no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

***حسابداری کشاورزی-استاندارد حسابداری در زمینه کشاورزی***رشته حسابداری

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

حسابداری کشاورزی -کاربرد این استاندارد در حسابداری موارد زیر الزامی است مشروط بر اینکه به فعالیت کشاورزی مربوط باشد الف.داراییهای زیستی ب .تولید کشاورزی در زمان برداشت و رد موارد زیر کاربرد ندارد الف.زمین مربوط به فعالیت کشاورزی ب .داراییهای نامشهود مربوط به فعالیت کشاورزی این استاندارد درمورد تولید کشاورزی یعنی محصول برداشت شده از داراییهای زیستی واحد تجاری تنهادر زمان برداشت کاربرد دارد .
zip
دی ۷, ۱۳۹۵

حسابداری کشاورزی -کاربرد این استاندارد در حسابداری موارد زیر الزامی است مشروط بر اینکه به فعالیت کشاورزی مربوط باشد الف.داراییهای زیستی ب .تولید کشاورزی در زمان برداشت و رد موارد زیر کاربرد ندارد الف.زمین مربوط به فعالیت کشاورزی ب .داراییهای نامشهود مربوط به فعالیت کشاورزی این استاندارد درمورد تولید کشاورزی یعنی محصول برداشت شده از داراییهای زیستی واحد تجاری تنهادر زمان برداشت کاربرد دارد .


حسابداری کشاورزی -کاربرد این استاندارد در حسابداری موارد زیر الزامی است مشروط بر اینکه به فعالیت کشاورزی مربوط باشد الف.داراییهای زیستی ب .تولید کشاورزی در زمان برداشت و رد موارد زیر کاربرد ندارد الف.زمین مربوط به فعالیت کشاورزی ب .داراییهای نامشهود مربوط به فعالیت کشاورزی این استاندارد درمورد تولید کشاورزی یعنی محصول برداشت شده از داراییهای زیستی واحد تجاری تنهادر زمان برداشت کاربرد دارد .

پایان نامه رشته حسابداری در ۶۶ صفحه
[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

فرایند تدوین استاندارد های حسابداری

فرایندی مستمر و پویاست که در واکنش به تغییر تغییر شرایط وتحولات محیط داخلی وبین المللی با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی تغببر و تجدید نظر در استاندارد های موجود یا تدوین استاندارد های جدید  را ایجاب مکند در این فرایند یکی از سیاست های اصلی سازمان حسابرسی

استفاده از استاندارد حسابداری با درنظر گرفتن شرایط داخلی   کشور  است

 

 

 

 

 

دامنه کاربرد

۱ . کاربرد این استاندارد در حسابداری موارد زیر الزامی است

مشروط بر اینکه به فعالیت کشاورزی  مربوط باشد

الف.داراییهای زیستی

ب   .تولید کشاورزی در زمان برداشت

و رد موارد

بوط به فعالیت  کشاورزی

ب   .داراییهای نامشهود مربوط به فعالیت  کشاورزی

۳   .این استاندارد درمورد تولید کشاورزی یعنی محصول برداشت شده از داراییهای زیستی واحد تجاری تنهادر زمان

زمان برداشت مربوط نمی شود ؛برای مثال،فرایند فراوری انگور تا سرکه توسط باغدار پرورش دهنده انگور مشمول این استاندارد نیست.

۵ . اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص شده زیر به کار رفته است

*فعالیت کشاورزی عبارت است از مدیریت بر دگردیسی داراییهای زیستی برای فروش،تبدیل به تولید

که به تغییرات کیفی یا کمی دارایی زیستی می انجامد.

*دارایی زیستی عبارت است از حیوان یا گیاه زنده.

*تولید کشاورزی عبارت است از محصول برداشت شده از داراییهای زیستی واحد تجاری.

*گروهی از داراییهای زیستی عبارت است از مجموعه حیوانات یا گیاهان زنده مشابه.

*برداشت عبارت است از جداسازی تولید کشاورزی از دارایی زیستی یا پایان دادن به فرایند زندگی دارایی زیستی.

*دارایی زیستی مولد عبارت است از یک دارایی که به قصد تولید مثل،اصلاح نژاد و یا تولید کشاورزی،با حفظ حیات

بیش از یک سال را دارد.

دارایی زیستی غیرمولدبه طبقه ای از دارایی زیستی گفته میشود که واجد شرایط تعیین شده برای داراییهای زیستی مولد نیست.

۶ . فعالیت کشاورزی شامل انواع گوناگونی مانند پرورش احشام،درختکاری،کاشت گیاهان یکساله یا چند ساله،زراعت،کاشت درختان میوه و نهالستان،پرورش گل و پرورش آبزیان است.برخی ویژگی های مشترک این فعالیتها به شرح زیر می باشد:

 • قابلیت تغییر:حیوانات و گیاهان زنده به صورت
 • تغییر:مجموعه فعالیتهایی که از طریق بهینه سازی و ایجاد شرایط لازم(ازقبیل سطوح تغذیه،رطوبت،درجه حرارت،کود و نور)فرایند دگردیسی را تسهیل می کند.چنین مدیریتی فعالیت
 • و رودخانه ها و قطع درختان جنگلی بدون انجام وظایف احیاء)فعالیت کشاورزی نیست، و
 • اندازه گیری تغییر:
 • (برای مثال،تولید مثل،وزن،ابعاد حجمی،طول یا قطر الیاف و تعداد جوانه)ناشی از دگردیسی به عنوان شاخص های فعالیت معمول مدیریت،اندازه گیری و نظارت می شود.
 • ۷ .دگردیسی به یکی از
 • یا گیاه)یا تولید مثل(تکثیر حیوان یا گیاه زنده)
 • تولید محصول کشاورزی از قبیل برگ چای،پشم،شیر.

۸ .داراییهای زیستی غیر مولد اقلامی هستند که به عنوان تولید کشاورزی برداشت می شوند یا به عنوان داراییهای زیستی به فروش می رسند.دامهای گوشتی،دامهای آماده فروش،ماهی پرورشی،غلات در جریان رشد از قبیل ذرت و گندم،و درختان

مولد از جمله شامل اقلامی مانند دامهای شیری،تاکستانها،درختان میوه و مرغ های تخم گذار است

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

تعاریف عمومی

 1. اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر به کار رفته است

بازار فعال    عبارت است از بازاری که کلیه

م مبادله شده در بازار متجانس هستند.

ب:معمولاً خریداران و فروشندگان مایل در هر زمان وجود دارند.

ج:قیمتها برای عموم قابل دسترسی است.

مبلغ دفتری   مبلغی است که دارایی به آن مبلغ در

 

در معامله ای حقیقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله یا یک بدهی را تسویه کنند.

 1. در این استاندارد ،اقلام متجانس به مجموعه ای از اقلام نظیر لبنیات،غلات ،دانه روغنی،میوه و تره بار،گل،دام،طیور،ماهیها و آبزیان و … اطلاق می شود که به واسطه خصوصیات همانند،قابل گروه بندی است.
 2. ارزش

در مزرعه معادل با قیمت همان گله در بازار مربوط پس از کسر

است.

 1. واحد تجاری باید دارایی زیستی یا تولید کشاورزی را فقط زمانی شناسایی کند که :

الف. کنترل دارایی رادر نتیجه رویدادهای گذشته بدست                                                                                                                                                       اورده باشد

ب . جریان

تجاری محتمل باشد ،و

ج . ارزش منصفانه یا بهای تمام شده دارایی به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری باشد .

۱۳ . دارایی زیستی مولد بر مبنای بهای تمام شده پس از کسر استهلاک وکاهش ارزش انباشته یا مبلغ تجدید ارزیابی به عنوان نحوه عمل مجاز جایگزین ، منطبق با الزامات استاندارد

حسابداری با عنوان “حسابداری دارایی ثابت مشهود” شناسایی و گزارش گردد .

 1. به استثنای دارایی زیستی غیر مولد خریداری شده که تنها درزمان شناخت اولیه به بهای تمام شده شناسایی گردد ،داراییهای زبستی

به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج براوردی زمان فرئش اندازه

نمیتوان  ارزش منصفانه را به گونهای اتکا پذیر اندازه گیری کرد .

 1. تولید کشاورزی باید در زمان برداشت به ارزش منصفانه پس از کسر براوردی زمان فروش اندازهگیری شود . ارزش تعیین شده مزبور هنگام به کار گیری استاندارد حسابداری با عنوان “

دیگری بهای تمام شده محصول محسوب می گردد .

