no-img
*** نِگزاوار ***

مقاله ای در خصوص پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن-قاچاق و زمینه های پیدایش آن

help
*** نِگزاوار ***

ادامه مطلب

مقاله ای در خصوص پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن-قاچاق و زمینه های پیدایش آن – قاچاق پودرهای شوینده – قاچاق مواد سوختنی- قاچاق کالا بیماری مهلک اقتصاد کشور است.
zip
بهمن ۷, ۱۳۹۵

مقاله ای در خصوص پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن-قاچاق و زمینه های پیدایش آن – قاچاق پودرهای شوینده – قاچاق مواد سوختنی- قاچاق کالا بیماری مهلک اقتصاد کشور است.


مقاله ای در خصوص پدیده قاچاق و عوامل موثر در آن-قاچاق و زمینه های پیدایش آن - قاچاق پودرهای شوینده - قاچاق مواد سوختنی- قاچاق کالا بیماری مهلک اقتصاد کشور است.

پروژه رشته روانشناسی در ۱۷ صفحه
[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرگی و سود بازرگانی در مورد واردات و برگشت ارز صادارنی یا خرید کالا و ورود آن با ارز صادراتی از راه مجاز و خرید کالای قاچاق از محل ارز صادارتی به داخل کشور در مورد صادرات گفته می شود و سیاست های اقتصادی و بازرگانی که دولت برای احیاء موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند را بی اثر یا کم اثر می نماید( و یکی از مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر می کنند.

آثار زیانبار قاچاق بر اقتصاد کشور و ضرورت مقابله جدی با این پدیده شوم بر همگان روشن است. برای مقابله جدی با قاچاق کالا بررسی راه های ورودی و خروجی و نیز نوع کالاهایی که به طور قاچاق وارد بازار داخلی می وشند یا از مرزهای کشور خارج می گردند و زمینه های اجتماعی و فرهنگی و بین المللی ضرورت دارد تا بتوان در ارزیابی نوع کالاهای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق و نتایج روشنی دست یافت.

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده اند و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای وارداتی و مقایسه آن با تولید داخلی و راه های مبارزه با قاچاق به نتایج روشنی دست یافت.

کلمه قاچاق را معمولا درباره اسلحه و مهسات و خصوصا مواد مخدر به کار برده ان و مبارزه با آن را حتمی و قطعی می دانند اما اینکه این قاچاق در مورد کالای صادرات واردات ارز، دخانیات شیلات، چوب های جنگلی، پرندگان، حیوانات باغ وحش و آثار باستانی صدق کند به ذهن عامه خطور نمی کند. با همین پیش گفته و با توجه به آمار و شواهد موجود در رابطه با قاچاق کالاهای صادراتی، وارداتی و نیز کالاهایی که یارانه به آنها اختصاص یافته است، مطالبی را در خصوص پدیده قاچاق در مناطق مرزی عرضه می دارم.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

 • قاچاق و زمینه های پیدایش آن

بر اساس تعاریفی که از فرهنگ های لغت به دست آمده، معمولا فعالیت قاچاق را فعالیتی تعریف می کنند که طوی ان کالاهای بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرگی به طور مخفیانیه و غیرقانونی وارد کشور شده یا از آن خارج

یا به بیان دیگر به صورت واردات و دیگری قاچاق به صورت صادرات.

در ماده ۲۹ قانون امور گمرگی موارد مختلفی در ارتباط با قاچاق کالا مطرح شده که هر دو زمینه ورود و خروج کالا را در بر می گیرد. موارد مختلف این ماده به شرح زیر است:

 • وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به روش غیرمجاز،
 • موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کالا،
 • بیرون بردن کالای تجارتی از گمرگ بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی وعوارض، خواه عمل در حین خروج از گمرگ یا بعد از خروج کشف شود. هر گاه خارج کننده، غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد؛ گمرگ، عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می شود پس از دریافت حقوق گمرگی و سود بازرگانی
 • ، طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
 • تعویض کالای ترانزیت خا رجی یا برداشتن از آن،
 • اظهار کردن کالای«ممنوع الورود» یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر،
 • وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده،
 • خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورد یا صدور قطعی ان ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان
 • واگذاری کالای معاف، مندرج در ماده ۳۷ به هر عنوان بر خلاف مقررات این قانون یا پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی و عوارض مربوط،
 • اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرگی و سود بازرگانی، عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع،
 • بیرون بردن کالا از گمرگ با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف واقع یا اسناد خلاف واقع،
 • اظهر خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور شود.
 • علل عمومی و علل خاص قاچاق کالاها به خارج از کشور

