no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج موفق - تحقیق علمی رشته مطالعات خانواده-

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان – تحقیق علمی رشته مطالعات خانواده- ضرورت در نظر گرفتن ملاک ها و معیار ها در انتخاب همسر- منشاء خانواده و تحولات تاریخی آن – اشکال مختلف خانواده و خصوصیات آنها به اختصار -معیار و ملاک های مشترک
zip
بهمن ۷, ۱۳۹۵

علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان – تحقیق علمی رشته مطالعات خانواده- ضرورت در نظر گرفتن ملاک ها و معیار ها در انتخاب همسر- منشاء خانواده و تحولات تاریخی آن – اشکال مختلف خانواده و خصوصیات آنها به اختصار -معیار و ملاک های مشترک


بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج موفق - تحقیق علمی رشته مطالعات خانواده- ضرورت در نظر گرفتن ملاک ها و معیار ها در انتخاب همسر- منشاء خانواده و تحولات تاریخی آن - اشکال مختلف خانواده و خصوصیات آنها به اختصار -معیار و ملاک های مشترک

پایان نامه رشته روانشناسی در ۶۹ صفحه
[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]

بررسی علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان عنوان پژوهشی است که پیش رو دارید . هدف از پژوهش حاضر شناخت علل و عوامل موثر بر ازدواج موفق دانشجویان بوده وسعی شده بعضی از معیار ها از نظر دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد تا نمتایج حاصل از آن برای سایر دانشجویان مفید واقع شود . جامعه آماری تحقیق دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و نمونه آماری ۵۰ نفر از دانشجویان می باشند . روش تحقیق نیز توصیفی و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در آخر داده ها از طریق روش آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .[/tab][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]یکی از نماد های مهم اجتماعی که به لحاظ اهمیت نقش و کارکردهای مختلف مورد توجه علمای مذهبی ، اخلاقی و صاحبنظران تعلیم و تربیت ، جامعه شناسی و روانشناسی قرار گرفته است . نهاد خانواده می باشد نهادی که بر اثر ازدواج یک زن و مرد پدید می آید و وجود فرزندان آن را تکمیل می کند .

خانواده عبارت است از کوچکترین مسئله اجتماعی که از زن و مرد و فرزندان آنها تشکیل میشود . خانواده هسته کوچکی از اجتماع در همه جوامع بشری بوده و در انتقال مواریث اجتماعی تاثیر زیادی داشته است .

خانواده اولین پایگاه انتقال عناصر فرهنگی به نسل جدید است و عاملی موثر در رشد و شکوفایی استعداد های آدمی و گسترش فرهنگ بشری به شمار می رود .

در فرآیند زندگی مواردی است که فرد باید از بین چند راه یک راه را انتخاب نماید گزینش یک راه از بین چند راه چنانچه با مطالعه و بصیرت انجام نگیرد ، ممکن استا نتایج مطلوبی در بر نداشته باشد. لذا کمک گرفتن از مشاور در انتخاب مناسب می تواند در توفیقات بعدی اثرات مفیدی داشته باشد .

عدم تعادل جنسی ، فشارهای اقتصادی و معیشتی تامین یک زندگی خانوادگی ، شرایط فرهنگی جامعه و سنت هایی که کاکرد مطلوب خود را از دست داده و بلکه کارکرد منفی پیدا کرده اند و امکان ازدواج درست و تشکیل زندگی خانوادگی پ=ایدار را برای خیل عظیمی از جوانان کشور دشوار کرده است . و بالاخره گروهی نیز با هنجار شکنی و بی وفایی ، ازدواج نا خواسته و نا مطلوب را در ظاهر ادامه می دهند اما با نوعی طلاق عاطفی ، دل گروهی دیگری دارند و آشیانه ای دیگر بنا می کنند .[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

نظریه ها :

۱ از نظر دورکیم علل و عوامل اصلی مربوط به ازدواج جوانان افزایش سطح توقعات و انتظارات جوانان ازدواج می باشد . { بررسی تطبیقی تغییرات ازدواج مهدوی ص ۴۶ }

۲ کنیزی : معتقد است در ساخت اجتماعی امریکا و انگلیس در واقع۹۹۹۹۹۹ هیچ چیز به اندازه مذهب بر الگوهای کنونی رفتار زوجیت موثر است . { جامعه شناسی خانواده ساروخانی ص ۴۶ )

۳ به عقیده لوگال تا پیش از ازدواج ، مذهب بر رفتار جوانان موثر است لیکن پس از زناشویی نا باوریهای دینی یکی از طرفین دشواری های فراوانی برای آنها فراهم می کند .

۴ به عقیده هالینگشد یکی از مهمترین عواملی که هنگام انتخاب همسر بر تصمیم فرد و جامعه اثر می گذارد اعتقاد دینی است . { ساروخانی ص ۶۵ }

۵ بوساروبل معتقد است زناشویی میان زن و مردی که مذاهب مختلف دارند به دشواریهای شخصی و خانوادگی گوناگون می انجامد . { ساروخانی ص۶۴ }

۶ آلن ژایرار معتقد است آگاهیهای جمعیت شناسانه درباره سن همسران به هنگام زناشویی آموزنده است و می دانیم که بیشتر اوقات ، افرادی با هم پیوند زناشویی می بندند که از لحاظ سنی به هم نردیک باشند . { ساروخانی ص ۴۹ }

۷ کرونولد می گوید نظریه همجواری می پذیرد که ازدواج در میان اشخاصی که از نظر مکان به یکدیگر نزدیک هستند به مقیاس گسترده تری انجام می شود تا ازدواجی که کعلول تصادف باشد     { ساروخانی ص ۴۶ }

۸ لسلی : تحقیقات جامعه شناسان امریکایی نشان داده است که بیش از نیمی از ازدواجهایی که در شهر ها انجام شده بین کسانی بوده که در همسایگی و نزدیکی یکدیگر زندگی می کنند . { مهدوی ص ۳۸ }

