no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان
zip
فروردین ۲۹, ۱۳۹۶

رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان


رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

پایان نامه کامل رشته مدیریت
[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]

واکنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعالیتهای کلاسی متفاوت است. این واکنش در برخی با اشتیاق ، در برخی با اکراه و در برخی با امتناع همراه است. از لحاظ مقدار  انرژی که دانش آموزان بکار می‌گیرند، زمینه ای که می‌خواهند کار کنند ویاتداوم در زمینه یا کار مورد نظر بین آنها تفاوت وجود دارد.این تفاوتها به مفهوم انگیزش ارتباط دارد. بنابراین در نظر گرفتن انگیزش در برانگیختن، جهت دادن وتداوم بخشیدن رفتار دانش آموز در فرآیند آموزش و پرورش از اهمیت خاص برخوردار است.اما چه سازه‌هایی در این فرآیند موثرند؟

مطمئناً عوامل زیادی در این زمینه نقش دارد. از جمله این عوامل اسناد می باشد. اسناد به معنی نسبت دادن رفتار خود یا رفتار دیگری به علل مختلف می باشد. نظریه های اسناد نیز بر همین اساس به توضیح و تبیین علل رفتار می پردازند. در حوزه آموزشگاهی، دانش آموزان موفقیت ها و شکست های خود را به عنوان یک پی آمد تحصیلی تفسیر می کنند و جویای علت آن هستند. عمده ترین عواملی که توسط دانش‌آموزان بکار می روند عبارتنداز: توانایی ، کوشش ، شانس و دشواری تکلیف ، همچنین بررسیها نشان می دهد که دانش آموزان ممکن است عوامل نسبت داده شده به عملکرد خود را درونی یا بیرونی، پایدار یا ناپایدار وکلی یا اختصاصی بدانند . در راستای همین تحقیقات آنها علاقمند شده اند که بدانند آیا جنسیت نیز در این موضوع دخالت دارد یا خیر ؟

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

زمینه و بیان مسئله

یکی از عوامل توجیه کننده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که استعداد یکسانی دارند، انگیزش است . به عبارتی در بین دانش آموزان افرادی یافت می شوند که علاقه و انگیزش بیشتری از خودشان نشان می دهند .این علاقه وانگیزش ، پیشرفت آموزشگاهی آنها را توجیه می کند .

انگیزش را می توان بطور کلی نیروی محرک فعالیتهای انسانی و عامل جهت دهنده آن تعریف کرد. به عبارتی انگیزش عامل فعال ساز رفتار انسان می باشد (سیف ،۱۳۷۹).

از عواملی که انگیزش دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد این است که دانش آموزان موفقیتها و شکستهای خود را به چه عاملی اسناد می دهند . این موضوع در یکی از نظریه های شناختی مربوط به انگیزش مورد بحث قرار می گیرد که نظریه های
اسناد [۱] نام دارد. مبحث اساسی در این نظریه ها تحلیل علت ومعلولی است که افراد در مورد رفتار خود و رفتار دیگری بکار می برند .به عبارتی انسان می خواهد درباره ساختار علی محیط خویش هرچه بیشتر شناخت پیداکند و بداند رویدادی که اتفاق می افتد به چه انگیزه ای قابل اسناد است (خداپناهی ،۱۳۷۹).

نظریه های اسناد بطور کلی دو موضوع اساسی را مورد بحث قرار می دهند که عبارتند از عوامل علی و ابعاد علیت . عوامل علی بدین معناست که افراد موفقیتها و شکستهای خود را به چه علتی اسناد می دهند .به فرض هایدر[۲] (۱۹۵۸) به نقل از هیوستن[۳]و همکاران (۱۹۹۳) به چهار علت کلاسیک توانایی ، کوشش ، دشواری تکلیف و شانس اشاره می کند اما می توان این عوامل علی را از طریق ابعاد نیز مورد بحث قرار داد. مثلاً هایدر به بعد درونی – بیرونی[۴] بودن اشاره می کند . به نظر او استعداد و تلاش از علل دورنی و شانس ودشواری تکلیف از عوامل بیرونی و موقعیتی هستند . واینر[۵] به بعد پایداری و قابلیت کنترل اشاره می کند وتوضیح می دهد که خلق‌وخو و تلاش هر دو ناپایدارند . ولی خلق و خوبه مراتب کمتر از تلاش قابل کنترل است (سابینی[۶]، ۱۹۹۲).کلی[۷] (۷۳-۱۹۷۲) به نقل از لوک بدار [۸]و همکاران (۱۹۹۹) ترجمه گنجی (۱۳۸۰) ابعاد تمایز[۹]، ثبات[۱۰] و همرائی[۱۱] (توافق) را بیان می کند.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

اهمیت وضرورت پژوهش

از آنجایی که دانش آموزان علت موفقیت و شکست خود را شناسایی می کنند در بررسی علت و معلولی این موفقیتها وشکستها نه تنها به استعداد ، کوشش ، دشواری تکلیف وشانس استناد می کنند همین طور در استنباطهای خود از ابعاد اسنادی از قبیل درونی بودن ، قابلیت کنترل[۱]و ثبات نیز استفاده می کنند .از طرفی اسنادها پیشرفت تحصیلی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند.متخصصان تعلیم و ترتیب با آگاهی از جوانب مختلف اسناد و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی می توانند به دانش آموزان کمک کنند تابه نتایج مفیدی از نظر تحصیلی دست یابند وبه دانش آموزان یاری دهند تابه کشف علل موفقیت وشکست بپردازند واز این طریق عملکرد خود را بهبود بخشند
(کریمی ،۱۳۷۵).

