۰۰)۰۴۶۰

 

 

بحث:

در این مطالعه  توزیع

نشان دهد. جزء سلامت دندانی برگرفته از شاخص اولویت درمان بورد دندانپزشکی سوئد است (۲) و همپوشانی زیادی با جزء زیبایی دارد.

در تحقیق ما میزان نیاز به درمان‌های ارتودنسی براساس رتبه ۴و۵ (۱۷) (نیاز شدید و بسیار شدید) جزؤ سلامت دندانی در دانش‌آموزان ۱۶-۱۴ ساله دبیرستانی منطقه ۱۹ آموزش و پروش شهر تهران
۶/۱۷ درصد بدست آمد.

نتیجه حاصله توسط نگارنده با مطالعه Brook و Shaw در سال ۱۹۸۹ (۲) هنگام ابداع IOTN، میزان نیاز در ۳۳۳ کودک ۱۲-۱۱ ساله انگلیسی براساس رتبه ۴و۵ DHC 7/32

سنی مورد مطالعه باشد از طرف دیگر در دندان های مختلط سنجش شاخص دچار تغییرات می‌شود (۷و۱۹).

تفاوتهای نژادی بخصوص در مطالعه Profit و همکارانش (۷) در آمریکا به چشم می‌خورد که میزان نیاز به درمانهای ارتودنسی را در افراد ۱۷-۱۲ ساله سفید پوست، سیاه پوست و مکزیکی ـ آمریکایی به ترتیب ۵/۱۳، ۵/۲۱، ۹/۱۱ درصد (براساس رتبه ۴ و ۵ DHC) به دست آوردند.

در مطالعه Burden و

، می‌توان جزء سلامت دندانی را به تنهایی برای ارزیابی‌های اپیدمیولوژیک به کار برد، به علاوه تعریف مشخص زیر گروههای جز سلامت دندانی (۱۹) احتمال خطای اندازه‌گیری را نیز کاهش می‌دهد. بررسی اعتبار شاخص نیاز به درمانهای ارتودنسی در یک پیگیری ۹ ساله ۳۱۴ بیمار از ۱۹-۱۱ سالگی (۱۰) نشان می‌دهد جزء سلامت دندانی از ثبات بیشتری نسبت به جزء زیبایی برخوردار است. در مطالعه Travit و Freer (8) در یک طراحی ۴ ساله از ۱۲ تا ۱۶ سالگی در ۴۵

است (۸ و ۱۰-۱۷ و ۱۹). تعریف این شاخص بیشتر متوجه دندانهای دایمی است (۱۹و۲). جزء سلامت دندانی به تنهایی میزان به درمانهای ارتودنسی را تا حد قابل قبولی نشان می‌دهد (۲۰) و در مطالعات متعددی به تنهایی بدون همراهی با جزء زیبایی به کار رفته است(۱۳و۷).

در مطالعه Burden و همکارانش (۱۸) در سال ۱۹۹۴ در منچستر انگلیس، ۹۲۴ دانش‌آموز ۱۲-۱۱ ساله انگلیسی مورد معاینه

) متفاوت است.

Ucuncu و Ertugay (22) در سال ۲۰۰۱ در ترکیه ۲۵۰ دانش‌آموز ۱۴-۱۱ ساله معاینه شدند که میزان نیاز به درمانهای ارتودنسی براساس جزء سلامت دندانی (DHC) 8/38 درصد بدست آوردند. همچنین Kerosou و همکارانش

Brikeland و همکارانش
(۲۳) میزان نیاز به درمان را در سال ۱۹۹۶ در ۳۹۵ دانش‌آموز ۱۱ ساله نروژی براساس DHC 1/26 درصد گزارش کردند که این میزان نیاز به درمان نیز با مطالعه ما اختلاف دارد. Burden در

در این پژوهش ۲۳۳ از ۱۰ مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند و برای ارزیابی میزان نیاز به درمانهای

نژادی هم احتمالاً عامل دیگری برای اختلاف موجود است.

