no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

نيروگاه گازي- مزاياي نيروگاه گازي -سيكل بسته گازي - معايب نيروگاه گازي سيكل بسته

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

نیروگاه گازی- مزایای نیروگاه گازی -سیکل بسته گازی – معایب نیروگاه گازی سیکل بسته – توربینهای گازی – توربینهای گازی صنعتی
zip
بهمن ۱۵, ۱۳۹۵

نیروگاه گازی- مزایای نیروگاه گازی -سیکل بسته گازی – معایب نیروگاه گازی سیکل بسته – توربینهای گازی – توربینهای گازی صنعتی


نیروگاه گازی- مزایای نیروگاه گازی -سیکل بسته گازی - معایب نیروگاه گازی سیکل بسته - توربینهای گازی - توربینهای گازی صنعتی

پروژه زشته برق در ۱۵ صفحه
[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

: نیروگاه گازی:

نیروگاه های گازی، کاربردهای ویژه ای دارند. نیروگاه گازی به نیروگاهی می گویند که برمبنای سیکل گاز (

باشد، یعنی سیال عامل کار یک گاز است (عامل انتقال وتبدیل انرژی گازی است، مثلاً هوا). درنیروگاه های بخار عامل انتقال بخارمایع می باشد. نیروگاه گازی دارای توربین گازی است،یعنی باسیکل رایتون کارمی کند.ساختمان آن درمجموع ساده است :
۱- کمپرسور: وظیفه فشرده کردن هوا را برعهده دارد.
۲- اتاق احتراق : وظیفه سوزاندن سوخت درمحفظه را دارد.
۳- توربین: وظیفه گرداندن ژنراتور را دارد.
کمپرسور به کاررفته درنیروگاه های گازی شبیه توربین است، دارای رتوری است که برروی این رتور پره متحرک است، هوا به حرکت درآمده وبه پره های ساکنی برخوردکرده ، درنتیجه جهت حرکت هوا عوض شده واین هوا بازبه پره های متحرک برخورد کرده واین سیکل ادامه دارد ودرهرعمل هوا فشرده ترمی شود. کمپرسور مصرف کننده عظیم انرژی است. هوای فشرده گرم است .هوای فشرده کمپرسور وارد اتاق احتراق که دارای سوخت گازوئیل است می شود. چون هوای فشرده شده گرم است ودر اتاق احتراق سوخت آتش گرفته و هوافشرده وداغ می شود، هوای داغ فشرده کارهمان

ه استاتور می باشد، پره های متحرک چسبیده به رتور می باشد).حال ژنراتور رامی توان به محور وصل کرده واز ترمینال های ژنراتور می توان برق گرفت. طول نیروگاه ممکن است به ۲۰متر برسد. ژنراتور را می توان به محل B ویا A متصل نمود ؛ اما محل A بهتراست. نیروگاه های گازی از ۱Mw وتا بالای ۱۰۰Mw نیز ساخته می شود. برای راه اندازی واستارت نیروگاه درابتدا نیاز به یک عامل خارجی است تا توربین رابه سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه برساند.
۱-۲-۱ : مزایای نیروگاه گازی:
۱- سادگی آن است – تمام آن روی یک شافت سوار است.
۲

که برروی راندمان(بازده) تأثیرمی گذارد این است که هوای ورودی چه دمایی دارد.
۳- سریع النصب است.
۴- کوچک است. درسکوهای نفتی که نیاز به برق زیادی می باشد بایدازنیروگاه گازی استفاده کرد، تاجای کمتری بگیرد.
۵- احتیاج به آب

درتجهیزات جنبی نیازبه آب است برای خنک کردن هیدروژن به کاررفته جهت سردکردن ژنراتور درسرعت های بالا.
۶- راه اندازی این نیروگاه سریع است.
۷- پرسنل کم می خواهد. زمانی نیروگاه گازی خاموش است که دراتاق احتراق سوخت نباشد. یک نیروگاه بخار را بعد از راه اندازی نباید خاموش کرد.
۸- اما نیروگاه گازی بدین صورت است که صبح می توان روشن کرد و آخرشب خاموش نمود .
۹- نیروگاه گازی بسیارمناسب برای بارپیک است ونیروگاه بخاربرای بارپیک نامناسب است.
۱-۲-۲ : معایب نیروگاه گازی:
۱٫ آلودگی زیست محیطی زیاد دارد.
۲٫ عمر آن کم است. (به علت فرسودن توربین و کمپرسور). سوخت مازوت به علت آلودگی بیشتری که نسبت به سوخت گازوئیل