 1. مخارج زمان فروش شامل حق الزحمه پرداختی به واسطه ها مالیت وعوارض مربوط میباشد .
 2. تعیین ارزش منصفانه برای دارایی زیستی غیر مولد یا تولید کشاورزی می تواند از طریق

حیب سن نژاد ،تسهیل گردد . و احد تجاری ان دسته از خاصه هایی را انتخاب می کند که در بازار به عنواو مبانی قیمت گذاری دارایی استفاده میشود .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

. واحد ها

غیر زیستی غیر مولدیا تولیدکشاورزی خود رادر اینده بفروشند .

 1. در صورتی کهبازار فعالی برای دارایی زیستی غیر مولذیا تولید کشاورزی وجود داشته باشد ، مظنه بازار مبنای مناسبی برای تعیین

استفاده می

انتخاب خواهد کرد که انتظار دارد از ان استفاده کند .

 1. در صورتی که مه بازار فعالی وجود نداشته باشد واحد تجاری از چند مورد زیربه شرط دسترسی به ارزش منصفانهاستفاده می کند :

الف . قیمتهای تضمینی اعلام شده توسط دولت آخرین قیمت معامله در بازار . مشروط بر اینکه در فاصله زمانی بین تاربخ آن معامله و تازیخ ترازنامه تغببر قابل ملاحظه ای نشده باشد .

ج . قیمت هایی بازار دارایی مشابه با درنظر گرفتن تعدیل

تعدیلاتی که تفاوتها را منعکس می کند.

د . معیار ها ی خاص مانند ارزش میوه براساس جعبه

ارزش گله گوشتی بر حسب کیلوگرم گوشت.

 • در برخی موارد منابع اطلعاتی دربند ۲۰ ممکن است بیانگر نتایج متفاوت برای تعیین ارزش منصفانه دارایی های
 • ۲۲بعضی اوقات ممکن است بهای تمام شده :به ارزش منصفانه نزدیک باشد بهویژه درمواقعی که:

الف .  از زمان تحمل بهای تمام شده اولیه دگردیسی کمی صورت

دگردیسی زیستی تاثیر با اهمیتی بر قیمت داشته باشد  .

درامد ها وهزینه ها ناشی از اندازخگیری به ارزش منصفانه .

۲۳ درامد

فروش و نیز درامد یا هزینه از تغییر در ارزش منصفانه پس

مولد  باید در سودو زیان دوره وقوع منظور شود  .

۲۴ درامد ممکن است در زمان شناخت اولیه یک دارایی زیستی غیر مولد ایجاد شود . باتوجه به اینکه دارایی زیستی غیر مولد  خریداری شده درزمان شناخت اولیه  به بهای

از شناخت اولیه مربوط به مواردی غیراز خرید میباشد که از جمله میتوان به تولد یک گوساله گوشتی اشاره کرد

۲۵ درامد یا هزینه ناشی از شناخت اولیه تولید کشاورزی به ارزش منصفانه پس ازکسر

وقوع منظور شود.

۲۶ این پیش فرض وجود دارد که ارزش منصفانه دارایی زیستی غیر مولد را می توان به گونه ای اتکا پذیر اندازه گیری کرد.

۲۷ واحد تجاری که دریک مقطع دارایی زیستی غیر مولد را برمبنایی ارزش منصفانه پس ازکسر براوردی زمان فروش اندازه

گیری  دارایی یاد شده برهمین مینا ادامه می دهد .

۲۸ در تمامی موارد واحد تجاری تولید کشاورزی رادر زمان برداشت ، به ارزش منصفانه  پس ازکسر براوردی زمان فروش اندازه گیری

تواند به گونه ای اتکا پذیر اندازه گیری شود  .

۲۹ واحد تجاری درتعیین بهای تمام شده وکاهش ارزش تولید کشاورزی پس

مواد وکالا رابکار می گیرد .

کمکهای بلا عوض دولت

۳۰ نحوه عمل حسابداری کمکهای بالا عوض دولت مربوط به دارایی های زیستی تابع الزامات

دارایی توسط دولت به عنوان کمکهای بلا عوض در اختیار واحد تجاری قرار می گیرد ، کمکهای

یی زیستی پس از کسر مخارج براوردی زمان فروش  در زمان شناخت اولیه است . نحوه عمل در مورد تغییرات ارزش

ولیه تابع رویه مندرج دربند ۲۳این استاندارد است .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

۳۱ واحد تجاری

باید مبلغ دفتری داراییهای زیستی مولد و غیر مولد خود را به صورت جداگانه در ترازنامه ارائه

دوره جاری ایجاد شده است در صورت سود و زیان افشا کند:

الف . جمع درامدها یا هزینه  هاناشی از شناخت اولیه تولید

کشاورزی.

ب . جمع درامدها یا هزینه  هاناشی از شناخت اولیه و تغییرات

در ارزش منصفانه پس از کسر مخارج براوردی زمان فروش

داراییهای زیستی غیر مولد.

ج. سود یا زیان ناشی از فروش تولید کشاورزی و داراییهای

زیستی غیر مولد با ارئه فروش و بهای تمام شده انتسابی

آن.

۳۳ . واحد تجاری باید اطلاعات تشریحی یا کمی زیر رادر

صورتهای مالی افشا کند

الف .

گروه از داراییهای زیستی غیر مولد در

پایان دوره مالی .

ج . مبالغ دفتری ومقادیر داراییهای زیستی مولد به

تفکیک در جریان رشد ودرحال بهره برداری .

۳۴ واحد تجاری باید روشها و مفروضات عمده به کار

 

غیر مولد را افشا کند.

۳۵ واحد تجاری باید مقدار و ارزش منصفانه پس از کسر

مخارج براوردی زمان فروش تولید کشاورزی برداشت شده

طی دوره که در زمان برداشت تعیین گردیده است را افشا

کند.

۳۶ واحدهای تجاری باید موارد زیر را افشا کنند:

الف. مبالغ دفتری دارایی زیستی که در رابطه با

 

محدودیت وجود دارد و یا در وثیقه بدهیها قرار گرفته است.

ب. تعهدات مربوط به توسعه یا تحصیل داراییهای زیستی مولد .

۳۷ واحد تجاری باید صورت تطبیقی از تغییرات مبالغ دفتری

و داراییهای زیستی غیر مولد در ابتدا و انتهای دوره را ارائه

کند.درج اطلاعات مقایسه ای ضروری نیست.این صورت تطبیق

باید شامل موارد زیر باشد:

الف. درآمدها یا هزینه های ناشی از تغییرات در ارزش

منصفانه پس از کسر مخارج براوردی زمان فروش.

ب. افزایش ناشی از خرید.

ج. کاهش ناشی از فروش.

د. کاهش ناشی از برداشت.

و. سایر تغییرات

۳۸ سایر الزامات افشای مربوط به داراییهای زیستی مولد

بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۱۱ با عنوان حسابداری

اغلب در معرض مخاطرات جوی،بیماریها و      سایر مخاطرات طبیعی است.اگر رویدادی واقع شود که به لحاظ اندازه،

جاری مفید باشد.ماهیت و مبلغ درآمد و هزینه مربوط طبق استاندارد حسابداری شماره ۶ با عنوان گزارش عملکرد  مالی افشا می شود.وقوع بیماری ویروسی مهلک،خشکسالی،

سیل یا سرمای شدید و هجوم حشرات نمونه های بارزی از این موضوع هستند.

۴۰ در

.واحد تجاری در پایان دوره مالی باید در خصوص این داراییها موارد زیر را افشا کند: الف. شرحی از داراییهای زیستی غیر مولد.

ب. تشریح دلایل عدم امکان اندازه گیری به ارزش منصفانه به گونه ای اتکا پذیر.

ج. در صورت

و کاهش ارزش انباشته در ابتدا و پایان دوره.

۴۱ در صورتی که ارزش منصفانه داراییهای زیستی غیر مولد که قبلاً به بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته

موارد زیر را در خصوص این داراییها افشا کند: الف. شرحی از داراییهای زیستی غیر مولد.

ب. تشریح این که چرا ارزش منصفانه به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری شده است.

ج. آثار تغییر مبنای اندازه گیری.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

   تاریخ اجرا

 1. الزامات این استاندارد حسابداری در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره

لازم الاجرا است.

مطابقت با استانداردهای بین المللی حسابداری

۴۳ به استثنای موارد زیر،با اجرای الزامات این استاندارد،مفاد استاندارد شماره بین المللی حسابداری شماره ۴۱ با عنوان کشاورزی نیز رعایت می شود:

الف. بر اساس استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۴۱ به عنوان کشاورزی،کلیه داراییهای زیستی باید به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج براوردی زمان

استاندارد با توجه به شرایط محیطی کشور و نبود بازار فعال برای داراییهای زیستی مولد،این داراییها به بهای تمام شده طبق استاندارد حسابداری شماره

گیری می شود.

