no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل-سيستم MRP در برابر سيستم امتياز بندي سفارش

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل-سیستم MRP در برابر سیستم امتیاز بندی سفارش -درخواست مواد -تعاریف سیستم های MRP -اطلاعات برگه گسترده Excel
zip
دی ۷, ۱۳۹۵

صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل-سیستم MRP در برابر سیستم امتیاز بندی سفارش -درخواست مواد -تعاریف سیستم های MRP -اطلاعات برگه گسترده Excel


صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل-سیستم MRP در برابر سیستم امتیاز بندی سفارش -درخواست مواد -تعاریف سیستم های MRP -اطلاعات برگه گسترده Excel

پرویه رشته مهندسی صنایع درس مدیریت تولید در ۵۱ صفحه
[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

با سیستم های کامپیوتری شده،

سطح یکنواخت کنترل ـ گاهی اوقات ـ برای تمام آیتم‌های به کاربرده می شود. با این وجود ـ مدیریت کردن موجودی ها هنوز به تنظیم

است.

۹/۱۵ نکات کلیدی و مهم :

مدیریت موجودی، مسئولیت عملیات های مهم است چون بیشتر بر شرایط لازم سرمایه هزینه ها و سرویس مشتری

های خاص مدیریت موجودی های مستقل تقاضا را ارائه می‌کند.

نکات مهم این فصل شامل موارد زیر می باشند:

 • موجودی همان ذخیره (انبار) مواد بکار رفته است که تولید را آسان می سازد یا تقاضا ی های
 • گردش و کالاهای تولید شده می باشند.
 • قانون تصمیم گیری مشخص می‌کند که چقدرـ و چه زمان باید دستور بدهیم. در ارزیابی قوانین تصمیم گیری، ۴ نوع هزینه های موجودی وجود دارند که باید بررسی شوند: هزینه اجناس ـ هزینه سفارش (یا راه اندازی) ـ هزینه حمل (یا مخارج
 • های مربوطه شامل هزینه هایی می باشند که با تصمیم گیری ایجاد شده، تغییر می‌کنند.
(درصد)
 • فرضیه های با صرفه ترین مقدار سفارش شامل مقدار تقاضای ثابت ـ زمان ناب ثابت ـ زمان تنظیم ثابت‌ ـ نداشتن هزینه های کمبود کالا ـ سفارش بسیار ـ
 • ها، فرمول EOQ ، مجموع مخارج نگهداری و هزینه های سفارش را به حداقل می رساند.
 • هر مسئله موجودی کالا می تواند با استفاده از مفهوم هزینه کل، برای (بهینه‌ترین) مقدار سفارش حل شود تا مجموع
 • که در وضعیت خاص به کاربرده می شوند.
 • یک سیستم نظارت مداوم، روشی را فراهم می‌کند تا تقاضای تصادفی را اداره کند. وقتی که وضعیت سهام در نقطه سفارش R افت پیدا می‌کند مقدار ثابت Q سفارش داده می شود. زمان سفارش ها،‌ بسته به تقاضای واقعی تغییر
 • یک سیستم نظارت دوره ای، روش دیگری را ارائه می‌کند تا تقاضای تصادفی را اداره کند. وضعیت سهام در فواصل ثابت P نظارت می شود و مقداری که سفارش داده می شود برابر با موجودی نهایی T منهای وضعیت سهام می باشد. مقدار سفارش داده شده در هر دوره نظارت شده، بسته به تقاضای واقعی تغییر می‌کند. مقدار P با استفاده از تنظیم می شود و مقدار T  بر اساس سطح سرویس مطلوب می باشد.
 • انتخاب بین سیستم های Q,P باید بر اساس زمان دوباره پر سازی ـ نوع
 • ید زمانی بکار برده شود که سفارش های موجودی باید به طور منظم زمان بندی شوند.
 • سطوح بالای سرویس دهی نیاز به سطوح بالای سرمایه گذاری، با مقدار مشخص سفارش (Q) و انحراف معیار دارد. بنابراین مدیریت باید سطح سرویس و رابطه سرمایه گذاری را قبل از تنظیم سطوح مطلوب سرویس مطالعه کند. مقایسه های نسبت های گردش موجودی ـ از طریق خودشان ـ مبنای کافی را برای تصمیم گیری ها در سطح موجودی فراهم نمی کنند. همچنین مدیریت باید دائماً در جستجوی کاهش  باشد.
 • مفهوم موجودی ABC ، بر اساس مفهوم نسبتاً قابل
 • توجه را کنترل کند و تلاش و هزینه کمی را صرف آیتم های C.B کند.
 • تمرین های اینترنتی دانشجویان

۱ـ همخوانی برای مدیریت عملیات به آدرس : WWW.apics .org دستیابی به این سایت، جهت درک اطلاعات جذاب پیرامون کنترل موجودی می‌باشد.

۲ـ شرکت به ثبت رسیده مدیرت موجودی مؤثر:

www. effective inventory . com / articles . html

می توانید یکی از مقالات یا چندین مقاله را در این سایت

۳ـ شرکت به ثبت رسیده Ciss، به آدرس :

www. Cissltd . com

نمونه آن لاین برنامه Inventory را اجرا کنید، سپس انواع گزارش های موجودی برای کاربر را تایید کنید.

۴ـ برنامه Retail ، به آدرس :

www. Retail pro . com

این سیستم نرم افزاری را برای کنترل موجودی های خرده فروشی بررسی کنید. گزارش کوتاهی درباره ویژگی های اصلی ـ که پیدا می کنید ـ بنویسید.

 • متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

 • حل مسائل

مسئله: ۱= در یک فروشگاه عمده فروشی سخت افزاری، تقاضای مستقل برای bolt این که معمولاً به کار برده میشود ۵۰۰

می باشد. هزینه محل ۲۵ درصد در سال ـ و هر هزینه واحد ۵۰ دلار است.

(a بر اساس فرمول  ، چه سایزی باید این محصول داشته باشد؟

(b این محصول چند بار باید خریداری شود؟

(c تیم کیفیت روشی را برای کاهش هزینه های سفارش ـ تا ۵ دلار ـ کشف کرده است.

برای این محصول چیست؟

اولاً تقاضا را به واحدهای زمانی یکسان ـ مثل هزینه حمل تبدیل می‌کنیم. در این حالت، هزینه محل برحسب سال است و تقاضا بر حسب ماه پس تقاضا سالیانه ۶۰۰۰=۱۲*۵۰۰ واحد است.

