no-img
*** نِگزاوار ***

تكوين يك روش گاز كروماتوگرافي انتخابي جهت تعيين مقدار آمانتادين در مايعات بيولوژيك

help
*** نِگزاوار ***

ادامه مطلب

تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک-در این روش از گاز حامل نیتروژن ، ستون OV17 و دتکتور FID به همراه استاندارد داخلی پسودوافدرین استفاده شد-آمانتادین دارویی ضد ویروسی است که دارای خواص آنتی پارکینسونی است
zip
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۶

تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک-در این روش از گاز حامل نیتروژن ، ستون OV17 و دتکتور FID به همراه استاندارد داخلی پسودوافدرین استفاده شد-آمانتادین دارویی ضد ویروسی است که دارای خواص آنتی پارکینسونی است


تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک-در این روش از گاز حامل نیتروژن ، ستون OV17 و دتکتور FID به همراه استاندارد داخلی پسودوافدرین استفاده شد-آمانتادین دارویی ضد ویروسی است که دارای خواص آنتی پارکینسونی است

پایان نامه رشته پزشکی در ۸۱ صفحه
[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]

Author : Arezou Fattahi

Super Visors: Dr. A.Zarghi and Dr. A. Tabatabaie.

Adress: School of Pharmacy, Shaheed Beheshti university of medical sciences, Tehran, P.O.Box: 14155-6132

Abstract:

In the study amantadine was determined by a ?? gas chromatography (G.C) method ?? FID detector??

Nitrogen was used as carrier gas, on a OV16 column, with internal standard , pseudoephedrin HCL.

Serum Samples prepration was performed by protein preciptation using perchioric Acid, then extraction with diethil ether. Recovery of the method was perfect.

Standard and endogenous compounds.

The percentage of coefficient Variation of intra-day and inter-day analysis method was approved and detection limit of the method 0.8  was calculated.

Key words: Aman tadin, G.C, Plasma

در این تحقیق یک روش ساده و کم هزینه به منظور تعیین مقدار آمانتادین در سرم با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف طراحی گردید.

در این روش از گاز حامل نیتروژن ، ستون OV17 و دتکتور FID به همراه استاندارد داخلی پسودوافدرین استفاده شد. نمونه ها توسط اسید پرکلریک پروتئین زدایی شده و عمل استخراج توسط اتر انجام گردید که بازیافت روش کامل بود.

در شرایط مذکور پیک آمانتادین ،‌استاندارد داخلی از یکدیگر و مواد آندوژن به خوبی جدا گردید. ضریب تغییرات درون روزی و بین روزی روش آنالیز در حد قابل قبول بوده و حد آشکارسازی روش ۸/۰ محاسبه شد.

واژه های کلیدی: آمانتادین ،‌ساس ،‌پلاسما[/tab][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]آمانتادین دارویی ضد ویروسی است که دارای خواص آنتی پارکینسونی است

بیماری پارکینسون چهارمین بیماری شایع نورودژنراتیو در افراد مسن است . که ۱% افراد بالای ۶۵ سال و ۴/۰% افراد بالای ۴۰ سال را تحت تأثیر قرار می‌دهد . سن متوسط شروع حدود ۵۷ سال است . ( ۱ )

ایتولوژی و پاتوفیزیولوژی :

در پارکینسون اولیه ، نورونهای جسم سیاه و ساقه مغز از دست می‌ روند که دلیل آن شناخته نشده است . از دست رفتن این نورنها باعث کاهش نوروترنسمی‌تر دو پامین در این مناطق می‌ شود . شروع معمولاً بعد از ۴۰ سال است .

 

شود . شایع ترین دلیل پارکینسونیسم ثانویه مصرف داروهای آنتی سایکوتیک و رزرپین است که بوسیله بلوک رسپتورهای دو پامین باعث پارکینسون می‌ شوند . دلایل دیگر عبارتند از مونواکسید کربن مسمومی‌ت با منگنز ، هیدروسفالوس ، تومورها و انفارکت هایی که مغز می‌انی را تحت تأثیر قرار می‌ دهند . ( ۱ )

داروهایی که سبب ایجاد سندرم پارکینسونیسم می‌ شوند یا آنتاگونیست رپستورد و دوپامین هستند ( مثل داروهای آنتی سایکوتیک ) ، یا سبب تخریب نورونهای دوپا منیرژیک در نیگرو  استر یا تال می‌ شوند . ( مثل MPTP ) ( 2 )

علائم و نشانه های بالینی :

در ۵۰ تا ۸۰ درصد بیماران ، بیماری بی سرو صدا و غافلگیرانه با ۴ تا  ۸

بیشتر می‌ شود . معمولاً دست ها و بازوها و پاها بیشتر تحت تأثیر قرار می‌ گیرند . و به همین ترتیب فک ، زبان ، پلک هم می‌ توانند تحت تأثیر قرار بگیرند . اما صدا لرزش پیدا نمی‌ کند . در خیلی از بیماران فقط ریجیدیتی رخ می‌ دهد . و لرزش وجود ندارد . سفتی پیشرفت می‌ کند و حرکات کند می‌ شود . ( برادی کاردی ) یا کم می‌ شوند ( هیپوکینزیا ) و یا شروع حرکات سخت می‌ شود ( آکینزیا ) .

که سختی و هیپوکینزی ممکن است منجر به درد و احساس خستگی شوند . صورت شبیه ماسک می‌ شود . با دهان باز و ناپدپد شدن برق چشم ها که ممکن است بادپرسیون اشتباه شود . راه رفتن مشکل می‌ شود . فرد به این سو و آن سو حرکت می‌ کند و خودش را می‌ کشد . قدم ها کوتاه و بازوها در کنار کمر ثابت اند و حرکت نمی‌ کنند. ( ۱ )

درمان

بیماری پارکینسون معمولاً پیشرونده است و منجر به ناتوانی فزاینده می‌ شود مگر اینکه درمان موثر انجام گیرد .  غلظت دوپامین که بطور طبیعی در هسته های

در تخفیف تعداد زیادی از علایم کلینیکی این عارضه داشته است . یک رویکرد دیگر که مکمل روش قبل است عبارتی از ایجاد تعادل طبیعی بین تأثیرات کولینرژیک و دوپامینرژیک روی هسته های قاعده ای توسط داروهای آنتی موسکارینی می‌ باشد . ( ۲ )

داروهای مورد استفاده ( ۱ و ۳ )

۱ ـ  Carbidopay levodopa

۲ ـ Bromocriptine

۳

 

۷ ـ Tolcapone

۸ ـ Selegiline

۹ ـ Amantadin

۱۰ ـ  Trihexphenidy[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

ویژگیهای فیزیکوشیمی‌ایی

آمانتادین

پودر سفید رنگ کریستالی که به راحتی در کلروفرم حل می‌ شود و در آب بسیار کم ( spaningly ) حل می‌ شود .

PH محلول  ۲۰% آبی آن بین ۳ و ۵ است .

