no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

چرخه بازرگانی حسابداری- توسعه مدل های کمی نوسان های اقتصادی همراه با جداول-

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

چرخه بازرگانی حسابداری- توسعه مدل های کمی نوسان های اقتصادی همراه با جداول-ترکیب اقتصاد خرد با گوه‌های میزان مصرف دولت- کاربرد شیوه حسابداری- جزئیات حسابداری و یافته‌ها
zip
دی ۲۷, ۱۳۹۵

چرخه بازرگانی حسابداری- توسعه مدل های کمی نوسان های اقتصادی همراه با جداول-ترکیب اقتصاد خرد با گوه‌های میزان مصرف دولت- کاربرد شیوه حسابداری- جزئیات حسابداری و یافته‌ها


چرخه بازرگانی حسابداری- توسعه مدل های کمی نوسان های اقتصادی همراه با جداول-ترکیب اقتصاد خرد با گوه‌های میزان مصرف دولت- کاربرد شیوه حسابداری- جزئیات حسابداری و یافته‌ها

پایان نامه رشته حسابداری در ۷۵ صفحه
[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که به محققین کمک می‌کند تا مدل‌های کمی نوسان های اقتصادی را توسعه دهند. این متد متکی به بینشی می‌باشد که بسیاری از مدل‌ها با مدل رشد نمونه اصلی – علیرغم تغییر زمانی گوه‌ها که با بهره‌وری – نیروی کار و مالیات های درآمد سرمایه‌ای – و میزان مصرف دولتی شباهت دارند – یکسان هستند. گوه‌های مربوط به این متغیرها (بازده – کار – سرمایه گذاری و گوه‌های میزان مصرف دولتی) از نظر اطلاعات و داده‌ها اندازه‌گیری میشوند و سپس برحسب محاسبه کسر نوسان‌های مختلف که بنابر گوه‌ها ارزیابی می‌شوند – به مدل، بازخورد داده می‌شوند. در کشور آمریکا – تقاضا‌نامه‌های مربوط به بزرگترین رکود اقتصادی و رکود سال ۱۹۸۲ (رکود اقتصادی) نشان می دهند که مدل ها با وجود اختلاف‌هایی که بعنوان گوه‌های سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند. روش امیدوار کننده‌ای برای تحقیق چرخه‌های بازرگانی نمی باشند. در مورد رکود اقتصادی کشور آمریکا گوه‌های بازده و نیروی کار برای تمامی نوسان‌ها محاسبه میشوند و در مورد رکود سال ۱۹۸۲ تنها گوه بازده است که اهمیت دارد. در هیچکدام از دوره‌ها گوه‌های دیگر نقش مهمی را بازی نمی کنند.

در ساختار مدل‌های کمی مشروح از نوسان‌های اقتصادی، محققین به گزینه‌های مشکلی برخورد می‌کنند درباره اینکه کجا اختلاف‌ها را در درون مدل‌هایشان نشان دهند تا این مدل‌ها بطور صحیح مجاز به تولید مجدد چرخه های بازرگانی باشند – در اینجا ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می کنیم که کمک به این گزینه‌ها می‌کنند و نشان می دهیم که چطور آنرا بکار بریم.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

متدها دارای ۲ بخش می‌باشد: تساوی برآیندها و مرحله حسابداری:

تساوی برآیند (یا نتیجه): اثبات طبقه (گروه) بزرگی از مدل‌ها – شامل مدل‌هایی با انواع مختلف اختلاف‌ها می‌باشد که با مدل نمونه اصلی با انواع مختلف گوه‌های تغییر

ات دیگر در بازارهای اقتصادی عمل می‌کنند را منحرف می سازد در ارزش ظاهری، این گوه ها بیشتر شبیه به بهره روی در زمانهای مختلف  – مالیات‌های درآمد کار- مالیات های درآمد سرمایه‌ای و میزان مصرف دولتی به نظر می رسند. بنابراین به آنها عناوین گوه‌های بازده – گوه‌های کار (نیروی کار) – گوه‌های سرمایه‌گذاری و

 

مقادیر گوه اندازه‌گیری شده سپس به نمونه اصلی بازخورد داده می‌شوند (برحسب زمان و ترکیبات شان تا محاسبه کنند که چه مقدار از اقدامات در تولیدات – کار و سرمایه گذاری در اطلاعات می توانند به هر گوه (wedge) – به طور جداگانه در ترکیبات- نسبت داده شوند – به تعبیری تمام چهار گوه برای تمام این اقدامات مشاهده شده محاسبه میشوند. این مرحله

حسابداری” را می دهد.

برای اینکه مشخص کنیم که چطور یک متد عمل می‌کند – در اینجا آنرا برای دو بخش از چرخه واقعی بازرگانی امریکا

کمی شدید تر یا رکود سال ۱۹۸۲ که بیشتر شبیه به رکود های جنگ جهانی دوم بود. از دوره بزرگترین رکود اقتصادی پی می بریم که گوه‌های کار و بازده – با یکدیگر برای تمام افت‌ها در تولید – کار و سرمایه‌گذاری از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ و عملکرد این متغیر ها در بهبود و بازیابی کمابیش محاسبه می‌شوند.

طی کل دوره رکود اقتصادی گوه سرمایه‌گذاری نه تنها نقش را

می‌شود. بنابراین گوه سرمایه گذاری نمی تواند برای رکود شدید طولانی یا تداوم کاهش بازیابی محاسبه شود.

تجزیه و تحلیل‌های ما از مراحل معمولی تر رکود اقتصادی ۱۹۸۲ امریکا – هر چند آشکار و مشخص نمی باشند دارای نتایج یکسانی می باشند. ما برای این دوره پی می بریم که گوه بازده نیز نقش مهمی را بازی می‌کند ولی گوه کار اهمیتی ندارد و برای مقدار کمی از نوسان های تولید محاسبه میشود. ولی در دوره ۱۹۸۲ گوه سرمایه‌گذاری مجدداً زیان بخش می‌باشد و باعث میشود تولید در مسیر اشتباهی کشانده شود. در هر دو قسمت گوه میزان مصرف دولت قریباً هیچ نقشی را ایفا نمی کند.

ما نتایج بدست آمده را به کل دوره بعد از جنگ، از طریق توسعه آمارهای بسیار مختصر مربوط به سال‌های ۱۹۵۹ تا ۲۰۰۴ تعمیم می دهیم. آمارهایی که برآنها تمرکز می کنیم مقدار نوسان‌های تولیدی هستند که از هر گروه به تنهایی و رابطه بین این نوسان ها و آنهایی که واقعاً رد اطلاعات موجود می باشند استنباط شده‌اند. یافته‌های ما بنابراین آمار‌ها منوط به

کارگیری اصلی – کشش‌های ذخیره نیروی کار – و قیمت های تعدیل سرمایه گذاری حساس می باشند یا نه. بنابراین پی می بریم که هر کدام از فرضیات متناوبی را که مطالعه می کنیم منجر به تغییرات اساسی در سایز گوه‌های اندازه‌گیری شده می‌شود و نهایتاً گوه سرمایه‌گذاری به نقش مهم خود از نظر کمی ادامه می دهد

گوه‌هایشان بلکه از نظر تعادل

نیز سنجیده شوند. ما در اینجا یک سری نتایج مشابه را ایجاد می کنیم که گوه‌ها را به مدل‌های جزئی تر وصل می‌کنند و اقتصای را نشان می دهیم که در آن تکنولوژی ثابت و مداوم است ولی اختلاف های input مالی (سرمایه) که برحسب زمان

با گوه‌های میزان مصرف دولت یکی می‌باشد. در ضمیمه این مقاله نشان می دهیم که اقتصاد‌هایی با مزدهای برقرار و شوک‌های پولی شبیه به اقتصادهای بورد و- ارکگ و ایوانز در سال ۲۰۰۰ – با اتحادیه‌ها و شوک‌های سیاست ضدتر است شل کول و اوهانیان در سال ۲۰۰۴ با مدل ریشه گوه‌های نیروی کار یکسان هستند. همچنین در ضمیمه بیان می کنیم که اقتصادی با اختلافات بازار اعتباری که در یک

برابر می باشند.

یافته‌های ما حاکی از آن است که مدل‌هایی با اختلافات بازار اعتباری که میان کانال های سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند وسیله دستیابی امید

ر کننده‌ای برای تحقیق در مورد بزرگترین رکود اقتصادی یا رکودهای بعد از جنگ نیستند. روش امیدوار کننده‌تر مکانیسم های مزد برقرار و ادامه یافته یا شوک‌های پولی مانند روش‌های بوردو – ارکگ و ایوانز در سال ۲۰۰۰ – و مدل‌هایی با قدرت انحصاری مانند کول و اوهانیان در سال ۲۰۰۴ می باشند. به طور کلی این فرم در مدل‌های ما نشان می دهند که کار موفق آینده احتمالاً بستگی به مکانیزم‌هایی دارد که بر نقش گوه‌های

کمک اساسی و بنیادی کلیدیمان مشاهده می کنیم.

از نظر این متد – برابری نتایج، یک استدلال منطقی برای روشی می آورد که مرحله حسابداری ما گوه‌های اندازه‌گیری شده را به کار می برد. در سطح مکانیکی. گوه‌ها انحراف هایی را در وضعیت‌های اولین نوع مدل اصلی و رابطه آن بین تولیدات و ورودی‌ها (input) را نشان میدهند. البته یک تعبیر از این انحراف ها امنیت

تناسب مدل را نشان می دهد. با این حال تحت این تعبیر مقدار گوه‌های به مدلی بازخورد می‌کند که هیچگونه حساسیتی

می‌کند.