ست. (پره توربین، پره کمپرسور دارای استهلاک است)
۴٫ راندمان آن کم است. ( مصرف سوخت آن نسبت به

بادمای زیاد ۲-۴- حدود ۳/۱ توان توربین صرف کمپرسور می شود . بنابراین درنیروگاه گازی برای استفاده درازمدت اصلا جایزنیست چراکه هزینه مصرف سوخت گران است.
۵٫ امکان استفاده ازسوخت جامد فراهم نیست. (مانند زغال سنگ) چراکه بلافاصله پره های رتور پرازدود می شود.
۶- نیروگاه های گازی را اگربخواهیم برای مدت طولانی استفاده کنیم ، هزینه نیروگاه گازی بالا ست.
نیروگاه گازی را در جایی استفاده باید کرد که زمان بهره برداری زیر۲۰۰۰ ساعت در سال باشد. اگرزمان بهره برداری بالای ۲۰۰۰ ساعت باشد، نیروگاه بخار و اگر زمان بهره برداری درسال بالای ۵۰۰۰ ساعت باشد، نیروگاه آبی استفاده می شود.
درکشورما برق عمده مصرفی برق خانگی است (۶۰%) وحدود ۳۰ % برق صنعتی است. درنتیجه ۵۰ % نیروگاه های کشور باید هرشب روشن شود؛

باشد. نیروگاه گازی رابه دلیل ارزانی درکارخانجات نیز می توان به کاربرد. نیروگاه گازی در نیروگاه اتمی نیز جهت سردکردن رآکتور به کارمی رود که درنتیجه هوا داغ و فشرده می شود و درنتیجه به نیروگاه گازی داده و برق مصرفی نیروگاه اتمی راتأمین می کنند.
روش های افزایش راندمان در نیروگاه گازی:
۱- دود خروجی هوای ورودی به اتاق را گرم می کند. (سیکل پیچیده ترشده اما راندمان بالا می رود.)
حالت اول: دود با هوای ورودی کمپرسور کناریکدیگر قرارداده دراین صورت راندمان تجهیزات به شدت افت می کند.
حالت دوم:

راندمان

۱ الی ۲ درصدقابل افزایش است. ( هوای ورودی به اتاق احتراق گرم می شود).
۲- استفاده از توربین های دو مرحله ای:زیاد شدن راندمان مستلزم مخارج و صرف هزینه نیز می باشد. در استفاده از کمپرسور دومرحله ای هر چه دمای ورودی کمپرسور پایین تر باشد، راندمان بیشتراست. با این روش دمای ورودی کمپرسور به طور مصنوعی پایین نگه داشته می شود درمرحله L P به دلیل بالارفتن فشار هوا گرم

می شود. بالاترین راندمان چیزیست درحدود ۳۵% که نیروگاه دارای کمپرسور دومرحله ای توربین دو مرحله ای وپیش گرم کن می باشد.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”] سیکل بسته گازی:
نیروگاه گازی به این معنا نیست که سوخت آن گازاست، بلکه توربین آن گازی است و سوخت آن مایع است یا گازوئیل است که اکثرا گازوئیل است. درکشورما به دلیل زیاد بودن سوخت گازوئیل، نیروگاه گازی باسوخت گازوئیل به کار می رود و مرسوم است

ملاحظه می شود که هوای داغ ناشی از احتراق داخل توربین می شود. لذامی توان ازسوخت جامد استفاده کرد که این نوع ساده ترین نوع نیروگاه گازی سیکل بسته می باشد. می توان سیکل فوق را کامل تر کرد. اگر هوای

هوای خارج شده ازتوربین به دلیل تصفیه بودن باید استفاده شود، پس هوای خروجی ازتوربین را استفاده می کنیم، اما این هوا داغ است و گاز وارد کمپرسور شود راندمان افت می کند. لذا از کولراستفاده می کنیم وهوا راسرد می کنند.

باشد، راندمان افزایش می یابد. لذا نیروگاه های گازی درزمستان راندمان بهتری دارند.
۱-۲-۴ : محاسن نیروگاه های گازی سیکل بسته:         

۱- امکان استفاده ازسوخت جامد فراهم می شود.

