no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري-اركان اصلي پيمانكاري

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری-ارکان اصلی پیمانکاری- انواع قراردادهای پیمانکاری . -گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات
zip
دی ۱۱, ۱۳۹۵

برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری-ارکان اصلی پیمانکاری- انواع قراردادهای پیمانکاری . -گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات


برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری-ارکان اصلی پیمانکاری- انواع قراردادهای پیمانکاری . -گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

پایان نامه رشته حسابداری در ۱۳۵ صفحه
[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.

ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی است که نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.

حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

        §          ارکان اصلی پیمانکاری

در هر نوع عملیات پیمانکاری سه رکن اصلی زیر وجود دارد.

 • کارفرما

کارفرما، شخصی حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی را به پیمانکار واگذار می کند. کارفرما که

یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می شوند.

 • پیمانکار

پیمانکار، شخصی حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت اجرای کامل عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی

از عملیات موضوع پیمان(نظیر لوله کشی، آهنگری و نقاشی) قراردادهایی را با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد می کند.

در مواردی که انجام دادن یک طرح خاص یا اجرای طرحهای بزرگ نیازمند همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد، برای افزایش توان مالی و عملیات و توزیع خطرات

شرکتهای تشکیل دهنده این گروه، در عین حال، شخصیت حقوقی خود را برای سایر کارها حفظ می کنند.

 • قرارداد

قرارداد، رابطه ای حقوقی بین پیمانکار و کارفرماست که منشأ تعهد و التزام برای طرفین می باشد. کارفرما برای انجام دادن موارد زیر معمولاً قراردادهایی را با مؤسسات مشاوره ای یا پیمانکاری منعقد می کند:

الف-مطالعات بنیادی و تحقیقاتی طرح

ب-تهیه طرح

ج-اجرای طرح

د-نظارت بر اجرای طرح

بستن قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است. موضوع این قراردادها معمولاً ساختن یک

واحدی را تشکیل می دهند. قراردادهائی که موضوع آنها ارائه خدمات است و مستقیم به قرارداد ساخت

مانند مدیریت تهیه طرح، مدیریت اجرا، معماری و محاسبات فنی که به ساختن یک دارایی ارتباط پیدا می کند از جمله این قراردادهاست.

طول مدت اجرای قراردادهای پیمانکاری معمولاً بیش از یک سال است، یعنی تاریخ شروع و تکمیل فعالیت موضوع آن در دوره های مالی متفاوت قرار می گیرد

ن عامل مشخصه یک قرارداد بلند مدت پیمانکاری محسوب شود. در قراردادهایی که طی مدتی کمتر از یک سال تکمیل می شود اگر فعالیت انجام شده آنقدر اهمیت داشته باشد که عدم شناسایی درآمد و هزینه در یک دوره مالی، نتایج عملیات را مخدوش

یکنواختی در اجرا بکار گرفته شود.

 

 • انواع قراردادهای پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری را در صورتی که مخالف قانون نباشد، می توان به انواع مختلف بین کارفرما و پیمانکار منعقد کرد. قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیر است:

 

        §          مراحل اجرای طرح

مراحل اجرای طرحهای بلند مدت پیمانکاری در مؤسسات بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت ماهوی ندارد و مؤسسات بخش خصوصی در اجرای عملیات پیمانکاری کمابیش از تشریفات مورد عمل بخش عمومی پیروی می کنند. طرحهای بلند مدت پیمانکاری

به شرح زیر است:

 

        ·          مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح

۱٫مطالعات شناسایی طرح

۲٫تهیه طرح مقدماتی

 • مرحله دوم: شناسایی تفصیلی طرح

۱٫تهیه نقشه های تفصیلی

۲٫تهیه اسناد و مدارک مناقصه

 • مرحله سوم: اجرای طرح:

۱٫ارجاع کار به پیمانکار

۲٫انعقاد قرارداد پیمانکاری

۳٫عملیات اجرایی

۴٫تنظیم و پرداخت صورت وضعیتها

۵٫تحویل موقت

۶٫تحویل قطعی

مرحله اول: مطالعاتی مقدماتی طرح

مطالعات مقدماتی طرح شامل اقدامات زیر است:

۱٫مطالعات شناسایی طرح

مطالعات این مرحله شامل تحقیقات و بررسیهای مربوط به تعیین هدف طرح، شناخت اجزای تشکیل دهنده، داده ها و ستانده ها همچنین امکانات فنی و اجرایی طرح با

ی و ارزی)، طول مدت اجرای طرح، تشخیص و بررسی اجمالی گزینه های احتمالی و توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی (امکان سنجی اولیه) طرح است.

حاصل این مطالعات به شکل گزارشی تدوین می شود که مبنای تصمیم گیری در مورد پذیرش طرح (توصیه به سرمایه گذاری) یا رد طرح (توصیه به خودداری از سرمایه گذاری) قرار می گیرد.

۲٫تهیه طرح مقدماتی

پس از اتمام و تصویب گزارش شناخت طرح، اقدامات مربوط به تهیه طرح مقدماتی بوسیله کارفرما آغاز می شود. مطالعات این مرحله شامل تحقیقات، بررسیها و آزمایشهای لازم به منظور

 • و انجام مطالعات برای گزینه یابی، انتخاب مناسبترین
 • و منفی هر گزینه
 • تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بکارگیری هر گزینه
 • مقایسه گزینه ها و انتخاب مناسبترین گزینه
 • توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گزینه انتخابی.

مطالعات این مرحله باید به اندازه ای جامع باشد که بتوان بر پایه آن ابعاد و حجم کار و مخارج اجرای طرح و

 

مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح

پس از پذیرش و تصویب طرح مقدماتی، مطالعات تفصیلی برای تهیه طرح نهایی آغاز می شود. این مطالعات شامل اقدامات زیر است:

 

 

۱٫تهیه نقشه های تفصیلی

طراحی تفصیلی و اجرایی طرح شامل بررسیها، تحقیقات، کاوشهای سطحی و زیر سطحی، نقشه برداریها، طراحی های دقیق و آزمایشهای لازم به منظور تعیین مشخصات فنی طرح، مقادیر دقیق کار، برنامه زمانی اجرای کار، منابع تهیه مصالح و تهیه

برای گزینه انتخابی است که در مرحله طرح مقدماتی پیشنهاد و توجیه شده است.

۲٫تهیه اسناد و مدارک مناقصه

اسناد مناقصه شامل شرایط عمومی و خصوصی پیمان، مشخصات فنی عمومی و خصوصی، مقادیر کار و برآورد هزینه اجرای طرح بر اساس آخرین فهرست بها، استعلام و یا به وسیله مشاور از روی نقشه های کلی و تفصیلی است.

اسناد و مدارک مناقصه باید به شکلی تنظیم و فراهم شود که پیمانکار در صورت تمایل به شرکت در مناقصه، بدون هیچ گونه ابهامی بتواند بر اساس آنها، مبلغ پیشنهادی خود را برای اجرای طرح به سادگی و دقت محاسبه

تا اتمام و تکمیل کار و نیز تأمین سایر منابع از قبیل زمین، پروانه ساختمان و آب و برق است.

مرحله سوم: اجرای طرح

۱٫ارجاع کار به پیمانکار

اجرای طرحهای بلند مدت پیمانکاری معمولاً به ترتیب زیر به مؤسسات پیمانکاری واگذار می شود:

۱٫۱٫دعوت از

بی پیشنهادهای رسیده از بین پیشنهادهایی که تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و از لحاظ قیمت خارج از اعتدال نباشد، مناسبترین پیشنهاد را از نظر مالی و سایر شرایط انتخاب و به عنوان برنده مناقصه

وی به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و از شخصی که پیشنهادش در مرتبه دوم است برای بستن قرارداد دعوت می شود.

۲٫انعقاد قرارداد پیمانکاری

پس از آن که پیمانکار از طریق مناقصه عمومی، مناقصه محدود یا ترک مناقصه انتخاب شد قرارداد پیمانکاری بر اساس قیمت پیشنهادی او تنظیم می شود و عملیات اجرایی پیمان به ترتیب زیر انجام می گیرد:

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

پیمانکان ر قبل از بستن قرارداد، باید برای تضمین حسن انجام تعهدات خود معادل پنج درصد (۵%) مبلغ اولیه

نشده پیمانکار مکلف است آن را به دستور کارفرما تمدید کند. بنابراین، ضمانتنامه انجام تعهدات در واقع ضمانت بانک از پیمانکار در مقابل کارفرماست، مبنی بر اینکه اگر پیمانکار نتواند قرارداد پیمانکاری را طی مدت مقرر بنحوی صحیح انجام دهد بانک بنا به تقاضای کارفرما وجه ضمانتنامه را به وی پرداخت خواهد کرد.

بانکها برای صدور ضمانتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولاً ده درصد(۱۰%) مبلغ ضمانتنامه را به عنوان

یک نمونه از ضمانتنامه حسن انجام کار در پیوست شماره ۴ در صفحه ۹۰ ارائه شده است .

۲٫‌۲٫تنظیم قرارداد پیمانکاری

پس از آنکه ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما تسلیم شد قرارداد پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار بسته می شود. هزینه تنظیم قرارداد پیمانکاری در دفتر اسناد رسمی به عهده پیمانکار است.

به طرحهای عمرانی باید دفترچه پیمان مورد استفاده و عمل قرار گیرد.

مهمترین نکاتی که در قرارداد پیمانکاری نوشته می شود شامل نکات زیر است:

 • مشخصات طرفین قرارداد چنانچه پیمانکار شخص حقیقی باشد مشخصات فردی و در صورتی که شخص حقوقی(شرکت یا مؤسسه) باشد نام و شماره و تاریخ ثبت آن در اداره ثبت، نام دارندگان امضای مجاز برای اسناد تعهدآور در قرارداد نوشته می شود.
 • موضوع پیمان عبارت است از اجرای کامل عملیات موضوع پیمان بر اساس مفاد پیمان و مدارک و مشخصات فنی و نقشه های پیوست و همچنین
 • کمیت و کیفیت آنها تعهد را پذیرفته است.

