no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

***طراحی کارخانه ***-نمودار مونتاژ-پایان نامه رشته مهندسی صنایع در79 صفحه

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

طراحی کارخانه-بررسی مشکلات مربوط به محصول نحوه استقرار ماشین آ لات – نحوه فروش از لحاظ قیمت -نمودار مونتاژ
zip
آبان ۲۴, ۱۳۹۵

طراحی کارخانه-بررسی مشکلات مربوط به محصول نحوه استقرار ماشین آ لات – نحوه فروش از لحاظ قیمت -نمودار مونتاژ


طراحی کارخانه-بررسی مشکلات مربوط به محصول نحوه استقرار ماشین آ لات - نحوه فروش از لحاظ قیمت -نمودار مونتاژ

پایان نامه رشته مهندسی صنایع
[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]طراحی کارخانه یکی از مهمترین و جالبترین بخشهای رشته مهندسی صنایع است که در مورد ترتیب فیزیکی قرار گرفتن تجهیزات و نیروی انسانی صحبت می کند . هدف اصلی ((طراحی کارخانه)) طرحریزی ترتیب قرار گرفتن این تجهیزات و نیروی انسانی  بنحوی است که حداکثر راندمان در تولید محصول بدست آید .

لازمه ی بر آوردن این هدف آنست که در این طرح چه در مورد مواد و چه در مورد نیروی انسانی میزان حمل و نقل ها و حرکات به حداقل برسد تا زمان کمتری توسط یک حرکت یا حمل و نقل صرف شود . بطور کلی هر چه زمان تولید یک محصول کمتر باشد .هزینه های اضافی آن از جمله هزینه های کارگری و غیره نیز بمراتب کمتر خواهد شد.

طراحی کارخانه یکی از مضامین اصلی مهندسی صنایع است و سالهاست که مهندسین صنایع بکار در این زمینه اشتغال دارند. کار آنها در واقع به طراحی نحوه ی استقرار اجزا فیزیکی فعالیتها بطور عام و فعالیتهای صنعتی بطور خاص مربوط می گردد.

نظام تولید کالا یا ارائه خدمات توسط کارشناسان طراحی کارخانه تحلیل و تصور و سرانجام طرحریزی و پیاده می شود. هدف طرح در واقع ایجاد بهترین رابطه متقابل بین جریان مواد جریان اطلاعات و افراد و همچنین برقرار کردن روشهای مطلوب برای خلق مجموعه ای منسجم در شرایطی کارآمد و اقتصادی و مناسب است .

 

نمود ار های فرایند جریان برای مستند سازی وضعیت موجود با حداقل میزان نوشتن مورد استفاده قرار می گیرد. این نمودارها میتوانند مجموعه ای اطلاعات را بصورت  گرافیکی خلاصه سازی نموده و تصویری از عملیات آنچنان که هست ایجاد نماید.

 

نمودار فرآیند جریا ن به هنگام انجام تغییرات پیشنهادی میتواند مهندسین را در توصیف حالات پیچیده یاری نماید.این نمودار ابزاری است برای قانع نمودن افراد نسبت به صحت و سقم  نظراتشان. این نمودار مشخص می سازد که در چه مواردی امکان بهبود بطور آشکار و روشن وجود دارد و در مورد کدام فعالیتها و وظایف به مطالعه دقیقتر نظیر آنالیز فیلم  نیازمندیم.

در ترسیم نمودار عملیات علاوه بر علایم استفاده شده در نمودار عملیات علایمی وجود دارد مانند:

 

ردیف           عنصر                      نماد                  مفهوم نماد

۱             حمل و نقل                                         جابجایی

۲              تاخیر                                                انتظار

۳             انبار                                                  انباشت

۴             تاخیر-حمل و نقل                       تاخیر و در همان حا ل حمل و نقل

بازرسی و تاخیر

۵             بازرسی-تاخیر

 

 

نمودار فرآیند جریان ممکن است با توجه به جریان کار و فعالیتی که انسان انجام می دهد و یا آنچه که بر سر مواد می آید و در نهایت آنچه که در میان ماشین آلات و تجهیزات میگذرد ترسیم میشود.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

موارد کاربرد نمودار فرآیند جریان

۱- تشخیص و تحلیل عملیات .بازرسی . حمل و نقل و تاخیرات

مسائل طراحی کارخانه

۳ -کاربرد در طراحی سیستم های حمل و نقل (سخت افزاری و نرم افزاری)

۴ -تشخیص فعالیت های غیر مفید که هزینه ایجاد می کنند

۵ -کاربرد در مهندسی ارزش. فراگیری و آموزش، ارتقا و بهروری ،  بالانس خط  ،  زمانسنجی،  ظرفیت سنجی ، تعمیرات و نگهداری.

