no-img
*** نِگزاوار ***

کارآموزی حسابداری برق-تهيه و ارائه صورتهاي مالي در شركت برق - آشنايي کلي با مکان کارآموز

help
*** نِگزاوار ***

ادامه مطلب

کارآموزی حسابداری برق-تهیه و ارائه صورتهای مالی در شرکت برق – آشنایی کلی با مکان کارآموزی- انحراف از استانداردهای حسابداری در شرکت برق – امور تدوین و کنترل مقررات مالی – امور برنامه ریزی و بو دجه – امور حسابداری
zip
دی ۷, ۱۳۹۵

کارآموزی حسابداری برق-تهیه و ارائه صورتهای مالی در شرکت برق – آشنایی کلی با مکان کارآموزی- انحراف از استانداردهای حسابداری در شرکت برق – امور تدوین و کنترل مقررات مالی – امور برنامه ریزی و بو دجه – امور حسابداری


کارآموزی حسابداری برق-تهیه و ارائه صورتهای مالی در شرکت برق - آشنایی کلی با مکان کارآموزی- انحراف از استانداردهای حسابداری در شرکت برق - امور تدوین و کنترل مقررات مالی - امور برنامه ریزی و بو دجه - امور حسابداری

پایان نامه رشته حسابداری در ۳۷ صفحه
[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]نام شرکت:

اداره برق قدس

نوع شرکت:

شرکت بصورت « سهام خاص » می باشد.

موضوع و هدف شرکت:

انجام کلیه امور مربوط به برق .

مدت شرکت:

مدت شرکت نامحدود میباشد.

مجمع عمومی فوق‌العاده میتواند سرمایه شرکت را افزایش دهد مجمع یاد شده ضمن اخذ تصمیم به افزایش سرمایه ترتیب انتشار و فروش سهام جدید را معین می‌کند.

سال مالی:

سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و پایان اسفند ماه همان سال خاتمه میباید شرکت مکلف است که حسابهای خود را بر طبق قانون تجارت و موازین و اصول علمی حسابداری و مالی تنظیم و نگهداری کرده و در پایان هر سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تنظیم و حداقل ۲۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در اختیار بازرسان قرار دهد.

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی در مجمع عمومی ؟ مفاصاحساب برا یمدیران شرکت در همان سال مالی مورد رسیدگی است.

مرحله اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی

۱-۱ تاریخچه سازمان

مرحله دوم :

۲-۱ موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی

۲-۳- امور جاری در دست اقدام :

 

مقدمه

استانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظری گزارشگری مالی تدوین گردیده است. مفاهیم نظری مزبور توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با هدف تدوین استانداردهای حسابداری هماهنگ تهیه و به پیوست این مجموعه ارائه شده است .

دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این به بعد صورتهای مالی نامیده می شود) است که به منظور ارائه اطلاعات مفید در مورد وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان تهیه می شود.

استانداردهای حسابداری در مورد صورتهای مالی کلیه واحدهای تجاری (انتفاعی ) اعم از این که در بخش خصوصی یا عمومی فعالیت کند، کاربرد دارد. اگرچه این استانداردها معطوف به واحدهایی است که با هدف کسب سود فعالیت می کنند اما عمدتاً در مورد واحدهای غیرانتفاعی نیز با اعمال تعدیلات لازم کاربرد دارد.

واحدهای تجاری خارج از کشور که مالکیت آنها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند، ملزم به رعایت الزامات استانداردهای حسابداری ایران نیستند. با این حال در مواردی که واحد تجاری ، واحد فرعی یک واحد سرمایه گذار ایرانی باشد، تهیه صورتهای مالی واحد فرعی براساس استانداردهای حسابداری ایران نیز جهت استفاده در تهیه صورتهای مالی تلفیقی ضروری است .

مرحله اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

تاریخچه سازمان

صنعت برق  قدیمی ترین و بزرگترین بخش صنعتی است که صاحب یکی از اولین و منسجم ترین تشکیلات در مجموعه نظام اداری کشور می باشد.

