no-img
*** نِگزاوار ***

تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شركت ماني لذيذ و ارائه تحليل هاي مديريتي-تاريخچه شركت

help
*** نِگزاوار ***

ادامه مطلب

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی-تاریخچه شرکت -مدیرت مالی -تجزیه و تحلیل نسبت های مالی -نسبت نقدینگی -تجزیه و تحلیل داده ها
zip
دی ۲۸, ۱۳۹۵

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی-تاریخچه شرکت -مدیرت مالی -تجزیه و تحلیل نسبت های مالی -نسبت نقدینگی -تجزیه و تحلیل داده ها


تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت مانی لذیذ و ارائه تحلیل های مدیریتی-تاریخچه شرکت -مدیرت مالی -تجزیه و تحلیل نسبت های مالی -نسبت نقدینگی -تجزیه و تحلیل داده ها

پایان نامه رشته حسابداری در ۱۱۲ صفحه
[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]مقدمه

امروزه شرکت های صنعتی و خدماتی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را در شرایطی انجام میدهند که تغییرات درجوامع تجاری سریع بوده و رقابت درسطح بسیار بالایی است.

توانایی مدیر مالی در درک و پاسخگویی صحیح و سریع نسبت به وضع بازار و تغییرات آن از امتیازات یک موسسه تجاری محسوب می شود.مدیران برای تصمیم گیری و هدایت واحد تجارتی باید با جنبه ها و ابعاد مختلف مناسب شرکت آشنایی کامل داشته باشند، از آن جمله می توان به تولید، خدمات، فعالیتهای تجاری و بازرگانی و عوامل پشتیبانی نظیر آموزش نیروی انسانی و پردازش اطلاعات اشاره کرد. برای انجام صحیح این مسئولیت ها ونیز جهت شناسایی نقاط ضعف سیستم و بهبود آن استفاده گسترده ای از اطلاعات و گزارشهای مالی به عمل می آید. بدین ترتیب مدیرمالی با استفاده از این اطلاعات و گزارش ها می تواند وضعیت شرکت را ارزیابی نماید و راه حل هایی برای بهبود وضعیت شرکت ارائه نماید. و دراین جا می توان به اهمیت تحلیل های مالی و تأثیرآن درحل مشکلات شرکت پی برد. ما دراین بخش می خواهیم اهمیت تحلیل های مالی را درموفقیت شرکت بررسی کنیم و اینکه هدف ما درانجام این تحقیق چه چیزی باشد، و بیان سوالاتی که دراین تحقیق مطرح شده است؟[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

 • بیان مسئله

-اهمیت تحلیل های مالی در موفقیت شرکت :

تجزیه و تحلیل مالی، فرآیند تشخیص کارایی و موقعیت مالی شرکت براساس اطلاعات حسابداری و صورت های مالی است و همانگونه که درگزارش ها و اطلاعات مالی منعکس است، هدف چنین تحلیلی بررسی، تشخیص کارایی و نحوه عملیات اجرای مدیریت شرکت است. هدف مدیرمالی، اندازه گیری نقدینگی شرکت، سودآوری و عوامل دیگری است که شرکت را

تعیین نقاط ضعف و قوت عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. با مشخص شدن نقاط ضعف عملکرد سیستم، مدیرمالی باید عوامل ایجاد کننده مشکل را تعیین و سپس راه حل مناسبی، جهت برطرف کردن مشکلات ارائه کند.

دراین تحقیق درپی تحلیل عملکرد مالی شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی مانی لذیذ درسال ۸۲، ۸۳ و مقایسه عملکرد شرکت دراین دوسال هستیم.

-بیان سوالات تحقیق:

۱٫وضعیت مالی شرکت درسال ۸۲،۸۳ چگونه بوده است؟

۲٫آیا وضعیت مالی شرکت درسال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ تغییر محسوسی داشته است؟

۳٫تغییر مشاهده شده درسال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ از چه مسائل مدیریتی نشأت گرفته است؛

 • هدف وضرورت انجام تحقیق

دربررسی سازماندهی شرکت ها استفاده از یک ساختار مالی مشخص و هدفدار مشاهده شده است که مدیر مالی وظایف معینی را برای تحقیق اهداف از پیش تعیین شده دنبال می کند.

نقطه آغاز پیدایش یک ساختار مالی هدفدار، تعریف اهداف قابل اجرایی برای شرکت است. درحقیقت وجود شناخت اهداف،

پس از تعریف هدف شرکت، نیازمند ارزیابی بخشهای مختلف شرکت هستیم تا میزان دستیابی به هدف و انحراف از آن را تعیین نماییم. لذا تدوین معیارهایی برای ارزیابی و کنترل بخشهای مختلف شرکت ضروری است.

درمتون مدیریت، شاخصها و معیارهای مختلفی برای دستیابی به اهداف سازمان طراحی شده است. دراین بین شاخصهای مالی یکی

به اهداف دارد. لذا دراین تحقیق اهداف زیر دنبال می شود.

۱٫تعیین قدرت و نقاط قوت و ضعف مالی سازمان درسال ۸۲، ۸۳

۲٫مقایسه وضعیت مالی سال ۸۲، ۸۳ و تحلیل بهبود یا تضعیف وضعیت سازمان

۳٫تحلیل مسائل مدیریتی که منجر به تغییر نسبتهای مالی و یا نامناسب شدن آنها شده است.

فرضیات

): فهرستی از دارایی ها، بدهیها وسرمایه یک واحد تجاری دریک تاریخ معین می باشد.

-صورت سود و زیان (Income statement) : گزارش درآمد ها و هزینه های یک واحد تجاری برای یک دوره معین می باشد.

-هزینه ها شامل : هزینه های اداری، هزینه فروش، هزینه مالی، هزینه صادراتی، هزینه تولید.

-صورت جریان های نقدی (Statement offish): گزارش دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری درطول یک دوره را بیان می کند.

-صورت های مالی (financial statement ): مدارکی که اطلاعات مالی یک واحد تجاری را به افراد و سازمان های بیرونی و خارجی گزارش می کند.

-نسبت های مالی (Ratios financial ): بیانگر ارتباط ریاضی به صورت کسر بین ارقام یا اقلام موجود در ترازنامه وصورت حساب سود و زیان می باشد. نسبت های –مالی شامل: نسبت جاری، نسبت آنی، گردش موجودی  کالا، گردش حسابهای دریافتی،

 

-بدهی جاری: یک بدهی که انتظار می رود ظرف یکسال یا یک چرخه عادی عملیات واحد تجاری پرداخت شود. بدهی جاری شامل اسناد پرداختنی، بستانکاران، جاری شرکاء وام های دریافتنی، کسورات حقوق و مزایا و بسته بندی و حمل جاری (current ratio)-: داراییهای جاری تقسیم بربدهیهای جاری است.

-داراییهای جاری شامل : وجوه نقد، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا می باشد.

-بدهی های جاری شامل : اسناد پرداختنی، بستانکاران، جاری شرکاء وام های دریافتنی کسورات حقوق مزایا و بسته بندی و حمل

-نسبت آنی (Quick Ratio): نسبت مجموع وجوه نقد به علاوه سرمایه گذاری کوتاه مدت، به علاوه خالص حسابهای دریافتنی به مجموع بدهی های جاری .

-نسبت گردش موجودی کالا (inventory): نسبت فروش به موجودی کالا می باشد. فروش شامل فروش خالص و صادرات می باشد. نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به متوسط موجوی کالا نیز نسبت گردش موجودی کالا می باشد.

-بهای

های ثابت درترازنامه شامل داراییهای ثابت مشهود و نامشهود می باشد.

-متوسط دوره وطول مطالبات Average collection period)): نسبت میانگین حسابهای دریافتنی به فروش روزانه حسابهای دریافتنی شامل : اسناد دریافتنی، تنخواه گردان، جاری مشتریان، بدهکاران، پیش پرداختها و سپرده وسفارشات می باشد.

 

مقدمه

مطالب این فصل به دو بخش تقسیم شده است که یک بخش آن اطلاعاتی دررابطه با تاریخچه شرکت و نوع فعالیت های شرکت و چارت سازمانی شرکت را بیان می کند وبخش دوم نیز مطالب علمی دررابطه با مدیریت مالی و تعریف نسبت های مالی وغیره را بیان می کند.

تاریخچه شرکت

ندارد و محصولات تولیدی آن نیز تهیه وطبخ غذا و کلیه خدمات غذایی می باشد. فعالیت های شرکت شامل تهیه، توزیع و طبخ غذا- دادن سرویس به رستوران و هتل ها –انعقاد قرارداد با رستوران و هتلها و شرکت های خصوصی دولتی –واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی – اخذ اعطای نمایندگی در داخل وخارج کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی – گرفتن وام از کلیه بانکهای کشور می باشد.

 

سال مالی شرکت از اول فروردین ماه سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد و رسیدگی به حساب و ترتیب تقسیم سود و زیان شرکت درآخر اسفند ماه هرسال جاری می باشد.

عمده ترین مشتریان شرکت از طریق مناقصه تعیین می شوند. نحوه‌ی شرکت

ت هر غذا را دهد و یا میانگین قیمت دهد (میانگین قیمت بدین صورت می‌باشد که انواع غذاها با یک قیمت محاسبه می شوند که این بستگی به نوع شرکت دارد.) پیمانکار پس از تکمیل فرم مورد نظر پاکت ها را به آن شرکت باز می گردانند و آن شرکت  درطی جلسه ای پیمانکاران غذا را که درمناقصه شرکت کرده اند جمع‌می‌کند و پاکت ها ها درحضور همه باز می کنند شرکت درخواست کننده پیمانکاری راکه قیمت آن کمتر از بقیه پیمانکاران و کیفیت غذای آن بهتر و بالاتر باشد با شناختی که از آن به عمل آمده و با بازدیدی که از کیترینگ انجام شده آن پیمانکار را برمی‌گزیند.

 

الف –شرایط عمومی شرکت درمناقصه

۱٫توانایی انجام موضوع مناقصه

۲٫داشتن حسن نیت شهرت بنا به تشخیص شرکت

۳٫ارائه سوابق موثر اجرای قراردادهای مشابه به داشتن تأیید

دهد.

۲٫داشتن کارت بهداشت و معاینه پزشکی عکس دار برای کلیه کارکنان الزامی است و تمدید آن هر ۶ ماه یکبار

۳٫نظافت کامل درنهایت کلیه اصول بهداشتی

پیشینه نظری تحقیق

مدیریت مالی

مدیریت مالی عبارتست از مدیریت منابع و مصارف سرمایه درجهت رسیدن به هدف مطلوب شرکت می باشد. به عبارت دیگر مدیریت مالی رشته ای است که به امر چگونگی تهیه و مصرف سرمایه می پردازد و سرمایه محور مرکزی بحث های مدیریت مالی است. درمدیریت مالی باید سه

سرمایه گذاری می کند که عبارتند از دارائی های جاری مثل موجودی کالا و … دارائی ثابت مثل زمین، ساختمان، ماشین آلات و …

سمت راست ترازنامه نشان دهنده سرمایه گذاری یا مصارف سرمایه گذاری می‌باشد.

۲٫منابع سرمایه: وجوهی که شرکت سرمایه گذاری می کند از منابعی بدست می آید که منابع سرمایه نامیده می شود و به طور کلی عبارتند از:

 1. آورده مالکان شرکت (حقوق صاحبان سهام : سرمایه)

قرض از بانک یا اوراق قرضه (

.

به طور کلی ترازنامه وصورت سود و زیان نشان دهنده نتایج تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تأمین مالی مدیر می باشد.

ترازنامه شرکت
دارایی جاری

دارایی های ثابت

بدهی ها

حقوق صاحبان سهام و سرمایه

مصارف سرمایهمنابع سرمایه

 

۳٫هدف مطلوب : درارتباط با هدف مطلوب شرکت ۲ دیدگاه وجود دارد .

۱-۳٫هدف مطلوب شرکت سود آوری است. اما به دلیل های چند سودآوری نمی تواند هدف مطلوب شرکت باشد. بزرگترین ایراد هدف سودآوری این است که سود به دلیل اینکه تحت تأثیر روش های حسابداری قرار دارد قابل دستکاری است حتی اگر این فرض هم درست نباشد ۳ ایراد هدف سودآوری وجود دارد، که به ترتیب زیر است:

۱-۱-۳٫سود یک هدف کوتاه مدت می باشد و باعث می شود اهداف بلند مدت شرکت فدای اهدف کوتاه مدت شود.

۲-۱-۳٫سود ارزش زمانی پول را درنظر نمی گیرد. به علت وجود تورم و اولویت نقدینگی پول درزمان های بالاتر از ارزش پول و زمان آینده است. عدد سود به علت تبدیل شدن درمقابل ارزش زمانی پول گمراه کننده

جریانات نقدی استفاده می شود که نسبت به سود وزیان اعتمادتر می باشد. زیرا با تغییر رویه های حسابداری نمی توان آن را دستکاری نمود.

وظایف مدیریت مالی

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

.تعیین ترکیب دارایی های شرکت :

مدیریت باید در دارایی هایی سرمایه گذاری کند که حداقل ریسک و حداکثر بازده را برای شرکت به همراه داشته باشد.

۲٫تعیین ترکیب منابع تأمین مالی شرکت:

مدیریت باید از ترکیب بدهی و سهام به صورتی استفاده نماید که هزینه سرمایه را به حداقل برساند.