۹ نوک ورسی : اگر دو شریک ازدواج ، همسن باشند از نو ساختن سر نوشت بر مبنای خاطره مشترک پیوسته ، آسانتر انجام می گیرد . { مهدوی ص ۴۱ }

۱۰ هر چه ارتباط اجتماعی اعضا به یکدیگر نزدیک تر باشد کنش متقابل بین آنها متواتر تر است { مهدوی ص ۴۱ }

۱۱ به تمایل افراد هم قد برای ازدواج با یکدیگر تکیه می کرد ( پیر سون ) { ساروخانی ص ۱۹ }

۱۲ کارسون : چون انتقادات شیوه نگرش اشخاص در سنین مختلف فرق می کند و افرادی که دارای سن متفاوت هستند در فرهنگ و اندیشه ایشان نیز متفاوت وجود دارد . لذا تفاوت وسیع سنی با خود تفاوتهای وسیع فرهنگ و جهان بینی را به همراه خواهد آورد و بر بقای زوجیت و سعادت زناشویی تاثیر خواهد گزارد . { ساروخانی ص۵۳}

۱۳ هامیلیتون معتقد است میان سعادت خانوادگی و همگونی تحصیلات بستگی مستقیماً وجود دارد . { اعزاری ص۹۸ }

۱۴ میشل ازدواج همسایگان نیز بسیار متداول است نیمی از ازدواجهای شهری ازدواج میان افراد یک محله است . { عزاداری ص ۹۷ }

۱۵ لیچتر

مرد است . { اعراز۹۹ }

۱۶ کونیگ تنها افراد ممتاز طبقه پایین تر می توانند بر طبقه بالا راه بیابند یعنی از ویژگیهایی خاص بر خور دارند این ویژگی ها برای دختر ها زیبایی و محبوبیت عمومی آنها و برای پسر ها ورزشکار خوب بودن ، یا محصل نمونه بودن بود { اعرازی ص ۹۷ }

اهمیت و ضرورت تحقیق :

علمای تربیتی و روانشناسی یکی از مهمترین نهاد های موثر در شد ، تربیت و رفتار آدمی را نهاد خانواده می دانند .

این سازمان اجتماعی اولین و با وام ترین عامل در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان است و تاثیر قابل ملاحظه ای در رشد جسمانی ، اجتماعی ، اخلاقی ، عاطفی ، عقلانی آنان داشته و دارد . در حقیقت فرد خانواده متولد می شود ، در سازمان خانواده زندگی می کند ، در مواقع نیاز به خانواده روی می آورد و در پرتو زندگی خانوادگی سکوت و آرامش می

می رود.

بنابراین نهاد خانواده به لحاظ کارکردهای مختلف نظیر :

  • انتقال عقاید ، آداب و سنن و تجاری بشری به نسل جدید .
  • ایجاد کانون آسایش و خوشبختی برای زن و مرد
  • ارضای غریزه جنسی و رفع پاره ای از نیاز های اعضای خانواده
  • لذت بردن از زندگی
  • بهرمندی از محبت
  • مددکاری و تعاون بین افراد
  • بقاء و تداوم نسل
  • رشد و شکوفایی استعداد ها و خلاقیت های هر فرد

از اهمیت زیادی بر خوردار بوده ، تشکیل آن مورد نیاز و تاکید است در مکتب اسلام نیز ازدواج و تشکیل خانواده همواره و مورد تاکید قرار گرفته است . پیامبر اکرم (ص) فرموده اند که : « هیچ بنایی در اسلام محبوبتر از بنای ازدواج در پیشگاه خداوند متعال نیست »

 

 

اهداف تحقیق :

الف اهداف کلی :

بررسی  علل و عوامل موثر در ازدواج دانشجویان متاهل .

ب اهداف جزئی :

۱

و تحلیل تاثیر عوامل اقتصادی .

۴ بررسی و تحلیل تاثیر عوامل جغرافیایی در ازدواج .


فرضیه های پژوهش :

۱ هرچه افزایش سطح توقعات و انتظارات جوانا بیشتر ، مشکلات ازدواج جوانان هم بیشتر .

۲ هر چه افراد مذهبی تر وقوع ازدواج زودتر

۳ هر چه شباهتهای جسمی دو طرف بیشتر ، تمایل افراد برای ازدواج بیشتر .

۴ هر چه تفاوتهای سنی کمتر ، بقای زوجیت بیشتر

۵ هر چه زن و مرد از نظر مکانی به هم نزدیک تر ازدواج موفق تر

و عروسی مانعی است بر سر ازدواج جوانان .

۹ مشکل نداشتن سر پناه و مسکن از موانع دیگر در امر

ازدواج می تواند باشد .

سوالات پژوهش :

۱ آیای سرح توقعات و انتظارات جوانان در امر ازدواج تاثیری دارد ؟

۲ آیا اعتقاد مذهبی جزء ملاک های اصلی برای ازدواج به حساب می آید ؟

۳ آیا شباهتهای جسمی در تمایل افراد به ازدواج نقش دارد ؟

۴ آیا سن از عوامل موثر در تاخیر ازدواج است ؟

۵ آیا نزدیکی مکانی در ازدواج نقش مهمی دارد ؟

۶ تفاوت سطح تحصیلات زن و مرد چه تاثیری در امر ازدواج دارد ؟

۷ آیا مادیات زیاد یکی از شاخصهای مهم در ازدواج است ؟

۸ آیا نداشتن سر پنا و مسکن یکی از موانع ازدواج است ؟

۹-  آیا تشریفات زیاد در مراسم عقد و عروسی و موانع ازدواج رابطه دارد .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.
[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

مفاهیم :

 متغییر وابسته : ازدواج

مستقل : توقعات و انتظارات ، مذهبی ، سن ، شباهتهای جسمی ، طبقه اجتماعی ، مکان جغرافیایی ، تحصیلات ، تجملات .