نام شیمی‌ایی آن  می‌ باشد ( ۴ و ۵ )

فرمول ساختمانی آن

آمانتادین

، ۵ : ۱ در اتانول و  در کلروفرم حل می‌ شود . و در اتر نسبتاً غیر قابل حل است . ( ۴ و ۵ )

آمانتادین سولفات

Pka = 104

۲ ـ ۱ ـ فارماکوکینتیک :

جذب  : به راحتی و اغلب به طور کامل از دستگاه گوارش جذب می‌ شود . یک دوز mg100 خوراکی آن سطح سرمی‌  در مدت ۸ ـ ۱ ساعت ایجاد می‌ کند( ۶ ) اوج غلظت پلاسمایی ۴ ساعت بعد از‌مصرف ایجاد می‌ شود. (۴ و۵)

حداکثر غلظت بافتی هنگامی‌ که دوز mg100 هر ۱۲ ساعت مصرف شود در مدت ۴۸ ساعت ایجاد می‌ شود ( ۶ )

انتشار :

بعد از مصرف خوراکی آمانتادین در بافتهایی مانند قلب و کلیه و کبد و شش ها یافت شده است . از

 

بیشتر دارو به صورت دست نخورده از طریق فیلتراسیون گلومرولی دفع می‌ شود . هر چند متابولیت استیله هم در ادرار ردیابی شده است . (‌۴ )

در حدود ۵۶% دوز به صورت دست نخورده در مدت ۲۴ ساعت در ادرار وارد می‌ شود و در حدود ۸۶% آن در طی ۴ روز وارد ادرار می‌ شود . ( ۶ )‌

۳ ـ ۱  فارماکولوژی

مکانیسم دقیق آن شناخته نشده است اما تصور می‌ شود باعث ریلیز دو پامین از انتهای دو پامینرژیک اعصابی می‌ شود که

( ۷ ) در بیماری انفلوانزا ، آمانتادین از نفوذ ذرات RNA ویروس به سلول می‌زبان جلوگیری می‌ کند . همچنین از نسخه برداری ویروس جلوگیری می‌ نماید ( ۶ )

۴ ـ ۱  عوارض جانبی

عوارض معمولاً وابسته به دوز هستند و نسبتاً خفیف می‌ باشند.  غلظت های پلاسمایی بالا از آمانتادین ( ۱ تا ۵ میکروگرم در میلی لیتر) با پاسخ های

تمرکز ، سرگیجه ،‌ گیجی ، بی خوابی ، سردرد تغییرات خلق یا واکنش های سایکوتیک ، توهمات، هذیان ، تشنج یا کوما و آریتمی‌‌های قلبی ( ۳ )

اثرات نوروتوکسیک آمانتادین با مصرف همزمان آنتی هیستامین ها ، داروهای سایکوتروپیک و آنتی کولینرژیک ها مخصوصاً در افراد مسن تر افزایش می‌ یابد . ( ۳ )

سایر عوارض آمانتادین شامل هیپوتانسیون ارتواستاتیک ، ادم محیطی ، آتاکسی ، لتارژی، تهوع و استفراغ ، بی اشتهایی ، خشکی دهان ، یبوست ، راش پوستی ، تاری دید ، حساسیت به نور ، لکوپنی و CHF .

۵ ـ ۱ تداخل دارویی

ممکن است اثرات آنتی کولینرژیک ها را تشدید کند ( ۴ )

داروهایی که PH ادرار را بالا می‌ برند ممکن است ترشح آمانتادین در ادرار را کم کنند.(۴ )‌

۶ ـ ۱ شکل دارویی و مورد مصرف

آمانتادین با نام های تجاری Mantadix , Antadine , symmetrel , symadine , Virofral  در اشکال کپسول ۱۰۰M و شربت  در بازار دارویی دنیا وجود دارد ( ۱ و ۵ )

آمانتادین یک آگونیست ضعیف دو پامین و دارای خواص آنتی موسکارینی است . همچنین آنتاگونیست رسپتورهای N ـ متیل ـ D ـ آسپارتات می‌ باشد . آمانتادین دارای خواص آنتی پارکینسونی است و در

ایجاد شود ( ۴)

در درمان پارکینسون معمولاً با دوز mg100 در روز شروع می‌ شود و تا دوز ۱۰۰ mg دوبار در روز افزایش می‌ یابد . گاهی هم تا دوز  mg 400 در روز استفاده می‌ شود . اما این دوز نباید بیشتر شود . ( ۴ )

در افراد بالای ۶۵ سال به دلیل کاهش کلیرانس کلیوی در این گروه سنی باید حداقل دوز موثر استفاده شود . ( ۴ )‌

قطع آمانتادین در پارکینسون به منظور جلوگیری از بدتر شدن علائم باید به آهستگی صورت گیرد . کارخانه های سازنده پیشنهاد می‌ کنند که دوز مصرفی یک

همچنین دارای خواص ضد ویروس است . و یکی از داروهای موثر برای پیشگیری و درمان انفلوانزا  A می‌ باشد .

پیشگیری فصلی با این دارو با دوز mg 200 در روز در ۱ یا ۲ دوز منقسم در حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد اثر حفاظتی در برابر انفلوانزا A نشان داده است . دوز mg 100 در روز بهتر تحمل می‌ شود و اثر حفاظتی هم دارد . ( ۳ و ۴ ) . پیشگیری فصلی یک روش جایگزین در

ع شود و برای مدت زمانی که خطر همچنان وجود دارد ادامه یابد ( معمولاً ۴ تا ۸ هفته )‌ این دارو می‌ تواند همزمان با  ایمن سازی بوسیله واکسن شروع شود و برای ۲ هفته و تا زمانی که پاسخ ایمنی شروع شود ادامه یابد . ( ۳ و ۴ )

درمان با

۲۰۰ در روز ( تا  ۵ روز ) می‌ باشد که بهبودی را سرعت می‌ بخشد و باعث کاهش مدت زمان تب و مشکلات سیستمتیک می‌ شود . ( ۳ )

برای افراد بالای ۶۵ سال دوزهای کمتر از mg 100 یا mg 100 یک روز در می‌ان پیشنهاد می‌ شود . ( ۳ )

آمانتادین همچنین بر علیه هرپس زوستر هم بکار می‌ رود . در هرپس زوستر درمان با mg 100 دوبار در روز به مدت ۱۴ روز انجام می‌ شود . و اگر درد باقی ماند درمان برای بیشتر از ۱۴ روز ادامه می‌ یابد . ( ۴ )

آمانتادین به تنهایی یا به همراه اینترفرون و سایر داروها در درمان هپاتیتC مزمن هم بکار می‌ رود ( ۳ )

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

موارد مصرف عنوان نشده :

– واکنش های اکستراپیرامیدال:‌‌ آمانتادین به عنوان یک جایگزین برای داروهای آنتی موسکارینیک در درمان کوتاه مدت واکنش های اکستراپیرامیدال ناشی از دارو بکار می‌‌رود اما پیشرفت مقاومت به دارو استفاده از آن را محدود می‌‌کند.( ۴ )

– آمانتادین در درمان سرخجه هم بکار رفته است . ( ۴ )‌

– سکسکه : آمانتادین در سکسکه های مقاوم مفید است ( ۴ )

 • مالتیبل اسکلروزیس : آمانتادین ممکن است در کاهش علائم خستگی مفید باشد.( ۴ )
 • سندروم نورولپتیک بدخیم ( N M S ) . ( 4 )

۷ ـ ۱  موارد منع مصرف و احتیاط

در اختلالات کلیوی شدید و افراد دارای سابقه صرع یا سایر انواع تشنجات و زخم معده منع مصرف دارد . ( ۴ )‌

در افراد دارای بیماری قلبی یا کبدی ، اختلال کار کلیه ،

است به اثرات آنتی موسکارینی حساس باشند و کسانی که کلیرانس کلیوی در آنها کاهش یافته است با احتیاط مصرف شود .(۴)‌

حاملگی : آمانتادین در طول حاملگی نباید استفاده شود . اثرات تراتوژن روی حیوانات گزارش شده ( ۴ )‌

شیردهی : در شیر ترشح می‌ شود . ( ۴ )‌

۸ ـ ۱  غلظت درمانی

دوز خورکی mg 150 به ۶ فرد تجویز شد ، بعد از حدود ۳ تا

 

در کسانی که بر اثر مصرف آمانتادین   فوت نموده اند غلظت های بافتی زیر گزارش شده است :

خون ۲۱     صفرا ۶/۴۱۸     کبد  ۴/۱۳۵

ادرار ۱۳۳۰ ( ۵ )


 

فصل دوم

 

 

کلیاتی در مورد GC


مقدمه

بدون تردید یکی از معمولترین روشها در اندازه گیری کیفی و کمی‌ داروها در فرمولاسیون و مایعات زیستی ،

ردیابی حساس و اختصاصی را همزمان انجام می‌ دهند . ( ۸ )

اصل حاکم بر انواع متفاوت کروماتوگرافی وجود دو بخش ، یکی فاز ثابت و دیگری فاز متحرک در سیستم

یا تمایل نسبی عامل اصلی جداسازی مورد نظر است . ( ۸ )