ب. طبق استاندارد بین المللی شماره ۴۱ با عنوان کشاورزی،کمک بلاعوض دولتی مربوط به داراییهای زیستی مولد که به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج براوردی زمان فروش شناسایی میشود در صورتی که آن کمک مشروط نباشد در زمان قابلیت وصول و در صورتی که مشروط باشد در زمان احراز شرایط مقرر

داراییهای زیستی مولد طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۰ با عنوان کمکهای بلاعوض دولت شناسایی شود.

اصلاحات سایر استانداردهای حسابداری

این استاندارد،استانداردهای حسابداری موجود را به شرح زیر اصلاح میکند.برای سهولت تشخیص اصلاحات،متون جدید در زمینه آرم دار ارائه می شود و روی متون حذف شده خط کشیده می شود.

اصلاحات استاندارد حسابداری شماره

استاندارد بند ۲ استاندارد حسابداری شماره ۸ را به شرح زیر اصلاح می کند.

 1. این استاندارد،نحوه ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد وکالا را در صورتهای مالی تشریح می کند و موارد

ریان پیشرفت پیمانهای بلند مدت

ب. ابزارهای مالی پیچیده.

ج. موجودی گله های دام،تولید کشاورزی،محصولات جنگلی و معدنی در مواردی که این اقلام در صنایع

حسابداری شماره ۱۱ با عنوان “حسابداری دارایی ثابت مشهود”این استاندارد بند ۳ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ را به شرح زیر اصلاح میکند.

 1. این استانداردنحوه حسابداری
 2. حق امتیازمعادن، اکتشاف واستخراج مواد معدنی ونفت ،گاز طبیعی وسایر منبع مشابهی که احیا شونده

یا داراییهامورد استفاده قرارگیرد ، ولی ازفعالیتها یا داراییها مورد استفاده مزبور قابل تفکیک نباشد ، الزامات این استاندارد در مورد آن کاربرد دارد.

 1. اصلاحات استاندارد حسابداری شماره ۳ باعنوان “درآمد عملیاتی

شماره ۳ را به شرح زیر اصلاح می کند.

 1. در این استاندارد درآمد عملیاتی حاصل از موارد زیر مطرح نمی شود:

الف. سود سهام حاصل از سرمایه گذاریهایی که به روش ارزش ویژه به حساب گرفته می شود

ب. پیمانهای بلند مدت

ج. قراردادهای اجاره

د. کمکهای بلاعوض و سایر کمکهای مشابه دولتی

خ. قراردادهای بیمه در شرکتهای بیمه

و. استخراج مواد معدنی

ح. تغییر ارزش

سرمایه گذاری در املاک در واحد تجاری که به خرید و فروش اشتغال دارند.

 

 

فهرست‌ مندرجات‌

 

 

     شماره‌ بند   .

 

 • دامنه‌ کاربرد
 • تعاریف
 • – تعاریف‌ مرتبط‌ با کشاورزی‌
 • – تعاریف‌ عمومی‌
 • شناخت‌ و اندازه‌گیری‌
 • درآمدها و هزینه‌های‌ ناشی‌ از اندازه‌گیری‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌
 • عدم‌ امکان‌ اندازه‌گیری‌ ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونه‌ای‌ اتکا پذیر
 • کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌
 • با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌
 • اصلاحات‌ سایر استانداردهای‌ حسابداری‌
 • پیوست‌ شماره‌ ۱ :   نمونه‌ صورتهای‌ مالی‌
 • پیوست‌ شماره‌ ۲ :   مبانی‌ نتیجه‌گیری‌

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۶

فعالیتهای‌ کشاورزی‌

این‌ استاندارد باید باتوجه‌ به‌  ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌ ”

مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود.

دامنه‌ کاربرد

۱ .    کاربرد این‌ استاندارد در حسابداری‌ موارد زیر الزامی‌است‌، مشروط‌ بر اینکه‌ به‌ فعالیت‌ کشاورزی‌ مربوط‌

کشاورزی‌ در زمان‌ برداشت‌.

۲ . این‌ استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد :

الف‌. زمین‌ مربوط‌ به‌ فعالیت‌ کشاورزی‌ (به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۱ با عنوان‌ حسابداری‌

داراییهای‌ نامشهود   مراجعه‌ شود).

 

۳ . این‌ استاندارد در مورد تولید کشاورزی‌، یعنی‌ محصول‌ برداشت‌ شده‌ از داراییهای‌ زیستی‌ واحد تجاری‌، تنها در زمان‌ برداشت‌، کاربرد دارد. بعد از زمان‌ برداشت‌، تولید کشاورزی‌ تابع‌ الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۸  با عنوان‌ حسابداری‌ موجودی‌  مواد و کالا   یا سایر

در این‌ استاندارد  در تعریف‌ فعالیت‌ کشاورزی‌ قرار نمی‌گیرد.

 

۴ . جدول‌ زیر نشان دهنده‌ نمونه‌هایی‌ از داراییهای‌ زیستی‌، تولیدات‌ کشاورزی‌ و محصولاتی‌ است‌ که‌ از فراوری‌ پس‌ از برداشت‌ حاصل‌ می‌شود :

داراییهای‌ زیستی‌تولیدات‌ کشاورزی‌محصولات‌ فراوری‌ شده‌ بعد از برداشت‌
گوسفندپشم‌نخ ،  فرش‌
گله‌ شیری‌شیرپنیر
گوساله‌گوشت‌سوسیس‌
مرغ‌ تخم‌گذارتخم‌ مرغ‌محصولات‌ غذایی‌
ماهی‌گوشت‌کنسرو ماهی‌
تاکستان‌انگورسرکـه‌
درخت‌ سیب‌سیب‌کمپوت‌
گیاهان‌پنبـه‌نخ‌ ،  پارچه‌
نیشکرشکر
بوته‌ چای‌برگ‌ چای‌چای‌ خشک‌
درختان‌ جنگل‌ مصنوعی‌تنه‌ درخت‌الوار

 

تعاریف‌

تعاریف‌ مرتبط‌ با کشاورزی‌

۵  . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ شده‌ زیر به‌ کار رفته‌ است‌ :

 • فعالیت‌ کشاورزی‌ عبارت‌ است‌ از مدیریت‌ بر دگردیسی‌ داراییهای‌ زیستی‌ برای‌ فروش‌، تبدیل‌ به‌ تولید کشاورزی‌ یا افزایش‌ داراییهای‌ زیستی‌.
 • دگردیسی‌ شامل‌ فرایندهای‌ رشد، تحلیل‌، تولید و تولید مثل‌ است‌ که‌ به‌ تغییرات‌ کیفی‌ یا کمّی‌ دارایی‌ زیستی‌ می‌انجامد.

دارایی‌ زیستی‌   عبارت‌ است‌ از حیوان‌ یا گیاه‌ زنده‌.

 • تولید کشاورزی‌ عبارت‌ است‌ از محصول‌ برداشت‌ شده‌ از داراییهای‌ زیستی‌ واحد تجاری‌.
 • گروهی‌ از داراییهای‌ زیستی‌    عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ حیوانات‌ یا گیاهان‌ زنده‌ مشابه‌.
 • برداشت‌  عبارت‌ است‌ از جداسازی‌ تولید
 • ، نگهداری‌ می‌شود و قابلیت‌ برداشت‌ در بیش‌ از یک‌ سال‌ را دارد .
 • دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد به‌ طبقه‌ای‌ از داراییهای‌ زیستی‌ گفته‌ می‌شود که‌ واجد شرایط‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد نیست‌.

۶ . فعالیت‌ کشاورزی‌ شامل‌ انواع‌

.  برخی‌ ویژگیهای‌ مشترک‌ این‌ فعالیتها به‌ شرح‌ زیر می‌باشد :

الف‌. قابلیت‌ تغییر .  حیوانات‌ و گیاهان‌ زنده‌ به‌صورت‌ بالقوه‌ توانایی‌ دگردیسی‌ زیستی‌ دارند،

ب‌ .  مدیریت‌ تغییر .   مجموعه‌ فعالیتهایی‌ که‌ از طریق‌ بهینه‌سازی‌ و ایجاد

از منابعی‌ که‌ مدیریت‌ نمی‌شود (از قبیل‌ ماهیگیری‌ در دریاها و رودخانه‌ها و قطع‌ درختان‌ جنگلی‌ بدون‌ انجام‌ وظایف‌ احیاء) فعالیت‌ کشاورزی‌ نیست‌، و

ج‌ . اندازه‌گیری‌ تغییر .  تغییرات‌ کیفی‌ (برای‌ مثال‌، اصلاح‌نژاد، درجه‌

شاخصهای‌ فعالیت‌ معمول‌ مدیریت‌، اندازه‌گیری‌ و نظارت‌ می‌شود.