تعاریف نظری :

ازدواج : پایه گذار زن و شوهری است و آن به رابطه قانونی ، عرضی ، دینی ، گفته می شود که زن و شوهر را برای شرکت دایم یا موقت در زندگی با هم پیوند می دهد . ( نعمت ا… تقوی / پاییز۸۳ )

ازدواج فرآیندی است از کنش 

و بطور کلی عمل آنان مورد پذیرش قانون قرار گرفته و بدان ازدواج اطلاق شده است . ساروخانی صفحه ۲۳

سن ازدواج : منظور از سن ازدواج سن زن یا مرد در نخستین ازدواج آنهاست . { نعمت ا… تقوی / پاییز ۸۳ / صفحه ۶۵}

طبقه اجتماعی : به موقعیت اجتماعی و جایکاهی اطلاق می شود که فرد در گروه و مرتبه اجتماعی یک گروه در مقایسه با گروه های دیگر احراز می کند . { توسلی : فاضل / پاییز ۷۶ / صفحه ۲۴۰}

اعتقادات مذهبی : میزان عقیده و باورهایی که فرد نسبت به موضوعات دینی دارد . { علیرضا شایان مهر / ۱۳۷۷ / صفحه ۱۲۷ }

 


 

 

فصل دوم :

 

بررسی پیشینه پژوهش

یا ادبیات موضوع


منشأ خانواده و تحولات تاریخی آن :

خانواده از مهمترین واحدهای اجتماعی است که در همه جوامع بشری وجود داشته است موضوع ازدواج و چگونگی تشکیل خانواده مورد بحث علمای مذهبی ، جامعه شناسان ، فلاسفه ، روانشناسان ، علمای تعلیم و تربیت ، ، شعرا ، نویسندگان و هنرمندان در دوره های مختلف تاریخی و در جوامع گوناگون قرار گرفته است .

برخی از جامعه شناسان ، خانواده را یک سازمان اجتماعی می گویند . برخی از روابط خویشاوندی را که بر اساس همخونی متکی است مبدأ تشکیل خانواده دانند و آن را هسته اولیه تشکیل جامعه میپندارند . برخی عوامل اقتصادی را در پدیدآیی خانواده موثر دانسته اند و گروهی عوامل جنسی و

وظیفه کودک زایی و کودک پروری ، کارکردهای دیگری مانند تولید اقتصادی و آموزش و پرورش را بر عهده داشته است . در طول تاریخ ، خانواده اشکال مختلف داشته است و در هر دوره با تحولات اجتماعی و اقتصادی ، دگرگونی پذیرفته است ، در روزگار کهن ، خانواده ابتدا وسیع بوده و همسران ، فرزندان ، نوه ها ، نبیره ها و بستگاه نسبی وسیعی را در برداشته است . ساختار خانواده نیز در دوره های مختلف تاریخی به صورت تک همسری ، چند همسری ، مادر سالاری ، پدر سالاری ، خانواده گسترده و خانواده هسته ای مطرح بوده است .

عوامل متعددی نظیر ، تحولات صنعتی ، تولید ماشینی ، بسط تخصص ها ، توسعه کارگاهها و کارخانه های جدید موجب شده است که خانواده گسترده به خانواده مستقل و محدود تبدیل شود و از نظر شمار اعضاء اختیارات افراد و مسئولیت تربیتی خانواده هم تغییراتی پدید آید .

 

ضرورت در نظر گرفتن ملاک ها و معیارها در انتخاب همسر :

جامعه مترقی و تعالی آن نیست که از جمعیت فراوان و یا منابع سرشار برخوردار باشد . بلکه جامعه مطلوب و خوب جامعه ای است که در آن

پس ثروت واقعی و غذای جامعه در برخورداری از انسان های شایسته است و افراد شایسته در خانواده های مستحکمی پرورده می شوند .

معیارها باید از مکتب اسلام منبعث شده باشد .

پیامبر بزرگوار اسلام فرمود من به همه عواملی که در خوشبختی انسان ها موثر است . اشاره کرده ام و در مورد همه عواملی که به نوعی رکود و توقف انسان را موجب می شود ، هشدار داده ام .

همه می دانیم که خوشبختی و بدبختی زن و مرد از ابتدای زندگی مشترک آن ۲با یکدیگر آغاز میشود در روایات اسلامی پیشوایان دینی به نکات بسیار دقیق و برجسته ای که عامل پیوند و استحکام و یا موجب تزلزل و شکست خانواده است به طور جدی اشاره کرده اند ، یعنی همچنان که عالم شدن و یا به دست آوردن مال ثروت احتیاج به سعی و فعالیت دارد تشکیل خانواده متعادل و مستحکم نیز نیازمند تلاش و کوشش

معیارهای منطقی و عقلی همه آینده را به طور کامل شناسایی کنند و سپس به انجام پیوند از دواج اقدام نماید .

معیارهای باید بر حفظ نظام خانواده موثر باشد . زن و مرد از صفا و صمیمت است . به همین مناسبت زن و مرد باید انگیزه ازدواج را بر محور امور معنوی قرار دهند ، نه امور مادی همانند زیبایی : زیرا اگر چه زیبایی زن خود یکی از عوامل است که هر انسانی به طور طبیعی جذب آن می شود

اسلام نیز زیبایی زن را مورد توجه قرار داده است ، ولی این به آن معنی نیست که انگیزه ازدواج تنها بر محور جمال و زیبایی دور بزند و امور اخلاقی و معنوی نادیده گرفته شود .

باید توجه داشته باشیم که معیار زندگی مشترک تنها زیبایی ظاهری نیست ، بلکه اخلاق و عفت و سازگاری نیز لازمه زندگی است .

پس اگر به همراه زیبایی روحیات انسانی نباشد ، این زیبایی نیکو و پسندیده نخواهد بود و ازدواج با چنین زنی سعادت و خوشبختی به بار نخواهد آورد . لذا یکی از عوامل خوشبختی این است که ازدواج دختر و پسر تنها بر مبنای زیبایی چهره زن و مرد صورت نگیرد .

