no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

بررسي سيستم حسابداري بانکداری اسلامی بانک ملی -گزارش كارآموزي رشته :حسابداري

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

بررسی سیستم حسابداری بانکداری اسلامی بانک ملی -گزارش کارآموزی رشته :حسابداری
zip
دی ۱۳, ۱۳۹۵

بررسی سیستم حسابداری بانکداری اسلامی بانک ملی -گزارش کارآموزی رشته :حسابداری


بررسی سیستم حسابداری بانکداری اسلامی بانک ملی -گزارش کارآموزی رشته :حسابداری

پایان نامه رشته حسابداری در ۹۹ صفحه
[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]

مقدمه————————————————۱
ادارات بانک عبارتند از۷
فرهنگ سازمانی « رفتار اداری۹
سازمان چیست ؟۹
انواع مختلف ساخت سازمانی۱۰
سازمان رسمی و غیر رسمی۱۰
سازمان رسمی۱۰
سازمان غیررسمی۱۱
تفاوت های سازمان رسمی و غیررسمی۱۱
فصل اول———————————————۱۴
تعریف پول۱۵
انواع پول۱۵
وظایف پول۱۷
 تشکیل بانک مرکزی۱۸
بانکداری در ایران۱۹
وظایف بانکها۲۳
ملی شدن بانکها۲۵
اداره امور بانکها۲۶
مجمع عمومی بانکها بدوصورت تشکیل می شود۲۷
وظایف مجمع عمومی فوق العاده۲۷
شورایعالی بانکها از ۸ نفر عضو بشرح زیر تشکیل می شود۲۹
پیشنهاد انتصاب اعضای هیأت مدیره بانکها به مجمع عمومی۳۰
شورای پول و اعتبار۳۱
ادغام بانکها۳۲
بانک صادرات۳۳
حذف بهره از سیستم بانکی۳۷
فصل دوم——————————————–۴۱
 صندوق۴۳
عملیات صندوق۴۳
تعریف صندوق۴۴
ساختار دایره صندوق۴۴
اهم مسئولیتهای رئیس دایره صندوق بشرح زیر است۴۵
اهم وظایف و مسئولیتهای سر تحویلدار بشرح زیر می باشد۴۸
اهم وظایف کاربران بشرح زیر می باشد۵۰
کلید های صندوق یاخزانه۵۲
فیشهای نقدی۵۵
روش نگهداری فیشهای نقدی در دایره صندوق۵۶
صرفه جوئی در مصرف فرمها و اسناد۵۷
اختیارات و رمز کارکنان۵۸
اموریکه در دایره صندوق انجام می پذیرد۶۱
دریافت وجوه نقد۶۲
اسناد صادره جهت منضور نمودن وحوه وصولی بشرح زیر می باشد۷۵
پرداخت وجوه نقد۷۶
نقل و انتقال وجوه۸۱
صورت وضعیت صندوق۸۵
کسری یا فزونی صندوق۸۷
یادآوری۸۹
دوبار شماراسکناس۸۹

فصل سوم———————————————–         ۹۲  نتیجه گیری                                                                                  ۹۳

 


مقدمه

تشکیل بانک بشکل جدید نخستین بار در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی( ۱۳۲۴ ه‍ – ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . در این پیشنهاد پس از اشاره به تاثیر بانک درپیشرفت صنعتی کشورهای اروپایی و ذکر اینکه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ایجاد بانکی بزرگ میسر نیست و تاکید براینکه چنین موسسه‏ای باید با اشتراک و اتفاق دولت و ملت بوجود آید. متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامعه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

پس از استقرار مشروطیت 

هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم بمنظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک ر ا نمودند و در آذرماه ۱۲۸۵ اعلان آن که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود انتشار یافت .
در روز ۲۳ آبان ۱۲۸۵ میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز ۹ آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه ۱۵ میلیون ( ۳۰ کرور) قابل افزایش به ۵۰ میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.

از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد

ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و این آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.

پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران ، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در ۱۴ تیر ماه ۱۳۰۷ مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه۲۰ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغازکرد.

اولین مدیر عامل بانک ملی دکتر کورت لنیدن بلات و معاون او فوگل به همراه ۷۰ کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند
بر حسب اساسنامه بانک ، بانک ملی ایران بصورت یک شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شد و تابع قوانین تجاری تلقی گردید .

سرمایه اولیه بانک ۲۰ میلیون ریال بود که فقط ۸ میلیون آن پرداخت شد و در سال

لیارد ریال افزایش یافت که تمام آن پرداخت شده است .

با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت بموجب قانونی اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی بمنظور اداره بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از ۲۷ نفر تجاوز نمی‏کرد در حال حاضر تعداد کارکنان بانک ملی ایران بالغ بر ۴۵ هزار نفر است .

در ابتدای تاسیس بانک

شهر که مهمترین بندر بازرگانی آنروز ایران بود تاسیس گردید .

نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال ۱۳۲۷ در هامبورگ تاسیس شد .
تاسیس بانک کارگشایی: در سال ۱۳۰۵ بنگاهی بنام موسسه رهنی

نظر وزارت دارایی اداره میگردید پس از تاسیس بانک ملی به این بانک واگذار و در سال ۱۳۱۸ این موسسه بنام بانک کارگشایی مرسوم و یکی از سازمانهای تابعه بانک ملی محسوب شد .

 

ماه ۱۳۱۱ نخستین اسکناس بانک ملی ایران انتشار یافت .

صندوق پس انداز : در سال ۱۳۱۸ بموجب قانونی بمنظور تشویق و ترغیب مردم به پس انداز، صندوق پس‌انداز بانک ملی

ورت قرض الحسنه پس‌انداز، یکی از واحدهای فعال بانک بشمار میرود .
نخستین مجله اقتصادی کشور در سال ۱۳۱۳ انتشار یافت که اولین نشریه آماری، اقتصادی و مالی در ایران بود که به

این نشریه به همت دکتر لوتس گیلهامر DR. Lutz Glelhammer اولین رئیس اداره بررسیهای اقتصادی و احصائیه(آمار) بانک منتشر شد .

بانک کشاورزی تفکیک بانک فاحتی از بانک : در قانون اجازه تأسیس بانک مقرر شده بود چنانچه دامنه معاملات شعبه فلاحتی بانک، توسعه یابد به بانک مستقلی تبدیل گردد. در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۱۲ شعبه فلاحتی بانک ملی ایران تفکیک و به بانک مستقلی نام بانک کشاورزی تبدیل شد .
بانک مرکزی : تا قبل از سال ۱۳۳۸ بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را بعهده

از بانک ملی منتزع و با سرمایه ۶/۳ میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز نمود.
آرزوی مردم ایران و علاقه آنها برای تاسیس بانک ملی رهایی از سلطه اقتصادی و سیاسی بیگانگان و جلوگیری از تسلط آنها بر منابع حیاتی و ذخائر کشور بود، بانک ملی و دیگر بانکهائیکه پس از آن آغاز فعالیت نموده‏ اند ، توانستند خدمات مفید و

، تسهیل در روابط تجاری داخلی و خارجی را ارائه نمایند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی،‌تغییر سیستم بانکداری و حذف ربا و ایجاد بانک بر مبنای تعالیم و احکام اسلامی مورد توجه قرار گرفت که پس از تصویب لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و ابلاغ آن به بانکها، دستورالعملها و آئین نامه های اجرایی تهیه و از اول فروردین ماه ۱۳۶۳ این قانون در بانک ملی ایران مورد اجرا گذاشته شد .

اکنون بیش از۸۰

در خارج کشور مشغول بکارند که باعث شده این بانک یکی از قوی‏ترین مؤسسات

مالی چه در ایران حتی در دنیا باشد
بانک ملی ایران بمنظور اجرای هر چه صحیحتر قوانین که با دوصنعت بارز و مهم آن وجه تمایز سیستم بانکداری اسلامی و نظام بانکداری در جهان امروز است تعیین حذف ربا از سیستم

عدالت و قسط در جامعه با تلاش کارکنان متعمد و متخصص خود توانسته است گامهای موثر و مفیدی را بردارد.

 

 

 

 

 

ادارات بانک عبارتند از :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 • آمار و برنامه ریزی
 • مطالعات وبازاریابی
 • امور مالی
 • امورمالی
 • حقوق و مزایای کارکنان
 • بررسی طرح ها و اعطای تسهیلات
 • امور حقوقی
 • امور بین الملل
 • کارگزینی
 • رفاه کارکنان
 • روابط عمومی
 • آموزش
 • ساختمان
 • املاک
 • کارپردازی
 • انفورماتیک
 • وجوه اداره شده
 • خزانه ومبادلات
 • حراست
 • بازرسی کل

 

که هر اداره متشکل از تعدادی دایره می باشد این بانک از لحاظ  آئین نامه ها و دستورالعمل ها زیر نظر مجمع عمومی بانک و

بانک در اختیار سازمان تأمین اجتماعی می باشد ، این سازمان یک نفر عضو دائم در هیأت مدیره بانک دارد .

 

 

فرهنگ سازمانی « رفتار اداری »

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سازمان چیست ؟

 

ایده سازمان از این حقیقت سرچشمه می گیرد که فرد به تنهایی قادر نیست کلیه احتیاجات و آرزوهای خود را برآورده سازد . از آنجائیکه فرد فاقد توانائی ، قدرت

هماهنگ می کنند متوجه می شوند که می توانند کارهایی انجام دهند که از عهده هر یک از آنها به تنهایی خارج بوده است .

یکی از تعاریفی که دربارۀ سازمان شده این است که سازمان پدیده ای اجتماعی بوده و از جمع عده ای افراد

 

 

 

انواع مختلف ساخت سازمانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

سازمان ها را برحسب انواع سـاخت سـازمانی آنــها در دســته های مخــتلف تقسـیم بـندی می نمایند . رایج ترین این تقسیم بندی ها

ه به شرح آن می پردازیم .

 

سازمان رسمی و غیر رسمی :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

یکی از مشهورترین انواع دسته بندی سازمانها ، تقسیم آن به سازمانهای رسمی وغیررسمی می باشد . این دودسته بندی بر حسب روابط و ضوابط حاکم بر

از این دو حالت موجود می باشد .

سازمان رسمی :

ـــــــــــــــــــــــــ

سازمان رسمی نظامی است که بر مبنای هدف خاصی تشکیل و درآن حدود وظایف ، اختیارات کانالهای ارتباطی و سلسله مراتب سازمانی از قبل تعیین و مشخص شده است . افراد موظف هستند تا خود را با شبکه روابط رسمی منطبق ساخته و از آن پیروی نمایند .

 

سازمان غیررسمی :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

سازمانها به نحوی که در نوشته های رسمی تحریر و تصریح شده است ، عمل نمی نمایند. زیرا به مجرد گردهم آئی افراد در سازمان رسمی ، تماس های متعددی جدای از روابط تعیین شده سازمانی بین آنها برقرار می شود . این روابط می تواند بر اثر علائق مشترک ، نیازهای مشترک ، تنفر از یک پدیده ، محیط زیست مشترک ، اعتقادات مشترک وغیره بوجود آید که بدون هیچگونه نقشه یا هدف قبلی ایجاد

هدف از پیش تعیین شده نمی باشند ، ولی ناخودآگاه در شرایط ویژه هدف دار شده وحدود روابط نیز در بین افراد آن از قانونمندیهای خاص تبعیت می کند و اگر چه در شبکه سازمانهای رسمی منظور نمی شوند ، ولی در درون آنها دارای قدرت می باشند .