آنچه گفته شد پایه و اساس در تمام انواع کروماتوگرافی است . فاز متحرک تقریباً همواره یک سیال بوده و می‌ تواند  مایع یا گاز باشد . فاز ثابت نیز می‌ تواند جامد یا مایع باشد در صورتیکه از اجسام جامد به عنوان فاز ثابت استفاده گردد ، تمایل به آن ممکن است توسط عوامل مختلفی چون جذب

ه یا  توسط مایع پوشش داده شده و یا جذب شده توسط فاز نگهدارنده باشد تفکیک قائل گردید . تمایل ماده حل شونده به فاز ثابت مایع مربوط به حلالیت آن است که به نوبه خود با تنظیم قدرت یونی محلولهای

ای متفاوت در مورد حلال آن قابل تنظیم است.( ۸ )

قبل از اختراع کروماتوگرافی گازی توسط مارتین وسینج و جیمز و مارتین ، جداسازی مقادیر کم مایعات فرار با نقطه جوش نزدیک به یکدیگر یک جداسازی بسیار مشکل

ماده کافی در دسترس باشد و در صورتی که نقطه های جوش به حد کافی متفاوت باشد و چنانچه بتوان از مخلوطهای همجوشی دوری جست . جدا کرد (۹‌)

۱ ـ ۲  کروماتوگرافی گازی

در کروماتوگرافی گازی ( GC ) ، یک گاز حامل بی اثر به عنوان فاز متحرک

یک ستون حاوی یک فاز ساکن تثبیت شده می‌ شوید ( ۱۰ )

چنانچه فاز ساکن جامد باشد آن را کروماتوگرافی گاز ـ جامد ( G S C ) می‌ نامند .

اگر فاز ساکن مایع باشد آن را کروماتوگرافی گاز ـ مایع ( G L C ) می‌ نامند .

مایع فاز ساکن به صورت لایه نازکی بر روی جسم جامد بی اثری پخش می‌ شود و اساس جداسازی بر پایه تقسیم نمونه به درون و

به صورت متنوع ترین و گزینش پذیرترین شکل کروماتوگرافی گازی در می‌‌آورد. (۱۱ )

۲ ـ ۲  مزایایی کروماتوگرافی گازی

۱ ـ سرعت

استفاده از گاز به عنوان فاز متحرک باعث بوجود آمدن تعادل نسبتاً سریعی می‌ان فاز ساکن و متحرک می‌ شود و در نتیجه می‌ توان از سرعتهای زیاد گاز حامل استفاده کرد.(‌۱۱ )

۲ ـ تجزیه کیفی

فاصله زمان تزریق نمونه تا بدست آمدن ماکسیمم پیک را زمان بازداری می‌ گویند . این خاصیت جزء ویژگیهای نمونه و فاز مایع و در دمای معلوم است . با کنترل صحیح سرعت جریان گاز و دما این کمی‌ت می‌ تواند تا حد ۱ درصد قابلیت تکرار پذیری داشته باشد و برای شناسایی پیکها بکار رود . ( ۱۱ )

۳ ـ تجزیه کمی‌

سطح زیر هر پیک متناسب با غلظت پیکها می‌ باشد و می‌ تواند برای تعیین غلظت دقیق هر جزء مخلوط بکار برده شود ( ۱۱ )

۴ ـ حساسیت

حساسیت دستگاه کروماتوگرافی یک دلیل اساسی برای

نیاز است . یک یا چند میکرو لیتر از نمونه برای تجزیه کامل کافی است . ( ۱۱ )

۳ ـ ۲  اجزای گاز کروماتوگرافی

قطعات اصلی یک دستگاه کروماتوگرافی گازی عبارتند از :

۱ ـ استوانه گاز حامل

۲ ـ کنترل کننده‌ سرعت جریان گاز و تنظیم کننده فشار آن

۳ ـ محل تزریق ( محل ورود نمونه )

۴ ـ ستون

۵ ـ آشکار ساز

۶ ـ ثبات

۷ ـ دما پای برای تنظیم دمای محل تزریق نمونه ، ستون و آشکار ساز . ( ۱۱ )

 

 

شکل ۲ ـ ۱ تصویر شمایی یک دستگاه کروماتوگرافی گازی

 

 

 

۱ ـ ۳ ـ ۲  گاز حامل

یک استوانه گاز با فشار زیاد به عنوان منبع گاز حامل به کار برده می‌ شود . در کار با GC در دمای ثابت ، نفوذ پذیری ستون در طول مدت تجزیه تغییر نمی‌ کند . برای آنکه فشار یکنواختی به ابتدای ستوان

شود . در یک دمای معین این سرعت جریان ثابت گاز ، اجزای موجود در نمونه را در مدت معینی ( زمان بازداری ) از ستون می‌‌شوید.(۱۱)

گازهایی که معمولاً مورد استفاده قرار می‌ گیرند عبارتند از هیدروژن ، هلیم و نیتروژن .

گاز حامل باید دارای خصوصیات زیر باشد :

۱ ـ بی اثر باشد تا از هر گونه تأثیر بر نمونه یا حلال اجتناب شود .

۲ ـ قادر باشد که

ی‌شه در دسترس باشد .

۴ ـ ارزان باشد .

۵ ـ برای آشکار ساز مورد نظر مناسب باشد . (‌۱۱ )

 متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

۲  محل تزریق نمونه

نمونه از طریق محل تزریق ( inyector ) وارد گاز کروماتوگرافی می‌ شود . این محل محفظه ای کوچک  است که یک طرف آن بوسیله پرده ای ( Septun ) لاستیکی یا سیلیکونی پوشیده شده است . نمونه های مایع بوسیله یک ریز سرنگ مدرج که ظرفیت آن چند

تزریق و خروج سوزن ، پرده به حالت اول باز می‌ گردد و سوراخی روی آن باقی نمی‌ ماند . درمای محفظه ورودی نمونه معمولاً ۵۰ بیشتر از نقطه جوش کم فرارترین

و به صورت یک « توپی » بخار وارد ستون شود . ( ۱۱ و ۱۰ )

برای ستونهای تجزیه ای معمولی ، اندازه نمونه از چند دهم یک میکرولیتر تا  ۲۰ تغییر می‌ کند .

در مورد ستونهای مویین چون قطر ستون بسیار کم است باید از مقادیر بسیار کم نمونه استفاده شود تاپیکهای

تزریق شده را به سر ستون حمل کند (۱۰) این روش را Head – space آنالیز گویند.

۳ ـ ۳ ـ ۲  ستون ها

جداسازی اجزای نمونه در داخل ستون هایی که از فاز ساکن پر شده اند انجام می‌ شود چنانچه فاز ساکن جامد باشد آن را کروماتوگرافی گاز ـ جامد ( G S C ) می‌ نامند و اگر فاز ساکن مایع باشد آن را

ستون مستقیم را ابتدا پر می‌ کنند و برای اینکه درآون قرار گیرند به صورت مارپیچ در می‌ آورند .

ستون ها به دو دسته تقسیم می‌ شوند .

الف ـ ستون های پر شده ( Packed Columu ) :

ستونهای پر شده امروزی از لوله های شیشه ای ، فلزی ( فولاد زنگ نزن ، مس، آلومینیم )‌یا تفلون ساخته می‌ شوند که نوعاً طول ۲ تا ۳ متر و قطر داخلی mm 4 ـ ۲ دارند ( ۱۰ ) .

قطر خارجی ستونهای تجزیه ای استاندارد  اینچ است . (‌۱۱ )

برای پرکردن ستون ، ،

نگهدارنده کشید . برخی از خصوصیات یک جامد نگهدارنده خوب عبارتند از :

۱ ـ بی  اثر بودن ( جذب سطحی بر روی آن انجام نشود . )

۲ ـ مقاوم در برابر خرد شدن

۳ ـ مساحت سطح زیاد

۴ ـ شکل منظم و اندازه یکنواخت ( ۱۱ )

ماده ‌خام اکثر ترکیباتی که به عنوان نگهدارنده جامد در کروماتوگرافی گازی مورد استفاده قرار می‌ گیرند دیاتومه است . خاک

ی دارای تعداد زیادی گروههای OH است که می‌ تواند باعث جذب سطحی فیزیکی گونه های آنالیت قطبش پذیر یا قطبی مانند الکل ها یا هیدورکربنهای آروماتیک روی سطوح تکیه گاه شود . این جذب سطحی منجر به پهن شدن و اغلب دنباله دارد شدن پیکها می‌ شود . برای رفع این مشکل مواد تکیه گاه می‌ توانند توسط سیلان دارد شدن با دی متیل کلرو سیلان ( DMCS ) غیر فعال شوند .