 

۷ . دگردیسی‌ به‌ یکی‌

دارایی‌ از طریق‌ رشد  (افزایش‌ کمی‌ و کیفی‌ حیوان‌ یا گیاه‌)، تحلیل‌ (کاهش‌ در کمیت‌ یا  افت‌ کیفیت‌ حیوان‌ یا گیاه‌) یاتولید مثل‌ (تکثیر حیوان‌ یا گیاه‌ زنده‌) یا

ب‌ .  تولید محصول‌ کشاورزی‌ از قبیل‌ برگ‌ چای‌، پشم‌ و شیر.

۸ . داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد اقلامی‌ هستند که‌ به‌ عنوان‌ تولید کشاورزی‌ برداشت‌ می‌شوند یا به‌ عنوان‌ داراییهای‌

.  داراییهای‌ زیستی‌ مولد از جمله‌ شامل‌ اقلامی‌ مانند دامهای‌ شیری‌،  تاکستانها،  درختان‌ میوه‌ و مرغهای‌ تخم‌گذار است‌.

تعاریف‌ عمومی‌

۹  .    اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر به‌ کار رفته‌ است‌ :

بازار فعال‌    عبارت‌ است‌ از بازاری‌ که‌ کلیه‌ شرایط‌ زیر را دارد :

الف‌.   اقلام‌ مبادله‌ شده‌ در بازار متجانس‌ هستند،

ب‌ .  معمولاً خریداران‌ و فروشندگان‌ مایل‌ در هر زمان‌ وجود دارند، و

ج‌ .  قیمتها برای‌ عموم‌ قابل‌ دسترسی‌ است‌.

مبلغ‌ دفتری‌  مبلغی‌ است‌ که‌ دارایی‌ به‌ آن‌ مبلغ‌ در ترازنامه‌ منعکس‌ می‌شود.

ارزش‌ منصفانه‌

شرایط‌ عادی‌ ،  یک‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با یکدیگر مبادله‌ یا یک‌ بدهی‌ را تسویه‌ کنند.

 

 1. در این‌ استاندارد،  اقلام‌ متجانس‌ به‌ مجموعه‌ای‌ از اقلام‌ نظیر لبنیات‌،  غلات‌،  دانه‌های‌ روغنی‌، میوه‌ و تره‌بار، گل‌، دام‌، طیور،  ماهیها و آبزیان‌ و  … اطلاق می‌شود که‌ به‌ واسطه‌ خصوصیات‌ همانند، قابل‌ گروه‌بندی‌ است‌.
 2. ارزش‌ منصفانه‌ یک‌ دارایی‌ مبتنی‌ بر

آن‌ بازار است‌.

شناخت‌ و اندازه‌گیری‌

۱۲ .    واحد تجاری‌ باید دارایی‌ زیستی‌ یا تولید کشاورزی‌ را فقط‌ زمانی‌ شناسایی‌ کند که‌ :

الف‌.   کنترل‌ دارایی‌ را در نتیجه‌ رویدادهای‌ گذشته‌ بدست‌ آورده‌ باشد ،

ب‌ .    جریان‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌

ج‌ .    ارزش‌ منصفانه‌ یا بهای‌ تمام‌ شده‌ دارایی‌ به‌گونه‌ای‌ اتکاپذیر قابل‌ اندازه‌گیری‌ باشد.

۱۳ .   دارایی‌ زیستی‌ مولد باید برمبنای‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ پس‌ از کسر استهلاک‌ انباشته‌ و کاهش‌ ارزش‌ انباشته‌ یا مبلغ‌ تجدید ارزیابی‌ ،  به‌ عنوان‌ نحوه‌ عمل‌ مجاز جایگزین‌ ،  منطبق‌ با  الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۱  با عنوان‌ ” حسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود ”  شناسایی‌ و گزارش‌ شود.

۱۴ .  به‌  استثنای‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد خریداری‌ شده‌ که‌ تنها در زمان‌ شناخت‌ اولیه‌ به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ شناسایی‌ می‌شود ،  داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد باید در شناخت‌ اولیه‌ و در تاریخ‌

اندازه‌گیری‌ شود بجز در مورد توضیح‌ داده‌ شده‌ در بند ۲۶  که‌ نمی‌توان‌ ارزش‌ منصفانه‌ را به‌  گونه‌ای‌ اتکا  پذیر اندازه‌گیری‌ کرد.

۱۵ .  تولید کشاورزی‌ باید در زمان‌ برداشت‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از کسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ شود. ارزش‌

کالا ” یا استاندارد حسابداری‌ دیگری‌ ، بهای‌ تمام‌ شده‌ آن‌ محصول‌ محسوب‌ می‌شود.

 1. مخارج‌ زمان‌ فروش‌ شامل‌ حق‌الزحمه‌ پرداختی‌ به‌ واسطه‌ها،  مالیات‌ و عوارض‌ مربوط‌ می‌باشد.
 2. تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ برای‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد یا تولید کشاورزی‌ می‌تواند از طریق‌ گروه‌بنـدی‌ بر اساس‌ خاصه‌های‌ بارز آنها، برای‌ مثال‌، بر حسب‌ سن‌ یا نژاد، تسهیل‌ گردد. واحد تجاری‌، آن‌ دسته‌ از خاصه‌هایی‌ را انتخاب‌ می‌کند که‌ در بازار به‌ عنوان‌ مبانی‌ قیمت‌گذاری‌ دارایی‌ استفاده‌ می‌شود.
 3. واحدهای‌ تجاری‌ غالباً قراردادهایی‌ منعقد می‌کنند که‌ به‌ موجب‌ آنها داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد یا تولید کشاورزی‌ خود را درآینده‌ بفروشند. قیمتهای‌ قرارداد برای‌ تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ الزاماً  مربوط‌ نیست‌، زیرا  ارزش‌ منصفانه‌ منعکس‌کننده‌ ارزش‌ در بازار جاری‌ است‌ که‌ در آن‌

برخی‌ موارد، قرارداد فروش‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد یا تولید کشاورزی‌ ممکن‌ است‌ قراردادی‌ زیانبار باشد. در این‌ صورت‌ زیان‌ ناشی‌ از قرارداد یعنی‌ مازاد مخارج‌ اجتناب‌ناپذیر ایفای‌ تعهدات‌ مربوط‌ به‌ قرارداد نسبت‌ به‌ منافع‌ حاصل‌ از آن‌، به‌ عنوان‌ ذخیره‌ شناسایی‌ می‌شود.

 1. در صورتی‌ که‌ بازار فعالی‌ برای‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد یا تولید کشاورزی‌ وجود داشته‌ باشد، مظنّه‌ بازار

به‌ دو بازار فعال‌ دسترسی‌ داشته‌ باشد، قیمت‌ موجود در بازاری‌ را انتخاب‌ خواهد کرد که‌ انتظار دارد از آن‌ استفاده‌ کند.

 1. در صورتی‌ که‌ بازار فعالی‌ وجود نداشته‌ باشد، واحد تجاری‌ از یک‌ یا چند مورد زیر،
  به‌ شرط‌ دسترسی‌، برای‌ تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ استفاده‌ می‌کند :

 متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

الف‌.  قیمتهای‌ تضمینی‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ دولت‌،

ب‌ .  آخرین‌ قیمت‌ معامله‌ در بازار، مشروط‌ بر این‌ که‌ در فاصله‌ زمانی‌ بین‌ تاریخ‌ آن‌ معامله‌ و تاریخ‌ ترازنامه‌ تغییر قابل‌ ملاحظه‌ای‌ در شرایط‌ اقتصادی‌ رخ‌ نداده‌ باشد،

ج‌ . قیمتهای‌ بازار داراییهای‌ مشابه‌ با در نظر گرفتن‌ تعدیلاتی‌ که‌ تفاوتها را منعکس‌ می‌کند،  و

د . معیارهای‌ خاص‌ مانند ارزش‌ میوه‌ براساس‌ جعبه‌ و ارزش‌ گله‌ گوشتی‌ بر حسب‌ کیلوگرم‌ گوشت‌.