در خصوص قاچاق کالا به داخل یا خارج کشور علل مختلفی طرح شده است مانند کثرت تعداد مجوزهای واردات، تعدد سازمانهیا گواهی دهنده، عدم ثبات قوانین و مقررات، پایین بودن میزان ریسک

خصوصا در مناطق مرزی، عدم تکافوی تولید داخلی برای تامین نیازهای داخلی، بالا بودن نرخ تعرفه در مقایسه با سایر کشورها و رواج جریان پول شویی در کشور و مانند آن. مهمترین علتی که برای قاچاق کالا از داخل کشور به خارج از کشور مطرح بوده و مرتبط با مسئله یارانه هاست، پایین بودن قیمت برخی کالاهای اساسی و عمومی در کشور به علت برخورداری از یارانه است.

وجود ] است چرا که قیمت بعضی از کالاهای داخلی مانند بنزین، گازوئیل، آرد، دارو و پودرهای شوینده به علت اختصاص یارانه از طرف دولت به آنها در بازار داخلی به مراتب کمتر از بازارهای کشورهای همسایه است. تا زمانی که پرداخت یارانه ها در داخل کشور هدفمند نشود، این اختلاف قیمت ناشی از پرداخت یارانه بر جای خود باقیم مانده و قاچاق هم سودآور خواهد بود.

انگیزه قاجاق برخی از کالاهای غیر یارانه ای به خارجی ] از نهاده های کاشورزی مانند  جو و سبوس مربوط است که به صورت یارانه ای در اختیار کشاورزان و دامداران قرار می گیرد.

قاچاق کالا به خارجی از کشور با کاهش عرضه نسبت به تقاضا در داخل، بر قیمتهای بازار داخلی آثار نامطلوبی بر جای گذاشته و به ویژه اقشار آسیب پذیر را در تامین نیازهی اساسی خود با مشکل مواجه می سازد.

در حال حاضر بخش عمده ای از یارانه های آشکار و پنهان که بابت ارزان نگهداشتن حاملهای انرژی و کالاهای اساسی مصرفی بر دوش دولت تحمیل می شود به آرد(نان) و بنزین و برخی کالاهای دیگر اختصاص دارد. وجو قیمتهای یارانه ای برای کالاهای از قبیل تراکتور و کمباین، سرمایه گذاری برای تولید این کالاها را تحت تثیر قرار داده ] و قند و شکر، رغبت سرمایه گذاری برای افزایش بازدهی و کاهش هزینه تمام شده تولید این کالاها را کاهش داده است.

 

تاثیر یارانه ها بر قاچاق کالا

دراین قسمت هدف اصلی آن است که مشخص شود عمده ترین کالای مشمول یارانه کدام اند و وضع آنها بر اساس آمار و اطلاعات موجود از لحاظ قاچاق کالا چگونه است] از ایجاد ابهام های احتمالی، به ذکر و توضیح برخی مفاهیم پرداخته می شود.[۱]

متن کامل در نسخه ابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

انواع یارانه های

یارانه ها بر اساس اهداف دولت، مرحله پرداخت، نحوه طبقه بندی در حسابهای ملی و انعکاس در حسابهای ملی به چند گروه تقسیم می شود:

 • یارانه مصرفی: در جهت تعدیل درآمد گروههای اجتماعی و افزایش نسبی رفاه طبقات کم درآمد و تشویق مصرف کالاهای تولید شده داخلی،
 • یارانه تولیدی: به منظور حمایت از تولید کنندگان کالاهای مورد نیاز جامعه که به جهت هزینه تمام شده بالا، توان ادامه فعالیت با قیمتهای بازار را ندارند.
 • یارانه توزیعی: کمکهایی جهت کاهش هزینه های توزیعو کاهش قیمت بای مصرف کنندگان.
 • یارانه خدماتی: در جهت افزایش ارائه خدمات و کاهش قیمت آنها برای مصرف کنندگان.
 • یارانه صاداراتی: برای حفظ و گسترش بازارهای کالاهای صادراتی و افزایش قابلیت رقابت صادرکنندگان در بازارهای جهانی.
 • یارانه جایگزینی: در مواردی که ظرفیت تولیدی بالقوه کالایی در داخل کشور وجود داشته باشد با پرداخت یارانه می توان تولید داخلی آن را افزایش داد و آن کالا را جایگزین واردات کرد.