همچنین معلمان می توانند شاگردان را تشویق کنند تا شکست خود را به عواملی ربط دهند که می توان آنها را کنترل کرد. در آن صورت می توان از نتایج زیان آور شکست در دانش آموزان تا حدی پیشگیری کرد(بریج[۲]،۲۰۰۱).

با توجه به نیاز دانش آموزان و مربیان از شیوه های اسناد دهی مطلوب و مناسب و همچنین پیشگیری از نتایج زیان آور پی آمدهای تحصیلی در دانش آموزان ضرورت تحقیق و پژوهش در این زمینه لازم و ضروری به نظر می رسد.

سوالات پژوهش

با توجه به تحقیقات انجام شده در این زمینه مانند بریج (۲۰۰۱) ، هاستون[۳](۱۹۹۴)، بیروسلویا (۹۹-۱۹۹۸)، ولفولک (۱۹۹۳) و تحقیقات انجام شده در ایران چون بیابانگرد (۱۳۷۰) واحدی (۱۳۷۳) ، سوالات زیر به ذهن خطور می کند:

 • آیا بین دختران و پسران در ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت تفاوتی وجود دارد ؟
 • آیا بین دختران وپسران در ابعاد سه گانه اسناد پس از شکست تفاوتی وجود دارد؟
 • آیا بین نوع اسناد و پیشرفت تحصیلی رابطه ای وجود دارد؟
 • کدامیک از ابعاد سه گانه اسناد می تواند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را تا حدی پیش بینی کند؟

متغیرهای پژوهش

 • متغیرهای پیش بین : ابعاد اسناد واسنادهای علی.
 • متغیرهای ملاک: پیشرفت تحصیلی.
 • متغیرهای تعدیل کننده: جنسیت (دختر وپسر)

متغیرهای کنترل : سن (میانگین ۵/۱۶ سالگی)، پایه تحصیلی (سال سوم دبیرستان) ، هوش، طبقه اقتصادی و اجتماعی.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[۳] -Houston

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

تعاریف مفهومی

اسنادهای علی : عللی که افراد در برابر رفتار خود یا دیگری استفاده می کنند ، اسنادهای علی نامیده می شود.

ابعاد اسناد:

 • بعد درونی –بیرونی : افراد ممکن است علت رفتار خود و دیگری را به عوامل درونی و بیرونی نسبت بدهند.
 • بعد پایدار-ناپایدار: افراد ممکن است علت رفتار خود ودیگری را به عوامل پایدار یا ناپایدار نسبت بدهند.
 • بعد کلی – اختصاصی : آنچه موجب شکست یا موفقیت شخص شده است تنها در موقعیت خاصی اتفاق افتاده است یا گستره کلی دارد (یعنی در تمام موقعیتهای زندگی اتفاق می افتد).

تعاریف علمیاتی

اسنادهای علی: با توجه به پرسشنامه سبک اسنادی ASQ (پترسون ، سلیگمن[۱]،بایر[۲]،آبرامسون[۳]،متالسکی[۴]،۱۹۸۲) در هر موقعیت اولین سوال ، اسنادهای علی را معین می کند . فرد ممکن است علت رویداد را به عوامل مختلفی اسناد دهد .ولی عمده ترین و مهمترین علت مدنظر می باشد .

ابعاد اسناد: با توجه به پرسشنامه سبک اسنادی نمره فرد در سوال دوم هر موقعیت بعد درونی، بیرونی ، نمره فرد در سوال سوم هر موقعیت بعد پایدار-ناپایدار ونمره فرد در سوال چهارم هر موقعیت بعد کلی-اختصاصی را می سنجند.

پیشرفت تحصیلی: معدل کلی دانش آموزان در ترم گذشته در کل دروس در دو معدل چهارده و بالاتر (برای دانش آموزان با پیشرفت بالا)و پایین تر از چهارده (برای دانش آموزان با پیشرفت پایین)در نظر گرفته می شود.

در فصل بعد ما به بررسی نظریه های مختلف اسناد که در دو بعد اساسی علتها وابعاد اسناد متمرکز می شوند، می پردازیم. همچنین سه بعد مورد نظر در این تحقیق یعنی بعد درونی-بیرونی ، بعد پایدار-ناپایدار وبعد کلی و اختصاصی مورد بحث قرار خواهد گرفت. رابطه اسناد با پیشرفت تحصیلی و جنسیت در تحقیقات زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیقات نیز در فصل بعدی مورد مقایسه و بررسی قرار خواهد گرفت.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

اسناد

قبل از پرداختن به بحث اسناد تعاریفی چند در این رابطه بیان می کنیم.

هایدر(۱۹۵۸)به نقل از خداپناهی (۱۳۷۹) می گوید که اسناد عبارتست از فرآیندی که افراد بکار می برند تا رویدادها(رفتارها) را به عوامل زیر بنایی آنها پیوند دهند.

تمز[۱]و وریشن[۲](۱۹۹۷)توضیح میدهند که اسنادها گمانهایی هستند که درباره علل رفتار دیگران و خودمان داریم . این گمانها تأثیر عمده ای در ارتباطات اجتماعی دارند .