واحد ۶۹۷/۱  ۰۶/۱۶۹۷ =

(b تکرار سالیانه خرید برابر با D/Q یا ۵۴/۳=۱۶۹۷/۶۰۰۰ بار

در سال، با تکرار سالیانه خرید می‌کنیم:
ماه ۳۹/۳ هر

هفته ۶۹/۱۴ هر

روز ۱۱/۱۰۳ هر

واحد ۶۹۳  ۸/۶۹۲ =

تکرار خرید برابر با D/Q با ۶۶/۸=۶۹۳/۶۰۰۰ بار در سال است.

مسئله ۲ سیستم Q ، عدد بخش ۲۰۰۱- XB، تقاضای مستقل سالیانه را به صورت بخش های مجزا از ۴۰۰۰ واحد ـ هزینه تنظیم ۱۰۰ دلار ـ هزینه

وری در سال میشود. زمان ناب این تولید ۹ روز است انحراف معیار تقاضا ۲ واحد در روز است. شرکت می خواهد ۹۵ درصد سطح سرویس را بر این بخش مجزا داشته باشد. پس :

Q (a) را با استفاده از فرمول  محاسبه کنید.

R (b) را مقایسه کنید.

(C) اگر شرکت یک سیستم Q

) پس نتایج با محاسبات خودتان شرح دهد.

راه حل : (a)

Q =

(b) راه حل این بخش از مسئله، به طور صحیح، نیاز به ۲ مرحله دارد: اول، باید تقاضای روزانه برآورد شود. و این از طریق مقدار سالیانه تقاضای بر تعداد روزهای کاری در سال انجام می شود. واحد ۱۶= ۲۵۰/

شود. و این از طریق مشخص کردن انحراف تقاضای روزانه (۲ واحد) ـ و ضرب ریشه توان دوم تعداد روزهای زمان ناب (ریشه توان دوم ۹) تعیین میشود.

(انحراف معیار تقاضا در طی زمان ناب) R=m+z

۹/۹+۱۴۴=

واحد ۱۵۴ ۹/۱۵۳=

(c 100 واحد را سفارش می دهیم وقتی که موجودی (کنونی بعلاوه سفارش) برای ۱۵۴ واحد کاهش می یابد. به طور میانگین، ۹/۹ واحد موجودی ایمنی در حال حاضر وجود دارد وقتی که به سفارش می رسد در ۵ درصد این موارد، کمبود کالا وجود دارد قبل از اینکه به سفارش برسد.

مسئله ۳: سیستم P، محصولی را بررسی کنید که در مسئله حل شده ۲ شرح داده شده وقتی که به سؤالات زیر پاسخ می دهید:

(a)سفارشات

ی نهایی را محاسبه کنید.

(c)قانون تصمیم گیری خاص را برای این محصول ـ با استفاده از اطلاعاتی که تاکنون ارزیابی کرده اید ـ بیان کنید.

(d) فرض کنید در زمان نظارت دوره ای هستید. چک کردن

کنونی وجود دارد و ۱۱۰ واحد سفارشی می باشد حال چه باید کرد؟

راه حل :         (Q,D را از مسئله قبل بکار می بریم)  (a)

سال ۲۵/۰=

(هفته کاری در هر سال ۵۰* سال ۰۲۵/۰) هفته کاری ۲۵/۱=

(روز کاری در هر سال ۲۵۰ * سال ۲۵/۰) روز ۲۵/۶=

(چرخشی) روز ۶=

(b)

(انحراف معیار تقاضا طی P+L) = m+z

(انحراف معیار تقاضا طی P+L) +z (میانگین تقاضا برای P+L)=

 

۸/۱۲+ ۲۴۰ =

۲۵۳ ۸/۲۵۲ =

(e)هنگام (کنونی و سفارشی) را برای هر ۶ روز نظارت می‌کنیم و سطح نهایی ۲۵۳ واحد به بالا را سفارش می دهیم.

(f) سطح نهایی را بالا سفارش می دهیم. سطح نهایی ۲۵۳ واحد است. مقدار موجودی

ـ در مقداری است که باید در زمان تحویل طی ۹ روز سفارش داده شود. ۸۳= (۱۱۰+۶۰) ـ ۲۵۳ بنابراین ۸۳ واحد را برای تحویل ـ در طی ۹ روز سفارش می دهیم.

 • سوالات این مبحث :

۱) انواع مختلف موجودی ها

کنید: ایستگاه گاز‌ـ ایستگاه همبرگر ـ فروشگاه لباس فروشی و فروشگاه خودرو. این موجودی ها چه عملکردهایی (یا اهدافی) انجام می دهند؟

(تولید)

۲) انواع اجناس زیر را که در یک فروشگاه خرده فروشی می باشند بررسی کنید: حباب های لامپ ـ دیسکت های فشرده ـ و داروهای منجمد. هزینه احتمالی ساخت هر کدام

کالا سخت است؟ روشی را پیشنهاد کنید که ممکن است برای ارزیابی آن به کار برده شود؟

۴) چرا هزینه جنس می تواند از یک فرمول  ساده کاهش یابد؟ آیا هزینه های جنس ـ وقتی که تخفیف های شمارشی (یا تخفیف در خرید کل) داده می شوند ـ مهم می باشند؟ چرا؟

۵) تفاوت بین اصل کلی شرایط لازم و اصل کلی دوباره پر سازی مدیریت موجودی چیست؟ چرا این تفاوت مهم است؟

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

 مدیریت

و بسنجید؟

۷) برای سطح مشخص سرویس چرا سیستم؟ به سرمایه گذاری موجودی بیشتر از سیستم Q نیاز دارد؟ چه فاکتورهایی بر بزرگی تفاوت تأثیر می گذارند؟

۸) فرض کنید که شما یک فروشگاه سخت افزاری Speedy را مدیریت می کنید.

