no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

بررسي برنامه پنج ساله اول ماليات در ايران (1372-1368) و مقايسه آن با ماليات در قبل و بعد انقلاب.

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (۱۳۷۲-۱۳۶۸) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب -تجزیه وتحلیل برنامه پنج ساله اول- بررسی درآمدهای مالیاتی مستقیم در طول برنامه – بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه
zip
دی ۱۴, ۱۳۹۵

بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (۱۳۷۲-۱۳۶۸) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب -تجزیه وتحلیل برنامه پنج ساله اول- بررسی درآمدهای مالیاتی مستقیم در طول برنامه – بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه


بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (۱۳۷۲-۱۳۶۸) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب -تجزیه وتحلیل برنامه پنج ساله اول- بررسی درآمدهای مالیاتی مستقیم در طول برنامه - بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه

پایان نامه رشته حسابداری در ۲۰ صفحه
[tabgroup][tab title=”فهرست” icon=”fa-pencil “]

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

فصل اول: تجزیه وتحلیل برنامه پنج ساله اول

۱- برنامه پنج ساله اول و مالیاتها
۲- بررسی درآمد های مالیاتی درطول برنامه اول

فصل دوم: بررسی درآمدهای مالیاتی مستقیم در طول برنامه

۱- مالیات بر درآمد
۲- مالیات بر حقوق
۳- مالیات بر مشاغل

فصل سوم: بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه

۱- مالیات بر مصرف و فروش

فصل چهارم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

فهرست منابع و مأخذ

 

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

اهداف جزئی:

 

 • برنامه پنج ساله اول توسعه گرایش به کدام یک از اهداف مالیاتی داشته است.
 • مالیات مستقیم در طول برنامه پنج ساله چه نسبتی از کل مالیاتها داشته و چه وضعیتی داشته است.
 • مالیات غیر مسقتیم در طول برنامه پنج ساله چه نسبتی از کل مالیاتها داشته است.
 • بررسی مالیات بر درآمد (مشاغل- حقوق)
 • بررسی مالیات بر مصرف و فروش

 

 

 

 

 

فصل اول

تجزیه و تحلیل برنامه پنج ساله اول

 

برنامه پنج ساله اول و مالیاتها:

برنامه ریزی اقتصادی را می توان کوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلند مدت و تاثیر گذاشتن، جهت

تصادی یک کشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمایه گذاری، پس انداز، صادرات و واردات و …) برای رسیدن به یک سلسله هدف های از قبل تعیین شده توسعه دانست.

بنابراین برنامه اقتصادی به سادگی یک رشته هدف های کمی اقتصادی خاص است که باید در طی یک دوره زمانی به آنها رسید.

برنامه های اقتصادی هم می توانند جامع باشند و هم چزئی در یک برنامه جامع تنظیم هدف ها به گونه ای است که تمامی جنبه های اصلی اقتصادی ملی را در بر می گیرد. یک برنامه جزئی فقط بخشی از اقتصاد ملی را شامل می شود.

فرایند برنامه ریزی را می توان تلاشی دانست که طی آن دولت ابتدا هدف های اجتماعی را انتخاب می کند سپس هدف های مختلف را تعیین می کند. و بالاخره چهارچوبی برای اجرا

راه خروجی کشور های در حال توسعه از تنگناهای عقب مانده در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی همانا پایه ریزی یک نظام جامع برنامه ریزی جهت توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد.

اولین برنامه جمهوری اسلامی ایران برای سال های ۶۶-۱۳۶۱ در چهارچوب قانون اساسی تدوین گردید که به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی به مورد اجرا گذاشته نشد.

عملاً اولین

۱۱/۱/۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نگهبان رسید. که سالهای ۷۲-

کلی و کمی سیاست های کلی و برنامه های اجرائی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران را منعکس می نماید. در این برنامه برای بخش های مختلف اقتصادی هدف هایی تعیین شده است.