بارتال[۳] (۱۹۷۸)اظهار می دارد که اسناد استنباطی است که یک مشاهده گر درباره علل رفتار خود یا دیگران بعمل می آورد.

ولفولک (۱۹۹۳) اسناد را این گونه تعریف می کند که اسناد چگونگی تبیینات و توجیهات ودرک موفقیتها وشکست ها می باشد .

تمز و وریشن در مورد این که چرا مردم اسناد سازی می کنند ، توضیح می دهد که عمدتاً ساختن اسنادها به این دلیل است که مردم نیاز به درک رفتار خود و دیگران دارند. فرض اساسی صاحبنظران اسناد براین متکی است که انسان می خواهد درباره ساختار علی محیط خویش هر چه بیشتر شناخت پیدا کند وبداند که چه واقعه ای رخ داده است و این واقعه به چه انگیزه ای قابل اسناد است.

تمز و وریشن (۱۹۹۷) توضیح میدهد که مردم علت رویدادی را جستجومی کنند که آن رویداد توجه آنها را جلب کند ، تأثیر شخصی بر آنها داشته باشد و آن رویداد برای آنها غیر منتظره باشد.

نظریات مختلفی رابطه بین رفتار، شناخت وجنبه های مختلف اسناد ، دلایل اسناد و تأثیر فرآیند اسناد بر رفتار را مورد بررسی قرار می دهند،نظریات اسنادی بر شناخت و ادراک فرد از رویدادها مبتنی بوده و بر این باورند که انسانها بر انگیخته شده اند تا ساختار رفتارهای خویش و رفتار های دیگران را هر چه بیشتر مورد بررسی قرار دهند و نسبت به آنها شناخت پیدا کنند.

نظریه های اسنادی

یکی از نظریه پردازانی که بعنوان پرچمدار نظریه اسناد محسوب می شود هایدر است.هایدر هم در زمینه علتها و هم در زمینه ابعاد اسناد به بررسی و تحقیق پرداخته است.

هایدر (۱۹۵۸)

هایدر برای اولین بار در مورد علل رفتار و رویدادها و درک این علل و توضیحاتی که افراد در این رابطه بکار می برند صحبت می کند. او اعتقاد دارد که انسانها همواره در پی شناخت و ارزیابی محیط هستند . هایدر رفتار را تابعی از عوامل فردی و محیط می داند.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

ابعاد اسناد

 اسنادهای مربوط به پی آمدها را می‌توان بر حسب ابعاد زیر بنایی آنها توضیح داد. بسیاری از نظریه ها بر این اعتقادند که عوامل علی با تعداد نسبتاً کمی از ابعاد شناختی بنیادی تر پیوند دارد(کریمی، ۱۳۷۵). با توجه به این موضوع می توان مهمترین ابعاد علی که توصیف و شناسائی شده اند اینگونه خلاصه کرد: بعد منبع یا مرکز کنترل، بعد ثبات، بعد کنترل پذیری و بعد کلیت.

۱-بعد منبع یا مرکز کنترل

   مفهوم مرکز کنترل که نخستین بار توسط راتر[۱] (۱۹۵۴) مطرح شد در مطالعات مربوط به انگیزش به گونه فزاینده ای اهمیت نظری و عملی بدست آورده است. نظریه یادگیری اجتماعی راتر که مفهوم مرکز کنترل از آن مایه می گیرد حاکی است که شخص در برابر یک موقعیت با انتظاراتی روبه‌رو می گردد که رفتارهای اجتماعی او را تحت تأثیر قرار می دهد. این انتظارات مبتنی است بر تجارب گذشته فرد می باشد. راتر گرایش اسناد نتایج عمل به خود را به عنوان انتظار تعمیم یافته برای مرکز کنترل درونی و گرایش اسناد نتایج به بخت، سرنوشت، شانس و یا افراد توانمند دیگر را به عنوان انتظار تعمیم یافته برای مرکز کنترل بیرونی نامید(بال[۲]۱۹۹۴).

   افراد با منبع کنترل بیرونی کسانی هستند که میان رفتار خود و رویدادها هیچ گونه رابطه علت و معلولی نمی بیند و بخت، اقبال، تصادف و شانس را مسئول اعمال خویش می دانند. در نتیجه برای اعمال و رفتار خود مسئولیت قبول نمی کنند. در مقابل افراد با منبع کنترل درونی کسانی هستند که معتقدند رویدادهای مثبت و منفی زندگی  در نتیجه طرح ریزی دقیق و کوشش های پیگیر خود آنهاست و برای اعمال و پیامدهای ناشی از آن قبول مسئولیت می کنند. پلات [۳] وایزمن[۴] (۱۹۶۸) پی بردند که افراد با منبع کنترل درونی نسبت به افرادی با منبع کنترل بیرونی چشم انداز طولانی تری از آینده دارند. یعنی افراد با منبع کنترل درونی دارای دیدگاهی گسترده تر و افراد با منبع کنترل بیرونی دارای دیدگاهی محدود از زمان  می باشند. پندار از زمان به عنوان چارچوبی برای

گذشته، حال و آینده دارای اهمیت فراوانی در پیشرفت است این یافته حاکی از آن است که ممکن است افراد با منبع کنترل بیرونی کمتر از افراد با منبع کنترل درونی پیشرفت داشته باشند (بال ،۱۹۹۴).