 1. در برخی‌ موارد، منابع‌ اطلاعاتی‌

ارزش‌ منصفانه‌،  از میان‌ دامنه‌ای‌ از براوردهای‌ منطقی‌ نسبتاً نزدیک‌ به‌ هم‌،  در نظر می‌گیرد.

 1. بعضی‌اوقات‌ ممکن‌ است‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ نزدیک‌ باشد، به‌ ویژه‌ در مواقعی‌ که‌ :

الف‌. از زمان‌ تحمل‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ اولیه‌،  دگردیسی‌ زیستی‌ کمی‌ صورت‌ گرفته‌ باشد، یا

ب‌ .  انتظار نرود دگردیسی‌ زیستی‌ تأثیر با اهمیتی‌ بر قیمت‌ داشته‌ باشد.

درآمدها و هزینه‌های‌ ناشی‌ از اندازه‌گیری‌ به‌ارزش‌ منصفانه‌

۲۳ .  درآمد ناشی‌ از شناخت‌ اولیه‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از کسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ و نیز درآمد یا

براوردی‌ زمان‌ فروش‌ دارایی‌ زیستی‌ غیرمولد ، باید در سود و زیان‌ دوره‌ وقوع‌ منظور شود.

 1. درآمد ممکن‌ است‌ در زمان‌ شناخت‌ اولیه‌ یک‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد ایجاد شود. باتوجه‌ به‌ اینکه‌ داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد خریداری‌ شده‌ در زمان‌ شناخت‌ اولیه‌ به‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ شناسایی‌ می‌شود، بنابراین‌ درآمد ناشی‌ از شناخت‌ اولیه‌،  مربوط‌ به‌ مواردی‌ غیر از خرید می‌باشد که‌ از جمله‌ می‌توان‌ به‌ تولد یک‌ گوساله‌ گوشتی‌ اشاره‌ کرد.
 2. دوره‌ وقوع‌ منظور شود.

عدم‌ امکان‌ اندازه‌گیری‌ ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونه‌ای‌ اتکا پذیر

 1. این‌ پیش‌ فرض‌ وجود دارد که‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد را می‌توان‌ به‌ گونه‌ای‌ اتکا پذیر اندازه‌گیری‌ کرد. به‌ هر حال‌ پیش‌ فرض‌ یاد شده‌ تنها در شناخت‌ اولیه‌ دارایی‌ زیستی‌

دارایی‌ را به‌ گونه‌ای‌ اتکا پذیر اندازه‌گیری‌ کرد، واحد تجاری‌ باید آن‌ را به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌  از  کسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ کند.

 1. واحد تجاری‌ که‌ در یک‌ مقطع‌ دارایی‌ زیستی‌ غیر مولد را بر مبنای‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از کسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ کرده‌ باشد، تا زمان‌ حذف‌ یا واگذاری‌، اندازه‌گیری‌ دارایی‌ یاد شده‌ را بر همین‌ مبنا ادامه‌ می‌دهد.
 2. در تمامی‌ موارد،  واحد تجاری‌ تولید کشاورزی‌ را در زمان‌ برداشت‌، به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از کسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌

منصفانه‌ تولید کشاورزی‌ در زمان‌ برداشت‌ همواره‌ می‌تواند به‌گونه‌ای‌ اتکا پذیر اندازه‌گیری‌ شود.

 1. واحد تجاری‌ در تعیین‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ و کاهش‌ ارزش‌ تولید کشاورزی‌ پس‌ از برداشت‌،
 2. کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌
 3. کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ مربوط‌ به‌ داراییهای‌ زیستی‌، تابع‌ الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌  ۱۰  با عنوان‌
 4. دارایی‌ زیستی‌ پس‌ از کسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ در زمان‌ شناخت‌ اولیه‌
 5. راییهای‌ زیستی‌ غیر مولد پس‌ از شناخت‌ اولیه‌ تابع‌ رویه‌ مندرج‌ در بند ۲۳ این‌ استاندارد است‌.

افشـا

 1. واحد تجاری‌ باید مبلغ‌ دفتری‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد و غیر مولد خود را به‌صورت‌ جداگانه‌ در ترازنامه‌ ارائه‌ کنـد.
 2. واحد تجاری‌ باید موارد زیر را که‌ در دوره‌ جاری‌ ایجاد شده‌ است‌ در صورت‌ سود و زیان‌ افشا کند :

الف‌.   جمع‌ درآمدها یا هزینه‌های‌ ناشی‌ از شناخت‌ اولیه‌ تولید کشاورزی‌ ،

ب‌ .  جمع‌ درآمدها یا هزینه‌های‌ ناشی‌ از شناخت‌ اولیه‌ و تغییرات‌ در ارزش‌

 

 1. واحد تجاری‌ باید اطلاعات‌ تشریحی‌ یا کمی‌ زیر را در صورتهای‌ مالی‌ افشا کند :

الف‌ .  ماهیت‌ فعالیتهای‌ مرتبط‌ با هر گروه‌ از داراییهای‌ زیستی‌ ،

ب‌ .  مقادیر هر گروه‌ از داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد در پایان‌ دوره‌ مالی‌ ، و

ج‌ .  مبالغ‌ دفتری‌ و مقادیر داراییهای‌ زیستی‌ مولد به‌تفکیک‌ در جریان‌ رشد (مثلاً نابالغ‌)  و در حال‌ بهره‌برداری‌ (مثلاً  بالغ‌) .

 

و هر گروه‌ از داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد را افشا کند.

 1. واحد تجاری‌ باید مقدار و ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از کسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ تولید کشاورزی‌ برداشت‌ شده‌ طی‌ دوره‌ که‌ در زمان‌ برداشت‌ تعیین‌ گردیده‌ است‌ را  افشا کند.
 2. واحد تجاری‌ باید موارد زیر را افشا کند :

الف‌.   مبالغ‌ دفتری‌ داراییهای‌ زیستی‌ که‌ در رابطه‌ با مالکیت‌ آنها محدودیت‌ وجود دارد و یا در وثیقه‌ بدهیها قرار گرفته‌ است‌ ، و

ب‌ .  تعهدات‌ مربوط‌ به‌ توسعه‌ یا تحصیل‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد.

 

 1. واحد تجاری‌ باید صورت‌ تطبیقی‌ از تغییرات‌ مبالغ‌ دفتری‌
 2. یا هزینه‌های‌ ناشی‌ از تغییرات‌ در ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از کسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش،

ب‌ .  افزایشهای‌ ناشی‌ از خرید،

ج‌ .  کاهشهای‌ ناشی‌ از فروش،

د .  کاهشهای‌ ناشی‌ از برداشت‌، و

ﻫ  .  سایر تغییرات‌.

۳۸ .    سایرالزامات‌ افشای‌ مربوط‌ به‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد براساس‌استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۱ با عنوان‌  حسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود   خواهد بود.

 1. فعالیت‌ کشاورزی‌ اغلب‌ در معرض‌ مخاطرات‌ جوی‌،  بیماریها و

عملکرد واحد تجاری‌

مالی‌   افشا می‌شود.  وقوع‌ بیماری‌ ویروسی‌ مهلک‌، سیل‌، خشکسالی‌ یا سرمای‌ شدید و هجوم‌ حشرات‌ نمونه‌های‌ بارزی‌ از این‌ موضوع‌ هستند.

 1. در مواردی‌ که‌ اندازه‌ گیری‌ ارزش‌ منصفانه‌ داراییهای‌
 2. ع‌ شود به‌ بند ۲۶) واحد تجاری‌ در پایان‌ دوره‌ مالی‌ باید درخصوص‌ این‌ داراییها موارد زیر را افشا کند :

الف‌ .  شرحی‌ از داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد ،

ب‌ .  تشریح‌ دلایل‌ عدم‌ امکان‌ اندازه‌گیری‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونه‌ای‌ اتکا پذیر ،

ج‌ .  درصورت‌ امکان‌، دامنه‌ براوردهایی‌ که‌ به‌ احتمال‌زیاد ارزش‌ منصفانه‌ در آن‌ قرار می‌گیرد ،  و

د .  مبلغ‌ دفتری‌ ناخالص‌ و کاهش‌ ارزش‌ انباشته‌ در ابتدا و پایان‌ دوره‌.

است‌ طی‌ دوره‌ جاری‌ به‌ گونه‌ای‌ اتکا پذیر قابل‌ اندازه‌گیری‌ باشد،  واحد تجاری‌ باید موارد زیر را درخصوص‌ این‌ داراییها افشا کند :

الف‌ .  شرحی‌ از داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد ،

ب‌ .  تشریح‌ این‌ که‌ چرا ارزش‌ منصفانه‌ به‌ گونه‌ای‌ اتکا پذیر قابل‌ اندازه‌گیری‌ شده‌ است‌ ، و

ج‌ .  آثار تغییر مبنای‌ اندازه‌گیری‌.