 

 

 

بر اثر شستن با متانول ، کلرید دوم با یک گروه متوکسی جانشین می‌ شود :

 

 

 

تکیه گاه سیلان دارد شده ممکن است هنوز جذب سطحی باقیمانده ای نشان دهد که احتمالاً بر اثر وجود

. مواد پر کننده ای که با اسید شستشو داده و سیلان دارد شده اند با علامت – AW – DMCS به فروش می‌ رسند ( ۱۰ )‌

یک واکنش گر سیلان دار کننده دیگر هگزامتیل دی سیلازان است که فرمول آن  ، مواد پر کننده ای که با  این واکنشگر مورد عمل قرار گرفته‌اند با علامت – HMDS عرضه می‌ شوند . ( ۱۰ )

ب ـ ستون های مویی ( Capillary columns ) :

ستون های مویی یا ستونهای لوله ای باز

زیاد ، ظرفیت کم نمونه و افت کم فشار را می‌ توان نام برد . (‌۱۱ )

ستونهای موئینه به قطر خارجی ۵/۰ میلی متر و قطر داخلی ۲/۰ تا ۴/۰ میلی متر و طول ۱۰ تا ۵۰ متر می‌ باشند .

مزایایی ستونهای موئینه به قرار زیر است :

۱ ـ بازده بالا

۲ ـ افزایش سرعت جدا کردن و در نتیجه افزایش سرعت انتقال مواد

۳ ـ مقاومت کم در مقابل گاز حامل

۴ ـ مصرف کم گاز حامل و ماده جاذب به علت کوچک شدن کلی ستون .

۵ ـ موارد استعمال ستونهای موئینه به علت قابلیت جدا کردن مواد در حرارت پائین تر بیشتر بوده و به علت قدرت جدا کنندگی زیاد ، این ستونها در تجزیه مخلوط های بغرنج به کار می‌ روند . (‌۱۲ )‌

۴ ـ ۳ ـ ۲  آشکار سازها :

آشکار ساز ( ردیاب ) ، وجود یک ماده را نشان می‌ دهد و مقدار اجزای آن را در ماده خارج

ناسب برای آشکار ساز عبارتند از : حساسیت زیاد ، پاسخ سریع، پاسخ

دما و جریان گاز و بالاخره ارزان بودن آن است . (۱۱ )

از انتگرالی پاسخی متناسب به کل جرم جزء موجود در نمونه به دست می‌ دهد . وقتی که گاز حامل خالص از آشکار ساز می‌ گذرد ، کاغذ نمودار خط مستقیمی‌ را نشان می‌ دهد. وقتی که جزئی از نمونه در ناحیه مربوط از آشکار ساز می‌ گذرد قلم ثبات معادل با جرم جزء موجود در ناحیه در

در عرض کاغذ حرکت می‌ کند . کروماتوگرافی که به وسیله آشکار

متناسب با جرم کل جزء مربوط به آن پله است . ( ۱۱ )

آشکار ساز دیفرانسیلی ، پاسخی به دست می‌ دهد که

. در آن هر پیک مربوط به جزء مخصوصی خواهد بود . مساحت زیر هر پیک متناسب با جرم کل جزء مربوطه است . معمولاً آشکارسازهای دیفرانسیلی به علت راحتی و صحت ، بیشتر از همه مورد استفاده قرار می‌ گیرند .  ( ۱۱ )

انواع زیادی از دریاب ها وجود دارند که سه تا از مهمترین آنها شرح داده می‌ شود :

۱ ـ آشکارساز یونیزاسیون شعله ای [۱] :

در حال حاضر آشکار ساز یونش شعله‌ای متداولترین آشکار ساز است . این آشکار ساز حساسیت زیادی دارد و

است ، زیرا به هر ترکیبی که در شعله سوزد جواب می‌ دهد ( ۹ )‌

عیب آشکار ساز یونش شعله ای این است که نمونه را تخریب می‌ کند ( ۱۰ )

آشکار ساز یونش شعله ای بر اساس تشکیل یونها هنگام عبور

را کم می‌ کنند . مقاومت کاهش یافته با جریانی در مدار همراه است که ولتاژ زیادی در

ن که جزء سازنده ای از کروماتوگرافی شوییده و متحمل احتراق در شعله می‌ شود پیکی ثبت می‌‌شود.(۹)‌

یونش ترکیبات کربن در یک شعله فرایندی است که خوب درک نشده است . اگر چه مشاهده شده است که تعداد یونهای تولید

ناحساس است . این خواص آشکار ساز یونش شعله ای را به صورت یک

گوگرد آلوده اند ، در می‌ آورند . ( ۱۰ )‌

 

 

۲ ـ آشکار ساز هدایت گرمایی [۲]

آشکار ساز هدایت گرمایی بر اساس تفاوت در رسانایی گرمایی گاز حامل و نمونه استوار است . (۹ )

وسیله ای حس کن در آشکارساز رسانایی گرمایی متشکل از یک عنصر گرم شده به طریق الکتریکی است که دمای آن در توان الکتریکی ثابت به رسانایی گرمایی گاز اطراف وسیله بستگی دارد . عنصر گرم شده ممکن است یک سیم پلاتین ، طلا یا تنگستن و یا یک ترمیستور نیمه رسانا باشد . مقاومت سیم یا ترمیستور مقیاسی از دمای آن است که تا قسمتی به سرعتی بستگی دارد که در آن مولکولهای گاز اطراف انرژی گرمایی را از عنصر آشکار ساز به طرف دیواره های یک بلوک فلزی که سیستم در آن قرار دارد هدایت می‌ کند ( ۱۰ ) .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

باعث کاهش زیادی در رسانایی گرمایی سیال خروجی ستون می‌ شود .

در نتیجه ، آشکار ساز متحمل افزایش قابل توجهی در دما می‌ شود . ( ۱۰ )

مزایای آشکار ساز رسانایی گرمایی عبارت اند از سادگی ، گستره دینامی‌ک

حل شده را بعد از آشکارسازی ممکن می‌‌سازد . محدودیت آشکار ساز رسانایی گرمایی عبارت است از حساسیت نسبتاً پائین آن . ( ۱۰ )‌

۳ ـ آشکار ساز جذب الکترون [۱] :

در مورد آشکار سازهای جذب الکترون ، سیال خروجی حاصل از ستون از روی یک نشر کننده بتا ( یک

. با وجود این در حضور مولکولهای آلی که تمایل به جذب الکترون دارند جریان کاهش می‌ یابد . ( ۱۰ )

آشکار ساز جذب الکترون در جواب خود گزینشی است و نسبت به گروههای عاملی الکترونگاتیو مانند هالوژنها ، پروکسیدها ، کینونها و گروههای نیترو بسیار حساس است . این آشکار ساز نسبت به ترکیباتی مانند آمین

عمده این آشکار ساز در ردیابی و تعیین مقدار حشره کش های کلردار بوده است. (۱۰)‌

آشکار سازهای جذب الکترون بسیار حساس اند و این مزیت را دارند که نمونه را به مقدار قابل توجهی مصرف نمی‌ کنند . (  ۱۰ )

 

 

فصل سوم

 

 

