no-img
*** نِگزاوار ***

خلاصه مقالات چهارمين همايش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران-دانشگاه علوم پزشكي تهران

help
*** نِگزاوار ***

ادامه مطلب

خلاصه مقالات چهارمین همایش انجمن علمی پریودنتولوژی ایران-ناشر: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران-موارد مختلف کاربرد در جراحیهای موکوژنژیوال -مروری به درمان ایمپلنت با روش Immediate Loading و گزارش چند مورد-سینوس لیفت، کدام تکنیک؟ کدام ماده؟- ملاحظات اکلوژنی و پریودنشیوم -شیوع بیماری لثه و پریودونتال در بیماران قلبی مصرف کننده نیفدیپین -موارد تجویز و عدم تجویز در جراحی اندودانتیکس- بررسی ارتباط بین بیماریهای پریودنتال و میزان فیبرینوژن پلاسما- روشی جدید جهت قرار دادن ایمپلنت در ریج‌های آتروفیک فک بالا بدون استفاده از گرافتهای استخوانی یا ممبران – مقایسه تاثیردو ماده استخوان ساز Cerasorb با Bio- Oss در ترمیم ضایعات اینفرابونی پریودنتال
zip
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶

خلاصه مقالات چهارمین همایش انجمن علمی پریودنتولوژی ایران-ناشر: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران-موارد مختلف کاربرد در جراحیهای موکوژنژیوال -مروری به درمان ایمپلنت با روش Immediate Loading و گزارش چند مورد-سینوس لیفت، کدام تکنیک؟ کدام ماده؟- ملاحظات اکلوژنی و پریودنشیوم -شیوع بیماری لثه و پریودونتال در بیماران قلبی مصرف کننده نیفدیپین -موارد تجویز و عدم تجویز در جراحی اندودانتیکس- بررسی ارتباط بین بیماریهای پریودنتال و میزان فیبرینوژن پلاسما- روشی جدید جهت قرار دادن ایمپلنت در ریج‌های آتروفیک فک بالا بدون استفاده از گرافتهای استخوانی یا ممبران – مقایسه تاثیردو ماده استخوان ساز Cerasorb با Bio- Oss در ترمیم ضایعات اینفرابونی پریودنتال


خلاصه مقالات چهارمین همایش انجمن علمی پریودنتولوژی ایران-ناشر: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران-موارد مختلف کاربرد در جراحیهای موکوژنژیوال مروری به درمان ایمپلنت با روش Immediate Loading و گزارش چند مورد-سینوس لیفت، کدام تکنیک؟ کدام ماده؟- ملاحظات اکلوژنی و پریودنشیوم -شیوع بیماری لثه و پریودونتال در بیماران قلبی مصرف کننده نیفدیپین موارد تجویز و عدم تجویز در جراحی اندودانتیکس- بررسی ارتباط بین بیماریهای پریودنتال و میزان فیبرینوژن پلاسما- روشی جدید جهت قرار دادن ایمپلنت در ریج‌های آتروفیک فک بالا بدون استفاده از گرافتهای استخوانی یا ممبران - مقایسه تاثیردو ماده استخوان ساز Cerasorb با Bio- Oss در ترمیم ضایعات اینفرابونی پریودنتال

پروژه رشته پزشکی در  ۷۳ صفحه
[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

مسئولین همایش

 

رئیس همایش: دکتر سیداصغر میرعمادی

 

دبیر اجرائی همایش: دکتر امیررضا رکن

 

اعضاء کمیته علمی:

دکتر اکبر خوشخونژاد- دکتر سیداصغر میرعمادی- دکتر امیررضا رکن- دکتر فریده حقیقتی- دکتر یدالله سلیمانی‌شایسته- دکتر مژگان پاک‌نژاد- دکتر سیدحسین صالحی- دکتر مهوش موسوی‌جزی- دکتر افشین خورسند- دکتر سیدمجتبی سیدین – دکتر غلامعلی غلامی- دکتر فرخ خطیب‌لو- دکتر محمود تمیزی- دکتر هدایت‌الله گلستانه – دکتر غلامعباس مرتضوی.

 

اعضاء کمیته اجرائی:

دکتر سیداصغر میرعمادی- دکتر امیررضا رکن- دکتر سیدمجتبی سیدین – دکتر سیامک یعقوبی- دکتر یدالله سلیمانی‌شایسته

 

اعضاء کمیته بین المللی:

دکتر اصغر میرعمادی- دکتر سید‌حسین صالحی

 

اعضاء کمیته امور نمایشگاهی:

دکتر امیررضا رکن- دکتر حسن سمیاری

 

اعضاء کمیته مالی:

دکتر امیررضا رکن- دکتر اصغر میرعمادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه مقالات همایش                                ۷

 

 

SOFT TISSUE MANIPULATION AND AUGMENTATION IN ESTHETIC DENTISTRY

 

Prof. Dr. Parlar TURKEY *

 

In general the available soft tissue volume and contours reflect the architecture of underlying hard tissues. In case of intraoral soft tissues, dental- alveolar hard tissues impress the shape and volume of the gingiva and alveolar mucosa.

Localized deficits in the gingiva or mucosa could be corrected by soft tissue surgery including various grafting techniques.

However, when the objective is the improvement of pink aesthetics around natural teeth, restorations or implants combination of surgical techniques and biomaterials would be necessary.

Existence of a healthy and sufficient amount of soft tissue is desirable for stable aesthetics in the visible zone of the dental arch. On the other hand, when hard tissue augmentation is going to be undertaken the quality and quantity of adjacent soft tissue plays an important role for the predictability of the results.

In the historic sense periodontal mucogingival surgical techniques are the fundamental source for soft tissue procedures in aesthetic dentistry. However, with the emergence of different demands in aesthetic dentistry such as implant situations other techniques for conditioning or manipulating the soft tissues have been developed.

In this lecture, various surgical techniques that are used for improving intraoral soft tissue aesthetics will be described and exampled by cases.

خلاصه مقالات همایش                                ۸

 

پیوند آزاد لثه

 

دکتر علی‌اکبر خوشخونژاد*

 

پیوند آزاد لثه‌ای، عملی ساده با نتایجی قابل پیش‌بینی جهت افزایش میزان لثه کراتینیزه می‌باشد که از اوایل دهه ۶۰ میلادی تا دهه ۸۰ به عمل بسیار رایجی در رشته پریودنتولوژی تبدیل گردید. اگرچه تحقیقات آقای Lindhe و Wenstorm نشان داد تا جائیکه کنترل پلاک جهت جلوگیری از پیشرفت بیماریهای پریودنتال قابل اجرا باشد،

گذشته صورت نگیرد. با این حال تجارب کلینیکی نشان می‌دهد که قبل از انجام درمانهای ارتودنسی و پروتز نیاز به مقداری از لثه کراتینیزه با کمیت و کیفیت قابل قبول وجود دارد. به عبارت دیگر در صورت عدم وجود، ایجاد لثه کراتینیزه قبل از چنین درمانهایی ضروری است. عدم توجه به انقباض ثانویه بافت همبندی، اندازه پیوند و ضخامت آن و چگونگی آماده سازی بستر گیرنده پیوند، باعث می‌شود که نتیجه نهایی منطبق با هدف اصلی نباشد.

 

 

 

خلاصه مقالات همایش                                ۹

 

در این بحث مروری، ضمن بررسی علل مشکلات متعاقب پیوند آزاد لثه، راهکارهای مناسب جهت انجام یک پیوند آزاد لثه‌ای مناسب پیشنهاد می‌گردد.

 

خلاصه مقالات همایش                       ۱۰

 

 

Root Cementum and its Significance

 

Prof. Dr.Bosshardt *

 

The regeneration of peridontal tissues, destroyed or lost due to periodontitis, is a major objective in peridontal therapy. Although experimental studies have shown a great potential for peridontal regeneration, clinical and histological studies yielded widely different results. The limitations of periodontal regeneration largely depend on the regenerative potential on the root surface. Root cementum is the most cardinal periodontal tissue component that is indispensable for reconstituting tooth anchorage. The mineralized tissue that commonly forms after various periodontal regenerative procedures is not functionally attached

, structure, biochemical composition of these two major cementum types and understanding of the attachment mechanism to dentin is imperative in order to develop periodontal treatment modalities that are more predictable and more biology- based.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

موارد مختلف کاربرد در جراحیهای موکوژنژیوال

 

دکتر جهانشاه برومند*

 

استفاده از روشهای جراحی موکوژنژیوال نظیر پیوند آزاد لثه، می‌تواند موارد متعددی را علاوه بر موارد متداول خود شامل گردد. همچنین

در زمان کوتاهتر و تعداد جلسات کمتر صورت گیرد مبحث جالبی است که گاه نوعی نوآوری را اقتضا می‌کند. سخنرانی مورد نظر این مسائل را بررسی می‌نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه مقالات همایش                          ۱۳

 

 

Immediate functional loading in edentulous lower jaw

 

Dr. SERDAR SOYTURK *

 

In rehabilitating total edentulous cases with osseointegrated implants, one of the prerequisites for establishing osseointegration is a stress- free healing period of 3 to 6 months. For most of the patients, this long healing period with a removable

implants in between mental foramina, abutments will be connected. Necessary bite registration will be taken.

While the patient is taken to the waiting room, in the lab a temporary fixed prosthesis will be fabricated.

This temporary prosthesis will be screwed into the implants in the afternoon session. Thus the implants will be loaded in the day of the surgery.

The permanent prosthesis will be fabricated and delivered to the patient within the following 3 months time.

When following certain guidelines it is possible to get success for immediate loaded implants for treatment of full edentulous cases.

 


خلاصه مقالات همایش                          ۱۴

 

 

مروری به درمان ایمپلنت با روش Immediate Loading و گزارش چند مورد:

 دکتر مژگان پاک‌نژاد*

 

در روش‌های استاندارد و روتین ایمپلنت یک دوره ترمیم بدون اعمال بار ۶ هفته‌ای توصیه می‌شود که معمولاً تحمل این دوره بی‌دندانی برای بسیاری ار بیماران دشوار می‌باشد.

اغلب بیماران خواهان این هستند که بلافاصله سیستم بی‌دندانی‌شان بازسازی و دارای فانکشن شوند.

ن نیز صرفه جویی گردد.

امروزه با استفاده از روش Immediate Loading که پروتز بلافاصله پس از اتمام عمل بر روی فیکسچر گذاشته می‌شود. می‌توان به این خواسته تحقق بخشید.

البته لزوم اعمال بار تاخیری در روش استاندارد بصورت علمی ثابت شده ولی همیشه ترس از failure بعلت اعمال فوری Load وجود داشته است

 

 

 

 

خلاصه مقالات همایش                          ۱۵

 

 

اعمال بار بخودی خود مسئول ایجاد بافت فیبروزه نیست بلکه این Micromotion های بالاتر از آستانه تحمل (m 50 تا m 150) در طی دوره ترمیم است که ایجاد مشکل می‌کند.

یکی از راههای

Esthetic و تکنیک و اصول گام به گام درمان با استفاده از روش Immediate Loading می‌پردازیم.