معیار و ملاک های مشترک :

۱- اصالت خانوادگی : اولین و اساسی ترین معیار برای انتخاب همسر اعم از زن و مرد ، اصالت خانوادگی است . کلمه ی اصالت از اصل گرفته شده و اصل به معنای ریشه آمده است . یعنی دختر و پسر از خانواده هایی باشند که دارای اصل و ریشه هستند . دختر و پسر باید در خانواده هایی رشد یافته باشند که در آن ها پدر و مادری عاقل و دلسوز با همه ی وجود در رشد و تعالی فرزند کوشیده باشند . برخلاف خانواده هایی که زن و مرد خانه کودکان را به حال خود رها کرده و به دنبال گردش و تفریح خود بوده اند و یا مردانی که بدون دلیل موجهی به تعدد زوجات پرداخته ، فرزندان خود را به حال خود رها کرده اند .

در خانواده

 خارج نمی شوند . به عبارت دیگر پای بند به آبرو و حیثیت آنان از انحراف باز می دارد .

۲ ایمان و دین داری : پای بندی به اصول آیین اسلام یکی از عوامل خوشبختی خانواده است . دختر و پسری که دیندار واقعی باشند از انجام بسیاری از اعمال خلاف خودداری می کنند ، زیرا پای بندی به دین آنان را از انجام اعمال حرام و خلاف باز می دارد . دین عاملی درونی است که همیشه همراه افراد است و آنان را از اتکاب اعمال خلاف انسانی باز می دارد ، درحالی که قانون یک عامل بیرونی است و طبعاً تاثیرات عامل بیرونی در حد ایمان نیست . به همین مناسبت وقتی از پیشوایان دینی سوال می شد که با چه گروهی باید ازدواج کرد ؟ در پاسخ فرمودند : علیک بذوات الدین ؛ بر تو باد ازدواج با افراد متدین . یعنی سعی کن با همسری ازدواج کنی که دیندار باشد ، زیرا دینداری عامل قوی و استواری است که در بسیاری از موارد

: انما بعثت لا نعم مکارم الاخلاق ؛ همانا بر انگیخته شدم تا مکارم

هر گاه یکی از آن دو دچار لغزش و اشتباه شود ، بلافاصله به عذرخواهی پرداخته ، از مراء و جدال جداً خودداری کند ، زیرا مراء و جدال صمیمیت ها را از بین برده ، دشمنی و نفاق را جایگزین آن ها می کند . بدیهی است که طرف مقابل هم باید عذر و پوزش شخصی خطاکار را پذیرا شود .

علی علیه السلام می فرماید : بدترین مردم کسانی هستند که عذر دیگران را پذیرا نمی شوند . شد الناس من لا یقبل عذر المعتذر .

وقتی سئوال می شود که دختران خود را به ازدواج چه افرادی در آوردند ؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند : من ترضون خلقه و دینه کسی که اخلاقش نیکوو دیندار باشد نکته ی جالب آنکه حسن خلق بر دینداری مقدم داشته شده است .

لازم به یادآوری است که با مطالعه و بررسی روحیات پدر و مادر تا حدودی می توان به خوش اخلاقی پسر و دختر پی برد .

۵ رعایت اصول کفویت : در ترکیبات شیمیایی در عنصری که با یکدیگر ترکیب می شوند هر قدر از نظر هویت وجودی به دیکدیگر نزدیکتر باشند ترکیب آن دو استوار تر و عمیق تر انجام خواهد شد و اگر بین دو عنصر تقاون و پیوندی وجود نداشته باشد ترکیب سست ولرزان است و پس از زمان

و همانندی را در ابعاد سنی ، جسمی ، روحی و روانی ، فرهنگ و علمی رعایت کنند . به عبارت دیگر دختر دیندار باید به شخص دیندار ازدواج کند ، زیرا دیندار و بی دین به طور طبیعی در مواردی با یکدیگر اصطکاک و درگیری خواهند داشت . فرد تحصیل کرده هم باید با شخص درس خوانده ازدواج کند تا یکدیگر را درک کنند .

همچنین تجربه نشان داده است که وقتی اختلاف سن بین دختر و پسر زیاد باشد پس از گذشت سالیانی چند استحکام خانواده دچار تزلزل می شود . البته بدیهی است که همانندی کامل به صورت تطابق امکان پذیر نیست ، ولی این عدم امکان نمی تواند از رعایت همانندی نسبی ممانعت به عمل آورد . بنابراین یکی از عواملی که خوشبختی زن و شوهر را پس از ازدواج تضمین می کند ، رعایت اصول کفویت در حد همانندی نسبی است .

در مکتب اسلام : خانواده متشکل از افراد است و دارای شخصیت مدنی ، حقوقی و معنوی است که بر اساس نکاح ( عقدی که ارتباط طن و مرد را معین می سازد ) پدید می آید ..

دقت در تعاریف فوق نشان می دهد که خانواده یک نوع اجتماع یا سازمانی است که معمولاً مشخصه های زیر در آن دیده می شود :

حضور دارد .

۳- افراد این سازمان وظایف مشترک و گوناگونی را برعهده دارند

۴- حقوق متقابلی نسبت به هم دارند .

۵- منافع مشترکی را دنبال می کنند .

۶- تحقق اهداف معینی را مدنظر دارند .

۷- روابط مشخص و منظمی بین آنان برقرار می گردد و این روابط غالباً صمیمی و همه جانبه است .

۸- تماس مستمر و مناسبات رویارویی بین اعضاء وجود دارد .

۹- تشکل این سازمان بر اساس قراردادهای اجتماعی و در مکاتب الهی بر طبق مبانی مذهبی صورت می گیرد .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

اشکال مختلف خانواده و خصوصیات آن ها به اختصار :

۱- خانواده پدر سالاری : در این خانواده مرد حاکم مطلق بود و همه اعضای خانواده برتری پدر را قبول داشتند .