چطور متفاوت از هم می باشند؟

۹) یک مدیر چطور باید در سطح سرویس مناسب، برای اجناس تولید شده تصمیم بگیرد؟ آیا برخی از اجناس ۱۰۰ درصد سطح سرویس را دارند؟

۱۰) یک مدیر شکایتی را می شنود مبنی بر اینکه: من برخی اجناس دارم که ۲ هفته فاصله بازرسی دارند و چهار هفته برای

را بر اساس مقدار سهام موجود می دادم. حال به نظر می رسد موجودی بسیار بیشتری دارم. در این

مدل بسیار سخت می شود. آیا لازم است مدل متفاوتی را برای هر تغییر در فرضیه ها داشته باشیم؟ چرا و چگونه؟

۱۲) نقش مناسب معیار گردش کار ـ در مدیرت موجودی ـ چیست؟ تحت چه

این اطلاعات را در رابطه با مدیران فروشگاه های خصوصی به کار می برید؟

 • مسائل:

۱ـ فرشگاه Speedy Grocery دارای قهوه ای با علامت بخاری خاص است که ویژگی های زیر را دارد :

فروش = ۱۰ مورد در هر هفته

هزینه سفارش = ۱۰ دلار در هر سفارش

هزینه حمل = ۳۰ درصد در سال

هزینه جنس = ۸۰ درصد در هر مورد

(a چه تعداد از موارد باید در یک زمان سفارش داده شوند؟

(b چند بار، قهوه سفارش داده شود؟

(c هزینه سالیانه سفارش و حمل قهوه چیست؟

(d چه فاکتورهایی موجب می شوند که شرکت مقدار کمتر یا بیشتر از  را سفارش دهد؟

۲) فروشگاه ماشین آلات Grineu خط (تولیدی) از جدول های فلزی را برای مشتریانش

کالای تولید شده می باشند یک جدول خاص، ویژگی های زیر را داراست:

فروش = ۲۰۰ در هر سال

هزینه تنظیم = ۲۰۰/۱ دلار در هر تنظیم (این شامل تنظیم ماشین هایی برای

سال

هزینه جنس = ۲۵ دلار

(a چه تعداد از این جدول باید در گروه تولید ایجاد شوند؟

(b تولید چند بار زمان بندی میشود؟

(c چه فاکتورهایی موجب میشوند که شرکت، سایز گروه متفاوت را نسبت به آنچه که شما محاسبه کرده اید، برآورد کند؟

۳) فروشنده محلی Toyota باید تصمیم بگیرد که چه تعداد جذب

سال و هزینه سفارش ۱۵ درصدر هر سفارش می باشد.

 

(a

برای این جنس چیست؟

 

(b فروشنده چند بار این بخش (یا قطعه) را سفارش میدهد؟

(c هزینه سالیانه سفارش و محل این قطعه چیست؟

۴) تأثیر آن بر  و هزینه کل انواع خطاهای زیر داده

در تقاضا

(b 50 درصد افزایش در هزینه حمل

(c استفاده از یبرگه گستره جهت مطالعه رابطه بین سایز گروه و هزینه حمل

۵) شرکت معروف Widget ابزارها را با قیمت ۱۰۰ هزار در سال می فروشند. هر ابزار به قمیت ۱۰۰ دلار است و این شرکت ۳۰ درصد را برای حمل ابزارها در انبارـ

خط تولید ابزار ـ نسبت به تولیدات دیگرـ هزینه می‌کند که اینها در همان خط تولید بوجود می  آیند.

(a سایز گروه اقتصادی تولید ابزار ها چیست؟ در هر سال تولید می شوند؟

(b چه تعداد گروه

(c هزینه سالیانه محل ابزارها ـ و هزینه سالیانه تغییر آنها چیست؟

(d چه فاکتورهایی یا تغییراتی ـ به فرض ـ شرکت widget را وادار می کنند گروه بزرگتری را نسبت به سایز گروه اقتصادی محاسبه

شده (این شامل تمام مدها و سایزهای سفارش داده شده از عرضه کننده خاص می باشد) هزینه

بود.

(a چه تعداد سویت شرکت را این شرکت ـ در یک زمان ـ سفارش داد؟

(b عرضه کننده مایل است سویت شرکت ها را یکبار در هفته و با تعداد بیشتر نسبت به تعداد بهینه سفارش تحویل دهد. پس هزینه آن شرکت در هر سال چقدر می شود؟ تحت چه شرایطی شما طرح پیشنهادی عرضه کننده را می پذیرید؟

(c فرض کنید فروش تا ۱۵۰۰ سویت شرکت

تصمیم چه مقدار هزینه را در یک سال ـ برای شرکت ـ در بر خواهد داشت؟

 • اطلاعات برگه گستره Excel

در این فصل، ۴ برگه گستره Excel برای دانشجویان CD – Rom ارائه شده است تا به آنها در حل مسائل فصل کمک کنند. این برگه گستره برای مسئله ۸ در قسمت زیر با کمی داده های متفاوت نسبت به مسئله ۸ ایی که کاربرد آن را نشان میدهد، ارائه شده است. ورودی های استاندارد برای

هزینه ها ـ فروش زمان ناب ـ و سطح سرویس می باشد. خروجی ها شامل  و سفارش مجدد می باشند.

۷) شرکت ـ در مسئله ۶ پی برده است که باید ذخیره احتیاطی را برای

زمانی ۲ هفته می تواند فرض شود میانگین ۵۰۰ واحد، و انحراف معیار ۲۵۰ واحد را دارد.

(a چه حالت ۲ سفارشی باید برای شرکت

روی نمی دهد؟

(c چه مقدار موجودی میانگین را شرکت برای بخش b دارد؟ در پاسخ خود، هر دو مورد موجودی گردشی و ذخیره احتیاطی را در نظر بگیرید.

(d شرکت چند بار موجودی اش را با استفاده از نتایج بخش c در گردش دارد؟

۸) یک فروشگاه اسباب و وسایل، علامت تجاری خاص ‏‏TV را دارد که دارای مشخصه های زیر است:

میانگین سالیانه = ۲۰۰ واحد

ال

قیمت جنس = ۴۰۰ دلار در هر واحد

زمان ناب = ۴ روزه

 • متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

انحراف معیار تقاضای روزانه = ۱/۰ واحد

روزهای کار در هر سال = ۲۵۰

(a  را تعیین کنید

(b حالت ۲ سفارشی را برای ۹۵ درصد سطح سرویس به فرض تقاضای عادی ـ برآورد کنید.

(c قانون Q را برای این جنس (یا کالا) بیان کنید

(d تأثیر حالت ۲ سفارشی تغییرات را درزمان ناب یا در انحراف معیار مطالعه کنید.

۹) برای اطلاعات ارائه شده در مسئله ۸ :

(a سیستم P کنترل موجودی

T,p را محاسبه کنید.

(b سرمایه گذاری موجود مورد نیاز در سیستم P و سیستم Q را بنا بر مسئله ۸ برای مقادیر مختلف سطح سرویس ـ مقایسه کنید.

(c چرا سیستم P به سرمایه گذاری بالاتر موجودی نیاز دارد ؟

۱۰) فروشنده محلی Toyota ـ بنابر مسئله ۳ ـ نصب را در سیستم

معیار قبلی تقاضا ۵/۲ واحد در هر ماه بوده است و دوباره پر سازی زمان ناب ـ ۲ ماه است. ۹۵ درصد سطح سرویس مطلوب است.