یک نمونه از قرارداد و همچنین شرایط عمومی پیمانها در پیوست شماره ۵ در صفحات ۹۱ الی ۱۱۷ ارائه شده است .

 • مبلغ پیمان مبلغی است که پیمان بر اساس آن بسته می شود و با توجه به شرایط عمومی پیمان مبلغی به آن اضافه یا از آن کسر می گردد.
 • مدت پیمات مدتی است که پیمانکار تعهد می کند طی آن موضوع عملیات پیمان را اجرا کند. مدت پیمان شامل دو بخش زیر است.

الف- مدت تشکیل و تجهیز کارگاه.

ب-مدت اجرای عملیات که از پایان مدت تشکیل کارگاه آغاز می شود.

شروع پیمان عبارتست از تاریخ اولین صورتمجلس تحویل کارگاه که پس از مبادله پیمان تنظیم می شود.

 • تأییدات و تعهد پیمانکار پیمانکار با امضای قرارداد موارد زیر را تأیید می کند:

الف-کلیه اسناد، مدارک و نقشه ها را کاملاً مطالعه کرده و از مفاد آن مطلع شده است.

ب-نسبت به تأمین کارگران ساده و متخصص به تعداد کافی اطمینان دارد و همچنین میزان دستمزد و هزینه حمل و نقل را تا پای کار در محاسبه خود منظور کرده است.

ج-در مورد تهیه مواد و مصالح در حدود مشخصات تعیین شده در محل یا از نقاط دیگر اطمینان دارد.

د-

منظور کرده است.

هـ – هنگام تسلیم مبلغ پیشنهاد برای اجرای طرح، سود مورد انتظار را جزو آن منظور کرده است.

بطور کلی پیمانکار با امضای قرارداد تأیید می کند که هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت برای اجرای طرح، مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای که در آینده بتواند در مورد آن به جهل خود استناد کند وجود ندارد.

 • تعهدات و اختیارات کارفرما: کارفرما با امضای قرارداد تعهد می کند که:

الف- کلیه زمینهایی را که برای تأسیس و ایجاد کارگاه و

دهد.

ب- به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح، درصدی از مبلغ اولیه پیمان را به وی پیش پرداخت کند.

ج-در فواصل زمانی معین، صورت وضعیت کارهایی را که پیمانکار از شروع پیمان تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده شده است تأیید کند و بر اساس نرخهای منضم به پیمان، تقویم و به پیمانکار بپردازد.

 • دوره تضمین کارها: حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدتی که در قرارداد مشخص شده تضمین می شود. هزینه بهره
 • کارفرماست و پیمانکار موظف است کارها را بر طبق پیمان و دستورات دستگاه نظارت یا نماینده وی در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست پیمان اجرا کند.
 • جبران خسارت:اگر کسی به انجام دادن امری یا خودداری از انجام دادن امری تعهد کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط
 • قانون موجب ضمان باشد. ضرر شامل
 • یا تأخیر در آن به متعهدله وارد شده باشد.

خسارت با جریمه های پرداختی از طرف پیمانکار، که ناشی از تأخیر در تکمیل کارها یا علتهای دیگر باشد معمولاً در مواد جداگانه ای در قراردادهای پیمانکاری پیش بینی می شود.

۲٫‌۳٫ ابطال ضمانتنامه در مناقصه

پس از امضای قرارداد، کارفرما به بانک دستور می دهد که ضمانتنامه شرکت در مناقصه را آزاد کند. در صورتی که ضمانتنامه در مناقصه قبل از تاریخ سررسید آزاد شود، بانک ضامن با توجه به تاریخ سررسید، بخشی

پیوست شماره ۶ در صفحه ۱۱۸ ارائه گردیده است .

۲٫‌۴٫ تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت

بانکها برای صدور ضمانتنامه پیش پرداخت علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولاً ده درصد (۱۰%) مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه می کنند.

یک نمونه از ضمانت نامه پیش پرداخت در پیوست شماره ۷ در صفحه ۱۱۹ ارائه شده است .

۲٫‌۵٫ تأدیه پیش پرداخت

پس از آنکه ضمانتنامه پیش پرداخت به کارفرما تسلیم شد پیمانکار پیش پرداخت را از کارفرما می گیرد و با منابع مالی خود تلفیق و عملیات اجرایی پیمان را شروع می کند.

میزان

بیست درصد(۲۰%) مبلغ اولیه پیمان است که در سه قسط به ترتیب زیر به پیمانکار پرداخت می شود:

الف-قسط اول برابر هشت درصد (۸%) مبلغ اولیه پیمان بلافاصله پس از تحویل زمین

ب-قسط دوم برابر شش و نیم درصد (۵/۶%) مبلغ اولیه پیمان پس از تهیه و حمل حدود شصت درصد از ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز کار و تجهیز کارگراه بر اساس برنامه زمان بندی شده و اجرای کار. این مراتب باید طی صورتمجلس به امضای پیمانکار و دستگاه نظارت برسد.

ج-قسط سوم برابر

اید کارگاه را بنحوی تجهیز کند که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام گیرد. پیمانکار پس از تجهیز و آماده کردن کارگاه برای شروع عملیات و اجرای طرح، شخصی را به

عملیات پیمانکاری بر خلاف سایر فعالیتهای تولیدی در کارگاهی که در محل اجرای هر طرح احداث می شود انجام می گیرد.

کارفرما یا دستگاه نظارت برای کنترل مستقیم در اجرای عملیات کارگاه، شخصی را به نام مهندس مقیم تعیین و کتبی به پیمانکار معرفی می کند. این مهندس اصولاً مقیم کارگاه خواهد بود. مهندس مقیم حق دارد با توجه به مفاد پیمان

و نقشه ها مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در کار مشاهده کند به پیمانکار دستور رفع آن را بدهد.

پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای پیمان را براساس مشخصات، نقشه‌ها، محاسبات فنی و دستورهای کارفرما یا دستگاه نظارت یا نماینده وی دارد و نظارتی که بوسیله کارفرما یا نمایندگان او در اجرای کارها می شود به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

تخصیص تنخواه گردان به کارگاه

پس از تأسیس و ایجاد کارگاه، بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تنخواه گردانی که پیمانکار به هر کارگاه تخصیص می دهد پرداخت می شود. بدین منظور معمولاً حساب

رئیس کارگاه یا شخص معینی که پیمانکار انتخاب می کند مجاز خواهد بود.

۳٫‌۳٫ مخارج اجرای طرح

دوره ای که طی آن مخارج مربوط به قرارداد شناسایی می شود با امضای قرارداد آغاز می شود و با تکمیل آن پایان می یابد. مخارج قبل از انعقاد قرارداد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی باشد به حساب پیمان انتقال می یابد؛ در غیر اینصورت جزو هزینه‌های دوره وقوع محسوب خواهد شد.

تأمین نیروی انسانی، تهیه و تدارک مصالح، ابزار کار، ماشین آلات و بطور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان به عهده پیمانکار است. پیمانکار دست اول می تواند به منظور تسهیل یا تسریع در اجرای قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان، موافقت نامه هایی با شخص یا اشخاص یا پیمانکاران جزء ببندد.

در این حال لازم است حق واگذاری اجرای آن قسمت یا قسمتها به غیر را از پیمانکاران جزء سلب کند. بهرحال، ارجاع کار به پیمانکاران جزء تحت

طرح در طول دوره ساخت به شرح زیر از طریق کارگاه و دفتر مرکزی مؤسسات پیمانکاری پرداخت می شود:

۳٫‌۴٫ مخارج اجرای طرح بوسیله کارگاه

مخارجی که کارگاه به انجام آن مجاز است بتدریج از محل تنخواه گردانی که در اختیار رئیس کارگاه قرار دارد پرداخت می شود. در پایان ماه یا هر زمان مشخص دیگری گزارش مخارج کارگاه همراه با

ابتدا مخارج کارگاه را کنترل می‌کند سپس بر حسب مورد آن را به مخارج جاری و سرمایه ای تفکیک و در صورت نیاز مبلغ تنخواه گردان کارگاه را تجدید می کند.

تأمین آب و برق موقت کارگاه و هزینه مصرف آن در طول اجرای طرح به عهده پیمانکار است.

۳٫‌۵٫ مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی

مخارج اجرای طرح پس از تجهیز کارگاه بوسیله دفتر مرکزی و کارگاه پرداخت می‌شود. مخارجی که کارگاه

در محل اجرای طرح وجود ندارد از طریق دفتر مرکزی انجام می گیرد. مخارج انجام شده در یک واحد پیمانکاری را می توان به شرح زیر تفکیک کرد:

 • مخارجی که مستقیم به یک پیمان خاص مربوط می شود. مانند مواد و مصالح مصرف شده در پیمان، هزینه دستمزد و مزایای کارگران و سرپرستان کارگاه و هزینه استهلاک و نقل و انتقال ماشین آلات و تجهیزات کارگاه.
 • مخارج سربار یا بالاسری که بین پیمانها مشترک است و مستقیم
 • طراحی و خدمات فنی.

۴٫تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها

در مؤسسات پیمانکاری بر خلاف سایر مؤسسات تولیدی مبلغ قرارداد هنگام پایان و تحویل کار به پیمانکار پرداخت نمی شود بلکه در فواصل معینی از کارهای انجام شده صورت وضعیت تهیه و بر طبق شرایط پیش بینی شده در قرارداد، وجه آن بوسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود.

۴٫۱ . تنظیم صورت وضعیت موقت کارها

دستگاه نظارت معمولاً در فواصل معینی با کمک نماینده پیمانکار بر مبنای پیشرفت واقعی کارها، صورت وضعیت تمام کارهایی را که پیمانکار از شروع کار تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده

کارفرما می کند.

یک نمونه از صورت وضعیت در پیوست شماره ۸ در صفحه ۱۲۰ ارائه شده است .

۴٫‌۲ پرداخت وجه صورت وضعیت کارها

کارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت و وضع مبالغ زیر که بر طبق قانون یا قرارداد ملزم به کسر آن است تتمه قابل پرداخت را با تنظیم سند حداکثر ظرف ده روز با صدور چک به پیمانکار پرداخت می کند.