۳- تخصیص منابع یارانه

پرداخت یارانه به اشکال مختلف و به صورت آشکار و پنهان در بخشهای مختلف اقتصادی، منابع و امکانات کشور را به سوی تولید و عرضه هر چه بیشتر کالاها و خدماتی سوق داده است که در تولید آنها از کالاها و موارد مشمول یارانه بیشترین استفاده می شود.

افزایش انحراف از سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی تحت تاثیر گسترش عدم شفافیت در نظام اقتصادی و مداخله روز افزون دولت در فعالیتهای اقتصادی و به ویژه قیمت گذاری کالاها و خدمات توزیعی موجب شده است تا سرمایه گذاریها به بخشهای دارای مزیت نسبی و قابلیت ] به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر، پرداخت یارانه های تولید کنندگان یا مصرف کنندگان را تقبل نماید. توزیع مجدد درآمد تنها یکی از اهداف پرداخت یارانه به مصرف کنندگان است و این پرداخت می تواند اهداف دیگری مانند حفظ ثبات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع را نیز به همراه داشته باشد، اما توزیع یکنواخت یارانه بین تمامی افراد  و عدم تخصیص آن براساس گروههای مختلف درآمدی در جامعه نشانه نامطلوب بودن نظام پرداخت یارانه ها در کشور است.

۴- وضع قاچاق برخی از کالاهای یارانه ای

الف- قاچاق دارو

دارو یکی از کالاهایی ] تولید، توزیع، تجویز و مصرف آن در طول دو دهه گذشته مشکلات زیادی به همراه داشته که از آن جمله می توان به روش توزیع انحصاری، کمبود داروهای مورد نیاز مردم، مصرف بی رویه داروها، قاچاق و بازار سیاه دارو و برای قشر وسیعی از افراد جامعه اشاره کرد. به دلیل آنکه نرخ عرضه داروی تولیدی کشور ] کاهش تدریجی یارانه ها در این بخش و آزادسازی تولید آن به نظر می رسد این محصول از سبد قاچاق به خارج از کشور درحال حذف شدن باشد.[۱]

 

ب- قاچاق پودرهای شوینده

با توجه به ارزان تر بودن نرخ پورد شوینده در داخل کشور نسبت به کشورهای همجوار، همه ساله مقداری از این محصول به خارج از کشور قاچاق می شود. طبق آمار موجود ارزش کشفیات قاچاق پودرهای شوینده به خارج از کشور در سالهای ۸۰ و ۸۲ و ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۸۳، به ترتیب حدود ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۵ میلیارد ریال بوده است که نسبت به میزان تولید و مصرف داخلی آن، رقم قابل توجهی نیست اما به هر حال موجب خارج شدن مقداری ارز از کشور می ] صادرات و کشفیات قاچاق پودرهای شوینده

طی سالهای (۸۳-۱۳۸۷)                    (میلیارد ریال)

سالارزش صادارتارزش قاچاقنسبت ارزش قاچاق به کل صادرات
۷۸۶۱۳۴*
۷۹۵۷۲۱*
۸۰۴۹۱۰۱۰۷۲/۲
۸۱۲۵۵۵۱*
۸۲۳۰۵۶۵۱۰۶۴/۰
ده ماهه ۱۳۸۳۱۵۴۴۵۲۱۵۰۱/۰

* رقم مورد نظر در دسترس نیست.

 

 

ج- قاچاق مواد سوختنی

همان گونه که در جدول شماره (۲) نشان داده شده است، قیمت بنزین در کشورهای پاکستان و ترکیه حدود ۱۰ برابر و در افغانستان حدود ۴ الی ۵ برابر کشور ما و قیمت ازوئیل ] این فرآورده ها به کشورهای یاد شده صورت می گیرد. تذکر این نکته ضروری است که عمده قاچاق سوخت به این کشورها شامل بنزین و گازوئیل است.