تفاوت های سازمان رسمی و غیررسمی

 • ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 • پیش تعیین شده است اما وجود و پیدایش سازمان غیررسمی در جائی مطرح و مکتوب نیست .
 • منبع قدرت درسازمان رسمی ، قانون ، اختیار و مسئولیت است . سازمان قرار دارد ، از مزایای قانونی
 • اراده ، خواست و تفویض اختیار افراد است که به گروهی و یا به یک فرد قدرت و یا اختیار انجام دادن بعـضی از امــور را می دهد .
 • در سازمان
 • در آید ، موظف ومجبور است در محدوده قوانین و مقررات به انجام وظیفه بپردازد . در مقابل ، در سازمان غیررسمی ، تبعیت داوطلبانه است .
 • جهت قدرت درسازمان رسمی از بالا به پایین است ، در واقع ، قدرت ناشی از تفویض اختیار ، مرکزیت و سلسله مراتب بالاتر است ولی جهت قدرت در سازمان غیررسمی ، تک تک افراد گروه
 • رسمی ، به یک فرد اعتماد لازم را داشته باشند ، او در قدرت باقی می ماند .
 • درسازمان رسمی ، اداره سازمان براساس قوانین مقررات و پیش بینی هایی که در شرح وظایف آمده است ، انجام می گیرد و اداره کننده سازمان که اصطلاحاً مدیر نامیده می شود ، حق ندارد دستوراتی خارج از حدود وظایف سازمانی صادر کند و یا رفتار را در راههای غیرپیش بینی شده هدایت کند . اما درسازمان غیررسمی که به جای« مدیریت » از اصطلاح « رهبری » استفاده می شود ، رهبر می تواند از تمام راه های ممکن که گروه را به سرمنزل مقصود و اهداف خود می رساند ، استفاده کند .

 

مدیر کاردان و با تجربه و آگاه به اهداف و رفتار غیررسمی سعی می کند تا از نیروهای بالقوه گروه های داخل سازمان به نفع اهداف سازمان ومدیریت استفاده کند . اگر

با نیرویی معارض و مقابل روبرو خواهد شد تا جایی که بــسیاری از انرژی ها ، تلاشها و امکانات سازمان و مدیریت به هدر خواهد رفت و شاید درنهایت هم سازمان و هم مدیریت از پای درآید .

چنانچه مدیر بتواند سازمان غیررسمی را با خود همدل سازد فواید بسیاری بر آن مترتب است از جمله :

 • سازمان غیررسمی می تواند در کارها به مدیریت کمک کند و مشکلات را حل و از بارکار مدیریت بکاهد .
 • سازمان غیر رسمی باعث تحریک ، تهیج انگیزه و در نتیجه فعالیت بیشتر افراد در سازمان می شود .
 • سازمان غیررسمی اجرای برنامه ها را پشتیبانی و تضمین می کند .
 • سازمان غیررسمی از انحرافات سازمان از اهداف اصلی و اصیل خود جلوگیر می کند .
 • سازمان غیررسمی جلوی زیاده
 • امنیت ، موفقیت و رضایت به وجــود می آورد که اینها از عوامل کارآئی و بازدهی در سازمان رسمی هستند .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

«« پول و بانک »»

تعریف پول :

ــــــــــــــــــــ

 

پول وسیله مبادله ای است که مورد پذیرش عامه مردم بوده و قدرت ذخیره ارزش نامحدود داشته باشد .

۱- انواع پول :

ـــــــــــــــــــــــ

 

 • پول کالایی در جوامع نخستین : انواع کالاهای تولید شده جهت
 • بود این معاملات را تهاتری یا پایاپای نـیز می نامیدند .

مبادلات مذکور با مشکلات بسیاری همراه بود از جمله :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الف تعیین ارزش کالا بر اساس واحد معینی که مورد تأیید همگانی باشد میسر نبود .

ب

کالا با یکدیگر باشند با اشکالاتی مواجه می گردید .

ج انتخاب کالای واسطه بعنوان تعیین کننده ارزش که بعدها

و نیز بعلت حجم زیاد و ارزش کم در بعضی از مواقع و امکان فساد پذیری آن ، نقش اسـاسی پــول را که ذخـیره کـردن آن

سکه اقدام نمودند و این سکه ها را در قلمرو جغرافیایی خویش رایج ساختند .

 

۳-۱- پول کاغذی : اززمانهای قدیم اسکناس بصورت مختلف وجود داشت و در بیشتر جوامع که

وظایف پول مسکوک و رایج آن زمان را انجام می داد . در سال ۱۶۵۶ میلادی بالمستروخ مؤسس بانک اسکناس کاغذی را بصورت امروزی ابداع نمود . این نوع پول درواقع تعهدنامه ای بود که

برقرار ساخته و از نظر کارکنان انتشار و مؤسسات ناشر قانونمند گردید واز قرن نوزدهم درچارچوب مقررات و قوانین پولی و بانکی تحت عنوان پول رایج عمومی درمبادلات اقتصادی متداول گردید .

 

۴-۱- پول تحریری : پول تحریری به مجموع مانده حسابهای مشتریان نزد بانکها

یا اعتباری اشخاص می باشد که نزد بانکها نگهداری می شود .

۲- وظایف پول :

ـــــــــــــــــــــــــ

 

پول در جامعه دارای نقشها و وظایف زیر می باشد :

۱-۲- پول وسیله مبادله است یعنی کلیه کالاها و خدمات عرضه شده در اقتصاد جامعه با پول ارزش گذاری و مبادله می گردد .

۲-۲- پول وسیله سنجش ارزش استیعنی ارزش کلیه کالاها و خدمات با پول سنجیده می شود .

۳-۲- پول وسیله ذخیره ارزش است . یعنی با اندوختن پول قدرت خرید درزمان آینده حفظ می گردد .

۴-۲- پول وسیله

همانند معاملات سلف .

۶-۲- پول واحد ثبت معاملات بازرگانی در دفاتر حسابداری است .

۳- بانک :

همزمان با صدور اسناد ( قبض رسید ) و ابداع پول ، عملیات بانکی نیزبصورت اولیه (صرافی ) آغاز گردید . درزمانهای قدیم سازمانها ، مؤسسات ، معابد و برخی از اشخاص معتبر به عملیات صرافی اشتغال داشته و اینگونه افراد نسبت

مسیحیان و مسلمانان ، عمده عملیات صرافی در قرون وسطی توسط یهودیها انجام می پذیرفت . بطوریکه این فعالیت در برخی ازمراکز شهرها بطور انحصاری دراختیار این قوم قرار گرفت .

دردوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و دادوستد در سواحل دریای مدیترانه و کشف آمریکا و راههای دریایی جدید و استقرار روابط

آئین مسیح براثر فتوای جان کالون رهبر پروتستانها از طرف دیگر، فعالیتهای بانکی روبه افزایش و تکامل نهاد وبا انتشار اسکناس و امکان تبدیل آن به فلز به صورت صدرصد ، بانکداری رونق یافت و محلی برای قبول سپرده های نقدی مردم ،پرداخت وام یا اعطای اعتبار ، صدورچک و . . . گردید .

 

۴- تشکیل بانک مرکزی :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

به مرور زمان و

الزامی ساخت ، بدین ترتیب در راستای نظارت دولت برعملیات بانکی انتشار اسکناس ، بطور انحصاری با تأسیس بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی بعهده دولت واگذار گردید و نظارت مستقیمی از طرف قانونگذار بر بانکهای ناش اسکناس اعمال گردید .

درپی بحرانهای پولی بعد از جنگ جهانی اول واعتقاد بیشتر به حفظ ارزش پول از طریق نظارت در نشراسکناس پس از کنفرانس بین الملل بروکسل (

نظارت بر عملیات کلیه بانکهای تجاری از بروز بحرانهای پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی را در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید .

۵- بانکداری در ایران :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

۱-۵- اولین بانک در ایران با نام بانک جدید شرق که مرکز آن در لندن واقع شده بود درسال ۱۲۶۶ درشمال شرقی میدان توپخانه شروع به فعالیت نمود . این بانک به حسابهای جاری ۵/۲% و حسابهای سپرده ثابت بمدت ۶ ماه ۴% و با مدت یکسال ۶% سود می پرداخت و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی بصورت حواله به عهده خزانه بانک با مبلغ بیش از ۵ قران نمود .

 

 

 

 

۲-۵- بانک شاهی :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

مبتکراین بانک پاول جولیوس رویتر بود که درمقابل پرداخت ۰۰۰، ۴۰

نشر اسکناس و روح آن درایران بود این بانک تا سال ۱۳۲۷ طبق قرارداد منعقد فعالیت داشت .

 

۳-۵- بانک استقراضی :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در سال ۱۲۶۹ یکی از اتباع دولت روسیه بنام  ژاک بولیاکوف امتیاز تأسیس انجمن استقراضی بمدت ۷۵ سال را دریافت نمود ،

انجمن مذکور به بان استقراضی تبدیل گردید . بانک مذکور در سال ۱۳۰۱ به دولت ایران واگذار شد .

 

۴-۵- بانک سپه :

ـــــــــــــــــــــــــــ

بانک سپه اولین بانک ایرانی است که در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۰۴ بصورت چند دکه کوچک در گذر تقی خان و با سرمایه اولیه ۹۵۰ ،۸۸۳، ۳ ریال که از محل مانده موجودی صندوق بازنشستگی درجه داران ارتش تأمین می گردید تأسیس شد .

۵-۵- بانک ملی ایران :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای اولین بار در سال ۱۲۵۸ پیشنهاد ایجاد بانک ایرانی توسط حاج محمد حسن امین دارالضرب تقدیم حکومت شد که مورد قبول واقع نگردید .

در پنجم آذرماه ۱۲۸۵ نمایندگان مجلس

یامد . در سال ۱۳۰۶ دولت پس از مطالعات لازم لایحه قانون اجازه تأسیس بانک ملی را تقدیم مجلس دوره ششم مجلس قانونگذاری نمود . بدین ترتیب در ۱۷/۶/۱۳۰۷ بانک ملی ایران با سرمایه ۲۰ میلیون ریال که ۸ میلیون ریال آن پرداخت شده بود شروع بکار نمود . یکی از

بانک شاهی ایران بود بدین ترتیب حق انحصاری انتشار اسکناس برای مدت ده سال در اختیار بانک ملی قرار گرفت .

 

۶-۵- تأسیس سایر بانکها :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از سال ۱۳۲۹ به بعد بانکهای خصوصی ایران با استفاده از مقررات قانون تجارت بصورت شرکتهای سهامی تأسیس و شروع به فعالیت بانکی

تأسیس گردیدند تا جائیکه تعداد بانکهای مذکور در سال ۱۳۴۰ بالغ بر ۲۸ بانک دولتی  خصوصی و مختلط گردید .

 

۷-۵- تشکیل بانک مرکزی ایران :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عملیات و فعالیتهای بانک ملی براساس وظایف و مسئولیتهایی که برعهده داشت به نظر بانکهای تجاری غیرعادلانه بود زیرا بانک مزبور یک طرف بعنوان یکی از مجهزترین بانکهای تجاری در انجام کلیه عملیات انتفاعی با سایر بانکها

از قبیل نشر اسکناس ، صندوقداری دولت ، نگهداری از جواهرات ملی ، نظارت برعملیات بانکها ، و حفظ ارزش پول به بانک مرکزی واگذار گردید .

سرمایه اولیه بانک مرکزی ۶/۳ میلیارد ریال بود .

 

 

 

۸-۵- بانک رفاه کارگران :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به منظور

مورخ ۲۱/۲/۱۳۳۹ مجلسین و بموجب اساسنامه ایکه به تصویب هیأت وزیران رسید ،

ریال وجوه سازمان بود و بانک عملیات خود را رسماً از ششم فروردین ۱۳۴۰ آغاز نمود .

