no-img
*** نِگزاوار ***

ميزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگي- بررسي فيزيولوژيك بدن انسان

help
*** نِگزاوار ***

ادامه مطلب

میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی- بررسی فیزیولوژیک بدن انسان در مقابل جریان های الکتریکی- شرایط کلی برق گرفتگی – خطرات جریان برق به چه عواملی بستگی دارد
zip
بهمن ۱۹, ۱۳۹۵

میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی- بررسی فیزیولوژیک بدن انسان در مقابل جریان های الکتریکی- شرایط کلی برق گرفتگی – خطرات جریان برق به چه عواملی بستگی دارد


میزان مقاومت بدن انسان در مقابل برق گرفتگی- بررسی فیزیولوژیک بدن انسان در مقابل جریان های الکتریکی- شرایط کلی برق گرفتگی - خطرات جریان برق به چه عواملی بستگی دارد

پایان نامه رشته برق در ۷۲ صفحه
[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]در طی مراحل پیشرفت پروژه مطالب زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل اول فیزیولوژیک بدن انسان در مقابل جریان های الکتریکی بررسی شده و پیرامون مطالبی در خصوص شرایط بروز برق گرفتگی، ساختار الکتریکی بدن انسان، عوارض برق گرفتگی، جدول تأثیرات فیزیولوژیک بدن انسان در مقابل جریان های الکتریکی حوادث ثانوی شکل های حاصل از حوادث برق بحث شد.

در فصل دوم تفاوت اثرات جریان هایAC,DC بر روی بدن انسان مورد بررسی قرار گرفته و پیرامون مسائلی همچون، اثر جریان های مستقیم در ولتاژهای بالا، اثر بیولوژیکی جریان متناوب، میزان اثار متناسب با فرکانس، خطر جریان متناوب نسبت به مستقیم، خطر ابتلا به بیماری سرطان برای ساکنان اطراف کابل های برق فشار قوی بررسی شده است.

فصل سوم و چهارم پیرامون مسائل حفاظتی بوده و استفاده از راه های کاهش خطر در برابر جریان های الکتریکی مورد بحث قرار گرفته که از آن جمله می توان به انواع زمین‌های الکتریکی، صفر کردن ها، هم پتانسیل ها و استفاده از ترانس های یک به یک یا جدا کردن حفاظتی اشاره کرد.

در فصل پنجم آئین نامه های حفاظتی مورد مطالعه قرار گرفته برای آشنایی بیشتر متخصصین با مفادهای قانونی حفاظت و موارد ایمنی، تا گامی بااشد در جهت کاهش تلفات و صدمات وارده بر انسان در برابر جریان های الکتریکی.

[/tab][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]ازآنجا که با پیشرفت صنعت و تکنولوژی روز به روز تولید انرژی الکتریکی و کاربرد وسایل الکتریکی بیشتر می شود و انرژی الکتریکی جای خود را به عنوان یک انرژی برتر تثبیت کرده است به طوری که امروزه مصرف انرژی الکتریکی به عنوان یکی از شاخص های رشد صنعتی و اقتصادی کشورها محسوب می شود اما به موازات آن خطرات ناشی از برق نیز افزایش می یابد هر چند درکشورهای پیشرفته صنعتی به علت شناخته شدن این خطرات و افزایش سطح اطلاعات و کارگران صنایع، خوشبختانه صدماتی که از این طریق متوجه جوامع بشری می شود متناسب با توسعه این صنعت نیست.

به عنوان مثال در انگلستان آمار تلفات انسانی ناشیاز برق گرفتگی ظرف مدت پنجاه سال حدوداً چهار برابر شده در حالی که تولید انرژی الکتریکی در هماون مدت سی برابر افزایش یافته است، با این وجود تعداد قربانیان حوادث ناشی از جریان برق عدد قابل توجهی است و کاربرد نادرست و غیر ایمنی انرژی الکتریکی صدمات و خسارات جبران ناپذیری را بر جوامع مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه تحمیل می نماید.

بررسی حوادث الکتریکی نشان داده که نسبت تعداد این حوادث به کل حوادث حدود ۳/۰ درصد است اما درصد حوادث منجر به فوت در حوادث الکتریکی بیشتر می باشد.

به طوری که حدود ۱۶/۰ درصد از کل حوادث منجر به فوت هستند. در حالی که۶۲/۲ درصد حوادث ناشی از برق منجر به فوت گردیده است، یعنی وخامت حوادث برق بیش از ۱۶برابر حوادث معمولی برآورد می شود. ضمناً حوادث ناشی از برق حدود۴ درصد حوادث منجر به فوت در صنایع را تشکیل می دهد.

لازم به ذکر است که بیشترین حوادث برق مربوط به سیستم های جریان متناوب (بین ۶۰-۱۲۵ولت) بوده است(۵/۷۳ درصد) از طرف دیگر بررسی علل حریق ها نیز نشان داده که تقریباً عامل اصلی آتش سوزی ها، برق بوده است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

۱– یک دسته کارکنان صنعت برق یا افرادی که در کارهای برق شاغل بوده و در این مدت رابطه آموزش هایی دیده اند

نظیر تکنیسین های برق، اپراتورهای شاغل در مراکز برق فشار قوی، تعمیر کاران وسایل برقی از جمله افرادی هستند که به سبب حرفه خود در معرض حوادث الکتریکی قرار دارند.

۲- دسته دوم، افرادی که در کارهای برقی غیرماهر بوده اما از دستگاه ها و تجهیزات الکتریکی استفاده می کنند و به علت عدم استفاده صحیح از

.

بنابراین دانستن اطلاعات و مهارت فنی در رابطه با برق ما را از رعایت نکات ایمنی بی‌نیاز نمی کند و در تمام مراحل کار با انرژی الکتریکی اعم از تولید، انتقال و توزیع و مصرف برق رعایت نکات ایمنی ضروری می باشد.

فصل اول

بررسی فیزیولوژیک بدن انسان در مقابل جریان های الکتریکی

۱-۱ مقدمه

سیستم برق دارای خصوصیات فراوانی است که تا جایی که مربوط به سهم آن در برق گرفتگی می شود باید گفت که نقش اصلی را بازی می کند. اگر سیستم برق وجود نمی‌داشت صحبت از برق گرفتگی هم معنا پیدا نمی کرد. بدن انسان همانند تمام موجودات زنده

کند که اگر شدت آن از حد معینی بیشتر باشد باعث صدماتی در بدن خواهد شد که میزان این صدمات بیشتر به مسیر عبوری جریان، شدت جریان و مدت زمان عبور آن دارد.

به عنوان مثال بدترین حالت زمانی است که جریان مسیری را بپیماید که قلب در سر راه آن قرار گرفته باشد و مدت زمان و شدت آن نیز زیاد باشد.

۱-۲ شرایط کلی برق گرفتگی

اصولاً سه عامل با خصوصیات مختص به خود، در بروز برق گرفتگی شرکت دارند، سیستم برق- محیط زیست- موجود زنده.

۱- سیستم برق

سیستم برق دارای خصوصیات فراوانی است که تا جایی که مربوط به سهم آن در برق گرفتگی می شود،

شده از مقدار هادی که ناقل جریان برق بوده، مقدار عایق که مانع عبور جریان برق از هادی های مورد نظر به دیگر هادی ها می شوند.

بدون وجود یکی از این دو، وجود سیستم برق هم ناممکن می شود، از بین هادی ها و عایق ها، دسته اخیر یعنی عایق ها ناپایدارتر بوده و عوامل مختلف به خصوص دمای بیش از حد مجاز، آنها را فرسوده و خراب می کند.

چون عبور جریان برق از هادی ها لاجرم با تولید حرارت و ازدیاد دما همراه می باشد، لذا در انتخاب کابل ها و لوازم برقی باید دقت کافی به عملآید تا از خرابی عایق آنها جلوگیری شود.

عایق ها از

آنها را ضایع و فرسوده می کند.

خراب شدن عایق منجر به لخت شدن هادی های جریان دار شده، تماس با هادی های بدون پوشش جریان دار، سبب ایجاد برق گرفتگی می شود.

۲- محیط زیست

از نظر بحث ما، محیط زیست معنای متفاوتی با تعریف متداول این واژه دارد بنابراین محیط زیست عبارت خواهد بود از کلیه عوامل مادی در اطراف ما اعم از آنهایی که در طبیعت وجود داشته، یا در محیط کار و زندگی واقع شده اند.

به عبارتی دیگر محیط زیست متشکل است از زمین (خاک)، مصالح ساختمانی به کار رفته در کف ها، سقف ها، دیوارها و

لوازم، ابزار و خلاصه همه عالم مادی که در اطراف انسان و همچنین در سیستم برق وجود دارد.