۶ –

آن تجزیه و تحلیل درستی بدست آوریم.

 

  opc   نمودار عملیات

این نمودار نشان دهنده کلیه عملیات و بازرسی های موجود در یک فرآیند با رعایت کامل تقدم و تاخر آنها میباشد.برای ساخت این نمودار از علایم مشخص و استانداردی استفاده می شود.

در رسم

در زیر آمده است:

ردیف                    عنصر                      نماد

عملیات

بازرسی کمی

بازرسی کیفی

بازرسی نهایی

 

کمی و کیفی

عملیات- بازرسی

 

کاربرد نمودار عملیات:

۱ -تعیین فعالیتهای عمده و توالی آنها . همچنین ایجاد یک دیدگاه کلی برای فرایند ساخت یک قطعه.

۲- تجزیه و تحلیل عملیات به منظور ایجاد بهبود .

۳- تجزیه و تحلیل بازرسی به منظور ایجاد بهبود در بازرسی  طراحی

خطا.

۴- شناخت فرایند از نظر مواد تشکیل دهنده آن.

۵- چگونگی ساخت و ایجاد یک واحد تولیدی یا ایجاد یک محصول جدید.

۶- کمک به سایر نمودارها از قبیل نمودار انسان –ماشین ، فرآیند جریان و…

Assembly chart

نمودار مونتاژ 

این نمودار با توجه به توالی اتصال قطعات رسم میشود. از آنجا که همیشه تنها یک روش برای مونتاژ وجود ندارد  می توان با تحلیل این نمودار

می باشد.

نمادهایی که در این نمودار بکار می روند عبارتند از :دایره نشان دهنده ی عمل مونتاژ است و مربع نشاندهنده عمل بازرسی میباشد .

ساده ترین روش برای

حصول شروع کرده و مطابق  با خط مونتاژ محصول به عقب حرکت کرده تا به اجزا اصلی برسیم.

 

مزایای استفاده از نمودار مونتاژ :

۱ ترتیب و چگونگی اتصال و مونتاژ قطعات

۲ نشاندادن مونتاژهای فرعی

۳ تصویر کلی از فرآیند محصول

۴ جریان قطعات به سمت خط مونتاژ

 

می توان گفت نمودار فرآیند عملیات، نمودار مونتاژی است که

نیز بر روی شکل مشخص می گردد.

درخت محصول:

درخت محصول عبارتست از نمایش ارتباط میان اجزاء تشکیل

در شاخه های انتهایی و محصول در بدنه قرار می گیرد.

) Precedence diagram دیاگرام تقدم و تاخر (

دیاگرام تقدم و تاخر نشاندهنده ی پیش نیازهای هر

ی توالی انجام عملیات و وابستگی آنها به یکدیگر می باشد .

بنابراین در این دیاگرام برای هر جفت از عناصر یکی از دو حالت ارتباطی زیر وجود خواهد داشت:

۱-یکی(یا چند تا) از عناصر باید بر دیگری تقدم داشته باشد.

۲-دو عنصر مستقل از هم هستند و ارتباطی به هم ندارند.

نمایش عملیات به طریق دیاگرام تقدم و تاخر  مزایای قابل

برای تصمیم گیری می دهد.

در این دیاگرام تنها محدودیت تکنیکی عملیات در نظر گرفته می

فرآیند عملیات چنین نیست.

در این دیاگرام از دوایر برای نشان دادن عملیات و از مربعات برای نشاندادن بازرسی استفاده میشود.

کاربرد مهم این دیاگرام در بالانس خط و تعیین ایستگاه کاری می باشد.

با اضافه کردن محدودیتهای مربوط به این دیاگرام می توان از

.