تاریخ‌ اجرا

۴۲ .  الـزامـات‌ ایـن‌ استـانـدارد حسابـداری‌ در مـورد کلیـه‌ صـورتهـای‌ مالی‌ کـه‌ دوره‌ مالـی‌ آن‌ منتهی‌ بــه‌ ۳۰  اسفند ۱۳۸۳  یا پس‌ از آن‌ می‌باشد، لازم‌الاجراست‌.

مطابقت‌ با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌

۴۳ .  به‌ استثنای‌ موارد زیر،  با اجرای‌ الزامات‌ این‌ استاندارد،  مفاد استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ ۴۱  با عنوان‌  کشاورزی‌   نیز

براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ شود،  مگر اینکه‌ تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونـه‌ای‌ اتکاپذیر میسر نباشـد. اما براساس‌ این‌

شماره‌ ۱۱  باعنوان‌  حسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود   اندازه‌گیری‌ می‌شود.

ب‌ .  طبق‌ استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ ۴۱  با عنوان‌  کشاورزی‌، کمک‌ بلاعوض‌ دولتی‌ مربوط‌ به‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد که‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از کسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌

قابلیت‌ وصول‌ و در صورتی‌ که‌ مشروط‌ باشد در زمان‌ احراز شرایط‌ مقرر به‌ عنوان‌ درآمد شناسایی‌ می‌شود

بلاعوض‌ دولت‌   شناسایی‌ می‌شود.

اصلاحات‌ سایر استانداردهای‌ حسابداری‌

 

این‌ استاندارد ،  استانداردهای‌ حسابداری‌ موجود را به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ می‌کند.  برای‌ سهولت‌ تشخیص‌ اصلاحات‌،  متون‌ جدید در زمینه‌ ترام‌دار ارائه‌ می‌شود و روی‌ متون‌ حذف‌ شده‌ خط‌ کشیده‌ می‌شود.

اصلاحات‌ استاندارد

.

۲ . این‌ استاندارد، نحوه‌ ارزشیابی‌ و انعکاس‌ موجودی‌ مواد و کالا  را در صورتهای‌ مالی‌ تشریح‌ می‌کند و موارد زیر را دربر نمی‌گیرد :

 

فروش‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود، و

د . باعنوان‌  ین‌ استاندارد عناوین‌ فرعی‌ زیر و همچنین‌ بند جدید ۲۱  الف‌ را بین‌ بندهای‌ ۲۱  و  ۲۲ به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۸  اضافه‌ می‌کند :

بهای‌ تمام‌

، اکتشاف‌ و

مشهودی‌ در امر توسعـه‌ یا نگهداری‌ فعالیتهـا یا داراییهـای‌   مورد استفاده‌ قرار گیرد،  ولی‌ از فعالیتها یا داراییهای‌ مزبور قابل‌ تفکیک‌ نباشد، الزامات‌ این‌ استاندارد در مورد آن‌ کاربرد دارد.

این‌ استاندارد بند جدید ۷۹  الف‌ را بین‌ بندهای‌ ۷۹  و ۸۰  به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۱ اضافه‌ می‌کند :

 

اصلاحات‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۳  با عنوان‌  ”  درآمد عملیاتی‌  ”

این‌ استاندارد بند ۷  استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۳  را به‌شرح‌ زیر اصلاح‌ می‌کند.

۷ . در این‌ استاندارد  درآمد عملیاتی‌ حاصل‌ از موارد زیر مطرح‌ نمی‌شود :

الف‌.  سود سهام‌ حاصل‌ از سرمایه‌گذاریهایی‌ که‌ به‌ روش‌ ارزش‌ ویژه‌ به‌حساب‌ گرفته‌ می‌شود،

ب‌ .

به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌  ۱۰  با عنوان حسابداری‌ کمکهای‌ بلاعوض‌ دولت‌)،

ﻫ  . قراردادهای‌ بیمه‌ در شرکتهای‌ بیمه،

و  .    ز   .  استخراج‌ مواد معدنی‌ ، و

ح‌ . تغییر ارزش‌ سایر داراییهای‌ جاری‌ از قبیل‌ سرمایه‌گذاریها (در مؤسسات‌ تخصصی‌ سرمایه‌گذاری‌)  یا سرمایه‌گذاری‌ در املاک‌ در واحدهای‌ تجاری‌ که‌ به‌ خرید و فروش‌ املاک‌ اشتغال‌ دارند.
متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

پیوست‌ شماره‌ ۱

نمونه‌ صورتهای‌ مالی‌

 

 

این‌ پیوست‌ به‌منظور آشنایی‌ با نحوه‌ اجرای‌ بعضی‌ از الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۶ تهیه‌ شده‌ است‌ و بخشی‌ از استاندارد محسوب‌ نمی‌شود.

در این‌ پیوست‌ خلاصه‌ اهم‌ رویه‌های‌ حسابداری‌ مربوط‌ به‌ داراییهای‌ زیستی‌ و تولیدات‌ کشاورزی‌ و همچنین‌ نحوه‌ ارائه‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد و غیرمولد و تولیدات‌ کشاورزی‌ در ترازنامه‌ همراه‌ با افشای‌ اطلاعات‌ مرتبط‌ در یادداشتهای‌ توضیحی‌ مشخص‌

به‌ صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ در استانداردهای‌

بخشی‌ از صورتهای‌ مالی‌ است‌ و نباید به‌ عنوان‌ یک‌ مجموعه‌ کامل‌ و جامع‌ درنظر گرفته‌ شود.

 

شرکت‌ نمونه‌

ترازنامه‌

در تاریخ‌  ۲۹  اسفندماه‌ ۲*۱۳

 

داراییهایادداشت۲۹/۱۲/۲*۱۳‌۲۹/۱۲/۱*۱۳‌ بدهیها و حقوق صاحبان‌ سهامیادداشت۲۹/۱۲/۲*۱۳۲۹/۱۲/۱*۱۳
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
 داراییهای‌ جاری‌ : بدهیهای‌ جاری‌ :
 موجودی‌ نقد ۱۰۰ ۸۰ حسابها و اسناد پرداختنی‌ تجاری‌ ۱۵۵ ۱۸۰
 حسابها و اسناد دریافتنی‌ تجاری‌ ۱۵۰ ۶۵ سایر حسابها و اسناد پرداختنی‌ ۱۱۰ ۱۴۰
 سایر حسابها و اسناد دریافتنی‌ ۸۵ ۷۵ پیش‌ دریافتها ۴۰ ۲۵
 داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد ۳۰۰ ۳۳۰ سود سهام‌ پیشنهادی‌ و پرداختنی‌ ۲۵۰ ۲۳۵
 موجودی‌ مواد و کالا ۱۴۵ ۱۸۰ تسهیلات‌ مالی‌ دریافتی‌ ۸۰ ۱۰۰
 سفارشات‌ و پیش‌ پرداختها ۴۵ ۴۰
 جمع‌ داراییهای‌ جاری‌ ۸۲۵ ۷۷۰ جمع‌ بدهیهای‌ جاری‌ ۶۳۵ ۶۸۰
 داراییهای‌ غیر جاری‌ : بدهیهای‌ غیرجاری‌ :
 داراییهای‌ زیستی‌ مولد ۹۰۰ ۸۰۰ حسابها و اسناد پرداختنی‌ بلندمدت‌ ۹۰ ۸۰
 سایر داراییهای‌ ثابت‌ مشهود ۸۱۰ ۹۵۰ تسهیلات‌ مالی‌ دریافتی‌ بلندمدت‌ ۲۳۰ ۱۴۰
 سایر داراییها ۴۵ ۳۰ ۳۲۰ ۲۲۰
 ذخیره‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان‌ ۲۳۵ ۲۰۰
 جمع‌ داراییهای‌ غیرجاری‌ ۷۵۵ر۱۷۸۰ر۱ جمع‌ بدهیهای‌ غیرجاری‌ ۵۵۵ ۴۲۰
 حقوق صاحبان‌ سهام‌ :
 سرمایه‌ (××  سهم‌ ×××  ریالی‌ تمام‌ پرداخت‌شده‌) ۲۰۰ر۱ ۲۰۰ر۱
 اندوخته‌ قانونی‌ ۸۰ ۷۰
 سایر اندوخته‌ها ۳۰ ۳۰
 سود (زیان‌) انباشته‌ ۸۰ ۱۵۰
 جمع‌ حقوق صاحبان‌ سهام‌ ۳۹۰ر۱ ۴۵۰ر۱
 جمع‌ داراییها ۵۸۰ر۲ ۵۵۰ر۲ جمع‌ بدهیها و حقوق صاحبان‌ سهام‌ ۵۸۰ر۲ ۵۵۰ر۲

یادداشتهای‌ توضیحی‌  …      تا …    مندرج‌ در صفحات‌ …   تا  …  ،  جزء  لاینفک‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌.