همچنین از دیدگاه این متد، مرحله حسابداری به سادگی بعد از نقشه گوه‌ها می آید. خود این نقشه‌ها برای ارزیابی اهمیت کمی مکانیزم های رقابتی چرخه بازرگانی مفید نمی باشند چون مطالب بسیار کمی را درباره تعادل پاسخ‌ها به گوه‌ها به ما می گویند. بازخورد گوه‌های اندازه‌گیری شده به مدل اصلی و نتیجه تعادل پاسخ‌های مدل اندازه‌گیری شده – چیزی است که به ما اجازه می

که قصد دارد اولین گام مفید در راهنمایی ساخت مدل‌های جزئی با تفاوت‌های مختلف باشد به محققین کمک می‌کند تا

بازرگانی مفید هستند.

این مرحله شیوه‌ای نیست که از طریق آن مدل‌های خاص جزئی را تست کنیم. چنانچه یک مدل جزئی در دسترس

مدل‌ها با اختلافات بسیار مفید می‌باشد. مثلاً برخی از محققین مانند برنانک – گرتلر و گیل کریست (در سال ۱۹۹۹) و کریستیانو – گاست و رولدوز ( در سال ۲۰۰۴) اثبات کرده‌اند که اطلاعات برای مدل‌هایی که دارای یک میزبان از اختلافات (مثل اختلافات بازار اعتباری – مزد‌های برقرار و ادامه یافته و قیمت‌های موجود و ادامه یافته) باشند

مدل برای محاسبه اطلاعات کاهش یابند.

متد ما قصد ندارد منابع اولیه شوک‌ها را شناسایی کند. این متد قصد دارد به سادگی کمک به درک مکانیزم هایی کند که چنین شوک‌هایی منجر به نوسان های اقتصادی میشوند. بطور مثال بسیاری از اقتصاد دانان تصور می‌کنند که شوک‌های پولی باعث بزرگترین رکود اقتصادی امریکا شد ولی همین اقتصاد دانان مخالف جزئیات مکانیزم محرک می‌باشد. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد مدل‌هایی که تفاوت‌های مالی را بعنوان گوه‌های

. در این تحقیق ما مدلی را به کار می بریم که سازگار با دیدگاه‌های برنارنک در سال ۱۹۸۳ می‌باشد. در این مدل تفاوتهای مالی به جای گوه های بازده نشان داده می شوند.

– یافته های ما نشان می دهند که در مدل کول و اوهانیان در سال ۲۰۰۴- نوسانات در دست اتحادیه‌ها و کارتل ها که منجر به گوه‌های کار میشوند می‌باشد و دیگر مدل‌ها که در سیاست‌های ضعیف دولت می باشد و منجر به گوه‌های بازده میشود امیدوار کننده می باشند.

در این جا تحقیق ما در مورد مطالب وسیع چرخه بازرگانی می‌باشد که بعد از شرح متد‌های جدید و به کارگیری آنها – به طور جزئی و مفصل توضیح خواهیم داد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

 • اثبات تساوی نتایج:

در اینجا نشان می دهیم که چطور مدل‌های جزئی مختلف با تحریف های بنیادین و

را برحسب اینکه نشان دهیم چطور مدل‌های نقشه به مدل‌های اصلی به تفصیل بیان می‌شوند انتخاب می کنیم. چون برخی از مدل‌های نقشه با شکل مشابهی از گوه‌ها که یک شکل خاص را نشان می دهند – فقط یک مدل را مشخص نمی کنند و در عوض کل طبقه مدل‌ها را که شبیه به آن شکل می باشند مشخص می‌کند. در این مورد متد ما مدلی

اش تمرکز کنند که لازم است برحسب تجسم ماهیت نوسان ها تحریف شوند.

/۱ معیار اقتصاد نمونه اصلی

معیار اقتصاد نمونه اصلی (یا پیش نمونه) که بعد‌ها آنرا در روش حسابداری به کار می بریم یک مدل رشد با ۴ متغیر تصادفی می‌باشد:

۱ و گوه میزان مصرف دولت.

در این مدل مصرف کننده‌ها منفعت (سود) مورد نظر خود را در هر مقدار مصرف سرمایه Ct و هر کار سرمایه Lt به حداکثر می رسانند.

چنانچه شامل بودجه باشد به فرمول     محدود میشود.

قانون انباشتگی اصلی (قانون ۱) می‌باشد.

(۱)

در این جا Kt نشانه هر برگه سهام اصلی Capita – Ut مقدار سرمایه‌گذاری و wt مقدار مزدها – rt مقدار اجاره‌ای هر سرمایه – T1t و Txt مقادیر مالیات در کار و سرمایه‌گذاری –

(روی هم انباشته شده) می باشند. تابع تولید شرکت  می‌باشد که  مقدار پیشرفت فنی کار اضافی که فرض میشود ثابت باشد خواهد بود. شرکت‌ها rt kt -wt lt –  را به بالاترین حد می رسانند.

 

دارایی به طور خلاصه به شکل زیر می‌باشد:

(۲)

در این جا yt و gt نشانه هر تولید Capita و هر مقدار مصرف Capita دولتی می‌باشد:

(۳)

(۴)

(۵)

در این فرمول‌ها علایمی مثل  نشانه مشتق‌های تابع سود و تابع تولید

درباره اثبات آنها می‌باشد. در این فرمول فرض می کنیم که نوسان‌های gt پیرامون گرایش به  می‌باشد.

توجه کنید که در این معیار اقتصادی پیش نمونه – گوه بازده به

می باشند که شبیه به مالیات‌های مقدار مصرف یا درآمد اصلی به نظر می رسند. مالیات‌های مقدار مصرف شامل گوه‌ای بین مقدار ناچیز (کم شود) مصرف آزاد جانشینی و تولید ناچیز (نیروی) کار به همان طریقی که

را بوجود می‌آورند که بطور ناچیزی، فقط در تحریف ایجاد شده توسط مالیات سرمایه‌گذاری فرق دارند.

تاکید می کنیم که هر کدام از گوه‌ها باید کل تحریف وضعیت آشکار تعادل مدل را نشان بدهند.

مثلاً حریف‌ها در هر دو اثر ذخیره نیروی کار مصرف کننده‌ها و

می‌آیند و هر کدام را به طور جداگانه بیان نمی کند. ما نیز بر کل گوه‌ها تمرکز می کنیم چون هر موضوعی در تعیین نوسانهای چرخه بازرگانی- کل گوه ها می باشد نه هر کدام از تحریفها بطور جداگانه.

۲/۱ نقشه‌کشی بنابر تفاوت‌ها و گوه‌ها:

اکنون نقشه‌ای را بین اقتصاد‌های خرده و اقتصادهای پیش نمونه (اصلی) برای هر دو نوع گوه‌ها ترسیم می کنیم. همچنین نشان می دهیم که تفاوت‌های مصرف مالی در اقتصاد خرده در گوه‌های بازده در اقتصاد پیش نمونه ما ترسیم میشوند. نوسانات در صادرات شبکه – در یک نقشه اقتصاد باز و در درون گوه‌های مقدار مصرف

و نقشه تفاوت‌های سرمایه‌گذاری مالی در گوه‌های سرمایه ‌گذاری ترسیم می‌شوند. در تحقیق اولیه (توسط چاری– کن‌هو و مک گراتن در سال ۲۰۰۲) نشان داده‌ایم که نوسانات در خط مشی دولت در جهت امتیازات انحصاری یک مدل در نقشه اتحادیه‌ها در گوه‌های کار ترسیم میشود.

 1. گوه‌های بازده:

در بسیاری از اقتصاد‌ها – تفاوت های اساسی در درون و یا از طریق شرکت‌هایی است که فاکتور مصرف‌هایی را ایجاد می‌کنند که مؤثر به کار برده نمیشوند.

این

در سال ۲۰۰۴ تحقیق کرد که چطور خط‌مشی‌های بازار کار می توانند منجر به بد سهمیه‌ای کار در شرکت‌ها و سپس گوه‌های بازده شوند.

ما در اینجا اقتصاد خرده را با تفاوت‌های مصرف مالی نشان می دهیم و آنرا در دو نکته به کار می بریم. این اقتصاد یک دیدگاه کلی را در تفاوت‌هایی نشان می دهد که منجر به فاکتور بی‌تأثیر به کارگیری نقشه در گوه‌های بازده در اقتصاد نمونه اصلی میشود. با این حال – افزون بر این، اقتصاد نیز نشان می دهد که تفاوت‌های مالی می توانند به شکل گوه‌های بازده و به همان اندازه بروز متداول آنها در گوه‌های سرمایه‌گذاری نشان

 • q مقادیر بالای سود نسبت به شرکت‌های دیگر می باشند. این تفاوت‌ها مجر به بد سهمیه‌ای مصرف های شرکت‌ها و بی تاثیری واضح

ساده را با تحریف‌هایی در سهمیه مصرف های متوسط دو نوع از شرکت‌ها یعنی تحریف‌هایی که ناشی از تفاوت های مالی می باشند. بررسی کنید. هر دو نوع شرکت‌ها بایستی پول قرض بگیرند تا یک مصرف متوسط را با افزایش تولید پرداخت کنند. یک نوع از شرکت‌ها، از نظر مالی- تا اندازه‌ای که مبلغ بالاتری را برای قرض نسبت به نوع دیگر می پردازند ملزم و مقید می باشند. ما این تفاوت‌ها را بعنوان تسخیر

برای مبلغ بالاتر پرداختی توسط شرکت‌های محدود و ملزم مشکلات اخلاقی شانس و پیشامد می‌باشد که برای شرکت‌های کوچک شدیدتر می باشند.

مخصوصاً اقتصاد زیر را بررسی کنید. مجموع مصرف ناخالص در این اقتصاد qt ­ – ترکیب مصرف ناخالص qit­  از دو بخش اقتصاد -ضریب ۲/۱=I بر طبق فرمول ۶ می‌باشد.