 

هدف های کلی برای بخش مالیاتها عبارت است از:

«تکمیل و اجرای نظام مالیات ها در جهت توزیع منطقی تر درآمد و ثروت» همچنین در قسمت خط مشیء های اساسی خط مشیء اساسی برای بخش مالیات ها عبارت است از: «ارتقا سطح کوشش مالیاتی در خصوص مالیت های بر درآمد. (به ویژه مالیات بر مشاغل مالیات بر مستغلات و مالیت بر ثروت) از طریق بهبود روش های جمع آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم»

 

در قسمت هدف های کمی نیز هدف هایی برای بخش مالیات های تعیین شده است که عبارتند از:

 • نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از ۳/۴% در سال ۱۳۶۷ و به ۴/۸% در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت.
 • نسبت درامدهای مالیاتی به هزینه های جاری از ۸/۲۸% در سال ۱۳۶۷ به ۶/۶۷% در سال ۱۳۷۲ افزایش می یابد.
 • رشد متوسط سالیانه درآمدهای مالیاتی ۱/۲۵ مالیات های مستقیم ۲/۲۴ و مالیات های غیر مستقیم ۲/۳۰% تعیین شده است.

 

بررسی درآمدهای مالیاتی در طول برنامه اول

 • درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۶۷ به ۹۸۶ میلیارد ریال بالغ می شود. در سال ۱۳۷۱ حدوداً ۸/۳ برابر شده و به ۸/۳۷۷۴ میلیارد ریال می رسد. این
 • ه متوسط رشد سالانه درآمدهای مالیاتی ۷/۴۰% می باشد. و این در حالی است که متوسط رشد درامدهای مالیاتی قبل از انقلاب یعنی در سال های ۵۷-۵۰ به میزان ۴/۳۰% بوده است و در سالهای بعد از انقلاب تا قبل از برنامه ۵ ساله اول یعنی سالهای ۶۷، ۵۸ به میزان ۵/۱۳% بوده است.
 • درآمدهای مالیاتی در سال اول برنامه یعنی سال ۱۳۶۸ در حدود ۱۳% از برنام عقب
 • جلو بودند. (جدول شماره ۱)
 • نسبت کل مالیاتها به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۶۷ معادل ۵/۴ درصد بوده است. در سال ۱۳۷۱، ۲/۶% افزایش می یابد. اما با وجود این افزایش این نسبت در تمام سالهای برنامه از برنامه عقب بوده است. (جدول شماره ۱)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم

در طول برنامه

بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم در طول برنامه

 

مالیاتهای مستقیم که در سال ۱۳۶۷ به میزان ۶۴۶ میلیارد ریال رسیده بود. در سال ۱۳۷۱ معادل ۱۹۹۱ میلیارد ریال می باشد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیاتهای هر ساله دارای رشد مثبتی بوده ‌اند. به طوری که متوسط رشد سالانه آنها در طول سالهای برنامه معادل ۹/۳۳% بوده است. و این در حالی است که متوسط رشد سالانه آنها در برنامه معادل ۲/۲۴% تعیین شده بود. (جدول شماره ۵)

همچنین متوسط رشد سالانه مستقیم در سالهای قبل از انقلاب (۵۷-۱۳۵۰) برابر ۱/۳۸% بوده است. و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول ۶۷-۱۳۵۸ معادل ۸/۱۴% بوده است. این مالیات های در سال های ۶۸ و ۶۹ به ترتیب به

پیشی می گیرد.

نسبت مالیت های مستقیم به کل مالیاتها در برنامه ۶۰% برای تمام سالها تعیین شده بود. این رقم به طور متوسط ۵۳% تحقق یافته است.

در این قسمت برای هر کدام یک از مالیات های مسقتیم آزمون فرض انجام می شود. فرضیه صفر این آزمون بیان می دارد که بین عملکرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود ندارد. و اگر

جلو بوده است. و این جلو یا عقب بودن اگر در ناحیه عدم رد واقع شوند اختلاف حاصل فاحش نخواهد بود و اگر در ناحیه رد قرار گیرد اختلاف حاصل فاحش خواهد بود.

 

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد که حدود ۳۲% از کل مالیاتهای مستقیم را شامل می شود به صورت مالیات بر حقوق مشاغل، مستغلات و متفرقه دریافت می شود. این مالیت در سال ۱۳۶۷ معادل ۶/۱۷۱ میلیارد ریال

۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتیب معادل ۸/۳۳، ۵/۳۳ و ۶/۳۴ و ۵/۲۷ درصد کل مالیات های مستقیم را تشکیل داده است. (جدول شماره ۶)

متوسط رشد سالیانه این مالیات در طول سالهای برنامه یعنی سالهای ۷۱ و ۶۸ معادل ۸/۳۴% بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالیانه این مالیات در سالهای قبل از انقلاب یعنی سالهای ۵۷ و ۱۳۵۰ حدوداً ۸/۳۶% و در سال های بعد از