 • وجوهی که بابت صورت وضعیت قبلی پرداخت شده است.
 • ۱۰% وجه الضمان یا سپرده حسن انجام کار
 • اقساط پیش پرداخت
 • ۵% مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم
 • ۶% حق بیمه قرارداد طرحهای عمرانی موضوع مواد ۳ و ۴ آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی.
 • سایر کسور بر طبق قانون یا قرارداد

تمام مبالغ

بت آن انجام می گیرد جنبه موقت و غیر قطعی و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه در اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضیعتهای بعدی و یا در صورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع خواهد شد.

یک نمونه از سند پرداخت در پیوست شماره ۹ در صفحه ۱۲۱ ارائه شده است .

۵٫تحویل موقت

پیمانکار پس از آنکه حداقل ۹۷ درصد از عملیات موضوع پیمان را طبق مشخصات و نقشه ها و سایر اسناد و مدارک منضم به پیمان انجام داد در صورتی که

از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کرده و نماینده خود را برای عضویت در کمیسیون تحویل موقت معرفی کند و در عین حال انجام دادن کارهای جزئی باقیمانده را نیز تقبل کند.

دستگاه نظارت پس از بازدید از عملیات، تشکیل کمیسیون تحویل موقت را از کارفرما تقاضا می کند.

کمیسیون تحویل موقت فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام تنظیم و ضمیمه صورتمجلس تحویل موقت می کند و برای رفع نقائص و معایب و تکمیل کارهای نیمه تمام مهلتی را برای پیمانکار تعیین می کند و به دستگاه نظارت مأموریت می دهد که در رأس مهلت مزبور عملیات را مجدداً بازدید کند و اگر بر اساس فهرست نقایص هیچ گونه عیب و نقص و کار ناتمامی باقی نمانده

از تصویب وی به پیمانکار ابلاغ شود.

۵٫‌۱٫برچیدن کارگاه

پیمانکار موظف است پس از تحویل موقت کلیه ماشین آلات و مصالح اضافی متعلق به خود را طی مدت مناسبی که مورد قبول دستگاه نظارت باشد از محل خارج کند. همچنین پیمانکار باید نسبت به برچیدن و تخریب کارگاه و خارج کردن مواد حاصل از آن اقدام کند. هزینه های مربوط به برچیدن کارگاه کلاً به عهده پیمانکار است و مصالح حاصل از تخریب نیز به وی تعلق دارد.

۵٫‌۲٫ ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات

حداکثر تا پانزده روز از تاریخ تحویل موقت، صورت وضعیت موقتی (صورت وضعیت ماقبل آخر) بدون منظور داشتن هیچ نوع مصالح پای کار تنظیم می شود. هرگاه بر

باشد ضمانتنامه انجام تعهدات بلافاصله پس از تصویب صورتمجلس موقت آزاد می شود.

۵٫‌۳٫ ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت

ضمانتنامه پیش پرداخت تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعیتها به تدریج کاهش می یابد به نحوی که کل پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت (صورت وضعیت ماقبل آخر) مستهلک می شود.

۵٫‌۴٫ تهیه صورت وضعیت قطعی

به محض آنکه تحویل موقت کارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همکاری پیمانکار به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد پرداخت.

 

۵ متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است..[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

تهیه صورت حساب قطعی

صورتحساب قطعی پیمان بر اساس صورت وضعیت قطعی تهیه می شود و مبلغ آن شامل مبلغ صورت وضعیت

و مدارک پیوست به آن به مبلغ مزبور اضافه و یا از آن کسر شده است.

صورتحساب قطعی که به ترتیب بالا تنظیم می شود مأخذ تصفیه حساب نهایی پیمانکار خواهد بود و پس از امضای آن از طرف کارفرما و پیمانکار برای طرفین قطعی بوده و هر گونه اعتراضی نسبت به آن بلااثر خواهد بود.

هرگاه بر اساس صورتحساب قطعی، پیمانکار بستانکار یا بدهکار باشد در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب قطعی این بدهی یا طلب باید تصفیه شود.

۵٫‌۶٫ استرداد نصف سپرده حسن انجام کار

چنانچه پیمانکار قبلاً وجه سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان) را در مقابل ضمانتنامه دریافت نکرده باشد نصف آن بلافاصله پس از تصویب صورت وضعیت قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد می شود.

۵٫۷٫بهره برداری و نگاهداری عملیات موضوع پیمان

حسن انجام عملیات موضوع پیمان در دوره تضمین یعنی

و نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات مذکور در مدارک پیمان و یا بکار بردن مصالح بد و نامرغوب باشد پیمانکار مکلف است آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع کند. در غیر

و هزینه آن را از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.

هزینه بهره برداری و نگاهداری موضوع پیمان در دوره تضمین به عهده کارفرماست.

۶٫تحویل قطعی

کارفرما پس از پایان دوره تضمین به تقاضای پیمانکار اعضای کمیسیون تحویل قطعی را تعیین و به پیمانکار معرفی می کند. کمیسیون مزبور مانند

مربوط به آن تنظیم و تصویب آن به پیمانکار ابلاغ خواهد شد.

یک نمونه از گواهینامه پایان کار و گواهینامه تسویه کالا در پیوست شماره ۱۰ در صفحه ۱۲۲ و ۱۲۳ ارائه شده است .

کلیه اموال و داراییها که پس از اجرای طرحهای عمرانی به کارفرما تحویل داده می‌شود جزو اموال عمومی به

و داراییهای را در اختیار دارد.

چنانچه کارفرما مؤسسه خصوصی باشد کلیه اموال و حقوق ناشی از آن به وی منتقل می شود.

۶٫‌۱٫ استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار

نصف دیگر سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان) پس از تصویب صورتمجلس تحویل قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد می شود.

ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکار:

 • مخارج قبل از انعقاد قرارداد

پیمانکار قبل از بستن قرارداد مخارجی بابت شرکت در مناقصه انجام می دهد

گونه مخارج به ترتیب زیر در دفاتر وی ثبت می شود:

الف- در صورتی که احتمال بازیافت این گونه مخارج (اطمینان از بستن قرارداد در دوره جاری یا دوره

به دوره های بعد منظور شود. اگر:

۱٫پیمانکار در مناقصه برنده شد این گونه مخارج از حساب مخارج انتقالی خارج و جزو بهای تمام شده پیمان منظور می شود.

۲٫احتمال برنده شدن پیمانکار منتفی شد این گونه مخارج از حساب مخارج انتقالی خارج و جزو هزینه های دوره

های پیمان در دوره وقوع خواهد بود. اگر احتمال بازیافت این گونه مخارج در آینده وجود داشت به گذشته تسری نمی یابد یعنی مجدداً به بهای تمام شده پیمان برگشت نمی شود.

 

 • مخارج پیمان در طول اجرای طرح

در یک واحد پیمانکاری مخارج اجرای طرح را می توان به ترتیب زیر طبقه بندی کرد:

الف-هزینه های مستقیم هزینه هایی است که مستقیم به

کارگاه، هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات کارگاه.

ب- هزینه های سربار یا بالا سری هزینه هایی است که مربوط به فعالیتهای پیمانکاری است و بین چند پیمان مشترک است. مانند هزینه ها تعمیرگاه مرکزی و استهلاک و تعمیر ماشین آلات بکار گرفته

هد کرد پیمانکار باید مبنایی را که منطقی تشخیص می دهد برگزیند و آن را بطور یکنواخت در هر

را بر مبنای مواد و دستمزد مستقیم نشان می دهد.

۱٫تسهیم هزینه های سربار بر مبنای مواد مستقیم

سهم پیمان از

هزینه های سربار=  نرخ تسهیم     *     مواد مستقیم       شماره پیمان

۵۷۶٫۹۲۰

۳۶۲٫۶۴۰

۸۱۰٫۴۴۰

۴۷/۲۷%

۴۷/۲۷%

۴۷/۲۷%

 

۲٫۱۰۰٫۰۰

۱٫۳۲۰٫۰۰۰

۲٫۹۵۰٫۰۰۰

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

۱٫۷۵۰٫۰۰۰۶٫۳۷۰٫۰۰۰

* نرخ تسهیم به ترتیب زیر از خارج قسمت مبلغ سربار و کل مواد و مصالح مصرفی در پیمانها بدست آمده است.

۴۷/۲۷% = ۶٫۳۷۰٫۰۰۰  ۱٫۷۵۰٫۰۰۰

 1. تسهیم هزینه های سربار بر مبنای دستمزد مستقیم
سهم پیمان از

هزینه های سربار=   نرخ تسهیم     *   دستمزد مستقیم     شماره پیمان

۶۸۲٫۲۰۰

۱۱۸٫۶۴۰

۹۴۹٫۱۶۰

۶۶/۲۹%

۶۶/۲۹%

۶۶/۲۹%

۲٫۳۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۳

۱٫۷۵۰٫۰۰۰۵٫۹۰۰٫۰۰۰

* نرخ تسهیم به ترتیب زیر از خارج قسمت مبلغ سربار و کل دستمزد مستقیم در پیمانها بدست آمده است.

۶۶/۲۹%=۵٫۹۰۰٫۰۰۰  ۱٫۷۵۰٫۰۰۰

ج-هزینه های عمومی و اداری هزینه هایی است که مستقیم یا

مرتبط با پیمانها. هزینه های عمومی و اداری معمولاً در دوره وقوع به حساب هزینه منظور می‌شود.

 • به حساب دارایی بردن بهره

هزینه بهره را در صورتی که با اهمیت باشد می توان به

عملیات موضوع پیمان وقفه قابل ملاحظه پیش آید به حساب دارایی بردن بهره باید متوقف شود.

اگر در اجرای یک قرارداد پیمانکاری قسمتهایی از آن تکمیل و به کارفرما تحویل شد طی مدتی که عملیات ساخت در قسمتهای دیگر ادامه دارد باید منظور کردن بهره به قسمتهای تکمیل شده متوقف شود.

به حساب دارایی بردن بهره تا زمانی که سه شرط زیر همزمان وجود دارد ادامه
می‌یابد:

۱٫برای پیمان مخارجی انجام شده باشد.

۲٫فعالیتهای لازم برای احداث دارایی در جریان پیشرفت باشد.

۳٫مخارج بهره تحقق پیدا کرده باشد.