چنانچه سال ۱۲۷۸ شمسی را که عملیات حفاری برای اولین

، تا به امروز بیش از ۸۱ سال از عمر این کاراترین پدیده صنعتی قرن حاضر ، در کشورمان سپری گردیده است.

بررسی تحولات مختلف طی این سالها نشان می دهد که صنعت

ساز بوده است که پرداختن به این مسائل از جمله اهداف مجموعه حاضر نیست و خود به فرصت و رخصتی شایسته نیازمند است.

اما آنچه در ارتباط با این مجموعه شایان ذکر می باشد ، این است که طی دهه های متمادی پس از آغاز حرکت چرخهای صنعت برق  در ایران ، سازمان و تشکیلات آن نیز همپای

کارگر ساده محلی تحت امر چند تکنیسین خارجی و در راس آنها سوداگری بین المللی بنام « ویلیام

کلیه عملیات مربوط به صنعت برق  کشور ، در بخش های برق  ، گاز و پتروشیمی را عهده دار می باشد.

مجموعه ای که تحت عنوان « شناسنامه وزارت برق  » پیش روی دارید ، کوششی است جهت معرفی این تشکیلات گسترده و پویا که از یک سو به

با ساختار کلی وزارت برق  در داخل و خارج از این تشکیلات وجود دارد ، صورت گرفته است. این مجموعه که با شرح مختصری از نوع

، بدون شک از آنجایی که برای اولین بار با چنین شیوه ای تهیه و

ده و علیرغم سعی وافری که در تهیه آن بعمل آمده با پاره ای اشتباهات احتمالی نیز همراه است . اما با توجه به اجرای برنامه های نوینی که جهت

ینی گردیده ، طبیعی است که در آینده ای نه چندان دور نیازمند به یک بازنگری کلی و تجدید چاپ می باشد.

تهیه و ارائه صورتهای مالی در شرکت برق  

مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری

مالی واحد تجاری ارائه کند. مدیریت واحد تجاری ممکن است صورتها و گزارشهای دیگری را جهت استفاده داخلی به روشهای مختلف که معطوف به اهداف مدیریت داخلی است ، تهیه کند. هرگاه

هامداران ، بستانکاران ، دولت ، کارکنان و غیره ) تهیه شود، رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه و ارائه آن الزامی است .

 

انحراف از استانداردهای حسابداری در شرکت برق

تقریباً در تمام شرایط ، رعایت استانداردهای حسابداری منجر به ارائه اطلاعات مفید جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان و در نتیجه ارائه تصویر مطلوب توسط صورتهای مالی می شود. با این حال ، ممکن است در مواردی نادر، اعمال یک استاندارد، صورتهای مالی را از هدف اصلی

را با توجه به معیارهای ارائه شده در استاندارد حسابداری

و بکار گرفت .

نظر به اینکه رویه های حسابداری مالی در پاسخ به نیازهای متغیر تجاری و اقتصادی و در راستای ارائه

و تحولات جدید تجدیدنظر یا استاندارد حسابداری جدیدی تدوین و منتشر خواهد شد.

در مورد موضوعاتی که استاندارد حسابداری مربوط به آن صادر نشده است ، صورتهای مالی باید برمبنای یکی از رویه های متداول

از وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است .

در مواردی که قوانین آمره ، رویه های مشخصی جهت نحوه عمل حسابداری

ستانداردهای حسابداری مربوط ، تمهیدات مناسب

مالی

های مالی و حسابداری شرکت با توجه به مقررات جاری و تصویب نامه های فوق

نظارت برانجام کلیه فعالیتهای برنامه ریزی مالی بودجه شرکت شامل بررسی های وام و سرمایه‌گذاری و کنترل منابع ومصارف مالی ، برنامه ریزی و تجزیه تحلیلهای آماری ، تهیه آماروگزارشهای تلفیقی مالی ، بررسی قیمت ها ، تنظیم بودجه ، کنترل هزینه های سرمایه ای و جاری