۲- خانواده مادر سالاری : در این شکل ، تسلط در خانواده از آن زنان بوده و حتی در بعضی مواقع سلطنت نیز بر عهده زن ها و دخترها گذاشته می شده است .

۳- خانواده گسترده : نمونه ی خانوده گسترده بیش تر در جوامع شرقی وجود داشته است و در این نظام خانواده ، فرزندان پس

هسته ای : خانواده هسته ای از زن و شوهر و چند بچه تشکیل می شود . در این نظام فرزندان به محض بزرگ شدن و پس از ازدواج و یا برخورداری از امکانات اشتغال ، خانواده ی جداگانه ای را تشکیل می دهند .

امروزه عوامل متعددی نظیر تحرک جغرافیایی و اجتماعی و در نتیجه جداشدن فرزندان از خانواده برای تحصیل و اشتغال در سازمان های اداری ، صنعتی و آموزشی ، همچنین خودگرایی و نوعی استقلال طلبی موجب رواج و گسترش خانواده های هسته ای شده است .

هدف ازدواج :

ازدواج از ضروریات زندگی انسان به شمار می آید و هدفها و نیازهای بی شماری را تامین می کند . از جمله مهم ترین هدف های

و سرانجام تامین نیازهای روانی اجتماعی فرد را نام برد .

۱- نیل به آرامش و سکون :

مهم ترین نیازی که بر اثر ازدواج تامین می شود ، نیاز به آرامش و امنیت و آسودگی است . این نیاز که در سرشت آدمی ریشه دارد به حدی حائز اهمیت است مه خداوند متعال در بیان فلسفه ی ازدواج در سوره روم ، آیه ۲۱ چنین می فرماید : (( یکی از آیات الهی این است که برای شما از جنس خودتان جفتی را بیافرید تا با او انس بگیرید و آرامش بیابید و در بین شما دوستی و مهربانی قرارداد و در این امر برای افرادی که اهل تفکر باشند ، آیات و نشانه هایی وجود دارد ))

بنابراین قراردادن زوج ( همسر ) برای هر فرد موجب آرامش و امنیت

الاصول محیط خانه وسیله ی آرامش روحی زن و مرد قرار داده شده است .

۲- تامین نیازهای جنسی :

انسان دارای مجموعه ای از نیازها و غرایز است که عدم ارضاء و یا نقص در ارضای هر کدام از این غرایز ایجاد تزلزل در شخصیت را موجب می گردد . یکی از نیرومندترین غرایز انسان عریزه ی جنسی است که بر اثر ازدواج تامین این نیاز در مسیر طبیعی و سالم قرار می گیرد و زن و مرد را از انحراف و گناه مصون می دارد . بنابراین تنها وسیله طبیعی و مشروع ارضای این غریزه ی ازدواج و تشکیل خانواده است .

شاید به همین علت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید : « هرکس که ازدواج کرد نصف دینش را حفظ کرد » و یا

این نیاز جسمانی ، فرد از لحاظ روانی ، ذهنی و اخلاقی نیز به آرامش می رسد . بنابراین فرد پس از ازدواج می توانند این غریزه ی مهم حیاتی را با شیوه ای مطلوب و معقول و اجتماع پسند ارضاء کند و در سایه آن به آرامش دست یابد .

یکی از موضوعات مهم که در ازدواج دختر و پسر است و از ثمرات بزرگ ازدواج شمرده می شود مساله تولید مثل و بقای نسل است که از اهداف اساسی ازدواج محسوب می شود به بیان دیگر تولد انسان هایی که نیازمند تربیت و پرورش صحیح هستند . وجود فرزندان باعث گرمی ، پویایی و صفای کانون خانوادگی

ی زن و شوهر است .

از دیدگاه اسلام وجود فرزتد صالح برای پدر و مادر یک عمل نیک محسوب می شود که در سعادت دنیا و آخرت آنان موثر است .

رسول خدا می فرماید : « تزویج کنید تا صاحب فرزند شوید و بر شمار شما افزوده شود ، زیرا من در قیامت با امتهای دیگر به وسیله کثرت شما مباهات می کنم » در حقیقت زوج ها هستند که رشته ی پیوند بین اعضای یک نسل را از طریق فرزندان خود به وجود می آورند .

۴- تکمیل و تکامل :

هیچ انسانی به تنهایی کامی

به سوی ازدواج سوق داده می شوند و با گزینش همسری شایسته موجبات رشد و تکامل خویش را فراهم می کنند .

هنگامی که فرد در کانون یک زندگی مشترک قرار می گیرد ، در سایه انس و الفت و محبت و روابط نزدیک و صمیمانه ، بیشتر احساس مسئولیت می کند ، استقلال می یابد ، زندگی خویش را هدفدار می کند و از ثمرات کسب و کار و تلاش خود در واحد خانوده ی بنیاد خویش بهره می گیرد .

دز زندگی زناشویی زن و مرد از تشویق ها ، حمایت ها ، رهنمودها و کمک های یکدیگر بهره مند می گردند و دربرخورد با مسائل و مشکلات زندگی از تعاون و همکاری های همسر خویش استمداد می جویند به همین دلیل برخورداری از وجود همسری مومن و شایسته یکی از بزرگترین نعمت های الهی است که برای دنیا و آخرت سودمند خواهد بود .

۵- سلامت و امنیت اجتماعی :

ازدواج و بنای خانواده یکی از ارزشمندترین و مقدس ترین اقدامات برای هر انسان تلقی می شود ، به گونه ای که هیچ اقدام اجتماعی دیگری را نمی توان از جهت ارزش با آن مقابسه کرد . خانواده یک گروه و واحد اجتماعی است و در برگیرنده ی بیشترین ، عمیقترین و اساسی ترین مناسبات انسانی می باشد . ازدواج و تاسیس کانون خانوادگی

، به گونه ای قابل ملاحظه از فسادها ، پلیدیها ، انحراف ها و بی بند و باریها و تجاوزهای جنسی و قتل و جنایت ها کاسته خواهد شد . از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که : « هیچ بنایی در اسلام نیست که نزد  خداوند محبوبتر از ازدواج باشد »

۶- ازدواج از نظر طبیعی برای انسان نوعی کمال محسوب می شود و

 مختلف روانی اجتماعی خود و نیز برای بقای تسل ، آرامش جسم و روان و حل مشکلات گوناگون زندگی به ازدواج نیازمند است .