(۶)

تولید کننده نمونه مصرف ناخالص qt  q1t ­، q2t را برای حل این مسئله انتخاب می‌کند.

در فرمول ۶ Pit قیمت مصرف قسمت i می‌باشد.

در این

(۷)

در این فرمول Ct مقدار مصرف – kt سهام اصلی و m1t و m2t میانگین کالاهای به کار رفته در بخش‌ها ۱ و ۲ (به ترتیب) هستند.

مصرف ناخالص هر بخش I و qit از میانگین کالاهای mit و ترکیب (جمع) مقدار اضافی کالا zit بر طبق فرمول (۸) بدست می آید.

(۸)

در هنگام ترکیب مقدار اضافی کالا از kt اصلی و نیروی کار lt بر طبق فرمول (۹) بوجود می آید. تولید کننده مصرف ناخالص بخشi کالای مرکب

 

در این فرمول vt قیمت کالای

بواسطه شرکت‌های در بخش i می باشند. تصور کنید که شرکت‌ها در بخش ۱ از نظر مالی محدودتر از شرکت‌ها در بخش ۲ هستند یا به عبارتی  باشد.

و از طرفی  باشد پس Rt مقدار سود مصرف کننده‌ها در زمان t و Tit­ مقدار تقسیط در این زمان – که از طریق محدودیت‌های مالی بین مقدار پرداختی به پس انداز

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

تولید کننده نمونه کالای مرکب ct – kt و Lt را برای حل این مسئله انتخاب می‌کند.   

در این جا w­t­ مقدار مزد و rt مقدار اجاره‌ای اصلی

 

 

در این فرمول lt=lit+l2t کل

) به مصرف کندگان تخفیف داده می‌شوند. برعکس چنانچه فرض کنیم که تفاوت‌های مالی عدم مصرف ناخالص را نشان بدهند پس محدودیت راه‌حل اقتصادی (۷) را با ارائه گوه مقدار مصرف دولت تنظیم خواهیم کرد.

 • q
 • q
 • q ترکیب اقتصاد نمونه اصلی (پیش نمونه) با گوه‌های بازده:

اکنون یک ورژن از معیار اقتصاد پیش نمونه که مجموع

کنید. این اقتصاد پیش نمونه برای معیار نمونه اصلی (یا پیش نمونه) مشخص می‌باشد بجز در اقتصاد نمونه اصلی جدید که مالیات‌هایی بر درآمد اصلی – نسبت به مالیات‌های

مصرف دولت دقیقاً برابر با صفر می‌باشد. حال محدودیت بودجه مصرف کننده فرمول (۱۱) می‌باشد:

(۱۱)

و گوه بازده فرمول (۱۲) می‌باشد.

(۱۲)

وضعیت مدل اولیه را در اقتصاد خرده با تفاوت‌های مصرف سرمایه در اقتصاد‌هایی مربوط به اقتصاد نمونه اصلی با گوه‌های بازده که منجر به این قضیه میشود – مقایسه کنید.

قضیه ۱: اقتصاد پیش نمونه (یا نمونه اصلی) را با محدودیت راه حل (۲) و محدودیت بودجه مصرف کننده (۱۱) در خصوص روش‌های برون زای مربوط به گوه بازده At که در

. (جایی که  مقدار تقسیم‌های سود از اقتصاد خرده با تفاوت‌های مصرف سرمایه می باشند. پس تعادل سهمیه‌ها در اقتصاد خرد همان تعادل سهمیه ها در این اقتصاد پیش نمونه می باشند.

(۱۳)

فرض کنید که در اقتصادی با تفاوت‌های مصرف سرمایه – مقدار سود تقسیم شده TitوT2t طی زمان نوسان دارند ولی این

(۱۴)

سپس بر طبق فرمول ۱۳ می بینیم که گوه‌های کار و سرمایه‌گذاری ثابت هستند و بنابر فرمول ۱۲ می بینیم که گوه

خرد را در جهت تفاوت‌های مصرف سرمایه برای اقتصاد پیش نمونه مهیا و آماده کند نوسان ها را در تحریف‌های نسبی در مقایسه با نوسان‌های تکنولوژی مشخص خواهد کرد و هیچ نوسانی را در گوه کار ۱-Tlt یا گوه سرمایه‌گذاری Tkt که در این جا از طریق مالیات بر درآمد اصلی نشان داده میشوند- نخواهد دید. به خصوص دوره‌هایی را که تحریف‌های نسبی افزایش می یابند به اشتباه بعنوان دوره های بازگشت تکنولوژی تعبیر خواهد کرد این گفته به

Tlt و Tkt میشوند بعنوان نوسان در کل گوه‌های اقتصاد نمونه اصلی نمایان میشوند.

b– گوه‌های مقدار مصرف دولت:

اکنون یک اقتصاد خرد را با قرض دادن و قرض گرفتن بین المللی توسعه می دهیم و نشان می دهیم که صادرات‌های خالص در این اقتصاد ها برابر با گوه میزان مصرف دولت در یک اقتصاد پیش نمونه مربوطه می باشند.

 • q اقتصاد خرد با قرض دادن و قرض گرفتن بین المللی

یک مدل از اقتصاد جهانی را با N تعداد کشور‌ها و یک کالای متجانس در هر دوره بررسی کنید.

در هر

هر گونه تاریخ خاص – هنگامی که زمان صفر می‌باشد – St به صورت  است. مقدار اولیه S داده می‌شود.

نمونه مصرف کننده در کشور i امتیازات فرمول ۱۵ را دارد.

در این فرمول cI(st) و Li(st)  میزان مصرف و نیروی کار را نشان می دهد محدودیت بودجه مصرف کننده به شکل فرمول (۱۶) می باشد.

(۱۶)

در این فرمول (St+1)bi مقدار قرض گرفتن کشور تصادفی را از طریق مصرف کننده در کشور i

سهیمه‌های (St+1) bi و (St)LI و (St)ki – (Cicst) و قیمت‌های می‌باشد که شبیه به این سهمیه‌ها در هر دو – راه حل مسئله مصرف کننده در هر کشور i و رضایت محدودیت راه‌حل جهانی می باشند.

(۱۷)

توجه داشته باشید که در این اقتصاد مقدار صادرات کشور i از طریق …و (st)LI و  داده می‌شود.

 • q ترکیب اقتصاد خرد با گوه‌های میزان مصرف دولت:

یک اقتصاد نمونه اصلی از اقتصاد بسته را با یک متغیر برون زای تصادفی

در فرمول ۱۸ به حداکثر می رسانند.

در این فرمول (st) wi – (st) ri و (st) Ti­­­ مقدار مزد– مقدار اجاره‌ای و سرمایه جابه‌جایی‌های سه جمع می باشند. در هر کشور St، شرکت‌ها k و L را برای حداکثر (L،K)F … انتخاب می‌کنند. محدودیت بودجه دولت فرمول (۱۹) می‌باشد.

راه حل این اقتصاد به شکل فرمول (۲۰) می‌باشد:

(۱۸)

(۲۰)

تعادل اقتصاد نمونه اصلی (یا پیش نمونه) می‌باشد طوریکه این سهمیه‌ها برای مصرف کنندگان و شرکت‌ها بهینه هستند و راه‌حل آن رضایت بخش می‌باشد.

فرضیه بعدی نشان می دهد که گوه میزان مصرف دولت در اقتصاد پیش نمونه شامل صادرات خالص در اقتصاد اصلی می‌باشد.

فرضیه ۲: تعادل سهمیه‌های را برای کشور i در اقتصاد خرد بررسی کنید. بگذارید گوه میزان مصرف

) مشخص شود. پس سهمیه‌های … و (st)ki – (st) cI و قیمت های …،(st) wI تعادلی

می باشند و گوه میزان مصرف دولت را در فرمول (۲۱) میدهد. محدودیت بودجه مصرف کننده در اقتصاد خرد (در فرمول ۱۶) برابر با محدودیت راه حل ۲۰ در اقتصاد پیش نمونه می باشند دقت کنید که به منظور سهولت کار – میزان مصرف دولت در اقتصاد خرد را به طور خلاصه بیان کرده‌ایم. اگر ما اقتصاد را در میزان مصرف دولت داریم پس گوه میزان مصرف دولت در اقتصاد پیش نمونه خلاصه‌ای از صادرات خالص و میزان مصرف دولت دو اقتصاد خرد خواهد بود.

(۲۱)               ۲/ کاربرد شیوه حسابداری:

با بدست آوردن نتایج یکسان اکنون شیوه حسابداری را شرح می دهیم و سپس نشان

 

شیوه حسابداری ما به قرار ذیل می‌باشد. ما معیار پارامتر‌های مدل اصلی از امتیازات و تکنولوژی در روش‌های استاندارد را همانند موضوعات کمی چرخه بازرگانی انتخاب می‌کنیم و سپس وضعیت های متعادل از اقتصاد پیش نمونه را برای تخمین پارامتر‌های روش تصادفی گوه‌ها به کار می بریم. این مجموعه پارامتر‌ها دلالت بر تصمیم قوانین مربوط به تولید – کار و سرماه گذاری دارند که این‌ها می توانند با اطلاعات (ی) به کار

می آید که چه مقدار نوسان های تولید می‌تواند برای هر یک از گوه‌ها به طور جداگانه و در ترکیب های مختلف به قیمت محاسبه شود، برای پاسخ به این سوال مدل پیش نمونه را با استفاده از درک توالی گوه‌ها در اطلاعات تحریک می کنیم تا به طور جداگانه و در ترکیب کمک به محاسبه گوه‌ها در نوسان‌های تولید – کار و سرمایه گذاری کند.

کمک این گوه‌ها از طریق مقایسه درک متغیر‌هایی مثل تولید – کار و سرمایه گذاری بنابر مدل اطلاعاتی در

– با وجود تمام حرکت‌ها در متغیر‌ها – با یکدیگر محاسبه می‌شوند.