نظارت برانجام کلیه فعالیتهای برنامه ریزی مالی بودجه شرکت شامل بررسی های وام و سرمایه‌گذاری و کنترل

های سرمایه ای و جاری –نظارت بر فعالیت های حسابداری شرکت و ارایه روشها و خط مشی ها و برنامه های مربوط به فعالیتهای حسابداری مالی    ،حسابداری اعتبارات اسنادی وتخصیص ارز

حسابداری طرحها و امور ذیحسابی – نظارت برتدوین ، کنترل

مالیاتی شرکتهای  تابعه

نظارت بر امور طراحی ، اجرا و کاربرد روشهای سیستمهای یکنواخت مالی و صنعتی در سطح صنعت

امور تدوین و کنترل مقررات مالی

نظارت بر برسی وتفسیرآیین نامه ها ، دستورالعملها ومقررات مالی تهیه شده توسط امورتدوین ومقررات صنعت برق  و کنترل های لازم برای اجرا و هماهنگی آنها

نظارت بر تهیه سیستم ها و روشهای مالی صنعتی

ت بر پیاده سازی سیستم ها و روشها

نظارت وبررسی درحل و فصل مسایل و مشکلات مالیاتی شرکتهای تابعه

نظارت بر

روشها و تکنیک ها،  و تایید برنامه های طراحی شده توسط واحد خدمات ماشینی

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

امور برنامه ریزی و بو دجه

نظارت بر تامین اعتبارات ووجوه لازم برای سرمایه گزاری در طرحهای پتروشیمی وبازپرداخت وامها و سررسیدها

نظارت بر

پولی و ارزی شرکت به هیات مدیره

نظارت و کنترل برای جلوگیری از راکد ماندن منابع ریالی و ارزی

نظارت بربرنامه ریزی وبررسی فعالیت های مالی صنعت پتروشیمی و شرکتهای تابعه و تهیه گزارشات به هیات

تهیه گزارشهای تلفیقی و آمارواطلاعات برای هیات مدیره

نظارت برتهیه و تنظیم بودجه و کنترل هزینه های جاری

 

ارایه بودجه های مصوب به سازمان برنامه و بودجه

امور حسابداری

نظارت و کنترل اجرای صحیح کلیه روشها و آیین نامه ها و مقررات  شرکت ملی پتروشیمی وبرق   و کلیه قوانین متداول محاسبات عمومی ایران در امورحسابداری

نظارت بر

پتروشیمی و برق  ، قانون محاسبات عمومی ،قانون تجارت وقوانین مالیاتی

نظارت بر انجام فعالیتهای حسابداری مالی وکنترلهای لازم درمورد نگاهداری دفاتر حسابداری مالی

مدیره

نظارت وکنترل بر اسناد و اوراق بهادار ووجوه نقدی ریالی و ارزی وحساب بانکی شرکت وکنترل وجوه برای مصارف شرکت و جابجایی بموقع حسابها

نظارت بر انجام کلیه عملیات حسابداری حقوق ودستمزد و مالیاتها

نظارت

ارز  ، تهیه گزارشهای مربوط به وضعیت ارزی ، میزان ارز تخصیص داده شده و ثبت سفارشات قبول شده توسط بانک مرکزی وارزیابی های ارزهای تخصیص داده شده

نظارت بر فعالیتهای ذیحسابی در مورد وصول و مصرف

خرج هزینه ها مطابق مقررات محاسبات عمومی ومقررات مالی شرکت

در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می‌آید و افراد و شرکتها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و تغییرات مالی

جود آمده است به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است چرا که اشخاص، شرکتها و دولت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان بدست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سوئی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی

بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکتها، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است.

حسابداری شرکت برق

حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و

مثل مدیران و یا برون سازمانی مثل بانکها، دولت و … بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می‌آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه گذاران، دولت و … ) قرار می‌گیرد.