در نیجریه در سال ۱۹۹۷ Otuyemi و همکارانش (۲۸) میزان نیاز را براساس رتبه ۴و۵ DHC (نیاز شدید و بسیار شدید) در ۷۰۴ دانش‌آموز ۱۸-۱۲ ساله، ۶/۱۲ درصد به دست آوردند. این میزان بدست آمده با سایر نقاط دنیا اختلاف زیادی دارد و احتمالا تفاوت نژادی در این گروه یا خطا در تفسیر زیر گروههای شاخص (۱۹) از علل این یافته‌ها می‌باشد.

در سال ۱۹۹۴ Burden و Holmes (3) در منچستر و شفیلد انگلیس به ترتیب روی ۸۷۴ و ۹۵۵ دانش‌آموز ۱۲-۱۱ ساله، شاخص نیاز به درمان‌های ارتودنسی را مورد مطالعه قرار دارند که میزان نیاز به درمان براساس رتبه ۴و۵ DHC در منچستر ۲۱درصد و در شفلید ۲۴ درصد به دست آمد.

DHC در ۲۸۱ نمونه ۱۹-۱۸ ساله ۱۵ درصد اعلام کردند که نتایج حاصله به مطالعه ما بسیار نزدیک می‌باشد.

در ایران نظری و بی‌ریا (۳۱) در سال ۱۳۸۲ میزان نیاز به درمانهای ارتودنسی را در دانش‌آموزان ۱۳-۱۲ ساله گرگان براساس IOTN، ۲/۱۶ درصد به دست آمدند که این میزان نیاز

 

می‌باشد که در کشور ما به دلیل محدود بودن خدمات ارتودنسی اختلاف زیادی وجود ندارد.

در مطالعه ما وضعیت اقتصادی – اجتماعی با توجه به نوع مدرسه‌ای که دانش‌آموز در آن به تحصیل مشغول بود تاثیری بر نیاز به درمان نداشت و اختلاف معنی‌دار آماری نیز وجود نداشت.

در هلند Burgersdijk (24) ارتباطی میان نیاز به درمان و محل زندگی (به عنوان ملاک وضعیت اقتصادی ـ

در سنین ۱۶-۱۴ ساله اختلاف معنی‌دار آماری دیده نشد. مهمترین و بیشترین عوامل ایجاد کننده نیاز به درمان در مطالعه ما نهفتگی و overget بیش از ۶ میلی‌متر و جابجایی نقطه تماس بیش از ۴ میلی‌متربود. در مطالعه Burden و Holmes (3) در انگلستان نیز به این عوامل اشاره شده است. در مطالعه جمالپور و اسلامیان (

بیشتری نسبت به سایر اجزاء مال اکلوژن برخوردار می‌باشند.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”نتیجه گیری /پیشنهادات” icon=”fa-pencil-square-o”]نتیجه‌گیری:

۱ـ ۶/۱۷ درصد از دانش‌آموزان ۱۶-۱۴ ساله دبیرستانی منطقه ۱۹ آموزش و پرورش شهر تهران به درمان‌های ارتودنسی نیاز دارند.

۲ـ اختلاف قابل توجهی از نظر نیاز به درمانهای ارتودنسی بین جنس و سن مشاهده نشد.

۳ـ بیشترین عوامل ایجاد کننده نیاز به درمان در مطالعه ما، جابه‌جایی نقطه تماس (d)، اورجت (a) اپن بایت (e) و کراس‌بایت (c) بود.

 


پیشنهادات:

۱ـ مطالعه اگر به صورت طولی یا Longitudinal انجام گیرد نتایج مطلوب‌تر می‌شود.

۲ـ از گروههای سنی مختلف برای معاینه استفاده شود.

۳ـ از آنجا که شرایط جغرافیایی ایران برخوردار از اقوام، نژادها و فرهنگ‌های مختلف می‌باشد، لذا بهتر است چنین تحقیقی در کل کشور انجام گیرد.

۴ـ ارتقاء سطح آگاهی والدین و دانش‌آموزان از ارتودنسی بصورت پیامهای بهداشتی در رسانه‌های ملی مثل صدا و سیما.

۵ـ تقبل سازمانها و شرکت‌های بیمه‌گذار برای خدمات دندانپزشکی (پیشگیری و درمان) به ویژه درمانهای طولانی مدت و پرهزینه ارتودنسی.

توزیع مطب‌های تخصصی ارتودنسی در شهر تهران متناسب با توزیع نیاز به درمان باشد.