 1. برآورد (اندازه‌گیری) گوه‌ها:
 • q روش ما برای اندازه‌گیری گوه‌ها دو مرحله دارد. ما هر دوی این اطلاعات و مدل‌ها را ابتدا برای تخمین روش تصادقی گوه‌ها به
 • q برای گوه‌ها:

به منظور تخمین روش تصادفی برای گوه‌ها – اشکال عملی و مقادیر معلوم پارامتر را بنابر موضوع چرخه بازرگانی به کار می‌بریم. حدس می‌زنیم که تابع تولید شکل و تابع سودمندی (کاروری) شکل (l-L) log = logc = (c,l) U را دارد.

ما سهم خالص  و پارامتر تخصیص زمان  انتخاب می کنیم. همچنین مقدار هزینه استهلاک را  – فاکتور تخفیف را  و مقادیر رشد را  ،  بر می گزینیم و همین طور بر

۲ تا ۵ بطور خلاصه تعادل معیار اقتصاد پیش نمونه را بیان می کند ما برای مقدار مصرف Ct را در فرمول های (۴) و (۵) با استفاده از محدودیت راه حل (۲) جانشین می کنیم و فرمول های (۳) تا (۵) را جهت بدست آوردن ۳ معادله خطی با لگاریتم به صورت خطی در می آوریم. فرآیند بردار برگشتی (۱) AR را برای ۴ گوه (… و logAt)=St از شکل فرمول (۲۲) نشان می دهیم.

(۲۲)

 

در این فرمول شوک Et به شکل i.i.d می‌باشد و پراکندگی نرمال استاندارد دارد و Q ماتریکس کمتر از مکبی می‌باشد.

شده و اطلاعات مربوط به تولید – کار – سرمایه‌گذاری – مقدار مصرف دولت و صادرات خالص را برای تخمین پارامتر‌های P. و P و Q فرآیندبردار (۱)AR گوه‌ها به کار می بریم.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

 • q اندازه‌گیری گوه‌های درک شده:

دومین مرحله در روش اندازه‌گیری ما – اندازه‌گیری

محاسبه می کنیم. به منظور بدست آوردن مقادیر سه

ام سرمایه‌گذاری k. ایجاد می کنیم. چون  نشانگر اطلاعات و

نشانگر قوانین غیر خطی مدل‌ها (که توسط مک گراتن در سال ۱۹۹۶ حل شده) و مجموعه گوه درک شده می‌باشد که (مقدار) فرمول (۲۳) را حل می‌کند.

در نتیجه سه بخش نامشخص بردار st را با استفاده از ۳ معادله (۳) تا (۵) حل می کنیم. و این مقادیر را برای گوه‌های آزمایشی امان به کار می بریم.

دقت کنید که برحسب مقیاس گوه‌های بازده و کار نیازی به محاسبه قوانین decision نداریم. این گوه‌ها می توانند مستقیماً از روی فرمول‌های ۳ و

گوه‌های درک شده – فرآیند تصادفی تخمین زده شده، نقشی را فقط برای گوه سرمایه‌گذاری بازی می‌کند.

 

b/ تجزیه:

اکنون مقادیر اندازه‌گیری مدل را برای تجزیه حرکت‌ها در متغیرها- از روی اطلاعات اولیه (در سال ۱۹۲۹ یا ۱۹۷۹) و سهام سرمایه‌گذاری اولیه در چهار بخش حرکت متغیرها که منجر به هر کدام از ۴ گوه با مقادیر اشان در تاریخ اولیه به کار می بریم.

بخش بازده گوه‌ها را از طریق (… و At log)=Sit که بردار گوه‌ها در زمان T

S4t به طور مشابه مشخص کنید.

سهام سرمایه‌گذاری را به خاطر بخش i و برای i=1 و از طریق (kit , Sit)k=Kit+1 تعیین می‌کنیم. بخش‌های سهام سرمایه‌گذاری را نشان دهید – تولید را به خاطر بخش i و از طریق yit=y(kit , sit) برای مقدار ۴ و…و ۱ = i مشخص کنید و کار و سرمایه گذاری را به خاطر بخش‌ها مختلف مشابه ایجاد کنید.

همچنین این بخش‌ها را به یکدیگر متصل می کنیم. بازده را + بخش

را معلوم کنید.

۲/۲ جزئیات حسابداری و یافته‌ها:

حال برخی جزئیات به کارگیری روش امان و نتایج این روش را برای دوچرخه تاریخی بازرگانی امریکا شرح می دهیم. گوه بازده انجام

اقتصادی سال ۱۹۸۲ بازی می‌کند. گوه میزان مصرف دولت، هیچ نقشی را در هر کدام از این دوره‌ها بازی نمی کند. چشمگیرترین و جالب‌ترین نتیجه این است که گوه سرمایه‌گذاری هیچ نقشی را در بزرگترین رکود اقتصادی بازی نمی کند و فقط یک نقش میانه (متعادلی) را در دوره رکود سال ۱۹۸۲ ایفا می‌کند.

 1. جزئیات روش:

ما عملاً اطلاعات راجع به تولید و اجزای آن را در کشور آمریکا با برداشتن مالیات های فروش و افزایش خدمات جاری برای مصرف کننده پایا و ماندنی تنظیم می کنیم. در زمان قبل از جنگ جهانی

که تجزیه و تحلیل می کنیم حدس می‌زنیم. پارامتر‌های تجزیه و تحلیل رکورد بزرگ اقتصادی را با استفاده از اطلاعات سالیانه از سال ۱۹۰۱ تا ۱۹۴۰ (به طور کلی) برآورد می کنیم این اطلاعات برای تجزیه و تحلیل بعد از جنگ. اطلاعات هر سه ماه یکبار از سال ۱۹۵۹:۱ تا ۲۰۰۴:۳ می‌باشد. تجزیه و تحلیل رکورد بزرگ اقتصادی امریکا ی بند (شرط) دیگری را تحمیل می کنیم که ضریب متغیر بین شوک‌ها در میزان مصرف دولت و گوه‌های دیگر صفر

فنی جاری – که هو و مک گراتن در سال ۲۰۰۵ به طور مفصل منابع اطلاعاتی – متدهای محاسبه و روش‌های محاسبه را شرح می دهیم)

جدول ۱ نتیجه مقادیر محاسبه برای پارامتر‌های P و Q و مربوط به گروه‌های سری هر دو دوره را نشان می دهد. روش تصادفی (۲۲) به همراه این مقادیر – برای عواملی در اقتصاد ما به کار برده خواهد شد که پیش بینی اشان در مورد گوه‌های آتی می‌باشد.

در

اقصادی و ۱۹۷۹:۱ برای رکود اقتصادی سال ۱۹۸۲ هنجار (معیار) می‌شوند. در هر دوی این وقایع سرمایه‌گذاری بوسیله سطح دوره اصلی تولید تقسیم میشود. از زمانی که بخش مصرف

مقاله ابتدا بر نوسان‌ها به دلیل گوه‌های بازده – گوه‌های کار و سرمایه‌گذاری تاکید می کنیم.

b/ یافته‌ها: رکورد بزرگ اقتصادی و

یافته‌های ما در زمان ۱۹۲۹ تا ۳۹ که رکود بزرگ اقتصادی را شامل میشود در شکل‌های ۴-۱ نشان داده می‌شوند. پی می بریم که گوه‌های بازده و کار ضرورتاً برای تمام حرکت‌های

هیچکدام از آنها محاسبه نمی شود.

در شکل ۱ تولید واقعی آمریکا را به همراه سه گوه اندازه‌گیری برای آن دوره نشان میدهیم: گوه بازده A- گوه کار  و گوه سرمایه گذاری . می‌بینیم که تحت تحریفهایی که این سه گوه نشان می دهند الگو‌های

انحرافی آن برگشته است ولی گوه کار به سطح ۱۹۲۹ برنگشته است. در طی این دوره گوه سرمایه‌گذاری دچار نوسان میشود ولی تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بطور کلی کمتر تحریف می‌شوند. تا اندازه‌ای که Tx بین سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۹ کوچکتر از سال ۱۹۲۹ می‌باشد.

در شکل ۲ اطلاعات مربوط به سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹ را برای تولید – کار و سرمایه‌گذاری کشور آمریکا بعلاوه پیش بینی مدل‌هایی برای این متغیر‌ها بر روی نقشه ترسیم می کنیم. دقت کنید که (نیروی) کار از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹

سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ را کاهش می یابد ولی در پایان (=اواخر) دهه بهتر می‌شود. بطور جالب توجه – در معنای جبری، حدود نیمی از کاهش ۳۶ درصد تولید به دلیل کاهش در سرمایه‌گذاری می‌باشد.

درباره مدل‌ها- از طریق ارزیابی و محاسبه مالیات‌های جدا از سه گوه شروع می کنیم.

در شکل ۲ علاوه بر اطلاعات – نقشه مقادیر تولید – کار و سرمایه‌گذاری را می کشیم و این مدل پیش‌بینی‌ها به

را با استفاده از بخش بازده Sit و بخش کار S2t برای گوه‌ها تعیین می کنیم.

سهمیه گوه بازده را بررسی کنید. در شکل ۲ می بینیم که مدل دارای

برای  کاهش تولید در اطلاعات به حساب می‎آید. در سال ۱۹۳۹ تولید پیش‌بینی شده فقط ۳ درصد زیر انحراف می‌باشد در حالیکه ۲۲ درصد مشاهده شده است.

همچنین آنچه را که می‌توان در شکل ۲ مشاهده کرد دلیل این تکرار بهبودی پیش‌بینی شده است که کار پیش‌بینی شده با گوه بازده

را شبیه به آنچه که در اطلاعات است ولی با بهبود سریعتر نشان می دهد.