۹ به ترتیب ۲/۵ و ۹/۰ درصد از برنامه عقب بوده است. ولی در سالهای ۷۰ و ۷۱ به ترتیب معادل ۸/۱۲۱ و ۱۱۰ درصد از برنامه پیشی می گیرد (جدول شماره ۴)

مالیات بر حقوق

مالیات بر حقوق حدود ۶/۱۳% کل درآمدهای مالیات های مستقیم می باشد. (در طول برنامه) این مالیات در سالهای ۶۸ و

۱۳۷۱ معادل ۸/۲۱۱ می شود. یعنی حدوداً سه برابر بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالانه این مالیات در سالهای ۵۷-۵۰ حدود ۲/۳۲% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول معادل ۱/۶% بوده است. این مالیات هر ساله از برنامه جلو بوده است. یعنی در سالهای ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ مالیات بر حقوق به ترتیب ۱/۱۱۱، ۱۳۹، ۸/۱۹۷ و ۱/۱۴۵ درصد از برنامه پیشی داشته است.

آزمون فرض این مالیات نشان می دهد که اگر چه مالیات بر حقوق هر ساله از برنامه فزونی داشته است ولی مقدار این فزونی چشم گیر نیست و فرض صفر ما تایید می شود.

مالیات بر مشاغل

مالیات بر مشاغل در طول سال های ۷۱-۶۸ حدود ۱۶% کل مالیاتهای مستقیم را تشکیل می داده است. این مالیات در سال های ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتیب معادل ۲/۱۷، ۷/۱۶ و ۷/۱۵ و ۷/۱۴

ره ۶)

مالیت بر مشاغل در سالهای ۱۳۶۷ معادل ۴/۸۶ میلیارد ریال بوده است. در سال ۱۳۷۱

در حالی که در سال های قبل از انقلاب یعنی در سالهای ۵۷ و ۵۰ این رقم معادل ۲/۳۲% و در طول سالهای بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول ۶۷-۵۸ حدود ۱/۶% متوسط رشد سالانه داشته است. این مالیات در هرساله از برنامه عقب بوده است.

۱۸، ۱/۲۳، ۱۴ و ۳/۸ درصد از برنامه عقب بوده است. (جدول شماره ۴)

شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که تعداد اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل و حرف مختلف کسب درآمد می نمایند بسیار زیاد است. این گروه در کشور بخصوص در نواحی شهری و نیمه شهری به صورت گسترده و پراکنده می باشد قشر خاصی را در کل جامعه تشکیل می دهند و در میان خود دارای اصناف و اتحادیه های متعددی نیز می باشد و از این حیث نیز در جامعه از اهمیت خاصی برخوردار هستند. صاحبان مشاغل به لحاظ پراکندگی در سطح کشور و تنوع شغل

موارد خارجی کشور را تشکیل داده و علیرغم آنکه بیشترین نقدینگی بخش خصوصی را در اختیار داشته و دریافت کننده بخش عمده امتیازات چندین هزار میلیاردی بانکی می باشد. و از درآمدهای بالایی نیز برخوردارند. حدود ۱۶% کل مالیات های مستقیم کشور را پرداخت می کنند که رقم بسیار ناچیزی است.

وصول مالیات واقعی از مشاغل نه تنها موجب افزایش درآمد دولت و در نتیجه کاهش کسری بودجه می شود. بلکه با جذب بخشی از درآمدهای اضافی مانع فعالیت های غیر تولیدی می گردد. چرا

تصادی کشور به کار گرفته می شود، لذا افزایش مالیات این بخش از لحاظ محدودیت در اینگونه فعالیت ها نیز مفید میباشد.

 

آزمون فرض مالیات بر مشاغل نشان می دهد که فرض صفر در مورد  این نوع مالیات رد می شود. همچنین نشان می دهد که این مالیات به مقدار نسبتاً زیادی از برنامه عقب بوده است.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

 [/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

فصل سوم

بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه

 

بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه

وصول های مربوط  به مالیاتهای غیر مستقیم با نرخ رشد سالیانه ای معادل ۲/۵۲% از ۳۴۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ به ۸/۱۷۸۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۱ افزایش یافته است. و این در حال است که متوسط رشد سالانه این مالیات ها در طول سال های قبل از انقلاب ۵۷ و ۵۰ معادل ۶/۲۲% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع

۳/۳ % از برنامه عقب بوده اند و در بقیه سال های یعنی سالهای ۶۹،۷۰ و ۷۱ به ترتیب ۳/۱۱۴، ۳/۱۸۵ و ۱/۲۰۱ درصد از برنامه پیشی گرفتند. (جدول شماره ۱)

در طول برنامه نسبت مالیات های غیر مستقیم به کل مالیاتها چهل درصد تعیین شده بود. که این نسبت در سال های ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتیب معادل ۵/۴۴، ۵/۴۵، ۵/۴۹ و ۳/۴۷ درصد رسیده است. یعنی به طور متوسط درصد وصولی های مالیات های مستقیم به کل

۷/۶% بیشتر است. و حاکی از حصول بیش از حد مالیاتهای غیر مستقیم در برنامه است.