این نوع از حسابداری  را می توان حسابداری گزارش

این نوع حسابداری، اصل تفکیک شخصیت می‌باشد. این اصل امکان مشارکت صاحبان سرمایه ای را که به تجارت نمی پرداختند ممکن ساخت و به این شکل باعث

دلیل اصلی ایجاد بازار بورس را می توان، افزایش شمار شرکتهای سهامی دانست.

یکی

بود. این نوع از مالیات که در اغلب کشور های صنعتی اروپا

اوایل قرن نوزدهم ایجاد و به تدریج جزئی از نظام مالیاتی کشورها شد. تعیین مالیات بر درآمد مستلزم شناخت دقیق سود

دولتها به صورت یکی از اصلی ترین استفاده کنندگان از

ه کنندگان از این صورت‌های مالی عبارتند از  بانکها، اعتبار دهندگان، بستانکاران بلند مدت و کوتاه مدت، فروشندگان، مشتریان، کارکنان، سرمایه‌گذاران بالقوه، کارگزاران بازار سرمایه، جامعه و مدیریت مؤسسه.

اندیشه کنترل عمومی بر هزینه های دولت از اواخر قرن نوزدهم میلادی به بعد پدید آمد و دولتهای برخی از

، تنظیم و تدوین بودجه دولت متداول گردید پیدایش و رواج سیستم بودجه، سیستم حسابداری متناسبی را طلب می کرد که این جریان به پیدایش حسابداری دولتی به صورت رشته‌ای متمایز انجامید.

در اواخر قرن

سازمان‌ها به منظور یافتن مناسب‌ترین راه برای انجام هر کار است و بر کسب اطلاع دقیق و کامل از

مختلف تولید، قیمت فروش محصولات و خدمات و ظرفیت منابع مختلف نظیر ظرفیت تولیدی ماشین آلات و تجزیه و تحلیل این اطلاعات داشت. این جریان، نیاز به اطلاعات و بخصوص اطلاعات مالی را فزونی بخشید.

ه روشهای هزینه یابی تولیدات، خدمات و فعالیتها بهبود و توسعه یابد و اطلاعات مفصل تری از جنبه های مختلف مالی فعالیت‌ها فراهم آید.

بدین ترتیب

انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات است. در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی به مثابه دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امکان ارایه آن در صورت‌های مالی مطرح می گردد.

حسابداری منابع انسانی عبارت‌ است از شناسایی و ارزیابی منابع انسانی موسسه و گزارشگری به اشخاص

انسانی وجود دارد:

شناسایی: تشخیص کمیت و کیفیت آن و تهیه آمار مناسب.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

ارزیابی:

و ارایه گزارش‌های مالی مناسب در مورد آن.


۱-۳ نمودار سازمانی و تشکیلاتی

 


مرحله دوم :

۲-۱ موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی

آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌ برق  

ماده۱ـ

شرکت‌هایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی،

وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته‌باشد و همچنین شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم

و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های

که به مفهوم ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ دولتی تلقی نمی‌شوند، ولی اکثریت اعضای هیئت‌مدیره آنها

قانونی شرکت‌های موضوع ماده (۱) از بین

ران رسمی توسط کار گروه ماده (۳) معرفی می‌گردد تا ارکان ذی‌صلاح دستگاه نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام نماید.

ماده۳ـ اعضای کار گروه عبارتند از رییس سازمان حسابرسی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی، معاون ذیربط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای

و دارایی تعیین می‌شوند.

ماده۴ـ کار گروه یاد شده جهت انجام صحیح امر انتخاب، نسبت به جمع‌آوری کلیه اطلاعات لازم در مورد عملکرد

، حجم کار و ظرفیت و توان پذیرش کار، نتایج کنترل کیفیت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمی و آرای انضباطی صادر شده با هدف شناسایی مؤسسات حسابرسی اصلح اقدام خواهد نمود.