مبلغ بهره ای که می توان به حساب پیمان منظور کرد عبارت است از بهره واقعی یا بهره اجتناب پذیر (بهره ای که در

کمتر باشد.

حسابداری مراحل اجرای طرح به گونه ای که در فصل قبل تقسیم بندی و بررسی شد در قالب یک مثال ساده در دفاتر پیمانکار و کارفرما تشریح می شود.

مثال:

شرکت پیمانکاری «بناساز» که در رشته ساختمان فعالیت می کند در اوایل سال جاری برای احداث یک

این پیمان با عطف به شماره هر مرحله در دفاتر پیمانکار و کارفرما در زیر ارائه شده است:

مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح

مطالعات مقدماتی طرح را کارفرما معمولاً به تنهایی یا به کمک مهندسان مشاور انجام می دهد در این صورت،

، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و تهیه طرح مقدماتی متحمل می شود به حساب هزینه مطالعاتی طرح منظور می کند.

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
ثبتی نداردهزینه مطالعاتی طرح     ۱۰۰۰۰۰۰

بانک               ۱۰۰۰۰۰۰

پرداخت بابت مطالعات مقدماتی طرح

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

مرحله دوم: مطالعات تفصیلی طرح

مطالعات تفصیلی طرح را نیز کارفرما معمولاً به تنهایی یا به

مخارج مطالعات تفصیلی طرح در دفاتر پیمانکار ثبتی ندارد. کارفرما مخارجی را که برای طراحی تفصیلی و اجرایی طرح و تهیه اسناد و مدارک مناقصه انجام می دهد به حساب هزینه مطالعاتی طرح منظور می کند.

 

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
ثبتی نداردهزینه مطالعاتی طرح    ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

بانک           ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

پرداخت بابت مطالعات مقدماتی طرح

مرحله سوم: اجرای طرح

پس از اتمام مراحل ۱و۲ و تصویب طرح تفصیلی، اجرای طرح به ترتیب زیر به مؤسسات پیمانکاری واگذار می شود:

۱٫۱٫ ارجاع کار به پیمانکار

اجرای طرحهای بلند مدت پیمانکاری معمولاً به ترتیب زیر به مؤسسات پیمانکاری واگذار می شود:

۱٫دعوت از پیمانکاران برای اجرای طرح

پس از آنکه اسناد مناقصه آماده شد، پیمانکاران معمولاً از طریق آگهی از نوع و مشخصات طرح آگاه

می دهد به حساب هزینه مطالعاتی طرح منظور می کند. اگر

مبلغ ۹۰٫۰۰۰ ریال فرض شود به صورت زیر در دفتر روزنامه کارفرما ثبت می شود:

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
ثبتی نداردهزینه مطالعاتی طرح     ۹۰۰۰۰۰

بانک               ۹۰۰۰۰۰

پرداخت بابت مطالعات مقدماتی طرح

۱٫۳٫انتخاب پیمانکار

در مناقصه مربوط به قراردادهای بلند مدت پیمانکاری،

نامه معاملات دولتی و سایر مقررات و دستور العملها، پس از ارزیابی پیشنهادهای رسیده از بین پیشنهادهایی که تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و از لحاظ قیمت خارج از اعتدال

انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفی می کند در این مرحله سه وضعیت زیر را برای پیمانکار می توان تصور کرد:

الف-پیمانکار برنده مناقصه نباشد. در این صورت، ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی آزاد خواهد شد و تمام مخارجی که برای شرکت در مناقصه انجام داده است به عنوان هزینه دوره جاری در صورت سود و زیان گزارش می شود.

ب-برنده مناقصه حاضر به عقد قرارداد نباشد. در این صورت،

مبلغ ضمانتنامه به عنوان زیان دوره شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود.

ج-برنده مناقصه حاضر به عقد قرارداد باشد. پس از اعلام

طرح در دفاتر کارفرما به حساب دارایی در جریان ساخت انتقال می یابد.

 

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
پیمان در دست اجرا

هزینه شرکت در مناقصه

انتقال هزینه شرکت در مناقصه به حساب

پیمان در جریان ساخت

دارایی در جریان

هزینه مطالعاتی طرح

انتقال هزینه مطالعاتی طرح به حساب

دارایی در جریان تکمیل

در هزینه یابی قراردادهای پیمانکاری، اصول هزینه یابی سفارش کار بکار می رود. یعنی برای آنکه بهای تمام شده و سود یا زیان هر طرح جداگانه معلوم

به دفاتر و سایر اسناد و مدارک از قبیل برگ درخواست کالا، اعلامیه برگشت کالا، حواله انبار و لیست دستمزد کارگران، شماره خاصی نیز به هر پیمان اختصاص یابد.

۲٫انعقاد قرارداد با پیمانکار

اجرای عملیات موضوع پیمان از طریق بستن قرارداد مستلزم طی مراحل زیر است:

۲٫‌۱ گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

در حال حاضر، مؤسسات پیمانکاری باید پیش از تنظیم قرارداد، برای تضمین انجام تعهدات خود معادل پنج

کارفرما واریز نمایند. ضمانتنامه یاد شده باید تا تاریخ صورتمجلس تحویل موقت معتبر باشد و تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار مکلف است آن را به دستور کارفرما تمدید کند.

بانکها برای صدور ضمنتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثیقه و ک

رمزد معمولاً ده درصد (۱۰%) مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه می کنند.

 

 

 

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
پیمان در دست اجرا     **

سپرده نقدی ضمانتنامه انجام تعهدات بانک

ثبت کارمزد و سپرده نقدی ضمانتنامه انجام تعهدات

حساب انتظامی- ضمانتنامه انجام تعهدات

حساب انتظامی- وثیقه ضمانتنامه انجام تعهدات

طرف حساب انتظامی- ضمانتنامه انجام تعهدات

طرف حساب انتظامی- وثیقه ضمانتنامه انجام تعهدات

ثبت ضمانتنامه انجام تعهدات

 

 

 

ثبتی ندارد

 

حساب انتظامی- ضمنتنامه انجام تعهدات ۵۰۰٫۰۰۰

طرف حساب انتظامی- ضمانتنامه

انجام تعهدات                 ۵۰۰٫۰۰۰

ثبت ضمانت انجام تعهدات شرکت بناساز

۲٫‌۲٫ تنظیم قرارداد پیمانکاری

پس از آن که ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به کارفرما تسلیم شد قرارداد پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار بسته می شود. هزینه تنظیم قرارداد پیمانکاری در دفتر اسناد رسمی به عهده پیمانکار است. هزینه ثبت قرارداد به صورت زیر در دفتر روزنامه پیمانکار ثبت می شود:

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
پیمان در دست اجرا ۱۰۰٫۰۰۰

بانک             ۱۰۰٫۰۰۰

پرداخت بابت ثبت قرارداد

در دفتر اسناد رسمی

ثبتی ندارد

۲٫‌۳٫ ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

پس از امضای قرارداد، کارفرما ضمانتنامه شرکت در مناقصه را آزاد می کند. ابطال ضمانتنامه یاد شده به صورت زیر در دفتر روزنامه پیمانکار و کافرما ثبت می شود:

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
طرف حساب انتظامی-ضمانتنامه

شرکت در مناقصه       ۵۰۰٫۰۰۰

طرف حساب انتظامی-وثیقه

ضمانتنامه شرکت در مناقصه    ۶۰۰٫۰۰۰

حساب انتظامی- ضمانتنامه

شرکت در مناقصه       ۵۰۰٫۰۰۰

حساب انتظامی- وثیقه ضمانتنامه

شرکت در مناقصه       ۶۰۰٫۰۰۰

ثبت ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

طرف حساب انتظامی- ضمانتنامه

شرکت در مناقصه       ۵۰۰٫۰۰۰

حساب انتظانی- ضمانتنامه

شرکت در مناقصه       ۵۰۰٫۰۰۰

ثبت الطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

شرکت بناساز

۲٫۵٫ تأدیه پیش پرداخت

کارفرما پس از دریافت ضمانتنامه پیش پرداخت از پیمانکار، مبلغ

آن به صورت زیر در دفتر روزنامه پیمانکار و کارفرما ثبت می شود:

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
بانک         ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

پیش دریافت         ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

ثبت پیش دریافت پیمان

پیش پرداخت       ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

بانک           ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

ثبت پیش پرداخت پیمان

۳٫عملیات اجرایی

پیمانکار متعهد است کارها را طبق پیمان و دستور دستگاه نظارت در حدود مشخصات و اسناد و مدارک پیمان انجام دهد. مراحل عملیات اجرایی و نظارت در کار به شرح زیر است:

۳٫‌۱٫ ایجاد کارگاه

کارفرما متعهد است کلیه زمینهایی را که برای تأسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد

را بنحوی تجهیز کند که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام گیرد. هزینه تأسیس کارگاه به صورت زیر در دفتر روزنامه پیمانکار ثبت می شود:

 

 

 

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
پیمان در دست اجرا     ۵۶۰٫۰۰۰

بانک              ۵۶۰٫۰۰۰

ثبت هزینه های تأسیس کارگاه

 

ثبتی ندارد

پیمانکار پس از تأسیس و تجهیز و آماده کردن کارگاه، برای شروع عملیات و اجرای طرح، شخصی را به عنوان رئیس کارگاه تعیین و با نامه به کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی می کند. رئیس کارگاه در تمام اوقات در کارگاه حضور دارد و کارگران و کارمندان لازم برای انجام عملیات موضوع پیمان را سازماندهی می کند.

 

با نامه به پیمانکار معرفی می کند. مهندس مقیم حق دارد با توجه به مفاد پیمان، نظارت دقیق در

در کار مشاهده کند دستور رفع آن را به پیمانکار بدهد.

پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای پیمان را به عهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما یا نمایندگان او در اجرای کارها می شود بهیچوجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد. هزینه نظارت در اجرای طرح به ترتیب زیر در دفتر روزنامه کارفرما ثبت می‌شود:

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
ثبتی ندارددارایی در جریان ساخت    ۹۰۰٫۰۰۰

بانک             ۹۰۰٫۰۰۰

پرداخت بابت نظارت در اجرای طرح

اگر کارفرما نظارت بر اجرای کار را به مهندسان مشاور واگذار کرده باشد حق نظارت عالی و نظارت کارگاهی باید طبق قرارداد با تنظیم صورتحسابی

گردد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

. تخصیص تنخواه گردان به کارگاه

پس از تأسیس کارگاه، بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تنخواه گردانی که پیمانکار به هر کارگاه تخصیص می دهد پرداخت می شود. بدین منظور معمولاً حساب بانکی در نزدیکترین شعبه بانک در

 

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
بانک         ۸۰۰٫۰۰۰

تنخواه گردان کارگاه       ۸۰۰٫۰۰۰

ثبت وجوه دریافتی از کارگاه بابت

تصفیه تنخواه گردان

ثبتی ندارد

در صورتی که در نظر باشد  مبلغ تنخواه گردان کارگاه تجدید شود ارسال وجه نقد به کارگاه بابت ترمیم تنخواه گردان به صورت زیر در دفتر روزنامه پیمانکار ثبت می شود:

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
تنخواه گردان کارگاه    ۳٫۲۰۰٫۰۰۰

بانک              ۳٫۲۰۰٫۰۰۰

تجدید تنخواه گردان

ثبتی ندارد

مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی

مخارجی که معمولاً دفتر مرکزی به حساب پیمان در دست اجرا منظور می کند به شرح زیر است:

الف- هزینه مواد و مصالح مصرف شده در پیمان. کالاهایی که کارگاه مجاز به خرید آن نیست یا امکان تهیه آن در محل

، مواد و مصالح مورد نیاز به کارگاه فرستاده می شود. اگر پیمانکار، کارهای متعددی در دست اجرا داشته باشد می توان صورت خلاصه ای به شکل زیر تهیه کرد و

هر پیمان را در آخر هفته یا ماه به تفکیک تعیین کرد.

برای آنکه رسیدگی به موجودی جنسی هر کارگاه امکان پذیر باشد سیستم حسابداری مؤسسات پیمانکاری باید طوری طراحی شود که دفتر مرکزی بتواند همواره از موجودی جنسی هر کارگاه، به تفکیک آگاه باشد.

ب-هزینه دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه. دستمزد و مزایای

و سرپرستان کارگاه را پرداخت خواهد کرد.

در مواردی ممکن است کارگران و سرپرستان کارگاه در طول هفته یا ماه در پیمانهای متعددی خدمت کرده باشند. در اینصورت، می توان صورت تجزیه دستمزد را تهیه کرده و بر اساس ساعات کار کارگران در هر کارگاه هزینه دستمزد را به پیمانهای مربوط سرشکن کرد.

ج-هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات. حساب ماشین آلات و تجهیزات که در اختیار کارگاههاست بوسیله دفتر مرکزی در دفتر کل و کارتهای معین نگهداری می‌شود. مؤسسات پیمانکاری برای هر قلم دارایی ثابت یک کارت معین نگهداری می‌کنند که کلیه مشخصات دارایی در آن درج شده است.

د-هزینه های سربار در مؤسسات پیمانکاری، افزون بر هزینه هایی که بطور مستقیم به پیمانهای

د که بین پیمانها مشترک است و هزینه های سربار یا بالاسری خوانده می شود.

 • دفتر معین پیمانکاری

در مؤسسات پیمانکاری افزون بر نگهداری حساب جداگانه برای هر پیمان در دفتر کل، می توان برای سهولت در استخراج اطلاعات تفصیلی مربوط به هر یک

نیز استفاده کرد. کارت یا دفتر معین هزینه های پیمان معمولاً بر حسب عوامل هزینه یا فعالیت طبقه بندی می شود.

تفکیک

مشابهی هستند بکار برد. به عنوان مثال، در پیمانهای احداث بنا، عملیات اجرایی معمولاً به سه بخش (الف) ساختمانی، (ب) تأسیسات مکانیکی و (ج)

اجزای کوچکتر مانند خاکبرداری، پی سازی، کرسی چینی و دیوارچینی تقسیم می گردد. نمونه ای از تفکیک عملیات اجرایی ساختمانی برحسب ترتیب اجرا در زیر ارائه شده است:

ردیفشرح اجرای کار
۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

عملیات خاکی و پی کنی؛ پی سازی

ساخت و نصب اسکلت فلزی

اجرای سقف تیرچه و بلوک

دیوارسازی و تیغه بندی؛ نصب چهارچوب

اندود گچ و خاک بدنه و سقف

لوله کشی چدنی فاضلاب، لوله کشی گالوانیزه آب سرد و گرم

لوله کشی گرمایشی و عایق بندی؛ اجرای کانال هوا

لوله کشی و سیم کشی برق، تلفن و نصب کلید و پریز

نماسازی با زیرسازی سیمانی

اجرای سقف کاذب

سفیدکاری بدنه و سقف

کاشیکاری بدنه و سرامیک کف

فرش کف با موزائیک (و سنگ)، اجرای راه پله

نصب وسایل بهداشتی و شیرآلات

نصب دربهای چوبی و کمدها

نصب شیشه

نقاشی

 

 1. تنظیم و پرداخت صورت وضعیت کارها

اگر قرار باشد که کل بهای پیمان در خاتمه و هنگام تحویل کار به

کارهای انجام شده صورت وضعیت تهیه می گردد و برطبق شرایط پیش بینی شده در قرارداد، وجه آن بوسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود.

۴٫۱٫ تنظیم صورت وضعیت موقت کارها

دستگاه نظارت به اتفاق پیمانکار، صورت تمامی کارهایی را که از شروع پیمان تا تاریخ تهیه صورت وضعیت انجام گرفته است و همچنین وضعیت مصالح و تدارکات

است تعیین و بر اساس نرخهای پیوست به پیمان تقدیم می کند.

اگر فرض شود که ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مبلغ اولیه پیمان با تنظیم صورت وضعیت های زیر به پیمانکار پرداخت شده باشد.

 

الف. صورت وضعیت شماره (۱)            ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ب.صورت وضعیت شماره(۲)                ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ثبت هریک از صورت وضعیتها در دفتر روزنامه پیمانکار و کارفرما به صورت زیر خواهد بود:

 

تعهدی انجام می گیرد؛ از این رو، صورت وضعیت های پیشرفت کار پس از تأیید کارفرما در دفاتر پیمانکار به حساب صورت وضعیت تأیید شده و در دفاتر کارفرما به حساب دارایی در جریان ساخت منظور می شود.

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
حسابهای دریافتنی- کارفرما     ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

صورت وضعیتهای تأیید شده   ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره(۱)

دارایی در جریان ساخت     ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

حسابهای پرداختی- پیمانکار    ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره (۱)

شرکت بناساز

ب-ثبت مبلغ کارکرد صورت وضعیت شماره(۲). چون صورت وضعیت هایی که

تقویم می کند. بنابراین، برای تعیین مبلغ ناخالص کارکرد صورت وضعیت شماره (۲) باید مبلغ کارکرد صورت وضعیت قبلی از آخرین صورت وضعیت کسر شود.

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
حسابهای دریافتنی- کارفرما     ۷٫۰۰۰٫۰۰۰

صورت وضعیتهای تأیید شده      ۷٫۰۰۰٫۰۰۰

ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره(۲)

دارایی در جریان ساخت     ۷٫۰۰۰٫۰۰۰

حسابهای پرداختنی- پیمانکار  ۷٫۰۰۰٫۰۰۰

ثبت مبلغ صورت وضعیت شماره(۲)

شرکت بناساز

مبلغ کارکرد صورت وضعیت شماره(۲) به ترتیب زیر محاسبه شده است:

مبلغ کارکرد صورت وضعیت شماره(۲)= مبلغ صورت وضعیت شماره(۱)- مبلغ صورت وضعیت شماره (۲)

۷٫۰۰۰٫۰۰۰ریال  =         ۳٫۰۰۰٫۰۰۰              –     ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴٫‌۲٫پرداخت وجه صورت وضعیت کارها

کارفرما پس از رسیدگی و تصحیحات احتمالی و وضع مبالغ زیر که بر طبق قانون یا قرارداد ملزم

پیمانکار پرداخت می کند:

 
        ·           سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان)۱۰ %
        ·           اقساط پیش پرداخت۲۰ %
        ·           پیش پرداخت مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتها ۵ %
        ·           حق بیمه قرارداد طرحهای عمرانی۶ (۶/۱% سهم پیمانکار و ۴/۴% سهم کارفرما)

چنانچه قرارداد از تاریخ اجرای قانون بیمه بیکاری (۶/۵/۱۳۶۹) بسته شده باشد حق بیمه بیکاری نیز به مأخذ ۶% درصد کل کارکرد محاسبه می شود.


الف-ثبت پرداخت وجه صورت وضعیت شماره(۱):

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
بانک          ۱٫۹۰۲٫۰۰۰

حسابهای دریافتنی- سپرده حسن

انجام کار      ۳۰۰٫۰۰۰

پیش دریافت         ۶۰۰٫۰۰۰

پیش پرداخت مالیات  ۱۵۰٫۰۰۰

پیمان در دست اجرا       ۴۸٫۰۰۰

حسابهای دریافنی- کارفرما          ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

دریافت وجه صورت وضعیت شماره (۱)

حسابهای پرداختنی- پیمانکار        ۳٫۰۰۰٫۰۰۰

دارایی در جریان تکمیل      ۱۳۲٫۰۰۰

بانک                   ۱٫۹۰۲٫۰۰۰

حسابهای پرداختنی- سپرده حسن

انجام کار           ۳۰۰٫۰۰۰

پیش پرداخت           ۶۰۰٫۰۰۰

وزارت دارایی              ۱۵۰٫۰۰۰

سازمان تأمین اجتماعی      ۱۸۰٫۰۰۰

پرداخت وجه صورت وضعیت شماره(۱)

به شرکت بناساز

ب-ثبت پرداخت وجه صورت وضعیت شماره(۲):

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
بانک          ۴٫۴۳۸٫۰۰۰

حسابهای دریافتنی- سپرده حسن

انجام کار      ۷۰۰٫۰۰۰

پیش دریافت         ۱٫۴۰۰٫۰۰۰

پیش پرداخت مالیات  ۳۵۰٫۰۰۰

پیمان در دست اجرا       ۱۱۲٫۰۰۰

حسابهای دریافنی- کارفرما          ۷٫۰۰۰٫۰۰۰

دریافت وجه صورت وضعیت شماره (۲)

حسابهای پرداختنی- پیمانکار        ۷٫۰۰۰٫۰۰۰

دارایی در جریان تکمیل      ۳۰۸٫۰۰۰

بانک                   ۴٫۴۳۸٫۰۰۰

حسابهای پرداختنی- سپرده حسن

انجام کار           ۷۰۰٫۰۰۰

پیش پرداخت           ۱٫۴۰۰٫۰۰۰

وزارت دارایی              ۳۵۰٫۰۰۰

سازمان تأمین اجتماعی      ۴۲۰٫۰۰۰

پرداخت وجه صورت وضعیت شماره۲۱)

به شرکت بناساز

چنانچه فرض شود با تنظیم صورت وضعیت شماره(۲) کار پایان یافته باشد، اموالی که در نتیجه

یب زیر به کارفرما تحویل می شود:

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

۵.تحویل موقت

پیمانکار پس از آنکه حداقل نود و هفت درصد (۹۷%) عملیات موضوع پیمان را انجام داد، در صورتی که باقیمانده و یا نقائص کارها مربوط به قسمت عمده ای از کار اساسی، به صورتی نباشد که استفاده از کار انجام شده را غیر ممکن سازد می تواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کند. برای تحویل موقت صورتمجلسی بین کارفرما، پیمانکار و دستگاه نظارت تنظیم می شود.