 

 • وظایف بانکها :

ـــــــــــــــــــــــــــــ

۱-۶- وظایف بانک مرکزی :

وظایف عمده بانک مرکزی عبارت است از :

 • حفظ ارزش پول
 • ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و دریافتها
 • تسهیل مبادلات بازرگانی
 • انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج در کشور
 • تنظیم و کنترل و هدایت گردش پول واعتبار
 • انجام کلیه عملیات بانک ارزی و پول رایج کشور
 • تعهد یا تضمین پرداختهای دولت
 • نظارت بر معاملات طلا و ارز
 • نظارت بر صدور پول رایج و ارز
 • اعمال سیاستهای پولی و
 • و طلای کشور
 • نگهداری وجوه مؤسسات پولی و مالی بین الملل
 • انعقاد موافقتنامه پرداختها در اجرای قراردادهای پولی ، بازرگانی و ترانزیتی

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

وظایف بانکها :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وظایف و خدمات بانکهای تجاری ( خصوصی یا دولتی ) به استثنای بانکهای تخصصی بشرح ذیل می باشد :

 • قبول سپرده دیداری و مدت دار یا تجهیز منابع پولی .
 • ایجاد تسهیلات واعطای اعتبار و تسهیلات .
 • خرید و
 • امور مربوط به اوراق واسناد بهادار .
 • خرید و فروش سهام و اوراق قرضه واسناد خزانه ( عملیات بورس ) .
 • صدور ضمانتنامه بانکی .
 • تنزیل اوراق تجارتی .
 • انجام معاملات ارزی ( خرید و فروش و . . . ) .
 • گشایش اعتبارات اسنادی وانجام عملیات دادوستد بین الملل .
 • سرمایه گذاری در صنایع کشور .
 • خدمات امانی که عبارتند از قبول قیمومیت وصایت و وکالت .

 

 • ملی شدن بانکها :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • لایحه ملی شدن بانکها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب تصویب که بر اساس آن ۲۸ بانک و ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن و دو شرکت سرمایه گذاری ، ملی اعلام
 • کشور با مؤسسات بانکی .
 • مدیون بودن بانکها به دولت واحتیاج آنها به سرپرستی دولت .
 • لزوم هماهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور .
 • لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی .

 

ازتاریخ تصویب این قانون کلیه بانکها ، ملی اعلام می گردد و

معین می گردند دارای اعتبار قانونی می باشد .

 • اداره امور بانکها :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

در پی ملی شدن بانکها و با توجه به لایحه قانونی اداره بانکها مصوب ۳/۷/۵۸ شورای انقلاب ارکان بانکها بشرح زیر مشخص گردید :

 • مجمع عمومی بانکها
 • شورایعالی بانکها
 • هیأت مدیره هر بانک
 • مدیر عامل هر بانک
 • بازرسان قانون هر بانک

 

۱-۸- مجمع عمومی بانکها :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الف اعضای مجمع عمومی بانکها عبارتند از :

وزیر اموراقتصادی ودارائی ، وزیرصنایع و معادن ، وزیربازرگانی ، وزیر جهاد کشاورزی ، وزیر مسکن و

و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است .

 

مجمع عمومی بانکها بدوصورت تشکیل می شود :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده که هر دو مجمع بدعوت وزیر اموراقتصادی و دارائی و در غیاب وی وزیر بازرگانی تشکیل می شود .

 

۲-۸- وظایف مجمع عمومی عادی بشرح ذیل می باشد :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • اسماع گزارش سالانه هر بانک و رسیدگی به حساب ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی قبل و صورت دارائیها و دیون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن .
 • رسیدگی
 • عامل بانکهای تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر مشورتی شورایعالی بانکها .
 • احکام مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها به امضای وزیر امور اقتصادی ودارائی صادر خواهد شد .
 • انتخاب بازرسان قانونی هر یک از بانکها .
 • تصویب اساسنامه هریک از بانکها .
 • که از طرف شورایعالی بانکها به مجمع عمومی پیشنهاد می شود .

جلسات مجمع عمومی بانکها حداقل سالی یک مرتبه تا پایان

چهارنفر معتبر می باشد .

 

وظایف مجمع عمومی فوق العاده : هر گونه تغییری در مواد

و انحلال و یا ادغـام آنـها می باشد .

 

۳-۸- شورایعالی بانکها :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شورایعالی بانکها از ۸ نفر عضو بشرح زیر تشکیل می شود :

 • رئیس
 • وزیر مشاور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی .
 • نماینده وزارت مسکن و شهرسازی .
 • نماینده وزارت جهاد کشاورزی .
 • نماینده وزارت بازرگانی .
 • نماینده وزارت صنایع ومعادن

 

ریاست شورایعالی بانکها با رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود مدت عضویت افراد مذکور در ردیفهای ۳ تا ۸ دوسال می باشد جلسات

سه نفر از اعضاء تشکیل خواهد شد .

جلسات شورایعالی بانکها با حضور حداقل ۶ نفراز اعضاء رسمیت خواهد داشت و مصوبات با ۵ رأی موافق معتبر خواهد بود .

 

۴-۸- وظایف و اختیارات شورایعالی بانکها :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیشنهاد انتصاب اعضای هیأت مدیره بانکها به مجمع عمومی :

 • اظهار نظر مشورتی درمورد انتخاب مدیران عامل بانکها .
 • ایجاد هماهنگی درامور بانکها .
 • تهیه آئین نامه استخدامی و سایر آئین نامه های مالی ، اداری و معاملاتی مربوط به اموربانکها برای تصویب مجمع عمومی .
 • رسیدگی به بودجه هر یک از بانکها برای تصویب مجمع عمومی .
 • اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه هر یک از بانکها برای تقدیم به مجمع عمومی .
 • اظهار نظرنسبت به افزایش با کاهش سرمایه هر یک از بانکها .
 • کسب اطلاعات لازم از بانکها و بررسی گزارشهایی که هیأت مدیره هر یک از بانکها به شورایعالی بانکها ارسال می دارند .
 • اتخاذ سیاست کلی در مورد تأسیس و تعطیل شعب یا هر واحد بانکی دیگر درهر نقطه ازکشور و یا خارج از کشور .
 • درباره سیاستهای کلی اقتصادی ، اعتباری و دارای بانکها و سایر مسائل مربوط به اداره امور بانکها .

۹- شورای پول و اعتبار :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱-۹- وظایف شورای پول و اعتبار عبارت است از :

 • شورای پول و اعتبار عالی ترین مرجع در سیستم بانکی بوده و بموجب ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف
 • داخلی بانک مرکزای ایران .
 • رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی .
 • رسیدگی و تصویب
 • به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و یا هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود .

ارائه نظر مشورتی  و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که

این قانون به شورا عرضه می گردد .

 

۲-۹- اعضاء شورای پول و اعتبار :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترکیب اعضاء شورای پول و اعتبار براساس مفاد تصویب نامه مورخ آبان ماه ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی بشرح زیر می باشد :

 • رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
 • وزیر اموراقتصادی و دارائی .
 • رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا معاون وی .
 • دوتن از وزیران به انتخاب هیأت وزیران .
 • وزیر بازرگانی .
 • و معاون .
 • رئیس اتاق تعاون و یک نماینده ازهر یک ازکمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائیو تعاون مجلس ( بعنوان ناظر ) .

 

ریاست شورای پول واعتبار به عهده وزیر امور اقتصادی و دارائی و درغیاب او رئیس کل بانک مرکزی است .

 • ادغام بانکها :

 ــــــــــــــــــــــــــ

 

در اجرای ماده ۱۷ لایحه قانونی اداره بانکها مصوب ۳/۷/۵۸ شورای انقلاب اسلامی ادغام ۹ بانک به شرح زیر به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید .

الف بانکهای تجاری کشور شامل :

 • بانک ملی
 • بانک سپه
 • بانک رفاه کارگران
 • بانک تجارت که این بانک از ادغام بانکهای ایران وانگلیس ، اعتبارات ایران ایران و خاورمیانه ، ایران وهلند ، بازرگانی ایران ، ایرانشهر ، صنایع ایران شهیریار ایرانیان کار بین المللی ایران و
 • ی ایران وفرهنگیان تشکیل گردید .

 

 • بانک صادرات :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

این بانک فعالیت خود را مانند گذشته درتهران ادامه داده و در

ای استان با استفاده از کلیه شعب بانک صادرات در هر استان به منظور وصول به اهداف زیر تشکیل گردیدند .

۱-۶- جلب پس اندازهای افراد و هدایت آنها بسمت سرمایه گذاریهای مولد در رشته های صنایع کوچک و متوسط ، حرف ومشاغل ، کشاورزی و بازرگانی .

۲-۶- کمک به سیاست عدم تمرکز و جلب حمایت وهمکاری شوراها و

گذاران محلی و توسعه اطلاعات درسرمایه گذاریهای مولد .

 

تبصره : بانکهای استان علاوه بر تجهیز پس اندازهای محلی از اعتبارات ارزان قیمت بانک مرکزی و نیز کمکهای بودجه عمومی دولت برخوردار خواهند بود .

بانکهای گسترش ( خزر ، آذربایجان و خوزستان ) در بانکهای استان مربوطه ادغام گردیدند . بانکهای استان درابتدای

استان جزء وظایف ومسئولیتها و اختیارات بانک صادرات قرار گرفت .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

بانکهای تخصصی :

 

و معدن بانکهای تخصصی خصوصی ، ملی شده و در بانکهای مشابه دولتی در رشته مربوطه بشرح ذیل ادغام گردیدند .

 

 

 • بانک صنعت ومعدن :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

این بانک فعالیت های صنعتی کوچک در شهرستانها را به بانک استان واگذار نمود .

 • بانک مسکن :

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

این بانک از ادغام بانکهای رهنی ایران ، ساختمان ، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانکهای ایران و شرکت پس انداز و

، رضائیه سمنان و آبادان تشکیل شد .

 • بانک کشاورزی :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

این بانک از ادغام بانک توسعه کشاورزی ایران ، بانک تعاون کشاورزی ایران و کلیه مؤسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی وعمران روستایی بوجود آمد .

 • بانک توسعه صادرات :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

در تاریخ ۱۹/۴/۷۰ بانک توسعه صادرات با سرمایه ای معادل ۵۰ میلیارد ریال با هدف کمک به توسعه صادرات کشور و گسترش مبادلات تجاری واقتصادی با دیگر کشورها تأسیس گردیده فعالیت های این بانک به منظور دستیابی به اهداف فوق بشرح ذیل می باشد .

۱-۴- اعطای تسهیلات واعتبارات کوتاه مدت ، میان مدت ، بلندمدت ، صادراتی وانجام هرگونه معاملات ارزی .

۲-۴- اعطای تسهیلات سرمایه

جهت صادرات و همچنین ماشین آلات وتجهیزات

و مراکز علمی و تحقیقاتی به منظور تشویق امر تحقیق در توسعه صادرات .

۶-۴- افتتاح و نگهداری حسابهای بانکی ، خریدوفروش اوراق بهادار واسناد معتبر تجاری ، تضمینی اوراق واسناد بازرگانی ، چک ، برات ، بروات ارزی ، قبول پرداخت های بانکی و وحواله ها ،خرید و فروش ارزو مسکوکات طلا ونقره .

 

 

 

۱۱- حذف بهره از سیستم بانکی :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بر اساس مصوبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۵۸ شورای پول

در سود تضمین شده از ابتدای سال ۱۳۵۸ بشرح زیربه مورد اجرا گذاشته شد .

۱-۱۱- حداقل سود تضمین شده سپرده ها :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

به سپرده های غیر دیداری سودی به عنوان حداقل سود تضمین شده (نرخ ۵/۸% درسال

اضافه داشته باشد به نسبت میزان سپرده سود اضافی پرداخت خواهد نمود . ضمنا” به سپرده های نقدی ضمانت نامه و پیش پرداخت اعتبارات اسنادی سودی تعلق نمی گیرد .