ماده۵ ـ تشخیص شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ماده۶ ـ وزارت امور

و مدیریت بانک اطلاعات شرکت‌های مشمول این ‌آیین‌نامه، مشتمل بر اطلاعات ثبتی، گزارش‌های مالی و مدیریتی و حسابرس و بازرس قانونی خواهدنمود.

ماده۷ـ کار گروه دارای دبیرخانه‌ای خواهدبود که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر می‌گردد. اعتبار و امکانات لازم را وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین خواهدنمود.

ادی و دارایی خواهدرسید. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

 

نظام مالی و اقتصادی یافته است. بازتاب این امر را می توان در توجه خاص مدیران به حسابداری و استفاده از اطلاعات مالی در تصمیم‌گیریها و

اعتماد و اتکای نظام مالی کشور به رسیدگی‌های

لی به وسیله آنان و قضاوت نهایی ایشان هستیم که در قالب گزارش حسابرسی منتشر می شود.

نخستین انتشارات مستقیم به حسابداری و حسابرسی در ایران بخشنامه ۱۳/۱۱/۱۳۱۴ می‌باشد که برای بار

– بدهکار و بستانکار صحبت می شد که خود مقدمه‌ای برقوانین مالیاتی سالهای بعد بود.

همچنین در سال ۱۳۲۲ قانون مالیات بر در آمد تدوین شد. با

به کار رفته بود. حسابداری به روش جدید در ایران بیشتر به مؤسسات خارجی که در ایران مشغول به کار بودند،

خارجی. سپس نیز در بانک ملی ایران و سایر بانکهای ایران رواج یافت.

انجمن حسابداران خبره که در سال ۱۳۵۳ بوجود آمده بود، در آذرماه ۱۳۵۰ لایحه تأسیس شرکتهای سهامی حسابرسی به تصویب

کمک مالی دریافت می‌کنند را عهده‌دار می‌باشد.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان برون سازمانی شرکت برق  

اطلاعات حسابداری که به تصمیم گیرندگان برون سازمانی ارایه می‌شود

وجوه نقد است که به علت نقش نداشتن استفاده‌کنندگان در تهیه این گزارش‌ها، مجامع دولتی و موسسات علمی و حرفه‌ای حسابداری، واحدهای گزارشگر را

این نوع اطلاعات و گزارش‌ها را برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار دهند. همچنین این گزارش‌ها و اطلاعات باید از ویژگی‌های کیفی خاصی برخوردار باشند تا برای تصمیم‌گیری، مفید و قابل استفاده باشند.

ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان درون سازمانی

مربوط

حسابداری است. کلیه اطلاعاتی را که در تصمیم گیری نسبت به یک

تأثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیم‌های استفاده کنندگان در مورد ارزیابی نتایج رویدادهای گذشته و پیش بینی آثار رویدادهای فعلی یا آتی و یا اصلاح

زیادی دارد، اما اهمیت آن در بررسی‌های درون سازمانی بیشتر است.

به موقع بودن: به موقع بودن یعنی این که اطلاعات حسابداری در زمان مناسب در دسترس استفاده کنندگان قرار گیرد زیرا بسیاری از انواع اطلاعات به

بودن اطلاعات، در مورد گزارش‌های درون سازمانی به مراتب از اهمیت

، اغلب برای کنترل و اعمال نظارت بر عملیات روزانه به کار می‌رود.

اهمیت:

و ارایه گردد به نحوی که برای استفاده کنندگان معنا داشته باشد. اگر اطلاعات بیش از حد متعارف ارایه شود اطلاعات مرتبط با تصمیم گیری، در میان

عبارت دیگر همان گونه که اطلاعات کم موجب می گردد که پیش‌بینی و تصمیم‌گیری صحیحی انجام نگردد اطلاعات با

خواهد کرد. بنابراین اهمیت محدودیت گزینش اطلاعات قابل افشا را ایجاد می‌کند.

قابل مقایسه بودن: قابل مقایسه بودن به این معناست که اطلاعات تهیه شده در یک شرکت یا شرکت‌های متفاوت بر

خصوصیات مشابه آنها، مقایسه آنها را امکان‌پذیر سازد.