(a اگر سیستم نظارت مداوم به کار برده شود، مقدار R,Q ـ که باید بکار برده شوند ـ چقدر است؟

(b اگر سیستم نظارت دوره ای بکار برده شود، مقدار T,P

بخش کدامند؟

۱۱) شرکت Suregrip Tire نوع خاصی تایر با مشخصات زیر دارد:

میانگین فروش سالیانه = ۵۰۰ تایر

هزینه

تقاضای روزانه = ۱ تایر

(a  را محاسبه می‌کنید.

(b برای سیستم Q کنترل موجودی، ذخیره احتیاطی مورد نیاز برای سطوح سرویس ۸۵ ـ ۹۰ ـ ۹۵ـ ۹۷ و ۹۹ درصد را برآورد کند.

(c طرحی از سرمایه

را بعنوان تابعی از سطح سرویس محاسبه کنید.

(b اگر فروش ها تا ۵۰

سرویس ۹۵ درصد می افتد؟

۱۳) شرکت Easyfoot Carpet ، ۳ نوع فرش، با مشخصات زیر دارد:

۱) نوع              ۲) تقاضای سالیانه (یارد)             ۳) قمیت کالا در هر یارد

فرض کنید که کالاها با هم از یک تولید کننده و با هزینه سفارش ۲۰ دلار برای هر سفارش ـ و هزینه حمل سالیانه ۲۰ درصد ـ سفارش داده می شوند. همچنین فرض کنید که روزهای ـ کاری در یک سال ۳۰۰ روز است.

؟

(C تأثیر فاصله سفارش بر تغییر هزینه حمل تا ۲۵ ، ۳۰ ، ۳۵ درصد چیست؟

(d چرا این فرش ها نمی توانند از طریق سیستم Q سفارش داده شوند؟

۱۴) فرض کنید که شما تولید کننده شرکت فرش Easyfoot ـ که در مسئله ۱۳ شرح داده شد ـ می باشید شما ۲۰۰۰ دلار را هر زمان که ماشین تولید فرش‌اتان را از یک نوع فرش به فرش دیگر (A و B یا C)

باشند.

(a چه تعداد را تولید کننده فرش ترجیح می‌دهد برای انواع C,B,A تولید کند؟

(bشما چه تعداد را قبول دارید که عرضه کننده مایل است تولید کند و چه تعدادی

ی متعددی را ذکر کنید که این ۲ تعداد متفاوت می توانند پذیرفته شوند.

ضمیمه (یا پیوست)

 • مدل های پیشرفته :

این ضمیمه، ۲ مدل دیگر را ارائه می‌کند که برای تقاضاهای موجودی مستقل مفید می باشند اولین مدل برای خرید خارجی به کار میرود جایی که تخفیف قیمت های

به کار میرود وقتی که گروه به طور یکنواخت به زمان پایان می رسد ـ نه تمام آن به یکباره.

 • شکستن قیمت ها :

عرضه کنندگان خارجی اغلب تخفیف قیمت ها را برای خریدار بزرگ پیشنهاد می‌کنند. این تخفیف ها ممکن است در سطوح

و ۵/۱ دلار در هر واحد برای ۱۰۰ واحد به بالا باشد. پس هزینه واحد ها، جهش یا ناپیوستگی را در ۱۰۰ واحد این هزینه ۱۵۰ دلار می باشد.

جهت حل مسائل با صرفه ترین مقدار سفارش، روش اینست که ابتدا  را برای هر قیمت خرید متفاوت محاسبه کنیم. برخی از این  هاممکن است عملی نباشند، چون

عملیاتی موجودی برای هر  احتمالی و هر مقدار شکست قیمت ها

کاهش قمیت کل می شود نیز بعنوان مقدار سفارش انتخاب میشود.

نمونه مثال زیر را بررسی کنید :

D = 1000 واحد در هر سال

= I 25 درصد در هر سال

= S 10 درصد در هر سفارش

۲۰۰ تا ۴۹۹ واحد

= C3  ۲۵/۴ دلار در هر واحد ـ برای ۵۰۰ واحد یا بیشتر

ابتدا سه  را در ارتباط با ۳ مقدار C محاسبه می‌کنیم سپس Q­۱=۱۴۱ ، Q2149 و Q3

کل خرید و موجودی را در بقیه و در ۲ شکست قیمت محاسبه می‌کنیم. این هزینه های کل به قرار ذیل می باشند:

۵۱۴۱=

۴۶۴۰ = (۱۰۰۰) ۵۰/۴+

۴۴۸۲ = (۱۰۰۰)۲۵/۴ +

نکته : هزینه سالیانه CD خرید واحدها،‌ به هزینه معادل افزوده شده است چون این هزینه تحت تأثیر تخفیف می باشد.

هزینه موجودی با شکست های قیمت چون TC(500) پائین ترین هزینه سالیانه است پس ۵۰۰ واحد باید سفارش داده شود. رفتار هزینه برای این نمونه مثال، در شکل ۱/۱۵ S نشان داده

کل کاهش می یابد.

که همیشه تمام  ها و هزینه هر کالارا محاسبه کنیم. مراحل مفید تر به قرار ذیل می باشند:

 • را برای کمترین
 • قیمت). اگر این عملی باشد یعنی بالای شکست قیمت باشد پس اقتصادی ترین یا (با صرفه ترین) مقدار بدست آید.

۲) اگر  ممکن نباشد پس پائین ترین قیمت بعدی را بکار برید و محاسبه

را ادامه دهید تا وقتی که  احتمالی بدست آید یا تا وقتی که تمام قیمت ها به کاربرده شوند.

 • سپس
 • های کل، با صرفه ترین مقدار سفارش را نشان می دهید.

در مثال فوق،‌ این شیوه ـ از طریق سازگاری با مقدار مشابه به محاسبات ـ نتیجه گیری شده اشت.

 • متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

 • تحویل گروه یکنواخت

در برخی موارد، کل گروه موجودی ـ در یک زمان ـ قرار داده نمی شود بلکه به تدریج تحویل داده میشود. یک

فروشی است که گروه را در ارسال های متعدد (کالا) طی

موجودی، در شکل ۲/۱۵ S نشان داده شده است. سطح موجودی ـ به تدریج ـ بوجود می آید همچنان که

موجودی را ـ که در مورد  ساده بدست آمده ـ کاهش میدهد. به فرض که واحدها در مقدار P واحد در هر سال ـ و مصرف ها در مقدار D واحد در هر سال نشان داده شوند. (جایی که P>D است.) پس میانگین سطح موجودی به صورت زیر خواهد بود:

این فرمول می تواند با استفاده از هندسی ـ در ارجاع به شکل ۲/۱۵ S ـ مشتق گیری شود.