۲- عمرزیاد (خوردگی پره ها کم است).
۳- چون سیکل بسته است، لذا ضرورت ندارد که فشارهوای خروجی توربین ۱Atm باشد، پس می توان سطح کارفشار هوا را بالا برد، به جای ۱Atm از ۱۰Atm که چون هوای فشرده ترشده، جای کمتری گرفته وحجم کمپرسور وتوربین درنهایت کوچک ترمی شود.
۱-۲-۵ : معایب نیروگاه گازی سیکل بسته:

۱- راندمان درمقایسه باسیکل باز کمتر است. ۴ الی ۵ درصد راندمان کاهش می یابد

درسوخت مایع نیروگاه های گازی سیکل بسته ، اجازه داریم توربین را دو قسمتی بسازیم. کمپرسورهوا را گرفته و داخل اتاق احتراق می سوزاند، هوای خروجی آن را وارد گرم کن می کنیم که خود گرم کن یک سیکل بسته راتشکیل می دهد. توربین کمکی قدرت لازم از ژنراتور کوچک درقسمت توربین کمکی به کاربرد.
معایب نیروگاه گازی سیکل باز:
۱- قدرت کمپرسور خیلی ازانرژی توربین رامی گیرد وهمچنین دود خروجی داغ است (۳۰۰C) در نتیجه سوخت ایجاد شده به هدرمی رود، لذا

(نیروگاه گازی درکنار نیروگاه بخار). هوای گرم خروجی ازتوربین رابا اضافه کردن اکسیژن به آن به طرف بویلر نیروگاه بخار برده می شود.
۳- راندمان این قبیل نیروگاه ها۵۰ % می باشد.

 

۱-۲-۶ : توربینهای گازی :
همانطور که بیان گردید از این تجهیزات در نیروگاهها برای تولید برق ( معمولا برای جبران بارپیک) موتورهای جلوبرنده (هواپیما ,کشتیها و حتی خودروها) , در صنایع نفت و گاز برای به حرکت درآوردن پمپها و کمپرسورها

مروزه کاربرد توربینهای گازی در حال گسترش می باشد .

۱-۲-۷ :اجزای توربینهای گازی :
به طور کلی کلیه توربینهای گازی از سه قسمت تشکیل
می شوند :
۱٫کمپرسور ۲٫محفظه احتراق ۳٫توربین
که بنا

و کارایی به آنها اضافه می شود . به عنوان مثال در

رابطه بعدها مفصلاً بحث خواهد گردید
سیکل توربینهای گازی :
سیکل ترمودینامیکی توربینهای گازی سیکل استاندارد

شامل دو فرایند ایزنتروپیک در کمپرسور و توربین و دو فرایند ایزو بار در محفظه احتراق و دفع گازهامیباشد.
سیکلهای توربینهای گازی در دونوع باز و بسته می باشند . در سیکل باز  گازهای خروجی از توربین به درون اتمسفر تخلیه می شوند که این سیکل بیشتر در موتورهای هواپیما مورد استفاده قرار می گیرد . در نوع بسته که عمدتاً در نیرو

ربین ( مرحله ۴) از درون بخش دفع گرما (cooler ) عبور کرده و بعد از خنک شدن مجددا وارد کمپرسور گردیده و سیکل تکرار می شود .
همانطورکه قبلا بیان گردید توربینهای گازی از نظر کاربردی به دو گروه صنعتی و هوایی تقسیم می شوند که نوع اول در صنعت و نوع دوم در هوانوردی مورد استفاده قرار می گیریند . که ذیلا در ارتباط با هرکدام از آنها بحث خواهیم نمود .

 


۱-۲-۸: توربینهای گازی صنعتی :
منظور از توربینهای گازی صنعتی اشاره به کاربرد آنها غیر از بخش هوانوردی می باشد .توربینهای گازی که در صنعت برق مورد استفاده قرار می گیرند دارای ظرفیتهای متفاوتی می باشند که شکل قبل نوعی از این توربینها با ظرفیت ۴۰۰ مگاوات را نشان می دهد.