صحیح بودن: صحیح بودن به معنای ارایه واقعیت‌ها در قالب کمیت‌های قابل اندازه گیری با دقت کافی است. برای این‌کار لازم است حسابداران بدانند چه چیزی

مورد سنجش و اندازه گیری است.


شرکت برق  

در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۳

– موجودی مواد

موجودی مواد و کالا از اقلام زیر تشکیل شده است:

۲۹/۱۲/۱۳۸۳۲۹/۱۲/۱۳۸۴
ریالریال
کالای ساخته شده۳۸۵و۶۸۴و۱۰۴۱۳۲/۸۴۳/۳۶
کالای در جریان ساخت۹۰۶و۸۶۵و۸۴۵۲۵/۳۹۵/۸۸
مواد اولیه۸۶۷و۶۷۲و۹۴۴و۱۱۱۵/۴۹۱/۷۸۹
۰۷۹و۵۵۱و۰۶۸و۱۰۶۴/۵۴۶/۶۵۸
۲۳۷و۷۷۴و۲۰۲و۳۸۳۶/۲۷۵/۵۷۳/۱

۱-۶- موجودیهای فوق طبق یادداشت شماره (۱-۲) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری ارزیابی شده است.


– سرمایه‌گذاری بلند مدت

سرمایه‌‌گذاری بلند مدت مربوط به خرید سهام شرکت آجر عالی اصفهان (با مسئولیت محدود) میباشد.

۳۱/۶/۱۳۸۳۳۱/۶/۱۳۸۴
درصد سرمایه‌گذاریبهای تمام شدهذخیرهخالصخالص
ریالریالریالریال
شرکت پخش تولیدات۰۰۰و۰۰۰و۴۰۰۰۰و۰۰۰و۴۰۰۰۰و۰۰۰و۴۰
(با مسئولیت محدود)۰۰۰و۰۰۰و۳۰۰۰۰و۰۰۰و۳۰۰
————————————
۰۰۰و۰۰۰و۴۳۰۰۰۰و۰۰۰و۳۰۰۰۰و۰۰۰و۴۰۰۰۰۰و۰۰۰و۴۰۰

۱-۸- از آنجائی که ارزش ویژه شرکت آجری عالی اصفهان (با مسئولیت محدود) طی سالهای گذشته و

ریال مبلغ سرمایه‌گذاری درشرکت مزبور ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شده است.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

 اموال و ماشین آلات و تجهیزات:

صورت اموال، ماشین آلات و تجهیزات و استهلاک انباشته هر یک از دارائیهای مزبور بشرح زیر میباشد. و روشهای حسابداری مربوط به تحصیل و استهلاک هر یک از اقلام در یادداشت (۲-۲) خلاصه اهم رویه‌های ارائه شده است:

شرح حالبهای تمام شده (ریال)استهلاک انباشته (ریال)ارزش دفتری (ریال)
مانده دراضافه طی 

 

مانده درمانده دراستهلاک سال مالیمانده درمانده درمانده در
و دارائیهای
۲۹/۱۲/۱۳۸۳سالفروخته شده۲۹/۱۲/۱۳۸۴۱۳۸۳فروخته شده۱۳۸۴۲۹/۱۲/۱۳۸۳۲۹/۱۲/۱۳۸۴
زمین۴۲۵و۶۳۱و۳۱۴۲۵و۶۳۱و۳۱۴۲۵و۶۳۱و۳۱۴۲۵و۶۳۱و۳۱
ساختمان و محوطه۶۸۴و۲۵۴و۳۵۳۶۰۰و۳۵۱و۵۷۹۲۸۴و۶۰۶و۹۳۲۹۰۹و۷۲۷و۲۳۳۸۸۰و۰۵۴و۱۵۷۸۹و۷۸۲و۲۴۸۴۹۵و۸۲۳و۶۸۳۷۷۵و۵۲۶و۱۱۹
ماشین آلات۳۶۹و۷۵۸و۷۵۲و۱۰۰۰و۷۲۰و۸۵۶و۲۳۶۹و۴۷۸و۶۰۹و۴۸۳۸و۳۶۳و۳۹۲۷۷۸و۷۱۸و۲۱۶۶۱۶و۰۸۲و۶۰۹۷۵۳و۳۹۵و۰۰۰و۴۵۳۱و۳۹۴و۳۶۰و۱