جدول شماره ۲٫ مقایسه قیمت بنزین و گازوئیل

             در ایران و کشورهی همسایه      (لیتر/ ریال)

کشوربنزینگازوئیل
ایران۸۰۰۲۰۰
پاکستان۸۰۰۰-۷۰۰۰۸۰۰۰-۷۰۰۰
ترکیه۸۰۰۰۸۰۰۰/۷۰۰۰
افغانستان۴۰۰۰-۳۰۰۰۴۰۰۰-۳۰۰۰

 

با توجه به این حقیقت که قاچاق از طریق استانهای مرزی کشور صورت می گیرد، چنانچه ۵۰ درصد از سهمیه توزیعی مواد سوختنی در استانهای مرزی کشور به کشورهای هنجوار قاچاق شود، با توجه به توزیع روزانه ۴ میلیون لیتر در استانهای مرزی کشور، می توان فرض نمود که روزانه حدود ۲ میلیون لیتر مواد سوختنی به کشور همجوار (ترکیه، پاکستان، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس) قاچاق می شود.

متن کامل در نسخه ابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

د- قاچاق سایر کالاها

سایر کالاهای عمده که در معرض قاچاق به خارج از کشور هستند عبارتند از آهن آلات، احشام، گوسفند زنده، روغن، قیر و نظایر آن. بررسی آمار ارزش کشف شده قاچاق کالاها به خارج از کشور نشان می دهد که هم مقدار ارزش و هم سهم آن در کل قاچاق کالای کشور (قاچاق وارداتی و صادراتی) رو به ] قاچاق کالاهای وارداتی و صادراتی کشور از ۱۳ درصد به حدود ۵ درصد رسیده است.

جدول شماره ۳٫ اقلام عمده کالاهای قاچاق صادراتی کشف شده

 

                             در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ و ۱۰ ماه نخست ۱۳۸۳                    (میلیون ریال)

کالاسال ۱۳۸۰کالاسال ۱۳۸۱کالاسال ۱۳۸۲کالاده ماهه ۱۳۸۳
مواد نفتی۴۳۴۵۱فرآورده های نفتی۲۲۱۰۶گازوئیل۱۵۲۹۷گازوئیل۳۳۶۳۴
گازوئیل۳۴۶۱۴قیر۱۴۴۷آلومینیوم و ضایعات۱۴۸۳۶نفت سفید۸۳۷۵
آهن۸۵۸فرش۲۷۲سایر فرآورده های نفتی۳۶۶۴روغن موتور۳۴۸۲
بنزین۸۳۰پوست۲۳۰سایر ماشین آلات۲۷۸۷آهن و ضایعات۱۱۹۲
گوسفند۳۳۴محصولات سرامیکی۱۹۹نفت سفید۲۷۳۷بنزین۱۰۵۵۸
احشام۳۱۰کود۱۵۲بنزین۱۰۶۱اتومبیل۸۱۴
روغن۳۶۲پلاستیک۷۰مصنوعات سرامیکی۵۱۰سایر  فرآورده های نفتی۸۰۴
پودر شوینده۱۰۷روغن موتور۱۰۷روغن موتور۴۸۱نخ۵۸۶
سایر مواد سوختنی۸۵تور ماهیگیری۶۱موتور سیکلت۳۷۰موتور سیکلت۴۱۳
سیگار۴۹پورد شوینده۱۰۷کود شیمیایی۲۲۸
پودر شوینده۱۵
جمع۸۰۸۵۱۲۴۶۹۳۴۱۸۵۰۳۹۶۰۳

جدول شماره ۴٫ ارزش کالاهای قاچاق کشف شده و نسبت ارزش قاچاق کالای صادراتی

به کل ارزش قاچاق کشف شده درسالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳                    (میلیون ریال)