 

خلاصه مقالات همایش                          ۱۶

 

 

سینوس لیفت، کدام تکنیک؟ کدام ماده؟

 

دکتر حمید محمودهاشمی*

 

چند سالی است که روشهای مختلف سینوس لیفت جهت حل مشکل ایمپلنت در قسمت خلفی ماگزیلا متداول شده است. همچنین مواد مختلفی علاوه بر استخوان خود فرد در این تکنیکها استفاده می‌گردد. روشهای اصلی سینوس لیفت عبارتند از:

Window simultaneous

Window stage

Osteotome

که

. هدف از این مقاله بررسی روشها و مواد فوق و راهنمایی جراحان در انتخاب تکنیک بهتر و بیان موارد مثبت و منفی تکنیکهای فوق می‌باشد. همچنین آناتومی ناحیه بهمراه نکات کلیدی این تکنیکها مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

خلاصه مقالات همایش                         ۱۷

 

 

ملاحظات اکلوژنی و پریودنشیوم

 

دکتر مسعود اجلالی *

 

با تقلیل پریودنشیوم پس از بیماریهای پریو و درمان آن ملاحظات اکلوژنی خاص بشرح زیر بایستی مورد نظر باشد.

  • تغییر در Occlusul table بعلت تقلیل در نیروهای وارده بر دندان
  • تحت تروما بوده وبا کاهش بافت‌های پریودنشیوم مواجه هشتند

در این سخنرانی به موارد فوق اشاره شده و نحوه اجرای آن شرح داده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه مقالات همایش                         ۱۹

 

 

شیوع بیماری لثه و پریودونتال در بیماران قلبی مصرف کننده نیفدیپین

 

دکتر محمدحسن نجفی‌نشلی*

 

نیفدیپین یک کلسیم کانال بلوکر از گروه دی هیدروپیریدین می‌باشد که بطور وسیعی بعنوان وازودیلاتور در درمان هیپرتانسیون و بیماری ایسکمیک قلبی استفاده می‌شود. افزایش حجم لثه یکی از اثرات جانبی مصرف

تال و افزایش حجم لثه را در بیماران قلبی تحت درمان با نیفدیپین تعیین کند، اجرا شد.

روش کار:

در یک مطالعه مقطعی اطلاعات از ۱۶ بیمار که نیفدیپین مصرف می‌کردند با ۲۰ بیمار

ه بیماران از نظر بیماریهای پریودنتال و افزایش حجم لثه با سه ایندکس مختلف آزمایش شدند. ایندکس پریودنتال PI (Silness & Loe- 1964. (Russel- 1965) و ایندکس افزایش حجم لثه GO (Miller Damm- 1992)

 

خلاصه مقالات همایش                            ۲۰

 

 

نتایج:

بین دو گروه نیفدیپین و شاهد از لحاظ سن، جنس، ایندکس راسل و PI هیچ تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. اما درصد شیوع هیپرپلازی در گروه نیفدیپین در ناحیه دندانهای قدامی فک پایین شدیدتر بود. P=0.05

در پایان نتیجه می‌گیریم که شیوع افزایش حجم کلینیکی مرتبط با دارو درمانی مزمن

مستقیم با سطح تحصیلات و بهداشت دهان بستگی دارد.

 

خلاصه مقالات همایش                           ۲۱

 

 

بررسی ارتباط بین بیماریهای پریودنتال و میزان فیبرینوژن پلاسما

 

دکتر کاظم فاطمی*

 

مقدمه:

فیبرینوژن یکی از پروتئین‌های فاز حاد است که سطح آن در ضمن بیماریهای پریودنتال افزایش می‌یابد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین بیماریهای پریودنتال و میزان فیبرینوژن پلاسما می‌باشد.

مواد و روشها:

در این مطالعه تعداد ۶۰ نفر (۳۰ نفر گروه تست و ۳۰ نفر گروه کنترل) شامل ۲۷ مرد و ۳۳ زن بررسی شدند. پارامترهای پریودنتال مورد

ارجاع شدند.

یافته‌ها:

پس از آنالیز آماری داده‌ها نتایج مطالعه نشان داد که:

خلاصه مقالات همایش                            ۲۲

 

 

۱- میزان فیبرینوژن در گروه تست (mg/dl 24/312) نسبت به گروه کنترل (mg/dl 32/282) بطور معنی‌داری بالاتر بود.

۲- با افزایش CAL میزان فیبرینوژن نیز افزایش می‌یابد.

۳- میزان فیبرینوژن در افراد با BOP بالاتر، بیشتر است.

۴- با بالا رفتن عمق پاکت میزان فیبرینوژن نیز بالا می‌رود ولی این افزایش معنی‌دار نبود

۵- میزان تحصیلات و وضعیت بهداشت نسبت معکوس با مقدار فیبرینوژن نشان داد.

نتیجه گیری:

بیماریهای پریودنتال می‌تواند باعث افزایش فیبرینوژن گردد که ممکن است به علت ماهیت عفونی این بیماریها باشد.

 

خلاصه مقالات همایش                            ۲۳

 

 

موارد تجویز و عدم تجویز در جراحی اندودانتیکس

 

دکتر حسن رزمی*

اصولاً درمانهای اندو امروزه بدلیل پیشرفت روشهای آموزشی و توانمندتر شدن دندانپزشکان و روند رو به رشد مواد و تجهیزات از درصد موفقیت

این توصیه درست نیست چرا که اکثر شکستها به شکل مناسبی توسط درمان مجدد با موفقیت مواجه خواهد شد و مطالعات هم نشان داده که بیش از  درمانهای مجدد موفقیت آمیز بوده اما شرایطی هم وجود دارد که اگر جراحی انجام نگیرد دندان باید در آورده شود که در این مقاله سعی در ارائه موارد تجویز و در صورت امکان روشهای مورد استفاده در جراحی اندودونتیک خواهد شد.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

روشی جدید جهت قرار دادن ایمپلنت در ریج‌های آتروفیک فک بالا بدون استفاده از گرافتهای استخوانی یا ممبران

 

دکتر هدایت‌اله گلستانه*

 

جهت جایگزین موفقیت آمیز ایمپلنت میزان کافی استخوان از نظر ارتفاع و عرض مورد نیاز است. هنگامی که ریج استخوانی دچار تحلیل شدید می‌گردد حجم استخوان باقی مانده قبل از قرار دادن ایمپلنت

افت استخوانی جهت حل این محدودیت ابداع گردیده است که احتیاج به مراحل متعدد جراحی و زمان نسبتاً طولانی جهت ترمیم محل عمل دارد.

روشی که در این مقاله ارائه می‌گردد روشی است موفق جهت جایگزاری ایمپلنت در ناحیه خلفی فک بالا که دچار آتروفی گردیده و بدون احتیاج به گرافتهای استخوانی و یا ممبران قابل انجام است.

ترمیم کلینیکی ضایعات استخوانی پس از ۶ ماه تکمیل می‌گردد.

 

 


 

خلاصه مقالات همایش                           ۲۶

 

 

بررسی مقایسه ای اثر Enamel matrix protein به تنهائی و به همراه Autogenous bone graft در درمان ضایعات پریودنتال داخل استخوانی دو دیواره – مطالعه انسانی به همراه Re- entry شش ماهه

 

دکتر امیر اسکندری*

 

مقدمه و هدف :

هدف از این تحقیق مقایسه نتایج حاصل از ترمیم ضایعات

پیوند استخوانی اتوژن بر روی بیماران می باشد. این تحقیق پاسخگوی این سئوال خواهد بود که آیا استفاده توأم باعث بهبود نتایج حاصله خواهد شد یا خیر؟

روش و مواد:

این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی یک سو کور به صورت Split mouth بر روی ۸ جفت ضایعه پریودنتال داخل استخوانی دو دیواره مشابه با عمق پروبینگ ۵ میلی متر یا بیشتر و عمق ضایعه استخوانی
۳ میلی متر یا بیشتر به دنبال فاز یک درمان انجام گرفت. در سمت شاهد از (EMP) Enamel matrix protein و در سمت مورد از EMP به همراه Autogenous bone graft استفاده شد.

خلاصه مقالات همایش                            ۲۷

 

نتایج:

در ابتدا (baseline) دو گروه از لحاظ ایندکس لثه ای و متغیرهای بافت نرم و سخت اختلافی نداشتند. پس از ۶ ماه هر دو روش درمانی باعث کاهش معنی دار عمق پروبینگ و حصول چسبندگی شدند. تشکیل استخوان

نی داری باعث تشکیل بیشتر و Resolution بیشتر ضایعه استخوانی شد (تشکیل استخوان ۲/۷۵mm در مقایسه با ۱/۶۷mm )

نتیجه گیری:

با توجه به یافته های این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که هر دو روش درمانی باعث بهبود پارامترهای بالینی میشوند. استفاده توأم EMP به همراه پیوند استخوانی اتوژن باعث تشکیل بیشتر استخوان و Resolution بیشتر ضایعه استخوانی میشود. در مقابل محدودیت در میزان پیوند استخوانی اتوژن قابل برداشت از منابع داخل دهانی از معایب این روش میباشد.

 

خلاصه مقالات همایش                           ۲۸

 

 

مقایسه تاثیردو ماده استخوان ساز Cerasorb با Bio- Oss در ترمیم ضایعات اینفرابونی پریودنتال

 

دکتر حسن سمیاری (سخنران)*

دکتر نیکو سرحدی، مهندس ناصر ولایی، دکتر تکتم جلایر

 

سابقه و هدف تحقیق:

با توجه به شیوع ضایعات اینفرابونی پریودنتال وعوارض شناخته شده آنها و ادعای شرکتهای سازنده مواد استخوان ساز cerasorb و Bio- Oss مبنی بر موفقیت

از Cerasorb و Bio- Oss این تحقیق روی ضایعات اینفرابونی پریودنتال مراجعین به بخش پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی شاهد در سال ۸۲- ۱۳۸۱ انجام گرفت.

مواد و روشها:

تحقیق با طراحی کارآزمایی بالینی بر روی افراد در سنین ۵۵- ۳۵ سال، فاقد بیماری سیستمیک و مصرف سیگار و دارو که موافقت خود را برای همکاری با طرح اعلام نموده باشند انجام گرفت. تشخیص ضایعات با پروبینگ و رادیوگرافی و وضعیت تعداد ضایعات و شدت ضایعات و نیز

خلاصه مقالات همایش                         ۲۹

 

وضعیت P.D، C.A.L، عمق دیفکت در رادیوگرافی، لقی و B.O P با روش استاندارد آنها تعیین گردید. بیماران برحسب مراجعه مستمر به طور تصادفی به گروههای

و در فواصل ۱ ماه، ۲ ماه و ۳ ماه وضعیت شاخصهای پنجگانه فوق مطابق استاندارد آنها تعیین و برای تغییرات C.A.L, P.D ، عمق دیفکت در رادیوگرافی در داخل هر گروه با آمارهای Paired T- test و بین دو گروه با آمارهای T- test و برای تغییرات لقی و B.O.P با آمارهای Sign test  مورد قضاوت آماری قرار گرفت.