۳٫تعیین اندازه و نرخ رشد شرکت :

یت از عملیات اصلی شرکت مدیریت مجبور است

برنامه ریزی نموده و آن را تحت کنترل داشته باشد.

محیط عملیاتی مدیریت مالی

منظور از محیط عملیاتی این است که یک مدیر مالی برای انجام کارهای مالی در سازمان ها درخلاء تصمیم گیری نمی‌کند و عواملی از جانب محیط برتصمیمات مدیر مالی اثرگذاری می شود و کلیه عواملی که برفرآیند مدیریت مالی تأثیر گذارند محیط عملیاتی مدیریت مالی را تشکیل می دهند.

این عوامل عبارتند از:

۱٫نوع شرکت یا سازمان های تجاری

۲٫عوامل اقتصادی و اجتماعی

۳٫بازارهای مالی

۴٫مالیات

۱-نوع شرکت: شرکت ها یا سازمان های تجاری به یکی از شکل های زیر می باشند.

۱-۱)

سهامی

.عوامل اقتصادی و اجتماعی

میزان نرخ تورم، رشد اقتصاد، تغییرات نرخ بهره، قوانین و مقررات دولتی عواملی هستند که برفعالیت های شرکت تأثیر می گذارند.

۳٫بازارهای مالی :

بازارهای مالی، بازارهایی هستند که درآن ها دارایی های مالی اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرند. بازارهای مالی را می توان به روش های مختلفی تقسیم بندی نمود که عبارتند از بازار پول، بازارسرمایه و بازارهای اولیه و بازارهای ثانویه

۴٫مالیات:

مدیر باید در تصمیمات خود به مالیات توجه داشته باشد درایران مالیات سهامدار براساس مالیات تخصیصی نه مالیات تقسیمی یعنی سودی که سهامدار بدست می‌آورد صرفنظر از دریافت یا عدم دریافت آن به آن مالیات تعلق می گیرد. شرکت ها برای اینکه سهامداران مجبور به تحمیل مالیات بیشتری نشوند سعی می کنند درصد بالایی از سود را تقسیم کنند تا مالیات سهامدار پوشش داده شود. این اثر نامطلوب (مالیات تخصیصی)تأثیر منفی به میزان سرمایه گذاری ها دارد.

صورت های

با آن از طریق مطالعه درصورت های مالی امکان پذیر می باشد. ازمیان گزارش هایی که درشرکت تهیه می شود گزارش سالانه از همه مهمتر می باشد دراین گزارش دونوع اطلاعات داده می شود نخست، یک بخش شرح مکتوب که اغلب به صورت نامه رئیس هیئت مدیره می باشد و

صورت مالی سالانه ارائه می نماید: ترازنامه، صورت سودو زیان صورت سودانباشته و صورت گردش وجه نقد (جریان های نقدی)

سرمایه گذاران برای تعیین چشم اندازها و انتظار های خود درباره سود خالص و سود تقسیمی شرکت از اطلاعات گنجانده شده درگزارش مالی استفاده می کنند. صورت های مالی اساسی عبارتند از:

۱٫ترازنامه

ترازنامه وضعیت مالی شرکت را دریک مقطع زمانی مشخص به طور خلاصه نشان می دهد. طرف راست ترازنامه نشان دهنده دارایی هاست

نمایند. ادعا علیه این دارایی ها را به ترتیبی که باید پرداخت شوند فهرست می کنند.

در واقع ترازنامه فهرستی از داراییها، بدهیها و سرمایه یک واحد تجاری دریک تاریخ معین می باشد. این تاریخ معین معمولاً پایان ماه و یا پایان سال است.

۲٫صورت سود و زیان

بیانگر خلاصه ای از درآمد ها و هزینه های یک واحد تجاری برای یک دوره زمانی معین نظیر یک ماه یا یک سال می باشد. صورت سود

رصورت سود و زیان منعکس می باشد.

دربالای هر صورت سود و زیان حساب خالص فروش نوشته شده است و پس از آن انواع هزینه ها از جمله مالیات بردرآمد از فروش کم می شوند تا سود خالص متعلق به سهامداران عادی به دست آید. درانتهای این صورت حساب گزارشی ازسود خالص و سود تقسیمی متعلق به هر سهم ارائه شده است.

۳٫صورت سود انباشته

سود انباشته نشان دهنده ادعا علیه دارایی هاست و به عنوان یک قلم دارایی به حساب نمی آید. گذشته از این ، معمولاً شرکت ها سود را انباشته می کنند تا بتوانند شرکت را گسترش دهند و این بدان معنی است که پول های مزبور در

دوباره سرمایه گذاری کند، که اگر غیر از این بود به عنوان سود تقسیمی به آنان پرداخت می شد. از این رو، سود انباشته که درتراز نامه گزارش می شود نشان دهنده وجه نقد و در دسترس نمی باشند تا بتوان به عنوان سود تقسیمی یا برای موارد دیگر پرداخت کرد.

صورت سود انباشته

برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/XX

سود انباشته اول دوره،

اضافه می شودبه:

سود خالص دوره

کسر می شود:

سود نقدی سهام عادی

سود انباشته پایان دوره

XX

 

 

XX

 

(XX)

XX

۴

«مبلغ نقد» مورد گزارش درترازنامه پایان سال همانند وجوه نقد اول سال نباشد یا حتی کمترباشد. دلیل این است که می توان سود خالص را از راههای گوناگون به مصرف رسانید و نه اینکه به صورت نقد به حساب بانک گذاشت.

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

انتخاب ارقام واطلاعات، مقایسه ویقین رابطه بین آن ها و ارزیابی حاصل از آن را تجزیه و تحلیل مالی می نامند. درصورت های مالی داد و ستد ها و ارقام منعکس درحسابها تلخیص و طبقه بندی می شوند تا فعالیتهای واحدتجاری امکان پذیر

باشند.

صورت های مالی خلاصه معاملات و کارهای انجام شده رانشان میدهد و اساساً به

کند. درتجزیه و تحلیل مالی فرض براین است که گذشته زمینه ساز آینده می شود و به این ترتیب نتیجه کوششها و تجارت گذشته که درصورتهای مالی منعکس است مبنای بررسی واقع و نتایج به دست آمده راهنمای اخذ تصمیم نسبت به آینده قرار می گیرد.

اگرهدف مدیریت این است که ارزش شرکت را به حداکثر برساند، باید بتواند از نقاط قوت شرکت استفاده  کند و ازسوی دیگر نقاط ضعف را اصلاح نماید. تجزیه وتحلیل صورت های مالی کمک می کند تا :

۱)بتوان عملکرد شرکت را با سایر شرکتهای فعال درهمان صنعت مقایسه کرد.

۲)روند عملیات

 

۱٫تجزیه و تحلیل افقی یا روند

دراین تجزیه و تحلیل یکسان به عنوان سال پایه تعریف شده و تغییرات اقلام ترازنامه وصورت سود و زیان به صورت درصدی از سال پایه درنظر گرفته می‌شود براساس مقایسه اطلاعات سال مورد نظر با سالهای قبل روند مطلوب یا نامطلوب وضعیت مالی و عملکردی شرکت تعیین می شود.

 

۲٫تجزیه وتحلیل عمودمی یا درونی

تجزیه و تحلیل درونی به روشی اطلاق می شود که درآن اقلام یک ترازنامه وصورت سود و زیان و یک سال و رابطه موجود بین آنها مورد بررسی قرار می گیرد تا معیاری برای ارزیابی وضع مالی و اعتباری واحد تجاری که صورت به آن مربوط می شود.

مراحل تجزیه و تحلیل درونی

قدم اول درتجزیه وتحلیل درونی اطمینان یافتن از صحت و کامل بودن اطلاعاتی است که در تراز نامه مندرج می باشد. قدم بعدی بررسی سرفصل حسابهای ترازنامه است مانند مطالبات وموجودی جنسی که

مبلغ لازم برای پرداخت بدهیها مقایسه کرد.

سپس همین مقایسه و بررسی را درمورد حسابهای مندرج درصورت سود و زیان انجام می دهیم. آن وقت است که می توانیم

یعنی اعتبار مالی آن چگونه است.

۳٫نسبت های مالی

نسبت مالی عبارت است از ارتباط ریاضی به صورت کسر بین ارقام یا اقلام موجود درترازنامه و صورت حساب سود یا زیان.

مزیت های استفاده از نسبت ها این است که :

۱٫اطلاعات و ارزش های مطلق درصورت سود و زیان و ترازنامه به صورت نسبی

با استفاده از نسبت ها براساس ارزشها و اطلاعات کمی بتوانند قضاوت های کیفی بکنند.

انواع نسبت های مالی

۱٫نسبتهای نقدینگی Ratios liquidity-

نسبت های نقدینگی از مقایسه دارائی جاری یا اقلام تشکیل دهنده آن، با بدهی جاری بدست می آمد و بیشتر این نسبت ها به صورت عدد یا درصد نشان داده می شود.

اهم نسبت های نقدینگی عبارتند از نسبت جاری و نسبت آنی

-۱)نسبت جاری

درنسبت جاری فرض این است که دارایی های جاری پشتوانه بازپرداخت بدهی های جاری شرکت است هرچه این نسبت بالا تر یا بزرگتر باشد قدرت نقدینگی شرکت دربازپرداخت بدهی های جاری بیشتر خواهد بود.

معمولاً دارایی های جاری شامل صندوق، اوراق بهادار قابل فروش، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا می شوند. بدهی های جاری شامل حسابهای پرداختنی، اسناد کوتاه مدت پرداختنی، آن بخش از بدهی های بلند مدت که در دوره جاری سررسید می شوند، مالیاتهای معوق وسایر هزینه های تحقق یافته و پرداخت نشده می شوند.

 

درگذشته نسبت جاری ۲ یا بیشتر راصرفاُ حاکی از توانائی و قدرت

اقلام مختلف دارائی  جاری و بدون مقایسه آن با سالهای گذشته آن واحد تجاری و یا با واحدهای مشابه بی معنی می دانند بطور کلی می توان گفت که هرقدر نسبت جاری بزرگتر باشد بستانکاران تأمین بیشتری خواهند داشت زیرا کاملاً واضح است که وقتی نسبت بزرگتر باشد هرگاه بر دارائی جاری صدمه و لطمه

پیش بینی می باید بروز کند تا منجر به ناتوانی درپرداخت بدهی شود. ولی باید توجه داشت که استدلال فوق درهمه احوال صادق نیست و موارد استثناء نیز دارد زیرا ترکیب دارایی جاری از لحاظ مبالغی که در حسابهای مختلف آن منظور می باشد اثر بسیار درنتیجه تجزیه وتحلیل می گذارد.

درتفسیر نسبت جاری می باید، نوسانات آن در طول مدت هم توجه داشت. گاه اتفاق می افتد که برای بهتر جلوه دادن این

دارئی جاری از لحاظ نقدینگی یکسان و مشابه درنظر گرفته می شود و صورتی  از این لحاظ اقلام دارائی جاری را باید به دو دسته تقسیم کرد:

۱٫دارای سریع (آنی) آنچه نقد است یا درحکم نقد و یا بدون کوششی درراه فروش، نقداً وصول خواهد شد. این موجودی های نقدی اعم از صندوق و بانک و همچنین حسابها و اسناد دریافتنی را شامل می شود و به جمع این ارقام دارائیهای سیال یادارائیهای آنی اطلاق می شود.

۲٫دارایی جاری غیرسریع (غیرآنی) : اقلامی از دارائی جاری که می باید ازطریق فروش

ت که دارائی آنی (درمقام مقایسه با موجودی جنسی) بیشتر می تواند تأمین طلب بستانکاران محور اتکا قرار

تحقق می یابد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

۱)نسبت آنی:

نسبت آنی درمقایسه با نسبت

نباشد. مبنای استدلال عدد یک دراین است که دارایی های آنی شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت بایستی بیش از آن یا برابر آن باشد.

نسبت آنی یکی از مفیدترین نسبت هاست. این نسبت به وضوح نشان میدهد که آن قسمت از دارائی جاری که از لحاظ ارزش، ثبات بیشتری دارد و احتمال کاهش درآن کمتر است تا چه میزان می تواند پشتوانه طلبکاران کوتاه مدت قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

۲٫نسبت های فعالیت (کارایی) activity Ratios

با استفاده از نسبتهای فعالیت کارایی شرکت به لحاظ مدیریت بردارایی ها مورد سنجش قرار میگیرد. کارایی دراین نسبت یعنی گردش سریع اقلام دارایی درمحاسبه این نوع نسبتها

تأکید بیشتری می شود و درسایر موارد به کل فعالیت شرکت توجه می شود.

۱-۲) نسبت گردش موجودی کالا (Inventery tuknouer ratio)

 

 

 

با این نسبت گردش موجودی کالای شرکت یعنی تعداد دفعات فروش موجودی کالا محاسبه می شود و برای محاسبه آن بهای تمام شده کالای فروش رفته برموجودی کالای تقسیم می شود این نسبت بیشتر در شرکتهای تجاری (عمده فروشی و خرده فروشی) کاربرد دارد. این نسبت نشان می دهد که شرکتهایی کارا هستند که بدون انباشت کالا بتوانند فروش زیادی داشته باشند. یعنی از نگهداری کالاهای راکد جلوگیری کرده و مدیریت موجودی کالا باسفارشات به موقع و تنظیم گردش موجودی کالا به طور صحیح انجام دهند.