 

 

فصل سوم

روش و متولوژی پژوهش

روش تحقیق :

تحقیق حاضر از نوع توصیفی است هدف از انجام این نوع پژوهش توصیف عینی ، واقعی و منظم خصوصیات یک موضوع است از این دو روش جهت توصیف کردن و گزارش نویسی از موقعیت ها و وقایع بر اساس اطلاعاتی که صرفاً جنبه مثبت دارد استفاده می گردد در این روش سعی می گردد تا آنچه هست بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذخنی گزارش داده و نتایج

مبادرت ورزیده می شود و ما در این تحقیق به تجزیه و تحلیل بررسی علل عوامل موثر در ازدواج موفق و جمع آوری اطلاعات می پردازیم .

جامعه آماری :

شامل دانشجویان متأهل مجتمع علوم انسانی واحد مشهد می باشد که مشغول به تحصیل در دانشگاه هستند .

نمونه آماری :

نمونه آماری این تحقیق را ۵۰ نفر از دانشجویان متأهل مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد مشهد تشکیل می دهند .

روش نمونه

ه آماری این تحقیق روش تصادفی بوده است یعنی افراد به صورت اتفاقی انتخاب شده اند.

ابزار تحقیق :

برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده که روائی و اعتبار آن محاسبه گردیده است و در برگیرنده معیارهایی برای سنجش سئوالات پژوهش می باشد .

روش استخراج داده ها :

دراستخراج داده ها و تجزیه و تحلیل آن از روش آمار توصیفی ، جداول ، فراوانی ، نمودارهای ستونی در فراوانی بهره گرفته شده است .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

فصل چهارم

ارائه یافته های پژوهش

دانشجوی عزیز :

پرسش نامه ای که در دست شماست جهت انجام یک تحقیق دانشگاهی تهیه شده که در آن ذکر نام و نام خانوادگی

اطمینان از محرمانه بودن اطلاعات به منظور رسیدگی به نتایج صحیح خواهشمند است با دقت و حوصله به سئوالات پاسخ فرمائید .

جنس : زن     مرد    سن ……

۱- شما و همسرتان در جه سنی ازدواج کردید ؟

زن  ۲۰-۱۵ سالگی        ۲۵-۱۲ سالگی    ۳۰-۲۶ سالگی    ۳۱ سالگی به بالا

مرد ۲۰-۱۵ سالگی    ۲۵-۱۲ سالگی    ۳۰-۲۶ سالگی    ۳۱ سالگی به بالا

۲-  در چندمین سال ازدواج به سر می برید ؟

۵-۱ سال    ۱۰-۶ سال       ۱۱ سال به بالا

۳- در کدام دوره از ازدواج هستید ؟

نامزدی         عقد    ازدواج

۴- تحصیلات شما و همسرتان چگونه است ؟

زن : سواد خواندن و نوشتن    تا مقطع راهنمایی   تا دیپلم تا کارشناسی       بالاتر از کارشناسی

مرد : سواد خواندن و نوشتن   تا مقطع راهنمایی   تا دیپلم تا کارشناسی       بالاتر از کارشناسی

۵- شغل شما و همسرتان چیست ؟

زن : بیکار کارمند     آزاد       خانه دار       دانشجو

مرد : بیکار    کارمند     آزاد       دانشجو

 

۶- درآمد ماهانه شما چقدر است ؟

زن : زیر ۱۰۰ هزار تومان       ۲۰۰-۱۰۱ هزار تومان     ۲۰۱ هزار تومان به بالا

مرد : زیر ۱۰۰ هزار تومان      ۲۰۰-۱۰۱ هزار تومان     ۲۰۱ هزار تومان به بالا

۷- شما و هسرتان دارای کدامیک از خصوصیات زیر هستید ؟

مرد : بلند قد             متوسط          کوتاه قد

زن : بلند قد              متوسط          کوتاه قد

۸ از نظر پوشش لباس شما و همسرتان در چه وضعیتی است ؟

زن : شیک پوش          متوسط          بد پوش

مرد : شیک پوش

به طور تقریبی چند روز روزه می گیرید ؟

زن : ۱۰-۱ روز             ۲۰-۱۱ روز          ۳۰-۲۱ روز

۱۲ شما به چه میزان به تجملات در زندگی اعتقاد دارید ؟

خیلی زیاد      زیاد       متوسط      کم     خیلی کم

۱۳ سطوح انتظاراتتان را از خانواده همسر چگونه ارزیابی می کنید ؟

خیلی زیاد      زیاد       متوسط      کم     خیلی کم

۱۴ مراسم ازدواجتان به چه صورت بوده است ؟

باغ و هتل      تالار       منزل       سایر

۱۵ وضعیت مسکن شما چگونه است ؟

رهن و اجاره       شخصی   پدری       سایر

۱۶ محل زندگی شما در هنگام ازدواج ؟

هم شهری        دو شهر مختلف      هم محله ای

۱۷ شما و همسرتان چه نسبتی داشتید ؟

فامیل          آشنایی خانوادگی       دوست           غزیبه

۱۸ از زندگی زناشویی خود راضی هستید ؟

خیلی زیاد      زیاد       متوسط      کم     خیلی کم

 

 

 


محل زندگی در هنگام ازدواج

 

دوشهر مختلف هم محله‌ای Total

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Validهم شهری۳۴۶۸٫۰۶۹٫۴۶۹٫۴
۸۱۶٫۰۱۶٫۳۸۵٫۷
۷۱۴٫۰۱۴٫۳۱۰۰٫۰
۴۹۹۸٫۰۱۰۰٫۰
MissingSystem۱۲٫۰
Total۵۰۱۰۰٫۰

 

با توجه به جدول فوق در بین پاسخگویان ۶۸ درصد در هنگام ازدواج همشهری،۱۶ درصد از دو شهر مختلف و ۱۴ درصد هم محله ای بودند.۲ درصد به این سوال پاسخ ندادند.