 

شرکت‌ نمونه‌

صورت‌ سود و  زیان‌

برای‌ سال‌ مالی‌ منتهی‌ به‌ ۲۹  اسفندماه‌ ۲*۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت‌ نمونه‌

یادداشتهای‌ توضیحی‌ صورتهای‌ مالی‌

سال‌ مالی‌ منتهی‌ به‌ ۲۹  اسفندماه‌ ۲*۱۳

 

 

یادداشتهای‌ توضیحی‌ صورتهای‌ مالی‌

خلاصه‌ اهم‌ رویه‌های‌ حسابداری‌

یادداشت‌   …    ـ  داراییهای‌ زیستی‌ غیرمولد (گوساله‌ گوشتی‌) باتوجه‌ به‌ گروه‌ سنی‌،  نژاد و کیفیت‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از کسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ شناسایی‌ می‌شود.  مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ شامل‌ کارمزد فروش‌، مالیات‌ و عوارض‌ مربوط‌ می‌باشد.  افزایش‌ و کاهش‌ ناشی‌ از شناسایی‌ داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد به‌ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از کسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ در سود و زیان‌ دوره‌ وقوع‌ منظور می‌شود.

یادداشت‌  ….  ـ  تولیدات‌ کشاورزی‌ استحصال‌ شده‌ از

کشاورزی‌ در سود و زیان‌ دوره‌ وقوع‌ منظور می‌شود. ارزش‌ منصفانه‌ تعیین‌ شده‌ در زمان‌ برداشت‌ به‌ عنوان‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ تولیدات‌ کشاورزی‌ محسوب‌ و تا زمان‌ فروش‌، برمبنای‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ گزارش‌ می‌شود.

یادداشت‌  ….  ـ  داراییهای‌ زیستی‌ مولد (گله‌ شیری‌ و درختان‌ میوه‌) برمبنای‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ شناسایی‌ می‌شود.  مخارج‌ تولید در رابطه‌ با داراییهای‌ زیستی‌ مولد تا زمان‌

افزایش‌ عمر مفید دارایی‌ یا بهبود اساسی‌ در کیفیت‌ بازدهی‌ آنها شود.  سایر مخارج‌ تولید در دوره‌ وقوع‌ به‌ سود و زیان‌ منظور می‌شود.

یادداشت‌  ….  ـ  داراییهای‌ زیستی‌ مولد با توجه‌ به‌ عمر مفید براوردی‌ داراییها و ارزش‌ اسقاط‌ براساس‌ نرخها و روشهای‌ زیر مستهلک‌ می‌شود :

 

دارایی‌دوره‌ / نرخ‌ استهلاک‌روش‌
 گله‌ شیری‌

درخت‌ سیب‌

درخت‌ پسته‌

×× %

××  سال‌

××  سال‌‌

نزولی‌

خط‌ مستقیم‌

خط‌ مستقیم‌

 

 

یادداشت‌   ….  ـ    داراییهای‌ زیستی‌ غیرمولد :

 گوساله‌ گوشتی‌
مقدارمبلغ‌
تن‌میلیون‌ ریال
 در ۲۹ / ۱۲ / ۱ × ۱۳ ۲۹‌۳۳۰
 خالص‌ تغییرات‌ در ارزش‌ منصفانه‌۱۰۰
 خرید۲۹
 فروش‌(۹۹)
 برداشت‌(۵۰)
 سایر تغییرات‌(۱۰)
 در ۲۹ / ۱۲ / ۲ × ۱۳  ۵/۱۹۳۰۰

 

ارزش‌ منصفانه‌ گوساله‌ گوشتی‌ براساس‌ مفروضات‌ اصلی‌ زیر تعیین‌ شده‌ است‌ :

الف‌   . تغییرات‌ عمده‌ای‌ در شرایط‌ بازار در سال‌ آینده‌ انتظار نمی‌رود.

 

ج‌  .  برای‌ تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ از میانگین‌ قیمت‌ فروش‌ در ۱۰  روز آخر سال‌ مالی‌ استفاده‌ شده‌ است‌.

 

یادداشت‌  ….  ـ   موجودیهای‌ مواد و کالا

 

۲ × ۱۳۱ × ۱۳
بهای‌ تمام‌ شده‌ذخیره‌ کاهش‌ ارزش‌خالص‌خالص‌
میلیون‌ ریال‌میلیون‌ ریال‌میلیون‌ ریال‌میلیون‌ ریال‌
 میوه‌

یونجه‌

جو

جمع‌

۴۰

۶۰

۵۹

۱۵۹

(۱۴)

ــ

ــ

(۱۴)

۲۶

۶۰

۵۹

۱۴۵

۴۵

۸۰

۵۵

۱۸۰


متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.
[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

 یادداشت‌   … ـ داراییهای‌ زیستی‌ مولد

جدول‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ و استهلاک‌ انباشته‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد بشرح‌ زیر است‌:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یادداشت‌  ….  ـ  اطلاعات‌ مقداری‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد

 

۲×۱۳۱×۱۳
 درحال‌ بهره‌برداری‌ :
 گاوهای‌ شیری‌۱۳۰  رأس‌۱۲۴  رأس‌
 گاوهای‌ نر۱۵  رأس‌۱۵  رأس‌
 درختان‌ میوه‌ ثمردار :
 سیب‌۵۰۰  اصله‌۴۵۰   اصله‌
 پسته‌۳۱۰  اصله‌۳۱۰   اصله‌
 قبل‌ از بهره‌ برداری‌ :
 گوساله‌ها و تلیسه‌ها۷۵  رأس‌۷۲  رأس‌
 درختان‌ پسته‌۱۵۰  اصله‌۱۵۰   اصله‌

 

 

 

 

 

یادداشت‌  ….  ـ   مقدار و ارزش‌ منصفانه‌ تولیدات‌ کشاورزی‌ برداشت‌ شده‌ طی‌ دوره‌ بشرح‌ زیر است‌ :

 

شرح‌ اقلام‌مقدارارزش‌ منصفانه‌ در زمان‌برداشت‌
میلیون‌ریال‌
گوشت‌

میوه‌

شیر

۱۰  تن‌

۴۰  تن‌

۱۲  هزار لیتر

۵۰

۳۲۰

۴۷۰

۸۴۰

 

ارزش‌ منصفانه‌ میوه‌ و گوشت‌ باتوجه‌ به‌ قیمت‌ عمده‌ فروشی‌ به‌ترتیب‌ در بازار …..   و  بازار ….. تعیین‌ شده‌ است‌. شیر تولیدی‌ شرکت‌ تماماً  به‌ کارخانه‌  … فروخته‌ می‌شود و ارزش‌ منصفانه‌ آن‌ براساس‌ قیمت‌ فروش‌ توافق‌ شده‌ با این‌ کارخانه‌ تعیین‌ شده‌ است‌.

 

 

 

یادداشت‌   … ـ  هزینه‌های‌ تولید

۲×۱۳۱×۱۳
میلیون‌ ریال‌میلیون‌ ریال‌
 هزینه‌های‌ خوراک‌ دام‌۴۶۲۳۴۰
 هزینه‌های‌ باروری‌۱۲۰۴۸
 هزینه‌های‌ بهداشتی‌۱۲۰۹۹
 هزینه‌ استهلاک‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد۲۷۱۰
 هزینه‌ استهلاک‌ تجهیزات‌ تولیدی‌۳۱۱۴
 هزینه‌ کود و سم‌۲۶۲۵
 هزینه‌ دستمزد کارکنان‌۶۰۰۳۷۰
 سایر هزینه‌های‌ تولیدی‌۲۵۴۵
۴۱۱ر۱۹۵۱
 مخارج‌ تخصیص‌ یافته‌ به‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد(۱۸۸)(۲۱۶)
۲۲۳ر۱۷۳۵

 

 

نا اینجا

 

پیوست‌ شماره‌ ۲

مبانی‌ نتیجه‌گیری‌

 

 

پیشینه‌

۱ . براساس‌ مصوبه‌ شماره‌ ۵۷  مورخ‌ ۷/۵/۱۳۸۰  کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌، کارهای‌ تحقیقاتی‌ لازم‌ برای‌ تدوین‌ استاندارد حسابداری‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌ توسط‌ کارشناسان‌ و گروه‌ کارشناسی‌ مدیریت‌ تدوین‌ استانداردها شروع‌ شد.  در فرایند تحقیقات‌، فعالیتهای‌ زیر صورت‌ گرفته‌ است‌ :

الف‌.  بررسی‌ روشهای‌

تدوین‌ شده‌ توسط‌ مراجع‌ حرفه‌ای‌ معتبر.