اهمیت محیط زیست با تعریف فوق در این است که اجزاء آن بیشتر دارای خاصیت هادی می باشد تا عایق.

هادی بودن محیط زیست توأم با خصوصیات سیستم برق، یعنی وصل بودن نقطه ای از سیستم برق به زمین که در واقع محیط زیست را جزئی از سیستم برق درمی آورد و بنابراین نقش آن در پدیده برق گرفتگی بسیار مهم است.

۳- موجود زنده

موجود زنده دارای ساختمان فیزیولوژیکی مخصوصی است که کمابیش هادی برق می باشد و در صورتی که جریانی همانند جریان عادی برق مصرفی از بدن شخص عبور کند، دچار برق گرفتگی می شود.

۱-۳- ساختار الکتریکی بدن انسان

سلول های بدن انسان برای تداوم واکنش های حیاتی خود نیازمند یک اختلاف پتانسیل الکتریکی مشخص می باشد.

گیری تغییرات الکتریکی این مراکز حیاتی مبنایی برای تشخیص های

حیاتی عبارتند از:

الف- ثبت تغییرات الکتریکی مغز یا الکتروانسفالوگرافی(E.E.G)

(Ehlectro Encephalo Graphy)

ب- ثبت تغییرات الکتریکی قلب یا

هرگاه مراکز حیاتی فوق در مسیر عبور جریان قرار گیرند این پتانسیل های حیاتی مختل شده به طوری که تنفس ممکن است متوقف شود یا قلب به جای ضربان عادی دچار لرزش و اختلال ریتم گردد که نتیجه آن خطر مرگ می باشد.

همچنین جریان برق متناوب باعث انقباض شدید عضلات می گردد. (

در عضلات ممکن است باعث شکستگی استخوان یا پرت شدن فرد و شکستگی ثانویه شده و یا مانع رها شدن فرد از مدار یا اصطلاحاً چسباندن فرد برق گرفته به سیم هادی یا ابزار دیگری شود.

پرتاب شدن فرد به عقب ممکن است بر اثر انقباض شدید عضلات پشت و پاها اتفاق بیافتد. مکانیسم عمل به این ترتیب است که چون فرمان های عصبی برای نترل

به درون هر سلول زنده ای، از آمیب یا نورون انسانی فروکنیم، و در همین حال یک الکترود دیگر را در سطح خارجی سلول یا مایع احاطه کننده آن بگذاریم و آن دو را از طریق ولت سنج به هم وصل نماییم ولت سنج یک اختلاف پتانسیل یا ولتاژ میان داخل و خارج سلول را ثبت می کند. برای اغلب سلول ها این ولتاژ موجود در دو سوی غشاء ۷۰ تا۱۰۰ میلی ولت است که در آن درون سلول منفی و بیرون آن مثبت است.

این اختلاف پتانسیل که به نظر خیلی زیاد هم نمی آید، کمابیش کلید فهم خواص تحریک پذیی عصب و عضله است.

پتانسیل آنقدرها هم کوچک به نظر نمی آید، اگر این پتانسیل را با اختلاف ولتاژ در روی یک سانتی متر مقایسه کنیم، پتانسیل استراحت در حدود چند هزار ولت برای هر سانتی متر خواهد بود که باری غول آسا است.

آنچه غشاء نورون را از سایر سلول ها مشخص می کند یک خاصیت آکسون است که در تجزیه زیر دیده می شود. فرض کنیم یک الکترود در نقطه خاصی از غشاء نورون قرار داشته

می کند و به سرعت به سوی صفر می‌رود. آنگاه جهت قطبی شدن غشاء به مدت کوتاه معکوس می شود.

به نحوی که سوزن ولت سنج از حالت منفی به سوی مقابل می رود و تا حدود ۴۰ میلی ولت مثبت می رسد. تقریباً در همان زمان ولتاژ به صفر بر می گردد و به همان حد ۷۰ میلی ولت منفی و یا حتی کمتر از آن نزول می کند.

مجموعه این فرآیندها در یک فاصله زمانی کمتر از یک هزارم ثانیه تکمیل می شود. به این ترتیب الکترود ثبات عبور یک پتانسیل فعالیت را در طول آکسون نشان داده است.

اگر قرار بود رخدادهای چند نقطه متفاوت را در طول آکسون ثبت کنیم چنین به نظر می‌رسید که پتانسیل فعالیت شروع شده در نقطه تکان یا تحریک آکسون در طول آن مثل یک موج در دو جهت حرکت می کند. سرعتی که پتانسیل فعالیت با آن در طول آکسون عبور می کند به عوامل چندی بستگی دارد که عمده آنها قطر آکسون است.

در یک آکسون معمولی، موج با سرعتی حدود ۲۵ متر در ثانیه می گذد به هر حال این امر یعنی ظرفیت انتقال یک پتانسیل فعالیت کیفیت منحصر به فرد غشاء نورون است. و به این دلیل می گوییم غشاء نورون تحریک پذیر است.

باید به چند خاصیت درباره انتقال پتانسیل فعالیت در طول آکسون توجه داشت. نخست اینکه موج می

قرار گیرد، اندازه پتانسیل فعالیت تغییری نمی کند، یعنی اندازه و شکل منحنی که در شکل قبل ترسیم شده بی توجه به اندازه محرک ایجاد کننده آن یکسان خواهد بود.

به هر حال دو بخش از این دستگاه عصبی خودکار در بدن انسان فعالیت می کنند که کارکرد آنها کمابیش

مشابه هورمون آدرنالین نیز که به وسیله بخش مرکزی غده های فوق کلیوی ترشح می شود مانند دستگاه سمپاتیک سبب تندشدن ضربان قلب می شود. سایر آثار دستگاه سمپاتیک بر تمامی بدن، انقباض عضلات و مانند آن هم به وسیله هورمون آدرنالین تقلید می شوند.

۱-۴- برق گرفتگی

برق گرفتگی عبارت است از اثرات سوء جریان برق روی سیستم بدن انسان به طور کلی فرمان های عصبی برای کنترل حرکات عضلات از مغز به وسیله جریان های الکتریکی بسیار ضعیف از طریق سلسله اعصاب به عضلات مخابره

رج بر روی اعصاب اثر بگذارد باعث حرکات ناگهانی و بسیار شدید عضلانی می شود. که به آن اصطلاحاً برق گرفتگی می گویند.

این جریان الکتریکی ممکن است کار آن قسمت ها را به طور موقت یا دائم متوقف نماید.

در صورتی که این اختلال برای بعضی از اندام های حیاتی مانند مغز، قلب یا ریه ها به وجود آید می تواند سریعاً باعث مرگ شود.

شدت برق گرفتگی بستگی به شدت جریانی دارد که به بدن وارد می شود و شدت جریان نیز به میزان ولتاژ و میزان مقاومت مدار تشکیل شده دارد.

زمین می شود.

۱-۵-

موضوع نتیجه می شود، چنانچه تحت تأثیر یک نیروی الکتروموتوری متناوب قرار گیرد، از آن جریانی عبور می‌کند که شدتش هم فاز با اختلاف پتانسیل منبع نیست و نسبت به آن تقدم فاز دارد.

مادام برازیه، زاویه اختلاف فازQ را زاویه امپدانس نام نهاده است می توان این زاویه را به کمک یک پل کهلروش که در آن شخص در یکی از شاخه های پل قرار دارد اندازه گرفت. مقاومتی که با شخص به طور متوالی دارد، با خازنی با ظرفیت متغیر مهار شده است و هدف از وجود خازن مزبور برقراری تعادل با ظرفیت موجود زنده است. پل به وسیله جریان مقاومتی با فرکانس تقریباً ۱۵۰۰۰ به راه می افتد. و متناوباً مقدار یکی از مقاومت ها و ظرفیت را تغییر می دهند تا اینکه در تلفون سکوت برقرار شود.

مقدارygQ را می توان بر حسب مقادیر الکتریکی پل به دست آورده و مقدار مزبور در عین حال بستگی به

آقایانtgQ=0.155.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

۶– خطرات جریان برق به چه عواملی بستگی دارد

۱- ولتاژ یا اختلاف پتانسیل

۲- شدت جریان

۳- نوع جریان (متناوب یا مستقیم)

۴- مقاومت بدن و نقاط تماس با سیم برق

۵- مسیر عبور جریان

۶- زمان عبور جریان

۷- فرکانس جریان

۸- وجود جرقه به همراه برق گرفتگی

۱-۷- اثر ولتاژ

بر طبق تجربیات به عمل آمده اگر پوست بدن سالم باشد و جریان از بدن انسان در مسیر دست به پا از یک طرف بدن عبور نماید در ولتاژ متناوب حدود ۱۰ ولت مقاومت بدن ۱۰۰ کیلواهم بوده است.