 

مشکلات:

عمده‌ترین مشکلات ما در انجام این مطالعه عبارت بودند از:

۱ـ کسب اجازه برای معاینه در مدارس دخترانه که با همکاری و هماهنگی مرکز تحقیقات دندانپزشکی انجام شد.

۲ـ مشکلات موجود برای معاینات از جمله: هماهنگی برای زمان معاینه و پراکندگی مدارس در سطح منطقه.[/tab][tab title=”منابع ” icon=”fa-pencil-square-o”] 

۱- McGuiness NJ, Stephens CD. An introduction to occlusal indices. Dent Update 1994; 21: 140-144.

۲- Brook PH, Shaw WC. The development of an index of orthodontic treatment priority. Eur J Orthod 1989; 11: 309-320.

۳- Burden DJ, Holmes A. The need for orthodontic treatment in the child population of  the  United Kingdom. Eur J Orthod 1994; 16: 395-399

۴- Richmond S, O’Brien KD, Roberts CT et al. Dentists’ variation in the determination of orthodontic treatment need. Br Dent J 1994; 21: 65-68.

۵- Jenny J, Cons NC. Comparing and contrasting two orthodontic indices, the index of orthodontic  treatment need and dental aesthetic index. Am J Orthod Dentofac Orthop 1996; 110: 410-416.

۶- Younis JW. A validation study of three indexes of orthodontic treatment need in the United  States.Community Dent Oral Epidemiol 1998; 25: 31-34.

۷- Proffit WR, Fields HW,  Moray LJ. Prevalence of malocclusion and orthodontic treatment need in the United States: estimates from the NHANES Ш survey. Int J Adult Orthod Orthognath Surg 1998; 13: 97-106.

۸-Tarvit DJ, Freer T. Assessing malocclusion – the time factor. Br J Orthod 1998; 25: 31-34.

۹- Birkeland K, Bergen O. Factors influencing the decision about orthodontic treatment. A longitudinal study among 11- and 15-year-olds and their parents. J Orofac Orthop 1999; 60: 292-307.

۱۰- Cooper S, Mandall NA, Dibiase D et al. The reliability of the index of orthodontic treatment need over time. J orthod 2000; 27: 47-53.

۱۱- Kerosou H, Kerosou E, Niemi M et al. The need for orthodontic treatment and satisfaction with dental appearance among young Finnish adults with and without a history of orthodontic treatment. J Orofac Orthop 2000; 61: 330-340.

۱۲- Mandall NA. The relationship between normative orthodontic treatment and measures of consumer perception. Community Dent Health 2000; 18: 3-8.

۱۳- -Hamdan AM. Orthodontic treatment need in Jordanian school children. Community Dent Health 2001; 18: 242-248.

۱۴- Abdullah MS, Rock WP. Assessment of orthodontic treatment need in 5112 Malaysian children using the IOTN and DAI. Community Dent Health 2001; 18: 242-248.

۱۵- Tickle M, O’Brien KD. Socio-economic status and orthodontic treatment need. Community Dent Oral Epidemiol 1999; 27: 413-418.

۱۶- Järvinen S. Indexes for orthodontic treatment need. Am J Orthod Dentofac Orthop 2001; 120: 237-239.

۱۷- Shaw WC, Richmond S, O’Brien KD et al. Quality control in orthodontics: Indices of treatment need and treatment standards. Br Dent J 1991; 9: 107-112.

۱۸- Burden DJ, Mitropoulos CM. Effectiveness of a personalized referral letter following orthodontic screening. Community Dent Oral Epidemiol 1994; 22: 323-326.

۱۹- Waring D, Jones JW. Does the GDP need to know about IOTN? Dent Update 2003; 30: 123-130.

۲۰- Graber TM, Vanarsdall RL: Orthodontics current principles and techniques.3rd Ed. St. Louis, Mosby Inc 2000;Chap 1:28-30.

۲۱- Burden DJ, Mitropoulos CM, Shaw WC. Residual orthodontic treatment need in a sample of 15- an 16-year-olds. Br Dent J 1994; 176: 220-224.

۲۲- Üçüncü N, Ertugay E. The use of the index of orthodontic treatment need (IOTN) in a school population and referred population. J Orthod 2001; 28: 45-52.