ج‌ .  بررسی‌ تحقیقات‌ انجام‌ شده‌ در زمینه‌ حسابداری‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌.

د .  نظرخواهی‌ از برخی‌ شرکتها که‌ در زمینه‌ کشاورزی‌ فعالیت‌ می‌کنند.

ﻫ  . شکیل‌ جلسات‌ متعدد گروه‌ کارشناسی‌ برای‌ جمع‌ بندی‌ نتایج‌ تحقیقات‌.

 

۲ . کمیتـه‌ تدویـن‌ استانداردهـای‌ حسابداری‌ براسـاس‌ نتایج‌ مطالعات‌ انجام‌ شده‌ و همچنین‌ استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ ۴۱ با

داد و پس‌ از حدود ۳۰  جلسه‌ بحث‌ و تبادل‌نظر، متن‌ پیشنهادی‌ استاندارد تصویب‌ شد.

دلایل‌ تدوین‌ استاندارد حسابداری‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌

۳ . کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌

مربوط‌ به‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌ را ضروری‌ تشخیص‌ داده‌ است‌ :

الف‌.  استفاده‌ از روشهای‌ حسابداری‌ متفاوت‌ توسط‌ شرکتها برای‌ معاملات‌ و حسابداری‌ موجود (همانند استاندارد حسابداری‌ رویدادهای‌ مشابه‌،

ب‌ .  مستثنی‌ شدن‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌ از دامنه‌ کاربرد بعضی‌ از استانداردهای‌

شماره‌ ۸  با عنوان‌  حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالا و استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۳  با عنوان‌  درآمد عملیاتی‌


ج‌   .  ماهیت‌ خاص‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌ از جمله‌ وجود دگردیسی‌ زیستی‌، و

د . هماهنگی‌ بیشتر با استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابداری‌ باتوجه‌ به‌ تدوین‌ استاندارد بین‌المللی‌ حسابداری‌ شماره‌ ۴۱ با عنوان‌  کشاورزی‌ .

 

اندازه‌گیری‌ داراییهای‌ زیستی‌

۴ . برای‌ اندازه‌گیری‌

۵ . کاربرد ارزش‌ منصفانه‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ داراییهای‌ زیستی‌ مربوط‌ به‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌ براساس‌ استدلالات‌ زیر است‌ :

الف‌.  تغییرات‌ ارزش‌ منصفانه‌،  آثار تغییرات‌ ناشی‌ از دگردیسی‌ زیستی‌ داراییهای‌ زیستی‌ را بهتر منعکس‌ می‌کند،

زیستی‌ بازار فعال‌ وجود دارد و درنتیجه‌ ارزش‌ بازار قابل‌ اتکا برای‌ آنها وجود دارد،

د .  به‌دلیل‌ مشکلات‌ تخصیص‌ هزینه‌ها در رویکرد بهای‌ تمام‌ شده‌،  در برخی‌ از مواقع‌ ارزش‌ منصفانه‌ از بهای‌ تمام‌ شده‌ قابل‌ اتکاتر است‌، و

ﻫ .  اطلاعات‌ مبتنی‌بر ارزش‌ منصفانه‌ مربوط‌ تر از اطلاعات‌ مبتنی‌بر بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ است‌.

۶ . کاربرد بهای‌ تمام‌ شده‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ داراییهای‌ زیستی‌ مربوط‌ به‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌ براساس‌ استدلالات‌ زیر است‌ :

الف‌.  در بیشتر موارد،  بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ از ارزش‌ منصفانه‌ قابل‌اتکاتر است‌، زیرا بهای‌ تمام‌ شده‌ حاصل‌ معاملات‌ واقعی‌ و دارای‌ شواهد کافی‌ است‌،

ب‌ .  ارزشهای‌ منصفانه‌ محصولات‌ دارای‌ نوسانات‌

مولد بازار فعال‌ وجود ندارد.

۷ . کمیته‌ پس‌ از انجام‌ بررسیهای‌ لازم‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ برای‌ مقاصد اندازه‌گیری‌،  داراییهای‌ زیستی‌ را به‌ دو گروه‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد و غیرمولد طبقه‌بندی‌ کند.  در مورد داراییهای‌ زیستی‌ مولد بازار

به‌طور منظم‌ مناسب‌ نمی‌باشد.  علاوه‌ بر این‌ شناسایی‌ درآمدها و هزینه‌های‌ تحقق‌ نیافته‌ داراییهای‌ مولد در صورت‌ سود و زیان‌ یا صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ مشکل‌آفرین‌ است‌.  به‌ همین‌ دلیل‌ کمیته‌ تشخیص‌ داد که‌ حسابداری‌ داراییهای‌ زیستی‌ مولد بهتر است‌ براساس‌ استاندارد

‌ ثابت‌ مشهود انجام‌ شود.  اما داراییهای‌ زیستی‌ غیرمولد باید براساس‌ ارزشهای‌ منصفانه‌ اندازه‌گیری‌ شود مگر در موارد استثنایی‌ که‌ ممکن‌ است‌ اندازه‌گیری‌ داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد براساس‌ ارزشهای‌ منصفانه‌، قابل‌ اتکا نباشد.

۸  .  یکی‌ از روشهای‌ تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ استفاده‌ از جریانهای‌ نقدی‌ تنزیل‌ شده‌ می‌باشد.  کمیته‌ به‌ دلایل‌ زیر این‌ روش‌ را نپذیرفته‌ است‌ :

 

ب‌ .  به‌دلیل‌ گسترش‌ دامنه‌ قضاوت‌،  زمینه‌ تحریف‌ صورتهای‌ مالی‌ تقویت‌ می‌شود.

نحوه‌ عمل‌ مخارج‌ زمان‌ فروش‌

۹ . براساس‌ این‌ استاندارد داراییهای‌ زیستی‌ غیرمولد براساس‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس‌ از کسر مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ می‌شود.  مخارج‌ زمان‌ فروش‌ شامل‌ حق‌الزحمه‌ پرداختی‌

در این‌ استاندارد برابر ارزش‌ بازار پس‌ از کسر هزینه‌های‌ حمل‌ و سایر هزینه‌های‌ لازم‌ برای‌ انتقال‌ دارایی‌ به‌ بازار است‌.

 1. مخارج‌ زمان‌ فروش‌ به‌ این‌ دلیل‌ کسر می‌شود که‌ مبلغ‌ دفتری‌ دارایی‌ باید نشان‌دهنده‌ منافع‌ اقتصادی‌ مورد
 2. بدست‌ آید. کسر نکردن‌ مخارج‌ براوردی‌ زمان‌ فروش‌ موجب‌ انتقال‌ زیان‌ به‌ دوره‌های‌ آتی‌ می‌شود.

 

اندازه‌گیری‌ تولیدات‌

شود.  پس‌ از برداشت‌،  این‌ مبلغ‌ به‌ عنوان‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ انتسابی‌ تولیدات‌ کشاورزی‌ محسوب‌ می‌شود و حسابداری‌ آن‌ براساس‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۸  با عنوان‌  حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالا   خواهد بود.

 1. کمیته‌ به‌ دلیل‌ وجود مشکلات‌ تخصیص‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ به‌ تولیدات‌ کشاورزی‌، هماهنگی‌ مبنای‌ اندازه‌گیری‌ تولیدات‌ کشاورزی‌ برداشت‌ شده‌ از داراییهای‌ زیستی‌ غیرمولد با مبنای‌ اندازه‌گیری‌ این‌گونه‌ داراییها،  وجود ارزشهای‌
 2. براوردی‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گیری‌ شود. پس‌ از زمان‌ برداشت‌،  برای‌ هماهنگی‌ روش‌ اندازه‌گیری‌ تولیدات‌ کشاورزی‌ با سایر موجودیها باید از روش‌ بهای‌تمام‌ شده‌ طبق‌استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۸  باعنوان‌  حسابداری‌ موجودی‌مواد و کالا  استفاده‌ شود.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
4900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

66 صفحه فارسی

فونت استاندارد/Yagut/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 222 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.