در صورتی که ولتاژ را بالا ببریم به تدریج مقاومت بدن کم می شود و

طبق آزمایشات به عمل آمده مقاومت بدن انسان حدود ۱۰۰ اهم است که اگر مقدار۲۴ میلی آمپر در مدت۱/۰ ثانیه از بدن شخص عبور کند باعث بی نظمی در جریان قلب می‌شود و خطر مرگ را برای انسان ممکن می کند.

برابر استاندارد کشور انگلستان حداکثر ولتاژ مجاز تماس برای

۵۰ ولت می باشد)

ولتاژهای الکتریکی رایج برای خطوط انتقال نیرو عبارتند از۲۰ کیلوولت، ۶۳ کیلو ولت، ۳۰ کیلوولت، ۴۰۰ کیلوولت و حداکثر ۷۰۰ کیلوولت می باشد. برای آزمایش عایق ها در آزمایشگاه های فشار قوی تا ولتاژ (۱۰میلیون ولت) نیز استفاده شده است.

پتانسیل الکتریکی که بین ابرها و کره زمین پدید می آید تا یک میلیارد برآورد شده است.

در الکتروتکنیک معمولاً ولتاژهای تا هزار ولت را فشار ضعیف۱۱و۲۰و۳ کیلوولت را فشار متوسط و ۶۳ کیلوولت به

۱- ولتاژ خلی ضعیف کمتر از ۵۰ ولت

۲- ولتاژ فشار ضعیف۵۰۰-۵۰ ولت

۳- ولتاژ متوسط ۲۰۰۰

با ولتاژ بالا یا فشار قوی گویند.

صدمات حرارتی جریان مستقیماً متناسب با ولتاژ آن است از نظر ایجاد سوختگی ولتاژ پایین باعث آسیب مستقیم به مح تماس با بدن یعنی پوست و بافت های مجاور آن شده اما ولتاژ بالا نه تنها در محل تماس ایجاد آسیب می کند بلکه به بافت هایی که در حین انتقال جریان از بدن در مسیر عبور جریان قرار می گیرند نیز صدمه وارد می کند.

در شرایط طبیعی جوی هر۱۰۰۰۰ ولت جریان می تواند باعث

و محصور می نمایند. حتی در مواردی هم که عبور جریان الکتریکی قطع می شود نباید بلافاصله به مدار نزدیک شد چون اثر خازنی مدار می تواند با تخلیه الکتریکی خود باعث ایجاد قوس الکتریکی و صدمات ناشی از آن شود.

جدول۱-۲

لازم به ذکر است که حداکثر ولتاژ تماس مجاز به زمان عبور جریان از بدن نیز بستگی دارد چنانچه۵۰ ولت برای زمان بیش از ۵ ثانیه۷۵ ولت برای مدت یک ثانیه،۱۰۰ ولت برای ۳/۰ ثانیه، ۱۵۰ ولت برای ۱/۰ ثانیه، ۲۲۰ ولت برای ۰۵/۰ ثانیه بی خطر می باشد.

از این خاصیت برای مقاصد درمان با شوک الکتریکی  استفاده می شود. مثلاً بین دو گیجگاه فرد بیمار با قرار دادن دو الکترود یک ولتاژ ۹۰ ولت به مدت حدود۱/۰ ثانیه اعمال می شود.

البته بایستی جریان در مسیر مشخص محدود شود که این عمل با

با یک ماده ژلاتینی هادی انجام می شود. همچنین در موارد ایجاد فیبریلاسیون بطنی از دستگاه

کند که جریانی بیش از۱۰۰ میلی آمپر ایجاد می کند.

به این منظور الکترودهای بزرگی با بدن بیمار تماس پیدا کرده تا جریان در ناحیه وسیعتری پخش و احتمال سوزش از بین برود. (در مدت چند میلی ثانیه)

جریان لحظه ای حاصل از ولتاژ دفیبریلاتور، یک انقباض بطنی پایدار به وجود اورده که معمولاً می تواند فیبریلاسیون بطنی را متوقف کرده و عملکرد قلب را به حالت طبیعی برگرداند.

البته کاربرد این روش های درمانی کاملاً تخصصی و حساس است.

 

۱-۸- اثر شدت جریان

وقتی که میزان جریان به تدریج افزایش پیدا کند ابتدا احساس سوزش سپس احساس حرارت و در مرحله بعد احساس درد به وجود می آید.

اگر جریانی حدود۷ الی۸ میلی آمپر به هر دو دست اتصال پیدا کند در عضلات ساعد انقباضاتی به وجود می آید.

و برای شدت

در بدن تقسیم می شود و عملاً وقتی که قلب یا مرکز عصبی کنترل تنفس در مسیر جریان قرار

هستند اما در فرکانسKH10 جریان هایی کمتر از ۱۰۰ میلی آمپر قابل تشخیص نیستند.

اگر جریان برق مستقیم باشد برای تولید همان اختلالات قبلی شدت جریانی چهار برابر اعداد ذکر شده در جریان متناوب لازم است به طوری که در برق گرفتگی با جریان مستقیم شدت جریان کمتر از۵ میلی آمپر محسوس نیست.

۱-۹- واکنش بدن در ولتاژDC در جریان های مختلف

لازم به ذکر است که حداکثر شدت جریان مجاز بستگی به زمان عبور جریان دارد به طوری که جریان۱ میلی آمپر می تواند برای زمان نامحدود و جریان ۶۵ میلی آمپر برای۱ ثانیه و جریان ۵۰۰ میلی آمپر برای ۱/۰ ثانیه بی خطر باشد.

به طور کلی شدت برق گرفتگی بستگی به شدت جریان عبوری دارد.

خود شدت جریان به میزان ولتاژ و میزان مقاومت مدار تشکیل شده بستگی دارد. هرچه ولتاژ بیشتر و مقاومت مدار کمتر باشد شدت جریان بالاتری از بدن فرد عبور می کند.

۱-۱۰- اثر مقاومت مدار

معمولاً مقاومت مدار شامل مقاومت های زیر است که به طور سری نسبت به هم قرار می گیرند.

۱- مقاومت آن قسمت از مدار برق رسانی

۲-

/۰ میلی متر ضخامت دارد.

پوست خشک و سالم و ضخیم بین ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار اهم

د و خروج جریان، مقدار شدت جریان، مدت عبور جریان، میزان ولتاژ، سختی اتصال الکترودها به پوست و

باشد مقاومت بدن حدود ۶۰۰۰ اهم خواهد بود.

عبور جریان الکتریسیته از بدن انسان تقریباً تابع تمامی قوانین مربوط به عملکرد الکتریسیته از یک هادی می باشد.

سفتی اتصال الکترودها به پوست باعث کاهش مقاومت پوست می شود. افزایش شدت جریان باعث کاهش مقاومت پوست می شود.

ولتاژ بالا باعث کاهش مقاومت پوست می شود. (به علت سوراخ شدن لایه شاخی پوست) مسیر عبور جریان مقاومت الکتریکی بدن را تغییر می دهد. مقاومت بین اندام‌های مختلف بدن انسان به طور متوسط

بین دست به دست حدود ۴ هزار اهم

بین دست و پا حدود ۵/۴ هزار اهم

پا به پا

، تشنگی، خستگی، خواب یا بیداری، خوشحالی یا ناراحتی، بیماری یا سلامتی مرتباً تغییر می کند در حالات هیجانی کمتر از حالات آرام است.

وقتی که پوست مرطوب است،

باشد مقاومت مدار بسیار زیاد شده و برق گرفتگی منجر به مرگ نمی‌شود.

۱-۱۱- مسیر عبور جریان

مسیر عبور جریان از بدن در شدت اثرات نقش عمده ای دارد، حساس ترین عضو بدن در برابر شدت جریان قلب است و در اغلب موارد توقف قلب است که باعث مرگ می‌شود.

همچنین از کار افتادن عضلات حنجره و انقباض شدید ریه ها باعث قطع تنفس می‌شود. ضمناً در اثر عبور جریان از مرکز کنترل تنفسی، تنفس قطع می شود و اگر جریان الکتریکی از قفسه سینه عبور کند باعث نوعی بی نظمی در ریتم قلب می شود. بنابراین عبور جریان از قلب و سیستم تنفسی و مغز بسیار خطرناک است. بررسی های تجربی نشان داده که در مسیر دست به دست ۳/۳ کل جریان از قلب عبور می کند.

در مسیر دست راست و پاها۷/۶ کل جریان از قلب عبور می کند.

در مسیر دست چپ به پاها ۷/۳ کل جریان از قلب عبور می کند.

در مسیر پا به پا فقط۴/۰ کل جریان از قلب عبور می کند.