هرچقدر این نسبت بالاتر

کالا درنسبت فوق مطلوب آن است که میانگین سالانه موجودی ها منظور گردد.

اگر تعداد روزهای سال ۳۶۰ براین نسبت تقسیم شود دوره متوسط سرمایه گذاری برروی موجودی کالا بدست می آید.

۲-۲) نسبت گردش مجموعه دارایی ها total assets turnouer ratio 

(مرتبه)

 

با استفاده از این نسبت می توان رابطه بین ارزش دارایی ها و حجم فعالیت یک سال شرکت را محاسبه نمود این نسبت به منظور ارزیابی توانایی به کارگیری موثر کل دارایی های شرکت به کار می رود. اگر این نسبت با نسبت گردش دارایی های ثابت مورد استفاده

باشد اما نسبت گردش مجموعه دارایی ها پایین تر از

.

۳-۲) نسبت گردش دارایی های ثابت fixed assetsturnover ratio

 

 

این نسبت نشان دهنده استفاده کارآمد از دارایی های ثابت شرکت است و هرچقدر بالاتر باشد نشان دهنده کارایی بالای مدیریت شرکت دراستفاده از دارایی های ثابت بوده است.

(۴-۲) متوسط دوره وصول مطالبات

با استفاده از میانگین دوره وصول مطالبات درباره حسابهای دریافتنی یا مطالبات قضاوت می شود. میانگین دوره وصول مطالبات نشان دهنده مدت زمانی است که طول می کشد تا شرکت، پس ازفروش به پول نقد دست یابد و یا میانگین مدت زمان وصول مطالبات است.

برای محاسبه این نسبت حسابهای دریافتنی را برمیانگین روزهایی که فروش نسیه انجام شده است تقسیم می کندتا عددی به دست آید که نشان دهنده روزهایی است که طول می کشد تا مطالبات وصول شود.

 

 

 

 

 

 

وهرچقدر متوسط دوره وصول مطالبات (نسبت) پایین تر باشد نشان دهنده این است که کارایی بالاتر خواهد بود.

۳-نسبتهای سرمایه گذاری Capitalization Ratios

نسبتهایی راکه

آورد و کار به تصفیه بکشد تا چه اندازه طلبکاران و وام دهندگان به آن واحد تجاری به مطالبات خود می رسند نسبتهای سرمایه گذاری می نامند. درضمن، نسبتهای سرمایه گذاری

سهام (سرمایه) تعلق دارد با سرمایه گذاریهای دیگران درواحد تجاری می سنجد.

این نسبتها نشان دهنده‌ی شاخص ریسک مالی شرکت می باشند و به ۲ دسته تقسیم می شود. یکی نسبتی که بوسیله آن میزان سرمایه گذاری و دارائی ثابت سنجیده می شود و دیگری نسبتهائی که رابطه منابع مالی مورد استفاده

گذاری عبارتند از:

۱٫نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه

۲٫نسبت کل بدهی

۳٫نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه

۴٫نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه

۵٫نسبت توان پرداخت بهره

۱-۳) نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه fixed asseto tonet worth ratio

میزان سرمایه گذاری در دارائی ثابت بستگی به نوع صنعت دارد و تعیین حدی مطلوب برای این نسبت به لحاظ تفاوت

سرمایه گذاری شده است و این چنین وضعی مسلماً مطلوب تشخیص نمی شود. اصولاً هرقدر سرمایه گذاری در دارائی ثابت کمتر باشد سودمندتر تشخیص می شود مشروط براینکه تولید وفعالیت امکان پذیر باشد.

 

 

 

۲-۳) نسبت کل بدهی Debt Ratio

این نسبت نشان میدهد که جمع بدهی اعم از جاری و بلند مدت چه سهمی از مایملک صاحبان سهام را دربر می گیردو به عبارت دیگر از لحاظ مالکیت چه رابطه ای بین طلبکاران و سهامداران

مذکور حدود ۱۰۰ درصد برسد و یا از آن تجازو کند وضع عادی تلقی می شود زیرا مفهوم آن این است که درصورت ورشکستگی و تصفیه، طلبکاران به تمامی مطالباتشان نمی رسند.

 

۳-۳) نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه curent debts to net worth

مسلماً این نسبت از

از لحاظ حقوق صاحبان سهام پیدا می کنند.

 

 

۴-۳) نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه long –term debts to net worth

بدهی بلند مدت آن قسمت از بدهی را تشکیل میدهد که یک سال یا بیشتر به سررسید واریز آن باقی است بنابراین درکوتاه مدت این نوع بدهی فشاری برواحد تجاری وارد نمی آورد. طبعاً واحد تجاری که بدهی بلند مدت نداشته باشد از وضع بهتری برخوردار است مشروط بر این که فروش و یا سرمایه گذاری بلند مدت آن مطلوب باشد. و این اشتباه است که بدهی بلند مدت را به لحاظ این که سررسید آن درآینده دورتر است به کناری بگذاریم و با تجزیه و تحلیل آن کاری

واریز آنها مشکلاتی ایجاد کند و گاه به توقف بیانجامد.

 

 

 

این نسبت نشان می دهد که اگر همه اقلام بدهی بلند مدت به هرعلتی حال شوند تاچه مقدار سرمایه درگردش می تواند جوابگوی آن باشد. هنگامی که بدهی بلند مدت

جهت بالا بودن نسبت بر نامطلوب بودن وضع مالی دلالت می کند.

۵-۳)نسبت توان پرداخت بهره Time interstearned

این نسبت میزان توانایی شرکت درپرداخت بهره وام را نشان می دهد مفهوم ضمنی این نسبت آن است که ] در شرکت بهره بیشتری طلب نموده و شرایط سخت تری تعیین می کند.

۴-نسبت های سود آوری profitabitiy Ratios

هدف از کاربرد نسبتهای سودآوری یقین میزان موفقیت واحد تجاری درکسب سود است. موفقیت درکسب سود را از

دست می

درمخرج آن قلمداد و محاسبه شود اصطلاحاً بازده اطلاق می نمایند و آن ها را شاخص سودآوری می دانند.

نسبتهای سودآوری به چهار مبنای زیر دسته بندی می شوند.

الف) سودآوری برمبنای فروش

ب) سودآوری برمبنای سرمایه گذاری های انجام شده شرکت در دارائیها

ح)سودآوری برمبنای سهام (بازده ارزش ویژه)

د) سودآوری برمبنای ارزش بازار سهام

۱-۴) سود آوری برمبنای فروش

 

 

 

این نسبت نشان دهنده عملکرد شرکت در رابطه با کنترل هزینه های تولید و قیمت گذاری محصول می باشد. هرچقدر بالا باشد مطلوب تر است. به عبارت دیگر این نسبت نشان می دهد که سود ناخالص هرریال فروش شرکت چقدر می باشد.

 

 

این نسبت علاوه برعملکرد شرکت و کنترل هزینه های تولیدی و قیمت گذاری محصولات کنترل هزینه های غیرتولیدی رانیز شامل می شود و هرچقدر بالاتر باشد مطلوب تر است.

۲-۴) سودآوری برمبنای سرمایه گذاری های انجام شده شرکت در دارایی ها

 

 

این نسبت نشان دهنده این است که دربرابر هر ریال سرمایه گذاری انجام شده چه مقدار بازدهی نصیب شرکت شده است و به عبارت دیگر شرکت در ازاء سرمایه گذاری انجام شده چه مقدار سود داشته است.

عوامل تشکیل دهنده این نسبت براین طریق می باشد که :

 

 

 

 

نسبت گردش کل دارایی * حاشیه سود ROI=

نرخ بازده سرمایه گذاری ترکیبی است از حاشیه سود خالص و حجم فعالیت شرکت یا نسبت گردش کل دارایی

ای سود یا افزایش نسبت گردش مجموع دارایی ها یا افزایش هردو آن ها لازم است.

۳-۴) نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

 

 

 

 

این نسبت نشان دهنده این است که سهامداران به ازاء هرریال سرمایه گذاری خود چه مقدار بازدهی خواهند داشت نسبت ROE از دید سهامداران مهمترین نسبت است

مدل DUPONT محاسبه کرد.

۴-۴) سودآوری برمبنای سهام

۱-نسبت سودهر سهم : EPS        Earning per share

 

 

 

ESP نشان دهنده مبلغ سودی است که دریک دوره مالی به هر سهام عادی تعلق می‌گیرد.

۲-سود تقسیمی هر سهم Divided per share:      DPS

 

DPS نشان دهنده مبلغ سود نقدی است که دریک دوره مالی به هر سهم عادی تعلق می گیرد.

۳-نسبت پرداخت سود نقدی DPR (نسبت سود پرداختنی) Divided per –out ratio

این نسبت نشان دهنده درصدی ازسود شرکت است که به صورت نقد بین سهامداران تقسیم می شود.

مقدمه

دراین فصل مطالبی دررابطه با اینکه روش تحقیق ازچه نوعی می باشد و اینکه این روش با توجه به

است و بیان اینکه جامعه مورد بررسی ما چیست.

 • طرح تحقیق

روش تحقیق دراین پژوهش، روش مورد پژوهشی (case study) است. روش مورد پژوهی یک روش تحقیق توصیفی است یعنی به بررسی پدیده بدون دخالت درآن می‌پردازد. مورد پژوهی فقط یکی از طرق مختلف انجام تحقیقات علوم اجتماعی است. راه های دیگر عبارتند از آزمایش، پیمایش، مطالعه تاریخی و تحلیل اطلاعات آرشیوی. هراستراتژی محاسن و معایب خاصی دارد که به سه چیز بستگی دارد:

 1. نوع پرسش تحقیق
 2. کنترلی که محقق به رویدادهای رفتاری واقعی دارد
 3. تمرکز پدیده های معاصر به جای پدیده های تاریخی.
 4. کلاً مورد پژوهشی درجایی استراتژی بهتر و ارحج است که پرسش «چگونه» یا «چرا» مطرح می شود که محقق کنترل چندانی بررویداد ها ندارد، که محور تحقیق پدیده ای معاصر درچهارچوب زمینه و متن حیات واقعی است. چنین مورد پژوهی های «تبیینی» را می توان با دونوع
 5. این

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

 1. محقق بررویدادهای رفتاری واقعی

 2. میزان تمرکز بررویدادهای معاصر دربرابر رویدادهای تاریخی درجدول ۱٫۱ این وضعیت درسه ستون ارائه شده است.

جدول ۱٫۱

وضعیت های مناسب

برای استراتژی پژوهشی

استراتژینوع پرسش هم حاشیگی تحقیقمستلزم کنترل رویدادهای رفتاریتمرکز بررویدادهای معاصر
مورد پژوهشیچگونه، چراخیربله

پرسش های «چگونه» و «چرا» که بیشتر تبینی هستند احتمالاً منجر به استفاده از مورد پژوهی، مطالعه تاریخی و آزمایش به عنوان استراتژی پژوهشی ارجح و بهتر می شود. این بدان علت است که چنین پرسشهایی با پیوندهای علی سروکار دارند که مستلزم ردگیری آنها درطول زمان است تا فراوانی یا شیوع صرف آنها.

خلاصه، اولین و مهمترین

های «چگونه» و «چرا» احتمالاً بهتر است از مورد پژوهشی، آزمایش با مطالعه تاریخی سودجست. مورد پژوهشی برای بررسی رویدادهای معاصر ارجح است اما موقعی که رفتارهای مربوط را نمی توان کنترل کرد. از این رو مورد پژوهی به بسیاری از تکنیک های روش تاریخی اتکا می کند منتهی دو منبع دیگر از شواهد را که معمولاً گنجینه تاریخدانان شامل آن ها نمی شود هم بدان اضافه می کند: مشاهده مستقیم ومصاحبه منظم بازگرچه ممکن است مورد پژوهشی وروش تاریخی تداخل پیدا کند قدرت منحصر به فرد پژوهشی درتوانایی آن در بررسی طیف کاملی از شواهد- اسناد، مصنوعات، مصاحبه و مشاهده است.

نگرانی عمومی درباره مورد پژوهی ها این است که پایه و اساس

است که مورد پژوهی ها مانند آزمایش ها قابل تعمیم به قضایای نظری اند نه به جمعیت ها یا جامعه آماری. از این لحاظ مورد پژوهی مانند آزمایش مبین و معرف یک «نمونه» نیست و هدف محقق بسط و تعمیم نظریه ها (تعمیم نظریه ها (تعمیم تحلیلی) است نه شمارش فراوانی

خبط خطرناک درانجام مورد پژوهی این است که تعمیم آماری را به عنوان روش تعمیم نتایج مورد تصور کرد. زیرا مورد ها «واحد نمونه گیری» نیستند و نباید آن ها را به این دلیل انتخاب کرد. درعوض مورد پژوهی های منفرد را باید همانگونه برگزید که محقق آزمایشگاه موضوع آزمایش جدیدی را انتخاب می‌کند. بدین

باآن مقایسه می شود. اگر دو مورد یا بیشتر برای تأیید همان

 

درمورد پژوهی خواه شامل یک مورد باشد و خواهد شامل چند مورد که مورد پژوهی یگانه یا مورد پژوهی چندگانه خوانده شد می توان از تعمیم تحلیلی سود جست.