جدول جریان(نمودار فرآیند جریان):

جدول جریان نشاندهنده ی فرآیند جریان عملیات تولیدی

فرآیند عملیات را نشان می دهد. این جدول تصویری از توالی تمام عملیات از قبیل عمل ساخت  حمل و نقل، انبار کردن.بازرسی، تاخیرها را که در حین فرآیند اتفاق می افتد،  مشخص میکند.در

از علایمی ثبت می گردد.

جدول جریان تولید مسیر حرکت یک محصول یا فعالیتهای یک کارگر را دنبال می کند.یعنی ممکن است به دو صورت

فرآیند عملیات است.

مزایای جدول جریان:

۱- ثبت کلیه ی مراحل فرآیند

۲- بررسی جزییات عملیات

۳- مبنایی برای تخمین هزینه

۴- مبنایی برای بررسی و

ا و تجهیزات و نیروی انسانی

۷- ابزاری برای تجزیه و تحلیل جریان مواد

۸- و……….

   Flow diagram  دیاگرام جریان

اگر چه نمودار فرایند جریان بیشتر اطلاعات مناسب مربوط به یک فرآیند را در اختیار می گذارد ولی تصویری از جریان کار نشان نمی دهد . گاهی اوقات این گونه اطلاعات اضافه جهت ایجاد یک روش جدید بسیار مفید است .بعنوان مثال  قبل از آنکه بتوان یک حمل

حمل و نقل کاهش یابد.

بهترین راه برای دریافت این اطلاعات داشتن نقشه ای از چیدمان

فعالیت به فعالیت بعدی را نشان می دهند.

ارائه مصور چیدمان طبقات و ساختمان بطوریکه محل فعالیت های نمودار فرایند جریان روی آن نشان داده شده باشد  دیاگرام جریان خوانده میشود.این دیاگرام

تولید استفاده میشود و نشان دهنده ی موقعیت همه ی فعالیتهایی است که در جدول جریان می آید.

در حقیقت این دیاگرام جریان محصول را روی استقرار دیکته می کند

.د است که مسیرهای واقعی نقل و انتقال ها در آن دیده می شود .

مواردی که فرآیند تولید در طبقات مختلف  انجام  شود استفاده از سه بعدی مناسبتر است.

کاربرد دیاگرام جریان :

۱-نمایش مسیر قطعات

۲-نمایش ترافیک  مناسب بودن راهروها و غیره

۳-درک مشکلات موجود در استقرار بخشها

۴-نشان دادن برگشت ها به عقب

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

برنامه فروش شرکت اتمسفر:

 

شرکت اتمسفر انواع محصولاتی که تولید می کند عمدتا به دو روش زیر می فروشد :

۱- شرکت بصورت کارمزدی کار می کند یعنی طوری که

سالن مونتاژ ممکن است در مواقعی هزینه بر باشد و شرکت مجبور به انعقاد قراردادبا بیرون است .

 

۲- خود شرکت اقدام به تهیه مواد اولیه می کند .با توجه به اینکه کارگاههای ریخته گری متعددی در کارخانه مستقر هستند.پس شرکت توانایی تهیه مواد اولیه خود را دارد.

 

نحوه فروش از لحاظ قیمت :

با توجه به برنامه مصوب هیئت مدیره برای قیمت محصولات در

.+سود شرکت =قیمت نهایی

یا درمورد محصول مشعل برنامه فروش بصورت زیر است:

 

سود کارخانه +قیمت تمام شده +۳۰% از تامین مواد اولیه توسط خریدار و۷۰ %توسط کارخانه=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه بازار و پیش بینی فروش :

 

مشتریان این محصول (رادیاتور) اکثرا در نقاط سرد سیر کشور هستند. البته بقیه نقاط هم متقاضی محصول هستند

مراجعه می کنند ویا مستقیما از درب کارخانه تحویل می گیرند .این کارخانه در شهرستانها نمایندگی ندارد . این محصول در کل سال فروش دارد و تقاضا بدلیل کیفیت خوب و سابقه چندین ساله این کارخانه خوب است.