۲- بعد ثبات

  واینر و دیگران (۱۹۷۱) کوشیدند تا مفهوم مرکز کنترل را بر حسب ۴ عنصر توانایی کوشش و دشواری تکلیف و شانس تحلیل مجدد نمایند. بنابراین بعد دیگری مربوط به علیت، بعدی است که آن بعد را ثبات می  گویند(بال، ۱۹۹۴). بعد ثبات علت ها را در یک مقیاس به دو گروه تغییرناپذیر و تغییر پذیر تعریف می‌کند. این بعد توجیه کننده موفقیت ها و شکست های زودگذر در برابر موفقیت هاو شکست های مزمن است (آبرامسون، ۱۹۸۸).

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

اسناد و جنسیت

از آنجائیکه بین دو جنس دختر و پسر از لحاظ حسی و حرکتی و عاطفی تفاوتهایی وجود دارد، به نظر می رسد که این تفاوتها از دو بعد قابل بررسی است، بعد ذاتی و فطری و بعد اجتماعی و فرهنگی.

بنا به تحقیقات انجام شده می توان گفت که رابطه محسوس و قابل بررسی بین اسناد بعنوان یکی از موضوعهای مرتبط با بعد اجتماعی و فرهنگی و موضوع جنسیت وجود دارد. ایمز[۱] و لائو[۲](۱۹۸۲) در تحقیقی درمورد جستجوی کمک بعد از شکست در یک آزمون، تفاوتهایی را بین دو جنس پیدا کردند. مردان در مقایسه با زنان احتمال بیشتری داشت که قبل از امتحان بعدی در جلسات تقویتی شرکت کنند. به علاوه آنها کشف کردند که کوشش برای کمک جویی همین طور با اسنادهای دانشجویان به عوامل درونی و بیرونی ارتباط داشت.

بیر[۳] و سلویا[۴] (۱۹۹۹-۱۹۹۸) رابطه اسنادهای علی و احساسات مربوط به شکست و موفقیت را مورد پژوهش قرار دادند. آنها نتیجه گرفتند که مردان خیلی بیشتر نسبت به زنان موفقیت خود را به توانایی اسناد می دهند، در حالیکه زنان در موفقیت بر توجه، تمرکز و مطالعه تاکید دارند. همچنین آنها دریافتند که زنان بطور قوی تری نسبت به مردان احساسات عاطفی را تجربه می کنند. آنها احساس شادی بیشتری بعد از موفقیت دارند، اما احساس پذیرفتن شکست نسبت به مردان در آنها بیشتر است. اسنادهای علی مردان شبیه به افرادی است که اعتماد به نفس بالایی دارند و بر عکس، و در زنان مشابه با افرادی است که اعتماد به نفس پایین دارند (ایکز[۵] و لیدن[۶]، ۱۹۷۸). این امر مبین آن است که زنان چون موفقیت خود را به عوامل بیرونی اسناد می دهند، بنابراین توانایی خود را باور ندارند و در نتیجه توانایی خود را دست کم می گیرند، در حالیکه مردان بر عکس در موفقیت خود بر توانایی تاکید دارند. این خود شاهدی بر یک سوگیری خود بهبود بخشی درمردان و یک سوگیری خود تحقیر آمیز در زنان می باشد
(ارکوت[۷]، ۱۹۸۳).

تفاوتهای جنسی فقط در اسنادهای مربوط به خود محدود نمی گردد بلکه اسنادهای علی افراد راجع به عملکرد دیگران هم، از جنسیت تاثیر پذیرفته است. چنانچه سیوم[۸]و
سنا[۹] (۱۹۹۶) در تحقیق فرا تحلیلی خود از اسنادهای تماشا گر در شکست‏ها و موفقیت های زنان و مردان به این نتیجه رسیدند که در موفقیت های بدست آمده روی تکالیف مردانه، توانایی بالا به مردان و کوشش بیشتر به زنان نسبت داده می شود. احدی (۱۳۷۳) نیز در پژوهش خود روی دختران و پسران دانشجو به نتایجی دست یافت که با یافته‏های ذکر شده تا حدی شباهت دارد. در پژوهش احدی پسران در موقعیت های مثبت (موفقیت) بیشتر معتقد به نقش عوامل درونی، با ثبات و کلی بوده و شکست را بیشتر بیرونی، بی ثبات و کلی می دانند. دختران درموقعیت های مثبت ( موفقیت) به عوامل درونی، با ثبات و کلی و در شکست به عوامل درونی، بی ثبات و کلی اعتقاد دارند. بیابانگرد(۱۳۷۰) که بعد کنترل را با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در پسران مورد بررسی قرار می دهد به این نتیجه رسید که پسران دارای منبع کنترل درونی می باشند.

     ادبیات مربوط به اختلافات جنسی در اسنادهای علی کاملاً با ثبات نیست
(تراویس[۱۰] و همکاران، ۱۹۹۱). کیت تیمونی[۱۱](۱۹۸۶) در بررسی رابطه مرکز کنترل و موفقیت به این نتیجه رسید که آزمودنیهایی که دارای مرکز کنترل درونی هستند از نظر تحصیلی موفق ترند ولی اثر آن را برای مردان و زنان مشابه دانسته و پیشنهاد می‏کند که جنس اثری روی موفقیت آزمودنی ندارد (احدی، ۱۳۷۳).