   مالیات های غیر مستقیم به دو قسمت عمده مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش تقسیم می شود. که در زیر هر یک از این دو مالیات به تفضیل مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهند.

 

مالیات بر مصرف و فروش:

   مالیات بر مصرف و فروش بیشتر بر روی کالاهایی بسته می شود که مصرف وسیع در جامعه دارند. مانند سیگار، نوشابه های غیر الکلی و … و بنابراین فروشنده پرداخت کننده نهائی آن نبوده است. بلکه سهم زیادی از آن را به مصرف کننده منتقل می نماید

ه پنج ساله اول می باشد، دارد.

اصولیهای مالیات بر مصرف و فروش در طول سالهای برنامه ۴/۳۲ درصد کل مالیاتهای غیر مستقیم بوده است، یعنی در طول سالهای ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتیب ۸/۳۶۳، ۹/۳۴، ۵/۳۰، ۲/۳۰ کل مالیتهای غیر مستقیم بوده است. در سال های ۱۳۶۷ معادل ۵/۱۹۴ میلیارد ریال مالیات بر مصرف و فروش گرفته شده است در حالی که در سال ۱۳۷۱ این رقم به ۸/۸۳۸ میلیارد ریال بالغ شده است. یعنی ۸/۲ برابر شده است (جدول شماره ۱۱).

متوسط رشد سالانه این مالیات در طول سالهای برنامه معادل ۷/۳۱ درصد بوده است، در حالی که در

اول این رقم برابر ۳/۱۶ درصد در سال بوده است. این مالیات در سالهای ۶۸ و ۶۹ به ترتیب معادل ۴/۳۵ و ۴/۲۶ درصد از برنامه عقب بوده است و در سالهای ۷۰-۷۱ به ترتیب میزان ۳/۱۰۴ و ۶/۱۱۸ از برنامه

مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

مالیات فروش فرآورده نفتی:

این مالیات در طول سالهای برنامه به طور متوسط ۱/۵ درصد کل مالیاتهای غیر مستقیم را تشکیل می داده است. یعنی سالهای

رصد از برنامه عقب بوده است (جدول شماره ۱۴).

 

مالیات اتومبیل:

این مالیات که در سال ۱۳۶۸ معادل ۲/۶ میلیارد ریال بوده است در سال ۱۳۷۱ معادل ۲/۱۲۸ میلیارد ریال می گردد یعنی تقریباً ۶/۲۰ برابر شده است. در طول سالهای برنامه این

سالانه این مالیات در سال های برنامه معادل ۱۴۷ درصد بوده است. (جدول شماره ۱۳).

این مالیات در سال اول برنامه (۱۳۶۸) معادل ۲۵ درصد از برنامه عقب بوده است ولی در بقیه سالها رشد فزاینده ای داشته است به صورتی که در سال  های  ۶۹، ۷۰ و ۷۱  به ترتیب معادل ۲/۲۰۶ و ۹/۷۴۲ و ۷/۱۲۴۴ نسبت به برنامه فزونی داشته است (جدول شماره ۱۴).

 

صدی پانزده ارزش اتومبیلهای داخلی:

این مالیات در طول سالهای برنامه به طور متوسط هر ساله ۹/۳ درصد کل مالیاتهای غیر مستقیم را شامل می شده است.

میلیارد ریال بالغ می شود. یعنی ۶/۱۵ برابر شده است.

متوسط رشد سالانه این مالیات در طول سالهای برنامه معادل ۱/۱۲۰ درصد در سال بوده است. این مالیات در سال ۱۳۶۸ معادل ۶۰  درصد از برنامه عقب بوده است و در

یزان ۱۰۲، ۱/۲۷۶ و ۶/۵۳۹ درصد از برنامه فزونی داشته است. (جدول شماره ۱۴).