طرح های تک موردی

دلایل منطقی طرح های تک موردی، تمایز اصلی درطرح ریز مورد پژوهی بین طرح های تک موردی و چند موردی است. این بدان معناست که قبل از گردآوری هرنوع داده ای باید تعیین کنید که برای پرداختن به پرسش های تحقیق قصد دارید از مورد پژوهی یگانه استفاده کنید یا ازمورد پژوهی چندگانه مورد پژوهی یگانه درشرایط مختلفی طرح مناسبی است. اول اینکه به خاطر بسپارید که مورد پژوهی یگانه شبیه به آزمایش منفرد است و بسیاری از همان شرایطی که دلیل موجهی برای آزمایشی

یا بسط نظریه مورد یگانه ای وجود داشته باشد که تمام شرایط آزمون نظریه را برآورده سازد. بنابراین می توان این مورد یگانه را برای تعیین این که قضایای نظریه صحیح اند یا نه این که مجموعه دیگری از تبیین ها مناسب بیشتری دارند به کاربرد.

دراین تحقیق از مورد پژوهی تک موردی برای انجام تحقیق استفاده شده است.

 • جامعه ومورد انتخاب شده

– جامعه: اطلاعات مالی و مدیریتی شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی مانی لذیذ می باشد.

 • قلمرو زمانی : از سال ۸۲ تا ۸۳ می باشد.
 • قلمرو موضوعی مباحث مالی و مدیریتی شرکت تهیه و بسته بندی مواد غذایی مانی لذیذ می باشد.
 • دربررسی مورد، نمونه وجود ندارد بلکه موردهایی انتخاب می شود و دراین جا مورد انتخاب شده شرکت مانی لذیذ می باشد واحد تحلیل در این مورد اطلاعات مالی و مدیریتی شرکت خواهد بود.
 • ابزارمشاهده
 1. واحد تحلیل دراین مورد اطلاعات مالی و مدیریتی شرکت خواهد بود. دراین تحقیق برای گردآوری اطلاعات از
 2. جریان های نقدی
 3. صورت حساب سودو زیان
 4. اساسنامه سود و زیان
 5. کاربرگ مقایسه نسبت های مالی

روش تحلیل داده ها

تکنیک تحلیل داده ها دراین تحقیق تطبیق الگواست (تحلیل داده ها به صورت تحلیل های کیفی و کمی می باشد و به دلیل اینکه تحقیق

می توان به ارائه تحلیلهای مناسب اقدام نمود.

مقدمه

دراین فصل هریک از نسبت های مالی درسال ۸۲ و ۸۳ محاسبه شده است و هریک از این نسبت ها با میانگین صنعت مقایسه شده و میزان انحرافات آن از میانگین صنعت

اعداد وارقام این جداول هریک از نسبت های مالی به طور جداگانه محاسبه شده اند.

نسبت جاری درسال ۸۲

 

 

۲= میانگین صفت

 

 

حسابهای دریافتنی شامل : اسناد دریافتی + تنخواه گردان +جاری مشتریان +بدهکاران +پیش پرداخت ها  و سپرده ها +سفارشات

وجوه نقد = (صندوق +بانک) +حسابهای ارزی

حسابهای پرداختنی = اسناد پرداختنی + بستانکاران

سایر

 

حدمطلوب نسبت جاری براساس میانگین صنعت تعیین می شود که متوسط صنعت ۲ می باشد. درنسبت جاری فرض براین است که دارایی های جاری پشتوانه بازپرداخت بدهی جاری شرکت است که هرچه این نسبت بالاتر وبزرگتر باشد قدرت نقدینگی  شرکت دربازپرداخت بدهی های جاری بیشتر خواهد.

این نسبت درسال ۸۲ برابر ۲/۱ می باشد که این نسبت از متوسط صنعت پایین تر می باشد و این بیانگر آن می باشد که قدرت نقدینگی شرکت درسال ۸۲ وضعیت مطلوب نیست.

 

 

دارایی جاری شامل : موجودی کالا+ حسابهای دریافتنی+ وجوه نقد

بدهی جاری: اسناد پرداختنی + بستانکاران + کسورات حقوق و

باشد و حد مطولب این نسبت را نیز استاندارد صنعت تعیین می کند که این مقدار برابر یک می باشد و به عنوان یک اصل کلی بهتر است کمتر از یک نباشد.

مفهوم نسبت آنی این است که درمقابل هریک ریال بدهی جاری یک ریال در دارایی جاری آن هم به صورت نقد و یا حساب قابل وصول و تبدیل به نقد در مدتی کوتاه وجود دارد. مسلماً هرچه این نسبت بزرگتر باشد تأمین بیشتری برای بستانکاران فراهم می نماید و بالا بودن

فراهم کرده است.

گردش موجودی کالا درسال ۸۲

۹ مرتبه = میانین صنعت

 

 

 

 

 

 

حدمطلوب گردش موجودی کالا با توجه به میانگین صنعت معین می شود که این میانگین برابر با ۹ مرتبه درسال می باشد گردش موجودی کالا درسال ۸۲ برابر با ۰۵/۳ می باشد و بیانگر این است که هریک از اقلام موجودی کالا درهرسال ۰۵/۳ مرتبه به

از حد نمی تواند مولد باشد و شرکت دراقلامی از دارایی سرمایه گذاری کرده است که نرخ بازده آن ها پایین یا صفر است.

+پایین بودن نسبت گردش موجودی کالا باعث می شود که نسبت جاری را مورد بررسی قراردهیم .

+و به سبب گردش بسیار اندک موجودی ها باید دید آیا شرکت کالاهای ناباب یا خرابی را نگهداری می کند که دارای ارزش اعلان شده نیستند.

دوره متوسط مطالبات درسال ۸۲

متوسط صنعت =۳۶

 

روز

 

حسابهای دریافتنی شامل : اسناد دریافتنی+ تنخواه گردان +جاری مشتریان + بدهکاران + پیش پرداختها وسپرده ها+ سفارشات

حدمطلوب این نسبت براساس میانگین صنعت تعیین می شود که

۸۲ برابر۵۷ روز می باشد و این بیانگر این موضوع می باشد که مشتریان صورت حسابهای خود را درموعد مقرر پرداخت نکرده اند و این امر باعث می شود شرکت به پول لازم دست پیدا نکند و نتواند بدهی های خود را درموعد مقرر پرداخت کند.

گردش حسابهای دریافتنی درسال ۸۲

 

 

 

 

 

 

حسابهای دریافتنی شامل : اسناد دریافتنی + تنخواه گردان +جاری مشتریان+بدهکاران +پیش پرداخت و سپرده ها +

باشد، نسبت گردش حسابهای دریافتنی آن پایین و اگرشرکت در وصول مطالباتش ازیک سیاست اعتباری کند این نسبت افزایش می یابد.

 

حاشیه سود درسال ۸۲

میانگین صنعت: ۱۵% تا ۲۵%

 

 

 

حدمطلوب حاشیه سود براساس میانگین صنعت مشخص می شود که میانگین صنعت ۱۵% تا ۲۵% می باشد این نسبت علاوه بر عملکرد شرکت در کنترل هزینه های تولیدی و قیمت گذاری محصولات کنترل هزینه های غیرتولیدی را نیز نشان می

بهره بدهی ازیک سو وپرداخت سود مناسب برای سهامداران ازسوی دیگر مشکل خواهد داشت.

گردش مجموع دارایی ها درسال ۸۲

 

میانگین صنعت ۱ تا ۲

 

 

 

این نسبت مقدار دارایی هایی را که شرکت برای کل فروش بکار می برد نشان می‌دهد. توانایی ایجاد حداکثر تولید وسود از حداقل سرمایه گذاری بخش مهمی از تصویر سود

سهام شود.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

نسبت گردش مجموع  داراییها درسال ۸۲

برابر ۹۶/۰ می باشد که این مقدار از میانگین صنعت اندکی کمتر است و بیانگر آن می باشد که شرکت از تمام ظرفیت کل سرمایه گذاری های خود استفاده نمی‌کند و فروش باید افزایش یابد وبرخی از اقلام دارایی باید از دور خارج کرد.

بازده سرمایه درسال ۸۲

 

میانگین صنعت ۲۵% تا ۴۰%

 

 

بازده سرمایه به عنوان کلیدی است که نمایانگر میزان سود آوری مناسب یک شرکت می باشد این نسبت هماهنگ کننده سود عملیاتی با دارایی موجود جهت کسب بازده می باشد. این نسبت نیز با توجه به

درسال ۸۳

 

 

 

 

 

حسابهای دریافتنی شامل : اسناد دریافتنی +تنخواه گردان+ جاری مشتریان+ بدهکاران+ پیش پرداخت ها وسپرده ها + سفارشات

وجوه نقد = صندوق +بانک + حسابهای ارزی

حسابهای پرداختنی = اسناد پرداختنی + بستانکاران

سایر بدهی ها = وام های دریافتنی + کسورات حقوق ومزایا

 

بدهی جاری= حسابهای پرداختنی + سایر بدهی کوتاه مدت

حدمطلوب نسبت جاری براساس میانگین صنعت تعیین می گردد که صنعت برابر با ۲ می باشد. درسال ۸۳ نسبت جاری برابر با ۱/۱ می

تجاری و غیرتجاری می باشد و در حساب بدهی های کوتاه مدت نیز مقدار وام های دریافتنی ۲۳۸/۳۲۲/۴۴۱/۲۳ می باشد که این مقدار باعث بالا رفتن بدهی های کوتاه مدت شده است.

نسبت آنی در سال ۸۳

متوسط صنعت =۱

 

 

 

دارایی جاری شامل = موجودی کالا + حسابهای دریافتنی + وجوه نقد

بدهی جاری= اسناد پرداختنی + بستانکاران تجاری+ بستانکاران غیرتجاری+ کسورات حقوق و مزایا

نسبت آنی بیانگرتوانایی شرکت درپرداخت تعهداتش بدون اتکاء به فروش موجودی‌ها است و این نسبت درسال ۸۲ برابر با ۸۶% می باشدکه از میانگین صنعت پایین تر است و این نشان دهنده مشکل شرکت درپرداخت تعهدات جاری می باشد و بالا بودن بدهی جاری باعث افزایش مخرج کسر شده است که این موجب کوچکتر شدن نسبت مذکر گردیده است.

 

گردش موجودی کالا درسال ۸۳

میانگین صنعت = ۹ مرتبه

 

 

 

 

فروش شامل: فروش خالص +صادرات

گردش موجودی کالا درسال ۸۳ برابر با ۴/۲ مرتبه می باشد یعنی هریک از

فروش در سال ۸۳ به نسبت موجودی کالا پایین می باشد و باید دید که چه عامل باعث افزایش میزان فروش درسال ۸۳ شده است؟

دوره متوسط مطالبات درسال ۸۳

 

متوسط صنعت = ۳۶

 

 

 

حسابهای دریافتنی= اسناد دریافتنی+ تنخواه گردان+ جاری مشتریان +بدهکاران +پیش پرداخت و سپرده ها +سفارشات

این نسبت

اند و این موجب می شود شرکت به پول لازم دست پیدا

 

 

 

 

این نسبت نشان دهنده میزان فروش و مطالبات وصول نشده می باشد. و هرچقدر پایین تر باشد نشان دهنده وصول نشدن مطالبات می باشد. و این مقدار درسال ۸۳ برابر ۱۶/۶ می باشد که پایین تر از میانگین صنعت است . حاشیه سود  درسال ۸۳

 

 

 

 

 

درسال ۸۳ این نسبت برابر با ۸۵/۹ درصد می باشد که این مقدار از میانگین صنعت پایین تر می باشد و نشان دهنده این است که فروش از حاشیه سود کافی برخوردار نیست.

گردش مجموعه داراییها درسال ۸۳

 

 

میانگین صنعت = ۱ تا ۲

 

 

این نسبت درسال ۸۳ برابر ۸۵/۰ می باشد این مقدار از میانگین صنعت پایین تر می‌باشد و نشان دهنده این است که شرکت از تمام ظرفیت سرمایه گذاری خود استفاده نمی‌کند و میزان فروش را باید افزایش داد ومیزان دارایی ها را نیز باید کاهش داد تا شرکت به میزان مطلوب گردش دارایی ها دست یابد.

 

بازده سرمایه در سال ۸۳

میانگین صنعت ۲۵% تا ۴۰%

 

 

 

 

این نسبت درسال ۸۳ برابر با ۱۳% است که پایین تر از میانگین صنعت می باشد و این نسبت میزان سودآوری شرکت درسال ۸۳ را نشان می دهد ونشان دهنده آن است که شرکت دراین سال کارایی کمی دارد و به طور مؤثر از دارایی های خود استفاده نمی‌کند.

 

نسبت جاری سال ۸۲

نسبت سال جاری ۸۳ نسبت به سال ۸۲  ۱/۰ کاهش پیدا کرده است و نشان دهنده این است که نقدینگی شرکت در سال ۸۳ نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است.

ه به این مقایسه می توان گفت توان مالی شرکت برای باز پرداخت بدهی های جاری در سال ۸۳ کاهش یافته است.