سالارزش قاچاق کالای وارداتیارزش قاچاق کالای صادراتیجمع کلنسبت ارزش قاچاق کالای صادراتی به کل
۱۳۸۰۵۴۳۲۴۱۸۰۸۵۱۶۲۴۰۹۲۱۳۵
۱۳۸۱۲۶۴۸۵۵۲۴۶۹۳۲۸۹۵۴۸۵/۸%
۱۳۸۲۶۱۰۹۸۲۴۱۸۵۰۶۵۲۸۳۲۴/۶%
ده ماهه نخست ۱۳۸۳۷۳۲۹۶۹۳۹۶۰۳۷۷۲۵۷۲۱/۵%
جمع کل۲۱۵۲۰۴۷۱۸۶۹۹۷۲۳۳۹۰۴۴۸%

مأخذ: گزارش نقدی کردن یارانه ها و تاثیر ان بر قاچاق کالا، دفتر برنامه ریزی و بهبود سیستم های گمرگی، گمرگ ایران سال ۱۳۸۳

چکیده :] در مورد قاچاق کالا در مناطق مرزی به حق می توان این گفته یکی از اقتصاددانهای کشور را تکرار و تاکید نمود که:

قاچاق کالا بیماری مهلک اقتصاد کشور است.

و به جرأت می توان بیان نمود که پدیده قاچاق کالا درمناطق مرزی از جمله مهمترین مسایلی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه می باشند و مشکلات اقتصادی آنها با توجه به این مساله بیشتر و بیشتر می شود.

از طرفی باید گفت یکی از علل عمده پدیده قاچاق کالا در مناطق مرزی مساله یارانه اختصاص یافته به برخی کالاها می باشد که متاسفاده به مساله قاچاق کالا در مناطق مرزی دامن می زند.

البته باید گفت مساله یارانه اختصاص یافته به برخی کالاها با تصمیماتی همراه با حسن نیت از سوی دولتها صورت می گیرد و ]اذ می نمایند اما متاسفانه این تصمیمات گاه نتیجه نادرست به بار می آورد ودولتهای با ]ایل از

، ] است لذا بدیهی است که همانند سایر مقولات مزایا و معایبی نیز بر آن مترتب باشد که به اجمال به آنها اشاره می گردد:

 • الف- مزایای اساسی اختصاص یارانه
 • تامین امنیتی غذایی اقشار نیازمند و مجموعه حقوق بگیران ثابت(اقشار آسیب پذیر) از نظر تامین حداقل کالری (انرژی) و پروتئین مورد ] مجموعه شاخصهای هزینه خانوار و دهکهای پایین درآمدی،
 • ایجاد امکانات مناسب برای دسترسی آسان و استفاده تمامی اقشار از کالاهای مشمول یارانه،
 • تامین رضایت عمومی و امنیت اقتصادی- اجتماعی کشور،
 • افزایش قدرت خرید مردم و محدود نمودن دامنه فقر،
 • رفع تنگناهای ساختاری تولید که خارج از توان بخش خصوصی است،
 • تامین کافی و به موقع کالاهای اساسی واستراتژیک و بهره برداری مناسب از موقعیت های ذخیره سازی کالاها توسط دولت،

ب- معایب و مشکلات اختصاص یارانه

 • ایجاد روش چند نرخی در بهای کالاها در جامعه،
 • ایجاد محدودیت در پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی،
 • ایجاد زمینه برای نبود بهره وری کافی ] کشور، به ویژه کشورهای همسایه،

ج- پیشنهادها

 • حرکت در جهت اصلاح قیمتهای کالاهای یارانه ای به ویژه مواد ] درآمد جامعه،
 • دسته بندی یارانه ها و تعیین اولویت برای آنها بر اساس نقشی که هر یک از کالاهای یارانه ای در زندگی مردم ایفا می کنند،
 • حفظ یارانه هایی که در سلامتی جسمی و روانی افراد کم درآمد جامعه نقش عمده دارند،
 • توزیع بهینه یارانه بر اساس نیاز گروههای مختلف درآمدی،
 • گسترش بیمه های درمانی به منظور حمایت از افراد کم درآمد از گران شدن دارو و خدمات درمانی،
 • تلاش در جهت شفاف نمودن هر چه بیشتر وضع یارانه ها و مشخص کردن آن در ارقام بودجه،
 • اولویت بندی یارانه ها و نقدی کردن آنها و برنامه ریزی برای حذف تدریجی برخی از یارانه ها مانند مواد ] منطقه ای و جهانی به منظور مبارزه با قاچاق کالاهای یارانه ای،
 • افزایش مراقبت و کنتر همه جانبه در مبادی ورودی و خروجی کشور به منظور ممانعت از فعالیت قاچاق به خصوص قاچاق کالاهای یارانه ای.