بنابراین مسیر عبور جریان و مقدار جریان عبوری از قلب یا سیستم تنفسی بستگی به محل اتصال الکترودها دارد.

براساس تحقیقات انجام شده عوامل زیر در ایجاد فیبریلاسیون بطنی قلب دخالت دارند.

الف- جریان درمدتی از ریتم قلب که بطن ها در حالت استراحت هستند در حدود ۲۵/۰ از چرخه کل که حدود ۲/۰ ثانیه می باشد.

ب- میزان جریان خیلی زیاد نباشد، شدت جریان بین ۷۵ میلی آمپر تا ۲ الی ۳ میلی آمپر باشد.

ج- طولانی بودن مدت زمان عبور جریان

۱-۱۲- نوع جریان (AC-DC)

مقاومت بدن انسان در مقابل عبور جریان برق (متناوب) خیلی کمتر از جریان مستقیم است و به علت تغییر مداوم جهت

ندارد. زیرا جریان مستقیم از خازن ها عبور نمی کند. در صورتی که در جریان متناوب تماس با یک سیم هم خطرناک است. چون سیم های حامل جریان متناوب با زمین تشکیل خازن داده و جریان متناوب از این خازن بین سیم و زمین عبور می کند. به همین دلیل در مورد خطوط فشار قوی حتی نزدیک شدن به فازها بدن تماس نیز خطرناک است و در موقع تعمیر یا هر وقتی که لازم باشد به این خطوط نزدیک شویم بایستی جریان در آن قسمت قطع شود.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

اثر فرکانس در برق گرفتگی

بر طبق تجربیات به عمل آمده برروی حیوانات آزمایشگاهی با افزایش فرکانس خطر برق گرفتگی کاهش پیدا می کند. به عنوان مثال ولتاژ حدود۱۲۰ ولت به بدن تعداد مشخص حیوان آزمایشگاهی متصل گردید و نتایج زیر به دست آمد.

وقتی فرکانس به ۲۰۰ هرتس برسد دست زدن به وسایل برقی بی خطر خواهد بود.

در جریان های با فرکانس زیاد الکترون ها شتاب زیادی داشته و بیشتر به سمت سطح جانبی جسم هادی

هادی استفاده می شود چرا که جریان از مقطع سیم کمتری عبور می کند و بنابراین وقتی که انسان اتفاقی دستش با این نوع جریان ها تماس پیدا کند فقط محل تماس دچار سوختگی می شود. بنابراین جریان های متناوب با فرکانس بالا بیشتر از پوست بدن عبور کرده و به اعضای حساس داخلی صدمه نمی زند.

۱-۱۴- وجود جرقه به همراه برق گرفتگی

علاوه بر سوختگی هایی که بر اثر جرقه به وجود می آید و این جرقه برای

بین دو جسم هادی یونیزه شده و در نتیجه مقاومت هوا در آن ناحیه کاهش می یابد و میزان جریان عبوری افزایش می یابد.

اگر هادی متصل به زمین یک انسان باشد و نزدیک خطوط فشار قوی قرار بگیرد در اینجا فرد دچار دو نوع آسیب دیدگی

پرتاب می شود و هیچ گاه جذب سیم نمی شود که در این حالت همراه با جرقه است بنابراین جریان برای مدت کوتاهی از بدن فرد عبور می کند.

۱-۱۵- مدت زمان عبور جریان

هر چه مدت زمان عبور جریان برق از بدن بیشتر باشد عوارض ناشی از برق گرفتگی شدیدتر خواهد بود. مقاومت بدن انسان با مدت زمان عبور جریان از بدن رابطه معکوس دارد و با افزایش زمان تماس مقاومت بدن کم شده و

مجاز تماس با جریان بستگی به زمان عبور جریان از بدن دارد.

چنانچه جریان یک میلی آمپر برای زمان نامحدود جریان ۶۵ میلی آمپر برای یک ثانیه و جریان ۵۰۰ میلی آمپر برای ۱/۰ ثانیه بی خطر می باشد.

در صورتی که مدت زمان عبور جریان خیلی کم باشد اثرات آن بستگی به وضعیت فعالیت قلب در زمان عبور جریان دارد.

اصولاً فیبریلاسیون بطنی وقتی به وجود می آید که قلب در حالت استراحت عمومی بعد از انقباض سیستولی باشد که از نظر زمانی ۲/۰ ثانیه یعنی زمان چرخه کامل قلب به طول می انجامد (زمان یک چرخه کامل قلب ۸/۰ ثانیه می باشد).

این دوره خاص از سیکل قلبی را دوره حساسیت قلب می گویند

و حداقل جریان برای تولید فیبریلاسیون در

اما اگر مدت عبور جریان۱ ثانیه باشد. حداقل جریان ایجاد کننده فیبریلاسیون بطنی ۱۱۶ میلی آمپر می باشد.

بنابراین در محدوده زمانی مشخص شده با افزایش زمانی عبور جریان از بدن شدت جریان کمتری برای ایجاد فیبریلاسیون بطنی لازم است و برق گرفتگی می تواند خطرناک تر باشد.

۱-۱۶- وضع مدار جریان برق

الف- ممکن است تماس دو قطبی باشد و برق از یکسو وارد بدن گردد و شخص مانند جسمی هادی در جریان آن قرار بگیرد.

ب- تماس یک قطبی

ج- برخورد با مدار الکتریکی خطوط فشار قوی و ایجاد کمان برقی یا قوس الکتریکی

د- مدارات قوی اتفاقی- در اثر اتصال برق فشار قوی با برق

ناپذیر برجای گذارد.

جریان های برق شهری با ولتاژهای گوناگون اعم از برق متناوب یا غیرمتناوب می توانند با تأثیری بر روی مراکز حیاتی مغز یا اثر مستقیم برروی قلب و یا سوختگی های شدید و هولناک موجب مرگ گردند.

ای بر مراکز حیاتی تنفسی می گردد و آسیب های ناشی از سوختگی آن نیز شدید و مرگبار است. در حالی که آثار ضرب و جرح ناشی از اثرات مکانیکی و فشاری آن نیز می تواند موجب مرگ شود.

۱-۱۷- عوارض برق گرفتگی و برق زدگی

عبور جریان برق از بدن یا تماس آن، در بدن انسان به انواع زیر ایجاد صدمه می نماید:

۱- عوارض عصبی عضلانی آنی

۲- سوختگی ها

۳- صدمات دیررسی یا دائمی

– عوارض عصبی عضلانی که به اشکال خفیف، متوسط و شدید ممکن است دیده شود.

الف- نوع خفیف که باعث تکان خورد عضوی که با جریان برق در تماس است می‌شود و گاهی تمام بدن دچار لرزش خفیف خواهد شد که همراه با تکان مغزی حقیقی است که به زودی برطرف می گردد.

ب- نوع متوسط موجب انقباضات ماهیچه ای می گردد که گاهی شدید است و موجب

رق جدا شود، ممکن است آسیب های زودگذری مانند نوع خفیف آن در او به وجود آید.

گاهی شخص آن چنان به جسم حاوی برق می چسبد که جدا کردن او به جز با قطع برق امکان ندارد و چون ممکن است شخص در حالت گیجی یا شوک باشد باید مواظب او بود و با قطع برق از زمین خوردن و پرت شدن او جلوگیری کرد.

اگر فیوز برق در دسترس نبود می توان با تنه زدن برق گرفته را از مدار جدا کرد که ممکن است سقوط او را در بر داشته باشد اگر چه این کاری است خطرناک ولی در این موارد چاره ای جز تنه زدن نیست، زیرا به علت تماس زیاد بدن با جسم حاوی برق سوختگی به وجود آمده و اگر فیبریلیشن بطنی موجب مرگ نشود، انقباض رو به افزایش عضلات تنفسی موجب نارسایی تنفسی و مرگ به صورت برق گرفتگی کبود خواهد شد.

ج- نوع شدید: بیهوشی آنی و بروز علائم مرگ که همیشه باید آن را مرگ ظاهری تلقی کرد و سریعاً به درمان آن پرداخت در اشکال شدید برق گرفتگی اغلب دیده می شود و مرگ در اثر نارسایی تنفسی ناشی از انقباضات کزازی شکل عضلات تنفسی یا فیبریلیشن بطنی یا توقف مراکز بصل النخاعی، پیش خواهد آمد.

حوادث نادر دیگری نیز ممکن است پیش آید که مرگبار باشد مانند شوک ناشی از استرس یا شوک ناشی از تأثیر بر مرکز بسیارحساس سینوسی کاروئید.

ناشی از قوس الکتریکی موجب سوختگی می شود، شکل و عوارض درمان سوختگی همانند سوختگی ناشی از آتش گرفتگی یا حرارت زیاد است.