 

 

۴۰*خصوصیات زن

 

متوسط Total

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Validبلند قد۲۱۴۲٫۰۴۲٫۰۴۲٫۰
۲۹۵۸٫۰۵۸٫۰۱۰۰٫۰
۵۰۱۰۰٫۰۱۰۰٫۰

 

با توجه به جدول فوق در بین پاسخگویان زن ۴۲ درصد بلند قد و ۵۸ درصد متوسط بودند.

 

 

پوشش مرد

 

متوسط Total

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Validشیک پوش۱۲۲۴٫۰۲۴٫۰۲۴٫۰
۳۸۷۶٫۰۷۶٫۰۱۰۰٫۰
۵۰۱۰۰٫۰۱۰۰٫۰

 

با توجه به جدول فوق در بین پاسخگویان مرد ۲۴ درصد شیک پوش و ۷۶ درصد از نظر پوشش ظاهری متوسط بودند.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

نماز خواندن زن

 

 گاهی اوقات هیچ وقت Total

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Validهمیشه۴۱۸۲٫۰۸۳٫۷۸۳٫۷
۵۱۰٫۰۱۰٫۲۹۳٫۹
۳۶٫۰۶٫۱۱۰۰٫۰
۴۹۹۸٫۰۱۰۰٫۰
MissingSystem۱۲٫۰
Total۵۰۱۰۰٫۰

 

با توجه به جدول فوق در بین پاسخگویان زن ۸۲ درصد همیشه،۱۰ درصد گاهی اوقات و ۶ درصد هیچ وقت نماز نمی خوانند.۲ درصد به این سوال پاسخ ندادند.

 

 

 

 

تحصیلات مرد

 

 کارشناسی بالاتر از کارشناسی Total

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Validدیپلم۱۱۲۲٫۰۲۲٫۴۲۲٫۴
۲۹۵۸٫۰۵۹٫۲۸۱٫۶
۹۱۸٫۰۱۸٫۴۱۰۰٫۰
۴۹۹۸٫۰۱۰۰٫۰
MissingSystem۱۲٫۰
Total۵۰۱۰۰٫۰

 

با توجه به جدول فوق در بین پاسخگویان مرد ۲۲ درصد تا دیپلم،۵۸ درصد تا

به این سوال پاسخ ندادند

 

نسبت زوجین با یکدیگر

 

 آشنایی خانوادگی دوست غریبه Total

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Validفامیل۷۱۴٫۰۱۴٫۰۱۴٫۰
۱۷۳۴٫۰۳۴٫۰۴۸٫۰
۶۱۲٫۰۱۲٫۰۶۰٫۰
۲۰۴۰٫۰۴۰٫۰۱۰۰٫۰
۵۰۱۰۰٫۰۱۰۰٫۰

 

با توجه به جدول فوق در بین پاسخگویان هنگام ازدواج ۱۴ درصد نسبت فامیلی،۳۴ درصد اشنایی خانوادگی،۱۲ درصد دوست و ۴۰ درصد غریبه بودند.

 

 

سن

 

 ۱۹٫۰۰ ۲۰٫۰۰ ۲۱٫۰۰ ۲۲٫۰۰ ۲۳٫۰۰ ۲۴٫۰۰ ۲۵٫۰۰ ۲۶٫۰۰ ۲۸٫۰۰ ۳۰٫۰۰ ۳۱٫۰۰ ۳۲٫۰۰ ۳۴٫۰۰ ۳۵٫۰۰ ۳۶٫۰۰ ۳۹٫۰۰ ۴۰٫۰۰ ۴۱٫۰۰ ۴۶٫۰۰ Total

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid۱۸٫۰۰۱۲٫۰۲٫۲۲٫۲
۱۲٫۰۲٫۲۴٫۴
۴۸٫۰۸٫۹۱۳٫۳
۳۶٫۰۶٫۷۲۰٫۰
۴۸٫۰۸٫۹۲۸٫۹
۲۴٫۰۴٫۴۳۳٫۳
۴۸٫۰۸٫۹۴۲٫۲
۶۱۲٫۰۱۳٫۳۵۵٫۶
۳۶٫۰۶٫۷۶۲٫۲
۲۴٫۰۴٫۴۶۶٫۷
۳۶٫۰۶٫۷۷۳٫۳
۱۲٫۰۲٫۲۷۵٫۶
۱۲٫۰۲٫۲۷۷٫۸
۲۴٫۰۴٫۴۸۲٫۲
۲۴٫۰۴٫۴۸۶٫۷
۱۲٫۰۲٫۲۸۸٫۹
۲۴٫۰۴٫۴۹۳٫۳
۱۲٫۰۲٫۲۹۵٫۶
۱۲٫۰۲٫۲۹۷٫۸
۱۲٫۰۲٫۲۱۰۰٫۰
۴۵۹۰٫۰۱۰۰٫۰
MissingSystem۵۱۰٫۰
Total۵۰۱۰۰٫۰

 

با توجه به جدول فوق در بین پاسخگویان ۴۸ درصد در هنگام ازدواج بین ۱۵ تا ۲۰ سالگی، ۴۰ درصد بین ۲۱ تا ۲۵ سالگی، ۶ درصد بین ۲۶ تا ۳۰ سالگی و۴ درصد بالاتر از ۳۱ سال سن داشتند.۸ درصد به این سوال پاسخ ندادند.

 

میزان رضایت از زناشویی

 

 زیاد خیلی زیاد Total

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Validمتوسط۷۱۴٫۰۱۴٫۰۱۴٫۰
۱۳۲۶٫۰۲۶٫۰۴۰٫۰
۳۰۶۰٫۰۶۰٫۰۱۰۰٫۰
۵۰۱۰۰٫۰۱۰۰٫۰

 

با توجه به جدول فوق در بین پاسخگویان ۶۰ درصد خیلی زیاد،۲۶ درصد زیاد و ۱۴ درصد به طور متوسط از زندگی زناشویی خود رضایت دارند.