توربینهای گازی هوایی یا موتورهای جت
همانطور که گفته شد سیکل توربینهای گازی موتورهای هواپیما شبیه به

کمپرسور از یک دیفیوزر و بعداز توربین از یک نازی برای بالا بردن

کنند . این گازهای پرسرعت بر هوای خارج از موتور نیرویی وارد می کنند که طبق قانون سوم نیوتن نیروی عکس العمل آن سبب حرکت هواپیما به سمت جلو می شود . شایان

) گازهای خروجی قابل تغییرو تنظیم است .
موتورهای هواپیما انواع مختلفی دارند که به دو سته کلی تقسیم می شوند :
۱-موتورهای پیستونی :
که از نظر کاری شبیه به موتور خودروها می باشند.

۲-موتورهای توربینی :
این موتورها به سه دسته کلی توربوجت, توربوفن و توربوپراپ تقسیم بندی می شوند.
توربوجتها اولین موتورهای جت می باشند که امروزه به دلیل مسائلی مثل صدای زیاد و آلودگی محیط زیست بجز در موارد خاص استفاده ای از

ی توربوجت هستند . به این صورت که ردیف اول کمپرسور در این موتورها به عنوان فن عمل کرده و مقداری از هوای ورودی به موتور را از اطراف موتور by pass کرده که این عمل علاوه بر افزایش نیروی جلوبرندگی باعث کاهش صدا,آلودگی محیطی و … می شود .
در موتورهای توربوفن با اتصال یک ملخ به گیربکس و سپس به کمپرسور , نیروی جلوبرندگی ایجاد می شود . در این

. وجود گیربکس به این خاطر است که سرعت دورانی ملخ از حد معینی تجاوز نکند . یعنی باید سرعت انتهای ملخ از عدد ماخ کوچکتر باشد . زیرا سرعتی بیش از این سبب ایجاد ارتعاشات شدید و در نتیجه شکستگی ملخ می شود.

موتورهای توربوشفت نیز نوعی موتور توربوپراپ می باشند که از آنها جهت به

موتورهای توربوپراپ بدلیل اینکه در ارتفاع پروازی کم از قدرت زیادی برخوردار هستند از آنها در هواپیماهای ترابری استفاده می شود ( مثل C130 )

 

 

۱-۲-۹ : کمپرسور ها (Compressors)

ماشین هایی که جذب کننده قدرت مکانیکی هستند و این قدرت را به صورت های مختلفی از قبیل انرژی حرارتی،

یعی را شامل می شوند از قبیل : فن ها، دمنده ها و کمپرسور ها .
یکی از موارد استفاده از کمپرسور ها، جهت افزایش فشار گازها تا یک حد معین برای کاربرد های صنعتی می باشد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]۱۰ : تقسیم بندی کلی کمپرسور ها :

برای کمپرسور ها خواهیم داشت :
۱) کمپرسور های رفت و برگشتی یا جابجایی مثبت یا جریان منقطع
۲) کمپرسور های سانتریفیوژ یا دینامیک یا جریان پیوسته

تفاوت های مهم این دو گروه فوق را می توان در موارد زیر خلاصه کرد :
۱) کمپرسور های رفت و برگشتی برای فشارهای زیاد و متوسط و شدت جریان های پایین به کار می رود در حالیکه کمپرسور های سانتریفیوژ برای فشارهای متوسط و پایین یا جریان های متوسط و بالا به کار می رود.
۲) فشارهای ایجاد شده در کمپرسور های سانتریفیوژ مقدار محدود و مثبتی دارد در حالیکه، در کمپرسور های رفت و

و اصولا تابع نیاز سیستم می باشد.
۳) همان طوری که از نام گذاری این دو گروه ملاحظه می شود جریان در

سیکل تکرار می گردد. ولی در کمپرسور های سانتریفیوژ سیکلی وجود نداشته و جریان پیوسته و ممتد می باشد.
۴) کمپرسور های دینامیکی (سانتریفیوژ) بر اساس نیروی گریز از مرکز که روی قطعه ای به نام پره اعمال می کند، ایجاد انرژی می نماید و این انرژی که از

مبدل می شود در حالیکه کمپرسور های رفت و برگشتی مستقیما فشار گاز را توام با کاهش حجم، افزایش می دهند.
۱-۲-۱۱ : کاربرد کمپرسور ها :
بطور کلی کمپرسور ها جهت افزایش فشار سیالات قابل تراکم (گاز و بخار) تا یک حد معین، مورد استفاده قرار میگیرد.این فشار ممکن است نیازهای مختلفی را تأمین کند از قبیل: غلبه بر