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

اسناد و پیشرفت تحصیلی

مطالعه اسناد در زمینه های آموزش و پرورش از اهمیت خاصی برخوردار است. دلایلی که افراد برای موفقیت و شکست خود می آورند به طورمستقیم روی رفتارهای مرتبط با پیشرفت آیند‏ه شان تاثیر گذار  خواهد بود. تحقیقات انجام شده درباره واکنشهای دانش آموزان درمورد پیامدهای تحصیلی شان نشان می دهد که دانش آموزان علت موفقیت و شکست خود را شناسایی می کنند. دانش آموزان موفق عموماً بر علل درونی و دانش آموزان ناموفق بر علل بیرونی تاکید دارند (ولفولک، ۱۹۹۳).

پترسون و بارات (۱۹۷۸) سبک اسنادی دانشجویان دوره لیسانس را طی دو هفته از سال تحصیلی مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که دانشجویانی که عادت دارند برای اتفاقات بد خود اسنادهای کلی، پایدار و درونی را بکار گیرند، نسبت به آنهایی که اتفاقات خود را به علل درونی، جزئی و ناپایدار نسبت می دهند، احتمالاً کمتر جزء دانشجویان ممتاز قرار می گیرند. آنها همچنین دریافتند که افرادی که سبک اسنادی منفی را برای رویدادهای خود بکار می گیرند خطر بالایی برای کسب نمره پایین دارند.

واتکنیز و همکاران (۱۹۹۰) درتحقیق خود که رابطه بین پیشرفت تحصیلی و اسنادها و عزت نفس را مورد بررسی قرار دادند بیان داشتند که اسناد دادن به توانایی و موفقیت‌های بدست آمده یک میانجی اساسی بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی درنظر گرفته می شود.

فینز(۱۹۸۰) بیان داشت که دانش آموزانی که موفقیت خود را به عزت نفس بالای خود اسناد می دهند، پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به دانش آموزانی که موفقیت خود را به عوامل بیرونی اسناد می دهند دارند این گونه دانش آموزان توقع بیشتری برای موفقیت در آینده دارند.

اسنادها مجموعه‏ای از رفتارهای تحصیلی را نیز تحت تاثیر قرار می دهند، از جمله عملکرد در آزمونها وانتظارات آنها در رابطه با عملکرد  آینده در یک درس.

     واینر (۱۹۹۴) اظهار می دارد که اسنادهای افراد روی توقعات آنها در موفقیت ها و رفتار و عملکرد مربوط به پیشرفتشان تأثیر می گذارد. او می گوید افرادی که پیامدهای موفقیت آمیز خود را به کوشش ناکافی (یک متغیری که قابل کنترل است) اسناد می دهد توقع دارند که بعد از شکست پیروزی کسب کنند و اصرار بیشتری بر موفقیت در آینده دارند. بر عکس افرادی که پی آمدهای موفقیت آمیز خود را به توانایی ناکافی (یک متغیری که قابل کنترل نیست) اسناد دهند، توقع آنها برای پیروزی بعد از شکست کاهش می یابد و قطع امید کردن آنها خیلی سریعتر و آسان تر صورت می‌گیرد.

     اگر چه بنا به تحقیقات مذکور می توان نتیجه گرفت که اسنادها پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار می دهند. اما هنری[۱] مارتینکو[۲] و پیرس [۳] (۱۹۹۳) بیان داشتند که بین پیشرفت تحصیلی و سبک اسنادی منفی رابطه همبستگی وجود دارد ولی بین سبک اسنادی مثبت و پیشرفت تحصیلی رابط معنی دار وجود ندارد.

    فازیو[۴] و پالم[۵] (۱۹۹۸) همچنین بین پیشرفت تحصیلی و سبک اسنادی همبستگی پایینی را یافتند. هاستون (۱۹۹۴) دریافت که دانشجویانی که شکست خود را به علل کلی و پایدار نسبت می دهند عملکرد خوبی درتکلیف درسی خود دارند. این نتیجه با نتایجی  که در تحقیقات قبلی از بیان شده است متناقض است. هاستون(۱۹۹۴) بیان کرد که این تناقض ممکن است ناشی از نقص در نمونه گیری باشد. همچینن بریج (۲۰۰۱) می گوید که استفاده از سبک اسنادی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی مناسب نیست.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

-۲ Palm

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

روش تحقیق

سرمد و همکاران(۱۳۷۹) بیان می دارند که تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود و یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد.

     از آنجا که هدف اصلی پژوهش تبیین اسنادهای گروه نمونه و شناخت بیشتر شرایط موجود می‌باشد، بنابراین روش تحقیق، توصیفی خواهد بود. همچنین از طرفی با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می‌پردازیم. بنابراین روش تحقیق از نوع توصیفی پس از رویدادی (علی مقایسه ای) می‌باشد.

جامعه تحقیق و روش نمونه گیری

     جامعه مورد تحقیق عبارت است از کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه عمومی ناحیه چهار آموزش پرورش کرج که کل این دانش آموزان ۵۲۴۳ نفر می باشند. برای نمونه گیری در این تحقیق ابتدا تعداد کلاسهای دختر و پسر انتخاب شدند که بطور کلی ناحیه ۴ شامل ۶۹ کلاس دختر و ۹۰ کلاس پسر در مقطع سوم دبیرستان بود که به شیوه نمونه گیری خوشه ای ۶۰ نفر دختر و ۶۰ نفر پسر انتخاب شدند.