 

 

سطح انتظارات از خانواده همسر

 

 کم متوسط زیاد خیلی زیاد Total

FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Validخیلی کم۲۴٫۰۴٫۱۴٫۱
۳۶٫۰۶٫۱۱۰٫۲
۳۱۶۲٫۰۶۳٫۳۷۳٫۵
۱۰۲۰٫۰۲۰٫۴۹۳٫۹
۳۶٫۰۶٫۱۱۰۰٫۰
۴۹۹۸٫۰۱۰۰٫۰
MissingSystem۱۲٫۰
Total۵۰۱۰۰٫۰

 

با توجه به جدول فوق در بین پاسخگویان ۶ درصد خیلی زیاد،۲۰ درصد زیاد،۶۲ درصد متوسط،۶ درصد کم و ۴ درصد خیلی کم از خانواده همسر خود انتظار دارند.۲ درصد به این سوال پاسخ ندادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم

تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش


بیان مسئله پژوهش :

بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج موفق .

مشکلات و محرومیت تحقیق .

۱ محدود کردن تحقیق به مجتمع علوم انسانی

۲ محدود کردن تحقیق به تعداد ۵۰ دانشجوی متاهل از کل مجتمع علوم انسانی .

۳ عدم ارائه پاسخ

کمبود منابع مورد نیاز برای تحقیق

۶ هزینه های بالا .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”نتیجه گیری ” icon=”fa-pencil-square-o”]خلاصه تحقیق :

با توجه به اهمیت موضوع ازدواج و رابطه آن با اجتماع تصمیم گرفتیم به تحلیل عوامل موثر در ازدواج موفق بپردازیم اهداف کلی ما در این تحقیق بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج دانشجویان متاهل . و اهداف جزئی آن بررسی و تحلیل تائید عوامل فرهنگی اجتماعی ، اقتصادی ف عوامب جغرافیایی است . دراین فصل نظریه هایی ارائه دادیم و ار آن فرضیه هایی پیشنهاد دادیم در مورد مذهب ، شباهت جسمی ، تفاوت های سنی ، مکانی ، تحصیلات ، مادیات ، تشریفات ، مسکن و … سوالاتی مطرح کردیم . در فصل ۲ به ادبیات پژوهش پرداختیم . روش تحقیق ما از نوع توصیفی بود . که هدفاز آن توصیف عینی ، واقعی و منظم خصوصیات یک موضوع است .

جامعه آماری ما شامل دانشجویان متاهل مجتمع علوم انسانی است نمونه آماری ما ۵۰ نفر از دانشجویان متاهل مجتمع علوم انسانی واحد مشهد تشکیل می دهند . روش نمونه گیری روش تصادفی است برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است . و برای استخراج داده ها از جدول فراوانی ، نمودار های ستونی ف آمار توصیفی ، بهرمند شدیم .

مشکلاتی که در ایت تحقیق داشتیم عبارت اند از :

۱ محدود کردن تحقیق به مجتمع علوم انسانی

۲ محدود کردن به ۵۰ دانشجوی متاهل

۳ عدم ارائه پاسخ صادقانه از سوی دانشجویان

۴ عدم همکاری بعضی از مسئولین

۵ محدودیت زمانی و کمبود منابع مورد نیاز برای تحقیق

۶ هرینه های بالا [/tab][tab title=”منابع / پی نوشت ها” icon=”fa-pencil-square-o”]1 ساروخانی ، باقر ، ۱۳۷۰ مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده – انتشارات سروش ، نوبت اول

۲ اعزاری ، شهلا ، ۱۳۸۰ جامعه شناسی خانواده – انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

۳ مهدوی ، محمد صادق ، ۱۳۷۷ بررسی و تطبیق تغییرات ازدواج – انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تهران

۴ سایت تبیان     WWW. TEBYAN.IR

( مشاوره ازدواج و خانواده ، تالیف سید مهدی حسینی )

( جوانان و ازدواج ( روانشناسی رفتار زوج های جوان )

( زناشویی را از خوشبختی ، تالیف دکتر کاظمی خلخالی )

( کتاب مقدمه ای بر روان شناسی ازدواج )

( بر گرفته از نشریه ی ( راه زندگی )

کتاب موفقیت .

۵ مهابادی راد ، ناهید ، ۱۳۷۱ روانشناسی ازدواج – انتشارات حافظ

۶ همایونی ، علویه ، ۱۳۷۱ زن مظهر خلاقیت الله ، نشاط اصفهان

۷ کوئن ، بورس ، ۱۳۷۹ – مبانی جامعه شناسی ، ترجمه رضا فاضل ، غلام عباس توسلی .

۸ مظاهری ، آیت ا… ابراهیم ، ۱۳۷۱ انتخاب همسر نشر سازمان تبلیغات اسلامی

۹ مظاهری ، آیت ا… حسین ، ۱۳۷۰ ، اخلاق در خانه ، انتشارات دارالعلم .

۱۰ ونینااونیل ، جورج ، ۱۳۷۲ ، راهنمای ازدواج ، ترجمه ، بهزاد رحمتی ، انتشارات دنیای کتاب

۱۱ نوابی نژاد ، شکوه ، ۱۳۶۷ ، گزارش کمیته تدوین مبانی نظری ، شخصیت زن شورای فرهنگی و اجتماعی زنان

۱۲ مطهری ، مرتضی ، ۱۳۸۰ ، نظام حقوق زن در اسلام ، انتشارات صدرا

۱۳ سگالن ، مارتین ، ۱۳۷۰ ، جامعه شناسی تاریخی خانواده ، ترجمه حمید الیاس نشر مرکز .

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

69صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Nazanin/15.5

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 222 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.