شرکتهایی دیگر که این محصول را تولید می کنند عبارتند از:کارخانه ایران رادیاتور،  کارخانه شوفاژ

میشود با اینکه تفاوتهای مهمی در رادیاتورها وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی مشکلات مربوط به محصول

 

۱-کیفیت پایین محصول :

 

اگر چه اخیرا در ظاهر رادیاتور تغییراتی انجام شده

لحاظ کیفیت تفاوتی در آن دیده نشده است.

موارد بسیاری وجود دارد که از سطح کیفیت محصول می کاهد.

الف-براده ها و گل های ناشی از جوشکاری بر روی رادیاتور می ماند و هیچگونه تمیز کاری روی رادیاتور انجام نمی

.محصول عدم تمیز کاری گل ها و براده ها ی جوشکاری از روی رادیاتور می باشد.

 

ب- هنگامی که اشکالی در زنجیر سقفی پیش آید و ریل متوقف می شود

می شود.

 

 

  • پایین بودن ضریب اطمینان عملکرد آب بندی نیز یکی از دلایل
  • نشتی داشته باشد اپراتور را به اشتباه می اندازد و ممکن است یک رادیاتور سالم را ناسالم تشخیص دهد و یا بالعکس بنابراین برگرداندن رادیاتور ها توسط خریدار به شرکت بعلت

۲-بسته بندی بسیار ساده و سنتی:

 

می دانیم یکی از عوامل مهم در میزان فروش یک محصول بسته بندی زیبا و شکیل ان می باشد امروزه محصولاتی با

تیراژ بالا به فروش می رسند و بالعکس آن نیز صادق است.

با استناد به ضرب المثل ((عقل مردم در چشمشان است)) بسته بندی محصول یکی از مهمترین عوامل فروش محصول می باشد.

پیشنهادات:

 

در کارخانه اتمسفر و در بخش مونتاژ رادیاتور به این مهم توجه نمی شود کارخانه برای بسته بندی

کنند و رادیاتور  را داخل کیسه های پلاستیکی قرار دهند و آنگاه درون کارتن قرار دهند.آنگاه از لحاظ بسته بندی و جیب مشتری موفق تر خواهد بود.

 

 

۳- فصلی بودن محصول

 

یکی از مشکلات مهم و اساسی در رابطه با فصلی بودن می باشد. یعنی بازار فروش محصول بیشتر در پاییز و زمستان می باشد . که محدودیتهایی را برای کارخانه بدنبال دارد

تابستان بمراتب از زمستان بیشتر است.

 

۴-عدم تبلیغات و نا آشنا بودن در بین مردم

 

با وجود اینکه شرکت اتمسفر سالیان درازی است که به تولید رادیاتور اشتغال دارد و حتی رادیاتورهای فولادی را نیز از

۳ برابر این کارخانه است که یکی از علتهای اصلی آن عدم سرمایه گذاری شرکت و یا حداقل سرمایه گذاری شرکت در بخش تبلیغات می باشد.

 

 

 

۵-عدم تنوع محصولات

 

 

 

۶-ضعف در بازاریابی

 

بررسی مشکلات مربوط به پروسه تولید و روش تولید:

 

۱- خرابی پی در پی ماشین آلات و دستگاهها:

 

در این سالن هیچ دستگاهی را نمی توان یافت که سنی کمتر از ۲۰ سال داشته باشد و همچنین هیچ دستگاهی را نمی توان یافت که بدون خرابی کار

.متوقف شود و چون نحوه ی استقرار ماشین آ لات در سالن مونتاژ دایکاست  بر اساس محصول بوده یعنی ماشین آلات به ترتیب عملیات چیده شده اند . خرابی

.شوند و به رفع عیب بپردازند.

 

پیشنهادات:

 

وجود تعمیرات اساسی در بعضی از ماشین آلات مانند :دستگاه جوش مقاومتی . قلاویز زنی و…لازم دیده می شود چرا که در بعضی از مواقع درصد ضایعات دستگاه جوش به ۲۲ درصد هم میرسد و میانگین حدود ۱۲

بی تاثیر نیست  چرا که چربی ها و نا خالصی ها یی که در ضایعات  برگشتی وجود دارد بسیار خالص می باشد.

