no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

واكنش هيدروژن اسيدها با استرهاي استيلني در حضور هسته دوستهاي فسفردار

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

واکنش هیدروژن اسیدها با استرهای استیلنی در حضور هسته دوستهای فسفردار-در این ترکیبات یک اتم کربن مستقیماً‌به اتم فسفر متصل شده است . از این ترکیبات برای تولید مواد شیمیایی ، صنعتی و بیولوژیکی استفاده می شود
zip
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵

واکنش هیدروژن اسیدها با استرهای استیلنی در حضور هسته دوستهای فسفردار-در این ترکیبات یک اتم کربن مستقیماً‌به اتم فسفر متصل شده است . از این ترکیبات برای تولید مواد شیمیایی ، صنعتی و بیولوژیکی استفاده می شود


در این ترکیبات یک اتم کربن مستقیماً‌به اتم فسفر متصل شده است . از این ترکیبات برای تولید مواد شیمیایی ، صنعتی و بیولوژیکی استفاده می شود

پروژه رشته شیمی در ۲۷ صفحه
[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]مطالعه واکنش ترکیبات ارگانوفسفر و کاربرد آنها در تهیه‌مواد آلی یکی از اهداف اصلی سنتز می باشد .در این ترکیبات یک اتم کربن مستقیماً‌به اتم فسفر متصل شده است . از این ترکیبات برای تولید مواد شیمیایی ، صنعتی و بیولوژیکی استفاده می شود .

از مهمترین این ترکیبات ایلیدهای فسفر می باشند که در آن یک کربانیون مستقیماً به فسفر دارای بار مثبت متصل شده است . ایلیدها معمولاً‌از تری فنیل فسفین تهیه می شوند.

ایلیدهای فسفر ممکن است شامل پیوندهای دوگانه ، سه گانه یا گروه ههای عاملی ویژه باشند وقتی یک گروه الکترون کشنده نظیر CN,CHO,COOR,COR در موقعیت آلفا حضور داشته باشند ایلیدها بسیار پایدارند چون بار منفی روی کربن بوسیله‌رزونانس پخش می شود .

یکی از مهمترین کاربردهای ایلیدها استفاده آنها در واکنش ویتیگ می باشد که بهترین روش برای تهیه آلکن ها به شمار می رود .

واکنش ویتیگ که طی پنچاه سال گذشته یکی از واکنشهای بسیار مهم در سنتز مواد آلی در آمده است از .واکنشهای با اهمیت در تشکیل پیوند کربن – کربن که یکی از مشکل ترین فرآیندهای شیمیایی است می باشد. واکنش ویتیگ مستلزم تراکم فسفونیوم ایلید و ترکیب کربونیل دار می باشد که با حذف تری فنیل فسفین اکسید یک آلکن ایجاد می شود . اهمیت این واکنش در شیمی آلی باعث شده تا جایزه نوبل در سال ۱۹۷۹ به جورج ویتیگ اعطا شود .[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

اکنون این واکنش در تهیه‌مواد صنعتی و داروئی کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده است.

بررسی واکنشهای ترکیبات دارای هیدروژن اسیدی با استرهای استیلنی در حضور تری فنیل فسفین

 • واکنش اوره یا متیل اوره با استرهای استیلنی و تری فنیل فسفین در دمای اتاق در حلال اتیل استات پس از چند ساعت منجر به تولید ایلیدهای پایدار فسفر می شوند .

 

 

 

 

 

 

 • واکنش اتیل ۲- ( ۱- نفتیل آمینو) ۲- اکسو استات با استرهای استیلنی و تری فنیل فسفین دردمای اتاق
 • درون مولکولی صورت گرفته و آلکن تولید می شود .

 

 

 

 

 

 

 • واکنش ۱- آمینو ۲- متیل آنتراکینون بعنوان N-H اسید با استرهای استیلنی در حضور تری فنیل فسفین

در محصول واکنش حلقه پیرولی با سیستم آنتراکینون هم صفحه نیستند چرخش حول پیوند        Ar-

می باشد اگر  باشد هر دو روتامر را نشان میدهد ولی اگر R=t-Bu باشد فقط یک روتامر را داریم زیرا t-Bu حجیم است .