روش های آنالیز


۱ ـ ۳  روش های آنالیز

۱ ـ ۱ ـ ۳  شناسایی و روشهای رنگ سنجی

 • یک روش مختصر و مفید شامل واکنش آمانتادین هیدروکلراید با استیک انهید راید در پیریدین می‌ باشد . ۱- acetanidoadamatane . تولید می‌ شود که دارای دامنه ذوبی در حدود ۱۴۷ تا ْ۱۵۰ می‌ باشد ( ۱۳ )
 • – آمانتادین هیدروکلراید به واکنش های شاخص آمین های نوع اول پاسخ مثبت می‌‌دهند . در صورت افزودن تری کلرواستیک اسید ۳۰% و محلول دی متیل
 • با ۱- فلوئورو – ۲ و ۴ – دی نیتروبنزن در استونیتریل در۹ = pH واکنش می‌ دهد . واکنش در دمای ْ۶۵ یا دمای اتاق به مدت ۱ شب انجام شده و رنگ زردی ایجاد می‌ شود . ( ۱۳ )‌

۲ ـ ۱ ـ ۳  تیتراسیون

یک روش مفید استفاده از اسید پرکلریک و معرف کریستال و یوله است . ( ۱۳ )

۳ ـ ۱ ـ ۳  اسپکترومتری

برای تعیین مقدار آمانتادین هیدروکلراید از طیف NMR آن استفاده شده است.(۱۳ )

در طیف Mass آمانتادین

۵ ـ ۱ ـ ۳  گاز ـ مایع کروماتوگرافی ( GC )

روش مناسب پیشنهاد شده برای اندازه گیری آمانتادین هیدروکلراید توسط کارخانه های داروسازی گاز کروماتوگرافی است که خلاصه مقالات و روشها بعداً ذکر می‌ شود .

۶ ـ ۱ ـ ۳  کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC )

آمانتادین هیدروکلراید توسط کروماتوگرافی با کارکرد بالا نیز اندازه گیری شده است که خلاصه مقالات بعداً ذکر می‌ شود .

۷ ـ ۱ ـ ۳   الکتروشیمی‌

اکسیداسیون آمانتادین در تری فلوئرواستیک اسید موجهای آندیک متعددی می‌ دهد . اطلاعات ولتامتری عبارتند از : و  (۱۳)

همچنین برای تعیین مقدار آمانتادین از روشهای کولومتری نیز استفاده شده است . ( ۱۳)

۸ ـ ۱ ـ ۳ فلورسانس اسپکترومتری

واکنش با Fluores camine در غلظت ۱ میکرومول ، بعد از استخراج در ۵ = pH با اتیل استات محصولی با ماکزیممی‌ در  ۴۷۵/ ۳۹۵ نانومتر می‌ دهد .

حد قابل تشخیص ۱ میکروگرم در میلی لیتر است . ( ۱۳ )

۲ ـ ۳  بازنگری مقالات آنالیز پلاسمایی آمانتادین هیدروکلراید

۱ ـ در سال ۱۹۹۰، Hiroyuki Fujino  و Shujiro GoyaA روشی را برای اندازه گیری

در دمای ۱۴۰ به مدت ۵ دقیقه به مشتق فلورسانس دارد تبدیل شد . و به وسیله دتکتور فلورسانس تعیین مقدار شد . حد تشخیص در این روش fmal250 در ۱۰۰ میکرولیتر ادرار بود . ( ۱۴ )‌

۲ ـ در سال ۱۹۹۰ DAVID C . LOCKE , JOHN , T . SCHMERMUND  روشی را برای اندازه گیری آمانتادین با دتکتور فوتویونیزان ( photoionization ) دستگاه HPLC ارائه دادند . در این مطالعه از سیستم فاز معکوس و فاز متحرک آب ـ متانول ـ تری اتیل آمین ارتوفسفریک اسید استفاده شد . – حد تشخیص ۲۵ng در هر تزریق بود.( ۱۵ )

۳ ـ در سال ۱۹۹۰ J.TEEUWSEN , F.A.L VAN DERHORST و همکاران روشی را برای اندازه گیری آمانتادین در ادرار با استفاده از روش HPLC ارائه کردند . در این روش

بروماید واکنش تبدیل آمانتادین به مشتق آن در مدت ۴ دقیقه در دمای ۶۰ و ۱ = pH کامل

برای اندازه گیری آمانتادین در پلاسما و ادرار بوسیله automated solid phase derivatization ارائه کردند . در این روش مشتق سازی و استخراج همزمان مایعات بیولوژیک بوسیله ۹-Fluoreneacetate واکنشگرمشتق ساز فاز جامد انجام شد.

مشتق آمانتادین در سیستم فاز معکوس جداسازی و بوسیله دتکتور فلورسانس اندازه گیری شد . حساسیت روش آنها برای اندازه گیری آمانتادین در ادرار و پلاسما  ۷۴/۰ و ۷۹/۰ نانوگرم بود . ( حجم تزریق ۵۰ میکرولیتر ) ( ۱۷ )

۵ ـ در سال ۱۹۸۰ Noall MW , Stumph mj  و Knight V. روشی را برای اندازه گیری آمانتادین در ادرار به وسیله دستگاه

۲ تا ۱۲۵ میلی گرم در میلی لیتر مشاهده شد . حد قابل تشخیص ۵/۰ بود . ( ۱۸ )

در این مطالعه حساسیت روش بسیار پائین است و در واقع برای اندازه گیری آمانتادین در پلاسما حساسیت ندارد . از طرفی در این روش از ۲ ـ فنیل اتیل آمین به عنوان استاندارد داخلی استفاده شده است که یک ماده POMMIER ارائه شد . در این روش از آمفتامین سولفات به عنوان استاندارد داخلی و از تری کلرواستیل کلراید به عنوان مشتق ساز استفاده اندوژن می‌ باشد و در ادرار به مقدار قابل توجه ترشح می‌ شود .

۶ ـ در سال ۱۹۸۰ روش دیگری برای اندازه گیری آمانتادین هیدروکلراید در پلاسما و ادرار انسان توسط ANTOINE SIOUFI  و FRANCOLSE

شد . در این روش ۱ میلی لیتر از استاندارد داخلی به یک لوله آزمایش در دار منتقل شد و سپس ۱ میلی لیتر از نمونه ( ادرار یا پلاسما ) ، ۱ میلی لیتر سدیم هیدروکسیاید ۱ مولار و ۲ میلی لیتر تولوئن اضافه شد . محتویات لوله آزمایش به مدت ۱۵ دقیقه به طور مکانیکی با سرعتی که بتدریج تا pm r 300 افزایش می‌ یافت مخلوط شد . سپس به مدت ۱۰

دمای  ۷۰ حرارت داده شد. بعد از خنک شدن و رسیدن به دمای اتاق مقدار اضافی مشتق ساز به وسیله ۱ میلی‌لیتر سدیم هیدروکساید ۱ مولار خنثی شد . لوله آزمایش به مدت ۵ دقیقه به طور مکانیکی تکان داده شد و

آلی به دستگاه گاز کروماتوگراف با دتکتور Ni electrn – capture 63 تزریق شد . حد تشخیص در این روش ۱۰ نانوگرم در میلی لیتر بود.( ۱۹ )

در این مطالعه سطوح پائین پلاسمای دارو را می‌ توان اندازه گرفت اما این روش نیاز به تشکیل کامل و مناسب مشتق را دارد و از طرفی هم زمان زیادی را برای کامل شدن نیاز دارد . و مراحل آماده سازی نمونه طولانی است .

۷ ـ در مطالعه دیگری که در سال ۱۹۸۲ توسط PLERRE M. BELANGER و ODETTE GRECh – BELANGER انجام گرفت روشی برای اندازه گیری آمانتادین در پلاسما و ادرار به وسیله دستگاه گاز

شد. در این روش ۳ ـ ۱ میلی لیتر پلاسما به وسیله اضافه کردن ۵/۰ میلی لیتر سدیم

جمع آوری شده و ۳ میلی لیتر اسید هیدروکلریک ۲ نرمال به آن اضافه شد و به مدت ۱ دقیقه روی ورتکس مخلوط شد ، سپس به فاز آبی ۳ میلی لیتر ، سدیم هیدورکساید ۱۰% اضافه شد ، سپس استخراج توسط اتر انجام شد ( ۳ بار ) و در نهایت ۱/۰

شد و به دستگاه گاز کروماتوگراف تزریق شد . در این روش آمانتادین هیدروکلراید در  محدوده غلظتی ۱۶۰ ـ ۴ میکروگرم در ادرار و ۵ ـ ۱/۰ میکروگرم در پلاسما اندازه گیری شد . ( ۲۰ )

این روش تکرار پذیری کمی‌ داشت و اکثر نمونه ها در مرحله آماده سازی بر اثر افزودن سود کوآگوله شده و تشکیل یک فاز را می‌ دادند که جدا کردن فاز آلی و مایی و ممکن نبود در نتیجه ادامه آزمایش را بر روی آن نمونه غیر عملی می‌ نمود .