دیگر سهمیه‌های گوه کار را بررسی کنید. در شکل ۲ می بینیم که در سال ۱۹۳۳، تولیدئ پیش‌بینی شده به دلیل گوه کار فقط تقریباً به طور نصف کاهش می یابد و به همان اندازه تولید

را پیش‌بینی می‌کند. و دقیقاً همین مقدار را تولید در یک سال پیش‌بینی می‌کند. دلیل اینکه این مدل تحت تأثیر کندی بهبودی تولید می‌باشد این است که کار پیش بینی شده به دلیل گوه کار نیز تحت تأثیر رکود یا کسادی چشمگیر در کار بعد از سال ۱۹۳۳ می‌باشد. پیش بینی مربوط به سرمایه‌گذاری نیز یک کاهش را نشان می دهد ولی کاهش زاویه تند واقعی از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹ نمی

در طی رکود بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود ولی فاقد کندی بهبودی می‌باشد در حالیکه گوه کار برای این کسادی به حساب می آید و ضرورتاً برای تمام کندی بهبودی می‌باشد.

حال گوه سرمایه‌گذاری را بررسی می کنیم. در شکل ۳ علاوه بر اطلاعات نقشه سهمیه‌های تولید کار و سرمایه‌گذاری را که از طریق مدل گوه سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده ترسیم می کنیم.

این شکل نشان می دهد که سهمیه‌ها در گوه سرمایه‌گذاری کاملاً فاقد سرمایه‌گذاری آشکار در تمام سه متغیر می‌باشد.

شکل ۲ و ۳ هر دو نشان می دهند که گوه‌های کار و بازده

در زمان رکورد بزرگ اقتصادی به حساب می آیند و گوه سرمایه‌گذاری تقریباً برای هیچکدام محسوب نمی شود. این پیشنهاد در شکل ۴ شکل می‌گیرد. در این شکل ما نقشه مجموع سهمیه‌های گوه‌های بازده کار –  کار و مصرف دولت (که

محاسبه شوند. به منظور مقایسه این دو – ما نیز نقشه مجموع سهمیه‌ها را به واسطه گوه‌های کار – سرمایه گذاری و میزان مصرف دولت (با عنوان مدل بدون گوه بازده) ترسیم می کنیم. این عمل جمع به خوبی انجام نمی پذیرد. در واقع با مقایسه شکل ۲ و ۴ می بینیم که مدل دارای این مجموع

سرمایه‌گذاری هیچ نقشی در رکود بزرگ اقتصادی امریکا ندارند.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

رکود اقتصادی سال ۱۹۸۲

اکنون این روش حسابداری را

در می یابیم که گوه بازده نقش اصلی دارد و گوه کار این نقش را ندارد و همین طور گوه سرمایه‌گذاری در واقع نقش میانی دارد و در غیر این صورت رکود شدیدتر بوده است.

در آغاز رکود بزرگ اقتصادی را با روشن ساختن تولید واقعی آمریکا در طی زمان‌های چرخه بازرگانی که در اینجا

برای آن دوره، تجزیه و تحلیل می کنیم.

در شکل ۵ می بینیم که تولید تقریباً ۱۰ درصد نسبت به

کاهش می یابد و تا سال ۱۹۸۵ هنوز کمی بیشتر از ۲ درصد زیر انحراف می‌باشد. گوه کار نیز از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲ بدتر می‌شود ولی در سال ۱۹۸۵واقعاً بهتر میشود. در این اثناء گوه سرمایه‌گذاری به طور پیوسته در کل دوره بهتر می‌شود. توجه داشته باشید که الگوی گوه سرمایه‌گذاری برای مدل‌های چرخه بازرگانی – که

زمان بازیابی‌ها و بهبود‌ها بهتر می‌شود – برابر نمی‌باشد.

یک تجزیه و تحلیل از نتایج گوه‌ها (بطور جداگانه) در سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۵ در شکل‌های ۶ و ۷ آورده شده. در شکل ۶ می بینیم که مدل دارای گوه بازده، کاهش ۱۳ درصدی در تولید از سال

بهتر می‌شود ولی مکرراً در اطلاعات بهبود نمی یابد. برعکس مدلی با گوه کار برای مقدار کمی نوسان‌ها محاسبه می‌شود. در شکل ۷ می بینیم که مدلی فقط با گوه سرمایه‌گذاری افزایش تولید را ۱۰ درصد از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۲ موجب می‌شود.

حال آزمایش می کنیم که چطور ترکیب گوه‌ها با یکدیگر. اطلاعات را برای زمان رکود سال ۱۹۸۲، مجدداً ایجاد می‌کند. در شکل ۸ فعالیت ها را طی سال‌های ۸۵-۱۹۷۹ در زمان تولید – کار و سرمایه‌گذاری و به خاطر مجموع بخش‌های بازده – کار و بخش بی اهمیت میزان مصرف دولت (با عنوان مدل

سال ۱۹۸۲- تقریباً دو برابر اطلاعات نشان داد و در سال ۱۹۸۵ نیز در زیر اطلاعات می‌باشد.

مجموع کار – سرمایه‌گذاری و میزان مصرف دولت (با عنوان مدل بدون گوه بازده) افزایشی در تولید را نسبت به کسادی و رکود موجب می‌شود. این یافته‌ها نشان می دهند که تحریف‌های مربوط به گوه سرمایه‌گذاری نقش میانی در رکود اقتصادی سال ۱۹۸۲ بازی می‌کند و در اصل حاکی از مانع کسادی حتی بیشتر از آنچه که بود می‌باشد.

۳/ گسترش نتایج به کل دوره بعد از جنگ:

تاکنون گوه‌ها و سهمیه‌های آنها را برای وقایع خاصی تجزیه و تحلیل کرده‌ایم. اکنون قصد داریم تا

. ابتدا شیب استاندارد گوه‌ها را نسبت به تولید و به همان اندازه همبستگی گوه‌ها – با یکدیگر و با تولید را در جلو بردن ها و عقب رفتن‌ها بررسی می کنیم. سپس شیب‌های استاندارد و ضریب همبستگی های تولید را به خاطر هر گوه محاسبه می کنیم. این آمار‌ها به طور خلاصه، ویژگی‌های زاویه تند‌گوه‌ها و نقش آنها در نوسان‌های تولید را برای کل نمونه بعد از جنگ نشان می دهند.

ما آمار‌های گوه را همچون آنالوگ نقشه‌هایمان از گوه‌ها و

خاطر فقط یک گوه – تصور می کنیم. نتایج در مورد این دوره طولانی مدت می‌باشد تا شامل آنچه که برای دو واقعه خاص دیده‌ایم شود.

در جدول‌های ۲ و ۳ بر

همزمان با تولید رابطه دارند و برای چندین پیشروی و پس روی می باشند. در این اثنا گوه سرمایه‌گذاری و گوه میزان مصرف دولت به طور منفی و به طور همزمان با تولید رابطه دارند. (توجه داشته باشید که گوه میزان مصرف دولت

طور مثبت با یکدیگر ربطه دارند در حالیکه ضریب همبستگی ترکیبات دیگر گوه‌های تقریباً همگی منفی هستند. جدول ۳ به طور خلاصه آمارهای مختلفی از تولید بواسطه هر گوه را نشان می دهد. ابتدا نوسان‌های تولید را به واسطه گوه بازده بررسی کنیم. جدول ۳ نشان می‎دهد که تولید بواسطه این گوه یک شیب استاندارد دارد که

بالاتر از مثبت می‌باشد. این آمار‌ها حاکی از تجزیه و تحلیل واقعه رکود سال ۱۹۸۲ هستند که نشان می دهند نوسان تولید بواسطه این گوه در هر دو واقعاً بیشتر از تولید و Comove های بالاتر آن می‌باشد.

سپس

گوه کار حدود  بیشتر از تولید در اطلاعات می‌باشد. و همبستگی آن مثبت است. تولید به واسطه گوه سرمایه‌گذاری  بیشتر از تولید در اطلاعات نوسان دارد ولی همبستگی آن منفی می‌باشد. و بالاخره اینکه تولید در گوه میزان مصرف دولت حدوداً  بیشتر از تولید در اطلاعات است و خیلی کم همبستگی منفی دارد. در پانل B از

دیگر تقریباً همگی منفی می باشند. نکته اصلی در این آمارهای خلاصه و کوتاه همان نکته‌ای که قبلاً تجزیه و تحلیل کرده‌ایم:

نیروهای کار چرخه‌های بازرگانی متفاوت هستند و این نشان می دهد که آنها بعنوان گوه سرمایه‌گذاری امیدوار کننده نیستند. در واقع آمارها نشان می دهند که رکود‌های اقتصادی در چنین

که نقش بسیار زیادی در نتیجه نوسان‌ها نسبت به آنچه که در بیشتر انجام می دهند – دارند. تجزیه‌های ما با تجزیه مطالب قبلی درباره چرخه‌های بازرگانی در دو روش فرق دارند: یکی از آنها اهمیت کمی دارد و دیگری ندارد. تفاوت مهم کمی در این است که آنها را برای همبستگی شوک‌های متعدد منظور می کنیم در حالیکه اکثر مطالب قبلی بر مدل‌هایی تاکید می‌کنند که فقط یک شوک دارند. تفاوت دیگر در این است که ما یک تجزیه‌ای را بر پایه درک به جای تجزیه‌ای بر پایه جمعیت به کار می بریم.

ی‌های بخش تولید را زمانی که گوه بازده متعاقب فرآیند خود بازگشتی اولیه از شکل  می آید را بررسی می کنیم.