در دستگاه قلاویز زنی هنگام ایجاد رزوه در داخل پر ههای  رادیاتور به دلیل عملکرد بد دستگاه و کوتاهی کارگری که در طرف دیگر دستگاه قرار دارد و مسئول بازرسی و پلیسه گیری پره می باشد . ضایعات زیادی دیده می شود .گاهی اوقات این ضایعات بدون

ای مختلفی روی آن انجام می شود و آنگاه

رادیاتور را در آورده و پره سالم را جایگزین کنند.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

عدم بالانس خط و وجود گلوگاه :

 

همانطور که در قسمت روش تولید رادیاتور گفته شد ‘عملیات مختلفی بر روی رادیاتور انجام می شود تا محصول نهایی تولید گردد که در عمل حدود ۱۵ عملیات را

و ماشین آلات زمان استاندارد بسیار متفاوتی

آن توجه شود.

 

 

پیشنهادات:

 

با انجام زمانسنجی کامل و جامع از تک تک ماشین آلات و ایستگاههای کاری و محاسبه زمان استاندارد ماشین آلات می توان از یک خط تولید متعادل بهرمند شد .و در ضمن چون دستگاه جوشکاری مقاومتی به عنوان

رای زمانی بیشتر از نرخ خروجی مورد نیاز خط می باشد.)

باید به نحو ی زمان استاندارد آن را تا زیر نرخ خروجی کاهش داد. راههای زیر جهت نیل به هدف مورد نظر پیشنهاد می شود:

۱-قرار دادن ایستگاه

باشد. اگر نرخ خروجی خط تولید ۷۰۰ رادیاتور در هفته باشد باید ۳ دستگاه جوش فعلی قرار دهیم.که بسیار هزینه زا می باشد.

 

۲-تعمیر دستگاه جوش معیوب و استخدام فردی مجرب به جوشکاری مقاومتی:

همانطور که گفته شد از سه دستگاه موجود فقط یک دستگاه در

تعمیر دستگاه جوش معیوب و راه اندازی دستگاه  اتومات که ظرفیت تولید بسیار بالایی دارد یکی از راههای کاهش زمان استاندارد این ایستگاه کاری می باشد.

 

۳-اضافه کاری:

قرار دادن شیفت شب برای این ایستگاه ‘یکی از راههای کم هزینه می باشد که تا حدود زیادی به رفع مشکل کمک می نماید.

 

۴-استفاده

۵-بهره گیری از اپراتور ماهر و در نتیجه کاهش ضایعات

۶-بهره گیری از ماشین آلات جدید و تکنولوژی برتر

 

۷-روش مطالعه روشها و در نتیجه کاهش زمان استاندارد

 

۸-و………

 

 

– عدم وجود سیستم جامع نت :۳

 

تعمیرات در سالن مونتاژ  رادیاتور و سالن دایکاست فقط از نوع تعمیرات اضطراری است یعنی تا وقتی که

پیشگیرانه ای انجام نمی شود.

بارها دیده شده است که خرابی یک دستگاه مانند کوره ی پخت و یا کوره ی خشک کن باعث از کار افتادن خط رنگ شده است . چون روش استقرار ماشین آلات براساس روش محصولی می باشد و خرابی یک دستگاه بر

می کند .اما همانطور که گفته شد شرکت از وجود سیستم تعمیرات و نگهداری محروم می باشد.

 

پیشنهادات:

 

می دانیم که اهداف یک تیم نت از قرار زیر می باشد:

۱-حداقل کردن فرسایش و خرابی

۲-حداکثر کردن توانایی دستگاهها جهت تولید

۳-افزایش احتمال آماده به کار بودن دستگاهها در انجام وظایف محوله

۴-کمتر شدن هزینه های تمام شده یک واحد تولیدی

و

باشد.

چون همه ی دستگاهها فرسوده هستند و بنابراین پی درپی دچار خرابی می شوند  یک سیستم نت می تواند کمک مهمی بدر سالم تر و بهتر کار کردن دستگاهها بنمایند .

از دیدگاه کلان با افزایش اتوماسیون نیاز کارخانجات

ضایعات و ارزیابی کار دستگاهها بمنظور تنظیم سیاستهای آتی می شود.

از دیدگاه کارگران و کارمندان سیستم تعمیرات و نگهداری  باعث امنیت بیشتر می شود.