یافته ها:

تحقیق روی ۶ بیمار با تعداد ۱۶ ضایعه اینفرابونی پریودنتال و در هر گروه ۸ ضایعه انجام گرفت. سن بیماران ۵  ۴۱ سال بود. بیمارانی که Bio- Oss را

/۱ ۹/۲ درماه سوم تغییر یافت ( ۰۰۰۱/۰P<) ودر گروه  Cerasorb به ترتیب از mm 2/1 ۱/۵ به mm 2/1 ۵/۳ تغییر یافت
 (۰۰۰۱/۰ P<) و میزان تاثیر دو ماده مشابه بود. شاخصهای C.A.L، لقی، B.O.P نیز هر کدام از موارد در داخل گروه خود در ترمیم ضایعات موثر بودند . (۰۰۱/۰P<) ولی بین گروهها اختلاف معنی دار نبود. و در مورد عمق دیفکت در رادیوگرافی Bio-Oss در ترمیم ضایعات موفق بود ومیزان تغییرات mm 8/3 ۵/۳ با  ۴/۸% تغییر (۰۰۱/۰P<) و در مقایسه بین دو گروه نیز Bio- Oss موفق تر بود (۰۰۴/۰p<).

خلاصه مقالات همایش                         ۳۰

 

نتیجه گیری و توصیه ها: ماده استخوان ساز Bio-Oss بهتر از ماده استخوان ساز Cerasorb در ترمیم ضایعات اینفرابونی پریودنتال عمل
می‌کند. با توجه به مشابه بودن قیمت و دسترسی به هر دو ماده پیشنهاد می‌شود که با توجه به حجم نمونه نسبتاً نازک مورد بررسی، ارائه این تحقیق روی حجم نمونه بیشتر را توصیه می کنیم.

 

 

 

خلاصه مقالات همایش                          ۳۱

 

 

بررسی رابطه انواع الگوهای اکلوژنی در حرکات طرفی بر روی برخی پارامترهای پریودنتال در بیماران مبتلا به moderate to severe periodontitis

 

دکتر بهزاد هوشمند )سخنران(*

دکتر بنفشه دولت‌آبادی- دکتر مسعود جلالی- مهندس مانی کاشانی- دکتر مرتضی قادری احسان‌پور

 

مقدمه:

بیماریهای پریودنتال یکی از شایعترین بیماریهای دهان و دندان می‌باشد که با

عوامل متعددی در ایجاد و پیشرفت بیماریهای پریودنتال دخیل هستند که یکی از این عوامل مهم زمینه ساز و مستعد کننده بیماریهای پریودنتال الگوی اکلوژنی نامناسب و مخرب می‌باشد که بایستی در مواردی که جراحی پریودنتال برای درمان این بیماریها انجام می‌شود تصحیح اکلوژن همزمان یا متعاقب برطرف کردن التهاب لثه و حذف پاکتهای پریودنتال
خلاصه مقالات همایش                         ۳۲

 

انجام می‌شود تا از وارد آمدن نیروهای مخرب افقی حین حرکات طرفی
(Laterusive) جلوگیری شود و به یک وضعیت با ثبات پریودنتال دست یابیم.

مواد و روشها:

در این مطالعه ۳۱ بیمار (۱۹ خانم و ۱۲ آقا) مبتلا به Moderate to severe periodontitis جمعاً ۶۲ سمت (Side) آنها از لحاظ الگوی اکلوژنی بررسی شدند. الگوهای اکلوژنی طبق طبقه بندی آقای دکتر Boucher به چهار دسته تقسیم شدند:

۱-(Anterior Group Function) AGF

۲- (Canine Rise) CR

۳- (Partial Group Function) PGF

۴- (Total Group Function) TGF

در این بیماران بعضی از پارامترهای پریودنتال نظیر
(Clinical Attachment Loss) CAL, (Bleeding on Probing) BOP,
(Probing Depths) PD
و الگوی غالب تخریب استخوان نواحی بین دندانی اندازه‌گیری و تعیین شدند و این پارامترها در چهار گروه اکلوژنی و نحوه تاثیر الگوی اکلوژنی بر جدا شدن دندانهای خلفی ناحیه Working(نحوه دیسکلوژن) در الگوهای اکلوژنی AGF و CR مورد بررسی قرار گرفتند.

 

 

 

خلاصه مقالات همایش                           ۳۳

 

یافته‌ها:

با بررسی پارامترهای BOP, PD, CAL و الگوی غالب تخریب استخوان در چهار گروه اکلوژنی مورد نظر به این نتایج دست یافتیم:

۱- میانگین CAL و PD در الگوهای اکلوژنی TGF و PGF از میانگین CAL و PD در الگوهای اکلوژنی CR و AGF بیشتر بود.

۲- غالباً (بیشتر از ۸۰%) در تمامی الگوهای اکلوژنی ، خونریزی حین پروب زدن وجود داشت و الگوی غالب تخریب استخوان بین دندانی افقی
(Horizontal) بود.

۳- در

) از میانگین CAL و PD دندانهای سانترال و لترال و کانین بیشتر بودند.

نتیجه:

پارامترهای پریودنتال نظیر CAL و PD در الگوی اکلوژنی CR نسبت به

ن پارامترها در بین دو نحوه اثر الگوی اکلوژنی بر جدا شدن دندانهای خلفی سمت Working (نحوه دیسکلوژن) در نوع Immediately کمتر می‌باشد.

 

خلاصه مقالات همایش                           ۳۴

 

 

مقایسه اثرات کلینیکال بافت همبند کام و کلاژن بعنوان غشا همراه با Bio- Oss در درمان ضایعات عمودی استخوان آلوئول بین دندانی

 

دکتر حمید مقدس*

دکتر لیلا سلطانی(سخنران)**

 

سابقه و هدف:

به منظور درمان ضایعات عمودی استخوان آلوئول از روشهای بازسازی کنننده متعددی نظیر انواع غشاها و مواد پیوندی استخوان استفاده شده است که نتایج متنوعی در مطالعات مختلف بدست آمده است. در این

 

مطالعه به روش کارآزمایی بالینی و بصورت کنترل شده تصادفی یک سو کور صورت گرفت. ۱۵ بیمار با متوسط ۷۵/۲  ۳۹ سال، ۸ زن و ۷

خلاصه مقالات همایش                         ۳۵

 

مرد، که دارای حداقل دو ضایعه عمودی بین دندانی با حداقل از دست رفتن چسبندگی ۵ میلی‌متر و با عمق ضایعه استخوانی در محدوده ۳ میلی‌متر و بیشتر و بصورت دو طرفه بودند، انتخاب شدند. هر
ضایعه، بطور تصادفی در گروه تجربی یا شاهد قرار گرفت. در هر دو گروه از Bio-Oss استفاده شد، در گروه

چسبندگی کلینیکال، موقعیت حاشیه لثه، عمق ضایعه استخوانی آلوئول و موقعیت کرست استخوان و میزان لقی در شروع مطالعه و ۹ ماه بعد در جراحی ورود مجدد اندازه‌گیری شدند.

یافته‌ها:

بعد از بررسی داده‌ها، نتایج نشان داد که در هر گروه، پس از درمان، از نظر کلیه شاخص‌های تحت بررسی، نسبت به قبل از درمان، تفاوت قابل توجه بود. ولی اختلاف معنی‌داری بین دو گروه از نظر کلیه متعیرها مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری:

با توجه به نتایج بدست آمده، مشاهده شد که اثرات کلینیکی حاصل از کاربرد بافت همبند کام و کلاژن بعنوان غشا، به همراه Bio-Oss در درمان ضایعات عمودی بین دندانی، در مقایسه با یکدیگر تفاوت قابل توجهی ندارند. هر چند که در هر دو روش جراحی بطور معنی‌داری تمام متغیرها نسبت به قبل از درمان بهبودی نشان می‌دادند.

خلاصه مقالات همایش                        ۳۶

 

ارزیابی فرآورده‌های جدید حاوی اسید تانیک در کاهش خونریزی از لثه

دکتر محمد کتابی *

 

مقدمه:

ژنژیویت مزمن مرتبط با پلاک میکروبی شایعترین نوع بیماریهای پریودونتال است. خونریزی از علائم زود هنگام التهاب لثه می‌باشد. درمان ژنژیویت و رفع

است. اما استفاده از مواد آستریجنت که باعث انقباض بافتها و کاهش ترشح بافتی و خونریزی می‌شوند کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو هدف از این تحقیق بررسی اثر ضد خونریزی یک ترکیب جدید به نام سنس ایران از لثه می‌باشد.

مواد و روشها:

در این تحقیق تجربی فرآورده‌ جدیدی از اسید تانیک به عنوان ماده اصلی با مواد فرعی دیگر مانند یدید پتاسیم، تیمول، گلیسیرین و منتول فرمولاسیون گردید. مراحل تهیه فرآورده با همکاری دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شامل فرمولاسیون پینت، تهیه پینت و

خلاصه مقالات همایش                        ۳۷

 

 

کنترل فرآورده انجام شد. سپس در ۲۰ بیمار مرد با ژنژیویت مزمن و بدون هیچ بیماری سیستمیک، ایندکس خونریزی از لثه اندازه گیری شد. از بیماران خواسته شد سه بار در روز و هر بار ml5/0 از فرآورده را بر

اک زدن و تغذیه حتی‌الامکان در همه بیماران یکسان سازی شد.

نتایج و بحث:

نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آنست که این ترکیب جدید باعث کاهش خونریزی از لثه به میزان ۷/۸۴ درصد شده است. همچنین سطوح دارای خونریزی پس از دریافت دارو بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت.

بنابراین استفاده از مواد آسترجنت به عنوان مکمل در دهانشویه‌ها می‌تواند در جهت کنترل و کاهش خونریزی از لثه موثر باشد.

 

خلاصه مقالات همایش                           ۳۸

 

 

بررسی شیوع پریودنتیت موضعی جوانان (L.J.P) در دانش آموزان ۱۵ و ۱۶ ساله دبیرستان‌های دخترانه و پسرانه شهر صنعتی البرز و الوند قزوین

دکتر جلال‌الدین صمیمی*

 

چکیده

زمینه: پریودنتیت عبارتست از بیماری نسوج نگهدارنده دندان که در نهایت منجر به از دست دادن دندان‌ها می‌گردد. امروزه با توجه به ازدیاد جمعیت جوان در کشورمان، مطالعه شیوع این بیماری در جوانان، به عنوان اولین گام در جهت پیشگیری و درمان آن از اهمیت وافری برخوردار است.

هدف:

این مطالعه به منظور بررسی شیوع پریودنتیت موضعی جوانان
(L.J.P) در دانش آموزان ۱۵ و ۱۶ ساله دبیرستان‌های شهر صنعتی البرز و الوند قزوین انجام شد.

مواد و روش‌ها:

بررسی شیوع L.J.P در یک نمونه ۷۸۰ نفری، در دو مرحله انجام شد: در مرحله اول بیمارانی که پاکت‌های به عمق ۵/۴ میلی‌متر و بیشتر داشتند

 

خلاصه مقالات همایش                         ۳۹

 

جدا گردیده و از آنها CSSI, GI, PLI به عمل آمد و افراد مشکوک بدین ترتیب جدا شدند و در مرحله دوم معاینه، ضمن بررسی مجدد CSSI, GI, PLI, Probing و پرکردن

پسر تعداد ۴ نفر دختر و تعداد ۲ نفر پسر مبتلا به L.J.P شناخته شدند. میزان شیوع برای دختران ۹۸/۰% و برای پسرها ۷۳/۰% بدست آمد.

نتیجه‌گیری:

L.J.P در بین دانش آموزان ۱۵ و ۱۶ ساله وجود دارد و بهترین تخمین برای میزان شیوع در این تحقیق ۸/۰% بوده است که هیچ تفاوتی آماری معنی‌داری در میزان شیوع بین دو جنس وجود ندارد.