۵٫‌۱٫برچیدن کارگاه

پیمانکار موظف است پس از تحویل موقت، کلیه ماشین آلات و مصالح اضافی متعلق به خود را طی مدت مناسبی از محل

هزینه های برچیدن کارگاه کلاً به عهده پیمانکار است و مصالح حاصل از تخریب نیز به وی تعلق دارد.

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
پیمان در دست اجرا **

بانک

پرداخت بابت تخریب کارگاه          **

ثبتی ندارد

۵٫‌۲٫ابطال ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

حداکثر طی پانزده روز از تاریخ تصویب تحویل موقت، صورت وضعیت موقتی (صورت وضعیت ماقبل آخر) بدون منظور کردن هیچ نوع مصالح پای کار، تنظیم می شود. هرگاه براساس این صورت وضعیت، پیمانکار بدهکار نباشد و با جمع بدهی وی از نصف کسور سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان) کمتر باشد وجه ضمانتنامه انجام تعهدات بلافاصله پس از تصویب صورتمجلس تحویل موقت آزاد می شود. با فرض آنکه صورتمجلس تحویل موقت تصویب شده باشد ثبت ابطال ضمانتنامه در دفتر روزنامه پیمانکار و کارفرما به صورت زیر خواهد بود:

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
بانک          ۵۰٫۰۰۰

طرف حساب انتظامی- ضمانتنامه

انجام تعهدات         ۵۰۰٫۰۰۰

طرف حساب انتظامی- وثیقه ضمانتنامه

انجام تعهدات         ۵۴۰٫۰۰۰

سپرده نقدی ضمانتنامه انجام

تعهدات                ۵۰٫۰۰۰

حساب انتظامی- ضمانتنامه

انجام تعهدات              ۵۰۰٫۰۰۰

ثبت واریز سپرده نقدی و ابطال

ضمانتنامه انجام تعهدات

طرف حساب انتظامی- ضمانتنامه

انجام تعهدات         ۵۰۰٫۰۰۰

حساب انتظامی- ضمانتنامه

انجام تعهدات              ۵۰۰٫۰۰۰

ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات

شرکت بناساز

 

 

 

 

 

 

۵٫‌۳٫ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت

ضمانتنامه پیش

و در دفتر روزنامه ثبت می‌شود:

دفتر

یا مانده حساب صورت وضعیتها تأیید شده که نشان دهنده درآمد پیمان است مقابله شود سود یا زیان پیمان تکمیل شده محاسبه خواهد شد.

دفتر کارفرما. مانده حساب دارایی در جریان ساخت در خاتمه کار بهای تمام شده دارایی ساخته شده را نشان می دهد که به حساب دارایی منتقل و از این تاریخ مشمول محاسبه استهلاک می شود.

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
صورت وضعیتهای تأیید شده          ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

پیمان در دست اجرا       ۶٫۸۵۵٫۰۰۰

سود پیمان           ۳٫۱۴۵٫۰۰۰

ثبت سود پیمان

ساختمان            ۱۳٫۶۹۰٫۰۰۰

دارایی در جریان ساخت          ۱۳٫۶۹۰٫۰۰۰

تحویل موقت بنای- از شرکت بناساز

۵٫۶٫ استرداد نصف سپرده حسن انجام کار

چنانچه پیمانکار قبلاً وجه سپرده حسن انجام کار را در مقابل ضمانتنامه دریافت نکرده باشد نصف آن

باشد بازگرداندن نصف سپرده حسن انجام کار به صورت زیر در دفتر روزنامه ثبت می شود.

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
بانک          ۵۰۰٫۰۰۰

حسابهای دریافتنی- سپرد حسن

انجام کار             ۵۰۰٫۰۰۰

دریافت نصف وجه سپرده جسن

انجام کار

حسابهای پرداختنی- سپرده جسن

انجام کار       ۵۰۰٫۰۰۰

بانک                 ۵۰۰٫۰۰۰

پرداخت نصف وجه سپرده حسن

انجام کار

۵٫۷٫ بهره برداری و هزینه نگاهداری عملیات موضوع پیمان

هزینه بهره برداری و نگاهداری عملیات موضوع پیمان در دوره تضمین یعنی فاصله زمانی بین تحویل

ناشی از نقص عمل پیمانکار باشد وی مکلف است آن معایب و نقائص را به هزینه خود رفع کند.

۶٫تحویل قطعی

اعضای کمیسیون تحویل قطعی در پایان دوره تضمین بنا به تقاضای پیمانکار از کار بازدید می کنند و هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده نکنند تحویل قطعی انجام خواهد گرفت و بلافاصله صورتمجلس مربوط به آن تنظیم می شود و سپس کارفرما تصویب آن را به پیمانکار ابلاغ می کند.

هرگاه کمیسیون تحویل قطعی، عیب و نقصی ناشی از پیمانکار در عملیات موضوع پیمان مشاهده کند پیمانکار مکلف است آن

هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آنرا از محل نصف سپرده حسن انجام کار که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.

۶٫‌۱٫استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار

نصف دیگر سپرده حسن انجام کار پس از تصویب

قبلاً وجه سپرده حسن انجام کار را در مقابل تسلیم ضمانتنامه یا وثیقه دریافت نکرده باشد استرداد سپرده حسن انجام کار به ترتیب زیر در دفتر روزنامه ثبت می شود:

 

دفتر پیمانکاردفتر کارفرما
بانک          ۵۰۰٫۰۰۰

حسابهای دریافتنی- سپرده حسن

انجام کار           ۵۰۰٫۰۰۰

دریافت نصف دیگر سپرده حسن انجام کار

حسابهای پرداختنی- پیمانکار      ۵۰۰٫۰۰۰

بانک                    ۵۰۰٫۰۰۰

پرداخت نصف دیگر سپرده حسن انجام کار

 

 

روشهای متداول شناسایی سود پیمانکاری

شناسایی درآمد

در حسابداری مالی، درآمد فروش در زمان تحویل کالا همزمان با انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت به خریدار شناسایی می شود. طبق اصول پذیرفته شده حسابداری در پیمانهای

را بر حسب پیشرفت کار شناسایی کرد. که این استثنایی بر اصل تحقق درآمد است.

مؤسسات پیمانکاری می توانند برای حسابداری درآمد پیمانکاری، از دو روش پذیرفته شده زیر پیروی کنند:

 • روش کار تکمیل شده
 • روش درصد پیشرفت کار

کاربرد هریک از این دو روش به توانایی پیمانکار در برآورد قابل اتکای مخارج، درآمد و میزان پیشرفت پیمان بستگی دارد.

روش کار تکمیل شده

در روش کار تکمیل شده، درآمد، هزینه و سود ناخالص پیمان هنگامی شناسایی می شود که کل پیمان یا بخش عمده ای از آن تکمیل شده و تنها کارهای جزئی آن باقی مانده

و مخارج باقیمانده و احتمال خطر از نظر مبلغ ناچیز است، کار از نقطه نظر پیمانکار پایان یافته تلقی می شود.

در روش کار تکمیل شده، مخارج و مبلغ کارکرد صورت وضعیت موقت کارها در طول اجرای طرح به حساب پیمان در دست اجرا و حساب صورت وضعیتهای تأیید شده (یا حساب کار گواهی شده) منظور می شود. اما شناسایی درآمد، هزینه سود ناخالص پیمان هنگامی صورت می گیرد که کار پایان یافته یا به مراحل پایانی رسیده باشد. در تاریخ تهیه صورتهای مالی، مانده حساب پیمان در دست اجرا و حساب صورت وضعیتهای تأیید شده از یکدیگر کسر می‌گردد و نتیجه در ترازنامه جزو دارایی یا بدهی گزارش می شود.

صورت سود و زیان

در روش کار تکیل شده، شناسایی درآمد، هزینه و سود ناخالص

ای از آن تکمیل شده باشد. از این رو، پیش از پایان کار، سودی در صورت سود و زیان گزارش نمی شود.

مزیت اصلی روش کار تکمیل شده این است که سود پیمان زمانی شناسایی می شود که کار پایان یافته یا به مراحل پایانی رسیده باشد. در این روش، خطر شناسایی سودهایی که ممکن است به دست نیاید به حداقل می رسد.