(مقایسه نسبت آنی در سال ۸۲ ـ ۸۳ )

میانگین صنعت:۱

نسبت آنی در سال ۸۳

نسبت آنی در سال ۸۲

با توجه به مقایسه

(مقایسه گردش موجودی کالا در سال ۸۲ ـ ۸۳)

میانگین صنعت: ۹

گردش موجودی کالا درسال ۸۳

گردش موجودی کالا در سال ۸۲

گردش موجودی کالا در سال ۸۲ نسبت به سال ۸۳ بیشتر است. با توجه به مقایسه فوق باید گفت دلیل گردش موجودی کالا در سال ۸۲ به این خاطر است که مقدار موجودی کالا در سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ به میزان ۵۷۳/۸۵۷/۹۸۶/۶

چندانی در زیاد شدن نسبت کسر نداشته است. موجودی در این شرکت صرفاً موجودی مواد اولیه مورد نیاز شرکت است و با توجه به دلیلی که توسط مسئولین شرکت برای انبار مقدار زیادی از مواد مورد نیاز تولید ذکر شد دلیل افزایش موجودی، پیش بینی افزایش فروش در سال ۸۳ عنوان شده است اما با توجه به گردش موجودی کالا در سال ۸۳ معلوم می شود که پیش بینی صحیحی از تقاضای سال ۸۳ صورت نگرفته و شرکت نیاز به تجدید نظر در مکانیزم پیش بینی فروش دارد. یکی مکانیزم هایی که باعث حل این مشکل است قرار دادهای بلند مدت با عرضه کنندگان مواد اولیه است که این راه حل در شرکت هایی که مواد اولیه فاسد شدنی دارند راه حل بسیار مناسبی می باشد.

(مقایسه گردش حسابهای دریافتی در سال ۸۲ ـ ۸۳)

میانگین صنعت: ۷

گردش حسابهای دریافتنی در سال ۸۴

گردش حسابهای دریافتنی در سال ۸۲

گردش حسابهای دریافتی در سال ۸۳ نسبت به سال قبل بیشتر است این نسبت مقایسه کننده میزان فروش و مطالبات

/۰۹۷/۲۹۶/۲  کاهش یافته و فروش نیز در سال ۸۳ به میزان ۱۰۸/۳۶۷/۲۶۶/۲ افزایش یافته است. بالا بودن حسابهای دریافتنی در سال ۸۲ به خاطر زیاد بودن میزان سفارشات، جاری مشتریان می باشد.

(مقایسه دوره وصول مطالبات در سال ۸۲ ـ ۸۳)

میانگین صنعت: ۳۶
روز

دوره وصول مطالبات ۸۳

روز

دوره وصول مطالبات ۸۲

دوره وصول مطالبات در سال ۸۳ بهتر از سال ۸۲ می باشد در سال ۸۳ میزان حسابهای دریافتنی ۵۱۷/۰۹۷/۲۹۶/۲ کاهش پیدا کرده و این باعث می شود صورت

بماند طولانی شدن دوره مذکور در زمان کاهش فعالیت و داد و ستد و بخصوص وقتی مانده حساب مطالبات زیاد باشد حکایت از آن می‌کند که در وصول مطالبات کندی و سستی بروز کرده و یا فروش نسیه، به سر رسیدهای

نشان دهنده این موضوع است که فروش از حاشیه سود کافی برخوردار نمی باشد و شرکت در باز پرداخت بدهی های خود

جموع داراییها در سال ۸۳ ـ ۸۲)

 

میانگین صنعت ۱ تا ۲

گردش مجموع داراییها در سال ۸۳

گردش مجموع داراییها در سال ۸۲

این نسبت مقدار دارایی هایی را که شرکت برای کل فروش به کار می برد نشان می‌دهد. مقدار فروش در سال ۸۳ به میزان ۱۰۸/۳۶۷/۲۶۶/۲

ظرفیت کل سرمایه گذاری های خود استفاده نمی کند. فروش در سال ۸۳ باید افزایش یابد و برخی از اقلام دارایی را باید از دور خارج کرد.

(مقایسه بازده سرمایه در سال ۸۲ ـ ۸۳)

۲۵% تا ۴۰%

بازده سرمایه ROE در سال ۸۳

بازده سرمایه ROE در سال ۸۲

بازده سرمایه در سال ۸۳ نسبت به سال قبل کاهش یافته است. سود قبل از کسر مالیات به میزان ۱۶۸/۱۲۱/۲۵۱ کاهش یافته است واین باعث کاهش صورت کسر شده و در نتیجه نسبت

می باشد که شرکت نمی تواند در حد مطلوب از دارائی های خود استفاده کند.

با توجه به این که بازده سرمایه در سال ۸۲ و ۸۳ بسیار پائین است لازم

قبل شروع شده و لذا برای بهبود آن باید توجه ویژه ای توسط مسئولان شرکت مبذول گردد.

 

مقدمه

در این فصل به بررسی نتایج حاصل از تحلیل نسبتها و همچنین تحلیل های مدیریتی نسبتها می پردازیم. و بیان این مطلب که

ار چگونه می باشند وبه طور کلی پاسخ به سوالاتی که در رابطه با تحلیل صورت های  مالی صورت گرفته و طرح پیشنهادات سازنده در این رابطه و نتیجه گیری کلی از تحقیق را مطرح می کنیم.

خلاصه نتایج حاصل از تحلیل نسبتها

با توجه به عملکرد شرکت در این سال می توان گفت که توان مالی شرکت برای باز پراخت بدهی های جاری در سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ کاهش یافته است به علاوه در سال ۸۳ حجم

می شود که پیش بینی صحیحی از تقاضای سال ۸۳ صورت نگرفته است گردش حسابهای دریافتنی در سال ۸۳ نسبت به سال قبل افزایش یافته و این افزایش ناشی از بالا رفتن میزان

وصول مطالبات در سال ۸۲ متورم بودن حسابهای دریافتنی می باشد) با توجه به بهبود وضعیت دوره وصول مطالبات باید گفت این مسئله حاکی از تغییر در نگرش مدیران شرکت در رابطه با نحوه قرار دادن با مشتریان می باشد. البته

.  حاشیه سود شرکت در سال ۸۳ کاهش یافته است و این کاهش بیانگر این مطلب می باشد که فروش از یک حاشیه سود کافی برخوردار نیست و شرکت در

دارایی را از دور خارج کرد. با توجه به اینکه بازده سرمایه در سال ۸۳ کاهش یافته و این بازده در هر دو سال بسیار پایین می باشد لذا وضعیت گذشته شرکت را نیز ارزیابی کردیم تا مشخص کنیم که بازده سرمایه در این ۲ سال به صورت استثنایی کاهش شدید داشته و یا اینکه این روند از سالهای قبل شروع شده است. با توجه به بررسی های انجام شده، به این نتیجه دست یافتیم که کاهش بازده  سرمایه روی یک روند اتفاق افتاده و دلیل عمده آن نیز شرایط بد اقتصادی می باشد.

تحلیل های مدیریتی نسبتها

بررسی و تحلیل صورتهای مالی حاکی از وضعیت نامناسب مالی در این شرکت است که باید از طریق تحلیلهای مدیریتی

شرکت شده است. تحلیل این مشکل نیازمند بررسی موضوعات زیر است.

۱ـ بررسی دلایل شرکت برای افزایش موجودی کالا

۲ـ بررسی مکانیزم ها و رویه های پیش بینی فروش در شرکت

۳ـ تحلیل وضعیت رقابتی شرکت و توان شرکت در جذب تقاضای بازار

بررسی های تحلیلی و مصاحبه با مدیران شرکت نشان می‌دهد که عملکرد شرکت در رابطه با شناسایی رقبای خود بدین نحو می باشد که

صه می تواند رقبای

که شرکت های درخواست کننده،‌ برگ های مناقصه را باز می‌کنند سایر شرکت های پیمانکاری (رقبا) نیز حضور دارند و شرکت درخواست کننده با باز کردن پاکتهای مناقصه هر یک از شرکت های پیمانکار، پیمانکاری که میانگین قیمت غذاهای آن پایین تر باشد انتخاب می‌کند و فرد مسئول مناقصه، رقبای شرکت را شناسایی می‌کند و نحوی قیمت گذاری هر یک از آن ها را بررسی می‌کند بدین ترتیب گزارشی از رقبای شرکت تهیه می‌کند در اختیار مدیریت شرکت قرار می‌دهد.

نحوه بازاریابی شرکت نیز بدین ترتیب می باشد که شرکتهای مورد نیاز برای تهیه غذای کارکنان خود آگهی شرکت در مناقصه را در روزنامه منتشر می‌کنند

توانایی انجام موضوع مناقصه

۲ـ داشتن حسن شهرت بنابه تشخیص شرکت

۳ـ ارائه سوابق موثر اجرای قرار دادهای مشابه و داشتن تاییدیه حسن انجام کار

۴ـ ارائه مدارک و مجوز های لازم از سازمان ها و ارگان های ذیربط

استراتژی هایی که در این مناقصه اولویت دارند ابتدا هزینه می باشد در واقع هزینه مهم ترین عامل در مناقصه می

باید این موضوع را هم در نظر داشت که عوامل دیگری از قبیل کیفیت غذا و تحویل و تنوع محصول به ترتیب در اولویت های دوم و سوم و چهارم قرار می گیرند. معمولاً رقابت شرکت عمدتاً بر اساس هزینه ارائه خدمت تعیین می شود ولی برای بررسی کیفیت غذا نیز دو مکانیزم وجود دارد، اولاً کیفیت غذا از

شناسایی رقبا نشان می‌دهد که برای بهبود وضعیت مالی باید این دو رویه به صورت جدی مورد تجدید نظر قرار گیرد.

تحلیل وضعیت موجودی شرکت نیز نشان می‌دهد که عمده موجودی کالا شرکت موجودی مواد اولیه است. موجودی مواد اولیه، عمدتاً موجودی مواد غذایی است که تاریخ انقضاء مشخصی دارد. لذا موجودی کالا مسئله قابل توجهی در این شرکت است.

با نگهداری موجودی کالا شرکت قادر خواهد بود که مراحل خرید، تولید و فروش را از یکدیگر مجزا کنند و تفکیک این سه فعالیت مزایای مشخصی ار برای شرکت به همراه دارد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

جلوگیری از کاهش فروش

۲ـ دستیابی به تولید کارا و موثر

۳ـ کاهش هزینه سفارش

۴ـ استفاده از تخفیفات ناشی از خرید عمده: فروشندگان غالباً در مقابل خرید به تعداد دو تا سه برابر مواقع عادی، تخفیفات عمده ای را قائل می شوند و تا زمانیکه

ی شرکت شده است. که مدیر مالی باید این آگاهی را داشته باشد که هزینه و ریسک ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و در بررسی موجودی کالا هزینه هایی را ایجاد می کند که به شرح ذیل می باشد:

۱ـ هزینه مواد که شامل هزینه خرید، حمل، نقل و کنترل مواد می باشد.

۲ـ هزینه نگهداری که این هزینه شامل:

الف) هزینه انبار داری مواد: که شرکت برای ایجاد فضای مناسب نگهداری کالا باید از سیستم کنترلی مناسبی در انبار استفاده کند. شرکت باید افرادی را برای جابجایی و تمیز کردن، شمارش و حفاظت کالاها استخدام کند.

ب) هزینه بیمه: علی رغم در نظر گرفتن احتیاط لازم در جهت پیشگیری از هر گونه حادثه احتمالی، شرکت باید خود را در مقابل خطراتی نظیر آتش سوزی و

ج) هزینه ضایعات و بلا استفاده شدن کالاها: هنگامی که شرکت کالایی را نگهداری می کند، احتمال عدم پذیرش، کالا توسط مشتری در هنگام فروش وجود دارد. هزینه های متروکه شدن کالا هزینه هایی هستند که به علت عدم فروش کالا به علل مختلف نظیر ذائقه یا عوامل دیگر به شرکت تحمیل می شود. هزینه های

فاسد شده، گیاهانی که خشک شده اند و غیره …

۳ـ هزینه سرمایه گذاری در موجودی ها: هنگامی که شرکتی منابع مالی خود را به سرمایه گذاری در موجودی ها اختصاص می دهد، این سرمایه را می توانست در بخش هی دیگر کاری نیز مورد استفاده قرار دهد

وام شرکت را با پرداخت بهره برای بدهی اضافی روبرو می‌کند.

توسعه فعالیت و میزان تولید طبعاً سبب افزایش موجودی جنسی می شود ولی در هر حال نسبت گردش کالا نباید تغییرات اساسی نشان دهد. گسترش فعالیت ممکن است سبب تراکم

کالا کند باشد باید کوشش کرد که علت یا علل تراکم کالا و سرمایه گذاری بیش ار حد اقلام از دارائی روشن شود و باید بررسی کرد که چه عواملی باعث افزایش موجودی کالا در سال ۸۳ شده است. به طور کلی زیاد بودن موجودی کالا ممکن است به علل زیر باشد:

۱ـ اقلامی از کالا منسوخ و کهنه و غیر قابل فروش و یا ندرتاً مورد تقاضا باشد.

۲ـ مقدار زیادی کالا برای تحصیل سود بیشتری در آینده گرد آوری و انبار شده باشد.

۳ـ ممکن است شرکت تولیدی، سفارشهای زیادی گرفته و برای تولید کالا، مواد اولیه و ملزومات تولید را قبلاً انبار کرده است.

۴ـ پیش بینی کاهش تولید ممکن است سبب آن شده باشد که برای حفظ بازار قبلاً ذخیره ای ایجاد نمایند.

۵ـ ممکن است روش ا رزیابی و قیمت گذاری کالا تغییر پیدا کرده و در نتیجه رقم بزرگتری برای تقریباً همان مقدار موجودی سابق منظور شده باشد.

۶ـ بالا بودن موجودی ممکن است نتیجه فصلی بودن فعالیت و نوع کار موسسه باشد.