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

مطالعه وضعیت پریودنشیوم در بیماران مبتلا به HTLV-1 در مرحله Carrier

دکتر ناصر سرگلزایی*

 

ویروس ۱- HTLV از گروه رترو ویروسهای انسانی است که در بعضی از بیماران عامل

وابسته به ۱- HTLV وبعضی بیماریهای التهابی دیگر می‌باشد. علاوه بر مناطق آندمیک که مبتلا برای این ویروس گزارش شده است. استان خراسان در سال ۱۳۷۰ به عنوان منطقه آندمیک با شیوع ۳% شناخته شده است. لذا با توجه به این موضوع وفقدان مطالعات درزمینه علائم بالینی داخل دهانی این بیماری، به بررسی وضعیت انساج پریودنشیوم در بیماران حامل ویروس ۱- HTLV پرداخته شده است.

تعداد ۳۰ بیمار ( ۱۰ مرد و ۲۰ زن) با میانگین ۵/۴۱ سال که آلودگی آنها به ویروس ۱- HTLV محرزشده بود مورد مطالعه قرار گرفتند. بیماران

رنگ، قوام، وجود بیماریهای لثه، عمق پاکت، لکوپلاکیا، اریتم خطی لثه، عفونت کاندیدیا، ANUG، NUP و ….  مورد بررسی قرار گرفتند و سه اندکس

 

خلاصه مقالات همایش                            ۴۱

 

دبری، جرم (گری و ورمیلیون) و جینجیوال ( Loe & Silness) اندازه‌گیری و ثبت شد.

از نظر اندکس کالکولوس و جینجیوال اختلاف معنی‌داری در دو گروه شاهد و مورد مشاهده نگردید، در حالیکه در مورد اندکس دبری، بین دو گروه

با گروه شاهد تفاوت معنی‌داری داشت. لیکن اختلاف معنی‌داری در وضعیت انساج پریودنتال بین دو گروه سالم و حاملین ویروس ۱- HTLV از لحاظ ابتلا به بیماری لثه وجود نداشت. بنابراین رعایت بهداشت دهان به منظور حذف پلاک و جلوگیری از ابتلا به بیماریهای لثه توصیه می‌گردد.

 

خلاصه مقالات همایش                           ۴۲

 

 

بررسی اثرات لیزر کم توان Ga- As بر بازسازی ضایعات پریودنتال در سگ

 

سخنران :دکتر رضا فکرآزاد (سخنران)*

دکتر مهدی صاحب‌جمعی‌اتابکی- دکتر بهنام اسلامی

 

زمینه و هدف:

 مهمترین عارضه بیماری پریودنتال ایجاد ضایعات استخوانی می‌باشد. ولیکن بازسازی این ضایعات و بازیافت اجزاء چبندگی خواستگاه و غایت هدف درمانهای پریودنتال می‌باشد. از مروری بر مقالات چنین بر می‌آید که

گالیم- آرسناید
 (Ga- As) دربازسازی ضایعات ایجاد شده در دندان کانین سگ پرداخته شد.

مواد و روشها:

این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تجربی بود که بر روی ۵ قلاده سگ انجام پذیرفت. این پنج سگ پس از طی دوره قرنطینه جهت انجام

خلاصه مقالات همایش                            ۴۳

 

جراحی آماده شدند. پس از بیهوشی، فلپ در ناحیه دیستال یا مزیال دندانهای کانین ایجاد گردید. سپس در استخوان آشکار شده یک ضایعه مکعبی به ابعاد (mm 5×۴×۲) حاصل شد. در انتهای ضایعه شیار راهنما ایجاد گردید. گروه کنترل مثبت فلپ بسته شده و بخیه زده شد. در گروه

شده ولیزر تراپی با مختصات زیر انجام پذیرفت. طول موج mm 890 و فرکانس Hz 80 و توان w 5/4 وات و چگالی انرژی روزانه: cm2/ j 008/0 ومدت ۴ دقیقه .

لیزر تراپی برای گروه آزمون طی ۱۴ روز از جراحی به بعد ادامه یافت. بعد از طی مدت دو ماه سگها قربانی شدند. پس از بررسی کلینیکی، نمونه‌های بافتی تهیه شده جهت بررسی‌های هیستومرفومتریک و هیستولوژیک عازم آزمایشگاه آسیب شناسی گردید. جهت آنالیز آماری از تستهای ANOVA و Duncan و برای میزان درصد استخوان از تست آماری Mann- whithey, Kruskal- wallis استفاده گردید.

یافته‌های تحقیق:

  با بررسی میانگین طول اپی‌تلیوم چسبنده بین سه گروه اختلاف معنی‌داری حاصل نشد. ولیکن میانگین بافت همبندی در گروه کنترل مثبت بیشتر از دو گروه دیگر بود. (P< 0.05)

 

خلاصه مقالات همایش                           ۴۴

 

میانگین بازسازی سمان در گروههای آزمون و کنترل منفی اختلاف معنی‌داری با گروه کنترل مثبت داشت ولیکن با وجود بیشتر بودن میزان آن در گروه آزمون اختلاف بین دو گروه معنی‌دار نبود. از نتایج بر آورد میزان طول استخوان بازسازی شده چنین برآمد که میزان آن در گروه آزمون و کنترل منفی بیشتر از گروه کنترل مثبت است (p< 0.05) ولیکن باز به

بازسازی شده در گروه آزمون و کنترل منفی (P< 0.05) به طور بارز و آماری بیشتر بود. مجدداُ میانگین درصد استخوان بازسازی شده در گروه آزمون بیشتر از گروه کنترل منفی بود و این اختلاف دقیقاً در حد معنی‌داری (P= 0.05) واقع می‌باشد. هیچ موردی از انکیلوزیز و تحلیل ریشه و التهاب مشاهده نگردید.

نتیجه گیری:

با توجه به بهبود شاخصهای بازسازی و راهنمایی کردن و تسریع روند بازسازی در ضایعات پریودنتال بدون بروز هیچگونه عارضه‌ای لیزرتراپی با این مشخصات و شرایط طرح نتایج نسبتاً مثبتی را نشان داد. شاید بتوان گفت از این روش می‌شود جهت بهبود پروسه بازسازی نسجی (GTR) دربیماران دچار ضایعات پریودنتال سود جست، ولیکن جهت تایید این موضوع نیاز به تحقیقات و کنکاش بیشتری می‌باشد.

 

 

 

 


خلاصه مقالات همایش                            ۴۶

 

 

PERIODONTAL PERSPECTIVES IN AN INTERDISCIPLNARY APPROACH TO ESTHETICALLY DEMANDING CASES

 

Prof. Dr. Ates parlar (TURKEY) *

 

The importance given to aesthetics is getting more and more in our daily life. In accordance with that, various dental procedures and techniques aiming improving aesthetics have been continuously developed and improved in order to address this demand. During functions such as speech and smiling teeth and gums may become exposed and framed by the lips. Therefore, lips, teeth and gums play a major

and function.

Periodontal diseases affect soft and hard supporting tissues around the teeth and may cause varying amounts of tissue destruction. While in case of gingivitis a mere quality change in the tissues may occur, more accentuated changes would be the result both in quality and quantity in advanced cases. Basic periodontal therapeutic procedures would help in obtaining periodontal health once it has been lost. However, the sequel of periodontal destruction could not be reversed easily unless regenerative and

خلاصه مقالات همایش                            ۴۷

 

plastic surgical techniques are utilized. Correction of soft tissue deficits are more easily and predictably achieved by the use of mucogingival and perio- plastic surgical techniques. However, in sites where tissue

In many cases with high aesthetic demands the problem/ problems do not involve only the periodontal tissues. The correction of the problems may require realignment of the teeth, replacement of missing tooth/ teeth, restoration of defective tooth/ teeth, correction of tooth / gum colour and the last but not least, correction of the shape and harmony . This broad spectrum of demands would necessitate a multidisciplinary approach from various fields of dental science and art.

Within the scope of this lecture various procedures and techniques aiming at preserving and/ or improving aesthetic qualities will be described from a periodontology point of view. Orthodontics, restorative dentistry and dental implantology are the major disciplines working together with periodontology for solving various aesthetic dental problems. Therefore, examples of cases where a multidisciplinary approach was utilized will be presented in order to describe and discuss a variety of clinical situations.


خلاصه مقالات همایش                           ۴۸

 

 

راهکارهای کلینیکی برای حفظ بافتهای سخت و نرم جهت تامین استتیک ایمپلنت‌های تک دندانی

 

دکتر رضا پورعباس*

 

تامین زیبایی کافی برای جایگزینی دندانهای از دست رفته در نواحی قدامی بتوسط ایمپلنت‌های تک دندانی از چالش‌های مهم دندانپزشکان محسوب می‌گردد. در چنین مواردی

جلوه‌گر شود. برای رسیدن هدف فوق الذکر بایستی سه عامل مهم فراهم گردد:

۱-‌ دندان قبل از کشیده شدن مورد معاینه و از حیث وضعیت آناتومیک، رنگ و موقعیت ثبت گردد.

۲-‌ بافتهای نرم و سخت احاطه کننده دندان تا حد ممکن حفظ شده و از تحلیل آنها جلوگیری گردد.

۳-‌ موقعیت قرار دادن ایمپلنت بنحوی باشد که ترمیمی نهائی بتواند وضعیت ظاهری مناسبی را بازسازی نماید. در این سخنرانی راهکارهای

 

خلاصه مقالات همایش                           ۴۹

 

 

 

کلینیکی جهت رسیدن به هدف فوق از قبیل اصول خارج نمودن دندان و روشهای کلینیکی موفق جهت حفظ نسوج سخت و نرم دندان جهت

جلوگیری از تحلیل آنها و چگونگی تعیین موقعیت ایمپلنت در موارد تک دندانی همراه با معرفی Case های نمونه، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

خلاصه مقالات همایش                            ۵۰

 

 

Single tooth replacement with hard and soft tissue graft

 

Dr. SERDAR SOYTURK*

prosthesis during the healing phase may be convenient to certain patients. Furthermore, osseous and gingival tissue loss following extraction may compromise aesthetics. In order to eliminate these drawbacks, we have to be aware off during surgery. We have to plan to bring some hard and soft tissue grafts. It is also interesting to use early ternpoization for preserving the existing osseous and gingival architecture and regenerating bony defects


خلاصه مقالات همایش                           ۵۱

 

 

Treatment modalities in aesthetic zones (30 min)

 

Prof. Dr. Sculean *

 

The aim of this lecture is to present various treatment options for the periodontal treatment in aesthetic areas. The following tissues will be discussed:

  1. a) Excessive gingival display (crown lengthening)
  2. b) Classification, prognosis and treatment of marginal tissue recessions (soft tissue gratting)
  3. c) Aesthetic treatment around dental implants.خلاصه مقالات همایش                           ۵۳

 

 

Enamel Matrix Proteins and Tissue Engineering

 

Prof. Dr.Bosshardt *

 

Various growth factors have been evaluated for their clinical application to predictably achieve periodontal regeneration. The only commercial product available and in clinical use is an enamel matrix derivative (EMD). The rationale for using EMD as a therapeutic agent bases on the assumption

ure of the newly formed tissue. In most studies of diseased and EMD- treated root surfaces, the mineralized tissue that formed on the root surface is a cell- rich, bone- like tissue that resembles cellular intrinsic fiber cementum (CIFC). This tissue lacks extrinsic fibers and tissue adherence to the treated root surface appears to be poor. The use of EMD for both bone and cementum regeneration is discussed.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است

 [/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

 

 

«بازسازی استخوان آلوئول به کمک Distraction Osteogenosis»

 

دکتر حسین بهنیا*

 

بیماریهای پریودنتال، ضایعات پاتولوژیک، تروما از جمله موارد عمده‌ای می‌باشند که می‌تواند استخوان آلوئول را دچار تخریب و تحلیل نمایند

نمی‌باشد نهایتاً نتیجه درمان در بسیاری موارد Reliable نیست.