انتقاد اساسی بر روش کار تکمیل شده این است که اطلاعات مربوط به درآمد، هزینه و سود ناخالص پیمان بموقع ارائه نمی شود، زیرا همواره بین زمان انجام کار و زمان شناخت سود مربوط به آن فاصله وجود دارد. در نتیجه، درآمدی که در هر دوره مالی گزارش می شود میزان کار انجام شده طی آن

بزرگ همگی در یک دوره مالی تکمیل شود و در دوره های قبل پیمانی به پایان نرسیده باشد و یا در دوره های

حساب منظور شود در صورتی که نرخهای مالیات تصادعدی باشد شرکت پیمانکاری مشمول ضریب مالیاتی بالاتری خواهد بود.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

 • روش درصد پیشرفت کار

در روش درصد پیشرفت کار، درآمد، هزینه و سود ناخالص پیمان بتدریج، به تناسب پیشرفت (یا درجه تکمیل) پیمان در پایان هر دوره مالی اندازه گیری و شناسایی می شود. در این روش، چنانچه برآورد مخارج لازم برای تکمیل

ناخالص پیمان در پایان هر دوره مالی به ترتیب زیر انجام می گیرد:

 • برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان
 • برآورد کل هزینه پیمان
 • برآورد کل سود ناخالص پیمان
 • اندازه گیری میزان پیشرفت کار
 • محاسبه مبلغ درآمد، هزینه و سود ناخالص دوره جاری پیمان
 • برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان

۱٫مبلغ اولیه پیمان

۲٫مبلغ کارهای جدید

۳٫تغییر مقادیر کار (هرگاه مقادیر هر یک از اقلام پیمان کم یا زیاد شود درآمد پیمان افزایش یا کاهش خواهد یافت).

۴٫مبلغ مورد مطالبه پیمانکار در نتیجه تغییرات مفاد قرارداد و تعدیل آحاد بهای کار (مبلغ مورد مطالبه پیمانکار هنگامی به عنوان درآمد در برآورد پیمان منظور می شود

مطالبه ارائه کند).

۵٫جریمه تأخیر (خسارت یا جریمه ناشی از تأخیر در تکمیل پیمان یا سایر علل، موجب کاهش درآمد پیمان خواهد شد).

 • برآورد کل هزینه پیمان

کل هزینه برآوردی پیمان به ترتیب زیر از حاصل جمع هزینه های واقعی انجام شده و برآورد باقیمانده هزینه های لازم برای تکمیل پیمان بدست می آید:

برآورد باقیمانده هزینه های لازم برای تکمیل پیمان+هزینه های واقعی= کل هزینه های برآوردی پیمان

در صورتی که برآورد باقیمانده هزینه های لازم برای تکمیل پیمان بین دو مبلغ محدود باشد مبلغی که به

سود ناخالص برآورد پیمان از رابطه زیر بدست می آید:

کل هزینه های برآورد پیمان- کل درآمد یا مبلغ پیمان= کل سود ناخالص برآوری پیمان

برآورد درآمد و هزینه و در نتیجه سود ناخالص پیمان تحت تأثیر ابهامات گوناگونی نظیر موارد زیر است که اغلب به آثار رویدادهای آینده بستگی دارد:

 • احتمال بروز حوادث قهری و غیرمترقبه
 • تغییر سطح عمومی قیمتها
 • تغییرات احتمالی در مقررات دولتی و دستگاه کارفرما
 • تعلیق
 • ز طرف کارفرما

بنابراین اقلام برآوردی پیمان باید در پی وقوع رویدادها و رفع ابهامات در هر دوره مالی بازنگری شود. بدین ترتیب، کل سود ناخالص برآوردی پیمان در دوره های مختلف ممکن

روش درصد پیشرفت کار تعیین معیار یا ضابطه برای اندازه‌گیری میزان پیشرفت کار و برآورد مخارج لازم برای تکمیل پیمان است. میزان پیشرفت کار را می‌توان به مقدار مواد مصرفی و یا بر اساس خروجیهای پیمان برحسب کیلومتر، تن، تعداد واحدهای تولید شده

منظور تعیین درجه تکمیل کار باید ویژگیهای هر پیمان بدقت بررسی و تجزیه و تحلیل شود.

تعیین میزان پیشرفت

بزرگراه، هزینه ساختن هر کیلومتر راه مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال برآورد شده باشد میزان پیشرفت کار را می توان بر اساس کار انجام شده نسبت به کل کار تعیین کرد. یعنی اگر ۱۰ کیلومتر از بزرگراه ساخته شده باشد می توان نتیجه گیری کرد که حدود ۵۰% کار انجام گرفته است.

در صورتی که مخارج تکمیل هر بخش از پیمان یکسان نباشد اندازه گیری میزان پیشرفت کار بر اساس خروجیهای پیمان گمراه کننده است.

در مواردی هم که اندازه گیری میزان پیشرفت کار بر اساس خروجیهای پیمان دشوار باشد، درصد کار تکمیل شده بر اساس

موارد، میزان پیشرفت کار با مقایسه مخارج واقعی انجام شده به کل مخارج برآوردی پیمان بنحوی مناسبتر بدست می آید.

از آنجا که در بیشتر قراردادهای بلند مدت پیمانکاری، عملیات اجرایی مستلزم تکمیل بخشهای ناهمگن است درصد پیشرفت کار معمولاً برحسب ورودیهای پیمان اندازه گیری می‌شود. رایج ترین راه برای اندازه گیری درصد پیشرفت کار بر حسب ورودیهای پیمان،

ان است که روش هزینه به هزینه نامیده می شود و از رابطه زیر بدست می آید:

کل مخارج برآوردی پیمان  مخارج واقعی انجام شده= درصد پیشرفت کار

برای مثال، اگر مخارج واقعی پیمان تا پایان سال جاری ۱۲ میلیون ریال و کل مخارج برآوردی پیمان ۳۰ میلیون ریال باشد بر اساس روش هزینه به هزینه، میزان درصد

صد پیشرفت کار بر حسب ورودیهای پیمان اقلامی که خریداری شده اما در پیمان بکار نرفته است نباید جزو مخارج واقعی پیمان منظور شود.

 • محاسبه درآمد، هزینه و سود ناخالص دوره جاری پیمان

پس از آنکه درصد پیشرفت هر پیمان مشخص شد آن را برای محاسبه درآمد، هزینه و سودی که باید شناسایی شود به کار

پیمان پیش بینی شده است.

 • در روش اول، ابتدا درآمد و هزینه دوره جاری پیمان به ترتیب زیر از حاصلضرب درصد پیشرفت کار و کل درآمد و مخارج برآوردی پیمان بدست می آید:

 

هزینه های شناسایی شده

پیمان در دوره های قبل

درآمد شناسایی شده پیمان

در دوره های قبل

-درصد پیشرفت کار * کل درآمد برآوردی پیمان= درآمد دوره جاری پیمان

– درصد پیشرفت کار* کل هزینه برآوردی پیمان= هزینه دوره جاری پیمان در

دوره‌های قبل

سپس از تفاضل درآمد و هزینه دوره جاری پیمان، مبلغ سود ناخالص دوره جاری به ترتیب زیر بدست می آید:

هزینه دوره جاری پیمان- درآمد دوره جاری پیمان= سود ناخالص دوره جاری پیمان
 • در روش دوم، ابتدا سود ناخالص دوره جاری پیمان به ترتیب زیر از حاصلضرب درصد پیشرفت
 • سود ناخالص برآوردی پیمان بدست می آید:
سود ناخالص شناسایی شده پیمان در دوره های قبل

– درصد پیشرفت کار * کل سود ناخالص برآوردی پیمان= سود ناخالص

سپس با افزودن

 

سود ناخالص دوره جاری پیمان + هزینه های واقعی انجام شده= درآمد دوره جاری پیمان

 

در هر دو روش یاد شده، (الف) آثار ناشی از تجدید نظر در

سود ناخالص دوره جاری پیمان یکسان است.

در روش درصد پیشرفت کار مشابه روش کار تکمیل شده، مخارج و

وضعیتهای تأیید شده منظور می شود، با این تفاوت که در این روش، سود ناخالص پیمان در پایان هر دوره مالی بر مبنای درصد تکمیل پیمان به یکی از دو روش یاد شده برآورد و به حساب پیمان در دست اجرا منظور می شود. بدین ترتیب شناسایی سود خالص در پایان هر دوره مالی ارزش دفتری حساب پیمان در دست اجرا را افزایش می دهد و این حساب به ارزش خالص بازیافتنی گزارش می شود.

نحوه ثبت و گزارش

د پیشرفت کار در قالب اطلاعات زیر تشریح می شود:

ریال

مبلغ قطعی پیمان                          ۵۰۰٫۰۰۰۰

کل مخارج برآوردی پیمان                   (۴٫۰۰۰٫۰۰۰)

کل سود ناخالص برآوردی پیمان

 

(۱)

پیمان در دست اجرا             ۲٫۶۰۰٫۰۰۰

نقد                       ۲٫۶۰۰٫۰۰۰

ثبت مخارج واقعی پیمان

(۲)

 

(۳)

نقد                   ۵۰۰٫۰۰۰

حسابهای دریافتنی- کارفرما            ۵۰۰٫۰۰۰

ثبت مبالغ دریافتنی از کارفرما

(۴)

بهای تمام شده پیمان              ۲٫۶۰۰٫۰۰۰

پیمان در دست اجرا             *۶۵۰٫۰۰۰

درآمد پیمان                      ۳٫۲۵۰٫۰۰۰

ملاحظات: درآمد،

زیر محاسبه شده است:


درآمد دوره جاری پیمان:

مبلغ پیمان                ۵٫۰۰۰٫۰۰۰

*                         *

درصد پیشرفت کار                  ۶۵%

=

درآمد پیمان                   ۳٫۲۵۰٫۰۰۰

هزینه دوره جاری پیمان:

کل مخارج برآوردی پیمان        ۴٫۰۰۰٫۰۰۰

*                         *

درصد پیشرفت کار                       ۵۶%

هزینه پیمان                   ۲٫۶۰۰۰٫۰۰۰

سود ناخالص دوره جاری پیمان:

درآمد دوره جاری               ۳٫۲۵۰٫۰۰۰

 

دوره جاری             ۲٫۶۰۰٫۰۰۰

سود ناخالص پیمان              ۶۵۰٫۰۰۰

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

-نحوه انعکاس در صورتهای مالی:

ترازنامه

پیمان در دست اجرا                    ۳٫۲۵۰٫۰۰۰

کسر می شود:صورت وضعیتهای تأیید شده          ۵۰۰٫۰۰۰

مازاد بهای تمام شده و سود ناخالص پیمان ناتمام بر

صورت وضعیتهای تأیید شده                  ۲٫۷۵۰٫۰۰۰

صورت سود و زیان

درآمد پیمان

طبق قرارداد پیمانکاری تعهدات الزام آوری را پذیرفته اند؛ پیمانکار مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را پذیرفته است و کارفرما تعهد دارد

پیمانکار انجام داده است بر اساس نرخهای مورد توافق به وی

بنابراین به همین نحو نیز باید شناسایی شود.