 

۲-۱۱- کارمزد اعطای وامها وسایر تسهیلات اعتباری :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از اول سال ۱۳۵۸ احتساب ودریافت بهره ازانواع اعتبارات ووامها و سایر تهسیلات اعتباری حذف و برای جبران هزینه های بانکها کارمزد وسهم سود تضمین شده به شرح زیر دریافت خواهد شد :

الف- وامهای مسکن اعتباری :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به وامهای اعطا ئی به منظوراحداث ، خرید ، تکمیل وتعمیر مسکن ۴% در سال کارمزد تعلق خواهد گرفت که نسبت به ماده وامها

طرح سرمایه گذاری تلقی و حداقل سودی باید تضمین گردد که بانکها در چهارچوب سیاست های وزارت مسکن و شهرسازی تعیین ودر یافت خواهد نمود .

 

ب- وامهای کشاورزی :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به وامهای اعطائی در این بخش ۴% در سال کارمزد تعلق می گیرد که نسبت به مانده وامها به صورت ساده محاسبه خواهد شود . با توجه به سیاست کشاورزی دولت در مورد بعضی از طرحها ،

خواهد کرد .

 

 

 

ج- وامهای تولیدی وصنعتی ومعدنی :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به مانده وامهای تولیدی ، صنعتی ومعدنی ۴% در سال کارمزد تعلق می گیرد که به صورت ساده محاسبه خواهد شد .

برای برخی

حق مشارکت در سرمایه گذاری دریافت خواهد نمود .

 

د- وامها وتسهیلات اعتباری بازرگانی و سایر خدمات ضروری :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نرخ کارمزد کلیه وامهای اعطائی در موارد فوق ۴% در سال است که به صورت ساده محاسبه خواهد شد . نظر به اینکه تعرفه سود

، برای این بخش حداقل سود تضمین شده ۶الی ۸ در صد در سال به تشخیص بانکها باشد .

ه- تسهیلات صادراتی :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نرخ کار مزد تسهیلات مزبور۴%درسال به روش ساده و حداقل نرخ سود تضمین شده به میزان ۴% در سال از سود حاصل از صدورکالا می باشد .

۳-۱۱- شرایط کلی :

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف – مانده کلیه مطالبات بانکها ناشی از وامها وسایر تسهیلات اعتباری اعطائی در پایان سال۱۳۵۷ از اول سال ۱۳۵۸ مشمول این مقررات می باشد .

ب – تمام ویا قسمتی از اقساط معوق انواع وامها وتسهیلات اعتباری که سر رسید آنها در سال جاری منقضی شده است مشمول این مقررات خواهد بود .

ج – جریمه تاخیر تأدیه اقساط وامهای مسکن ، صنعتی ومعدنی و تسهیلات صادراتی که از تاریخ ۱/۱۰/۵۸ سر رسید آنها

تاخیرتادیه اقساط وامهای کشاورزی که ازتاریخ ۱/۱۰/۱۳۵۸ سررسید آنها فرا می رسد از تاریخ سررسید تا واریز قطعی علاوه بر۴% کارمزد در سال ، به تشخیص هیأت مدیره بانک مربوطه تا۶% درسال افزایش می یابد .

 

 

 

فصل دوم

موقعیت رشتۀ حسابداری در بانک رفاه با بررسی جزئیات سازمانی رشته

 

دریک مؤسسۀ مالی واحد حسابداری در واقع نبض آن مؤسسه به شمار می آید و بعد از رئیس و معاون نفر سوم در واقع یک حسابدار مؤسسه می باشد . در حسابداری کلاً اموال شعبه اثاثیه شعبه ، مطبوعات و ملزومات و تجهیزات کامپیوتری و کلاً کلیۀ نیازهای آن شعبه از لحاظ ساختمانی ، نوشت افــزاری و فرم ها تهیه و آماده نمودن آن توسط حسابداری می باشد .

همچنین محاسبه ودریافت حقوق و مزایای کارکنان آن واحد نیز پس از گرفتن دستور از واحد ستادی توسط حسابدار شعبه انجام می گردد .

در واحد حسابداری یک سری کارها بصورت مقطعه ای می باشد یعنی انجام اموری که از آمدهای ستاد برای شعبه ارجاع شده و رئیس و معاون شعبه انجام آن را به واحد حسابداری محول می کند و یک سری از کارها در حسابداری مختص پایان ماه می باشد یک بانک در پایان ماه

جاد و بدی به سال جدید انتقال می یابد . یکی از کارهای مقطعی کنترل حساب بانکها می باشد که به نام مغایرت گیری است یعنی درهرماه کلیۀ

دریافت گردیده و گزارش آنها نیز به آن بانکها ارسال می گردد ، تا ماهانه یک کنترل بر گردش کار شده و دیگر مغایرتی بین این دو بانک پیش آمده باشد مورد بررسی قرار گرفته و رفع گردد .

یکی دیگرازکارهایی که هرروزانجام می گردد کنترل حساب مرکزمی باشد یعنی اسنادی که درکلیۀ شعبات همین بانک مبادله می گردد . این اسناد چون در   قسمت های مختلف یک شعبه ثبت می گردد همه توسط حسابداری جمع آوری شده لحاظ مبلغ ، تاریخ ،مبداً ، مقصد مورد برسی قرار می گردد . تا اگراحتمالاً هرگونه مغایرتی و اشتباهی در هنگام ثبت این اسناد توسط کاربران صورت گرفته باشد رفع گردد .

یکی از کارهای پایان ماه که بسیار دارای اهمیت می باشد ، محاسبه سود    سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت سپرده

کند . توسط حسابدار سود آنها مورد محاسبه قرار می گیرد . وحساب های آنها تصویه ویا درسود درخواست .

«« صندوق »»

 

 • عملیات صندوق :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

کلیه عملیات نقدی شعبه اعم از دریافت ، پرداخت ، فروش دسته چک وتمبروسفته ، رفاه چک ، حواله ، اوراق مشارکت چک بانکی،

نگهداری می شود دراین دایره انجام می گیرد .

 • تعریف صندوق :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

درعرف بانکداری به آن بخش از امور بانکی که عمدتاً کار دریافت وپرداخت وجوه نقدی ویا نقل و انتقال آنها را به صورت

فوق قسمت

آنها به نحوی از انحاء در ارتباط با دایره صندوق می باشد .

 • ساختار دایره صندوق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

عملیات صندوق توسـط تعـدادی از کارکـنان با عـنـاویـن شغــلی مخـتلف انجام می پذیرد . عموماً ساختار دایره صندوق به

وین وجود داشته ویا در برخی از شعب شعبی فقط یک نفرکلیه وظایف مربوط را انجام دهد :

 

 • رئیس دایره
 • معاون دایره
 • سرتحویلدار
 • متصدی امور بانکی
 • کاربران

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

۳ رئیس دایره صندوق :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

این عنوان به متصدیان مشاغلی اطلاق می گردد که زیرنظر رئیس و معاون شعبه وظایف

و کاربران نظارت می نماید .

اهم مسئولیتهای رئیس دایره صندوق بشرح زیر است :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 • تحویل و تحول صندوق در آغازو پایان روز کاری و نظارت برآن در طی روز
 • اطمینان از انطباغ جمع اسناد دریافت وپرداخت کاربران با مبالغ دریافتی و پرداختی آنان در پایان روز .
 • کنترول موجودی صندوق و وضعیت کاربران در طی روز .
 • کنترول و اطمینان از اسناد اصلاحی و چکهای امنیبوس طبق گزارش کاربران .
 • کنترل و صدور دستوردستور پرداخت اسناد نقدی پس از اطمینان از صحت آنها .
 • کنترول ونظارت برثبت کلیه اسناد نقدی در سیستم
 • مسدودی و اعلام انسداد این نوع حسابهای به ادارات ذیربط .
 • برآورد نقدینگی مورد نیاز شعبه و تأمین آن .
 • ثبت مستمرصورت وضعیت دریافت وپرداخت و موجودی صندوق در پایان هر روز و انعکاس آن در دفتر خزانه .
 • کنترل اسناد و مدارک مربوط به افتتاح و انسداد حسابجاری اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای دولتی مطابق با مقررات و دستورالعملهای مربوطه .
 • کنترل افتتاح و انسداد حسابهای پس انداز و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و نیز کنترل اوراق و مدارک ارائه شده .
 • کنترل و
 • و اسناد تنظیمی
 • آنها ) .
 • کنترل و نظارت در حفظ فیشهای نقدی حسابهای جاری اشخاص و سازمان .
 • نظارت بر عملکرد کاربران و متصدیان اموربانکی دایره صندوق و ارشاد و راهنمائی آنان از جمیع جهات .
 • تهیه و ارسال آمار مربوط به وضعیت صندوق اعم از نقدینگی ، چکهای بانکی ، چکهای بین بانکی و. . . به واحدهای ذیربط .
 • کنترل و نظارت بر کلیه چکهای بانکی ، چکهای بانکها حساب ما ، رمزدار بین بانکی ، حواله ها ، اسناد بین بانکی ، رفاه چک و . . . ( در صورتیکه در شعبه مسئول مستقیم برای امور فوق پیش بینی نشده باشد ) .
 • کنترل و امضاء فرم عدم پرداخت وجه چک ،حساب های درگیر و انسداد حسابهایی که دارای چک بالامحل منجر به صدور کیفرخواست می باشند برابر با دستورالعملهای مربوطه .
 • نظارت بر عملکرد باجه های تحت پوشش در صورت وجود آنها .
 • همکاری با سایر دوایر شعبه در خصوص تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز شعبه .
 • آموزش عملی کارکنان دایره جهت تسریع در امور مربوط به مشتریان .

 

۲-۳- معاون دایره صندوق :  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

این عنوان به مشاغلی اتلاق می گردد که در امور مربوط به صندوق زیر نظر رئیس دایره انجام وظیفه می نماید و کلیه وظایف رئیس دایره صندوق شامل معاون دایره صندوق نیز بوده و آن قسمت از امور که توسط دایره صندوق به وی محول می گردد بایستی توسط نامبرده به انجام برسد .

بدیهی است شعبی

۳-۳- سرتحویلدار :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

این عنوان به متصدیان مشاغلی اتلاق می گردد که عمده وظایف و مسئولیت آنان عبارت

به که زیر نظر رئیس و یا معــاون دایــره صــندوق انــجام وظــیفه می نماید .

اهم وظایف و مسئولیتهای سر تحویلدار بشرح زیر می باشد :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 • دریافت وجوه اضافی کاربران و پرداخت به آنان در طی روز .
 • دریافت وجوه از خزانه یا حساب سایر بانکها جهت تقویت نقدینگی صندوق .
 • پرداخت وجوه به خزانه یا واریز بحساب بانکها بمنظور کاهش وجوه
 • ارجاعی از طرف رئیس و معاون صندوق

۳-۴- متصدیان امور بانکی :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

این عنوان به مشاغلی اتلاق می گردد که زیر نظر رئیس یا معاون دایره صندوق انجام وظیفه کارکنان یاد شده با توجه به امور محوله متفاوت می باشد ، لیکن در هر حال اهم وظایف آنان بشرح زیر می باشد :

 • ممهور و شماره گذاری دسته چکهای تحویلی به مشتریان و ثبت آنها در دفاتر مربوطه .
 • صدور اسناد مستمری
 • جهت وصول از طریق دایره کلرینک .
 • صدور اسناد واریز چکهای انتقالی سازمانها واشخاص ذینفع .
 • صدور اسناد واریز وجوه جوایز نقدی قرض الحسنه برندگان جوایز مذکور .
 • همکاری با سایر کاربران در مواقع ضروری .
 • همکاری با سایر دوایر شعب پس از هماهنگی با مسئولین ذیربط .
 • صدور و ثبت اسناد مربوط به چکهای رسیده از طریق دایره کلرینگ در شعبی که فاقد دایره
 • طه یا سیستم در مواردیکه شعبه فاقد دایره بروات می باشد .
 • انجام سایر امور که از طرف رئیس و معاون دایره ارجاع می گردد .