لذا با برنامه ریزی دقیق .اجرای برنامه . ثبت خرابی ها و زمان وقوع انها .بایگانی اطلاعات

کنترل و تجزیه و تحلیل اطلاعات که از اجزا ششگانه یک

پس اگر در یک واحد صنعتی کلیه ی فعالیتهای فوق انجام شود یا نباید خرابی اتفاق بیفتد  و یا اگر افتاد باید گزارش داده باشد.

بارها اتفاق افتاده است که فیوز فشنگی یک دستگاهی ایراد پیدا کرده است و دستگاه از کار افتاده است و تا

اما اگر یک سیستم جامع نت وجود داشت قبل از خرابی فیوز آن را در ساعات استراحت دستگاه عوض نموده تا در آینده مشکلی پیش نیاید.

 

مهارت ضعیف کارگران و عدم تسلط به همه ی دستگاهها: -۴

 

عدم آموزش کارگران و کارکنان و عدم آشنایی آنها با

در مورد ضعف مهارت کارکنان می توانیم از

جوش . حجم مواد

 

با ان بلا استفاده مانده است اما با راه اندازی این دستگاه توانایی جوشکاری به علت اتومات بودن بالا می رود.

از دیگر موارد عدم تسلط کارگران به همه ی دستگاهها می توان به دستگاه مونتاژ اشاره کرد که فقط

ای را نمی توان جایگزین کرد.

 

پیشنهادات:

 

یکی از اقدامات مهم در جهت ایجاد مهارت در کارکنان و تسلط به دستگاهها آموزش مداوم کارگران است.

هنگامی که کارگران نسبت دستگاه آموزش لازم را دیده

دستگاه کمتر می شود.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

 نحوه استقرار ماشین آ لات :

 

 

مقدمه :

قبل از صحبت در مورد نحوه ی استقرار ماشین آ لات در سالن مونتاژ رادیاتور لازم است انواع استقرار

 

۱-استقرار بر اساس روش کارگاهی

۲- استقرار بر اساس ثبات محل

۳- استقرار مختلط

۴- استقرار بر اساس محصول

۵-……

۱- استقرار بر اساس روش کارگاهی :  در این روش ماشینهایی که از نظر عملکرد مشابه هستند در یک محل جمع می

بخشی به بخش دیگر و از کارگاهی به کارگاه دیگر می رود .

۲- استقرار بر اساس ثبات محل:در این روش مواد و قطعات و محصول در محلی ثابت بوده و بر روی آن عملیات انجام می گیرد. همچنین ماشین آلات و تجهیزات برای انجام عملیات به محل آورده می شود مانند ساخت هواپیما .کشتی و…

۳- استقرارمختلط : در این

.

۴- استقرار بر اساس محصول : در این روش ماشینها در یکجا و بترتیب انجام عملیات چیده می شوند  وهر قطعه از ماشین اول به ماشین بعدی در جریان است .و چون در جریان تولید مسیر خود را بترتیب عملیاتی که روی آن انجام می گیرد در امتداد یک خط طی می کند به این روش استقرار خطی نیز می گویند.

 

استقرار ماشین آلات در سالن مونتاژ رادیاتور :

 

ماشین آلات این سالن بر اساس روش محصولی چیده

تمام ماشین آلات این بخش تخصصی هستند و طوری طراحی شده اند که فقط در تولید یک محصول و آن هم رادیاتور

و نقل کاهش یافته و زمان سیکل تولید نیز کوتاهتر می شود .

یکی از معایب استقرار ماشین آ لات بصورت خطی این می باشد که هنگامی که یک ماشین یا دستگاهی به دلایلی از کار می افتد خط تولید متوقف می شود و کارگران بیکار می مانند .

بسیار دیده شده است که دستگاه جوش که دستگاهی  گلوگاهی می باشد از کار افتاده و باقی دستگاهها نیز به دلیل نرسیدن مواد از کار افتاده و کارگران کارهای فرعی را انجام می دهند.