تحویل گروه یکنواخت عبارت فوق،

بدست می آید:

در این مورد، همیشه بزرگتر از  معمولی می باشد چون فاکتور  کمتر از ۱ است. همچنان که P به D می رسد.  بسیار بزرگ میشود. و این به معنای این است که تولید ادامه دارد. وقتی که P بسیار بزرگ است پس فرمول  فوق به

حدود P ) می باشد.

 • مسئله های ضمیمه :

فرض کنید که در مسئله ۱ این فصل، فروشگاه خواربار فروشی Speedy پیشنهاد تخفیف را میدهد اگر بیش از ۵۰ مورد در یک زمان سفارش داده شوند. قیمت هر کالا ۸۰ دلار برای

پذیرد؟

(b چه تخفیفی نیاز است قبل از اینکه فروشگاه بین قبول تخفیف یا سفارش  بی طرف باشد؟

 • یک تولید کننده پیش شما آمده است و پیشنهاد خرید زیر را داده است. اگر شما ۲۹ مورد یا کمتر، محلول تمیز کننده را بخرید هزینه آن برای هر مورد ۲۵ دلار میشود. اگر شما ۳۰ مورد یا بیشتر را بخرید هزینه، آن برای هر مورد ۲۰ دلار می
 • مواد را سفارش دهید و ۵۰ مورد در سال استفاده کنید.

(a شما چه تعداد (مورد) را باید سفارش دهید؟

(b آیا شما با این تولید کننده درباره تخفیف بحث می کنید؟

ها انتخاب شده اند.

در مسئله ۲ همان فصل، به فرض این که فروشگاه ماشین آلات

دی کنونی را ـ بر خلاف زمان ـ بکشید.

(c ماکزیمم مقدار موجودی چقدر است؟

 • یک تولید کننده قطعات الکترونیکی می خواهد هر دو مقدار تولید و مقدار تقاضا را در تصمیم گیری برای تعدادش تخفیف دهد. هر قطعه ۵۰ دلاری خاص می تواند در اندازه ۱۰۰۰ واحد در ماه تولید شود و
 • تولید می شود.

(a چه اندازه ای از این گروه

سالیانه چه قدر کمتر خواهد بود؟

(c نموداری از موجودی کنونی ـ بر خلاف زمان ـ را بکشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل ۱۶                          درخواست مواد

خلاصه این فصل :

۱/۱۶ تعریف سیستم های MRP

۲/۱۶ سیستم MRP در برابر سیستم های امتیازی سفارش

۳/۱۶ نمونه مثال MRP

۴/۱۶ اجزای MRP

۵/۱۶ عملیات سیستم MRP

۶/۱۶ سیستم MRP موفق

۷/۱۶ نکات کلیدی

ـ تمرین های اینترنتی دانشجویان

ـ حل مسائل

ـ سوالات بحث شده

ـ مسائل

ـ فهرست منابع منتخب

 

سازمان های تولیدی نیاز دارند بدلیل محصولات بیشمارـ فرایندها ـ بخش هاـ و عدم اطمینان ها، با پیچیدگی سروکار داشته باشند. یک شرکت تولیدی معمولی ممکن است هزاران

نا امید کننده نمی باشند. ممکن است این وضعیت از طریق بکار گیری برنامه ریزی و سیستم کنترل کامپیوتری شده ـ بنام درخواست مواد MRP مدیریت شود. سازمان های خدماتی

سرویس اشان حمایت می کنند. این انبارها به سختی مدیریت (یا اداره) می شوند و همچنین نیاز به شیوه های مدیریت موجودی پیشرفته دارند.

MRP ، توان اش را از تفاوت بسیار مهم بین موجودی های وابسته به تقاضا و مستقل از تقاضا بوجود می آورد. در فصل ۱۵ ما موجودی های مستقل از تقاضا را بعنوان موجودی هایی بیان کردیم که موضوع شرایط بازار می باشند

ـ در راستای پخش موجودی ها به صورت خرده فروشی ـ عمده فروشی و بیمارستان ها ـ به کار برده می شوند. این موجودی ها باید از طریق متدهای امتیازی بندی سفارش ـ که در آخر همین فصل شرح داده خواهند شد‌‌ ـ مدیریت

به تقاضا می باشند و شامل زمانبندی- تولید مادر هستند. نمونه هایی از موجودی های وابسته به تقاضا، مواد خام و موجودی های کار در جریان فرایند می باشند که در شرکت های تولیدی برای حمایت از فرایند تولید بکار برده میشوند. در رستوران، مواد غذایی خام مورد نیاز وابسته به تعداد و انواع غذاهای سرو شده می باشند. این موجودی  ها باید از طریق سیستم MRP یا از طریق سیستم های بهنگام ـ که در فصل ۱۷ شرح داده خواهند شد  اداره شوند. یک سیستم MRP ، از طریق زمانبندی مادر

 • متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

جریان فرایند

اسطه زمانبندی مادر از طریق سیستم MRP بوجود می آیند. وقتی که مواد خام در موجودهای کار در جریان فرایند برنامه ریزی می شوند تمام تاریخ های

مواد خام و موجودی های کار در جریان فرایند ـ دارد.

بدین ترتیب، زمانبندی مادر از طریق کل تقاضای پیش بینی شده آینده بوجود می‌آید که شامل برنامه ریزی فروش و عملیات ها (S&op) ـ پیش بینی ها ـ سفارش‌های مشتریان یا سفارشات برای موجودی کالاها تولید شده می باشد. زمانبندی مادر دارای پیکر بندی محصول

ـ فرموله شده است. بنابراین طی زمانبندی مادر، S&op به محصولات واقعی طبقه بندی می شود که تولید خواهند شد.

با استفاده از MRP زمانبندی ها در سفارش های خرید برای مواد خام و سفارش‌های فروشگاه برای زمانبندی

بندی مادر، ماشین حساب دستی باشد فرایند لیست اجزای بکار رفته در یک محصول تمام بخش ها و اجزایی را مشخص می‌کند که برای تعداد خاصی از واحدهای، ماشین

ار رفته (در یک محصول) نیاز به صورتحساب مفصل و جامع از موادی دارد که برای هر بخش مورد نیاز لیست شده اند تا یک کالای نهایی را در زمانبندی مادر بسازند. قطعات مورد نیاز ممکن است شامل مونتاژها ـ مونتاژهای جزئی ـ بخش های تولید شده و بخش های خریداری شده باشند. بنابراین لیست اجزای به کار رفته در یک محصول منجر

. در فرایند لیست اجزای به کار رفته در یک محصول، لازم است موجودی های بخش هایی را بررسی کنیم که قبلاً موجود بوده اند یا

۳۰ قطعه سفارش داده میشود. بررسی دیگری که طی لیست اجزای به کار رفته در یک محصول انجام شد مربوط به تولید و خرید در زمان‌های ناب بود با شروع زمانبندی مادر، هر بخش تولید شده یا خریداری شده ـ یا مقدار زمانی که برای دستیابی به آن بخش (زمان ناب) طول می کشد، تهاتر است (یعنی از قبل از سفارش داده شده). پس این شیوه اطمینان می‌دهد که هر بخش در زمانی در دسترس می باشد که از زمانبندی ناب حمایت کند اگر توانایی کافی فروشنده یا تولید کننده جهت برآورده کردن سفارش هایی باشد که از لیست اجزای بکار

، طرح معتبری را برای خرید و تولید نشان میدهد. اگر توانایی کافی در دسترس نباشد پس لازم است مجدداً زمانبدی مادر یا تغییر توانایی را برنامه ریزی کنیم.