این تفاوت که سیال آنها بخار یا گاز می باشد. گازهای جابجا شده بوسیله کمپرسور از نقطه نظر وزن ملکولی و دیگر خواص شیمیایی و فیزیکی دامنه وسیعی را تشکیل میدهند ولی امروزه از سبک ترین تا سنگین ترین گازها توسط کمپرسور های گوناگون جابجا می شوند صنایع و زمینه های متعددی

تخاب کمپرسور های مناسب تأمین میگردد که این زمینه ها عبارتند از:
۱) تهویه ساختمان، تونل ها، معادن و کوره ها
۲) تأمین هوای فشرده جهت احتراق در ماشینهای احتراق داخلی و دیگ های بخار
۳) انتقال انواع گازها
۴) تأمین فشار مخازن ذخیره تحت فشار
۵) تزریق گاز به میدان های نفتی
۶) سیستم های تبرید
۷) فرآیند های شیمیایی و تصفیه گازها

۱-۲-۱۲ :  کمپرسور های دینامیک (Dynamic Compressors)
که شامل انواع زیر می شود :
۱) کمپرسور های گریز از مرکز (Centrifugal Compressors)
۲) کمپرسور های محوری (Axial Compressors)
۳) کمپرسور های جریان مختلط (Diagonal Or Mixed Flow Compressors)
۱-۲-۱۳ :  کمپرسور های جا به جایی مثبت (Positive Displacement Compressors)
این کمپرسور ها شامل انواع زیر می شود :
۱) کمپرسور های رفت و برگشتی (Reciprocating Compressors)
۲) کمپرسور های دوار یا گردشی (Rotary Compressors)

 

 

– اکنون به تعریف برخی از این کمپرسور ها می پردازیم :

 

۱-۲-۱۴ :  کمپرسور های گریز از مرکز (Centrifugal Compressors)
هر جا که ظرفیت و قدرت بالا مد نظر باشد بدون شک کمپرسور های سانتریفیوژ حرف اول را می زنند. از نظر

فت و برگشتی در مقام دوم هستند. راندمان آن ها در مقایسه با کمپرسور های رفت و برگشتی پایین بوده و لذا منبع انرژی را طلب می کنند. اصول کار در این کمپرسور ها بدین شکل است که افزایش فشار با شتاب گیری جریان گاز، در حرکت شعاعی در طول پره ها و تبدیل

ت می گیرد. این کمپرسور ها شامل قسمت های زیر هستند : ۱) پوسته (Shell) ، ۲) دیافراگم ها و دیفیوزر ها ، ۳) آب بندی شانه ای ( Labyrinths) ،۴) پره ها (Impellers)
« کمپرسور های جریان مختلط (Diagonal Or Mixed Flow Compressors)»
کمپرسور های جریان مختلط یا قطری یا جریان محوری و شعاعی، مشابه کمپرسور های گریز از مرکز هستند. یعنی سیال موازی محور وارد چرخ می گردد و به طور مایل نسبت به محور از چرخ خارج می شود. در این کمپرسور ها دیفیوزر

می رود. کمپرسور های جریان مختلط دارای قطر دیفیوزر کمتری نسبت به کمپرسور های گریز از مرکز هستند. در این نوع کمپرسور ها متوسط شعاع خروجی بیش از ورودی است. تا کنون تعداد بسیار کمی از کمپرسور های پژوهشی جریان مختلط در سراسر جهان تست شده اند.
این کمپرسور ها در ایالات متحده به کمپرسور های قطری(Diagonal Compressors) معروفند.

« کمپرسور های رفت و برگشتی (Reciprocating Compressors)»
کمپرسور های رفت و برگشتی قدیمی ترین و رایج ترین نوع کمپرسور ها بوده و

یستون در داخل یک سیلندر صورت می گیرد.ورود گاز به سیلندر و خروج از آن به وسیله سوپاپ ها بر اساس اختلاف فشار ما بین خط لوله و درون سیلندر، باز و بسته می شوند.
مشخصه بارز کمپرسور های رفت و برگشتی، امکان استفاده از

د. مثلا از یک سیلندر برای کمپرس کردن پروپان و از سیلندرهای دیگر برای کمپرس گازهای دیگر می توان استفاده کرد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
2900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

15 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Nazanin/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 222 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.