 

مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل:

این مالیات که در  سال ۱۳۶۷ معادل ۲/۱۲ میلیارد ریال بوده است. در سال ۱۳۷۱ معادل ۴/۱۷ میلیارد ریال می گردد. در طول سالهای برنامه به طور متوسط هر ساله ۴/۱ درصد کل مالیاتهای غیر مستقیم را به خود اختصاص داده است. متوسط رشد سالانه این مالیات در طول سالهای برنامه معادل ۸/۱۰ درصد بوده است. این مالیات هر ساله از برنامه عقب بوده است. به طوری که در

مالیات بر فروش سیگار:

این مالیات به طور متوسط هر ساله در طول برنامه اول معادل ۶/۱۰ درصد کل مالیاتهای غیر مستقیم را شامل می شده است. در سال ۱۳۶۷ این مالیات معادل ۸/۹۲ میلیارد ریال بوده است. در سال ۱۳۷۱ حدود ۱/۷۶ میلیارد ریال می باشد که بیانگر کاهش زیادی است. متوسط رشد سالانه این مالیات معادل ۳/۲ درصد در طول سالهای برنامه بوده است. (جدول شماره ۱۳).

این مالیات هر ساله از برنامه عقب بوده است. به طوری که در سالهای ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتیب معادل ۸/۵۰، ۴/۱۸ و ۴/۵۲ درصد از برنامه عقب بوده است (جدول شماره ۱۴).

 

حق اشتراک تلقهای خودکار:

این مالیات در طول سالهای برنامه ۴/۱ درصد کل مالیاتهای غیر مستقیم را تشکیل می داده است. در سال ۱۳۶۷ این مالیات حدود ۷/۸ میلیارد ریال بوده است. در حالی که در سال ۱۳۷۱ همین مالیات تقریباً معادل ۶/۱۹ میلیارد ریال شده است. یعنی تقریبا ۲/۲ برابر شده است. متوسط رشد سالانه این مالیات ۸/۳۰ درصد بوده است. در طول سالهای برنامه، این مالیات در سال اول برنامه (۱۳۶۸) معادل ۶/۱۱۳ درصد از برنامه جلو بوده است ولی در بقیه سالها یعنی سالهای ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتیب معادل ۷/۱۴، ۵/۱۶ و ۷/۱۱ درصد از برنامه عقب بوده است. (جدول شماره ۱۴).

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

فصل چهارم

نتیجه گیری

 

نتیجــــه گیـری:

دولت در جهت اجرای وظائف خود نیازمند به منابع کافی درآمدی می باشد مالیات به عنوان یکی از منابع درامدی دولت

درآمد نفت که دچار نوسانات شدید می باشد، به این منبع توجه کافی داشته باشد و سیاستهای خود را در این مسیر پی ریزی کند.

در این رساله مالیاتهای کشور در طول سه دوره یعنی دوره قبل از انقلاب (۵۷-۱۳۵۰) دوره بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه پنج ساله (۶۷-۱۳۵۸) و دوره برنامه اول مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج به

مالیات کم و زیاد می شده است. با توجه به نقش بسیار حسیاس مالیاتهای مستقیم چه در برقراری عدالت مالیاتی و چه در پر کردن شکاف درآمدی بین اقشر مردم، لزوم توجه به این مالیات و جهت گیری به سمت آن روشن می گردد.

نسبت مالیاتهای غیر مستقیم به کل مالیاتها در برنامه پنج ساله اول ۴۰ درصد برای تمام سالهای برنامه تعیین شده بود که عملکرد این مالیات در طول سالهای برنامه حدود ۵۰ درصد کل مالیاتها بوده است که این امر نشان می دهد که دولت تا چه اندازه ای به درآمدهای حاصل از مالیاتهای غیر مستقیم متکی است.

نسبت بین مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم به کل درامدهای

غیر مستقیم در مقایسه با مالیاتای مستقیم است.

علت تمایل این کشورها به مالیاتهای غیر مستقیم در وهله اول به خاطر پائین بودن سهم درآمدها در آن کشور ها و در درجه دوم به مناسبت سادگی و وصول این دسته از مالیاتها می باشد.

در این قسمت اجزاء مختلف هر یک از مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم در طول این دوره به صورت مختصر مورد بررسی قرار می گیرد.

یکی از مهمترین اجزاء مالیات مستقیم مالیات بر درآمد است که

بوده است، در دوره اول ۲۶ درصد و در دوره دوم ۳۰ درصد و دوره سوم حدود ۳۲ درصد کل مالیاتهای مستقیم بوده است.