در دهه اخیر تحول شگرفی در Tissue engineering بوجود آمد از جمله آنان تولید نسج استخوان از طریق کشش تدریجی در کال استخوان
(Distraction Osteogonosis) می‌باشد که توانست Donor site morbidity را حذف نماید و همزمان با آگمنتاسیون در نسج سخت نسج نرم همراه را

 

خلاصه مقالات همایش                         ۵۵

 

 

نیز بازسازی نماید و با حداقل Relapse و تحلیل نتایج Reliable را به همراه داشته باشد.

خوشبختانه در کشور ما از همان ابتدا و از چندین سال قبل استفاده از این تکنولوژی جدید

خلاصه مقالات همایش                         ۵۶

 

 

Nonsurgical and surgical periodontal therapy with an Er: YAG laser

 

Dr. Sculean *

 

In recent years different laser and ultrasonic systems have been proposed as an altrenative or adjunctive treatment to conventional, mechanical therapy in periodontics. The Er: YAG laser is one of the best documented lasers for periodontal treatment. The results from previous studies demonstrated its

d root planing with hand or ultrasonic instruments for nonsurgical and surgical periodontal treatment, and b) to present the histological results following treatment with flap surgery and root surface debridement with an Er: YAG laser. Based on the available literature, practical conclusions will be draw.

 

خلاصه مقالات همایش                         ۵۷

 

 

پیوند یک هزار استخوان کف سینوس (یک مرحله- دو مرحله) و گذاشتن همزمان ایمپلنت با تکنیک Osteotom

 

دکتر فرخ خطیب‌لو*

 

یکی از مشکلات کلینیکی در جراحی، ایمپلنت در قسمت خلفی فک بالا فقدان استخوان کافی بین Alveolar crest و کف سینوس Maxilla می‌باشد.

یکی از تکنیکهای جراحی جهت اضافه کردن مقدار و ارتقا استخوان در این ناحیه تکنیک Osteotom یا Crestal Approach می‌باشد که نسبت به تکنیک دیگر این جراحی که Lateral Antrostomy یا Window opening می‌باشد کم صدمه‌تر و محافظه کارانه‌تر می‌باشد. در این سخنرانی ضمن نشان دادن مواردی که بوسیله تکنیک Osteotom یک مرحله‌ای درمان شده‌اند، تکنیک جدید Two Stages Osteotom Technique برای بیماران که ارتفاع استخوان آلوئول تا کف سینوس آنها کمتر از ۳-۲ میلی‌متر می‌باشد نیز معرفی و مواردی که با این تکنیک درمان شده‌اند نیز نشان داده‌ خواهد شد.

 

 

 

 

خلاصه مقالات همایش                         ۵۹

 

 

درمانهای غیر جراحی- پیشگیری

 

دکتر بهرام آیراملو*

 

درمانهای غیر جراحی:

شامل: پیشگیری- شیموتراپی و بوی بد دهان

پیشگیری در بیماریها، از اولویت ویژه برخوردار است در مراحل مختلف می‌توان پیشگیری نمود.

پیشگیری اولیه

پیشگیری ثانویه

پیشگیری ثالثیه

که هر یک به بخشهای ویژه‌ای تقسیم

خاص شیموتراپی و دارو درمانی دارد مثلا در بیماریهای جوانی بوی بد دهان باید مورد توجه قرار گیرد چون اثرات مهمی بر روی سلامت و فعالیت اجتماعی افراد دارد علل متعددی است که تازه‌های جدیدی در مورد آن بدست آمده است.

 

 

خلاصه مقالات همایش                        ۶۰

 

 

بررسی مقایسه‌ای ایندکسهای پریودنتال و شمارش کلنی میکروب P.gingivalis چهار درمان غیر جراحی پریودنتال در بیماران پریودنتالی Aggressive

 

دکتر زینب کدخدا*

 

مقدمه و اهداف:

در این تحقیق اثرات چهار درمان غیر جراحی پریودنتال در بیماران پریودنتال

+ Irrigation کلرهگزیدین در ۴۹ بیمار
۲- تجویز آموکسی سیلین و مترونیدازول سیستمیک پس از یکهفته در بیماران گروه اول ۳- آموزش بهداشت و جرمگیری در ۲۰ بیمار
۴- تجویز Elizole در نیم فک بیماران گروه سوم

خلاصه مقالات همایش                         ۶۱

 

 

یافته‌های پژوهش:

هر چهار گروه درمانی کاهش چشمگیری کلنی P.g و بهبود ایندکسهای

گروه دوم بیش از گروه اول اما نه با اختلاف چشمگیر و در گروه چهارم بیشتر از گروه سوم با اختلاف چشمگیر دیده می‌شود.

بحث و نتیجه‌گیری:

به نظر می‌آید همراه کردن مترونیدازول موضعی با جرمگیری و آموزش بهداشت در بیماران پریودنتالی Aggressive نقش موثری در کاهش p.g و بهبود ایندکسهای پریودنتال دارد.

 

 

خلاصه مقالات همایش                          ۶۲

 

 

ارزیابی میکروبیولوژیک و کلینیکی تاثیر تجویز سیستمیک ترکیب آموکسی سیلین و مترونیدازول همراه با Root planing و Scaling در درمان پریودنتیت مزمن متوسط تا پیشرفته

 

دکتر امیر معین‌تقوی (سخنران)*

دکتر طالبی اردکانی, دکترحائریان اردکانی

 

هدف:

 هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تجویز سیستمیک آموکسی سیلین و مترونیدازول در بیماران مبتلا به پریودونتیت مزمن متوسط تا پیشرفته‌ای بود که درمان مکانیکی (SRP) نیز دریافت کرده بودند.

روش کار:

۵۰ بیمار مبتلا به پریودونتیت مزمن متوسط تا پیشرفته وارد مطالعه شده در آنها

                                            ۶۳

 

بصورت تصادفی، ۲۸ بیمار در گروه آ‌زمایش و ۲۲ بیمار در گروه شاهد قرار گرفتند و آموکسی سیلین mg500 و مترونیدازول mg250 و یا دارونما هر ۸ ساعت به مدت ۷ روز دریافت کردند.

نتایج:

در ابتدای مطالعه دو گروه از نظر شاخصهای کلینیکی تفاوت معنی‌داری با هم نداشتند. اما در پایان مطالعه تمام شاخصها (PI, BI, CAL, PD) در گروه مورد تفاوت معنی‌داری با گروه شاهد پیدا نمود.

(Pvalue  به ترتیب برابر است با ۰۰۰۱/۰، ۰۰۰۰۱/۰، ۰۳۴/۰، ۰۲۹/۰) در هر دو گروه مورد و شاهد تفاوتها نسبت به ابتدای مطالعه معنی‌دار بود
(Pvalue به ترتیب برابر با

در پایان نسبت به شروع مطالعه تفاوت معنی‌داری را پیدا نمودند
(Pv به ترتیب برابر ۰۰۰۱/۰، ۰۱۲/۰، ۰۰۳/۰) و در گروه شاهد تنها تعداد کلونیهای Pi تفاوت معنی‌داری را در پایان درمان نشان داد(P= 0.0001).

نتیجه‌گیری:

درمان مکانیکی (SPR) توانایی بهبود وضعیت کلینیکی را دارد ولی استفاده کمکی از آموکسی سیلین و مترونیدازول سیستمیک با تاثیر روی پاتوژنهای پریودونتال بهبودی را می‌افزاید.

خلاصه مقالات همایش                         ۶۴

 

مقایسه آزمایشگاهی اثر میکروبی دهان‌شویه‌های ایرشا, سینامول و کلرهگزیدین

 

دکتر وحید اصفهانیان*

 

هدف:

هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد میکروبی دهان‌شویه گیاهی سینامول و نیز دهان‌شویه آنتی سپتیک ایرشا و مقایسه آن با کلرهگزیدین به عنوان نمونه استاندارد در شرایط ‌آزمایشگاهی می‌باشد.

روش:

از ۵ بیمار مبتلا به پریودنتیت که پاکتهایی با عمق حداقل ۵ میلی‌متر داشتند پیش از هرگونه مداخله درمانی نمونه پلاک بالا و زیر لثه‌ای برداشته شده و به ترتیب به محیط کشت مایع هوازی و بیهوازی منتقل

به محیطهای کشت جامد انتقال یافتند و نهایتاً تعداد کلونیهای رشد یافته در پلیت‌های هر گروه شمارش و میانگین آنها با هم مقایسه گردید.


خلاصه مقالات همایش                         ۶۵

 

یافته‌ها:

در هریک از محیطهای هوازی و بیهوازی بین کلر هگزیدین و سایر گروهها تفاوت معنی دار بارزی وجود داشت. همچنین تفاوت ایرشا و سینامول با دارونما

هوازی و بیهوازی نشان داد که ایرشا و سینامول در محیط بیهوازی موثرترند اما تاثیر کلرهگزیدین در دو محیط تفاوت معنی‌داری ندارد.

نتیجه‌گیری:

یافته‌های این مطالعه بر این نکته پای می‌فشارد که کلرهگزیدین همچنان دهان‌شویه‌ برتر بوده و سایر فرآورده‌ها قابل رقابت با آن نیستند. ایرشا و سینامول نیز با قدرتی بسیار کمتر از کلرهگزیدین می‌توانند به ویژه در محیط بیهوازی موثر واقع شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      مقالات ارائه شده بصورت پوستر

 

خلاصه مقالات همایش                        ۶۷

 

 

بررسی رابطه پلی‌مورفیسم ژن IL-1b با پریودنتیت مهاجم ژنرالیزه

 

دکترمژگان شیرخوانی*

 

مقدمه و هدف:

 بیماریهای پریودنتال بیماریهای مولتی فاکتوریال بوده که در حضور باکتریها و تحت تاثیر فاکتورهای محیطی و ژنتیکی ایجاد می‌شوند. سایتوکائین پیش التهابی IL- 1b نقش مهمی در تحلیل استخوان و در نتیجه پاتوژنز بیماریهای پریودنتال دارد. پیشنهاد شده است که پلی‌مورفیسم

. هدف از مطالعه بررسی رابطه بین پلی‌مورفیسم ژن IL- 1 b+ 3954 با پریودنتیت مهاجم جنرالیزه (GAP) بود.

مواد و روشها:

این مطالعه بر روی ۲۵ بیمار مبتلا به GAP مراجعه کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی مشهد و ۱۸ فرد سالم از نظر پریودنتالی، که

دند، انجام شد. پس از استخراج DNA از خون محیطی افراد، پلی‌مورفیسم ژن IL- 1b+3954 با استفاده از

 

خلاصه مقالات همایش                         ۶۸

 

 

روشPCR- RFLP، بررسی شد. آنالیز داده‌ها با استفاده از آزمون Chi- squre، Fishers exact test و Two sample t- test انجام شد.