 

ریال در قسمت تأسیسات مربوط به خرید دو دستگاه ژنراتور انگلیسی و افزایش

عالی

اصفهان می‌باشد.


شرکت برق

ترازنامه

در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۴

دارائیهایادداشت۲۹/۱۲/۱۳۸۴۲۹/۱۲/۱۳۸۴بدهیها و حقوق صاحبان سهامیادداشت۲۹/۱۲/۱۳۸۴۲۹/۱۲/۱۳۸۴
دارائیهای جاری:بدهیهای جاری:
موجودی نقد۳ 

 

۹۴۵و۵۸۸و۷۰اسناد پرداختی۱۱۳۱۰و۶۱۹و۹۲۷و۱۴۳۹۶و۷۲۵و۴۹۶و۳
حسابها و اسناد دریافتنی- تجاری۴۰۲۰و۰۵۰و۴۷۵۸۲۹و۱۱۶و۳۳۵و۱مالیتهای تکلیفی و حق بیمه پرداختنی۱۲۸۲۹و۹۷۵و۱۹۵و۱۳۴۲و۵۶۳و۹۷۵و۱
سایر حسابهای دریافتی۵۷۷۷و۱۱۵و۲۱۰و۵۸۳۸و۵۱۵و۶۰۸ 

 

۱۳۰۱۷و۸۲۲و۷۷۳و۱۰۱۰۱و۹۲۴و۷۸۸و۸
موجودی مواد و کالا۶۲۳۷و۷۷۴و۲۰۲و۳۸۳۶و۲۷۵و۵۷۳و۱پیش دریافت از مشتریان۱۴۶۰۳و۰۷۶و۸۲۰و۲۳۵۷و۶۲۷و۸۴۱و۱
پیش پرداختها۷۱۴۶و۴۸۰و۲۱۹و۲۵۴۴و۲۶۶و۵۷۱ 

 

۱۵۶۹۰و۷۱۹و۳۳۶۹۰و۷۱۹و۳۳
مطلبات صاحبان سهام۱۶۷۵۳و۱۵۶و۲۳۷۷۵۳و۱۵۶و۲۳۷
ذخیره مالیات۱۷
واهمهای پرداختنی
جمع دارائیهای جاری۱۵۷و۹۰۱و۲۲۱و۱۱۹۹۲و۷۶۳و۱۵۸و۴۲۰۲و۳۷۰و۹۸۸و۲۹۶۳۹و۷۱۶و۳۷۳و۱۶
دارائیهای بلند مدت:بدهیهای بلند مدت:
سرمایه گذاریهای بلند مدت۸۰۰۰و۰۰۰و۴۰۰۰۰۰و۰۰۰و۴۰۰اسناد پرداختنی بلند مدت۱۱
اموال ماشین آلات و تجهیزات۹۲۳۴و۷۰۲و۱۱۲و۶۰۱۳و۹۶۰و۰۰۷و۲شرکتهای تابعه وزارت برق۱۵۰۶۲و۳۰۴و۶۵۴۲۴و۴۰۴و۸۲
۲۳۴و۷۰۲و۱۱۲و۶۰۱۳و۹۶۰و۴۰۷و۲۰۶۲و۳۰۴و۶۵۴۲۴و۴۰۴و۸۲
سایر دارائیها۱۰۸۱۵و۷۹۷و۵۲۱ 

 