افزایش موجودی کالا در سال ۸۳ با توجه به عللی که ذکر شده موردهای دوم

بینی کرده است که در این سال خدمات خود را به شرکت های بیشتری ارائه کند در نتیجه مواد اولیه  و ملزومات تولید را آماده کرده و انبار نموده و این باعث افزایش موجودی کالا شده است. از عوامل دیگری که باید در نظر داشت سیاست های دولت در واردات و صادرات کالا می باشد بدین صورت که در سال امکان دارد که وادرات یک نوع کالا کاهش یابد در نتیجه عرضه آن کالا کاهش پیدا می‌کند و میزان  تقاضا برای آن کالا افزایش می یابد و باعث افزایش قیمت محصول می گردد پس میزان تورم در کشور نیز می تواند در افزایش موجودی کالا در سال ۸۳ دخیل باشد که مورد چهارم در برگیرنده

سال ۸۳ معلوم می شود که پیش بینی صحیحی از تقاضای سال ۸۳ صورت نگرفته و شرکت نیاز به تجدید نظر در مکانیزم پیش بینی فروش دارد یکی از مکانیزم هایی که باعث حل این مشکل است قرار دادهای بلند مدت با عرضه کنندگان مواد اولیه است که این راه حل در شرکت‌هایی که مواد

وقتی در ترازنامه مطالبات (حسابها و اسناد دریافتنی) خارج از تناسب و بزرگ باشد علل بسیار می تواند داشته باشد که در تجزیه و تحلیل باید علت یا علل اصلی آن تعیین شود. که  از دلایل مهم آن می تواند :

۱ـ متورم بودن حسابهای دریافتنی (بدهکاران) به علت

بودن فروش محصول و تنظیم ترازنامه در حین فصل فعالیت که توجه معطوف فروش است و مطالبات بعداً وصول خواهد شد.

۴ـ فروش مقدار زیادی کالا به یکی از خریداران درست قبل از تنظیم ترازنامه

۵ـ افزایش مطالبات ممکن است در نتیجه فروش به اقساط و یا در اثر این باشد که صورتحسابهای فروش هر چند وقت یک بار تنظیم و برای خریداران ارسال می شود. به عنوان یک راه حل و اقدام رقابتی اکثر شرکت ها سیاست های فروش اعتباری خود را در مقایسه با خط مشی رقبای تجاری، طرح ریزی می‌کنند. این روش در تجارت یک امر عادی است. شرکت می تواند با ایجاد خط مشی

بیشتری خواهند بود بسیار از مشتریان آمادگی پرداخت نقدی را در هنگام خرید کالا ندارند و ترجیح می دهند به جای همراه داشتن دسته چک،‌ صورتحساب خرید به بخش حسابداری آن ها، جائی که مسائل مالی متمرکز و رسیدگی می شوند ارسال شود، تا نسبت به صدور چک اقدام شود. در مواردی دیگر ممکن است سفارشی تلفنی انجام گیرد و خریدار نحوه ارسال کالا و صورتحساب را مشخص نماید. بدین

در سال ۸۳ نسبت به سال قبل کاهش یافته است با توجه به بهبود وضعیت دوره وصول مطالبات باید گفت این مسئله حاکی از تغییر نگرش مدیران موسسه در رابطه با نحو قرار داد با مشتریان می باشد.

با توجه به اینکه بازده سرمایه در سال ۸۳ بسیار پائین است لازم است وضعیت سالهای گذشته شرکت نیز ارزیابی شود تا مشخصص گردد که بازده سرمایه در این ۲ سال به صورت استثنایی

توسط مسئولان شرکت مبذول گردد. بررسی ها نشان می‌دهد که کاهش بازده سرمایه روی یک روند اتفاق افتاده بدین صورت که شرایط بد اقتصادی باعث شده است که بازده سرمایه روی یک روند کاهش پیدا کند، به دلیل اینکه در سالهای اخیر نرخ ها نوسانات شدیدی داشته است این نوسانات منجر به این شده که شرکت نتواند سود گذشته را داشته باشد و این تغییرات قیمت برای شرکت مشکل ساز شده است و باعث

اند دوام بیاورند و بسیاری از شرکت در مقابل این نوسانات و شرایط مقاومت می‌کنند.

مقایسه نسبتها در سال ۸۲ با ۸۳

(مقایسه نسبت جاری سال ۸۲ با ۸۳)

میانگین صنعت ۲

نسبت جاری سال ۸۳

نسبت جاری سال ۸۲

نسبت سال جاری ۸۳ نسبت به سال ۸۲  ۱/۰ کاهش پیدا کرده است و نشان دهنده این است که نقدینگی شرکت در سال ۸۳ نسبت

و بدهی جاری در این سال نیز یه میزان ۹۰۰/۲۴۸/۹۱۰/۴ افزایش یافته است و این مقدار باعث کم شدن نسبت جاری در سال ۸۳ شده است. نسبت جاری در سال (۸۲ ـ ۸۳) از میانگین صنعت پایین ترمی باشد.

با توجه به این مقایسه می توان گفت توان مالی شرکت برای باز پرداخت بدهی های جاری در سال ۸۳ کاهش یافته است.

یافته است در حقیقت این مسئله حاکی از این است که شرکت خواب سرمایه بیشتری در سال ۸۳ داشته است.

بعلاوه درسال ۸۳ حجم زیادی از دارایی جاری شرکت را موجودی کالای شرکت تشکیل داده است و نتیجه وضعیت نسبت آنی سال ۸۳ به ۸۲ خیلی بدتر شده است.

(مقایسه گردش موجودی کالا در سال ۸۲ ـ ۸۳)

میانگین صنعت: ۹

گردش موجودی کالا درسال ۸۳

گردش موجودی کالا در سال ۸۲

گردش موجودی کالا در سال ۸۲ نسبت به سال ۸۳ بیشتر است. با توجه به مقایسه فوق باید گفت دلیل گردش موجودی کالا در سال ۸۲ به این خاطر است که مقدار موجودی کالا در سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ به میزان ۵۷۳/۸۵۷/۹۸۶/۶ افزایش یافته است و باعث بالا رفتن مخرج کسر شده و نسبت کسر کاهش

ولی چون میزان موجودی کالا به مقدار بسیار زیادی افزایش یافته، بالارفتن فروش تأثیر چندانی در زیاد شدن نسبت کسر نداشته است. موجودی در این شرکت صرفاً موجودی مواد اولیه مورد نیاز شرکت است و با توجه به

معلوم می شود که پیش بینی صحیحی از تقاضای سال ۸۳ صورت نگرفته و شرکت نیاز به تجدید نظر در مکانیزم پیش بینی فروش دارد. یکی مکانیزم هایی که باعث حل این مشکل است قرار دادهای بلند مدت با عرضه کنندگان مواد اولیه است که

دارند راه حل بسیار مناسبی می باشد.

(مقایسه گردش حسابهای دریافتی در سال ۸۲ ـ ۸۳)

میانگین صنعت: ۷

گردش حسابهای دریافتنی در سال ۸۴

گردش حسابهای دریافتنی در سال ۸۲

گردش حسابهای دریافتی در سال ۸۳ نسبت به سال قبل بیشتر است این نسبت مقایسه کننده میزان فروش و

که حسابهای دریافتنی در سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ به مقدار ۵۱۷/۰۹۷/۲۹۶/۲  کاهش یافته و فروش نیز در سال ۸۳ به میزان ۱۰۸/۳۶۷/۲۶۶/۲ افزایش یافته است. بالا بودن حسابهای دریافتنی در سال ۸۲ به خاطر زیاد بودن میزان سفارشات، جاری مشتریان می باشد.

(مقایسه دوره وصول مطالبات در سال ۸۲ ـ ۸۳)

میانگین صنعت: ۳۶
روز

دوره وصول مطالبات ۸۳

روز

دوره وصول مطالبات ۸۲

دوره وصول مطالبات در سال ۸۳ بهتر از سال ۸۲ می باشد در سال ۸۳ میزان حسابهای دریافتنی ۵۱۷/۰۹۷/۲۹۶/۲ کاهش پیدا کرده و این باعث می شود صورت کسر کاهش پیدا کند در نتیجه باعث کاهش نسبت کسر می شود.

افزایش فعالیت معمولاً بالا می رود ولی با وجود این دوره وصول مطالبات باید نسبتاً

باشد حکایت از آن می‌کند که در وصول مطالبات کندی و سستی بروز کرده و یا فروش نسیه، به سر رسیدهای بلند مدت

در مدت طولانی شده باشد.

(مقایسه حاشیه سود در سال ۸۲ ـ ۸۳)

میانگین صنعت: ۱۵% تا ۲۵%

حاشیه سود در سال ۸۳

حاشیه سود در سال ۸۲

حاشیه سود در سال ۸۳ نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است. و این نشان دهنده این موضوع است که فروش از حاشیه سود کافی برخوردار نمی باشد و شرکت در باز پرداخت بدهی های خود دچار مشکل خواهد شد.

(مقایسه گردش مجموع داراییها در سال ۸۳ ـ ۸۲)

 

 

میانگین صنعت ۱ تا ۲

گردش مجموع داراییها در سال ۸۳

گردش مجموع داراییها در سال ۸۲

این نسبت مقدار دارایی هایی را که شرکت برای کل فروش به کار می برد نشان می‌دهد. مقدار فروش در سال ۸۳ به میزان ۱۰۸/۳۶۷/۲۶۶/۲

نمی کند. فروش در سال ۸۳ باید افزایش یابد و برخی از اقلام دارایی را باید از دور خارج کرد.

(مقایسه بازده سرمایه در سال ۸۲ ـ ۸۳)

۲۵% تا ۴۰%

بازده سرمایه ROE در سال ۸۳

بازده سرمایه ROE در سال ۸۲

بازده سرمایه در سال ۸۳ نسبت به سال قبل کاهش یافته است. سود قبل از کسر مالیات به میزان ۱۶۸/۱۲۱/۲۵۱ کاهش یافته است واین باعث کاهش صورت کسر شده و در نتیجه نسبت کسر نیز کاهش یافته است. البته هر دو نسبت فوق از میانگین صنعت پائین تر می باشند و این بیانگر مطلب می باشد که شرکت نمی تواند در حد

لازم است وضعیت سالهای گذشته شرکت نیز ارزیابی شود تا مشخص گردد که بازده سرمایه در این ۲ سال به صورت استئنایی

ل شروع شده و لذا برای بهبود آن باید توجه ویژه ای توسط مسئولان شرکت میزول گردد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

فصل پنجم

 

در این فصل به بررسی نتایج حاصل از تحلیل نسبتها و همچنین تحلیل های مدیریتی نسبتها می پردازیم. و بیان این مطلب که وضعیت رقابتی شرکت و توان شرکت در جذب تقاضای بازار چگونه می باشند وبه طور کلی

ی صورت گرفته و طرح پیشنهادات سازنده در این رابطه و نتیجه گیری کلی از تحقیق را مطرح می کنیم.

خلاصه نتایج حاصل از تحلیل نسبتها

با توجه به عملکرد شرکت در این سال می توان گفت که توان مالی شرکت برای باز پراخت بدهی های جاری در سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ کاهش یافته است به علاوه در سال ۸۳ حجم زیادی از دارایی جاری شرکت را موجودی کالای شرکت تشکیل داده است و دلیل افزایش این موجودی، پیش بینی افزایش فروش در سال ۸۳ عنوان شده است اما با توجه به کاهش گردش موجودی کالا

دریافتنی در سال ۸۳ می باشد. دوره وصول مطالبات در سال ۸۳ وضعیت بهتری نسبت به سال قبل پیدا کرده است. (یکی از دلایل بالا بودن دوره وصول مطالبات در سال ۸۲ متورم بودن حسابهای دریافتنی می باشد) با توجه به بهبود وضعیت دوره وصول مطالبات باید گفت این مسئله حاکی از تغییر در نگرش مدیران شرکت در رابطه با نحوه قرار دادن با مشتریان می باشد. البته تحلیل این مسئله باید در رابطه با رقبا نیز بررسی شود

شد. گردش مجموع داراییها بیانگر میزان دارییهایی است که شرکت برای کل فروش به کار می برد که در سال ۸۳ این نسبت کاهش یافته است و نشان دهنده این است که در این سال شرکت از تمام ظرفیت کل سرمایه گذاری های خود استفاد نکرده است و برای افزایش دادن گردش مجموع داراییها

سرمایه در سال ۸۳ کاهش یافته و این بازده در هر دو سال بسیار پایین می باشد لذا وضعیت گذشته شرکت را نیز ارزیابی کردیم تا مشخص کنیم که بازده سرمایه در این ۲ سال به صورت استثنایی کاهش شدید داشته و یا اینکه این روند از سالهای قبل شروع شده است. با توجه به بررسی های انجام شده، به این نتیجه دست یافتیم که کاهش بازده  سرمایه روی یک روند اتفاق افتاده و دلیل عمده آن نیز شرایط بد اقتصادی می باشد.

تحلیل های مدیریتی نسبتها

بررسی و تحلیل صورتهای مالی حاکی از وضعیت نامناسب مالی در این شرکت است که باید از طریق تحلیلهای مدیریتی علل این مشکلات شناسایی و راه حلهایی ارائه گردد. عمده مسائلی که از تحلیل صورتهای

این مسئله باعث افزایش موجودی کالا و افزایش خواب سرمایه شرکت شده است. تحلیل این مشکل نیازمند بررسی موضوعات زیر است.