MRP می تواند بخشی از یک سیستم ERP بزرگتر باشد که در فصل ۶ شرح داده شد. هدف از MRP اینست که عملکرد تولید را برای محصولات ـ سفارشات ـ بخش‌هاـ سطوح تولید و موجودی های برنامه ریزی و کنترل

و تمام منابع دیگر می باشند. MRP در مرکز سیستم ERP است چون سیستم نادرست MRP منجر به تعداد نادرست مالیه ـ بازاریابی ـ حسابداری ـ و پرسنل میشود.

 • ۱/۱۶ تعاریف سیستم های MRP

سیستم MRP معمولی‌ایی را که شرح داده ایم، می تواند در شکل ۱/

آینده تعیین می شود. فر آیند لیست اجزای به کار رفته در محصول ـ در مرکز این سیستم ـ از طریق ۳ ورودی بوجود می آید:

زمانبدی مادر ـ صورتحساب مواد ـ و رکوردهای موجودی.

نتیجه فرایند لیست اجزای به کار رفته (در یک محصول)، دو نوع

باشند پس سفارش های کارگاه تحت کنترل سیستم کنترل کارخانه قرار می گیرند. و اگر توانایی

داده شده ـ صورت گیرد. چون سفارش کارگاه تحت سیستم

ارخانه می باشند پس پیشرفت این سفارش ها از طریق خود کارخانه اداره می شود تا اطمینان دهد که آنها به موقع تکمیل می شوند. شکل ۱/۱۶، MRP را به عنوان یک سیستم اطلاعاتی نشان می‌دهد که برای طراحی و کنترل موجودی ها ـ و توانایی به کار برده میشود.

صحیح  و به موقع باشند پس مدیریت می تواند سیستم را برای کنترل موجودی ها ـ تحویل سفارش های مشتری (به موقع) و کنترل هزینه های تولید و سرویس های شرکت بکار

درباره MRP (1975)ـ ۳ عملکرد اصولی MRP  را به قرار ذیل ـ شرح داده است:

مدیریت
 • موجودی

سفارش یک بخش (یا قطعه) صحیح

سفارش مقدار مناسب

سفارش در زمان مناسب

 • دارایی ها

سفارش در تاریخ سررسید صحیح

حفظ اعتبار تاریخ سررسید

 • ظرفیت

بار کامل

بار (معتبر) صحیح

زمان کافی جهت روئیت بار آینده

اگر سیستم MRP در شکل ۱/

مفهومی جهت درک ساده است ولی می تواند در

۲ نوع متفاوت سیستم های MRP و گسترش ERP به صورت زیر ـ می شود :

 • نوع I : سیستم کنترل موجودی

سیستم MRP نوع I یک سیستم موجودی مینیمال است که موجب سفارش های تولید و خرید با مقادیر صحیح ـ در زمان

سیستم نوع I ، شامل برنامه ریزی ظرفیت و مدل های کنترل کارخانه ـ که در قسمت پائین شکل ۱/۱۶ نشان داده شده اند ـ نمی باشد.

 • نوع II : سیستم کنترل موجودی و کنترل :

سیستم MRP نوع II شامل تمام شکل ۱/۱۶ می باشد و یک سیستم اطلاعاتی برای برنامه ریزی و کنترل موجودی ها و

یا زمانبندی مادر. پس سیستم نوع II یک لوپ باز خورد بین

لوپ بسته نامیده، میشود. چون هر دو موجودی ها و ظرفیت منابع به کار رفته در حمایت از تولید را کنترل می‌کند. سیستم MRP نوع II  اصطلاحاً سیستم برنامه ریزی منابع تولید نامیده می شود.

 • سیستم برنامه ریزی منابع شرکتی (ERP)

سیستم ERP یک سیستم برنامه ریزی شرکتی ـ در سطح گسترده

ـ پول نقد ـ پرسنل تحصیلات و سرمایه. در این مورد، سیستم MRP با تمام زیر سیستم های اطلاعاتی دیگر در شرکت ـ که شامل سیستم های حسابداری ـ فروش ـ و سیستم های

را.

آنچه که Detroit Diesel با تغییر ERP  ساخت، در باکس راهبری عملیات ها (Operation leader) شرح داده شده است. همچنین اشاره به جزئیات فصل ۶ درباره ERP می‌کند. چون MRP یک مفهوم ساده و قا نونی است پس ممکن است تعجب کنیم که چرا هر شرکت ای آن را به کار نمی برد. دلیل اصلی آن این است که این سیستم مناسب نوع خاصی سیستم

آگاه نیست. این مشکلات به طور مفصل بعداً درهمین فصل شرح داده خواهند شد ـ به جدول ۱/۱۶ و لیست دلایل مشخص شده برای MRP انجام شده‌اند رجوع کنید.

 • متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

 • /۱۶ سیستم MRP در برابر سیستم امتیاز بندی سفارش

MRP بدون شک بسیاری از مفاهیم قدیمی را دارد که برای مدیریت موجودی ها به کار برده می شوند. سیستم های (امتیاز بندی سفارش ـ که در فصل ۱۵ شرح داده شدند ـ به خوبی برای مدیریت موجودی ها تحت شرایط تقاضای وابسته،

سفارش مدیریت کردند.