۴-واکنش پیرول – ۲- کربوکسالدئید با استرهای استیلنی و تری فنیل فسفین در دمای اتاق

در سرپل قراردارد و از مشتقات H-1 پیرولیزین می باشد تشکیل می شود . این محصول فعالیت بیولوژیکی دارد و از سیستم های دو حلقه‌ای ۵-۵ می باشد .

ماده اولیه دارای دو گروه کربونیل مجاور هم می باشد که نسبت به آلکیل کتونها در واکنش ویتیگ فعالتر هستند .

 

 

 

 • کنش N– آلکیل ایساتین ها با استرهای استیلنی و تری فنیل فسفین در دمای اتاق محصولات گاما اسپیرولاکتونها را تولید می کنند در این واکنش تری فنیل فسفین نقش کاتالیزور دارد .

طیف  کربن ۱۳ در ۵۸/۸۰ یک پیک دارد که مربوط به کربن اسپیرو می باشد

 

 

 

 • واکنش مشتقات بتانفتولها با استرهای استیلنی در حضور تری فنیل فسفین

تری فسفین در این واکنش خارج شده و نقش کاتالیزوری دارد در بیشتر موارد بتانفتولها از موقعیت (۱) خود واکنش میدهند

 

 

 

 • در واکنش زیر تری فنیل فسفین کاتالیزور است و طیف پروتون NMR محصول
 • /۶ نشان می دهد که ایزومر (E) را تأیید می کند برای ایزومر (Z) چون هیدروژن وینیلی می تواند با گروه کربونیل مجاور پیوند هیدروژنی درون مولکولی قوی تشکیل دهد در میدان پایین ظاهر می شد .

 

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

 [/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

در واکنش زیر ابتدا تری فنیل فسفین به اتیل پروپیولات حمله کرده  سپس هیدروژن اسیدی را از ترکیب (۱) می گیرد در مرحله

 • قعیت بتا حمله کرده و محصولات (۲) و (۳)
 • تری فنیل فسفین کاتالیزور است .

 • ۹- واکنش ۲- هیدروکسی پیریدین با استرهای استیلنی در حضور تری فنیل فسفین دو محصول (E) و (Z) را تولید می کند
 • ر ( Z) در ppm 06/7-98/6 و برای ایزومر (E) در ppm 30/6-16/6 پیک ظاهر می شود .

در ۲ هیدروکسی پیریدین OH اسیدی است ولی اتم نتیروژن حمله می

واکنش بالاست . ماده اولیه به راحتی در دسترس است .

 

 

 

۱۰-واکنش ۲- آمینوتیوفنول با استرهای استیلنی در حضور تری فنیل فسفین در این واکنش هیدروژن تیولی خاصیت اسیدی بیشتری دارد .

محصول واکنش شیمیایی فضائی نشان می دهد و دو ایزومر ((E),(Z جدا

ppm 73/3و ۶۶/۳ می دهد علت اینکه در ایزومر (Z) شیلدتر است متیل در ناحیه انیزوترپی گروه های فنیل قرار می گیرد

 

 

۱۱- واکنش زیر چون محصول یک ترکیب هتروسیکلی است و این ترکیبات می‌توانند کاربردهای زیادی داشته باشند حائز اهمیت است .

 

 

۱۲-در واکنش زیر ایلید پایدار تولید شده می تواند ویتیگ درون مولکولی انجام داده و محصول را که دارای حلقه چهارتایی سیکلوبوتن است را تولید کند . سیکلوبوتن ها حد واسطهای مهمی در سنتز

است .

پیک مربوط به گروه های متین در پروتون NMR برای سیس در ppm 02/4- 80/3 و برای ایزومر ترانس در میدان بالاتر ظاهر می شود زیرا هیدروژن در منطقه آنیزوتروپی گروه کربونیل قرار می گیرد .