۱ـ بررسی دلایل شرکت برای افزایش موجودی کالا

۲ـ بررسی مکانیزم ها و رویه های پیش بینی فروش در شرکت

۳ـ تحلیل وضعیت رقابتی شرکت و توان شرکت در جذب تقاضای بازار

بررسی های تحلیلی و مصاحبه با مدیران شرکت نشان می‌دهد که عملکرد شرکت در رابطه با شناسایی رقبای خود بدین نحو می باشد که فردی که مسئول مناقصه می باشد از طریق شرکت در مناقصه می تواند رقبای شرکت را شناسایی کند. بدین صورت که در جلسه ای که شرکت های درخواست کننده،‌

پیمانکار، پیمانکاری که میانگین قیمت غذاهای آن پایین تر باشد انتخاب می‌کند و فرد مسئول مناقصه، رقبای شرکت را شناسایی می‌کند و نحوی قیمت گذاری هر یک از آن ها را بررسی می‌کند بدین ترتیب گزارشی از رقبای شرکت تهیه می‌کند در اختیار مدیریت شرکت قرار می‌دهد.

نحوه بازاریابی شرکت

برای حضور در مناقصه دعوت می کنند البته شرکت های پیمانکار برای حضور یافتن در مناقصه باید دارای شرایط عمومی مناقصه باشد که این شرایط بدین نحو است:

۱ـ توانایی انجام موضوع مناقصه

۲ـ داشتن حسن شهرت بنابه تشخیص شرکت

۳ـ ارائه سوابق موثر اجرای قرار دادهای مشابه و داشتن تاییدیه حسن انجام کار

۴ـ ارائه مدارک و مجوز های لازم از سازمان ها و ارگان های ذیربط

استراتژی هایی که در این مناقصه اولویت دارند ابتدا هزینه می باشد در واقع هزینه مهم ترین عامل در مناقصه می باشد بدین نحو که شرکت پیمانکاری که میانگین قیمت غذاهای آن

می شود ولی برای بررسی کیفیت غذا نیز دو مکانیزم وجود دارد، اولاً کیفیت غذا از طریق مطالعه سوابق شرکت پیمانکار انجام می شود و همچنین بازرسی برای کنترل کیفیت غذا از طرف شرکت کارفرما تعیین می شود. تحلیل مکانیزم فروش شرکت و شناسایی رقبا نشان می‌دهد که برای بهبود وضعیت مالی باید این دو رویه به صورت جدی مورد تجدید نظر قرار گیرد.

تحلیل وضعیت موجودی شرکت نیز نشان می‌دهد که عمده موجودی کالا شرکت موجودی مواد اولیه است. موجودی مواد اولیه، عمدتاً موجودی مواد غذایی است که تاریخ انقضاء مشخصی دارد. لذا موجودی کالا مسئله قابل توجهی در این شرکت است.

با نگهداری موجودی کالا شرکت قادر خواهد بود که مراحل خرید، تولید و فروش را از یکدیگر مجزا کنند و تفکیک این سه فعالیت مزایای مشخصی ار برای شرکت به همراه دارد.

۱ـ جلوگیری از کاهش فروش

۲ـ دستیابی به تولید و کاراو موثر

۳ـ کاهش هزینه سفارش

۴ـ استفاده از تخفیفات ناشی از خرید عمده: فروشندگان

موضوع را در نظر داشته باشد که افزایش موجودی کالا در سال ۸۳ باعث ایجاد هزینه و ریسک های جدیدی برای شرکت شده است. که مدیر مالی باید این آگاهی را داشته باشد که هزینه و ریسک ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و در بررسی موجودی کالا هزینه هایی را ایجاد می کند که به شرح ذیل می باشد:

۱ـ هزینه مواد که شامل هزینه خرید، حمل، نقل و کنترل مواد می باشد.

۲ـ هزینه نگهداری که این هزینه شامل:

الف) هزینه انبار داری مواد: که شرکت برای ایجاد فضای مناسب نگهداری

کردن، شمارش و حفاظت کالاها استخدام کند.

ب) هزینه بیمه: علی رغم

بیمه بیشتری را به همراه دارد.

ج) هزینه ضایعات و بلا استفاده شدن کالاها: هنگامی که شرکت کالایی را نگهداری می کند، احتمال عدم پذیرش، کالا توسط مشتری در هنگام فروش وجود دارد. هزینه های متروکه شدن کالا هزینه هایی هستند که به علت عدم فروش کالا به علل مختلف نظیر ذائقه یا عوامل دیگر به شرکت تحمیل می شود. هزینه های ضایعات به هزینه های ایجاد شده به علت فاسد شدن کالا در طول زمان نگهداری کالا اطلاق می شود نظیر غذای فاسد شده، گیاهانی که خشک شده اند و غیره …

۳ـ هزینه سرمایه گذاری در موجودی ها: هنگامی که شرکتی منابع مالی خود را به سرمایه گذاری در موجودی ها اختصاص می دهد، این سرمایه را می توانست در بخش هی دیگر کاری نیز مورد استفاده قرار دهد. تصمیم به توسعه  موجودی کالا و تأمین مالی از طریق وام شرکت را با پرداخت بهره برای بدهی اضافی روبرو می‌کند.

توسعه فعالیت و میزان تولید طبعاً سبب افزایش موجودی جنسی می شود ولی در هر حال نسبت گردش کالا نباید تغییرات اساسی نشان دهد. گسترش فعالیت ممکن است سبب تراکم اقلامی نامحدود در

کوشش کرد که علت یا علل تراکم کالا و سرمایه گذاری بیش ار حد اقلام از دارائی روشن شود و باید بررسی کرد که چه عواملی باعث افزایش موجودی کالا در سال ۸۳ شده است. به طور کلی زیاد بودن موجودی کالا ممکن است به علل زیر باشد:

۱ـ اقلامی از کالا منسوخ و کهنه و غیر قابل فروش و یا ندرتاً مورد تقاضا باشد.

۲ـ مقدار زیادی کالا برای تحصیل سود بیشتری در آینده گرد آوری و انبار شده باشد.

۳ـ ممکن است شرکت تولیدی، سفارشهای زیادی گرفته و برای تولید کالا، مواد اولیه و ملزومات تولید را قبلاً انبار کرده است.

۴ـ پیش بینی کاهش تولید ممکن است سبب

کالا تغییر پیدا کرده و در نتیجه رقم بزرگتری برای تقریباً همان مقدار موجودی سابق منظور شده باشد.

۶ـ بالا بودن موجودی ممکن است نتیجه فصلی بودن فعالیت و نوع کار موسسه باشد.

افزایش موجودی کالا در سال ۸۳ با توجه به عللی که ذکر شده موردهای دوم و سوم و چهارم را در بر می گیرد یکی از عللی که باعث افزایش موجودی کالا در سال ۸۳ شده است پیش بینی افزایش تقاضا در این سال می باشد یعنی شرکت پیش بینی کرده است که در این سال خدمات خود را به شرکت های بیشتری ارائه کند در نتیجه مواد اولیه  و ملزومات تولید را آماده کرده و انبار نموده و این باعث افزایش موجودی کالا شده است. از عوامل دیگری که باید در نظر داشت سیاست های دولت

نتیجه عرضه آن کالا کاهش پیدا می‌کند و میزان  تقاضا برای آن کالا افزایش می یابد و باعث افزایش قیمت محصول می گردد پس میزان تورم در کشور نیز می تواند در افزایش موجودی کالا در سال ۸۳ دخیل باشد که مورد چهارم در برگیرنده این مطلب می باشد.

همانطور که ذکر کردیم دلیل افزایش موجودی، پیش بینی افزایش فروش در سال ۸۳ عنوان

ا عرضه کنندگان مواد اولیه است که این راه حل در شرکت‌هایی که مواد اولیه فاسد شدنی دارند و راه حل مناسبی می باشد.

وقتی در ترازنامه مطالبات (حسابها و اسناد دریافتنی) خارج از تناسب و بزرگ باشد علل بسیار می تواند داشته باشد که در تجزیه و تحلیل باید علت یا علل اصلی آن تعیین شود. که  از دلایل مهم آن می تواند :

۱ـ متورم بودن حسابهای دریافتنی (بدهکاران) به علت وجود مطالبات لاوصول

۲ـ افزایش حجم فروش در روزهای پایانی سال مالی

۳ـ فصلی بودن فروش محصول و تنظیم ترازنامه در حین فصل فعالیت که توجه معطوف فروش است و مطالبات بعداً وصول خواهد شد.

۴ـ فروش مقدار زیادی کالا به یکی از خریداران درست قبل از تنظیم ترازنامه

۵ـ افزایش مطالبات ممکن است در نتیجه فروش به اقساط و یا در اثر این باشد که صورتحسابهای فروش هر چند وقت یک بار تنظیم و برای خریداران ارسال می شود. به عنوان یک راه حل و اقدام رقابتی اکثر شرکت ها سیاست های فروش اعتباری خود را در مقایسه با خط مشی رقبای تجاری، طرح ریزی می‌کنند. این روش در تجارت یک امر عادی است. شرکت می تواند با ایجاد خط مشی تجاری مناسب از طریق مقایسه با متوسط صنعت مشتریان  خود را حفظ نموده و به این

یان آمادگی پرداخت نقدی را در هنگام خرید کالا ندارند و ترجیح می دهند به جای همراه داشتن دسته چک،‌ صورتحساب خرید به بخش حسابداری آن ها، جائی که مسائل مالی متمرکز و رسیدگی می شوند ارسال شود، تا نسبت به صدور چک اقدام شود. در مواردی دیگر ممکن است سفارشی تلفنی انجام گیرد و خریدار نحوه ارسال کالا و صورتحساب را مشخص نماید. بدین ترتیب بسیاری از شرکت ها در زمان خرید کالا وجه نقد کافی در دسترس ندارند، بنابراین اگر شرکتی فروش نسیه خود را متوقف می‌کند، حجم فروش کالا کاهش می یابد. با توجه به بررسی ها انجام گرفته دوره وصول مطالبات در سال ۸۳ نسبت به سال قبل کاهش یافته است با توجه به بهبود وضعیت دوره وصول مطالبات باید گفت این مسئله حاکی از تغییر نگرش مدیران موسسه در رابطه با نحو قرار داد با مشتریان می باشد.

با توجه به

از سالهای قبل شروع شده و لذا برای بهبود آن باید توجه

است که بازده سرمایه روی یک روند کاهش پیدا کند، به دلیل اینکه در سالهای اخیر نرخ ها نوسانات شدیدی داشته است این نوسانات منجر به این شده که شرکت نتواند سود گذشته را داشته باشد و این تغییرات قیمت برای شرکت مشکل ساز شده است و باعث کاهش بازده سرمایه شرکت شده است. بعضی از شرکت ها به دلیل این نوسانات و شرایط بد اقتصادی و پایین آمدن بازده سرمایه و نداشتن پشتوانه اقتصادی نتوانسته اند دوام بیاورند و بسیاری از شرکت در مقابل این نوسانات و شرایط مقاومت می‌کنند.

فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

هدف و ضرویات انجام تحقیق

فرضیات تحقیق

واژگان تحقیق

فصل دوم: مطالبات نظری

مقدمه

تارخچه شرکت

چارت سازمانی

پیشینه نظری تحقیق:

مدیرت مالی

وظایف مدیریت مالی

محیط عملیاتی مدیریت مالی

صورت های مالی

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

انواع نسبت های مالی

نسبت نقدینگی

نسبت فعالیت (کارایی)

نسبت سرمایه گذاری

نسبت سود آوری

 

نتیجه گیری کلی از تحقیق

به طور کلی با توجه به تحلیل های مدیریتی که انجام شد می توان گفت وضعیت نا مناسب مالی شرکت به چند دلیل می باشد که در این جا دلایل را بررسی کردیم.

۱ـ مکانیزم فروش شرکت و شناسایی رقبا

برای بهبود وضعیت مالی شرکت باید در مکانیزم فروش شرکت و شناسایی رقبای شرکت تجدید نظر شود.

۲ـ پیش بینی افزایش فروش در سال ۸۳ که موجب افزایش موجودی کالا در این سال شده است.

با توجه به گردش موجودی کالا در سال ۸۳ معلوم می شود که پیش بینی صحیحی از تقاضای سال ۸۳ صورت نگرفته و شرکت نیاز به تجدید نظر در مکانیزم پیش بینی فروش دارد یکی از مکانیزم های شرکت که باعث حل این مشکل است. قرار دادهای بلند مدت به عرضه کنندگان مواد اولیه است که این راه حل در شرکت هایی که مواد اولیه فاسد شدنی دارند راه حل مناسبی می باشد.

۳ـ کاهش بازده سرمایه در سال ۸۲ و ۸۳

با توجه به بررسی های انجام شده به این نتیجه رسیدم که کاهش بازده سرمایه روی یک روند اتفاق افتاده و از دلایل عمده این کاهش نیز شرایط بد اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ها می باشد.

نتیجه گیری کلی از تحقیق

به طور کلی با توجه به تحلیل های مدیریتی که انجام شد می توان گفت وضعیت نامناسب مالی شرکت به چند دلیل می باشد که دراین جا این دلایل را بررسی کردیم.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

 1. مکانیزم فروش شرکت و شناسایی رقبا

برای بهبود وضعیت مالی شرکت باید درمکانیزم فروش شرکت و شناسایی رقبای آن شرکت تجدید نظر شود.

۲٫پیش بینی افزایش فروش درسال ۸۳ که موجب افزایش موجودی کالا دراین سال شده است.