مدیران شرکت Detroit Diesel با سوبسید کردن شرکت Penske ، تشخیص دادند که شرایط

طی چندین سال وجود داشته اند. راه حل جدید این بود که شیوه‌های تولید پیشرفته ـ تعداد زیادی از مقدمات یک محصول جدید و به طور مهم تر افزایش حجم سفارشات را با هم سازگار کنیم. در حدود سال ۱۹۹۵ ، وقتی که راه حل مسائل سیستم اطلاعاتی Detroit Diesel به مقدار زیادی مربوط بودند، در آمد تا تقریباً ۱/ ۲ میلیون دلار در سال افزایش یافته بود. خطوط تولید در ۳ شیفت در یک روز و هفته ، با میانگین در آمد ۴۰ میلیون دلار در هفته انجام می دادند. هر گونه خرابی در تولید، خارج از سوال بود. پس فرایند پیشرفت که منجر به اجرای سیستم جدید شده بود باید واقعاً بی اهمیت باشند. بله، مقیاس شرکت مانع از شکست سیستم قدیمی شد پس متدولوژی

ایت مکرر هماهنگ شود در حالیکه ارتباط با سیستم میراثی را در برخی جاهای

. نتیجه نهایی این اقدام،‌ اجرای وسیع سیستم ERP با اجزای برنامه booktobill بود. محتویات این سیستم در پیکر بندی و ورودی ـ سفارش های کارـ موجودی و کنترل کارخانه ـ سفارشات تغییر مهندسی آن لاین ـ حساب های قابل دریافت یا قابل پرداخت ـ

ـ سفارش داده می‌شوند.

برخی ای تفاوت های مهم بین MRP و سیستم امتیاز بندی سفارش، مربوط به طور خلاصه در جدول ۲/۱۶ آورده شده اند. یکی از تفاوت ها مربوط به فلسفه (یا اصول)

بندی سفارش به کار برده می شوند. اصول ( یا فلسفه) خرید نشان می‌دهد که مواد باید زمانی خریداری شوند

می شود که به آنها نیاز باشد واین از طریق زمانبندی مادر مشخص می شود. دیگرهیچ شرطی برای تولید یک بخش

مخصوصاً در تولید مهم است چون تقاضا برای بخش های جزئی Lumpy است. وقتی که گروه زمانبندی شوند بخش های جزئی برای آن گروه نیاز می باشند ولی تقاضا صفر است تا وقتی که گروه دیگر زمانبندی شود. اگر سیستم های امتیاز بندی سفارش باری این نوع  الگوی

طولانی تقاضای صفر وجود دارند.

جدول ۱/۱۶ رویکردهای طولانی مدت در شرکت های تولیدی

 • شما نمی توانید تجارت اتان را در درازمدت پیش بینی کنید.
 • مادر فروش ها، علاقمند به مسائل تولیدی نمی باشیم. ما برای خودمان کافی هستیم.
 • از من نپرسید که کدام سفارش مشتری را من می خواهم اولین بار بیمه کنم. حال تمامی آنها را می خواهم.
 • شما نمی توانید بخش  این زمان بندی تولید مادر را مانع شوید.
 • شما نمی توانید این زمانبندی را در ۶ ماه اول تغییر دهید.
 • این سیتم جدید نمی تواند به اندازه کافی ـ سریع عمل کند. مانیاز به Ed داریم
 • میل کنیم.
 • اگر من ۱۰۰ واحد را در یک ماه ـ جدا از این طرح بخواهم پس با تجربه طولانی ام پی می برم که باید برای ۱۵۰ واحد تقاضا کنم.

جدول ۲/۱۶ مقایسه سیستم MRP و امتیاز بندی سفارش:

(a تقاضاوابستهمستقل
(b  اصل سفارششرایط لازمدوباره پر سازی
(c پیش بینیبر اساس زمانبندی کاربر اساس تقاضای گذشته
(d مفهوم کنترلکنترل تمام کالاهاABC
(e اهدافبرآورده کردن تمام نیازهای تولیدبر‌‌‌آورده کردن نیازهای مشتری
(f سایر گروهتفکیک
(g الگوی تقاضاLumpy ولی قابل پیش بینیتصادفی
(h انوع موجودیکار در جریان فرایند و مواد خامکالاهای تولید شده و بخشهای مجزا

تفاوت دیگر بین ۲ سیستم، استفاده از پیش بینی است. در مورد سیستم های امتیاز بندی سفارش، تقاضای

کار برده شدند. در سیستم‌های MRP تقاضای گذشته برای بخش های جزئی نامربوط است. اصول سفارش بر مبنای شرایطی‌ می باشند که از زمانبندی مادر بوجود آمده اند. MRP آینده گر است. و تقاضای آینده را برای بخش های جزئی پیش بینی های تقاضای سطح

اتومبیل نمی تواند ساخته شود اگر فاقد خط سوخت یا رادیاتور باشد حتی در رستوران سرو شود اگر غذا نباشد. بنابراین لازم است تمام بخش هاـ حتی آیتم‌های C را کنترل کنیم.

های به کار رفته برای  قدیمی، از طریق الگوهای تقاضای lumpy برای بخش های جزئی منع شده اند. سایز گروه در

است. همچنین به فرض که  برای ۲۵ بخش محاسبه می شود پس با  یا مضرب  نمی‌توانم شرایط را دقیقاً وفق دهیم بنابراین به بقیه موجودی خاتمه می دهیم. این

دهیم که در تقاضای مجزا مشاهده شده اند. مثلاً با سایت گروه برای گروه ـ می توانیم ۳۰ واحد را برای هفته دوم ـ ۱۰ واحد را برای هفته سوم و ۱۵ واحد را برای هفته

هزینه حمل می شود. ما همچنین می توانیم ۴۰ واحد را برای هفته های دوم و سوم ترکیب شده سفارش دهیم. پس یک سفارش را ذخیره می کینم ولی متحمل خسارت یا هزینه حمل کمی می شویم. با سیستمهای MRP ، انداره های مختلف

های پائین عملیات موجودی فراهم کنیم. این هدف مشتری گرا  است. به عبارت دیگر هدف از مدیریت موجودی های وابسته تقاضا با MRP اینست که از زمانبندی تولید مادر حمایت کنیم. این هدف حال بایستی ثابت شود که سیستمهای MRP متفاوت از سیتمهای امتیاز سفارش ـ تقریباً در هر بعد مهم می‌باشند و باید به

برای موجودی های وابسته به تقاضا کنترل شوند. قسمت بعد، مکانیک های سیستمهای MRP را شرح می دهد.

 

 • متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

۳/۱۶  یک نمونه مثال MRP

ساده ترین روش درک MRP اینست که بر خود فرایند لیست اجزای به کار رفته در محصول تمرکز کنیم. پس از شرح این فرایند در قسمت زیر ـ از طریق یک نمونه مثال ـ ما بقیه اجزای سیستم MRP را بحث می‌کنیم.