ب- سوختگی ناشی از گذشتن برق از بدن که در اثر

های عضلانی است دچار عوارض کم و بیش شدید ادراری می گردد.

این سوختگی ها معمولاً:

۱- بی درد هستند.

۲- دیر عفونت پیدا می کنند.

۳- اگر سوختگی عمیق باشد دیر بهبود پیدا می کند.

ج- سوختگی های مختلط، هم ناشی از حرارت قوس و هم عبور جریان می باشند، گاهی سوختگی های ناشی از لباس یا پرتاب شدن فلزات مذاب نیز دیده می شود.

شش ماه تا یک سال و نیم با درمان تخصصی بهبود می‌یابد.

ب- عوارض کانونی مغزی- ممکن است فلج نیمه بدن حاصله صدمه از مغزی باشد ولی اغلب حرکات بی اراده بدن و اندام ها و بیماری پارکینسون حاصل آنست.

ج- آسیب های نخاعی- فلج حرکتی و اختلالات تغذیه ای اندام ها ناشی از صدمه نخاع است.

د- عوارض

به زمینه آماده

سلامت شخص را قبل از حادثه نشان دهد می توان رابطه علیت بین صرع و حادثه برق زدگی را برقرار کرد.

دوم- عوارض قلبی عروقی- ضایعات دیواره ای رگ های خونی که در مسیر جریان برق بوده اند ممکن است موجب خونریزی داخلی گردد که عارضه خطرناکی است. سکته قلبی نیز

ها که در مفاصل به خصوص در دست ها ایجاد اختلالات عروقی و لاغری و ضعف عضلانی می نماید.

جدول۱-۶

۱-۲۷- حوادث ثانوی سلک های حاصل از حوادث برق

تروماتیسم های ناشی از برق اگر فوراً باعث مرگ نشوند در ساعات یا روزهای بعد ممکن است سبب عوارض ثانوی زیر بشوند:

– عوارض ثانوی چشمی: خیره شدن چشم و نابینایی موقتی با نور و کنژونکتیویت در اثر نور کمان الکتریک که معمولاً خوش خیم می باشد.

شده است که درمان های لازم برای کاهش این فشار را ایجاب می کند.

– عوارض قلبی عروقی: این عوارض کمتر دیده می شود و ممکن است به صورت تندشدن گذران ضربانات قلب یا به ندرت اختلال ریتم قلب و یا عارضه کرنر از قبیل انفارکتوس میوکارد باشد.

– عوارض کلیوی بستگی به سوختگی های ناشی از برق دارد که ممکن است روی تعادل هیدروالکتریک و پروتئین بدن اثر بگذارد.

متلاشی شدن نسج عضلانی باعث آزاد شدن کروموپروتئین به ویژه میوگلوبین می گردد که رسوب آن در توبول های کلیوی باعث کم ادراری یا بی ادراری می گردد. به ویژه در صورتی که ادرار اسیدی باشد، ضایعات کلیوی مذکور معمولاً در اثر برق با فشار قوی که باعث سوختگی های گسترده ای می شود به وجود می آید و در حال حاضر با تجهیز بخش های اختصاصی برای درمان این گونه سوختگی ها به ویژه قلیایی کردن زودرسی ادرار (تجویز ۲۵۰ میلی لیتر محلول ایزوتونیک بیکربنات) از خطرات آن کاسته شده است.

۱-۱۸- سکل های حاصل از حوادث برق

۱- سکل های مربوط به سوختگی های ناشی از برق؛ سیکاتریس های حاصل اغلب اوقات بدشکل و از نوع

شخص به وجود می آورند.

۲- سکل های عصبی عبارتند از:

– سندروم بعد از کوموسیون با تظاهرات اضطرابی و هیجانی شدید و با وحشت از برق که در ظرف ۶ تا ۱۸ ماه بهبودی می یابد.

– صدمات کانونی مغز: اگر چه بعضی اوقات فلج نص

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

 بدن (همی پلژی) مشاهده شده است ولی آنچه بیشتر تولید می شود ضایعات نوع کره ای آتتوزی و پارکینسونی می‌باشد.

– صدمه دیدن نخاع شوکی باعث فلج اندام های تحتانی (پارپلژی) و فلج نخاعی آتروفیک می گردد که تابلوی بیماری آن مشابه اسکلروز طری می باشد.

– صدمه دیدن شبکه های عصبی و اعصاب محیطی: در مسیر طی شده توسط جریان برق مشاهده می شود و از نوع فلج و نورالژی (سیاتیک بازویی گردن) می باشد.

– معمولاً تولید صرع در اثر برق گرفتگی فوق العاده استثنایی است و الکتروآنسفالوگرافی در موارد سندرم بعد از کوموسیون گاهی کند شدن ریتم آلفا و

به ویژه در آئورت نیز مشاهده شده است.

– سکل های گوشی: سکل های گوشی نسبتاً نادر است و در صورتی دیده می شود که جریان از سرگذشته یا از یک بازو در جهت بازوی دیگر سیر کرده باشد. در این صورت کاهش یک یا دو طرفه شنوایی با اختلالات لابیرنتی به ویژه سرگیجه مشاهده خواهد شد.

پرواضح است در مواردی که عبور جریان باعث پرتاب شدن شخص و

که ممکن است یک ماه تا یک سال بعد از عبور جریان به وجود بیاید معمولاً بین ماه های

آن است.

– سکل های کلیوی: سکل های کلیوی اولیه نادر است، فقط چند مورد آلبومینوری ذکر شده است.

-۱۹- برق گرفتگی ناشی از صاعقه

صاعقه ناشی از یک تخلیه الکتریکی مهمی است که بین توده های ابر با بار منفی و اشیایی با بار مثبت در روی زمین انجام می گیرد.

شعله صاعقه در حقیقت هجوم پروتون ها و الکترون های فوق العاده زیادی از ورای هواست که انرژی بی نهایت

و در حدود یک هزارم ثانیه بوده و شعله های ثانوی که از آن منشعب می شود مسیر پیچ و خمداری به صاعقه می‌دهد.

وقتی شخص در مسیر شعله صاعقه قرار گیرد مرگ او آنی است.

مرگ ناشی از مصدوم شدن دستگاه عصبی مرکزی است که باعث فلج شدن مراکز قلب و تنفس می گردد.

به نظر بعضی از محققین شوک باعث نرسیدن آنی خون به مغز می شود

تا مرگ فرارسد و یا با رسیدن مقداری خون در داخل آن دوباره تحریک شود. توقف تنفسی نیز ناشی از نرسیدن ناگهانی خون به مراکز مغزی تنفسی می‌باشد. در مواردی که شخص دورتر از شعله صاعقه باشد باز خطر مصدوم شدن وجود دارد چه شعله صاعقه باعث به وجود آمدن فشار شدید هوا می شود که نتیجه آن تولید ضایعات وخیم در بدن در اثر برخورد با آن است.

اسپنسر در صاعقه

هوای فوق العاده شارژ شده

– تأثیر هوای منبسط شده و رانده شده در اطراف شعله صاعقه

– تأثیر ضربه پتکی حاصل از هوای فشرده شده در جلوی شعله صاعقه

ساده ترین ضایعاتی که بعد از صاعقه زدگی دیده می شود سوختگی های سطحی به شکل رگه هایی است که در آنها فقط طبقه اپیدرم پوست متأثر شده است. این آثار از علائم اختصاصی صاعقه زدگی بوده و به اسم اثر

از صاعقه زدگی دیده می شود عبارتند از:

۱- زخم های به اشکال مختلف

۲- شکستگی های ساده، متخلط، مرتبط یا متعدد

۳- سوختگی های مختلف و متعدد به اشکال گوناگون

۴- اکیموزهای متعدد و مختلف

۵- سوختن موهای سر و صورت و بدن

۶- اثرات قطعات فلزی همراه شخص بر روی پوست به علت داغ شدن آنها

انقباض و فلج شدن عروق همراه با ترومبوزهای حاصل از آن جزء ضایعات آسیب شناسی ذکر شده و عوارضی از قبیل نابینایی- کری و لالی و فلج های مختلف، از دست دادن حافظه، هذیان و تشنج نیز گزارش گردیده است. علائم آسیب شناسی بعد ازمرگ در اغلب موارد فوق العاده کم است. در سطوح ریتین و پریکارد غالباً خونریزی های پتشی فرم دیده می شود. کنژسیون در مغز، ریتین، کلیتین، فوق کلیه و طحال به وجود می آید. خونریزی در داخل لوزالمعده همچنین نکروز این عضو و گانگرن سکوم بعد از صاعقه زدگی گزارش شده است.