ابزار تحقیق

  ابزار به کار رفته در این پژوهش پرسشنامه سبک اسنادی (پترسون، سلیگمن، بایر، ابرامسون، متالسکی، ۱۹۸۲) می باشد. این پرسشنامه یکی از پرسشنامه های خود  گزارشی[۱] است که دارای ۱۲ موقعیت فرضی شامل ۶ رویداد با پی آمد خوب و ۶ رویداد با پی آمد بد می باشد.

 موقعیت‌های با پی آمدهای خوب

 • دوستی را ملاقات می کنید که از وضع ظاهری شما تعریف و تحسین می نماید.
 • فرض کنید ثروتهای زیادی را بدست آورده اید.
 • شما در یک مسابقه و رقابت بزرگ شرکت می کنید و موفقیتی بدست می آورید و با تحسین زیادی رو به رو می شوید.
 • دوست شما رفتار محبت آمیزی دارد.
 • شما شدیداً به چیزی علاقمند هستید و آن را بدست می آورید.
 • پدرتان نسبت به گذشته پول بیشتری برای شما مقرر می کند.

موقعیت هایی با پی آمد بد

 • با دوستی به گردش می روید ولی به شما خوش نمی گذرد.
 • شما نمی توانید تمام کارهایی را که دیگران از شما انتظار دارند انجام دهید.
 • یکی از دوستانتان که مشکلی دارد به شما مراجعه می کند و شما تلاشی برای کمک به او نمی کنید.
 • شما میان دوستانتان سخنرانی مهمی ایراد می کنید ولی دوستانتان واکنش منفی نشان می دهند.
 • با دوستی ملاقات می کنید که رفتار خصمانه ای با شما دارد.
 • شما در جستجوی موفقیت هستید ولی توفیقی نمی یابید.

از آزمودنیها خواسته شد که هر یک از رویدادها را به دقت خوانده و در ذهن خود به وضوح مجسم کنند که در چنین موقعیتی قرار گرفته اند و آنگاه یک دلیل را که به اعتقاد آنها مهمترین و اصلی ترین علت آن رویداد می باشد، در نظر بگیرند و در زیر هر موقعیت بنویسند (این دلایل نوع اسنادهای علمی فرد را مشخص میکند).

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

۱-Self- Report

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

(۶۷/۴-)+ (نمره هر فرد در شکست درونی، بیرونی)۱۱/۱=D

هر چه مقدار D بیشتر باشد پیشرفت تحصیلی پائین تر خواهد شد، به فرض مثال بر اساس پرسشنامه اسنادی اگر نمره فردی در بعد درونی- بیرونی موقعیت شکست، ۷ باشد. D برابر عدد ۱۰/۳ خواهد شد این فرد در مقابل فردی که نمره بعد درونی- بیرونی موقعیت شکست او، ۲ می شود و دارای ۴۵/۲-=D می باشد دارای پیشرفت تحصیلی پایین تری است به عبارتی مقدار D بین ۱۰/۳ (پائین ترین پیشرفت تحصیلی) و ۵۶/۳- (بالاترین پیشرفت تحصیلی) تغییر می کند.

ابعاد سه گانه اسناد در موفقیت با توجه به اینکه لامبدای ویلکز بالا داشته ، وارد معادله نشده و مورد تحلیل قرار نگرفته است به عبارتی هیچ یک از ابعاد اسناد در موفقیت ، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی نمی کند.

همانطور مشاهده گردید از نتایج داده ها و تحلیل داده ها می توان چنین نتیجه گرفت که تفاوت معنی داری در ابعاد سه گانه در دو موقعیت موفقیت و شکست بین دختران و پسران وجود ندارد .بررسی رابطه سبک اسناد و پیشرفت تحصیلی نشان داد که بعد درونی – بیرونی در موقعیت شکست ، تفاوت معنی داری رابین گروه های پیشرفت بالاو پایین ایجاد می کند و می تواند به عنوان یکی از عوامل پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی باشد.

خلاصه آنکه رابطه معنا داری بین ابعاد سه گانه اسناد در موقعیت شکست بین دختران و پسران وجود ندارد، همچنین رابطه معنا داری بین ابعاد سه گانه اسناد در موفقیت بین دو جنس وجود ندارد . رابطه بین اسناد درونی- بیرونی در موقعیت شکست و پیشرفت تحصیلی معنی دار بود و از طریق معادله ای که بدست آورده شد تا حدی می توانیم پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را از طریق  این بعد پیش بینی نماییم .

یافته های دیگر

با توجه به پرسشنامه سبک اسنادی استفاده شده در این تحقیق ، می توان با استفاده از میانگین نمرات دو بعد ثبات و کلیت ، به میزان امیدواری ونا امیدی افراد دست یافت . بعد ثبات میزان اعتقاد فرد به تغییر پذیری و یا تغییر ناپذیری علل رویدادهای خوب و بد می باشد وبعد کلیت مشخص می کند که یک فرد در زمانیکه موفقیت کسب می کند ویا شکست می خورد ، بیشتر به این باوراست که رویداد برکلیه شرایط زندگی او اثر می‌گذارد یا تنها بر موردی خاص موثر است. به طور کلی از طریق این دو بعد می توان میزان انتظار موفقیت فرد را در رویدادهای خوب و میزان انتظار شکست در آینده فرد را در رویدادهای بد جستجو کرد.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”نتیجه گیری / جمع بندی ” icon=”fa-pencil-square-o”]