یافته‌ها:

بین وقوع هیچیک از ژنوتیپ‌های IL- 1b+3954 و GAP
(۴۱۸/۰‍‍P=) و نیز بین وقوع هیچیک از آلل‌های IL- 1 b+3954 و بیماری فوق (۳۷۰/۰P=) ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد. اما تمایل به وقوع ژنوتیپ ۱٫۱ در گروه بیمار نسبت به گروه کنترل (به ترتیب ۵۶% و ۴/۴۴%) و نیز تمایل به وقوع آلل ۱ در گروه بیمار نسبت به گروه کنترل
(به ترتیب ۷۸% و ۴/۶۹%) بیشتر بود، در حالیکه ژنوتیپ ۱٫۱ و وقوع آلل ۱ در کل جمعیت مورد مطالعه به ترتیب ۲/۵۱ درصد و ۴/۷۴ درصد بود.

نتیجه گیری:

عدم وجود ارتباط بین GAP و پلی مورفیسم ژن IL- 1 b+3945 در جامعه مورد

این ارتباط در این جمعیت ایرانی نیاز به مطالعات بیشتر و با حجم نمونه گسترده‌تر می‌باشد.


خلاصه مقالات همایش                         ۶۹

 

 

تعیین حساسیت وویژگی تست لیزری برای IgG مایع دهانی، در تشخیص عفونت به هکیلوباکترپیلوری در بیماران بالغ مراجعه کننده به بیمارستان اکباتان شهر همدان در سال

۱۳۸۲

دکتر بهزاد هوشمند*

 

مقدمه و اهداف:

 هم اکنون روش (ELISA) Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay برای تشخیص عفونت به (H.P) Helicobacter Pylori به عنوان روشی سریع، ارزان وبا دقت بالا در دسترس

گرفته است: و برآوردهای مختلفی از حساسیت و اختصاصیت این تست ارائه شده است. در این مطالعه ما برآنیم که حساسیت وویژگی تعیین تیتر آنتی بادی های کلاس IgG بزاقی با روش ELISA را در تعیین عفونت به H.P مورد ارزیابی قرار دهیم.

روش تحقیق:

در کلیه بیماران ۱۸ سال به بالایی که به هر علتی جهت آندوسکوپی به بیمارستان اکباتان شهر همدان مراجعه می‌کردند، از دو تست
خلاصه مقالات همایش                         ۷۰

 

 Rapid Urease Test (RUT)  و ELISA برای IgG سرمی به عنوان gold standard استفاده شد: و

ELISA مورد بررسی قرار می‌گرفت. در نهایت داده‌ها با برنامه SPSS آنالیز شدند.

یافته‌های پژوهش و نتیجه‌گیری:

 تیتر آنتی بادی بزاقی کلاس IgG در گروه + . H.P به طور معناداری از گروه – H.P بیشتر بود ( P< 0.001) . به طور کلی در بهترین cut- off  ، حساسیت و ویژگی بدست آمده برای تست مورد نظر این مطالعه به ترتیب % ۸۸٫۶ و  ۸۱٫۸%  بود: Positive Predictive Value ( PPV)  و Negative Predictive Value ( NPV) نیز به ترتیب ۸۳% و ۸۷٫۸% بود.

این نتایج حاکی

تست راحت، سریع و غیر تهاجمی، در شرایطی که خون‌گیری مقدور نیست: و یا در غربالگری افراد بویژه در اطفال که خون‌گیری از آنان همواره با مشکل مواجه است، می‌تواند جایگزین مناسبی برای ELISA برای IgG سرمی ‌باشد.


خلاصه مقالات همایش                         ۷۱

 

 

مقایسه میزان ( Advanced Glycated End Products) AGES و عوامل اکسیدان واکنش گر با TBA( تیوباربیتوریک اسید) در لثه بیماران مبتلا به پریودونتیت دیابتی با بیماران غیر دیابتی

 

دکتر بهزاد هوشمند *

 

مقدمه:

بیماری دیابت یکی از اختلالات مهم اندوکرینی می‌باشد که افراد بسیاری در سرتاسر جهان و از جمله ایران از آن رنج می‌برند از طرفی بیماریهای پریودنتال نیز یکی از شایعترین بیماری‌های عفونی است که در طول زندگی بشر با آن روبروست و همان طوری که ثابت شده است وقوع و شدت بیماری پریودنتال در افراد دیابتی بسیار بالاتر از سایرین بوده و

عارضه مهم در این بیماران بیان می‌دارند. لذا با توجه به اهمیت موضوع و در جهت آشکار شدن هر چه بیشتر تغییرات بافتی خصوصاً تغییرات پریودنتال این مطالعه کارآزمایی بالینی طراحی و انجام شد در این تحقیق رابطه برخی پارامترهای کلینیکی و پاراکلینیکی مورد مطالعه قرار گرفت. تا هم دلیل شدت تخریب در این بیماران بیشتر آشکار گردد و هم شاید بتوان با نتایج

خلاصه مقالات همایش                         ۷۲

 

این تحقیق تغییری در جهت بالا بردن کیفیت درمان در پروتکل درمانی بیماران گنجاند.

مواد و روشها:

در این مطالعه ۱۶ نفر (۸ زن و ۸ مرد) مبتلا به پریودنتیت که هیچگونه

گرفته شد میانگین (CAL) Clinical Attachment Loss (BOP) Bleeding on probing ،قبل از نمونه برداری لثه انجام شد. نمونه بافت لثه برداشته شده پس از شستشو با سرم فیزیولوژی در cc2 محلول KCL (15/1 % ) تا موقع آنالیز دردمای ۲۰ درجه سانتیگراد نگهداری شد. بافت مذکور بوسیله دستگاه هموژنایزر هموژنیزه شده و ml 2/0 از محلول هموژنیزه جهت اندازه‌گیری TBARS (با استفاده از روش Schmidt) و AGES ( بر اساس روش کالریمتری HMF هیدورکسی متیل فورفورال) استفاده شد.

یافته‌ها:

با بررسی پارامترهای پاراکلینیکی شامل Total pr, TBARS, AGES, Hb A/C, FBS و پارامترهای کلینیکی شامل BOP, CAL در دو گروه بیمار و کنترل مورد نظر به این نتایج دست یافتیم:

 

خلاصه مقالات همایش                         ۷۳

 

 

۱) میزان Hb A1C, FBS در گروه بیمار نسبت به گروه کنترل بالاتر بود که این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار بود (به ترتیب ۰۰۰/۰ و۰۲۹/۰= P).

۲) میزان TBARS, AGES در گروه بیمار نسبت به گروه کنترل بالاتر بود که این تفاوت نیز از لحاظ آماری معنی‌دار بود (به ترتیب ۰۰۰/۰ و
 ۰۳۴/۰= P)

۳) میزان CAL در گروه بیمار نسبت به گروه کنترل بالاتر بود که این تفاوت نیز از لحاظ آماری معنی دار بود. ( ۰۰۸/۰= P)

۴) POB در کلیه نمونه‌ها مشاهده شد.

۵) TBARS, AGESبا سن افراد دیابتی دارای همبستگی مثبت بودند (به ترتیب (۰۶/۰= P) 612/0= r و ( ۰۵/۰= p) 591/0= r).

نتیجه:

میزان CAL , TBARS, AGES در بیماران دیابتی نسبت به بیماران غیر دیابتی به پریودنتیت بالاتر می‌باشند که نشان‌دهنده بالاتر بودن میزان

 


خلاصه مقالات همایش                         ۷۴

 

 

ملاحظات پریودنتال در دندانپزشکی ترمیمی

 

دکتر نرمین محمدی*

 

ارتباط ما بین مواد مورد استفاده در دندانپزشکی ترمیمی و سلامت پریودنتال سالهاست که مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد. درکل، عوارض جانبی مواد دندانی در نتیجه آلرژیک بودن یا اثرات سمی و تحریکی آنهاست که ممکن است

فاقد این اثرات مضر باشند.

در این مقاله به نقش اعمال مختلف دندانپزشکی ترمیمی و اثرات آنها بر سلامت پریودنتال شامل تراش حفره، بستن نوار ماتریکس، پرکردن حفرات و… اشاره شده در مورد سازگاری بافتی مواد ترمیمی مورد استفاده توضیح داده خواهد شد.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

درمان ایمپلنت در بیماران مبتلا به پریودنتیت مقاوم به درمان

 

دکتر محمدتقی چیت‌سازی*

 

بیماران مبتلا به پریودنتیت مقاوم به درمان معمولاً دارای تاریخچه‌ای از درمانهای ناموفق جرم گیری صاف نمودن ریشه و جراحی پریودنتال همراه

در این بیماران، ظاهراً بعلت عدم توانایی کلینیسین در برطرف نمودن مخفیگاههای ارگانیسمهای مسبب بیماری، در بافت نرم و یا سطوح غیر قابل دسترسی دندانها می‌باشد.

یکی از درمانهای جایگزینی دندانها در این بیماران، ایمپلنتهای دندانی می‌باشد.

ولی هنگامیکه این درمان به بیماران پیشنهاد می‌گردد، پرسش آنها اینست که چرا ایمپلنتها در مورد جایگزینی دندانهای من موفق

خلاصه مقالات همایش     ۷۶

 

 

در این مقاله ضمن بررسی پریودنتیت مقاوم به درمان، موفقیت‌آمیز بودن درمانهای ایمپلنت در بیماران مبتلا به پریودنتیت مقاوم به درمان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

خلاصه مقالات همایش                         ۷۷

 

 

بازسازی بی‌دندانی کامل مندیبل با روش immediate load ایمپلنتهای یک قطعه‌ای (OPILS) سیستم نئودنت

 

دکتر شهرام نامجوی‌نیک*

 

مقدمه و هدف:

بازسازی فضای بی‌دندانی کامل ماندیبل یکی از معضلات دندانپزشکان می‌باشد. درصد بی‌دندانی در جامعه ایرانیان نسبت به کشورهای پیشرفته بالاتر است و این پدیده در شهرستانها شدت بیشتری پیدا می‌کند. امروزه

مدت از دست دندانهای متحرک کامل تحلیل استخوان را موجب شده و بیماران از تغذیه طبیعی محروم می‌گردند. از طرفی بازسازی دندانهای از دست رفته با ایمپلنتهای دندانی با روش معمول (یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای) مشکلات بسزائی دارد که بطور خلاصه بدین شرح است:

  • پس از جراحی ایمپلنت بیمار بمدت چند ماه از شروع جراحی تا تحویل پروتز از تغذیه مناسب محروم است
  • بازسازی اکلوژن و استتیک از پروتز متحرک به ثابت تمام فک، مدت زمان درمان را طولانی‌تر می‌نماید.

خلاصه مقالات همایش                         ۷۸

 

 

  • تحمل فشردگی روحی و عواقب آن، از شروع درمان تا پایان برای بیمار آسان نمی‌باشد.

روش تحقیق:

در این مطالعه ضخامت و ارتفاع استخوان بیمار قبل از عمل با رادیوگرافی OPG و توموگرافی بررسی

سیستم نئودنت (شرکت پیشرفت مستند پزشکی، تهران) در ماندیبل کاشته و قبل از بخیه زدن با پروتز ثابت موقت تحت فشار موضعی قرار گرفتند. در فک مقابل سه بیمار دارای دندان طبیعی با و یا بدون پروتز ثابت و سه بیمار دیگر پروتز متحرک کامل داشتند. در صورت اینکه ماگزیلا با پروتز متحرک کامل بازسازی شده بود پنج ایمپلنت و در غیر اینصورت شش ایمپلنت در ماندیبل کاشته شد.