کریچلی(ctritchley) ضایعات آسیب شناسی در نسج مغزی را به دنبال برق گرفتگی در صاعقه زدگی به شکل خونریزی های موضعی پتشی فرم و پراکنده در مغز و به ویژه نخاع ذکر کرده و یادآوری نموده است که در حالتی که جمجمه مستقیماً مورد صاعقه زدگی قرار گرفته باشد، پارگی های عروقی وسیع در مغز پیدا می شود و یا تمام مغز ممکن است متورم و نرم شده حتی تقریباً به شکل مایع درآید.

کروماتولیز سلول های هرمی و سلول های عصبی هسته های نخاعی ممکن است به وجود بیاید و سلول های مصدوم هسته های تیره و چروکیده و به طور یکنواخت

 

۱-۳۱- اثرات دیگر صاعقه زدگی

قلبی عروقی؛ در صدمات صاعقه، آریتمی های قلبی معمولاً به صورت آسیتول بوده ولی اختلالات الکتروکاردیوگرافیک مختص ممکن است بروز کند. ایست قلبی حاصل از صاعقه معمولاً خوش خیم تر از سایر علل آن بوده و حتی با گذشت زمان نسبتاً طولانی ممکن است با درمان مناسب و یا به طور خود به خودی برطرف شود. هیپرتانسیون شدید گاهی اتفاق افتاده که به دلیل آزاد شدن کاته کولامین به خون می باشد.

ریوی؛ شایع ترین علت مرگ در این افراد ایست تنفسی است که به دلیل شوک وارد به مرکز تنفسی در ساقه

و مفاصل بایستی از این نظر بیمار مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

سیستم شنوایی؛ بیش از ۵۰% قربانیان صاعقه دچار پارگی پرده صماخ شده و ممکن است اختلال شنوایی در اثر جابجایی استخوانچه های گوش میانی به وجود آید.

سیستم بینایی؛

به خاطر سپرد، دیلاتاسیون ثابت مردمک بوده و نشانه مرگ مغزی نیست.

پوست؛ پوست از چند طریق ممکن است دچار ضایعه شود. شایع ترین راه سوختگی حاصل از انتقال سطحی جریان الکتریکی است (Flashover phenmenon) یک نوع دیگر ضایعه، سوختگی خطی (Linear burns) است که بیشتر نواحی

. به این نوع سوختگی، خط و نگار کرانوگرافیک Keranographic یا اعدادLincheenbreg نیز گفته می شود.

همچنین پوست در حدود ۱۵% وزن بدن را تشکیل داده و شامل سه لایه اپیدرم، درم و هیپودرم است. اپیدرم به دلیل وجود طبقه شاخی و چربی، مانع خوبی در برابر خروج مایعات بدن و ورود بسیاری

های مو و غدد اگزوکرین بوده و عمل اصلی این قسمت کمک به تنظیم درجه حرارت بدن، مکانیسم های دفاعی سلولی و همورال و درک محرک های خارجی است هیپودرم حاوی بافت چربی و همبند بوده و مسئول ایجاد تحرک و الاستیسیته پوست و

به وجود می آید. ناحیه سوم موسم به منطقه پرخون (Hyperemia Zone) بوده و صدمه سلولی کمتر از سایر مناطق دیگر بوده و فقط اریتم مشهود می‌باشد.

۱-۲۲- طبقه بندی شدت سوختگی

– عمق سوختگی؛ عمق سوختگی براساس لایه های درگیر مشخص می شود و به سه درجه تقسیم می شود، درجه یک- درجه دو- درجه سه، یکی از روش های دیگر طبقه بندی عمق سوختگی، توصیف آن به صورت سوختگی نسبی و سوختگی کامل است. سوختگی درجه یک (I) با اریتم و

بهبود می‌یابد و از آنجایی که نشت و دفع مایع بسیار ناچیز است لذا در محاسبه مایعات تجویزی مورد نیاز بیمار دخالت داده نمی شود.

در سوختگی درجه دو بر حسب این که کل درم دچار صدمه شده باشد یا نه، خود به

که درمان مناسب صورت گیرد در طی دو، سه هفته پوست ترمیم می شود.

در سوختگی نسبی عمقی، کل اجزاء درم از جمله غدد عرق، مو و اعصاب از بین رفته و مدت زمان بهبودی آن یک ماه یا بیشتر بوده، در این فرم پوست صدمه

اپیدرم، درم و قسمت هایی از هیپودرم و یا قسمت های عمقی (عضله و استخوان) از بین رفته، پوست خشک و چرمی شکل بوده و کلیه حس‌ها از بین می روند.

۱-۲۳- عوارض سوختگی

سوختگی به غیر از اثرات مخرب موضعی، موجب یک سری اختلالات دیگر نیز می‌شود که در واقع خطر اصلی سوختگی این اختلالات می باشد.

آب و الکترولیت، از بین رفتن پوست و به هم خوردن یکپارچگی عروقی و نیز آزاد شدن مدیاتورهای وازواکتیو (هیستامین، پروستاگلاندین ها، رایدگالهای اکسیژن

۱۲-۸ ساعت اول حادثه به وجود می آید و در موارد شدیدتر منجر به هیپوولمی و شوک می شود که به این حالت شوک سوختگی گفته می شود.

قلب عروق

در سوختگی های متوسط معمولاً به دلیل هیپوولمی، افزایش انقباض عروق محیطی و وجود برخی از مواد مضعف میوکارد، برون ده قلبی کاهش می یابد که با افزایش ضربان قلب تا حدودی جبران می شود.

هماتولوژیک

در سوختگی های متوسط و شدید، ایمینوگلوبولین های در گردش و مکانیسم های دفاعی ایمنی سلولی و همورال کاهش یافته و در سوختگی بیش از۵۰% به حداکثر می‌رسد. این مسئله باعث افزایش استعداد بیماران در

در طول ۷-۵ روز اول سوختگی تداوم داشته و در سوختگی‌های متوسط و شدید میزان همولیز به ۱۲-۸ درصد گلبول های قرمز خون در

از ۲۰-۱۵ درصد سطح بدن بایستی داده شود. فرمول های متعددی برای این منظور مورد استفاده قرار می گیرد. اما در مراکز اورژانس، بهترین محلول رینگرلاکتات بوده.

میزان مایع تجویزی زمانی در حد مطلوب خواهد بود که فشار خون سیستولی بیش از۱۰۰ میلی متر جیوه، نبض کمتر از ۱۲۰ بار در دقیقه، تعداد تنفس کمتر از ۲۴ بار در دقیقه باشد.

در مواردی که با تجویز مایات به میزان کافی همچنان وضعیت همودینامیک بیمار دچار اختلال باشد، می توان به طور همزمان از یک داروی اینوتروپ مثبت نیز استفاده نمود.

۱-۳۵- جمع بندی فصل اول

خلاصه بررسی انجام شده برروی بدن انسان نشان می دهد که عوامل متعددی در میزان خطرات برق و صدمات وارد بر بدن انسان نقش دارند که از آن جمله می توان به

حالات خشم از خود نشان می دهد که این خود باعث تغییر در صدمات وارده دارد.

فصل دوم

بررسی اثرات جریان هایAC,DC بر روی بدن انسان

 

۱-۲- مقدمه

یکی از راه های شناخت اثرات جریان های الکتریکی بر روی بدن انسان شناخت انواع جریان های الکتریکی می باشد که کاربرد وسیع تری نسبت به انواع دیگر دارند. در این میان جریانDC,AC نسبت به انواع دیگر (مربعی، دندان اره ای و…) کاربرد بیشتری دارند.

در این فصل کوشیده شده تا جریان هایDC,AC بررسی

انتقال و هم خطرات الکتریکی کمتری دارد.

از عواملی که باعث رکود جریان هایDC شده وجود نداشتن تجهیزاتی برای تغییر اختلاف پتانسیل های این نوع جریان می باشد (مشابه ترانسفورماتور در جریان‌های AC)

۲-۲- تاریخچه جریان هایDC,AC

برای انتقال انرژی الکتریکی از نیروگاه برق تا محل مصرف بهتر است که جریان کمترین مقدار ممکن (و در نتیجه اختلاف پتانسیل بیشترین مقدار ممکن) باشد تا تلفات اهمیRl خطوط انتقال به حداقل برسد.

ما به وسیله ای نیاز داریم که با توجه به محدودیت های فنی بتواند اختلاف پتانسیل مدار را افزایش (یا کاهش) دهد و در عین حال حاصلضربVI را ثابت نگه دارد.

دور یا از طریق کابل های زیردریایی یا زیرزمینی مجدداً مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال در روسیه یک خط۵۰۰km با اختلاف پتانسیل ۸۰۰ کیلوولتیDC کار می کند. که از ولگاگراد تا دانباس کشیده شده است در این سیستم، برق به

مستقیم می‌توان از آثار خازنی و القایی خط انتقال چشم پوشی کرد.