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان۱۹۶۴۳و۸۷۸و۷۰۹و۱۴۹۶و۹۶۳و۵۱۲و۱
حقوق صاحبان سهام:
سرمایه۲۰۳۹۱و۳۲۴و۳۶۳۳۹۱و۳۲۴و۳۶۳
زیان انباشته(۰۹۲و۴۷۶و۸۷۰و۱۳)(۱۳۰و۸۸۷و۲۴۳و۱۱)
جمع حقوق صاحبان سهام(۷۰۱و۱۵۱و۵۰۷و۱۳)(۷۳۹و۵۶۲و۸۸۰و۱۰)
جمع دارائیها۲۰۶و۴۰۱و۲۵۶و۱۸۸۲۰و۵۲۱٫۰۸۸و۷جمع بدهیها و حقوق صاحبان۲۰۶و۴۰۱و۲۵۶و۱۸۸۲۰و۵۲۱و۰۸۸و۷

 

شرکت برق  

صورتحساب سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۸۴

۱۲۲۹/۱۳۸۳۳۹/۱۲/۱۳۸۴
ریالریال
فروش خالص ۲۱۹۹۰و۴۲۳و۶۵۹و۲۰۸۰و۶۸۱و۶۶۳و۲
 

 

(۵۸۰و۳۱۸و۵۱۷و۱۳)(۴۸۲و۹۱۷و۰۹۶و۹)
زیان ناخالص(۵۹۰و۸۸۴و۸۵۷و۱۰)(۴۰۲و۲۳۶و۴۳۳و۶)
اضافه میشود: هزینه‌های عملیاتی
توزیع و فروش ۲۳(۵۶۱و۷۷۱و۷۸۸)(۸۴۳و۸۸۵و۶۲۸)
 

 

(۴۳۵و۳۷۹و۲۷۴و۱)(۹۱۹و۸۴۱و۸۹۲)
جمع هزینه‌های عملیاتی(۹۹۶و۱۵۰و۰۶۳و۲)(۷۶۲و۷۲۷و۵۲۱و۱)
 

 

(۵۸۶و۰۳۵و۹۲۱و۱۲)(۱۶۴و۹۶۴و۹۵۴و۷)
سایر هزینه‌ها و درآمدها:
هزینه‌های مالی             ۲۵(۱۹۳و۱۸۰و۶۷۷و۲)(۵۳۸و۲۳۸و۷۲۷)
درآمدهای متفرقه          ۲۶۸۲۴و۰۰۷و۹۷۰و۱۲۰۴۰و۰۵۵و۴۸۱و۵
خالص سایر هزینه‌ها و درآمدها۶۳۱و۸۲۷و۲۹۲و۱۰۵۰۲و۸۱۶و۷۵۳و۴
زیان خالص(۹۵۵و۲۰۷و۶۲۸و۲)(۶۶۲و۱۴۷و۲۰۱و۳)

 


صورت زیان انباشته برای سال مالی منتهی به ۳۹ اسفند ماه ۱۳۸۴

یادداشتسال مالی منتهیسال مالی منتهی
۲۹/۱۲/۱۳۸۳۲۹/۱۲/۱۳۸۴
ریالریال
 

 

(۱۳۰و۸۸۷و۲۴۳و۱۱)(۳۰۸و۸۷۸و۶۴۱و۷)
اصلاح اشتباه دوره‌های قبل۹۹۳و۶۱۸و۱(۱۶۰و۸۶۱و۴۰۰)
زیان انباشته ابتدای سال مالی اصلاح شده(۱۳۷و۲۶۸و۲۴۲و۱۱)(۴۶۸و۷۳۹و۰۴۲و۸)
زیان سال جاری(۹۵۵و۲۰۷و۶۲۸و۲)۶۶۲و۱۴۷و۲۰۱و۳)
زیان انباشته پایان سال۰۹۲و۴۷۶و۸۷۰و۱۳)(۱۳۰و۸۸۷و۲۴۳و۱۱)

یادداشتهای مالی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

37صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Zar/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نويسنده

publisher4 222 نوشته در *** نِگزاوار *** دارد . مشاهده تمام نوشته هاي

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.