۵-۳- کاربران :

ــــــــــــــــــــــــ

 

این عنوان به متصدیان مشاغلی اطلاق می گردد که کلیه امور مشتریان در ارتباط  با دریافت  پرداخت ، افتتاح حساب ، انسداد حساب ، صدور حواله ، خرید و فروش رفاه چک و . . .  را زیر نظر رئیس یا معاون صندوق انجــام می دهند .

اهم وظایف کاربران بشرح زیر می باشد :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 • اخذ وجه نقد از سرتحویلدار و یا رئیس دایره صندوق در قبال صدور رسید .
 • انجام وظیفه کلیه امور مربوطه به دریافت و پرداخت وجه نقد .
 • دسته بندی اسکناسها بتفکیک نوع و شمارش آنها و ممهور نمودن بسته ها به مهر نام با ذکر تاریخ و درج پاراف کاربر مربوطه .
 • تفکیک اسکناسها
 • و موجودی باجه مربوطه .
 • تحویل موجودی به رئیس صندوق طبق صورت وضعیت تنظیمی .
 • اخذ مدارک مربوط به افتتاح حسابهای جاری ، پس انداز ، سپرده کوتاه مدت و بلند مدت و کنترل آنها با اصل مدارک و هچنین
 • ” پشــت نویسی درست اســت ” و” پرداخت شد ” و پاراف آنها .
 • پرداخت وجه
 • شد ” و پاراف آنها .
 • اخذ وجوه از مشتریان طبق فرمهای مربوطه جهت واریز به حسابهای آنان یا هرگونه حساب دیگر با درج مهر ” دریافت شد ” و پاراف
 • ، تلفن ، گازو… واقساط سایرتسهیلات بهمراه جرائم متعلقه.
 • خرید وفروش ارز.
 • انجام سایراموردرارتباط با انتقال وجوه مشتریان .
 • ثبت کلیه اسناد انتقالی دایره صندوق .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

 • کلید های صندوق یاخزانه :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

۱-۴- دارندگان کلیدها :

رمز کلید صندوق یا خرانه شعبه بشرح زیر در اختیارافراد ذیصلاح قرار گرفته است از دسترسی سایرین به رمز و کلید صندوق جداً خوداری گردد :

الف صندوق های دارای دو کلید و رمز : 

 • درشعب ممتار و درجه یک الی سه ، رمز و کلید اول نزد رئیس شعبه وکلید دوم را دراختیار رئیس دایره صندوق و در صورت نداشتن رئیس دایره صندوق رئیس دایره حسابداری یا جانشین آنها .
 • سه ، رمز در اختیار رئیس شعبه و در نبودوی معاون شعبه و کلیه نزد رئیس دایره صندوق و در نبودوی در اختیار رئیس دایره حسابداری .
 • در شعب درجه چهار الی شش ، رمز در اختیار رئیس شعبه و کلید نزد معاون یا عضو مقدم شعبه .

 

۲-۴- تحویل و تحول کلیدها :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هرنوع تحویل و تحول در مورد کلیدها و رمز شعبه می باید طی صورتجلسه تنظیمی به امضاء تحویل گیرنده و تحویل دهنده و

با تحویل و تحول دایره صندوق نیز ضروری است ، تحویل رمز و کلید در صورتجلسه قید گردد .

۳-۴- تغییر رمز :

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

در مواردی که جانشین موقت بجای رئیس شعبه تعیین می گردد لازم است در آخر وقت ادراری قبل از شروع مأموریت یا مرخصی ، رئیس شعبه رمز موجود را بصورت محرمانه پاک نموده و صندوق بدون رمز را جهت برقراری رمز جدید در

رئیس شعبه پس از مراجعت مجدد رمز اولیه را برقرار و با عنداللزوم نسبت به تغییر آن اقدام نماید .

۴-۴- حفاظت از رمز و کلیدهای صندوق یا خزانه :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف بمنظور حفاظت از رمز ، ضروری است :

اولاً : از افشای آن نزد دیگران اکیداً خوداری گردد .

ثانیاً : به هنگام گشایش صندوق بنحوی عمل گردد که رمز قابل مشاهده توسط سایرین نباشد

ثالثاً: در مقاطع مختلف نسبت به تغییر رمز اقدام شود .

 

ب بمنظور حفاظت از کلیدهای صندوق نیز لازم است اقدامات احتیاطی بشرح زیر انجام پذیرد .

اولاً : از دادن کلید به اشخاص

جانشین تحویل گردد .

ثالثاً : از قرار دادن کلید در روی درب صندوق در طی روز اکیداً خوداری گردد .

رابعاً : در طی روز کلید صندوق نزد شخص دارنده آن نگهداری شده واز قرار دادن آن در روی میز یا کشو و یا در محلی که دردسترس سایر همکاران باشد اکیداً خودداری گردد .

خامساً : درب صندوق یا خزانه در طی روز بسته نگهداشته شده و در مواقع لزوم ،

پس از رفع نیاز نسبت به بستن آن اقدام نماید .

۵-۴- کلیدهای اضافی :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

با توجه به اینکه صندوق یا خزانه در دو سری تهیه و تحویل می گرددلازم است سری دوم کلیدها با تنظیم صورتجلسخه در جعبه مخصوصی تعبیه و جعبه را درون لفافه یک پارچه قرار داده وپس

مرکزی هر شهر و کلیدهای شعبه مرکزی هر شهر را به شعبه بانک ملی طرف حساب تحویل و رسید اخذ نمایند .

 

۶-۴- فقدان کلید :

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

چنانچه هر یک از کلیدهای تحویلی به مسئولین مفقود یا سرقت گردد لازم است .

اولاً : بر اساس درخواست کتبی مسئول شعبه کلیدهای امانی نزد شعبه مرکزی هر شهر یا بانک ملی به شعبه مستر وجهت بازگشایی و بستن صندوق یا خزانه مورد استفاده قرار گیرد .

ثانیاً : مراتب فقدان کلید سریعاً به ادارات بازرسی کل و حراست و کارپردازی اطلاع داده شده و جهت تعویض سریع قفل درب صندوق یا خزانه اقدامات لازم بعمل آید .

 • فیشهای نقدی :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فیشهای نقدی از جمله اوراق شماره دار بانک می باشد ، با توجه به اینکه پرداخت وجوه منظور شده به حسابهای جاری صرفاً با

اوراق مذکور دقت لازم مبذول گردد .

 

 

ضمناً روش نگهداری فیشهای نقدی در دایره صندوق بشرح زیر می باشد :

۱-۵- ورود فیشها به شعبه :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فیشهای نقدی از طریق اداره کارپردازی تهیه و به شعبه ارسال می گردد ، به هنگام وصول فیشهای مذکور لازم است اوراق مذکور به ترتیب شماره سریال در دفتر فیش های نقدی ثبت گردد .

۲-۵- مصرف فیشها :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فیشهای نقدی به تعداد مورد نیاز هر باجه ، پس از ثبت خروج از دفتر فیش های نقدی با توجه به شماره سریال آنها و اخذ رسید از کاربر تحویل وی می گردد و کاربران موظفند فیشهای مذکور

موارد استثنایی در خصوص اشخاص و یا سازمانهایی که از فرمهای مذکور به تعداد زیاد درطی روز استفاده می نمایند ، لازم است به صورت ذیل اقدام گردد .

اولاً : فیشها با توجه به مقدار مصرف تحویل و رسید اخذ گردد .

ثانیاً : مجوز لازم جهت تحویل فیشها به سازمان های مذکور اداره بازرسی کل اخذ گردد .

ثالثاً : تعهد نامه ای مبنی بر قبول مسئولیت هر گونه سوء استفاده احتمالی از فرمهای یاد شده از سازمان ذیربط اخذ و در سوابق نگهداری گردد .

۳-۵- جمع آوری فیشها در پایان وقت اداری :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

در پایان وقت اداری فیشهای مصرف نشده توسط رئیس صندوقیا جانشین وی جمع آوری و در ابتدای ساعت اداری روز بعد عیناً به کاربران مربوطه طبق ضوابط اعلام شده تحویل گردد .

 • صرفه جوئی در مصرف فرمها و اسناد :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

از آنجا که مصرف مطبوعات ونمونه ها در واحدها رقم قابل توجهی از هزینه کل بانک را شامل گردیده و صرفه جویی در هزینه

خصوص تکمیل فرمها و صدور اسناد مرکب در خصوص مصرف مطبوعات و ملزومات صرفه جوئی لازم بعمل آورند .

بدیهی است همانگونه که افزایش حجم سپرده واعطای تسهیلات در واحدها ،

شتر بانـک مـی گردد . افـزایش هزینه های غیر ضروری نیز اثر مستقیم روی سود وزیان بانک خواهد داشت .

 

۷- اختیارات و رمز کارکنان :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

۱-۷- هر یک از کارکنان شعبه با توجه به عناوین سازمانی دارای سطوح مختلفی از اختیارات درسیستم مکانیزه می باشند . اختیارات مدیریت در سیستم مختص رئیس و معاون شعبه و در شعب فاقد معاون یکی از رؤســـای دوایــر ( با مجــوز

د دوایر مخــتلف می باشد . اختیارات مدیریت طبق مجوز صادره از سرپرستی منطقه به عضو ارشد شعبه نیز اعطاء می گردد .

۲-۷- عملیات مربوط به راه اندازی سیستم اعم از روشن و خاموش کردن سرورها و راه اندازی و انسداد

در سیستم می باشند ، بوده و هیچ یک از کارکنان دیــگر ، مجــاز به کــار با ســرورها نمی باشند .

۳-۷- هر یک از کارکنان در سیستم دارای کد مخصوص و رمز می باشند و با توجه به کد و رمز

خواهد گردید . این کد و رمز و همچنین میزان اختیارات کاربران توسط رئیس شعبه با دارندگان اختیارمدیریت به سیستم معرفی می گردد . اعطای کد کارکنان قبلی شعبه به کارکنان جدید مجاز نبوده وهرکد مختص یکنفر از کارکنان می باشد .

۴-۷- با توجه به مراتب بند ۳-۷ کد ورمز کاربران به منزله تأیید انجام عملیات توسط کاربرو امضاء اسناد می باشد ، لذا لازم است در

دستگاه رایانه یا عدم نیاز به کار با سیستم ضروری است نسبت به توقف عملیات و یا خروج از سیستم اقدام گردد .

۶-۷- اختیارات هریک کارکنان شعبه می باید با توجه به نوع شغل و عملیاتی که در سیستم انجام خواهد داد تعیین می گردد این اختیارات بشرح ذیل می باشد :

 

 • رئیس و معاون دایره حسابداری دارای اختیارات حسابداری ، پشتیبانی .
 • رئیس دایره تسهیلات دارای اختیارات پشتیبانی و حسابداری .
 • رئیس یا معاون دایره صندوق دارای اختیارات باجه ای و پشتیبانی .
 • اختیارات پشتیبانی .
 • کاربران نقدی دایره صندوق دارای اختیارات باجه ای .

 

یادآوری : اعطای

به کار درسایر دوایر داشته باشند ، ضروری است با توجه به نوع کار اختیارات پشتیبانی یا بـاجه ای حسب مورد محدود گردد.

 

۷-۷- در صورتیکه کاربران بیش از سه روز از مرخصی استفاده نمایند ، رئیس یا معاون شعبه موظفند اختیارات اعطائی به آنان را

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

«« عملیات اجرائی »»

 

اموریکه در دایره صندوق انجام می پذیرد عمدتاً بشرح زیر می باشد :

الف دریافت وجوه نقد

ب پرداخت وجوه نقد

ج فروش و بازخرید رفاه چک

د عملیات حساب همراه

خت پک رمزدار بین بانکها

ل خرید و فروش اوراق مشارکت

 

 

 

 • دریافت وجوه نقد :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 • عملیات مشترک حساب ها :

نظر به

عملیات ، وجوه مشترکی وجود دارد ، ذیلاً به اهم موارد اشاره می گردد :

الف متن کلیه فرمها اعم ازتاریخ ، مبلغ عددی و حروفی ، شماره حساب ، نام صاحب حساب ، نام شعبه ، می باید بصورت خوانا تکمیل شده و اسناد توسط کاربران کنترل شود.