بحث ونتیجه گیری

نتایج تحقیقات حاصل با نتایج بعضی از تحقیقات همسویی دارد. کیت تیمونی (۱۹۸۶) به نقل از احدی (۱۳۷۳) به این نتیجه رسید که آزمونی‌هایی که مرکز کنترل درونی دارند از نظر تحصیلی تا حدی موفق ترند ولی اثر این مرکز کنترل برای مردان و زنان تفاوتی ندارد . به عبارتی جنسیت اثری روی موفقیت ندارد .مک هاف و همکاران (۱۹۸۲) بیان کردند که تفاوت اسنادی بین دو جنس دختر و پسر دیده نمی شود .اگر چه در انگیزه پیشرفت بین دختران و پسران تفاوتهایی دیده می شود . بیرنبام وکرمر (۱۹۹۵) در تحقیق خود که در رابطه با جنسیت وتفاوتهای قومی و نژادی در اسنادهای علی بود به این نتیجه رسید که اختلاف جنسیتی در اسنادها برای زبانهای خارجه که به طور سنتی به عنوان حوزه زنانه به شمار می رود دیده نمی شود .به عبارتی او به این نتیجه رسیدکه اختلافات جنسیتی در اسنادها وابسته به ماده درسی است . با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر می توان گفت مدرسه به عنوان یک نظام اجتماعی ،می‌تواند تأثیر بسزایی برنگرش دانش آموزان داشته باشد . به عبارتی معلم ، مدیران و شاگردان دیگر ، می توانند باعث ایجاد نگرش مشابه در دانش آموزان شوند.به بیان دیگر ،دانش آموزان می توانند اسنادمشابهی در موفقیت ها و شکست ها داشته باشند . همچنین موضوع درسی نیز می تواند عامل تفاوتهای اسنادی بین دو جنس باشد. ولی با توجه به پرسشنامه استفاده شده و موقعیتهای ارائه شده تفاوت اسنادی کمتری را توقع داریم. به عبارتی جامعه در رابطه با موضوعهای مطرح در پرسشنامه انتظارات مشابهی از افراد دارد در نتیجه تفاوت اسنادی کمتری مشاهده می گردد

در زمینه اسناد و پیشرفت تحصیلی نیز تحقیق حاضر با نتایج برخی تحقیقات همسویی دارد. بطوریکه در نتایج تحقیق هنری ، مارتنیکو و پیرز (۱۹۹۳) آمده است که بین پیشرفت تحصیلی و سبک اسنادی رابطه معنا داری وجود دارد ولی بین پیشرفت تحصیلی وسبک اسنادی مثبت همبستگی وجود ندارد. فاز یو و پالم (۱۹۹۸) همچنین گفتند که بین پیشرفت تحصیلی و سبک اسنادی همبستگی پایینی وجود دارد . بریج (۲۰۰۱) بیان می کند که از طریق سبک اسنادی نمی توان پیش بینی قابل قبولی از پیشرفت تحصیلی داشت.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا در بین سبکهای اسنادی منفی فقط بعد درونی- بیرونی  رابطه معناداری با پیشرفت تحصیلی دارد؟ تنها دلیلی که می توان اشاره کرد نقص احتمالی در نمونه گیری است.

این تحقیق با بعضی از تحقیقات قبلی نا همسو است . به طوریکه نتایج حاصله از تحقیقات واینر (۱۹۹۴)، و لفولک(۱۹۹۳)، پتروسون و بارات(۱۹۷۸)، احدی(۱۳۷۳)، وبیابانگرد(۱۳۷۰)، با نتایج تحقیق حاضر نا همسو است. تحقیقات مذکور به طور کلی همبستگی مثبتی بین پیشرفت تحصیلی و اسناد در نظر گرفته اند. این تفاوت در نتایج را نیز می توان به نقص احتمالی در نمونه گیری نسبت داد.

محدودیتهای تحقیق

 • تحقیق حاضر فقط بر اساس پرسشنامه و روش خود گزارش دهی تنظیم شده است واز روش مصاحبه استفاده نشده است.
 • موقعیتهای ارائه شده در پرسشنامه مورد استفاده فرضی بوده و ممکن است تا کنون برای دانش آموزان اتفاق نیفتاده باشد. با تعیین موقعیتهای واقعی احتمالاً تغییری در نتایج حاصل خواهد شد.
 • این تحقیق رشته های مختلف تحصیلی را در نظر نگرفته است. به طوریکه ممکن است سبک اسناد بین رشته های مختلف تحصیلی نیز متفاوت باشد.
 • با توجه به اینکه تحقیق روی دانش آموزان منطقه کرج انجام شده است ، نتایج قابل تعمیم به مناطق دیگر آموزشی نمی باشد.