دقت کنید که تجزیه درکی از مدل خطی مستقل از واریانس تغییر EAT می‌باشد. در یادداشت مشخصات نامتفاوت در

در مدل که مربوط به تولید در اطلاعات می‌باشد از ۹۰/۰ تا ۷۲/۰ تغییر می‌کند. این آمارها شبیه به آمارهای درمطالب اولیه هستند که آمارهای بر پایه جمعیت (Popolation – based) را به کار می برند.

این یافته‌ها به ما کمک می‌کنند تا نتیجه بگیریم که منبع اصلی تفاوت همان همبستگی شوک‌های متعدد به جای فقط یک شوک می‌باشد.

یک سوال منطقی درباره نتیجه گیری ما، تلاشی است که آنها به روش‌های

پیش‌بینی کامل می باشد مبادرت کرده‌ایم. یافته‌های واقعی ما ضرورتاً تحت تأثیر این تغییرات قرار نمی گیرند.

در شیوه حسابداری سه فرضیه را ساخته‌ایم که می توانستند به طور منطقی – چنانچه برای نتایج ما مهم بودند – حدس زده شوند. تصور کرده‌ایم که مقدار اصلی

و اقتصاد با قیمت‌های سرمایه‌گذاری همخوانی ندارد.

برخی از محققین اثبات کرده‌اند که مقدار اصلی سودمندی به طور سیستماتیک درچرخه بازرگانی نوسان دارد و برخی دیگر اعلام کرده‌اند که عرضه کار کشش کمتری نسبت به ویژگی‌ها دارد و با این وجود برخی دیگر از محققین گفته‌اند که تطبیق قیمت‌ها در درک عمل سرمایه‌گذاری

پس روش ما گوه بازده را اندازه گیری نمی کند و چنانچه عرضه کار کشش کمتری نسبت به آنچه که فرض کرده‌ایم داشته باشد پس شیوه (روش) ما گوه کار را اندازه نمی گیرد. در صورتی که تطبیق قیمت‌ها مهم باشد پس روش ما گوه سرمایه‌گذاری را اندازه‌گیری نمی کند. بنابراین نشان

یرش استفاده قابل تغییر سرمایه‌گذاری. عرضه کار با کشش پائین یا تطبیق قیمت‌ها-) تأثیر کمی بر یافته‌های ما دارد.

ما این نتایج را از نظر کمی ایجاد می کنیم و طرح‌هایی را ثابت می کنیم که شهود به آنها را بوجود می آورند. تغییرات بوجود آمده در ایجاد نتایج متوازن، باعث می‌شود که نتیجه گیری‌های ما بدون تغییر باقی بماند. قبول متغیر

پذیری در دو گوه – مقدار کمی از فعالیت‌های چرخه بازرگانی را به طور جداگانه – که برای این گوه‌ها محسوب می‌شوند تغییر می دهد. با این حال تغییر پذیری نسبی تقریباً هیچ اثری بر مجموع سهمیه‌ها – به خاطر این دو گوه – و بنابراین بر هیچکدام از مقدار نوسان‌های محاسبه‌شده برای گوه سرمایه‌گذاری ندارد.

 

تقریباً هیچ نقشی بر رکود بزرگ اقتصادی یا رکود سال ۱۹۸۲ امریکا ندارد.

همین طور کاهش کشش پذیری عرضه کار – تغییر پذیری گوه کار را افزایش می دهد. ولی این افزایش در کار

می‌کند ولی دز غیر این صورت نقش بزرگ کمی را ایفا نمی کند.

این یافته‌ها نشان می دهند که سایز‌های گوه‌های اندازه‌گیری به تنهایی برای محاسبه مدل‌های رقابتی چرخه بازرگانی آموزنده می باشند. سه مثال را در این قسمت می آوریم که نشان می دهند برابری (تساوی) پاسخ‌ها می تواند حتی کاملاً

به سایز دارند ولی برابری پاسخ‌های بسیار متفاوت بایستی آسان باشد. درسی که از این یافته ها می گیریم این است که مدل‌های

گوه‌ها محاسبه شوند نه فقط برای یک گوه.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

/ مروری بر مطالب مربوطه:

تحقیق ما تا اینجا مربوط به مطالب موجود درباره متدلوژی و تفسیر (تعبیر) گوه‌ها می‌باشد.

۱/۵ متدلوژی:

متد اولیه ما، درباره بکارگیری محدودیت‌ها از تئوری اقتصاد تا کناره‌گیری اطلاعات فرمول بندی روش‌های تصادفی برای این گوه‌ها و

به وضوح سوال کرد که چه کسری از واریانس تولید می تواند به صورت مثبت برای شوک‌های بهره‌وری (که با عنوان گوه بازده اشاره شده‌اند تشکیل شود. تحقیقات پی در پی این روش کلی تساوی حسابداری را گسترش داده اند تا گونه های وسیعی از شوکهای دیگر را در بر گیرند. (مثلاً مطالعات کولی را در سال ۱۹۹۵ مشاهده کنید)

یک تفاوت مهم بین متدها و دیگران اینست  که ما گوه کار و گوه سرمایه‌گذاری را از تلفیق مصرف کننده و حالت‌های اولیه شرکت کنار می گذاریم در حالیکه اکثر مطالب

مقدار نقشه را بین گوه‌ها و مدل‌های کلی برابری با تقاوت‌ها نشان می دهد.

بسیاری از تحقیقات یک یا مقدار بیشتری از چهار گوه را ترسیم کرده‌اند. گوه بازده بطور جامع مطالعه شده است. گوه کار نیز مطالعه شده است. مثلاً پارکین (۱۹۸۸) – هال (۱۹۹۷) و گالی – کارتر و لوپز سالیدو (۲۰۰۲) همگی به صورت نمودار در آمده‌اند و گوه کار را برای اطلاعات بعد از جنگ شرح داده‌اند. پارکین در سال ۱۹۸۸ اعلام کرد

تحقیقی را نیز شرح می دهد. گالی – گارتر و لوپز – سالیدو (در سال ۲۰۰۲) انواع مختلفی از تفسیر‌ها را همچون دورتمبرگ و وود فورد (در سال ۱۹۹۱ , ۱۹۹۹) توضیح می دهد. مولی گان (در سال ۲۰۰۲) گوه کار را برای کشور آمریکا در بیشترین قرن ۲۰- که شامل رکود بزرگ اقتصادی می‌باشد نشان می دهد. وی فعالیت‌های در این گوه را بعنوان افزایش تغییرات در مؤسسات بازارکار و تعدیل آنها شرح می دهد. کول و اوهانیان در سال ۲۰۰۲ گوه کار را در زمان رکود بزرگ اقتصادی نشان می دهد و تفسیراتی مشابه تفسیرهای ما را بیان می‌کند. گوه سرمایه‌گذاری توسط مک گراتن (در سال ۱۹۹۱) – براون (۱۹۹۴) – کارل استروم و فروست (۱۹۹۷) و کوپر و ای جارک در سال ۲۰۰۰ مطالعه شده است.

۶/ نتیجه گیری:

این تحقیق، نظریه پردازان کاربردی را ارزیابی می‌کند که علاقمند به ایجاد مدل‌های کمی کوچک از نوسان‌های اقتصادی هستند. در ابتدا چنین نظریه پردازانی – منابع اولیه شوک‌ها را برای فعالیت اقتصادی انتخاب کرده‌اند.

ما نشان داده‌ایم که این مکانیزم ها می توانند بوسیله نتایج چهار گوه در مدل استاندارد رشد خلاصه شوند. متد حسابداری چرخه بازرگانی ما می تواند برای برآوردی به کار برده شود که مکانیزم‌های آن امیدوار کننده هستند و سپس کمک به نظریه پردازانی باریک بین در عقایدشان نمی کند.

با این حال نشان داده‌ایم که چطور متد ما از طریق استعمال در دوره بزرگترین رکود اقتصادی و یک نمونه از رکود اقتصادی امریکا موفقیت آمیز می‌باشد.

ما پی برده‌ایم که گوه‌های بازده و کار – با یکدیگر – برای تمام کاهش ها و بهبود ها در چرخه‌های بازرگانی به حساب می آیند و گوه‌های سرمایه‌گذاری تحت بهترین شرایط – کمترین نقش را بازی می‌کنند. این نتایج خلاصه آمارهای کل دوره بعد از جنگ و مشخصات متناوب مدل رشد را نشان می دهد. این

اقتصادی امریکا و نمونه متداول تر رکود‌های امریکا محاسبه شوند. این یافته‌ها همان سهمیه‌های واقعی اولیه ما هستند.

در هر حال این یافته‌ها به معنای اینکه تفاوت ها در بازار های

مصرف مالی برابر با اقتصاد پیش نمونه با گوه‌های بازده می‌باشد. در این باره در حالیکه

در این ضمیمه آنرا برای گوه‌های کار و سرمایه‌گذاری بیان می کنیم.

 1. گوه‌های کار به واسطه دستمزدهای Sticky

در این قسمت نشان می دهیم که اقتصاد مالی دستمزد Sticky در نقشه‌ای با اقتصاد رشد پیش نمونه به همراه گوه‌های کار ترسیم می‌شود. در یک اقتصاد خرد شوک‌های اولیه همان خط مشی مالی می باشند در حالیکه در اقتصاد پیش نمونه این شوک‌ها درباره گوه کار می باشند.


 1. یک اقتصاد خرده با دستمزد‌های Sticky:

یک اقتصاد مالی را که در تعداد زیادی از مشتریان مشخص و بارز ساکن شده با علامتی از نظر بی ثباتی شبیه به آنچه که در بالا آمده بررسی کنید. این اقتصاد شامل تولید کننده رقابتی کالاهای نهایی و زنجیره‌ای از اتحادیه‌های انحصاری رقابتی می‌باشد که مزد‌های ناچیزشان را در راه پیشرفت درک شوک‌ها می گذارند. هر

یک نوع خاص از کار را عرضه می‌کنند.