۸ ـ در مطالعه دیگری که توسط Rakstraw D.  در سال ۱۹۹۳ انجام شد روشی برای اندازه گیری آمانتادین در پلاسما به وسیله دستگاه گاز کروماتوگراف ارائه شد . در این روش با استفاده از مشتق سازپنتا فلوروبنزوئیل کلراید مشتق مناسبی برای دتکتور Ni  electron

نانگرم در میلی لیتر بود . ( ۲۱ )

۳ ـ ۳ ـ طراحی روش GC جهت آنالیز آمانتادین در پلاسما

۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ستون

۱ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ نوع ستون

به منظور بدست آوردن روشی با حداکثر جداسازی و زمان بازداری مطلوب از ستون‌های Capillar و Packed استفاده شد . ستون های Packed شامل : Carbowax ( قطبی) ، OV-17 ( نیمه قطبی ) ، OV – ۱۰۱ ( غیر قطبی ) ، ۱ ـ OV ( غیر قطبی ترین ) و ستون کاپیلر DB – ۱۷۰۱ ( نیمه قطبی ) آزمایش شدند .

بهترین جداسازی با ستون OV – ۱۷ بدست آمد .

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ دمای ستون

در این روش و دمای ستون با استفاده از برنامه ریزی دمایی تنظیم گشت . بطوریکه پس از آزمون های مکرر در دمای اولیه ستون ۱۰۰ به مدت ۵ دقیقه انتخاب گشت بعد از این مدت دما با سرعت ۱۰ درجه در دقیقه تا رسیدن به دمای ۱۳۰ بالا رفت و ۲ دقیقه در این دما ماند سپس با سرعت ۱۰ درجه در دقیقه به دمای ۲۰۰ رسید .

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

ـ انتخاب استاندارد داخلی

سیکلوهگزیل آمین ، نقتیل آمین ، ایمی‌ پرامین و پسودوافدرین آزمایش شدند که با توجه به زمان بازداری و عدم تداخل با مواد آندوژن  پسودوافدرین به عنوان مناسب ترین استاندارد داخلی انتخاب گشت.

۳ – ۳ ـ ۳ ـ حلال استخراجی

حلالهای کلروفرم ، هگزان و دی اتیل اتر مورد بررسی قرار گرفتند . که با توجه به میزان بازیافت و نیز انتخاب پذیری بهترین نتایج  با دی اتیل اتر  بدست آمد .

۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ آماده سازی نمونه های سرمی‌

۱-۴-۳-۳- خصوصیات خون و انواع روشهای استخراج

با توجه

مختصری راجع به این مایع زیستی (خون) و انواع روشهای استخراج توضیح داده می شود و یک مقایسه نسبی نیز بین این روشها و مزایا و معایب آنها نسبت به هم ارائه می گردد.

خون پیچیده ترین مایع زیستی است که پس از دریافت از انسان و یا حیوان به صورت مایعی شفاف و بافر شده محتوی

سانتریفوژ کردن قابل جداسازی است، معهذا در صورت عدم دقت در عملکرد با خون سلولها می توانند شکسته شده و روش عملی جداسازی بسیار پیچیده گردد.

به طور کلی هیچگاه خون به طور مستقیم استخراج نشده، بلکه ابتدا

صورت پذیرد باید تدابیر لازم جهت اجتناب از پارگی سلولهای قرمز اتخاذ گردد.

از خصوصیات اصلی سرم و پلاسما وجود مقادیر بالایی از پروتئین ها در آنان است که خود پروتئین ها از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی با مولکول کوچک دارو بسیار متفاوتند و این موضوع اهمیت بیشتر جداسازی را روشن می‌ سازد . به طور کلی هدف اصلی استخراج حدااکثر مقدار دارو و باقی گذاشتن مواد ناخواسته و مزاحم می‌ باشد.(۸)

جهت استخراج دارو از سرم یا پلاسما روشهای مختلفی وجود دارد ، که می‌ توان از روشهای ذیل نام برد :

۱ ـ صاف نمودن ذرات بسیار ریز ( ultrafiltration )

۲ ـ دیالیز

۳ ـ رسوب دادن پروتئین ها

۴ ـ استفاده از آنزیم های تجزیه کننده پروتئین ها

۵ ـ استخراج توسط ۲ تا ۳ حجم از حلال آلی

۶ ـ به کار بردن کارتریج و رزین های تعویض یونی

هر کدام از این روشها نسبت به هم مزایا و معایبی دارند که بصورت خلاصه اشاره می‌ شود :

۱ و ۲ روش صاف نمودن ذرات ریز و دیالیز ، از مزایای آنها سریع بودن و یک مرحله ای بودن روش می‌ باشد، از طرف دیگر هر گونه اندازه گیری مستقیم مقدار دارو می‌ تواند مقدار کل داروی موجود را نادیده گرفته و فقط می‌زان داروی آزاد را تعین نماید . این روش در جداسازی داروی آزاد از داروی مزدوج با پروئین ، هر روزه بیشتر

دارد عموماً خارج از حد آشکارسازی تجزیه ای می‌ باشند ، به همین جهت تعیین مقدار کل دارد در پلاسما و سرم معمول می‌ باشد . ( ۸ )

۳ ـ ساده

می‌‌شود. به نحوی که به احتمال زیاد دارو در محلول باقی خواهد ماند . از معرفهای اسیدی که جهت رسوب دادن پروتئین طرفدار  دارند می‌ توان اسید تری کلرواستیک ، اسید پرکلریک و اسید تنگستیک را نام برد . کلرورآلومینیوم هم روش مطمئنی

خصوصاً در مواردی که مرحله بعدی استفاده از کروماتوگرافی با کارایی بالاست مورد توجه قرار گرفته است . ( ۱۸ )

جدول ( ۱ ـ ۳ ) تغییر ماهیت و رسوب دادن پروتئین های سرم یا پلاسما قبل از اقدام به تجزیه دارو

روش

ملاحظات

حرارت دادن در ۹۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ ـ ۵ دقیقهروش نامناسب ، ممکن است ماده را تجزیه نماید
انجماد ، ذوب مکررروش نامناسب و وقت گیر
سولفات روی / سودراندمان عالی ، رسوب های ریز ، pH نهایی تقریباً ۷ مناسب در درجه حرارت های پائین
اسید پرکلریکراندمان عالی ، معرف باید سرد نگاه داشته شود ، ۳PH< نهایی ممکن است نمونه را تجزیه نماید ، خطر انفجار ، اغلب ترکیبات قلیایی قابل استخراج با بازدهی بالا هستند .
اسید تری کلرواستیکراندمان خوب ، معرف سرد نگاه داششته شود ، خارج کردن نمونه مورد تجزیه ممکن است مشکل شود .
استونیتریل۵/۱ حجم برای تغییر ماهیت کامل پروتئین ، فلوکهای گسسته رسوب دارو را به همراه پروتئین بسیار  کاهش می‌ دهد ، مخصوصاً مناسب برای HPLC در مرحله بعد
آلومینیوم کلریدبرای ترکیبات قلیائی از سولفات آمونیوم یا اسید تنگستیک بهتر می‌ باشد .