پیشنهادات

به پژوهشگران علاقمند پیشنهاد می شود:

 • درصورت امکان جریان تحول اسناد بررسی گردد ودر مقاطع سنی مختلف اسنادها مورد تحقیق قرار گیرند
 • رشته های مختلف تحصیلی مانند ریاضی ، تجربی ، علوم انسانی و فنی حرفه ای و هنرستان در برنامه تحقیق وارد شودوبا هم مقایسه گردد.
 • در زمینه اسناد درمانی و تأثیر آن بر روند پیشرفت تحصیلی تحقیق گردد.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][tab title=”منابع / پی نوشت ها” icon=”fa-pencil-square-o”]

منابع فارسی

 • احدی ، حسین .(۱۳۷۳).بررسی اسنادهای علی در دانشجو معلمان دختر وپسر مراکز تربیت معلم مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
 • بال ، ساموئل .(۱۳۷۳). انگیزش در آموزش و پرورش (ترجمه علی اصغر مسدد). تهران: انتشارات دانشگاه شیراز (تاریخ انتشار به زبان اصلی۱۹۹۴ ).
 • بیابانگر ، اسماعیل .(۱۳۷۰).بررسی رابطه بین مفاهیم کنترل و عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستان های شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده روانشناسی .
 • سرمد، بازرگان و حجازی. (۱۳۷۹) روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشرآگاه.
 • سیف ، علی اکبر .(۱۳۷۹).روانشناسی پرورشی (روانشاسی یادگیری و آموزش). تهران : نشر آگاه.
 • خداپناهی ، محمد کریم .(۱۳۷۹).انگیزش وهیجان. تهران : نشر سمت.
 • خیر ، محمد .(۱۳۷۰).بررسی خودادراکی موفق وناموفق در بین گروهی از دانش آموزان دوره راهنمایی شیراز. مجله علوم اجتماعی وانسانی دانشگاه شیراز ، شماره ۱‚۲ ،صفحات ۱۴۵‚۱۳۰٫
 • کریمی ، یوسف .(۱۳۷۵).روانشاسی اجتماعی آموزش و پرورش . تهران : نشر ویرایش .

لوک بلار، ژوزه دزیل ولوک لامارش .(۱۳۸۰).روانشاسی اجتماعی (ترجمه حمزه گنجی).تهران : نشر ساوالان (تاریخ انتشار به زمان اصلی ۱۹۹۹).

منابع انگلیسی

 • Abramson , Lyn Y.(1988). Social cognition and clinical Psychology. New york London.
 • ABRAMSON , L .Y , Seligman , M..E.P , Teasdale j. (1978). Learned helpessness in humans : critique and reformolation.

Journal of abnormal psychology , 87, 49- 47

 • Ames , R , Lau , S .(1982). An attributional analysis of student help- Seeking in academic Settings. Journal of educational psychology , 47, 414- 423.
 • Bartal , D.(1978). Attribution analysis of Achievement related Behaviour Of Educational research , 48 , 259-271.
 • Baron , Robert , A . (1992). Allyn , Balon.
 • Beyer, s. (1995). Maternal employment and children’s academic achievement : Parenting style as mediating variable , 15, 212- 253.
 • Beyer , s. , Bowden , E. M.(1997). Gender differences in self- perception’s Convergent evidence from three measures of accuracy and bias. Personality and social psychology Bulletin, 23, 157- 172.
 • Bayer , S. , Sulvia. (1998- 1999). Gender differences in cocial Attributions by college student of performance on course examination. Current psychologe , 17, 346- 379.

ادامه متن در نسخه قابل خرید موجود است

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

90 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Nazanin/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

فصل اول
مقدمه
زمینه و بیان  مسئله
اهمیت و ضرئرت پژوهش
سئولات پژوهش
متغیرهای پژوهش
تعاریف مفهومی
تعاریف عملیاتی
فصل دوم:پیشینهنظری وپژوهشی
خلاصه فصل
اسناد
نظریه های اسناد
سو گیری های اسناد
اسنادهای اصلی
ابعاد اسناد
اسنادها؛موفقیت وشکست
اسناد وجنسیت
اسناد وپیشرفت تحصیلی
فصل سوم:روش پژوهش
خلاصه فصل
روش تحقیق
جامعه اماری وروش نمونه گیری
ابزار تحقیق
روش نمره گذاری پرسشنامه
روش اجرا
اعتبار وپایایی پرسشنامه
روش آماری
فصل چهارم:یافته های پژوهش
خلاصه فصل
یافته های توصیفی
یافته های تحلیلی
بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شکست در دختران وپسران
بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت در دختران وپسران
بررسی رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی
بررسی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقیت وشکست
یافته های دیگر
فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری
بحث ونتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوست ها
+ فهرست فارسی
فصل اول
مقدمه
زمینه و بیان  مسئله
اهمیت و ضرئرت پژوهش
سئولات پژوهش
متغیرهای پژوهش
تعاریف مفهومی
تعاریف عملیاتی
فصل دوم:پیشینهنظری وپژوهشی
خلاصه فصل
اسناد
نظریه های اسناد
سو گیری های اسناد
اسنادهای اصلی
ابعاد اسناد
اسنادها؛موفقیت وشکست
اسناد وجنسیت
اسناد وپیشرفت تحصیلی
فصل سوم:روش پژوهش
خلاصه فصل
روش تحقیق
جامعه اماری وروش نمونه گیری
+ فهرست فارسی ۲
ابزار تحقیق
روش نمره گذاری پرسشنامه
روش اجرا
اعتبار وپایایی پرسشنامه
روش آماری
فصل چهارم:یافته های پژوهش
خلاصه فصل
یافته های توصیفی
یافته های تحلیلی
بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شکست در دختران وپسران
بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت در دختران وپسران
بررسی رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی
بررسی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقیت وشکست
یافته های دیگر
فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری
بحث ونتیجه گیری
محدودیت های تحقیق
پیشنهادات
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوست ها
[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]
[list_posts limit=”6″]


درباره نویسنده

publisher2 69 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.