۲-۳- اثر پوستی جریان هایAC

در DC توزیع

پدیده را اثر پوستی می نامند.

۲-۴- مزیت های اقتصادی جریان هاDC

انتقال انرژی با جریان مستقیم هنگامی در مقابل با جریان متناوب مزیت اقتصادی پیدا می‌کند که هزینه اضافی تجهیزات پایانه ای لازم برای خطوطDC توسط هزینه کمتر ساخت خط انتقال جبران شود. مبدل های دو طرف خطdc باید هم به عنوان یکسو ساز (برای تبدیلac تولید بهdc) عمل کند و هم به صورت اینورتر (برای تبدیلdc بهac) تا امکان انتقال در هر دو جهت میسر شود.

سال ۱۹۵۴ عموماً به عنوان مبداء نوین انتقالDC فشار قوی به شمار می رود. در این سال یک خطdc با ولتاژ۱۰۰kv از واسترویک در داخل سوئد به

شده در پاسیفیک نورث وست را به جنوب کالیفرنیا منتقل می‌کند.

هر چه هزینه تجهیزات تبدیل نسبت به هزینه ساخت خط کمتر شود. طول مینیمم اقتصادی خطوطdc، که هم اکنون۶۰۰km است نیز کمتر می شود.

در سال۱۹۷۷ یک خطdc

است، شروع به کار کرده، مطالعات اولیه نشان داد که خطdc با امکانات پایانه ای حدود۳۰% ارزان تر از خطac مشابه با تجهیزات کمکی است.

این خط که در ولتاژ۲۵۰kv+ (ولتاژ خط به خطط۵۰۰kv) کار می کند.۵۰۰MW توان منتقل می کند.

۲-۵- جریان هایDC دو قطبی و تک قطبی

خطوطdc معمولاً یک هادی مثبت نسبت به زمین و یک هادی با ولتاژ هم اندازه ولی منفی دارند. این خطوط را دو قطبی می نامند. خط می تواند یک هادی حامل انرژی داشته باشد مسیر برگشت از طریق زمین تأمین می شود مقاومتdc زمین بسیار کمتر از مقاومت ac آن است. در این صورت با وجود مسیر برگشت زمین شده خط را تک قطبی می نامند.

انتقالdc علاوه بر هزینه کمتر در فواصل دور، مزایای دیگری نیز دارد، تنظیم خط کمتر مسئله سازست، زیرا راکتانس

انگلستان و فرانسه) از خطdc استفاده شده است. کاربرد خطdc در این محل مشکل هم زمان کردن سیستم هایac دو کشور را نیز خود به خود مرتفع می کند.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

وجود مدارشکن ها در جریان هایAC

فعلاً امکان

جهت و میزان تولید در خط dcتوسط یکسوکننده هایی کنترل می شود که قبلاً با قطعات قوس جیوه کنترل شده با شبکه ساخته می شد و

هادی ها۶۰٫۵ft است. ولتاژ ماکزیم خط کهاست نیز باید در نظر گرفته شود. بنابراین عایق بندی بین دکل و هادی ها باید شدیدتر و فاصله بین هادی و زمین بیشتر باشد.

نتیجه آن که انتقالdc مزایای فراوانی نسبت به انتقالac دارد، ولی انتقالdc کاربرد بسیار محدودی دارد (به جز برای فواصل طولانی) زیرا هنوز وسایلdc مناسبی وجود ندارد که بتواند از لحاظ عملکرد قطع و وصل و محافظت به پای مدارشکن هایac برسد، همچنین وسیله ساده ای برای تغیی ولتاژ dc وجود ندارد، کاری که در سیستم هایac با ترانسفورماتور به سادگی انجام می شود.

۲-۷- مدت زمان های مجاز تماس ولتاژهایAC,DC

۲-۸- خطر جریان متناوب نسبت به مستقیم

مقاومت الکتریکی پوست بدن انسان در مقابل جریان های معمولی برق متناوب به مراتب کمتر از جریان مستقیم است و از طرف دیگر به علت تغییر مداوم جهت جریان شدت

جریان مستقیم است.

در جریان مستقیم اگر هیچ یک از سیم ها به زمین متصل نباشد تماس انسان با سیم حامل جریان خطری ندارد، اما در جریان متناوب تماس با یک سیم

که ایجاد خطر می نماید.

اما جریان مستقیم نمی تواند از خازن ها عبور نماید.

۲-۹- بررسی صدمات عضلانی جریانDC نسبت بهAC

از نظر خطر ایجاد انقباضات عضلانی جریان مستقیم یک انقباض ناگهانی قوی ایجاد کرده که معمولاً سبب می شود فرد مصدوم از منبع الکتریکی جدا شود.

اما در جریان متناوب ماهیچه ها مناسب با میزان فرکانس جریان دچار چندین انقباض پشت سر هم می شوند که این حالت، تماس مصدوم با جریان را افزایش می دهد.

در جریانAC با این که ماهیچه ها منقبض و منبسط می شوند ولی ماهیچه های خم کننده ی کف دست تمایل بیشتری به انقباض دایم دارند که اصطلاحاً باعث چسباندن فرد به مدار (یا قفل کنتاکت) می شوند. (Lock to contore)

به عبارت

گرفتگیشامل سوختگی های شدید، تجزیه خون و مسمومیت داخلی خواهد بود در حالی که خطرات عمده جریانAC شامل ایست تنفسی، فیبریلاسیون بطنی انقباض شدید عضلات و همچنین سوختگی می باشد.

در مورد خطوط فشار قوی متناوب حتی نزدیک شدن به فازها بدون تماس نیز خطرناک است و در موقع تعمیر یا هر وقتی که لازم باشد به این خطوط نزدیک شویم بایستی جریان در آن قسمت قطع شود.

برخی از محققین مقاومت کلی بدن انسان را در برابر جریان متناوب به طور متوسط اهم و برای جریان مستقیم اهم ذکر کرده اند.

۲-۱۰- چگالی جریان

مقدار شدت جریان وارد بر واحد سطح بدن را چگالی جریان گویند.

هر چه چگالی جریان بیشتر باشد مقاومت بدن انسان کمتر خواهد بود وقتی که سطح تماس وسیع باشد به علت پخش شدن جریان در سطح زیاد شدت جریان کمتر خواهد بود. (چگالی کمتر خواهد بود)

مثلاً اگر شخصی در دست خود۸۰ سانتی متر مربع سیمی را گرفته و با نوک انگشت دست دیگر۱ سانتی متر مربع به سیم دیگر تماس حاصل کند، مقاومت برای جریان متناوب و مستقیم به شرح زیر است:

در حالتی که

از انگشت دست دوم۱۵ سانتی متر مربع باشد در این حالت مقادیر مقاومت ها برای جریان متناوب ۲۲۰۰ اهم و برای جریان مستقیم

با فرکانس میدان اعمال شده و نیز نوع بافت (عمدتاً میزان آب موجود در بافت) تغییر می کند و آن را می توان به خوبی با دو پارامترEr (ثابت دی الکتریک) و (رسانندگی) توصیف کرد. از این دیدگاه بدن انسان به صورت یک ساختار دی الکتریک دارای تلفات و ناهمگن بررسی می شود.

ساده ترین مدل برای برسی این آثار یک ورقه با ابعاد نامحدود (از نظر طول و عرض) شامل چندین لایه از دی الکتریک های مختلف است.

در اینجا یک موج سطحی به طور عمودی به لایه های مختلف بدن مانند پوست، چربی و ماهیچه می تابد. با تابش موج هر لای بخشی از انرژی به سمت منبع بازتابیده می شود و بقیه آن در عمق لایه نفوذ می کند و در طول پیشروی تضعیف می شود معمولاً این تضعیف را برای یک محیط با پارامترهای با رابطه زیر

دارد و در حقیقت بیانگر فاصله ای است که طی آن در محیط تلف دار دی الکتریک به میزان ۷/۳۶% میزان شدت میدان در سطح محیط کاهش یابد.

از دیدگاه جذب انرژی در بدن انسان، میدان های الکترومغناطیس را می توان به محدوده‌های زیر تقسیم کرد.

۱- فرکانس های تا حدود ۳۰۰MHZ که در این محدوده امکان جذف قابل توجه انرژی در سراسر بدن وجود دارد، و با توجه به امکان وقوع تشدید در برخی نقاط ایران (مانند سر) این مقدار قابل افزایش نیز هست.

۲- فرکانس های در محدوده ۳۰۰MHZ تا چند گیگاهرتز، که در آن ممکن است جذب قابل ملاحظه موضعی و غیریکنواخت اتفاق بیافتد.

۳- فرکانس های بیشتر از ۱۰GHZ که در آن جذب

الکتریکی در داخل بافت است.