با توجه به گردش موجودی کالا درسال ۸۳ معلوم می شود که پیش بینی صحیحی از تقاضای سال ۸۳ صورت نگرفته و شرکت نیاز به تجدید نظر درمکانیزم پیش بینی فروش دارد. بعلاوه برای رویارویی با تغییرات فروش  یکی از مکانیزم های مؤثر،  قراردادهای بلند مدت با عرضه کنندگان مواد اولیه است که این راه حل در شرکت هایی که مواد اولیه فاسد شدنی دارند، راه حل مناسبی است.

۳٫کاهش بازده سرمایه درسال ۸۲  و ۸۳

با توجه به بررسی های انجام شده به این نتیجه می رسیم که کاهش بازده سرمایه روی یک روند اتفاق افتاده و از دلایل عمده این کاهش نیز شرایط بد اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ها می باشد.

منابع و مآخذ

– سری گام، اوجین اف؛ گاینسکی، لوئیس سی؛ دی وز، فیلیپ آر،۱۳۸۲، مدیریت مالی، مترجم : علی، پارسائیان؛ چاپ اول، تهران، ترمه

– اکبری؛ فضل الله، ۱۳۷۴ ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، چاپ سوم، تهران، سازمان حسابرسی

– نوو؛ ریموندپی،۱۳۷۹، مدیریت مالی، مترجم: جهانخانی، علی؛ پارسائیان،علی؛ چاپ پنجم، تهران، انتشارات سمت

– فردوستون؛ یوجین بریگام، ۱۳۶۲، مدیریت مالی، مترجم : عبده تبریزی، حسین؛ مشیرزاده مویدی، پرویز؛ چاپ بیست و چهارم، تهران، موسسه انتشارات آگاه

– ترازنامه سال ۸۲ شرکت مانی لذیذ

– ترازنامه سال  ۸۳ شرکت مانی لذیذ

– صورت سود و زیان ۸۲ شرکت مانی لذیذ

– صورت سود و زیان سال ۸۳ شرکت مانی لذیذ

– صورت جریان های نقدی

اساس نامه سود و زیان

کاربرگ مقایسه نسبتهای مالی

 

کاربرگ مقایسه نسبتهای مالی (سال ۸۳-۱۳۸۲)

 

نسبتهای مالی متوسط واقعی
سال ۸۲سال ۸۳
نسبتهای نقدینگی۱-نسبت جاری =۲۲/۱۱/۱
۲-نسبت آنی =۱۶/۱۸۶/۰
نسبتهای فعالیت۳-گردش موجودی کالا =۹مرتبه۵/۳۴/۲
۴-گردش حسابهای دریافتنی =حد متوسط۰۳/۵۱۶/۶
۵-دوره متوسط مطالبات =تصمیم هیئت مدیره۵۷۴۷
نسبتهای سودآوری۶-حاشیه سود =۱۵% تا ۲۵%۴۱/۱۰%۸۵/۹%
۷-گردش مجموعه دارایی ها =۱ تا ۲۹۷/۰۸۵/۰
۸-بازده سرمایه =

۹-مجموع بدهی به مجموع دارایی ها

۲۵% تا ۴۰%

۵۰%

۱۴%

۵۱%

۱۳%

۵۹%

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

تراز نامه سال ۱۳۸۲ شرکت ایران

دارائیهامانده پایان سالÏبدهی و سرمایهمانده پایان سال
صندوق۹٫۱۶۶٫۹۸۵جاری شرکاء۵۶۵٫۸۴۶٫۸۵۶
بانک ها۳٫۵۲۹٫۶۹۵٫۲۵۵اسناد پرداختنی۷٫۵۸۷٫۳۲۸٫۴۰۳
اسناد دریافتنی۶۵۴٫۲۹۶٫۳۰۳بستانکاران۲٫۸۶۷٫۳۱۱٫۹۴۴
تنخواه گردان۸۵۵٫۳۸۶٫۶۵۲کالای امانی۳٫۷۸۷٫۴۱۱٫۱۹۳
جاری مشتریان۸٫۰۲۲٫۳۴۵٫۷۴۲وامهای دریافتنی۲۴٫۳۷۸٫۵۵۹٫۱۳۷
بدهکاران۱٫۶۹۸٫۵۸۱٫۱۸۳کسورات حقوق و مزایا۱۴۴٫۵۷۵٫۸۹۲
پیش پرداخت ها و سپرده ها۷۶٫۹۲۵٫۴۹۰بسته بندی و حمل۳۷٫۰۵۳٫۳۶۳
جاری فروشگاههای شرکت۳٫۷۸۶٫۷۰۶٫۳۴۵سرمایه۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
سفارشات۳٫۱۸۷٫۴۹۶٫۹۱۱ذخایر و اندوخته ها۵٫۷۳۳٫۴۶۸٫۱۷۹
حسابهای ارزی۲۷۳٫۵۲۷٫۴۳۸سود و زیان عملیاتی۱۰٫۱۵۸٫۰۹۷٫۲۲۶
موجودی های جنسی۲۳٫۸۹۵٫۲۸۵٫۰۴۹**
دارائیهای ثابت مشهود۱۰٫۸۳۸٫۸۵۰٫۳۳۳**
دارائیهای ثابت نامشهود۲٫۵۳۷٫۲۳۹٫۰۸۳**
سرمایه گذاری ومشارکت۱۳٫۲۳۷٫۶۳۰٫۳۶۰**
سود و زیان سنواتی۲٫۶۵۶٫۵۱۹٫۰۶۴**
جمع۷۵٫۲۵۹٫۶۵۲٫۱۹۳Ïجمع۷۵٫۲۵۹٫۶۵۲٫۱۹۳

 

 

تراز نامه سال ۱۳۸۳ شرکت ایران

دارائیهامانده پایان سالÏبدهی و سرمایهمانده پایان سال
صندوق۲۸٫۷۷۲٫۲۲۸اسناد پرداختنی۲٫۴۸۸٫۹۷۵٫۳۲۲
بانک ها۲٫۳۸۰٫۵۷۷٫۱۷۳بستانکاران تجاری۳٫۰۱۶٫۱۴۸٫۱۲۳
اسناد دریافتنی۱٫۲۳۰٫۶۴۰٫۶۶۰بستانکاران غیرتجاری۱۱٫۲۹۳٫۶۴۸٫۳۸۳
تنخواه گردان۱٫۳۹۹٫۵۹۶٫۴۱۸کسورات حقوق و مزایا۲۵۰٫۸۳۰٫۴۲۹
بدهکاران تجاری۸٫۳۵۷٫۳۱۸٫۰۰۸وامهای دریافتنی۲۳٫۴۴۱٫۳۲۲٫۲۳۸
بدهکاران غیرتجاری۸۷۸٫۰۵۳٫۶۸۷سرمایه۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
پیش پرداخت ها و سپرده ها۱۵۹٫۳۹۳٫۵۳۶ذخایر و اندوخته ها۶٫۷۰۹٫۱۷۳٫۹۱۴
جاری فروشگاههای شرکت۴٫۴۸۵٫۳۶۰٫۹۲۳کالای امانی۳٫۸۶۸٫۳۸۸٫۵۷۳
سفارشات۲۳۸٫۴۱۴٫۱۰۲سود وزیان سنواتی۷٫۳۱۳٫۸۱۲٫۵۱۵
حسابهای ارزی۳۱٫۱۲۰٫۹۴۴سود عملکرد سال جاری۹٫۸۷۶٫۳۷۳٫۸۵۸
جاری شرکاء۳۵٫۶۱۸٫۳۵۳**
موجودی های جنسی۳۰٫۸۸۲٫۱۴۲٫۶۲۲**
دارائیهای ثابت مشهود۲۲٫۷۱۹٫۴۴۷٫۹۳۱**
دارائیهای ثابت نامشهود۱٫۰۵۹٫۶۲۹٫۰۸۳**
سرمایه گذاری ومشارکت۱۳٫۲۳۷٫۶۳۰٫۳۶۰**
سود تسهیلات بانک سال آینده۱٫۲۳۵٫۰۵۷٫۳۲۷**
جمع۸۸٫۲۵۸٫۶۷۳٫۳۵۵Ïجمع۸۸٫۲۵۸٫۶۷۳٫۳۵۵

 

عملکرد سود و زیان سال ۱۳۸۲ شرکت ایران

موجودی کالا ابتدای دوره۲۳٫۸۹۵٫۲۸۵٫۰۴۹
خرید طی دوره۵۶٫۶۹۱٫۷۰۰٫۳۵۹
هزینه های تولید۶٫۰۹۹٫۱۰۷٫۳۴۷
جمع :۸۶٫۶۸۶٫۰۹۲٫۶۵۵
کسر می شود:
موجودی مواد اولیه و کالا درپایان دوره۳۰٫۸۸۲٫۱۴۲٫۶۲۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته۵۵٫۸۰۳٫۹۵۰٫۰۳۳

 

فروش ناخالص۸۲٫۴۲۷٫۴۵۹٫۳۶۷
کسر می شود:
برگشت از فروش و تخفیف۷٫۵۶۵٫۴۲۲٫۶۲۳
فروش خالص۷۴٫۸۶۲٫۰۳۶٫۷۴۴
صادرات۳۳۸٫۱۰۶٫۴۰۶
سایر درآمدهای متفرقه۴٫۴۵۴٫۱۳۳٫۷۹۱
جمع۷۹٫۶۵۴٫۲۷۶٫۹۴۱
کسر می شود۵۵٫۸۰۳٫۹۵۰٫۰۳۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته
سود ناویژه۳۳٫۸۵۰٫۳۲۶٫۹۰۸
هزینه های اداری۴٫۹۰۶٫۵۸۴٫۸۵۴
هزینه های فروش۵٫۱۶۲٫۱۹۷٫۱۱۳
هیزینه های مالی۳٫۵۵۸٫۳۵۱٫۵۹۱
هزینه های صادراتی۳۴۶٫۸۱۹٫۴۹۳
جمع هزینه ها۱۳٫۹۷۳٫۹۵۳٫۰۵۰
سود ویژه۹٫۸۷۶٫۳۷۳٫۸۵۸

 

 

عملکرد سود و زیان سال ۱۳۸۳ شرکت ایران

موجودی کالا ابتدای دوره۱۹٫۹۶۰٫۷۹۰٫۳۷۷
خرید طی دوره۵۳٫۶۸۵٫۸۳۷٫۶۸۹
هزینه های تولید۴٫۶۸۴٫۷۶۴٫۰۶۶
جمع :۷۸٫۳۳۱٫۳۹۲٫۱۳۲
کسر می شود:
موجودی مواد اولیه و کالا درپایان دوره۲۳٫۸۹۵٫۲۸۵٫۰۴۹
بهای تمام شده کالای فروش رفته۵۴٫۴۳۶٫۱۰۷٫۰۸۳

 

فروش ناخالص۷۷٫۶۲۰٫۵۰۳٫۰۵۰
کسر می شود:
برگشت از فروش و تخفیف۵٫۶۹۴٫۸۲۱٫۰۴۴
فروش خالص۷۱٫۹۲۵٫۶۸۲٫۰۰۶
صادرات۱٫۰۰۸٫۰۹۴٫۰۳۶
سایر درآمدهای متفرقه۲٫۸۳۷٫۶۷۷٫۸۵۵
جمع۷۵٫۷۷۱٫۴۵۳٫۸۹۷
کسر می شود
بهای تمام شده کالای فروش رفته۵۴٫۴۳۶٫۱۰۷٫۰۸۳
سود ناویژه۲۱٫۳۳۵٫۳۴۶٫۸۱۴
هزینه های اداری۲٫۸۵۴٫۱۵۱٫۱۷۹
هزینه های فروش۴٫۶۴۹٫۶۲۰٫۶۷۹
هیزینه های مالی۳٫۰۸۰٫۳۳۱٫۷۹۲
هزینه های صادراتی۵۹۳٫۱۴۵٫۹۳۸
جمع هزینه ها۱۱٫۱۷۷٫۲۴۹٫۵۸۸
سود ویژه۱۰٫۱۵۸٫۰۹۷٫۲۲۶

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”منابع ” icon=”fa-pencil-square-o”]- سری گام، اوجین اف؛ گاینسکی، لوئیس سی؛ دی وز، فیلیپ آر،۱۳۸۲، مدیریت مالی، مترجم : علی، پارسائیان؛ چاپ اول، تهران، ترمه

– اکبری؛ فضل الله، ۱۳۷۴ ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، چاپ سوم، تهران، سازمان حسابرسی

– نوو؛ ریموندپی،۱۳۷۹، مدیریت مالی، مترجم: جهانخانی، علی؛ پارسائیان،علی؛ چاپ پنجم، تهران، انتشارات سمت

– فردوستون؛ یوجین بریگام، ۱۳۶۲، مدیریت مالی، مترجم : عبده تبریزی، حسین؛ مشیرزاده مویدی، پرویز؛ چاپ بیست و چهارم، تهران، موسسه انتشارات آگاه

– ترازنامه سال ۸۲ شرکت مانی لذیذ

– ترازنامه سال  ۸۳ شرکت مانی لذیذ

– صورت سود و زیان ۸۲ شرکت مانی لذیذ

– صورت سود و زیان سال ۸۳ شرکت مانی لذیذ

– صورت جریان های نقدی

اساس نامه سود و زیان

کاربرگ مقایسه نسبتهای مالی

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
4900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

112صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Yagut/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نويسنده

publisher4 222 نوشته در *** نِگزاوار *** دارد . مشاهده تمام نوشته هاي

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.