فرض کنید که میز های نوع نشان داده شده در شکل ۲/۱۶ ساخته می شوند. میز تولید (یا ساخته) شده شامل سوار کردن بخش بالایی و پایه می باشد. برعکس، سوار کردن پایه شامل ۴ پایه ـ ۲ ریل کوتاه و ۱ ریل بلند می باشد. در این مثال خاص، سوار کردن های پایه ایجاد می شود و در انبار ذخیره می شوند. این روش به میز اجازه می‌دهد سریعتر ساخته شود همچنان که سفارش دریافت می شوند پس می تواند در صورتی باشد که میز کاملاً از بخش های خاص ساخته شود. این یک روش متداول در  شرکت های تولیدی است که مونتاژ یا سوار کردن‌ها را برای موجودی انبار نشان می دهند که بتوانند کل زمان ناب تولید را کاهش دهند و هزینه های تنظیم انبار را پائین آورند.

صورتحساب مواد (BOM) برای این میز ـ در شکل ۳/۱۶ نشان داده شده است. میز ساخته شده، در سطح اول صورتحساب است. مونتاژ پایه ها و سطح میز، در سطح دوم می باشند چون ا ین بخش ها با هم با پایه سوار می شوند همگی در سطح سوم لیست می شوند. ما فرض می‌کنیم که بخش های این میز از خارج خریداری می شوند و در غیر ا ین صورت سطح چهارمی در (BOM) برای چوب بکار رفته در ساخت پایه هاـ ریل ها و سطح میز وجود خواهد داشت. بخش دیگر اطلاعات مورد نیاز قبل از لیست اجزای به کار رفته (میز) زمان های ناب تولید در بخش های ساخته شده و خریداری شده است و این در جدول ۳/۱۶ نشان داده شده است. به منظور برنامه ریزی، یک هفته طول می کشد میز ساخته شده را از مونتاژ پایه و سطح سوار کنیم. این زمان ناب بر نامه ریزی شده شامل میانگین زمان انتظار ـ بدلیل واسطه شغل های دیگر ـ می باشد که معمولاً طولانی تر از زمان کاری واقعی است. اگر میزهای ساخته شده شدیداً به یک پایه برتر نیاز داشته باشند پس آنها می توانند طی چندین ساعت ساخته شوند. همچنین جدول ۳/۱۶ نشان میدهد که ۲ هفته برای خرید سطح میز از زمان سفارش ـ تا وقتی که سطح میز در کارخانه است ـ برنامه ریزی می شود. این زمان ناب برنامه ریزی شده می تواند به یک روز یا ۲ روز فشرده تر شود، اگر بالای میزـ برای  اولویت بالا توسط فروشنده مشخص شود. حال ممکن است با استفاده از لیست اجزای به کار رفته، طرح مواد را برای میزهای ساخته شده و تمام بخش ها ایجاد کنیم. طرح مواد نهایی در جدول ۳/۱۶ نشان داده شده است. زمانبندی مادر، در این مورد، شامل تقاضا برای میزهای ساخته شده می باشد. ۲۰۰ مورد در ۴ هفته، ۲۵۰ مورد در ۵ هفته و ۱۰۰ مورد در ۶ هفته. این مقادیر به عنوان شرایط لازم gress  ناخالص برای میزهای کامل لیست شده اند. همانطور که در طرح مواد نشان داده شده، ۵۰ میز در زمان کنونی وجود دارد اتمام شکل ها در جدول ۴۰/۱۶ فرض میشود. در ابتدای هفته روی می دهند. بنابراین ما می توانیم این جدول های موجود را، با توجه به شرایط ناخالص نشان دهیم تا به شرایط خالص برسیم. پس شرایط خاص برای یک هفته است (بدلیل زمان ناب برنامه ریزی شده برای ساخت میز ـ تا به سفارش برنامه ریزی شده برسد). بنابراین جهت برآوده کردن شرایط ناخالص زمانبندی مادر، سفارش های کارخانه باید پخش شوند تا ۱۵۰ میز در ۳ هفته ـ ۱۵۰ میز در ۴ هفته و ۱۰۰ میز در ۵ هفته ساخته شود. سپس بخش های سفارش طرح ریزی شده، برای میزها، به کار برده می شوند تا شرایط ناخالص را برای بالا و پایه های میز در سطح بعدی زیر BOM محاسبه کنند. بخش های نهایی سفارش طرح ریزی شده برای میزها ـ به شرایط ناخالص برای بالا و پایه های میز ـ در مبنای یک به یک تبدیل می شوند چون یک سطح میز و یک پایه مونتاژ را برای ساخت نشان می دهند. موجودی کنونی و دریافتی های زمانبندی شده، از شرایط ناخالص کم می شوند تا به شرایط خالص برسند. شرایط خالص از طریق زمان ناب جبران می شود، تا به بخش های سفارش برنامه ریزی شده برای مونتاژ سطح و پایه های میز برسد. بایستی توجه داشت که در جدول ۴/۱۶ ، ۵۰ سطح میز اخیراً موجود می باشند و ۵۰ مورد زمانبندی شده اند تا به اول هفته ۲ برسند. سفارش زمانبندی شده برای ۵۰ میز به یک هفته قبل بر می گردد ـ تحت طرح مواد قبلی.

چون ۲ هفته زمان ناب وجود دارد پس این سطح میزها به اول هفته ۲ می رسند. تمام مواد موجود و سفارش ها باید در نظر گرفته شوند وقتی که اجزای به کار رفته در محصول لیست می شوند. بخش های سفارش طرح ریزی شده برای مونتاژ پایه های میز نیز به کار برده شدند تا شریط ناخالص را برای پایه ها ـ ریل‌های کوتاه و ضربدر ۲ برای ریل های بلند می شوند تا به شرایط ناخالص برسند. شرط ناخالص در هر سطح، مقدار موادی است که برای حمایت سفارش‌های برنامه ریزی شده در بالاترین سطح بعدی نیاز است.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

عنوان                                                                                                           صفحه

۹/۱۵ – نکات کلیدی و مهم………………… ۲

تمرین های اینترنتی دانشجویان……………. ۴

حل مسائل……………………………… ۵

سؤالات این مبحث………………………… ۱۰

مسائل………………………………… ۱۲

اطلاعات برگه گستره Excel…………………. 16

مدلهای پیشرفته………………………… ۲۲

تحویل گروه یکنواخت…………………….. ۲۵

مسئله های ضمیمه……………………….. ۲۶

فصل ۱۶- درخواست مواد…………………… ۲۹

۱/۱۶- تعاریف سیستم های MRP……………… 34

۲/۱۶- سیستم MRP در برابر سیستم امتیاز بندی سفارش ۳۸

۳/۱۶- یک نمونه مثال MRP   ۴۵[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

51 صفحه فارسی

فونت استاندارد/Yagut/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 222 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.