در هر زمان t محصولات دراین اقتصاد، یک کالای مصرفی – پول و زنجیره‌ای از انواع متفاوت کار می باشند که بوسیله  نشان داده میشوند.

تکنولوژی برای تولید کالاهای نهایی می‎باشد بواسطه

بر می‌گردد و به صورت فرمول (۲۷) داده می‌شود.

(۲۷)

در این فرمول (St) y تولید کالای نهایی می‎باشد و k(st-1) مقدار سرمایه گذاری است و فرمول (۲۸) مجموعی از انواع مختلف کار L(j , st) می‎باشد تولید کننده کالای نهایی به صورت

اولیه (S-1) K را دارد و طبق فرمول (۲۹) سرمایه‌گذاری را اجرا می‌کند.

(۲۸)

(۲۹)

در این فرمول (St)x سرمایه می‌باشد. مقدار نامشخص سودها برای این تولید کننده در فرمول (۳۰) می باشد.

(۳۰)

در این فرمول (St)Q قیمت یک دلار در St در یک واحد انتزاعی ار محاسبه می‌باشد (st)P قیمت کالاهای نهایی در ST به دلار می‌باشد و (st-1)w مجموع مزدهای ناچیز در st است که فقط بستگی به st-1 دارند.

مسئله تولید کننده می تواند به دو صورت گفته شود: ابتدا تولید کننده توالی‌ها را برای سرمایه‌گذاری (st-1)k – سرمایه (st) x و مجموع کار (st)L برحسب افزایش فرمول (۳۰) نسبت به (۲۷) و (۲۹) انتخاب می‌کند. حالت‌های اولیه می توانند به شکل فرمول‌های (۳۱) و (۳۲) خلاصه

 

(۳۲)

دوم: برای هر مقدار داده شده از مجموع کار (st)L، تقاضای تولید کننده برای هر نوع کار متفاوت در راه‌حل (۳۳) داده میشود.

(۳۳)

در این راه حل (st-1 , j)w مزد ناچیز کار متفاوت از نوع j می‌باشد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

مزدهای ناچیز و کم از

بنابراین مزدها می

به st-1 داشته باشند. تقاضا برای کار از نوع j بوسیله تولید کننده کالاهای نهایی به شکل فرمول (۳۴) می‌باشد.

مصرف کننده‌ها می توانند همان‌طور که در زنجیره اتحادیه ها با شاخص j

می‌کند که با کاهش شیب (یا ضریب زاویه) تقاضا برای انواع کار مواجه است و این در فرمول (۳۴) آمده است.

(۳۴)

در هر زمان این مزد‌های جدید – قبل از درک شوک‌های جاری – معین میشوند. تفاوت‌های یک مصرف‌کننده در j اتحادیه به شکل فرمول (۳۵) می‌باشد.

(۳۵)

در این فرمول (j , st)‌C , (j , st)L , (j , st

ناچیز تصادفی دارد. ما ساختار

ا دارایی‌های) مصرف کننده از یک گروه خرید در زمان t و همچنین تاریخ st با رشوه های تصادفی در برخی وقایع خاص st+1 در t+1 می‌باشد که در اینجا (st,st+1)=st+1 می‌باشد. یک نفر از این گروه یک دلار را در زمان t+1 می پردازد درحالیکه وقایع خاص St+1 اتفاق می افتند و در غیر این صورت صفر می‌باشد. پس  نشانه قیمت دلار این گروه در زمان t و تاریخ St می‌باشد.

مسئله j اتحادیه در فرمول (۳۵) در بالاترین حد برای حدهای بودجه می‌باشد.

و محدودیت (حد) قرض گرفتن  می‌باشد در اینجا  در فرمول (۳۴) آورده شده. T(st) جابه‌جایی‌ها و حدهای  در

تقسیم می‌شوند. وضعیت‌های اولیه  و  داده می‌شوند و فرض میشوند که برای تمام مقدار j یکسان می باشند. توجه کنید که در این مسئله اتحادیه مزدها و موافقتهایی را انتخاب می‌کند که کار در مزد‌هایی که تقاضا میشود عرضه میشود.

(۳۶)

حالت‌های اولیه برای این مسئله می تواند به طور خلاصه به اشکال زیر باشد.

(۳۷)

(۳۸)

 

توجه کنید که در یک حالت ثابت این حالت برای  تا حدی کاهش می یابد که مزدهای واقعی بعنوان افزایش قیمت در مقدار ناچیز جانشینی بین کار و میزان مصرف نشان داده می‌شوند. پس

ای یکسان را انتخاب می‌کنند که این به سادگی شاخص برای و (st)C (st)L و … می‌باشد.

ویژگی دیگری از فرآیند عرضه پول و حالت‌های بازار مرکزی را بررسی کنید. فرآیند عرضه پول ناچیز و کم بوسیله  نشان داده می‌شود که در اینجا (st)N یک فرآیند تصادفی می‌باشد. بالانس‌های جدید پولی برای مشتریان در شیوه سر جمع – با دادن

نیاز دارد که ۰B(st+1)= باشد.

b/ اقتصاد پیش نمونه مربوط با گوه‌های کار:

حال اقتصاد پیش نمونه (نمونه اصلی) را با پول و گوه‌های کار و تکنولوژی داده شده در فرمول (۲۷) بررسی کنید. شرکت مورد ۳۰ را با توجه به ۲۹ به

 

مصرف کننده را برای محدودیت بودجه به بالاترین حد (ماکزیمم) می رساند. در این جابه‌جائی سر جمع و تقسیم‌های D(st)=P… می‌باشد. حالت‌های اولیه برای پول و افراد با توجه به تناسب ۳۶ و ۳۷ مشخص می باشند که این تناسب در آنها انجام شده است. حالت اولیه برای کار بوسیله   داده می‌شود.

یک تساوی از اقتصاد مزد sticky را برای برخی فرآیند‌های تصادفی M*(st) در رشد پولی بررسی کنید. تمام سهمیه‌ها و قیمت‌ها در این تساوی با نشان * می باشند. سپس به

شرح داده شده برای رشد پولی M(st)=M*(st) و گوه‌های کار داده شده در فرمول ۴۰ بررسی کنید.

(۴۰)

سهمیه‌ها و قیمت ها در اقتصاد مزد sticky را در اقتصاد پیش نمونه نشان دهید.

اثبات این فرضیه – بلافاصله از روی مقایسه حالت‌های اولیه – محدودیت‌های بودجه و محدودیت‌های راه‌حل برای اقتصاد پیش نمونه – بعلاوه گوه پول و گوه کار برای اقتصاد مزد sticky صورت می‌گیرد. یک طرح کلیدی این است که تحریف‌ها بین مقدار

پیش نمونه بدست می‌آیند.

سپس فرض کنید که تابع استفاده در مورد مصرف‌کنندگان در اقتصاد مزد sticky به طور مثبت از پول جدا می‌شود تا حدی که U(C,L,m)=U(C,L),…. بنابراین یک ورژن واقعی از اقتصاد پیش نمونه را با گوه‌های کار محاسبه کنید.

فرض کنید

سرعت به قرار ذیل میشود:

(۴۱)

قضیه فرعی ۱: اقتصاد واقعی پیش نمونه را فقط با فرآیند تصادفی داده شده که برای گوه‌های کار شرح داده میشوند محاسبه کنید.

در این فرمول   در تساوی اقتصاد مزد sticky بعلاوه امتیازات فرم ۴۱ محاسبه میشود. سپس تساوی سهمیه‌ها در اقتصاد مزد sticky با سهمیه در اقتصاد واقعی پیش نمونه همزمان می‌باشد.

B گوه‌های سرمایه‌گذاری بواسطه تفاوت‌های سرمایه‌گذاری:

انواع مختلفی از تابع‌های سرمایه‌گذاری تحت تأثیر اقتصاد – با افزایش قیمت سرمایه‌گذاری قرار دارند. تابع‌ها بعنوان مالیات‌های سرمایه‌گذاری در اقتصادهای پیش

 1. از این نوع تابع‌ها مدل کار استروم و فروست در سال ۱۹۹۷ می‌باشد که این افراد یک ورژن کمی از مدل برنانک و گرتلر در سال ۱۹۸۹ را به طور مفصل شرح دادند. در این قسمت تساوی بین مدل کارل استروم و فروست و مدل
 2. خرد با وجود تفاوت‌های سرمایه‌گذاری:

مدل کارل استروم و فورست زنجیره‌ای از مبتکران خطرناک بی طرف از گروه  و زنجیره‌ای از مصرف کنندگان مجموعه ۱ را دارا می‌باشد. زمان‌بندی به قرار ذیل می‌باشد. در شروع هر دوره – هر مصرف کننده واحد‌های کار L1

rt مقدار اجاره‌ای سرمایه و wt و wet مقدار مزد مصرف کنندگان و مبتکران می‌باشد. مصرف کنندگان این مسئله را با ماکزیمم استفاده                            و برای  حل می‌کنند.

در این جا ct مقدار مصرف آنها و qt قیمت کالای سرمایه‌گذاری در واحد‌های مربوط به میزان مصرف کالا و Tt جابه‌جایی سر جمع می‌باشد. حالت‌های اولیه را برای شرکت‌ها و مصرف کنندگان ترکیب کنید و فرمول (۴۲) , (۴۳) را می دهد.

(۴۲)

(۴۳)

میزان مصرف کالا‌ها می تواند به کالا‌های سرمایه‌گذاری – فقط بوسیله مبتکران – تغییر شکل بدهد. هر مبتکر خود دارای تکنولوژی‌ای می‌باشد که واحدهای It میزان مصرف کالا‌ها را در شروع هر دوره t به واحدهای wt it از کالاهای سرمایه گذاری در پایان دوره تبدیل می‌کند. در اینجا شوک wt  i.i.d می‌باشد و شدت  را دارد. درک wt دارای اطلاعات خصوصی

. پس ارزش خالص مبتکر در زمان t فرمول ۴۴ است.