۴ ـ پروئین ها را می‌ توان با استفاده از آنزیم های تجزیه کننده پروتئین تغییر ماهیت داد . هر چند این قبیل آنزیم ها بیشتر در آماده سازی بافتها جهت تجزیه استفاده می‌ شود ، در این راستا آنزیم سوبتیلیسین جهت هضم پروتئین های پلاسما با موفقیت به کار گرفته شده است

ستخراج گردد . اگر می‌زان تفکیک به داخل فاز آلی برای صورت غیر یونیزه دارو بالا باشد ، تعادل مزدوج شدن با پروتئین ، به نحوی که استخراج موثر به داخل فاز آلی را ممکن سازد به مقدار کافی قابل تغییر است . روش عملکرد افزودن حجم مساوی از بافر مناسب به نمونه استخراج توسط ۲ تا ۳ حجم از حلال آلی است . برتری این روش حذف مرحله صاف کردن و جداسازی فاز مایع بوده و همچنین امکان بکارگیری آن در تجزیه های پی در پی تعداد زیادی نمونه است . و این یک خواست رو به افزایش در آزمایشگاه هایی است که تجزیه کمی‌ داروها در مایعات زیستی را انجام می‌‌دهند .

۶ ـ یکی دیگر از روشهای ساده ، افزودن نمونه خام به ستونی از ماده جاذب جهت تغلیظ دارو که سپس  توسط

ودن مستقیم آن به نمونه و یا با استفاده از روش ستونی ، بدین منظور استفاده شده است .

کاربرد رزینهایی مانند xAD-2 و ۳ x 6 و نظایر آنها از قبیل فازهای ثابت بکار گرفته شده در کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

به صورت کارتریج در بازار موجودند ، نیز بسیار معمول گردیده است . ( ۸ )

پس از رسوب پروتئین نمونه های سرمی‌ ها به روش های ذکر شده در بالا می‌ توان یا مستقیماً از نمونه بدست آمده به دستگاه تزریق نمود و یا از روش استخراج مایع ـ مایع استفاده نمود ، مزیت این روش این است که در نهایت با کاهش حجم نمونه و افزایش غلظت همراه است که برای غلظت های کم نمونه در محیط های بیولوژیک بسیار مفید است .

به طور کلی هدف اصلی استخراج ورود حداکثر مقدار دارو به فاز آلی ( حداکثر بازیافت‌) و باقی گذاشتن مواد ناخواسته و

مجموعه‌ای از اقداماتی چون تنظیم pH و یا قطبیت حلال آلی قابل حصول است .

جهت بالا بردن راندمان استخراج پیشنهاد می‌ شود تعداد دفعات استخراج با فاز آلی را بالا برده و در نهایت برای کاهش حجم نمونه از روش خشک کردن نمونه و تنظیم حجم با فاز متحرک استفاده شود .

۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ روش مورد استفاده در آزمایش

آماده سازی نمونه های سرمی‌ به روش رسوب پروتئیـن و سپس استخراج صورت گرفت .

مواد بکار برده شده جهت ترسیب عبارت بودند از :

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

ـ استونیتریل

۲ ـ سولفات روی ۷/۰ مولار / سود ۲ مولار

۳ ـ اسید پرکلریک ۳۵%

روش اول به دلیل حلالیت کم آمانتادین در استونیتریل مناسب نبود .

در روش دوم احتمال یک فاز شدن نمونه های پلاسمایی بالا بود و از طرفی آمانتادین هیدروکلراید در حضور سود به آمانتادین ( صورت بازی آن ) تبدیل می‌ شد و احتمال

لیتر نمونه سرمی‌ ۵/۰ میلی لیتر اسید پرکلریک اضافه شد و بعد با سرعت rpm 4000 به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفوژ شد .

پس از رسوب پروتئین توسط اسید پرکلریک استخراج آمانتادین از فازمایی توسط دی اتیل اتر تقطیر شده انجام گرفت که در بخش ( ۳ ـ ۴ ـ ۳ ) ذکر می‌ شود .

۴ ـ ۳ ـ تعیین مقدار آمانتادین هیدروکلراید در سرم

۱ ـ ۴ ـ ۳ دستگاهها ، وسایل و مواد مورد نیاز

۱ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ دستگاهها و وسایل مورد نیاز

دستگاه               مدل             شرکت

– سانتریفوژ               Z 200A          HERMLE

– ورتکس                   –                      HEIDOLPH

 • GC با مدل ۸۷۰۰ ساخت شرکت PERKIN – ELMER متشکل از
 • ستون پر شده ۳%OV17 on chromosorb WHP 100/120-2m tmax = 350
 • دتکتور FID

۲ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ مواد مورد نیاز

 • دی اتیل اتر ( Merck . Art 00926 )
 • ایزوپروپیل الکل ( Merck . Art 995 )
 • پودر آمانتادین هیدروکلراید شرکت تولیددارو
 • پودر پسودوافدرین هیدروکلراید کشور هند بچ نامبر ۱۲۳-۰۲-۰۲-pEH
 • هیدروکسید سدیم (Merck . Art 106 )
 • اسید پرکلریک

۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ‌ شرایط کروماتوگرافی

سرعت گاز حامل نیتروژن ۴۰ میلی لیتر در دقیقه ( با فشار PSI 80 ) ، دمای محل تزریق  ۲۵۰ ، دمای دتکتور

ه تا رسیدن به دمای ْ۱۳۰ بالا رفت و ۲ دقیقه در این دما ماند سپس با سرعت ْ۱۰ در دقیقه تا ْ۲۰۰ بالا رفت .

حساسیت دستگاه : High

۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ آماده سازی نمونه های سرمی‌

به ۲ میلی لیتر نمونه سرمی‌ ( شامل ۱۸۰۰ میکرولیتر پلاسما + ۲۰۰ میکرولیتر محلول آبی آمانتادین هیدروکلراید با غلظت مشخص ) ،

تر اسید پرکلریک ۳۵% به آن افزوده و مخلوط حاصل با سرعت ۴۰۰۰ دور در دقیقه برای مدت ۱۰ دقیقه سانتریفوژ شد . به محلول شفاف رویی ۵/۱ میلی لیتر سود ۲ نرمال افزوده وس پس ۳ میلی لیتر دی اتیل اتر تقطیر شده به آن اضافه شد و به مدت ۳۰ ثانیه ورتکس گردید .

اضافه شد . نمونه با استفاده از جریان گاز ازت تا حدود ۲۰۰ میکرولیتر تغلیظ و تنظیم حجم شد و از آن به ستون GC تزریق شد .

۴ ـ ۴ ـ ۳ ـ منحنی کالیبراسیون سرمی‌

جهت رسم منحنی استاندارد ، محلول های استانداردی از آمانتادین با غلظت های ۰ ، ۵ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۴۰ ، ۶۰ ، ۸۰  و ۱۰۰ میکروگرم در میلی لیتر در سرم عاری از دارو تهیه گردید و پس از آماده سازی مطابق روش ذکر شده در بخش ۳ ـ ۴ ـ ۳  مقدار ۲ میکرولیتر از هر نمونه به ستون تزریق شد .

مراحل فوق برای هر نمونه ۳ بار تکرار گردید و منحنی

نگین داده ها رسم شد و معادله خط بدست آمد .

۵ ـ ۴ ـ ۳ ـ ارزیابی تغییرات درون روزی و بین روزی

جهت ارزیابی اعتبار روش و تعیین تکرارپذیری ، دقت و صحت روش آنالیز بکار گرفته شده ، سه غلظت مشخص از آمانتادین هیدروکلرید به طور مجزا در سرم انسان عاری از دارو تهیه شد ( ۵ ، ۴۰ و ۸۰ میکروگرم در

۵ مرتبه و در زمانهای مختلف تکرار

پنج روز متفاوت انجام داده و نتایج را جهت ارزیابی بین روزی منظور گردانده و با توجه به روابط ذیل دقت و صحت روش بدست آمد :

دقت [۱]

 

غلظت واقعی – غلظت محاسبه شده
غلظت واقعی

 

%Error  = ۱۰۰ ×                                             =  صحت [۲]

 

۶ ـ‌ ۴ ـ ۳ ـ درصد بازیافت [۳] آمانتادین

سطح زیرمنحنی در نمونه سرمی تهیه شده
سطح زیرمنحنی در محلول مایی

 

جهت تعیین درصد بازیافت آمانتادین ، غلظت های سرمی‌ ۵ و ۲۰ و ۱۰۰ میکروگرم در میلی لیتر را از آن تهیه و مطابق روش مذکور در بخش ۳ ـ ۴ ـ ۳ آماده و تزریق

بدست آمد .