امید دولتمردان کشورمان با بهره گیری از نظرات ارزنده اقتصاددانان خبره تبوانند با برنامه ریزی های دقیق و بهنگام ] سرمایه های کشور در مرزها و پدیده قاچاق کالا که خود پیامدهیا اسفبار دیگری در زمینه های اشتغال]

هایی که حکم پیشگیری را دارند از هزینه ای هنگفت درمان احتمالی جلوگیری نمایند.

«والسلام»

متن کامل در نسخه ابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”نتیجه گیری / جمع بندی ” icon=”fa-pencil-square-o”]ایران کشوری با چندگانگی فرهنگیست که از گروه‌های زبانی و نژادی بسیاری تشکیل شده است که به طور رسمی اکثریت شیعه هستند. بسیاری از ایرانیان به زبان‌های فارسی، آذری، کردی، لری، بلوچی، گیلکی و عربی عراقی صحبت می‌کنند اما زبان رسمی در ایران در عصر حاضر زبان فارسی است. ایران به عنوان یک سرزمین و یک ملت، پیشینه‌ای کهن دارد و یکی از تاریخی‌ترین کشورهای جهان به‌شمار می‌رود.

ایران تا سال ۲۰۱۲ بزرگترین تولیدکننده پسته،[۱۷] زعفران،[۱۸] خاویار،[۱۹] زرشک،[۲۰] فیروزه،[۲۱] میوه‌های شفتی (مثل زردآلو)[۱۷] و فرش دستباف[۲۲] در جهان بوده و پس از مصر رتبه دوم تولید خرما[۱۷] را دارد. همچنین بزرگترین ذخیره فلز روی در جهان است.[۲۳]

ایران همچنین هشتمین تولیدکننده میوه،[۲۴] دومین تولیدکننده خیار،[۲۵] نهمین کشور در تعداد پرسنل نیروهای نظامی،[۲۶] دهمین کشور در تعداد تانک‌های نظامی،[۲۷] چهارمین تولیدکننده سیمان،[۲۸] نهمین تولیدکننده آهن،[۲۹] هشتمین تولیدکننده لیمو،[۳۰] دهمین تولیدکننده انگور،[۳۱] دومین تولیدکننده زردآلو،[۳۲] هشتمین تولیدکننده مرغ،[۳۳] سومین تولیدکننده گاز طبیعی،[۳۴] ششمین تولیدکننده نفت،[۳۵] سومین صادرکننده نفت،[۳۶] ششمین تولیدکننده پیاز،[۳۷] دومین تولیدکننده گردو،[۳۸] سومین تولیدکننده هندوانه،[۳۹] هفتمین تولیدکننده گوجه فرنگی،[۴۰] هفتمین تولیدکننده مرکبات،[۴۱] چهارمین تولیدکننده بادام[۴۲] و هفتمین تولیدکننده پشم[۴۳] در جهان است.[/tab][tab title=”منابع ” icon=”fa-pencil-square-o”]

 1. روزنامه ایران، شماره ۲۷۱۷
 2. روزنامه صبح اقتصاد، ۲۷/۱۱/۸۲
 3. روزنامه همشهری ۲۰ اردیبهشت ۷۵
 4. روزنامه همشهری شماره ۳۰۸۳
 5. روزنامه همشهری شماره ۳۰۸۳
 6. روزنامه همشهری، ۳۰/۶/۸۲٫ شماره ۳۱۷۳
 7. روزنامه همشهری، شماره ۳۰۹۹،۱۶/۴/۸۲
 8. شمس الدینی، شهباز، بررسی پدیده قاچاق، تکثیر و بخش از مرکز تحقیقات وزارت بازرگانی.
 9. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران
 10. قانون و مقررات مناطق آزاد و تجارت چاپ شورای مناطق تجاری- صنعتی

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
2900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

17 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Yagut/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نويسنده

publisher4 222 نوشته در *** نِگزاوار *** دارد . مشاهده تمام نوشته هاي

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.