(From to chart نمودار از- به (

از نمودار از- به بیشتر برای تحلیل جریان در طرح استقرار بخشها یا ماشین آلات و انتقال مواد استفاده می شود

ان مواد دو بخش  ساختمان یا ماشین آلات میباشد.از این نمودار در حالتی استفاده می شود که برای جابجایی

.نشان داده شده در این نمودار  تحلیلگر قادر خواهد بود بخشهایی که وزن بیشتری از نقل و انتقال ها را بخود اختصاص می دهد را شناسایی و طرح را به

بگیرند.

نمودار از- به اغلب در تولید به روش فرآیندی یا کارگاهی (روشی است که ماشینها ی مشابه در یک محل جمع می شوند و کلیه عملیات مشابه در آن محل انجام

.یعنی فقط تولید کننده ی رادیاتوراست و قطعه یا محصول دیگری تولید نمی کند و همچنین روش تولید ان محصولی(روشی است که ماشینها در یک جا و به ترتیب عملیات چیده می شود) می باشد لذا نمودار از- به جریان

اد آن حول بالای قطر نمودار می باشد.

کاربرد نمودار از- به:

۱-تعیین محل فعالیتها و توجیه نقشه استقرار

۲-کوتاه کردن مسافت طی شده بین فعالیتها

۳-نشان

برای بهره گیری از برنامه های کامپیوتری از طرحریزی استقرار

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

نمودار رابطه بین فعالیتها

 

نمودار رابطه بین فعالیتها  به منظور بررسی عوامل کیفی طراحی شده است. این نمودار که توسط میوتر طراحی شده است .

دید کیفی تعویض میکند و در جای خود می دهد .

نمودار رابطه بین

کاربرد این نمودار از قرار زیر میباشد :

۱- مشخص کردن بهترین ترتیب اولیه استقرار بخشها و مناطق کاری

۲- تعیین استقرار مراکز کار و دپارتمانهای ادارات

۳- تعیین مراکز کار در عملیات نگهداری و تعمیرات

۴- تعیین استقرار فعالیتها در موسسات خدماتی

۵- تعیین نحوه ی ارتباط بین فعالیتهای مختلف یک بخش و بخشهای مختلف

.

در این نمودار از برخی علایم کیفی برای مشخص کردن

دادن دلایل این روابط استفاده میشود .

در ذیل حروف تعریف شده و شرح آن برای میزان اهمیت روابط آمده است.

 

مطلقا لازم A          Exteremely  Important

اهمیت خاص        E          Essentially Important

مهم               I           Important

معمولی            O          Ordinary

غیر مهم             U          Unimportant

نامطلوب         X          Undesirable

 

مطلقا لازم           نزدیک بودن دو فعالیت مطلقا لازم است

اهمیت خاص       نزدیک بودن دو فعالیت اهمیت خاص دارد.

نزدیک بودن دو فعالیت

نیست.              غیر مهم

دور بودن دو فعالیت بهتر است.        نا مطلوب

دیاگرام رابطه فعالیتها:

 

یکی از فنون ثبت و بررسی فعالیتهای مربوط به جابجایی و حمل ونقل مواد  استفاده از دیاگرام رابطه فعالیتها می باشد. می دانیم در صورتیکه رابطه ی بین

رابطه بین فعالیتها خواهیم رفت. اگر جریان مواد عامل مهمی باشد یک دیاگرام جریان ایجاد می کنیم

علامت                         شرح                 تعداد خطوط                  ارزش                   رنگ

 

در ذیل دیاگرام رابطه فعالیت ها رسم شده است ، منتهی به دلیل شلوغی بیش از اندازه دیاگرام از رسم خطوط بین بخشهایی که با هم رابطه معمولی دارند صرفنظر شده است .

بالانس خط

خط تولید و بالانس خط :

طراحی

نزدیک و مشارکت تنگاتنگ میان مهندسین طراحان و حتی جامعه شناسان قابل بحث و بررسی است.

برای ساده سازی موضوع  زمان فعالیتها قطعی در نظر گرفته شده است.

تولید به اطلاعات زیر نیاز داریم:

۱-حجم تولید

۲-لیست عملیات و ترتیب توالی آنها

۳-زمانهای مورد نیاز برای تکمیل هر عملیات

 

تحلیل ایستگاه گلوگاه در خط تولید

 

خروجی یک خط تولید وابستگی کامل با ایستگاه گلوگاه دارد . ایستگاه گلوگاه ایستگاهی است که دارای بیشترین زمان در خط تولید است و در واقع کند ترین

.کاری تخصیص یافته به آن

زمان بیشتر از نرخ خروجی مورد نیاز خط هستند ایستگاههای گلوگاه به حساب می آیند.