ب- حتی المکان فرم ها توسط شخص واریز کننده تکمیل شده ودر خصوص افراد بیسواد فرم توسط

د- فرم مورد استفاده پس از دریافت وجه میبایست ممهوربهمهرنام وامضاء کاربرد گردد .

ه- با توجه به اینکه اسناد نقدی بدون ثبت در سیستم رایانه و پرفراژکلیه نسخ  ” عدم اعتبار اسناد فاقدپرفراژ” را با نصب اطلاعیه به آگاهی مشتریان برسد .

و- بمنظورجلوگیری از اشکالات بعدی ضروری است بهنگام سب

خواهد رسید . چنانکه اسناد مذکورقابل اصلاح نباشد ، نسبت به ابطال و معدوم نمودن آن اقدام وفرم جدیدی تحویل مشتری گردد.

ح- نظر به اینکه کلیه اسناد بانک میباید حداقل دارای یک امضای مجاز درجه یک و یک امضای مجازدرجه ۲ باشد ، ضروری است پس ازثبت عملیات دریافت ، اسناد به امضاء دارنگان امضاء مجاز بشرح فوق برسد .

 

۲-۱- شمارش وجه نقد :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الف- کاربرد پس ازاطمینان ازدرستی مندرجات اسناد ، بدوا” پول مشتری را از وی تحویل گرفته و پساز مرتب

وجودی های کاربر ویا وجوه مشتریان دیگر خصوصا” با پولی که مشغول تحویل گرفتن آن است مخلوط نشود، بدین منظوردر

کسری وجوه را از مشتری اخذ ویا فزونی مبلغ را به مشتری مسترد نماید چنانچه مشتری نسبت به کسری مبلغ اعتراض نماید کاربرمیباید بدون فوت وقت مراتب را به مسئول صندوق اطلاع داده و با نظارت وی وجه دریافتی مجددا” کنترل گردد .

و- کاربرشخصا”مسئول تحویل گرفتن و شمارش وجوه مشتریان است و نباید اشخاص دیگررا در کار خویش مداخله داده و همینطوراز در اختیار قراردادن بسته های اسکناس به اشخاص غیرمسئول برای شمارش جدا” خودداری نماید .

بدیهی است در صورت بروز هرگونه هرگونه اختلاف بین مشتری و کاربر در موارد فوق ، مسئولیت جبران کسری وجه مستقیما” بعهده کاربر خواهد بود .

ز- در صورتیکه

یا سر تحویل داراز صحت آن اطمینان حاصل نماید .

ثالثاً: فرمها حتما” به امضای کاربر یا سر تحویلدار رسیده و در خصوص ارقام درشت نیز تأیید شفاهی اخذ شود .

 

 

 

 

۳-۱- واریز وجه به حساب جاری :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الف هر گونه واریز نقدی به حساب جاری اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی با تنظیم نمونه ۱۱۲۱ ( فیش نقدی دو نسخه ای ) و یا نمونه ۳۳۹ ( فیش نقدی سه نسخه ای ) انجام خواهد پذیرفت ( نمونه های پیوست … )

ب دقت شود که حتماً نام و نام خانوادگی و امضاء واریز کننده وجه در فیشهای نقدی گردد.

ج استفاده از فیشهای نقدی بمنظور ثبت عملیات انتقالی مانند وصول چک بمنظور صدور حواله ، چک بانکی ، چک رمزدار بین بانکی و … مجاز نبوده و این گونه اسناد الزاماً می بایست بصورت انتقالی عمل شوند .

د پس از دریافت وجه و پرفراز فیشها در کلیه نسخ در خصوص فرمهای دو نسخه ای ، نسخۀ اول بعنوان برگه بستانکار حسابجاری دراسناد بانک نگهداری شده و نسخۀ دوم آن بعنوان رسید به مشتری تحویل خواهد شد و در فرمهای سه نسخه ای ، نسخۀ اول بعنوان رسید پرداخت کننده وجه و نسخۀ دوم بعنوان رسید صاحب حساب توسط نامه رسان شعبه به مشتریان تحویل شده ونسخۀ سوم بعنوان سند حسابداری در شعبه نگهداری خواهد شد .

ضمناً بمنظور تحویل سریع رسید صاحب حساب ، در موارد استثنایی ، چنانچه واریز کننده وجه برای شعبه شناخته شده

صاحب حساب به واریز کننده تحویل خواهد گردید .

و- در صورت انصراف واریز کننده پس از واریز وجه به حساب جاری

تأیید توسط رئیس و یا معاون شعبه حذف گردد .

ز- عملیات دریافت وجه طی سند زیر در حساب ها عمل می شود .

 

بدهکار : حساب صندوق                                                    به میزان وجه دریافتی

بستانکار : حساب جاری مشتری                                           به میزان وجه دریافتی

 

 

۴-۱- واریز وجه بحساب پس انداز قرض الحسنه و سپرده کوتاه مدت :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الف همزمان با مراجعه مشتری دفترچه حساب  وی اخذ و پس انداز ثبت رقم واریزی در قسمت مربوطه و مانده ، برگه حساب به

باید صرفاً با توجه به شماره سریال به ترتیب در صفحات دفترچه ثبت گردد و استفاده از شماره سریال به ترتیب در صفحات دفترچه ثبت گردد واستفاده از شماره سریال سایر دفترچه ها مجاز نمی باشد .

د در مواردیکه مشتری قصد واریز وجه به حساب پس انداز یا سپرده کوتاه مدت خود را داشته لیکن بعلت فراموشی دفترچه حساب را همراه نداشته باشـد می توان با استفاده از سند داخلی ( نمونه ۴۳۹ پیوست ) وجه مورد نظر را از مشتری دریافت و به حساب مربوطه واریز نمود .

ضمناً سند فوق در دو نسخه صادر و پرفراز شده که نسخه دوم آن بعنوان رسید به صاحب حساب تحویل می گردد بدیهی است بمنظور ثبت عملیات در دفترچه حساب در اولین مراجعه بعدی ارقام واریز شده به مانده حساب در دفترچه اضافه خواهد شد .

هـ – هرگونه واریزیهای قبلی به حساب مشتری مانند جوائز قرض الحسنه ،سودسپرده کوتاه مدت ، بروات وصولی ، حواله های واریز شده بحساب ویا واریزهای نقدی با اسناد داخلی به هنگام مراجعه مشتری دردفترچه حساب وی ثبت خواهد شد .

و- عملیات دریافت وجه باتوجه به برگه حساب پس انداز کوتاه مدت بشرح زیر درحسابها ثبت می گردد .

 

بدهکار: حساب صندوق                                                     به میزان وجه دریافتی

بستانکار: حساب قرص الحسنه پس اندازمشتری                         به میزان وجه دریافتی

ویا:

۵-۱- وصول اقساط سایر شعب :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الف درصورت مراجعه مشتری بمنظور پرداخت اقساط سایر شعب ، ضروری است دقت کافی درمندرجات دفترچه قسط بعمل آمده بنحویکه درآن نام وکد شعبه پرداخت کننده تسهیلات شماره تسهیلات نام ونام خانوادگی تهسیلات گیرنده ، سررسید ومبلغ قسط به

بل شناسائی باشد اقدام خواهد نمود . (نمونه پیوست)

ب- همزمان با وصول قسط سایرشعب ، لازم است جریمه تاخیر متعلقه با توجه

) مبلغ قسط وجرائم تاخیروصول شده بحساب شعبه پرداخت کننده تسهیلات منظور گردد . اسناد صادره میباید به امضاءهای مجاز شعبه رسیده و نهسخه های دوم وسوم آن به شعبه وصول کننده قسط باقی خواهد ماند . ( نمونه پیوست )

 

بدهکار: حساب صندوق                                                به میزان ارقام وصول شده

بستکار: حساب مرکز- شعبه مقصد                                   به میزان ارقام وصول شده

 

هـ – در موارد استثنائی چنانچه نام شعبه ، نام مشتری ویا شماره تسهیلات در برگ قسط دریافتی خوانا نبوده اشتباها نسبت به وصول آن اقدام  نموده باشد ضروری است وجه قسط به حساب بستانکاران داخلی – بین شعب واریز و سپس تصویر برگ قسط جهت شناسائی صاحب حساب به اداره بازرگانی کل ارسال گردد .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

 • وصول اقساط تسهیلات شعبه :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف در صورت مراجعه مشتری جهت پرداخت اقساط  تسهیلات اعطائی شعبه لازم است دقت کافی در مندرجات دفترچه بعمل آمده و پس از شمارش وجوه ،

تسهیلات ، ضروری است بمنظور کنترل اقساط و جرائم ، کارت تسهیلات نیز با توجه به سند صادره ثبت گردد بدیهی است در صورت راه اندازی سیستم تسهیلات ، کنترلهای لازم توسط سیستم انجام خواهد پذیرفت .

ج همزمان با وصول مبلغ قسط ، لازم است جریمه تأخیرمتعلقه از تاریخ سررسید تا تاریخ پرداخت محاسبه و نقداً از مشتری اخذ شده و مراتب در برگ وصول قسط به تفکیک ثبت گردد ، درصورت عدم پرداخت جریمه توسط مشتری ، کاربر می بایست بدواً جریمه تأخیر متعلقه را از مبلغ وصولی کسر و تتمه آن را بعنوان قسمتی ازقسط به حساب تسهیلات مشتری منظور نموده و ارقام مذکور در رسید مشتری و سند صادره به تفکیک قید گردد .

 

بدهکار : حساب صندوق                                                   به میزان وجه پرداختی

بستانکار: حساب وجه التزام                                                به میزان جـرائم قســط

بستانکار:

، نسبت به صدور دفترچه قسط جدید اقدام نماید .

هـ – بهنگام پرداخت اولین قسط قزض الحسنه اعطائی در ابتدای هرسال ( فروردین ماه ) لازم است کازمزد سالیانه قرض الحسنه همزمان با وصول قسط دریافت گردد .

 

بدهکار: حساب صندوق                                             به میزان قسط – کارمزد سال

بستانکار: حساب کارمزد دریافتی                                                به میزان کارمزد

بستانکار: حساب قرض الحسنه اعطائی                                             به میزان قسط

 

و- در خصوص اقساط معوق ضروری است اولین پرداختی مشتری به حساب اولین قسط معوق که

محاسبه و

التزام تسهیلالت و بیمه عمر زمان تاخیر به حساب بستانکاران داخلی ( حق بیمه عمر ) منظور می گردد . مانده حساب بستانکاران داخلی ( حق بیمه عمر ) در پایان هر ماه به نسبت تعیین شده تقسیم وبه حساب درآمد و حساب اداره امور مالی منظور خواهد شد .

 

بدهکار: حساب بستانکاران داخلی – بیمه عمر                                    به میزان مانده

بستانکار: حساب مرکز – اداره امور مالی                                       به میزان ۷۲%

بستانکار: حساب درآمد                                                             به میزان ۲۸%

 

ط چنانچه بعلت وصول آخرین قسط ، حساب تهسیلات اعطائی بستانکار گردد

۷-۱- وصول اقساط تسهیلات وجوه اداره شده :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در خصوص وصول اقساط تسهیلات اعطائی از محل وجوه اداره شده سازمان تامین اجتماعی یا سایر سازمانها نیزضروری است ضمن رعایت موارد مذکور در بند ۶-۱ ( به استثنای موارد ه وح ) جرائم تاخیر اخذ شده به حساب بستانکاران موقت ( جریمه تاخیر

ایان هر ماه ، جرائم وصول شده بر اساس قراردادهای منعقده به نسبتهای تعیین شده تقسیم وبه حساب کارمزد دریافتی بانک و سازمان ذیربط منظور گردد .