در این سخنرانی موفقیت، محدودیتهای استفاده از ایمپلنتهای یک قطعه‌ای One Piece Immediate Load Screw (OPILS) سیستم نئودنت مطرح می‌گردد.

یافته‌ها:

مطالعات نشان می‌دهد که ایمپلنتها پس از یکسال دارای تحلیل استخوان متوسط ۳/۰ میلی‌متر (حداقل صفر و حداکثر ۱ میلی‌متر) بوده است. تمام ایمپلنتها بدون علائم کلینیکی در بدن قرار داشتند. بیماران رضایت خود را

خلاصه مقالات همایش                          ۷۹

 

از اینکه بلافاصله پس از جراحی ایمپلنت دارای پروتز ثابت می‌شوند ابراز داشتند.

 

خلاصه مقالات همایش                         ۸۰

 

 

بررسی روشهای درمانی تحلیلهای لثه‌ای مجاور هم در بیماران با نیازهای زیبایی و توصیف یک مورد

 

دکتر الهام غفاری*

 

و کارآئی و قابلیت پیش بینی آنها ملاحظه مهمی برای بیمار و کلینیسین است. هدف از این مقاله بررسی مجدد این روشهای جراحی و معرفی یک مورد است.

روشها:

بیمار یک خانم ۴۲ ساله و سالم از نظر سیستمیک و پریودنتالی بود که دارای ۱۶ دندان دارای تحلیل لثه میلر Class I در مجاور هم و در قسمت قدامی دهان بود. قبل از

بصورت چند تایی با روش Coronally advanced flap درمان گردیدند. اندازه‌گیریها ۳ و ۱۲ ماه بعد از جراحی تکرار گردیدند.

 

 

 

 

خلاصه مقالات همایش                           ۸۱

 

نتایج:

متوسط ارتفاع تحلیل قبل از جراحی mm18/4 بود که ۳ و۱۲ ماه بعد از جراحی به ترتیب پوشش ریشه‌ای به میزان mm00/4 (6/95 درصد) و
mm96/3 (7/94 درصد) بدست آمد. متوسط عمق شیار لثه قبل از جراحی mm00/1 بود و ۳ و ۱۲ ماه بعد از جراحی به ترتیب میزان آن mm10/1 و mm00/1 بود. متوسط لثه

به ترتیب میزان آن mm06/6 و  mm68/5 بود. حصول
(gain) چسبندگی بالینی ۳ و ۱۲ ماه بعد از جراحی به ترتیب mm68/3 و mm43/4 بود.

نتیجه‌گیری:

نتایج بدست آمده از این مورد، نتایج موفقیت آمیز قبلی را تایید می‌کند. روشهای درمانی تحلیل لثه‌ای مجاور هم بسیار متنوعند. بهتر است که در انتخاب روش مورد نظر علاوه بر سلیقه جراح، نیازهای بسیار اعم از زیبایی، اقتصادی و غیره هم منظور گیرند.


خلاصه مقالات همایش                        ۸۲

 

 

بررسی کلینیکی افزایش حجم لثه ناشی از مصرف سیکلوسپورین

 

دکتر یلدا صادقی*

 

مطالعه حاضر پژوهشی در مورد هیپرپلازی لثه ناشی از سیکلوسپورین در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه می‌باشد در مورد این عارضه و میزان تاثیر هر یک از عوامل تشدید کننده آن، ناشناخته‌های بسیاری وجود

توجه بود. میزان هیپرپلازی ارتباط معنی‌داری با دوز مصرفی دارو نشان نداد. زمان مصرف دارو بر میزان این عارضه در نواحی بین نواحی بین دندانی موثر

 

خلاصه مقالات همایش                         ۸۳

 

نبود و تنها در مورد نواحی میانی و Go کل ارتباط معنی‌دار وجود داشت. همچنین میزان هیپرپلازی در هر سه مورد (بین دندانی، میانی و کلی) با میزان رعایت بهداشت دهان در هر دو جنس رابطه معنی‌داری نشان داد.

 

خلاصه مقالات همایش                        ۸۴

 

 

رابطه پلی‌مورفیسم ژن TNF- a با بروز بیماری پریودنتیت مهاجم جنرالیزه

 

نویسندگان: دکتر حمید رضا عرب*

دکتر جلیل توکل افشاری (استادیار مرکز تحقیقات ایمونولوژی)

دکتر سلمان قراگوزلو (دندانپزشک)

 

TNF-a سایتوکاینی پیش التهابی است که قادر به ایجاد تخریب استخوان می‌باشد.

پلی‌مورفیسم ژن سایتوکاینها به عنوان یک مارکر برای بیماری پریودنتال مطرح می‌باشد. پیشنهاد شده است که پلی مورفیسم G- to- A در مکان ۳۰۸- ژن TNF- a تولید سایتوکاین

می‌باشد.

مواد و روشها:

 (این مطالعه بر روی ۳۰ بیمار مبتلا به پریودنتیت مهاجم در دانشکده دندانپزشکی مشهد انجام پذیرفته است)

 

خلاصه مقالات همایش                           ۸۵

 

تعداد ۶۰ نفر در این مطالعه شرکت داشتند که ۳۰ نفر از آنها مبتلا به بیماری پریودنتیت پیشرفته و ۳۰ نفر نیز سالم بودند. ژنوتیپ TNF- a توسط واکنش زنجیره‌ای

یافته‌ها:

وقوع ژنوتیپ A/A در بیماران ۲۳٫۳% و در افراد سالم ۰% بود. وقوع ژنوتیپ G/G در بیماران و افراد سالم ۲۳٫۳% بود. وقوع ژنوتیپ G/A در بیماران ۵۳٫۴% و

 

تنها افرادی که دارای ژنوتیپ A/A در ناحیه پلی‌مورفیسم ۳۰۸ – بودند، یعنی از لحاظ آلل A هموزیگوت بودند با بروز بیماری پریودنتیت مهاجم رابطه منطقی داشتند. ژنوتیپ G.A و G.G با بیماری پریودنتال رابطه منطقی یافت نشد.

 

خلاصه مقالات همایش                           ۸۶

 

 

معرفی یک مورد در رابطه با کنترل تحلیل التهابی خارجی ریشه

 

دکتر شهرزاد خاطفی*

 

خلاصه:

 اتیولوژی انواع مختلف تحلیل ریشه آسیب‌های شیمیایی و مکانیکال به لایه محافظ سطوح سخت دندان می‌باشد. اندرسن در سال ۱۹۸۱ تحلیل خارجی سطوح ریشه را به انواع مختلف زیر تقسیم‌بندی نموده است:

۱- تحلیل سطحی

۲- تحلیل جایگزینی در رابطه با انکیلوزیس

۳- تحلیل التهابی در رابطه با التهاب موجود در بافت اطراف ریشه که شامل دو زیر گروه تحلیل التهابی محیطی اطراف ریشه و تحلیل خارجی اطراف ریشه می‌باشد. انتخاب درمان صحیح در رابطه با فاکتورهای تحریک

فلپ پریودنتال و ادونتوپلاستی و کاربرد مواد پیوندی استخوان در ضایعات استخوانی ایجاد شده بود.

 

 

خلاصه مقالات همایش                         ۸۷

 

 

کامپوزیتهای تقویت شده با فیبر و اسپلینت پریودنتال دندانهای قدامی

 

دکتر پرنیان علیزاده اسکویی*

 

دلایل متعددی جهت اسپلینت دندانها در ناحیه قدامی فک وجود دارد که از آن جمله می‌توان به جایگزینی دندان از دست رفته ارتودنسی، کاشتن مجدد دندانهای تراماتیزه، ترامای اکلوزالی اولیه و ثانویه و اسپلینت پریودنتال اشاره کرد. در دندانپزشکی ترمیمی تکنیکهای متعددی

موفقیت کلینیکی روشهای ادهسیو و معرفی کامپوزینتهای تقویت شده با فیبر نوید بخش استفاده از تکنیکهای باندینگ کانسر و اتیو به جای روشهای رستوریتیو تهاجمی به خصوص در اسپلینت پریودنتال دندانهای قدامی بوده است که موضوع بحث مقاله حاضر می‌باشد.

 

خلاصه مقالات همایش                         ۸۸

 

 

بررسی مقایسه‌ای اندازه‌گیری ارتفاع استخوان آلوئول در روش T.G.P و هنگام جراحی

 

دکتر رویا شریعتمداری*

 

مقدمه:

از اهداف درمانی در بیماران پریو بازسازی انساج پریودنتال شامل بازسازی لثه، سمان، لیگامان و استخوان آلوئول می‌باشد گرچه ارزیابی بازسازی واقعی این انساج بدون بررسی‌های هیستولوژیک واقعاً مشکل است ولی از لحاظ بالینی مشخصه‌هایی وجود دارد که بتوان

در این راستا صحیح‌ترین روش، ارزیابی میزان استخوان, از طریق اندازه‌گیری مستقیم حین جراحی (re- entry) توسط فلپ پریودنتال می‌باشد ولی این روش تهاجمی بوده و امکان آسیب رسیدن به بافت‌های بازسازی شده وجود دارد. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی دقت Bone probing به عنوان یک روش با ارزش و معتبر غیر جراحی در ارزیابی کرست استخوان آلوئول و تعیین سطح استخوان می‌باشد.

 

خلاصه مقالات همایش                           ۸۹

 

 

روش تحقیق:

۲۲ مولر و پره مولر فک بالا در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن که برای انجام جراحی پریودنتال انتخاب شده بوند در یک مطالعه تحلیلی- مقایسه‌ای شرکت داده شدند. برای اندازه‌گیری عمق استخوان و نیز

ل و قسمت میانی پالاتال تمام دندانها اندازه‌گیری گردید.

نتایج:

اختلاف بین Surgical bone probing (سطوح واقعی استخوان) Transgingival probing در سطوح مختلف شامل: مزیوباکال، میدباکال، دیستوباکال و مید پالاتال

تمامی سطوح و نواحی وجود داشت. (۹۷/۰=r)

بحث و نتیجه‌گیری:

نتایج این مطالعه حاکی از آنست که بدون توجه به سطح پروب شده و نوع دندان و وجود Intrabony defects، یک اختلاف اندک بین BPD** و
خلاصه مقالات همایش                           ۹۰

 

SBL* وجود دارد و BPD یک روش مطمئن برای تخمین میزان رژنریش استخوان پس از درمان پریودنتال بوده و می‌تواند به جای روش تهاجمی SBL (پروبینگ هنگام جراحی) مورد استفاده قرار گیرد.


خلاصه مقالات همایش                           ۹۱

 

 

بررسی کلینیکی و بیومتریک کاربرد ژل EDTA در پوشش سطوح عریان ریشه

 

دکتر رویا شریعتمداری*

 

مقدمه:

درمان تحلیل لثه و پوشش سطوح عریان ریشه یکی از اهداف درمان‌های پریودنتال

به همراه فلپ کرونالی در درمان تحلیل لثه‌ای Cl I میلر می‌باشد.