مزیت اصلی روش درصد پیشرفت کار این است که درآمد به تناسب پیشرفت عملیات شناسایی و با هزینه های واقع شده برای رسیدن به همان مراحل مقابله می شود؛ یعنی تطابق هزینه ها با درآمد هر دوره مالی

کاربرد روش درصد پیشرفت کار اولویت دارد.

انتقاد اساسی روش درصد پیشرفت کار این است که با خطر اشتباه در برآورد همراه است. در نتیجه خطر شناسایی سودهایی که ممکن است بدست نیاید وجود دارد. بدین جهت، تا زمانی که نسبت به سودآوری کل پیمان اطمینان نباشد کاربرد روش

روش حسابداری برای هر پیمان بستگی به میزان اطمینان دارد که پیمانکار نسبت به سودآوری و نتیجه کل پیمان دارد. مدیریت برای

صورت احراز تمام ضوابط زیر، حسابداری پیمانکاری باید به روش درصد پیشرفت کار انجام گیرد:

۱٫نتیجه پیمان را بتوان بطور منطقی پیش بینی کرد؛ یعنی بتوان مخارج لازم برای تکمیل پیمان و همچنین درجه تکمیل پیمان را در تاریخ گزارش به وضوح شناسایی کرد تا امکان مقایسه عملکرد واقعی با برآوردهای قبلی ایجاد شود.

۲٫طرفین قرارداد توانایی ایفای تعهداتی را که طبق قرارداد پذیرفته اند داشته باشند.

۳٫نسبت به وصول مبلغ پیمان اطمینان کافی وجود داشته باشد.

ضوابط یاد شده بر توانایی پیمانکار در برآورد قابل اتکا از کل درآمد قابل وصول پیمان و مخارج لازم برای تکمیل پیمان تأکید دارد. روش کار تکمیل شده را تنها در موارد زیر باید بکار گرفت:

۱٫حداقل یکی از ضوابط یاد شده برای بکارگیری روش درصد پیشرفت کار

ی مدتی کمتر از یک سال تکمیل می شود، اگر فعالیت انجام شده از چنان اهمیتی برخوردار باشد که شناسایی درآمد و هزینه در یک دوره مالی، نتایج عملیات

گیرد.

۳٫مخاطرات ذاتی قرارداد فراتر از مخاطرات عادی تجاری باشد بطوری که بر اساس آن امکان برآورد قابل اتکا وجود نداشته باشد.

به عبارت دیگر

نتواند اثبات کند که زیانی ایجاد نخواهد شد باید روش کار تکمیل شده را بکار گیرد. پیمانکار ممکن است برای قراردادهای مختلف از هر دو روش، همزمان، استفاده کند. اگر پیمانکار روش حسابداری قراردادهای پیمانکاری را تغییر دهد باید این تغییر و مبلغ ریالی آن همراه با علل تغییر افشا شود.

در روش کار تکمیل شده کل سود پیمان در خاتمه کار شناسایی شده حال آنکه، در روش درصد پیشرفت کار، شناسایی سود ناخالص پیمان در هر دوره مالی به تدریج و به تناسب پیشرفت عملیات، انجام می گیرد .

عملیات اجرایی پیمان در طول اجرای طرح فراهم می‌کند. چنانچه پیشتر گفته شد، روش کار تکمیل شده تنها در مواردی بکار می رود که پیش بینی‌های لازم برای بکارگیری روش درصد پیشرفت کار قابل اتکا نباشد و یا مخاطرات ذاتی پیمان پیش بینی ها را با ابهام مواجه سازد.

 

  نحوه گزارش در صورتهای مالی:

روش درصد پیشرفت کار

۵*۱۳

صورت سود و زیان:

درآمد پیمان                       **

بهای تمام شده پیمان            **

سود ناخالص پیمان

ترازنامه (۲۹ اسفند):

   دارایی جاری:

حسابهای دریافتنی- کارفرما

پیمان در دست اجرا         **

کسر می شود: صورت وضعیتهای تأیید شده

مازاد بهای تمام شده و سود ناخالص پیمان ناتمام

بر صورت وضعیتهای تأیید شده

بدهی جاری:

صورت وضعیتهای تأیید شده

کسر می شود: پیمان در دست اجرا

مازاد صورت وضعیتهای تأیید شده بر بهای تمام شده

و سود ناخالص پیمان ناتمام

خلاصه اهم رویه های حسابداری. شرکت، سود ناخالص قراردادهای بلند

واقعی به کل مخارج برآوردی پیمان اندازه گیری می شود. بهای تمام شده پیمان شامل مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سهم مناسبی از هزینه های سربار است. هزینه های عمومی و اداری در دوره وقوع هزینه عملیات به شمار می اید و بین پیمانها تسهیم نمی شود.

 

 

 خلاصه مبانی شناسایی درآمد پیمانکاری

مبانی یا روشهای شناسایی درآمد پیمانکاری، ضوابط

و دلایل چشمپوشی از شناسایی درآمد پیمانکاری در «مقطع فروش» در جدول زیر خلاصه شده است:

 

روش شناسایی درآمد پیمانکاری
 

 

 

روش تکمیل کار تکمیل شده :

 

 

·           طرفین قرارداد توانایی ایفای تعهدات را داشته

·           ابهام مواجه سازد.

·           قرارداد پیمانکاری کوتاه باشد.

هنگامی که روش درصد پیشرفت کار را نتوان بکار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش درصد پیشرفت کار

 

 

 

ضوابط انتخاب هر روش

 

 

·           قرارداد پیمانکاری بلند مدت باشد

·           برآورد قابل اتکا از میزان پیشرفت کار و مخارج لازم برای تکمیل پیمان امکان پذیر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دلایل عدول از شناسایی درآمد در مقطع فروش

 

·   . معیار بهتری برای اندازه گیری سود بدست می‌دهد.

·   مانع از نوسان درآمد، هزینه و سود هر دوره مالی می شود.

 

·   ماهیت صنعت پیمانکاری «فروش تدریجی» کارهای انجام یافته به کارفرماست که از طریق تنظیم صورت وضعیت انجام می گیرد با پرداخت مبالغ صورت وضعیت موقت کلیه کارها و تدارکاتی که در آن درج شده است به کافرما تعلق خواهد گرفت. بنابراین درآمد پیمانکاری نیز باید به تدریج شناسایی شود.

 

 • حسابداری زیان ناشی از قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

هرگاه آخرین برآورد از مخارج و درآمد قرارداد پیمانکاری، زیان نشان دهد کل زیان باید بدون توجه به کاری که انجام شده است در هر دو روش یعنی روش درصد پیشرفت کار و

مگر آن که آخرین برآوردها نشان دهنده تغییر در میزان زیان پیمان در سالهای بعد باشد. این شیوه برخورد

کافی توجیه می‌کند منطبق است. به منظور تشخیص این که پیمانی به زیان می انجامد یا خیر باید اطلاعات زیر در مورد هر یک از پیمانهای در  دست اجرا در پایان دوره مالی موجود باشد:

الف- مخارج واقعی پیمان

ب-

لازم برای تکمیل پیمان از کل درآمد برآوردی پیمان بیشتر باشد باید کل مبلغ زیان برآوردی پیمان شناسایی شود. در قراردادهای پیمانکاری ممکن است:

۱٫عملیات دوره جاری به زیان بیانجامد اما پیمان در کل سودآور باشد.

۲٫پیمان در نهایت زیانده باشد.

 • شناسایی زیان دوره جاری پیمان

این وضعیت هنگامی رخ می‌دهد که پیش بینی مخارج لازم برای تکمیل پیمان افزایش درخور ملاحظه ای پیدا کرده باشد، اما

سود ناخالص پیمان که در دوره های قبل شناسایی شده است باید برگشت شده و به عنوان زیان دوره جاری ثبت شود. چون پیش بینی می شود که پیمان در نهایت سودآور باشد در روش کار تکمیل شده نیاز به اصلاح حسابها نیست.

 • شناسایی کل زیان پیمان

در صورتی که حاصل جمع مخارج واقعی و باقیمانده مخارج برای تکمیل پیمان از کل

باشد ذخیره ای معادل کل زیان برآوردی پیمان در نظر گرفته شود.

 

 • روشهای شناسایی سود پیمانکاری در سطح جهان

در بکارگیری روش شناسایی سود پیمانهای بلندمدت ساخت، تفاوت عمده ای بین کشورها وجود دارد. رویه بیشتر کشوره

نظیر بریتانیا، دانمارک، نروژ، بلژیک، برزیل و ژاپن مشابه ایالات متحد آمریکاست . در هلند، روش درصد پیشرفت کار را تنها در مواردی می توان به کار گرفت که یک

در بکارگیری هر یک از دو روش مختارند. طبق استاندارد بین‌المللی ۱۱ و بیانیه شماره ۹ رهنمودهای حسابداری در ایران تنها روش درصد پیشرفت کار مجاز است.

 

پیوست شماره:۱

بسمه تعالی

نمونه فرم بیمه نامه ها، کارها

موضوع مناقصه:

این پیشنهاد دهنده با امضا ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می نماید که چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موعد عقد

مزبور را بطوری که در شرایط مناقصه و ماده ۲۱ شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح جدول زیر بیمه نمائید.

عملیات موضوع بیمه حوادث موضوع بیمه مبلغ کل مورد بیمه هزینه بیمه

ضمناً تأیید می نماید که جدول فوق الذکر با اطلاع کامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تکمیل و در پاکت ب تسلیم شده است.

همچنین تأیید می شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوط تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه به علت تشریفات

رأساً در این مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در این خلال حوادث سوئی پیش آمد نماید که به عملیات انجام شده اسیب وارد نماید این پیشنهاد دهنده

:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده

 
حسابداری پیمانکاری

نمودار محتوای عملیات پیمانکاری

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
5900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

135 صفحه فارسی

فونت استاندارد/Nazanin/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 222 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.