بدیهی است حق بیمه عمرزمان تاخیر نیز طبق مقررات وصول و بر اساس قسمت ح بند۱-۶ به حساب اداره امورمالی منظور خواهد شد .

 

بدهکار:حساب صندوق                               به میزان قسط + جرائم متعلقه + بیمه عمر

بستانکار: حساب تسهیلات وجوه اداره شده                                         به میزان قسط

بستانکار:حساب بستانکاران داخلی–حق بیمه عمر              به میزان بیمه عمرزمان تاخیر

بستانکار:حساب بستانکاران موقت- جریمه تاخیرسازمان               به میزان

حساب مرکز- اداره وجوه اداره شده                           به میزان سهم سازمان

بستانکار: حساب کارمزد دریافتی                                            به میزان سهم بانک

 

۸-۱- وصول قبوض آب ، برق ، گاز، تلفن وحق کارفرمایان :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الف- در صورت مراجعه مشتری جهت پرداخت قبوض آب ، برق ،گاز، تلفن ، و حق بیمه لازم است دقت کافی در فیشهای مربوط به عمل آمده وپس

 

.

 

بدهکار: حساب صندوق                                                     به میزان وجوه قبوض

بستانکار: حساب بستانکاران موقت                                        به میزان وجوه قبوض

 

ب- در پایان هر هفته برای قبوض وهر ۴۸ ساعت درمورد حق بیمه ، کاربران موظفند با تنظیم صورت مربوط  حاوی نام ونام خانوادگی و شمارش مشترک ویا شمارش کارگاه و مبلغ دریافتی ویا استخراج آن ازسیستم رایانه ، جمع مبلغ فیشهای دریافتی را با صورت تنظیمی کنترول وضمن ارسال یک نسخه از صورت یادشده با نضمام قسمت دوم فیشها ، جمع ارقام دریافتی را با صدور

، لازم است کاربران دقت نمایند که مهلت پرداخت آنها سپری نشده باشد و درصورت اسرار مشتری مبنی یر پرداخت وجه قبوض بعد از مهلت مقرر، مراتب انقضای تاریخ پرداخت و عدم مسئولیت بانکها در این خصوص را به اطلاع وی برسانند .

د- باتوجه به دو نسخه ای بودن فیشهای یاد شده لازم است یک نسخه ازصورت تهیه شده حاوی مشخصات فوق و شمارش اسناد مندرج در آن به منظور

استفاده خواهد شد .

و- شعب توجه خواهند نمود که کارمزد وصول قبوض آب برق گاز تلفن به میزان هربرگ ۲۰ ریال از بانک وصولی کسروخالص آن به حساب اداره امورمالی منظورگردد .

 

ز- اسناد صادره جهت منضور نمودن وحوه وصولی بشرح زیر می باشد :

 

بدهکار: حساب بستانکاران موقت                                     به میزان قبوض هرشرکت

بستانکار: حساب کارمزد دریافتی                                     به میزان هربرگ ۲۰ریال

بستانکار: حساب مرکز- اداره امور                                   به میزان باقی مانده وجوه

بدهکار : حساب بستانکاران موقت                                    به میزان حق بیمه وصولی

بستانکار: حساب حواله های صادره                                  به میزان حق بیمه وصولی

 

۹-۱- سایردریافتیها:

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

در خصوص سایر دریافتیها ، بمنظور واریزوجوه بحسابهای ذیربط درشعبه یا سایرشعب ، چنانجه نمونه خاصی وجود

ودرمورد واریزوجوه بحساب سایر شعب ازنمونه ۱۴۴ استفاده می گردد .

اهم این حسابهای عبارتند ازمطالبات سررسید گذشته ، مطالبات معوق کارمزد دریافتی ، تمبر مالیاتی ، اسکناس و نقود بیگانه ، فروش بن کتاب و..

 

 • پرداخت وجوه نقد :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

۱-۲-عملیات مشترک حسابها :

نظر به اینکه پرداخت وجوه ازکلیه حسابها اعم ازحساب مشتریان یا حساب های بانک توسط کاربران انجام می گردد و دراکثرعملیات وجوه مشترکی وجود دارد ذیلاً به اهم موارد اشاره می گردد :

الف- متن کلیه فرم ها یا برگ حسابهای پس انداز قرض الحسنه وسپرده کوتاه مدت وچک می بایست تکمیل بوده و کلیه موارد آن از قبیل تاریخ ، مبلغ عددی مبلغ حروفی ، شماره حساب ، نام صاحب

باید بر اساسنمونه امضاء معرفی شده ، کنترل و مطا بقت آن در حد عرف بانک داری گواهی گردد .

ج- گیرنده وجه باپشت نویسی ( درظهر چکها ) و یا امضاء ظهــربرگـه های  پس اندازو سپرده شناسائی شود . بدین منظورلازم است یک امضاء در ظهر اوراق از مشتری اخذ گردد .

د- موجودی حساب مشتری جهت پرداخت وجه مورد نظر کافی باشد ، کاربران توجه خواهند داشت که بدهکارنمودن حساب مشتری به هیچ وجه مجازنمی باشد .

هـ – اسناد پرداخت پس از کنترل توسط کاربرو اطمینان از صحت مندرجات و کفایت

این صورت حق اعتراض در خصوص کسری وجه از مشتری سلب خواهد شد . ضمناً کاربران

بیشتر از حد متعارف وجوه نقد دریافت می نمایند لازم است به مشتریان تاکید گردد وجوه مورد نظر را به صورت رفاه چک ، حواله ، چکی بانکی یا چک رمزداربین بانک ها اخزنمایند .

ح- از تحویل پول های شمارش نشده ویا پول های تحویلی توسط سایر مشتریان جهت پرداخت اکیداً خودداری گردد .

ط اسنادپرداختی همزمان باتحویل وجه به مشتری به مهر ” ” پرداخت شود ” ” و تاریخ ونام وکد کاربر ممهور و پس از امضاء پرفراژگردد . کاربران توجه خواهند داشت اسناد فاقد پر فراژ از درجه اعتبار بوده و لازم است مراتب با نصب اعلامیه به اطلاع کلیه مشتریان برسد .

۲-۲- پرداخت از حساب جاری :

الف- هر گونه پرداخت نقدی از حساب جاری فقط با چک انجام پزیرفته و پرداخت بوسیله صدورسند داخلی مجازنمی باشد .

ب- چنانچه مشتری بعلتی دسته چک خود را به همراه نداشته باشد و یا در

جود چک امنیبوس درشعبه :

اولاً : شعبه می تواند با اختصاص یک جلد دسته چک به این امر اقدام نماید .

ثانیاً : چنانچه در موارد استثنائی دسته چک در شعبه موجود نباشد و مشتری دارای حساب قرض الحسنه پس اندازیا سپرده کوتاه مدت باشد می توان پس از اخذ درخواست کتبی از مشتری مبنی بر انتقال وجوه از حساب جاری به سایر حساب های وی وجه مورد نظررا به حساب مربوطه انتقال وسپس نسبت به پرداخت آن به مشتری طبق ضوابط اقدام نمود .

وثبت مشخصات کامل شناسنامهای مشتری ، آدرس ، تلفن وامضاء ، آورنده چک شناسائی می گردد و کاربران موظفند مشخصات درج شده در ظهر چک را با اصل شناسنامه متقاضی مطاقبت دهند .

هـ – باید دقت شود که چک در وجه آورنده یا حاصل صادره شده باشد در غیر این صورت چنانچه چک به نام شخص ثالث صادر شده باشد ترتیب توالی امضاء ها درظهر چک به منظور واگذاری رعایت شده باشد .

و- تاریخ چک حداکثرمطابق

در صورت تائید مجدد صاحب حساب قابل پرداخت خواهد بود .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

پرداخت از حساب پس انداز قرض الحسنه و سپرده کوتاه مدت :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الف همزمان با مراجعه مشتری دفترچه حساب وی اخذ و با توجه به مشخصات موجود دردفترچه وحسب مورد عکس الصاقی ، مشتری را شناسایی ودرصورت عدم الصاق عکس وعدم شناسایی مشتری نسبت به اخذ شناسنامه یا گواهی نامه رانندگی جهت شناسایی اقدام می گردد .

ب- رقم مورد درخواست مشتری در قسمت مربوط ثبت و پس ازمانده گیری ، برگه حساب به امضاءمشتری رسیده و سپس نسبت به پرفراژ آن اقدام می گردد

 

د- بمنظورتائید پرداخت وجه به مشتری ضروری است ظهر برگه جدا شده توسط وی امضاء گردد .

ه- عملیات پرداخت وجه می باید صرفاً با توجه به شمارش سریال به ترتیب در صفحات دفترچه ثبت گردیده و استفاده از شماره سریال سایر دفترچه ها مجاز نمی باشد .

و- هرگونه واریزهای قبلی به حساب مشتری مانند جوائزقرض الحسنه ، سود سپرده کوتاه مدت ، بروات وصولی ، حواله های واریز شده به حساب و یا واریزهای نقدی با اسناد داخلی به هنگام مراجعه مشتری قبل از پرداخت وجه در دفترچه ثبت ومانده حساب درروزمراجعه برای مشتری مشخص خواهد شد .

ز- پرداخت از حساب قرض الحسنه پس انداز بدون ارائه دفترچه حساب به هر

ازاینگونه حساب می باید با درج مهرو اثر انگشت صاحب حساب صورت پزیرد .

۴-۲- سایر پرداختها :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الف- پرداخت از حساب بستانکاران :

چنانچه وجوهی مربوط به مشتریان بعلت عدم شناسائی حساب و یا عدم افتتاح حساب به حساب بستانکاران موقت واریز شده باشد کاربران راساً مجاز به پرداخت وجوه مذکور نمی

شده شعبه برسدکه پس از تکمیل امضاء ، اسناد فوق قابل پرداخت خواهند بود .

درخصوص پرداخت وجوه واریزی به حساب بستانکاران بابت فزونی صندوق ، ضروری است در خواست مشتری توسط رئیس شعبه بررسی وضمن تائید مراتب ، مدارک ارائه شده ضمیمه سند صادره شده و با دستور پرداخت توسط رئیس شعبه نسبت به پرداخت آن به ذینفع اقدام نمود .

 

 

ب- پرداخت ازحساب های راکد ومانده های مطالبه نشده :

چنانچه مانده حساب های مشتری نزد

و می بایست شناسائی مشتری ،  تأیید امضاء دستور پرداخت مستقیماً توسط رئیس شعبه یا جانشین وی صورت پزیرد .

 

ج- پرداخت سود اوراق مشارکت :

سود اوراق مشارکت در صورت فروش آن به بانک ویا تحویل کوپن سود اوراق در سررسیدهای مقررتوسط دایره حسابداری شعبه محاسبه وپس از کنترل ، اسناد مربوط صادروبه امضاء دارندگان امضاء مجاز می رسد این گونه اسناد پس ازتکمیل قابل پرداخت به مشتری خواهد بود .

 • نقل و انتقال وجوه :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باتوجه به گردش وجوه نقد وسقف مجاز نگهداری وجوه نقد ( بیمه صندوق )  معمولاً ممکن است شعب نیاز به وجه نقد جهت پرداخت داشـته و یا به عــلت دریافت های زیاد مازاد وجوه نقد داشته باشند که در هر دو مورد نسبت به نقل وانتقال وجوه اقدام خواهد شد .

 

 

 

 

۱-۳- دریافت از خزانه :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

چنانچه واحد ها بعلت پرداخت بیش از حد نیاز به وجه نقد داشته باشند می بایست وجوه مورد نیاز خود را از اداره و مبادلات در تهران و در شهرهای مرکزی هر استان از سرپرستی متبوع و در سایر شهرها از شعب مرکزی درخواست نمایند .

در این گونه موارد واحد تأمین کننده وجه موظف است با صدور سند وارسال ۲ نسخه از آن برای شعبه درخواست کننده وجوه مورد نظر را شمارش و به شعبه تحویل نماید .