متوسط انرژی جذب شده و توزیع آن را می توان با اندازه گیری یا محاسبه به روش‌های عددی تخمین زد.

۲-۱۲- میدان الکتریکی نزدیک خطوط انرژی

به دلیل طبیعت شبه ایستای میدان ها، میزان تابش برای شدت میدان های الکتریکی و مغناطیسی به صورت جداگانه تعریف می شود چون از میدان های الکتریکی در۵۰Hz به راحتی به وسیله ساختمان های فلزی و

وجود دارند. از طرف دیگر خانه های معمولی (به دلیل استفاده از مواد غیر مغناطیسی) نسبت به میدان‌های مغناطیسی ۵۰Hz شفاف اند، که این موجب خطرات و عوارضی بر روی انسان می گردد.

۲-۱۳- بستگی آماری بین بیماری و عوامل محیطی

باشد داده های افزون تری از طریق مطالعات آزمایشگاهی لازم است تا بتوان نتیجه گرفت که رابطه علت و معلولی بین میدان ها و سرطان وجود دارد.

طبق نظر مرکز بهداشت ادوات رادیولوژی، سرطان مغز در ایالات متحده.

هنگامی که محور عمودی بدن انسان موازی بردار میدان الکتریکی باشد، تحت شرایط تابش موج مسطح میزان انرژی جذب شده در سراسر بدن به حداکثر خود می رسد. فرکانسی که در آن حداکثر جذب سراسر بدن اتفاق می افتد بسته به خواص بدن متفاوت است. این مقدار برای «انسان مرجع استاندارد» در حدود۷۰MHZ است. افراد بلندقدتر فرکانس تشدید کمتری دارند و در مورد افراد کوتاه تر این فرکانس ممکن است از ۱۰۰MHZ نیز بیشتر شود.

در هنگام استفاده از برخی از دستگاه ها که از فاصله نزدیکی نسبت به بدن انسان مورد استفاده قرار می گیرند، بدن انسان ممکن است در معرض شرایط میدان نزدیک قرار گیرد.

توزیع میدان و انرژی در نزدیکی منبع تفاوت بسیاری با

به جذب زیاد انرژی به صورت موضعی (مثلاً درسر) شود. البته میزان این جذب به شدت وابسته به فاصله بین

اندک است و لذا میزان انرژی جذب شده در بافت، معیار مناسبی برای بررسی به میزان ۶ سرطان برای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر در هر سال روی می دهد، بنابراین حدود ۴۸۰۰ سرطان مغز باید در هر سال در میان ۸۰ میلیون نفر مشاهده شود.

۲-۱۴- خطر ابتلا به بیماری سرطان برای ساکنان اطراف کابل های برق فشار قوی

دانشمندان نزدیک ودن مناطق مسکونی به کابل های فشار قوی برق را با برخی از انواع سرطان مرتبط می دانند.

در چند سال اخیر در مورد ارتباط میان سکونت در خانه های نزدیک به کابل های هوایی انتقال برق با ولتاژ بالا و مبتلا شدن به بیماری سرطان پژوهش های انجام گرفته است و پژوهشی که به تازگی دانشمندان انگلیسی درا ین مورد انجام داده

برق کشیده می شوند به ذرات آلوده کننده در هوا، بار الکتریکی می دهند و در هنگام تنفسی به جدار ریه می‌چسبند.

پروفسور دیوید هنشا که پژوهش مذکور با سرپرستی او انجام گرفته است می گوید که بر اساس نتیجه ای که از پژوهش او و همکارانش به دست امده می توان مسلم دانست که کابل های انتقال برق مقدار ذرات آسیب رسانی که وارد بدن انسان می شود می‌افزاید. در حال حاضر در کشورهایی مانند آمریکا و سوئد ساختن خانه در حوالی عبور کابل‌های هوایی شبکه برق ممنوع است.

نتیجه این پژوهش نشان می دهد که اشخاصی که در خانه هایی در حوالی ۵۰۰ متری کابل های هوایی برق با ولتاژ بالا در جنوب غربی انگلستان زندگی می کنند، احتمال دچا شدن آنها به بیماری سرطان در حدود۳۰% بیشتر از حد معمول است.

فصل سوم

مطالعه و بررسی نقش حفاظتی زمین کردن

۳-۱- مقدمه

پیشرفت علم و تکنولوژی پس از اختراع ژنراتورهای برق و تبدیل انرژی برق به انرژی مکانیکی در جامعه اعم از مراکز شهری و صنعتی گسترش بیشتری پیدا کرده و تحولات شگری در تکامل ماشین آلات و صنعت به وجود آمده و در حال حاضر خطرات ناشی از برق و برق گرفتگی در مراکز مختلف با

برسانند.

از عمده راه های اساسی این امر استافده صحیح از سیستم های حفاظت زمین مناسب می باشد که در این بخش به بررسی آن پرداخته شده است.

۳-۲- زمین کردن

اول زمین ایمنی و آن زمینی است که به منظور ایمنی

عبور جریان برگشتی تغذیه می باشد که باید دارای امپدانس کم و سطح نسبتاً وسیع باشد، در بیشتر دستگاه ها زمین های ایمنی و سیگنال یکی هستند.

وظیفه اصلی زمین سیگنال تهیه مسیری برای برگشت سیگنال هاست، بنابراین دانستن مسیر برگشت هر سیگنال مهم

امپدانس صفر باشد ولی در عمل همواره مقداری امپدانس وجود دارد که علاوه بر مقاومت اهمی شامل اثر سلفی نیز باشد.

بنابراین در اثر عبور جریان، اختلاف پتانسیل بین نقاط مختلف زمین پدید می آید که می‌تواند سبب بروز مشکلات

چند منبع که هر یک به بار خود متصل هستند را در نظر بگیرید.

مشترک بودن زمین برای این منابع سبب بروز مشکلات می شود.

جریانIx از مقاومت نمونه گیرRs عبور می کند تا افت ولتاژVx متناسب با خود را پدید آورد. این ولتاژ جهت اندازه گیری و نمایش به ورودی مدار

مشترک توجه نشود، منجر به بروز مشکلاتی می گردد

ولتاژی که به ورودی مدار ولت سنج اعمال می شود برابر است با:

مشاهده می شود

خطا برابر۲mV می شود. حال اگر کم ارزش ترین رقم خروجی ۰٫۱mV باشد.

یعنی ۲۰ رقم خطای اندازه گیری جریان داریم، از این بدتر نوسانی است که ممکن است در مدار ایجاد شود توجه کنید که جریان هایIs و خصوصاًId می توانند تغییر کنند.

حال آن که تغیر آنها به دلیل امپدانس مشترک زمین سبب تغییر ورودی و ایجاد نوسان می شود. یعنی در هر قرائت عدد نمایش داده شده نسبت به قرائت قبلی ۳۰-۲۰ رقم بالاتر و پایین می رود.

رفع این مشکل جداکردن مسیر عبور جریان برگشتی از مدار ورودی ولت سنج است که مشکل فوق رفع شود.

ولی ایده آل نبودن زمین و سایر اتصال ها هنوز می تواند مشکل آفرین باشد ولتاژی که به تغذیه مدار ولت سنج اعمال می شود برابر است با:

رسیدن ولتاژی کمتر از

به مدار ولت سنج می رسد. به جای۵ ولت ۹۵/۴ ولت است که ممکن است مناسب نباشد. اینجا هم نوسان ممن است زیرا تغییر Id موجب تغییرv می شود که ممکن است سبب تغییر عدد نمایش شده گردد و نوسان ایجاد کند. در این مثال یک مورد ارتباط بین زمین کردن و اتصال بندی که قبلاً به آن اشاره شد مشاهده می شود. زمین کردن خوب بدون توجه به اتصال بندی مناسب و بالعکسی کمک عمده ای برای حل مشکل نیستند.

که علاوه بر جدا کردن مدار ورودی ولت سنج از سایر مدارها، با جدا کدرن مسیر جریان های تغذیه مدار ولت سنج و نمایشگر و کاهش امپدانس مسیرهای با جریان زیاد از بروز مشکلات فوق جلوگیری شده است.

اصول زمین کردن از سیسم های پیچیده الکترونیکی گرفته تا یک مدار چاپی ساده قابل اعمال می باشد، دو موضوع اساسی را در طراحی زمین سیستم ها

پتانسیل نقاط مختلف زمین می شود.

معمولاً زمین های سیگنال در یکی از دو گروه زیر قرار دارند:

الف- زمین های تک نقطه ای

ب- زمین

نقطه به زمین مرجع (شاسی یاEarth) متصل می شوند.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
4900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

72 صفحه فارسی

فونت استاندارد/Yagut/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نويسنده

publisher4 222 نوشته در *** نِگزاوار *** دارد . مشاهده تمام نوشته هاي

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.