(۴۴)

مبتکران می توانند قیمت خالص اشان را برای پول‌های قرض گرفته از واسطه‌های مالی به کار برند تا کالا‌های مصرفی را خریداری کنند و آنها را با کالاهای سرمایه‌ای تعویض کنند. واسطه‌های مالی می توانند تولید wtit را بوسیله پرداخت قیمت متناسب (نسبی) N­it به کالای

می باشند قراردادهای

طبق چنین محدودیتی از تون سند (۱۹۷۹) می‌فهمیم که قرار داد بهینه، یک نوع بدهی خطرناک است که مبتکر یک مقدار ثابت (it-at) Rt  را سود می دهد. به فرض اینکه wt بزرگتر از سطح میان بر wt و wtit باشد پس Rt=(it-at)=t it واسطه‌ها در صورتی مبتکر را کنترل می‌کنند در صورتی که اگر و فقط اگر  باشد.

طبق چنین قرار دادی، درآمد مورد نظر برای مبتکر به صورت زیر می‌باشد.

و درآمد مورد نظر از واسطه مالی به شکل زیر می‌باشد.

 

پول‌هایی را که واسطه‌ها قرض می دهند بواسطه مصرف‌کنندگان می باشند. مصرف‌کنندگان می توانند کالاهای مصرفی اشان را از شروع

و قرارداد بهینه. درآمد مورد نظر آنها را برحسب محدودیت به بالاترین حد می رساند (ماکزیمم) پس برگشت ناخالص واسطه‌ها به سرمایه‌گذاری it-at حداقل یک می‌باشد. سپس قرارداد حل میشود به صورت

(۴۵)

و حالت‌های اولیه نشان می دهند که

(۴۶)

و چون با ۴۵ مساوی می‌باشد پس سطح بهینه سرمایه‌گذاری به وسیله (۴۷) آورده می‎شود. درآمد موردنظر برای هر مبتکر به صورت (۴۸) می‎باشد که طبق قانون اعداد بزرگ مجموع

مبتکر خطی است که قیمت خالص مبتکر می‌باشد یعنی مجموع سرمایه‌گذاری خطی در مجموع قیمت خالص می‌باشد.

هر

سرمایه‌گذاری توسط مبتکران قانون حرکت زیر را دارد.

(۴۷)

(۴۸)

(۴۹)

بعد از جانشینی (تعویضی) ۴۴ و ۴۸  طرف راست ۴۹ qtItf میشود.

در این جا r<1 می‌باشد.

(۵۰)

فرض می کنیم که مبتکران در آینده به تعداد زیادی از مصرف کننده‌ها تخفیف می دهند. این فرض لازم است چون مقدار میان دوره‌ای برگشت که توسط مبتکر کسب شده بیشتر از مقدار برگشت مصرف کنندگان می‌باشد. اگر مبتکران درآینده مقدار ثابتی (یکسانی) را

را به تعویق می اندازند و هیچ برابری وجود نخواهد داشت.

با بی طرفی مبتکران و مجموع نتایج واضح خواهد بود که تصمیم‌های بهینه مبتکران می تواند با ماکزیمم (۵۰) به (۴۹) بدست آید. تعمیل (وصول) مالیات سرجمع به مبتکران –

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

نه مربوط به گوه‌های سرمایه‌گذاری:

در اقتصاد پیش نمونه مربوط به مدل کارل استروم و فروست که از نظر تفاوت‌های سرمایه‌گذاری دقیقاً شرح داده شده‌اند محدودیت راه‌حل  می‌باشد. شرکت f(kt , lt , ) را با حالت‌های اولیه Fkt=rt , Flt=wt به ماکزیمم می رساند و مشتریان با   به ماکزیمم می رسانند.

و در اینجا Tt نشانه‌ای برای سودها می‌باشد. همین طور جابه‌جای سر جمع Tt با Txtxt داده میشود پس حالت‌های اولیه به صورت های زیر خلاصه میشوند:

(۵۱)

(۵۲)

نشانه تساوی سهمیه‌ها در

را که دقیقاً شرح داده شده با یک سری فرآیند‌های تصادفی برای تعدیل قیمت‌های  مالیات‌های بردرآمد سرمایه‌گذاری  و میزان مصرف دولت  محاسبه کنید. مجموع برابری سهمیه‌ها برای این اقتصاد پیش نمونه – با اقتصاد خرده به همراه تفاوت‌های سرمایه‌گذاری همزمان می‌باشد.

در این فرضیه مجموع میزان مصرف را با  در اقتصاد کارل استرم و فروست و با Ct+gt در اقتصاد پیش

توسط کارل استروم و فروست می‌باشد.

جدول ۱

پارامترهای فرآیند Stochastic بردار AR(1) در دو بخش تاریخی

ارزیابی با استفاده از ماکزیمم احتمالات برای اطلاعات امریکا

در شوک ها                                   ضریب ماتریکس در کشورهای عقب مانده

 

 

 

 

[(۵۳/۲- , ۹۴/۲-)۷۸/۲-  و  (۳۵۵/۰ , ۲۱۶/۰) ۲۷۸/۰  و  (۰۸۰۰/۰- , ۲۶۲/۰-) ۱۸۶/۰-  و  (۵۹۵/۰ , ۵۰۶/۰) ۵۴۴/۰] = محدوده کشورها

اطلاعات هر سه ماه یکبار

ضریب ماتریکس در شوک ها                                   ضریب ماتریکس در کشورهای عقب افتاده

 

 

 

 

 

[(۵۶/۱- , ۶۰/۱-)۵۷۰/۱-  و  (۳۵۹/۰ , ۳۲۶/۰)۳۵۶/۰  و  (۳۱۶/۰ , ۲۹۴/۰) ۳۰۴/۰  و  (۲۲۳/۰- , ۴۷۲/۰-) ۰۳۷۵/۰-] = محدوده کشورها


جدول ۲

ویژگی های گوه ها:

الف) خلاصه آماری
گوه هاشیب استاندارد مربوط به تولیدضریب همبستگی گوه با تولید در عقب ماندگی
۲-۱-۰۱۲
بازده

کار

سرمایه گذاری

میزان مصرف دولت

۶۲/۰

۹۲/۰

۲۵/۰

۵۱/۱

۶۵/۰

۵۲/۰

۴۹/۰-

۴۲/۰-

۷۶/۰

۶۵/۰

۶۰/۰-

۴۲/۰-

۸۵/۰

۷۱/۰

۷۰/۰-

۳۳/۰-

۶۱/۰

۷۳/۰

۵۰/۰-

۲۴/۰-

۳۵/۰

۶۸/۰

۳۱/۰-

۱۱/۰-

 

ب) ضریب همبستگی ها
گوه های (X, Y)ضریب همبستگی از X با Y در عقب ماندگی
۲-۱-۰۱۲
بازده و کار

بازده و سرمایه گذاری

بازده و میزان مصرف دولت

کار و سرمایه گذاری

کار و میزان مصرف دولت

سرمایه گذاری و میزان مصرف دولت

۵۷/۰

۳۴/۰-

۳۷/۰-

۱۸/۰-

۰۲/۰-

۰۲/۰-

۴۸/۰

۵۹/۰-

۳۳/۰-

۱۸/۰-

۲۲/۰-

۰۵/۰-

۳۰/۰

۸۵/۰-

۳۴/۰-

۱۵/۰-

۳۸/۰-

۱۶/۰-

۲۸/۰

۶۱/۰-

۳۵/۰-

۲۸/۰-

۴۷/۰-

۰۴/۰-

۱۷/۰

۳۷/۰-

۳۱/۰-

۳۵/۰-

۵۰/۰-

۰۱/۰

 


جدول ۳

ویژگی های بخش های تولید:

الف) خلاصه آماری
بخش های تولیدشیب استاندارد مربوط به تولیدضریب همبستگی بخش با تولید در عقب ماندگی
۲-۱-۰۱۲
بازده

کار

سرمایه گذاری

میزان مصرف دولت

۶۲/۰

۹۲/۰

۲۵/۰

۵۱/۱

۶۴/۰

۵۲/۰

۴۷/۰-

۴۴/۰-

۷۷/۰

۶۷/۰

۵۹/۰-

۴۵/۰-

۸۷/۰

۷۳/۰

۷۰/۰-

۳۸/۰-

۶۳/۰

۷۶/۰

۵۲/۰-

۲۹/۰-

۳۹/۰

۷۱۶۸/۰

۳۴/۰-

۱۵/۰-

 

ب) ضریب همبستگی ها
بخش های تولید (X, Y)ضریب همبستگی از X با Y در عقب ماندگی
۲-۱-۰۱۲
بازده و کار

بازده و سرمایه گذاری

بازده و میزان مصرف دولت

کار و سرمایه گذاری

کار و میزان مصرف دولت

سرمایه گذاری و میزان مصرف دولت

۵۸/۰

۳۷/۰-

۲۸/۰-

۱۹/۰-

۱۲/۰-

۰۲/۰-

۵۱/۰

۶۰/۰-

۳۴/۰-

۲۰/۰-

۳۲/۰-

۰۴/۰-

۳۵/۰

۸۵/۰-

۳۶/۰-

۱۷/۰-

۴۸/۰-

۱۳/۰-

۳۳/۰

۶۱/۰-

۳۷/۰-

۲۹/۰-

۵۴/۰-

۰۲/۰-

۲۱/۰

۳۷/۰-

۳۳/۰-

۳۶/۰-

۵۵/۰-

۰۳/۰

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
4900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

75صفحه فارسی

فونت استاندارد/Yagut/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 222 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.