 

بدهکار : حساب مرکز – شعبه درخواست کننده                          به میزان وجوه ارسالی

بستانکار: حساب صندوق – خزانه                                        به میزان وجوه ارسالی

 

به منظور

وجه توسط شعبه درخواست کننده ، دو نسخه اسناد ارسالی در حسابهای شعبه ثبت شده و وجوه ارسال شده پس از شمارش تحویل دایره صندوق می گردد .

 

بدهکار: حساب صندوق                                                     به میزان وجوه دریافتی

بستانکار: حساب مرکز – واحد ارسال کننده                             به میزان وجوه دریافتی

 

۲-۳- ارسال وجوه مازاد :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

چنانچه واحدها در پایان روز از حد مصرف وجـوه نقــد دریـافت نمـوده باشـند می بایست قبل از بستن حساب ها در همان روز ، وجوه مازاد خود

صدور سند و ارسال ۲ نسخه ازآن به واحدهای فوق الذکر وجوه مورد نظر را شمارش و به واحد ذیربط ارسال نمایند .

بدهکار : حساب مرکز – واحد دریافت کننده وجه                به میزان وجوه مازاد ارسالی

بستانکار: حساب مرکز – واحد دریافت کننده وجه               به میزان وجوه مازاد ارسالی

بستانکار: صندوق

بدیهی است در این گونه موارد نیز شعبه ارسال کننده وجوه مازاد می بایست موارد حفاظتی را بر اساس بند ۱-۳ رعایت نماید .

در هنگام وصول وجوه مازاد در اداره خزانه و مبادلات یا

تحویل می گردد .

 

بدهکار: صندوق / خزانه                                                   به میزان وجوه دریافتی

بستانکار: حساب مرکز شعبه ارسال کننده وجه                         به میزان وجوه دریافتی

 

۳-۳- انتقال وجه از طریق بانک ملی :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

در شهرستانهایی که بانک دارای یک شعبه بوده و یا در مواردیکه انتقال وجه در

نباشد انتقال وجوه از طریق بانک ملی بشرح ذیل انجام می پذیرد .

الف در صورت داشتن وجوه اضافه وجه مورد نظر با رعایت مسائل حفاظتی به بانک ملی تحویل و به حساب شعبه نزد آن بانک منظور خواهد شد .

 

بدهکار: حساب ما نزد بانکها – بانک ملی                                   بمیزان وجه تحویلی

بستانکار: حساب صندوق                                                       بمیزان وجه تحویلی

 

 

در صورت نیاز به وجه با صدور چک عهده حساب ما نزد بانک ملی ، وجه مورد نظر از بانک دریافت و با رعایت مسائل حفاظتی به شعبه تحویل خواهد شد .

 

بدهکار: حساب صندوق                                                        بمیزان وجه دریافتی

بستانکار: حساب ما نزد بانکها – بانک ملی                                 بمیزان وجه دریافتی

تبصره ۱- انجام عملیات فوق از طریق سایر بانکها نیز امکان پذیر خواهد بود .

 

نسبت به انتقال وجه به حساب شعبه نزد بانک ملی از طریق صدور حواله تلفنی اقدام لازم معمول گردد.

تبصره ۳- در صورت حجیم شدن مانده حساب ما – بانک ملی ، نیز ضروری است وجوه مازاد احتیاج با صدور حواله تلفنی از طریق بانک مربوطه به حساب اداره خزانه منظور گردد .

 

 • صورت وضعیت صندوق :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

در پایان وقت اداری با توجه به وجوه نقد موجود در صندوق ، صورت وضعیت صندوق تنظیم می گردد .

در تنظیم صورت وضعیت مسائل

 

۲-۴- در شعبی که دارای چند کاربر می باشند یکی از کاربران بعنوان

صورت وضعیت کلی صندوق را در دو نسخه استخراج خواهد نمود .

۳-۴- پس از تنظیم صورت وضعیت کلی وامضای آن توسط سرتحویلدار یا کاربر صندوق ، حسب مورد ، رئیس دایره صندوق موظف است با توجه

تحویل نماید .

رئیس شعبه پس از کنترل وجوه و مطابقت آن با حسابها طبق تأیید مسئول دایره حسابداری و اخذ امضای نامبرده در ذیل برگ صورت وضعیت ، سند صندوق را ثبت و عملیات نقدی شعبه در سیستم را مسدود و وجوه مورد نظر را به همراه یک نسخه از صورت وضعیت در داخل صندوق یا خزانه شعبه قرار داده و پس از بستن درب صندوق آنرا پلمپ می نماید .

۴-۴- صورت وضعیت صندوق در همان روز و یا حداکثر در روز کاری بعد در دفتر صندوق ثبت و به امضای رئیس شعبه ، رئیس دایره حسابداری ، رئیس دایره صندوق وسرتحویلدار یا کاربر ، حسب مورد ، رسیده و قبل ازپلمپ صندوق بهمراه وجوه نقد درداخل صندوق نسوز قرار خواهد گرفت .

یادآوری مهم : درصورت ثبت دفتر صندوق در پایان وقت اداری

رقم موجودی نقد تمبر مالیاتی تنظیم و به امضای کلیه امضاء کنندگان صورت وضعیت صندوق خواهد رسید .

۶-۴- کاربران موظفند همزمان با تهیه صورت وضعیت صندوق ، اسکناسهای فرسوده را از جریان خارج ودرصورت وضعیت ،تحت عنوان اسکناس فرسوده ثبت نموده و در مقاطع لازم نسبت به تحویل آن به بانک ملی و اخذ اسکناس قابل مصرف اقدام نمایند .

 

۵- کسری یا فزونی صندوق :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در صورت عدم مطابقت موجودی صندوق با گزارش کاربران لازم است کسری یا فزونی صندوق قبل از صدور و ثبت سند صندوق ،

اقدام نمود.

۱-۵- کسری صندوق :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

در صورت کسر موجودی صندوق با صدور سند بدهکار مبلغ کسر صندوق به بدهکار حساب بدهکاران موقت ، کسر صندوق ( کد ۶-۱۵۰ )

از حساب وی برداشت خواهد شد .

بدهکار: حساب بدهکاران موقت – کسرصندوق                                   بمیزان کسری

بستانکار: حساب صندوق                                                             بمیزان کسری

بدهکاران موقت – کسر صندوق                                بمیزان کسری

 

 

۲-۵- فزونی صندوق :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درصورت فزونی موجودی صندوق با صدور سند مبلغ اضافی به حساب بستانکاران موقت فزونی صندوق ( کد ۸ – ۴۲۸ ) منظور می گردد .

بدهکار: حساب صندوق                                                     بمیزان فزونی صندوق

بستانکار: حساب بستانکار موقت – فزونی صندوق                    بمیزان فزونی صندوق

 

مبالغ توذیع شده به حساب فوق درصورت عدم مطالبه توسط ذینفغ پس ازیکسال تمام درپایان هر

– فزونی صندوق                    بمیزان فزونی صندوق

بستانکار: حساب مرکز – اداره امور مالی                               بمیزان فزونی صندوق

در صورت مراجعه مشتری و ارائه مستند و مطاقبت آنها با تاریخ ومبلغ فزونی صندوق ،

و صدور دستور پرداخت ، وجه توذیع شده بعنوان فزونی صندوق به ذینفع پرداخت خواهد گردید .

 

بدهکار: حساب بستانکاران موقت – فزونی صندوق                               بمیزان فزونی

بستانکار: حساب ذینفع یا مشتری / صندوق                                        بمیزان فرونی

 

یادآوری :

ـــــــــــــ

در خصوص کسری صندوق ، چنانچه مبلغ کسری بیش ار حد متعارف ویا خارج از توان پرداخت کاربر در همان روز باشد لازم است مبلغ مورد نظر حداکثر در روز بعد از

 

 • دوبار شماراسکناس :

چنانچه در بسته های اسکناس تحویلی به مشتریان کسری وجود داشته باشد این کسری در عین حال که به حیثیت بانک و کارکنان

امر موجب زیان کاربر خواهد بود . بنابراین به لحاظ اهمیت موضوع و جلوگیری از بروزاینگونه مسائل لازم است موارد ذیل توسط کاربران دقیقاً رعایت گردد .

الف کلیه اسکناس هایی که از مشتری اخذ می گردد می باید توسط کاربر شمارش شده و ضمن تعویض باند سایر بانکها

های اسکناس که توسط کاربران در پایان وقت اداری به سر تحویلدار و یا

مربوطه ممهور گردد .

 

یادآوری ۱- شعبی که دارای یک کاربر می باشند دوبار شماراسکناس می بایست توسط سایر همکاران صورت پذیرد .

یادآوری ۲- دوبار شمار اسکناسهای در جریان می باید در مواقعی انجام گردد که موجب توقف درعملیات دریافت و پرداخت و معطلی مشتریان نگردد .

 

ج کلیه اسکناسها ئی که از خزانه مرکزی ، سایر شعب بانک و سایر بانکها جهت تقویت موجودی صندوق تحویل شعبه می گردد و نیز کلیه اسکناسها

وجوه دریافتی از مشتریان و نیز زمان تحویل وجوه به آنان وهمچنین در موارد دو بار شمار اسکناس ، اسکناسهای فرسوده را از اسکناسهای سالم تفکیک

اکیداً خوداری نمایند .

اسکناسها مذکور پس از جمع آوری ، ضمن صدور سند به شعبه مرکزی هر شهر ارسال که پس از باند شدن توسط شعبه یاد شده بمنظور خروج آنها از اسکناسها درجریان ، تحویل بانک ملی خواهد گردید .

هـ – در صورت مشاهده کسری باند بهنگام دوبار شمار اسکناس ، با تأیید

مشاهده گردد ، تأمین کسری موجودی بعهده کاربری است که اسکناسها را دوبار شمارنموده است .


فصل سوم

نتیجه گیری

 

به طور کلی اهم فعالیت یک شعبه از

قرض الحسنه – پس انداز کوتاه مدت – سپرده بلند مدت حسابهای زیر تحت تأثیر قرار گرفته  موجب افزایش یا کاهش دارای و بدهی بانکی می گردد.

بد- حساب صندوق بانک

بس- حساب جاری مشتری- پس انداز قرض الحسنه – کوتاه مدت- سپرده بلند

حسابهای مشتریان جز بدهی محسوب می گردد و موجب افزایش آن نیز می گردد  به همان میزان موجب افزایش بدهی بانک نیز می گردد.

و عکس این چنانچه که مشتری به بانک مراجعه و از حساب خود برداشت نماید عکس مطالب و ثبت بالا در دفاتر ثبت می گردد.

چنانچه مشتری به

بانک پس از تکمیل مدارک و پرونده نامبرده اقدام به ثبت زیر در دفاتر خود می نماید.

بد. تسهیلات اعطایی: به  میزان اصل وام و سود و یا کارمزد متعلقه

بس- حسابهای مشتری

بس= کارمزد و یا سود دریافتی بابت تسهیلات

تأثیر ثبت فوق در حسابهای بانک به شرح زیر است:

چون از سر فصل تسهیلات اعطلایی برداشت می شود

مشتریان واریز می گردد و چون حساب مشتری بستانکار می شود موجب افزایش در بدهی بانک میگردد ، بطور کلی کار بانک در دو کلمه دریافت و پرداخت خلاصه می گردد وجه به دو طریق ثبت می شود.

عملیات نقدی – عملیات انتقالی

عملیات نقدی: در این عملیات حتماً یک طرف آن صندوق است یعنی مستقیماً با وجه نقد سر و کار دارند و به دو صورت زیر در بانک مورد  استفاده قرار می گیرد.

انند حواله دریافتی- خرید ایران چک- چک بانکی- فیش نقدی جاری- انواع حساب پس انداز- دریافت اقساط وام.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
4900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

25 صفحه فارسی

فونت استاندارد/Zar/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 222 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.