 

=بازیافت %


 

فصل چهارم

 

 

نتایج و بحث


۱ ـ ۴ ـ کروماتوگرام و زمان بازداری

کروماتوگرام حاصل از نمونه سرمی‌ عاری از دارو ، نمونه سرمی‌ حاوی داروی اضافه شده به غلظت ۶۰ میکروگرم در میلی لیتر و استاندارد داخلی در شکل ۴ ـ ۱ آمده است .

زمان بازداری آمانتادین ۴۳/۹ و پسودوافدرین ۳۵/۱۳ دقیقه بوده است .

۲ ـ ۴ ـ منحنی کالیبراسیون سرمی‌

پس از تهیه غلظت های استاندارد ۰ ، ۵ ، ۱۰ ،  ۲۰ ، ۴۰ ، ۶۰ ، ۸۰ ، ۱۰۰ میکروگرم در میلی لیتر آمانتادین هیدروکلراید در سرم عاری از دارو به روش ذکر شده در بخش ۳ ـ ۴ ـ ۳ آنالیز را انجام داده و

ست آمده و مشخصات آن به صورت زیر است  ( ۳ = n )

y= 748/0x-0976/0                        r=9983

x : غلظت سرمی‌ بر حسب میکروگرم در میلی لیتر

y : نسبت سطح زیر منحنی آمانتادین به سطح زیر منحنی استاندارد داخلی

 

جدول ( ۱ ـ ۴ ) می‌انگین سطح پیک آمانتادین به سطح پیک استاندارد داخلی

به ازاء غلظت های استاندارد  ( ۳ = n )

نتایج

غلظت (g/ml )

MeanS . D
۰

۵

۱۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۰

۲/۰

۶۲/۰

۵۲/۰

۹۹/۲

۱۲/۴

۰۹/۶

۳۴/۷

۰

۰۱۵/۰

۰۴۰/۰

۲۱۵/۰

۱۱۸/۰

۱۴۳/۰

۰۲۱/۰

۱۱۰/۰

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”نتیجه گیری / جمع بندی ” icon=”fa-pencil-square-o”]ایران کشوری با چندگانگی فرهنگیست که از گروه‌های زبانی و نژادی بسیاری تشکیل شده است که به طور رسمی اکثریت شیعه هستند. بسیاری از ایرانیان به زبان‌های فارسی، آذری، کردی، لری، بلوچی، گیلکی و عربی عراقی صحبت می‌کنند اما زبان رسمی در ایران در عصر حاضر زبان فارسی است. ایران به عنوان یک سرزمین و یک ملت، پیشینه‌ای کهن دارد و یکی از تاریخی‌ترین کشورهای جهان به‌شمار می‌رود.

ایران تا سال ۲۰۱۲ بزرگترین تولیدکننده پسته،[۱۷] زعفران،[۱۸] خاویار،[۱۹] زرشک،[۲۰] فیروزه،[۲۱] میوه‌های شفتی (مثل زردآلو)[۱۷] و فرش دستباف[۲۲] در جهان بوده و پس از مصر رتبه دوم تولید خرما[۱۷] را دارد. همچنین بزرگترین ذخیره فلز روی در جهان است.[۲۳]

ایران همچنین هشتمین تولیدکننده میوه،[۲۴] دومین تولیدکننده خیار،[۲۵] نهمین کشور در تعداد پرسنل نیروهای نظامی،[۲۶] دهمین کشور در تعداد تانک‌های نظامی،[۲۷] چهارمین تولیدکننده سیمان،[۲۸] نهمین تولیدکننده آهن،[۲۹] هشتمین تولیدکننده لیمو،[۳۰] دهمین تولیدکننده انگور،[۳۱] دومین تولیدکننده زردآلو،[۳۲] هشتمین تولیدکننده مرغ،[۳۳] سومین تولیدکننده گاز طبیعی،[۳۴] ششمین تولیدکننده نفت،[۳۵] سومین صادرکننده نفت،[۳۶] ششمین تولیدکننده پیاز،[۳۷] دومین تولیدکننده گردو،[۳۸] سومین تولیدکننده هندوانه،[۳۹] هفتمین تولیدکننده گوجه فرنگی،[۴۰] هفتمین تولیدکننده مرکبات،[۴۱] چهارمین تولیدکننده بادام[۴۲] و هفتمین تولیدکننده پشم[۴۳] در جهان است.[/tab][tab title=”منابع ” icon=”fa-pencil-square-o”] 

 • The Merck-Manual of Diagnosi and Therapy , 1th. Ed., Merck Research laboratories, vol 22, 1466-1470, 1999.

۲- مژدهی آذر، همایون، نیایش، مهران، مدرس موسوی، فرزاد (مترجمان)، فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ، انتشارات ارجمند، صفحه ۶۰۹-۵۹۷ و ۱۳۷۷٫

۳- Goodman Gilman, J., Hardman, J.G., Goodman and Gilman’s the pharmacological basis of therapeutics, loth. Ed., Mc. Graw- Hill publishing co., 1328-1330, 2001.

۴- Martindale the complete drug Refrence 33re.ed., The pharmaceutical press, 1161-1162.

)، تجزیه داروها در مایعات زیستی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، صفحه ۴۸-۳۸ و ۱۲۰-۱۱۹ و ۱۳۷۱

۹- سلاجقه ، عبدالرضا، توسلی، ویدا، موسوی ، سیدرضا (مترجمان) دستور کار آزمایشگاه تجزیه دستگاهی ، مرکز نشر دانشگاهی، ۴۴۵-۴۳۹ و ۱۳۸۰٫

۱۰- توسلی، ویدا، خلیلی، هوشنگ، معصومی، علی (مترجمان)، مبانی شیمی تجزیه

 

۱۲- شفیعی، عباس، کروماتوگرافی و طیف سنجی، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه   ، ۱۳۷۳٫

۱۳- Kirschbaum, J., Analytical Profiles of Drug Substances, The American pharmaceutical Association, Vo. 12, 20-30,

۱۴- Fujino, H., Goya, Sh., A Fluorogenic Reagent, 3-(4,6 – Diflurotriazinyl) amino – ۶- methoxy coumarin, for the Determination of Amantadine by itigh-performance Liquid chromatography, J.chem. pharm. Bull., 38 (2), 544-545, 1990.

۱۵- SCHMER MUND, J.T., Locke, D., Design of photoioniz?? Detector for High- performance Liquid chromatography using an automated liquid – to – vapor phase interface and application ta phendoarbital ?? an animal feed and to amantadine , j.chromatogr, 505, 319-328, 1990.

۱۶- Vander Horst, F.AL, Teeu Wsen, J., et al., High – Performance liquid chromatographic determination of amantadine in urine after micelle – mediated pre-column derivatization with 1-fluoro – ۲,۴-dinitrobenzene, J. pharmaceutical & biomedical analysis , 8, 799-804.??

۱۷- Zhon, F., krull, I.S., Direct determinatim of adamantanamine in plasma and urine with 619,93-40, 1998.

۱۸- Stumph, MJ., Noall, MW., et al., , Gas – Chromatographic determination of amantadine in human urine, J.Clin chem, 26 (2), 295-6, 1980.

۱۹- Slouf 1, A., POMMIER, F., Gas Chromatographic Determinatim of Amantadine Hydrochloride (Symmetrel) iN Human plasma and urine, J.Chromatogr., 183, 33-39, 1980.

۲۰- BELANGER, P.M., BELANGER, O.G, Gas-liquid Chromatographic determination of plasma and urinary levels of amantadine in man, J.Chromatogr., 228,327-332,1982.

۲۱- Rakestraw, D., Determination of amantadine in human plasma by capillary gas chromatography using electron – capture detection following derivatization with petafluorobenzoyl chloride, J. pharm Biomed And.,[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

81 صفحه فارسی

فونت استاندارد/Yagut/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نويسنده

publisher4 222 نوشته در *** نِگزاوار *** دارد . مشاهده تمام نوشته هاي

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.