 

 

 

 • در واکنش زیر محصول از ترکیبات هتروسیکل اکسیژندار شش عضوی می باشد که جایگاه مهمی در شیمی محصولات طبیعی ، کیفیت زندگی گیاهان و محیط جانوران آبزی دارند . ایلید
 • حلقه چهارتایی را تولید کنند که دو ایزومر سیس و ترانس دارد که ایزومرسیس غالب است.

ایزومرسیس در تولوئن جوشان رفلاکس شده حلقه چهارتایی باز شده و سپس بسته شده و تولید حلقه شش تایی می کند .

 

 

۱۴-واکنش استواستانیلیدبا استرهای استیلنی در حضور تری فنیل فسفین منجر به تولید ایلیدپایدار

گ درون مولکولی صورت گرفته و حلقه‌چهار تایی سیکلوبوتن تشکیل می شود که اهمیت آن قبلاً ذکر شد.

سیکلوآلکن های ۷٫۶٫۵ عضوی زیاد سنتز ولی حلقه های ۴٫۳ عضوی کمتر گزارش شده اند . حلقه چهار تایی در تولوئن جوشان رفلاکس شده و باز می شود . متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

– واکنش الکل ها با استرهای استیلنی در حضور تری فنیل یا تری بوتیل فسفین

که اثبات می کند تری فنیل یا تری بوتیل فسفین نقش کاتالیزوری دارند و منجر به تولید ارتووینیل اتر می شوند

 

 

 

 • واکنش فنول ها با استرهای استیلنی در حضور تری فنیل فسفین مشتقات کومارین را تولید می کند. کومارین ها فعالیت های بیولوژیکی و داروئی دارند . کومارین ها نقش
 • حافظت کننده دارند. کومارین ها مولکولهای ساده‌ای هستند که بیشتر مشتقات آن بیش از یک قرن است که شناحته شده اند . این روش ساخت کومارین ها تک ظرفی ، آسان و با شرایط مناسب انجام می گیرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۷- در واکنش زیر مشتقات دی هیدروفوران تولید می شود که یک آلکن هتروسیکل می باشد روش سنتز این ماده آسان و در دمای اتاق در حلال دی کلرومتان انجام می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • روشی جدید برای سنتز فورانهای استخلاف شده از استرهای استیلنی در حضور تری فنیل فسفین و ترکیبات دارای
 • از ترکیبات هتروسیکل هستند که از آن در نامگذاری ترکیبات استفاده می شوند .

در ساختن داروها ، لوازم آرایشی و شیمی رنگ کاربرد دارند.

در سنتز ترکیبات آلی استفاده می شوند .

– واکنش ایمیدازولها بعنوان N-H اسید نیز میتواند در تهیه مشتقات فوران انجام شود .

 

 

۲۰- واکنش اتیل۳- بر موپیراوات با متیل پروپیولات در

ت پایدار ۲و۵ دی هیدرو  ۱و۲- اکسافسفول ها می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۱- واکنش N‌- آلکیل ایساتین ها با اتیل پروپیولات در حضور تری فنیل فسفین

 

۲۲-واکنش ۲- نیترواتانوات با آلکیل پروپیولات در حضور تری فنیل فسفین ترکیب آروماتیک دارای حلقه بنزنی که پر استخلاف است تولید می کند

 

 

 

۲۳- ناین هیدرین در حلال استون

اکی والان تری فنیل فسفین واکنش می دهد این واکنش استروسلکتیو است

 

 

 

۲۴- ترکیبات دارای N-H  یا  C-H اسیدی با استرهای استیلنی در حضور تری آلکیل فسفیت ها نیز

ر دار هستند تولید می‌شود . نمونه‌ای از آنرا در زیر مشاهده می کنید .

واکنش ۳٫۱  ایندان دی اون با استر استیلنی در حضور تری متیل فسفیت که این واکنش

دیاسترومر دارد .

چون ‌ است پس دو هیدروژن نسبت به هم آنتی هستند

پس ساختار فضائی که در آن دو هیدروژن نسبت به هم  سین می

بستگی دارد و چون برای آنتی بزرگتر از سین است گروه عاملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
2900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

27 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Lotus/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 222 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.