۲۳- Birkland RC, Bøe OE, Wisth PJ. Orthodontic concern among 11-year-old children and their parents compared with orthodontic treatment need assessed by Index of orthodontic treatment need. Am J Orthod Dentofac Orthop 1996; 110: 197-205.

۲۴- Burgersdijk RC, Truin GJ, Frankenmolen FW et al. Malocclusion and orthodontic treatment need of 15-74-year-old Dutch adults. Community Dent Oral Epidemiol 1991; 19: 64-67.

۲۵- Burden DJ. Need for orthodontic treatment in Northern Ireland. Community Dent Oral Epidemiol 1995; 23: 62-63.

۲۶- Shaw WC, Richmond S, O’Brien KD. The use of occlusal indices: A European perspective. Am J Orthod Dentofac Orthop 1995; 107: 1-10.

۲۷- Holmes A, Willmot DR. The consultant orthodontic group 1994 survey of the use of the index of orthodontic treatment need (IOTN). Br J Orthod 1996; 23: 57-59.

۲۸- Otuyemi OD, Ugboko VI, Adekoya-Sofowora CA et al. Unmet orthodontic treatment need in rural Nigerian adolescents. Community Dent Oral Epidemiol 1997; 25: 363-366.

۲۹- Richmond S, Shaw WC, O’Brien KD et al. The relationship between the index of orthodontic treatment need and consensus opinion of a panel of  ۷۴ dentists. Br Dent J 1995; 178: 370-374.

۳۰- So LL, Tang EL. A comparative study using the occlusal index and the index of orthodontic treatment need. Angle Orthod 1993; 63: 57-64.

-۳۱ نظری ر، بی‌ریا م: ارزیابی نیاز‌های درمانی ارتودنسی دانش‌آموزان ۱۳-۱۲ ساله شهرستان گرگان با استفاده از ایندکس   IOTNدر سال تحصیلی ۸۲-۸۱، پایان نامه دکتری عمومی،۲۲۷۱، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، سال ۱۳۸۲٫۳۱

– ۳۲ جمالپور م، اسلامیان ل: بررسی نیاز‌های درمانی ارتودنسی دانش‌آموزان ۱۱ساله شهرستان بندرانزلی در سال ۷۷، پایان نامه دکتری عمومی، ۱۸۷۸، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، سال ۱۳۷۸٫
Abstract:

Title: Orthodontic treatment need in14-16-year-old students attending high schools of Tehran’s 19rd educational area.

Statement of the problem: The criteria used to assess orthodontic treatment need are not clear and dentists have different perceptions of orthodontic treatment. Achieving a uniform evaluation of treatment need is of importance for planning health care services and the role of dental insurance. This study provides information about orthodontic treatment need in a group of 14-16-year-old high school students attending high schools of Tehran’s 19rd educational area.

Materials and Methods: In this study a total of 460 first, second, and third grade Iranian high school students were selected from six governmental boys’ and girls’ high schools to the proportion of the total population. Dental health component of the Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN) was assessed for each subject using the standardized DHC ruler on ordinary chairs and under daylight. Present and past treatment status and satisfaction with the treatment provided, were also recorded. The data was analyzed to assess possible correlation between treatment need and present/past treatment status with sex, socio-economic status and age.

Results: Findings suggest that 17/6% of the students examined were in need for orthodontic treatment according to grades 4 and 5 of DHC. There was no statistically significant correlation between treatment need with sex, socio-economic status and age. The most severely deviated occlusal traits were contact point displacement, increased overjet, openbite and crossbite. The most severe feature of malocclusion in grade 4 was overget and in grade 5 impacted teeth played the most prominent role.

Conclusion: 17/6% of the students were in need for orthodontic treatment. Sex and socio-economic status did not affect orthodontic treatment need. Contact point displacements, increased overjet, openbite and crossbite are the most severely affected occlusal traits in a complex of malocclusion.

We suggest a uniform evaluation of treatment need is urgently needed for planning health care services and developing a national copayment system for orthodontic treatments.

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
4900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

78 صفحه فارسی

فونت استاندارد/Lotus/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نويسنده

publisher4 222 نوشته در *** نِگزاوار *** دارد . مشاهده تمام نوشته هاي

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.