روش تحقیق:

در این تحقیق که به صورت تصادفی ساده و Mouth- Split و کنترل شده انجام شد، تعداد ۱۰ بیمار دامنه سنی (۴۲-۱۸) با ۲۰ تحلیل Cl I میلر در سمت باکال که کمترین آنها mm2 بود وارد مطالعه شدند

که بدین ترتیب تعداد ۱۰ تحلیل در گروه تست (کرونالی فلپ به همراه EDTA) و تعداد ۱۰ تحلیل در گروه کنترل (فقط تکنیک کرونالی فلپ) جای گرفتند.


خلاصه مقالات همایش                           ۹۲

 

 

اندازه‌گیری‌های کلینیکی انجام شده شامل:

عمق تحلیل- پهنای تحلیل و پهنای لثه کراتینیزه و عمق پاکت چسبندگی لثه بود. این اندازه‌گیریها در زمان‌های قبل از عمل جراحی و ۱ و ۲ و ۳ ماه بعد از عمل تکرار شدند.

نتایج:

پارامترهای کلینیکی RD. RW. KT. PD. PAL قبل از عمل به ترتیب در گروه تست ۱۷/۴-۴۵/۱-۹۲/۳-۷/۳-۷/۲ بود و در گروه کنترل به ترتیب ۵۴/۳ و ۳۵/۱ و ۷۷/۳ و ۵۵/۳ و ۲/۲ بود.

این متغیرها سه ماه بعد از درمان در گروه تست به ترتیب ۴۹/۲ و ۱ و
 ۲۱/۳ و ۴۶/ و ۶۸/۰ بود و برای گروه کنترل به ترتیب ۶۴/۱ و ۲۲/۱ و
 ۱۳/۳ و ۲ و ۷۲/۰ بود.

در گروه تست میانگین درصد سطح پوشش ریشه ۳ ماه بعد از جراحی ۰۲/۶۹% و در گروه کنترل ۶۹/۰% بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود.

نشد. نتایج بدست آمده نشانگر بهبودی کلیه پارامترهای کلینیکی به جز میزان پهنای لثه کراتینیزه بود.

خلاصه مقالات همایش                           ۹۳

 

بحث و نتیجه گیری:

کاربرد ژل EDTA در سطح ریشه به همراه تکنیک کرونالی فلپ در پوشش سطوح عریان ریشه از نظر کلینیکی با موفقیت همراه بود. گرچه نتایج بین گروه تست و کنترل از نظر آماری متفاوت نبود که نشان می‌دهند کاربرد EDTA همراه با فلپ

نسبت به گروه کنترل نمی‌باشد. ولی انتظار می‌رود، بدلیل تشکیل N.A، در نتیجه کاربرد این ماده، این نتایج با ثبات‌تر باشد.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

بررسی رابطه غلظت اینترلوکین –۴ و اینترلوکین –۱۲ با پریودنتیت مزمن متوسط و پیشرفته

 

خانم دکتر ماندانا ستاری- آقای دکتر مجتبی سیدین- آقای دکتر محمد باقرموزه- دکتر لیلی مهرداد

 

با توجه به آمار، در پریودنتیت مزمن، سلولهای لنفوسیت B، فراوانترین سلولهای التهابی در بافت همبند لثه هستند. بنابراین انتظار می‌رود که سلولهای Th2 که در پاسخ ایمنی هومورال

مشخص شود که آیا در پریودنتیت مزمن، متوسط و پیشرفته، غلظت IL-4 نسبت به IL-12 برتری دارد یا خیر؟

برای این منظور ۲۰ عدد نمونه بافت لثه سالم (گروه شاهد) و ۲۰ نمونه بافت

. نمونـه‌ها طـی

خلاصه مقالات همایش                           ۹۵

 

جراحی پریودنتال خارج شدند بلافاصله به لوله‌های حاوی محلول کشت انتقال داده شده و کشت بافتی روی آنها انجام شد. مایع رویی کشت استخراج شد و منجمد گردید و جهت اندازه‌گیری غلظت اینترلوکین‌ها از

دارند. البته در فازهایی که ضایعه از لحاظ التهابی فعال است و تخریب فعالانه رخ می‌دهد. (غلظت IL-6 به عنوان سایتوکاینی که در پروسه التهاب نقش دارد بررسی شد) وضعیت معکوس شده و از برتری سلولهای Th2  با کاهش تولید IL-4 کاسته می‌شود.

 

خلاصه مقالات همایش                         ۹۶

 

 

مقایسه رادیوگرافیک و بالینی ترمیم استخوانی اطراف ایمپلنتهای یک مرحله‌ای (Non- submerged) و دو مرحله‌ای (Submerged) در سیستم Maestro

 

دکتر فرزین قنواتی*

 

هدف:

هدف از این مطالعه تعیین و بررسی ترمیم و تحلیل استخوان در یک سیستم واحد (Maestro) بصورت یک مرحله‌ای (Non- submerged) و دو مرحله‌ای (Submerged) پس از طی مدت ۶ ماه در فک بالا و ۴ ماه در فک پائین می‌باشد.

مواد و روشها:

نوع مطالعه آینده‌نگر (Prospective) و طرح آن موازی
(Parallel) بود. در این مطالعه از ۲۸ ایمپلنت که ۱۰ مورد آنها بصورت یک مرحله‌ای استفاده گردید. در حین جراحی اول و ۴ الی ۶ ماه بعد اندازه‌گیریهای بالینی که عبارت بود

، باکال و لینگوال
توسط پروب پریودنتال ویلیامز انجام پذیرفت. ارزیابی رادیوگرافیک نیز عبارت بود از مشاهده تحلیل استخوان کریستال اطراف ایمپلنت در زمان

خلاصه مقالات همایش                           ۹۷

 

Baseline و Re-entry در دو روش ذکر شده با استفاده از رادیوگرافی پانورامیک

یافته‌ها:

میانگین تغییرات استخوان که با استفاده از آزمون
sample T- test
بدست آمد از نظر پارامترهای مخدوش کننده نظیر روش جراحی، قطر، طول، وضعیت قدامی/ خلفی، وضعیت فک بالا/ پائین از نظر آماری معنی‌دار نبودند. ولی با استفاده

مشخص گردید که رادیوگرافی پانورامیک بعلت عدم وجود دقت در میزان تحلیل و تشکیل استخوان برای بررسی سنجش تغییرات استخوانی ایمپلنت مناسب نمی‌باشد. از اینرو اطلاعات حاصله از رادیوگرافیهای پانورامیک مورد بررسی و آنالیز قرار نگرفتند.

نتیجه‌گیری:

نتایج این مطالعه نشان داد که حداقل در زمان ترمیم اولیه پس از جراحی اول، از لحاظ تحلیل استخوان روش دو مرحله‌ای نسبت به روش یک مرحله‌ای برتری دارد. بعلاوه ایمپلنت‌های با قطر بیشتر در این دوره ترمیم تحلیل استخوانی کمتری را نشان می‌دهند.

 

 

خلاصه مقالات همایش                           ۹۸

 

 

بررسی مقایسه‌ای ترمیم بافت استخوان پاریتال خرگوش با محافظت غشاء  protect با و بدون استفاده از ماده جایگزین استخوان Neo- osI

 

دکتر حسن لشگری*

 

G.B.R پروسه ترمیمی است که برای درمان ضایعات استخوانی بکار می‌رود و هدف از آن شکل‌گیری استخوان جدید در داخل ضایعات استخوانی می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی ترمیم بافت استخوانی دارای فضا بوسیله ممبران Protect با و بدون استفاده از ماده جایگزین استخوان Neo-osI میباشد.

مواد و روشها:

در این تحقیق از ۶ خرگوش نیوزلندی سفید استفاده شد. یک برش موکوپریوستئال بعد از بیهوشی کامل حیوان موازی درز ساجیتال در ناحیه جمجمه زده شد با با بلند کردن فلپ دو استخوان پاریتال مشاهده شود. در هر استخوان یک حفره به

 

خلاصه مقالات همایش                           ۹۹

 

 

پرشد. نمونه‌ها ۸ و ۱۶ هفته بعد از جراحی با روشهای استاندارد دیکلسیفیکیشن بافت استخوانی تهیه گردید.

 

نتیجه و بحث:

حفره‌های

و میزان استخوان سازی محدود به لبه‌های ضایعه بوده و بیشتر در داخل ضایعه بافت فیبروزه مشاهده می‌شود.

۱- ممبران protect دارای تمامی معیارهای یک غشا ایده‌آل می‌باشد و می‌توان از آن در G.B.R استفاده کرد.

۲- ذرات Neo-osI سازگاری بافتی و حیاتی داشته و می‌تواند در G.B.R مورد استفاده قرار گیرد.

۳- احتمالاً ماکروفاژها مسئول تحلیل ذرات Neo-osI می‌باشند.

 

خلاصه مقالات همایش                           ۱۰۰

 

 

جایگزینی دندانهای قدامی فک بالا بوسیله ایمپلنتهای دندانی تک واحدی: ارزیابی بافت نرم اطراف ایمپلنت

 

دکتر امیر بلوچ*

 

مقدمه و هدف:

بدست آوردن حداکثر زیبایی در قدام ماگزیلا به علت مشکلات کانتور بافت نرم مخاطره انگیز می‌باشد. امروزه جایگزینی دندان از دست رفته بوسیله یکی از سه روش درمانی- پروتزهای ثابت معمول، پروتزهای رزین باند و ایمپلنتهای دندانی تک واحدی- صورت می‌پذیرد. مهمترین عواملی که باید مد نظر قرار

یزان عمر رستوریشن و زیبایی که بوسیله پروتز فراهم می‌شود مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. میزان زیبایی ایمپلنت بوسیله لثه اطراف ایمپلنت و هارمونی و فرم کنگره‌ای لثه و پاپیلا اطراف ایمپلنت تعیین می‌شود.

 

 

 

خلاصه مقالات همایش                           ۱۰۱

 

 

روش تحقیق:

در این مطالعه ضخامت و ارتفاع استخوان ماگزیلا در شش بیمار قبل از عمل با رادیوگرافی OPG و توموگرافی ارزیابی گردید. میزان تحلیل استخوان قبل از شروع قالبگیری جهت پروتز دائم و پس از یکسال ایمپلنتها با زمان کاشت ایمپلنتها بوسیله OPG مقایسه گردیدند.

در سه بیمار ایمپلنت OPILS سیستم نئودنت (شرکت پیشرفت مستند پزشکی تهران) و در سه بیمار دیگر ایمپلنت دو

همه بیماران دارای دندان طبیعی بودند.

یافته‌ها:

مطالعات نشان می‌دهد که ایمپلنتها پس از یکسال دارای تحلیل استخوان متوسط (حداقل صفر و حداکثر یک میلیمتر) بوده است. تمام ایمپلنتها بدون علائم کل

بلافاصله پس از جراحی ایمپلنت دارای پروتز ثابت میشوند ابراز نمودند. فرم لثه اطراف ایمپلنتها در ایمپلنتهای یک قطعه‌ای OPILS

بافت نرم اطراف ایمپلنت تامین می‌گردد.

 

 

 

خلاصه مقالات همایش                           ۱۰۲

 

نتیجه‌گیری:

استفاده از ایمپلنتهای OPILS سیستم نئودنت می‌تواند بطور immediate laod با موفقیت بالا و بدست آوردن زیبایی مطلوب در بازسازی بی‌دندانی تک واحدی ماگزیلا مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

73 صفحه فارسی

فونت استاندارد/Yagut/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نويسنده

publisher4 222 نوشته در *** نِگزاوار *** دارد . مشاهده تمام نوشته هاي

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.