از جمله اجزاء مهم این مالیات بر درآمد مالیات بر حقوق است که در طول سه دوره حدود ۱۵ درصد مالیات مستقیم بوده است یعنی در دوره اول ۱۷ درصد، دوره دوم ۱۹ درصد و دوره سوم معادل ۱۴ درصد مالیات مستقیم را شامل شده است.

مالیات بر مشاغل که بخش دیگری از مالیات بر درآمد است در دوره اول ۸ درصد دوره دوم نیز ۸ درصد و دوره سوم ۱۶ درصد کل مالیاتهای مستقیم بوده است. ذکر این نکته لازم است که مالیات بر حقوق در دوره سوم هر ساله از برنامه جلو بوده است. اما عکس آن، مالیات بر مشاغل

داشتن تخصص کافی است، لذا پایین بودن سهم آن ناشی از عدم کارایی نظام مالیاتی در حد مطلوب است.

همچنین رعایت عدالت مالیاتی ایجاب می کند که دولت مالیات حقه خود را از این بخش دریافت دارد. با مقایسه فزونی داشتن مالیات بر حقوق نسبت به برنامه و عقب بودن مالیات بر مشاغل از برنامه در کلیه سالهای برنامه چنین به نظر می رسد که آن بخش هایی مالیات حقه خود را پرداخته اند که نمی توانسته اند پرداخت نکنند و آن سازمان وصول کننده مالیات به مالیاتهای سهل الوصول

نمی تواند سازنده باشد.

تغییر سیاست بازرگانی یا با چند کشور میزان آن افزایش یا کاهش یابد ولی چون گمرک صرفاً هدف مالی ندارد، بلکه هدف های اقتصادی حمایت از صنایع داخلی و … دارد وسیله  خوبی برای اعمال سیاست اقتصادی کشور است.

حقوق گمرکی از دیگر اجزاء مالیات غیر مستقیم است

بوده است. یعنی در دوره اول حدود ۲۲ درصد، دوره دوم حدود ۲۴ و در دوره سوم معادل ۲۳ درصد مالیاتهای غیر مستقیم است.

در قسمت مالیاتهای غیر مستقیم بر مصرف و فروش در دوره اول هر ساله حدود ۲۴ درصد دوره دوم حدود ۳۷ درصد و در دورهن سوم ۳۲ درصد مالیات غیر مستقیم بوده است.

در مورد ظرفیت مالیاتی کشور باید گفت که، درصد ناچیز

ه ظرفیت مالیاتی به هر حال بسیار بالا تر از

چرخ

د در این هدف هم توفیق چندانی کسب نکرده است.

 

ارائه پیشنهـادات:

ما نیازمند سیستمی هستیم که حداکثر میزان مالیات عادلانه و قانونی را با حداقل نیرو و مخارج ودر کوتاه ترین مدت وصول نماید تا بتواند از این جهت نیازهای نظام را پاسخگو باشد. سیستم جدید در عین حال بایستی به گونه ای باشد که ادارات دارائی را برای سالیان سال به صورت یک طلبکار بزرگ باقی

به خوبی از عهده مالذیات مقرر در لایحه بودجه برآید. از طرف دیگر بار مالیاتی سیتسم می بایست عادلانه باشد. در زیر پیشنهادات چیزی برای نظام مالیاتی کشور داده خواهد شد.

 • جهت گیری نظام اجرائی به سمت اخذ مالیاتهای سهل الوصول است. این نظام فاقد جهت گیری برای توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت است که لازم است مسئولین نظام مالیاتی به این امر توجه داشته باشند و در جهت اخذ مالیاتهایی باشند که بتوانند در توزیع عادلانه درآمد و ثروت نقش مهمی داشته باشند.
 • داشتن یک سازمان کارآ
 • وسیله نمی توان اطلاع کامل کسب نمود. بنابراین باید برنامه آموزشی متنوع تهیه و تنظیم نمود و در مناطق و نواحی به موقع اجرا گذاشت.

آموزش های لازم موجب صرفه جویی در وقت و هزینه می شود و آنچه را که یک کارمند با سابقه در کل سالهای متمادی به دست آورده است می تواند در اندک مدت به کارمند تازه یاد

افراد با اصول و موازین پسندیده است. بنابراین لزوم آموزش در کلیه موسسات و سازمان ها غیر قابل تردید است.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

20 صفحه فارسی

فونت استاندارد/Traffic/15

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 222 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.