 

حالت اول :نرخ خروجی مورد نیاز خط کمتر از زمان ایستگاه گلوگاه است.

زمان ایستگاه گلوگاه را می توان به طرق مختلف کاهش داد مثلا تخصیص

اضافه کردن نیروی انسانی و …

 

 

 

حالت دوم : نرخ خروجی مورد نیاز خط بیشتراز زمان ایستگاه گلوگاه است.

در اینصورت از عکس موارد ذکر شده در حالت اول استفاده می شود و تا سطح نرخ خروجی خط زمان ایستگاهها را افزایش می دهند .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

 

زمانهای استاندارد انجام عملیات دستگاهها از قرار زیر می باشد :

 

۱- دستگاه جوش :

الوانس راحتی +زمان پایه =زمان استاندارد

۵۲۹٫۳=۱۰*۵۲٫۹۳=۷٫۰۵+۴۵٫۸۸  = زمان استاندارد (ثانیه)

 

۲-دستگاه قلاویز زنی :

الوانس راحتی +زمان پایه =زمان استاندارد

۱۷۱٫۸=۱۰*۱۷٫۱۸=۲٫۲۵+۱۴٫۹۲=( زمان استاندارد) (ثانیه)

 

پایه =زمان استاندارد

۱۶۸٫۹=۱۰*۱۶٫۸۹=۲٫۱۹+۱۴٫۷۱= زمان استاندارد (ثانیه)

 

۴-آب بندی قلاویز:

الوانس راحتی +زمان پایه =زمان استاندارد

۱۵۱=۵*۳۰٫۲=۴٫۸۴+۲۵٫۳۵= زمان استاندارد (ثانیه)

 

۵-سمباده افقی

 

 

۷-مونتاژ:

الوانس راحتی +زمان پایه =زمان استاندارد

۱۳۲=۲۲+۱۱۰= زمان استاندارد (ثانیه)

 

۸-آب بندی (قبل از رنگ):

الوانس راحتی +زمان پایه =زمان استاندارد

۴۱٫۵۸=۵٫۸۵+۳۵٫۷۳= زمان استاندارد (ثانیه)

 

۹-خط رنگ:

۷۶٫۲۴۵=۱۳٫۳۱+۱۶٫۶۳+۴٫۴۵+۲٫۷۵+۱۰٫۰۷+۴٫۵۶۵+۱٫۲۲+۱۰٫۴۹+۱۲٫۷۶=زمان راه اندازی(دقیقه)

 

الوانس راحتی+متوسط توقفها+زمان پایه+ زمان راه اندازی =

.۳= زمان استاندارد(دقیقه)

 

۱۱-آب بندی نهایی :

الوانس راحتی +زمان پایه =زمان استاندارد

۵۲٫۰۵=۷٫۳۸+۴۴٫۶۶= زمان استاندارد (ثانیه)

 

۱۲-آماده سازی مغزی:

الوانس راحتی +زمان پایه =زمان استاندارد

۴۳٫۲=۱۸*۲٫۴=۴٫+۲= زمان استاندارد (ثانیه)

 

۱۳-آماده سازی کارتن

 

 

محاسبه مساحت:

 

مقدمه

تعیین فضای مورد نیاز بستگی مستقیم به تجهیزات، مواد ،  افراد و خصوصیات فعالیتها دارد.

طراح کارخانه باید نسبت به همه ی عوامل از جمله:

الف-عوامل عمومی (پیش بینی فروش .تعداد محصولات و برنامه های دراز مدت و…)

ب-عوامل تولید (اندازه محصول،  تعداد عملیات ،  نوع فرآیند و…)

پ-عوامل ساختمان (نوع .تعداد طبقات.راهروها و…)

ت-عوامل هزینه ها (منابع مالی ، نرخهای بهره و

تا بر این اساس بتواند تمام ابعاد مسئله را به درستی بررسی کند.

شاید مشکلترین قسمت در طرحریزی واحدهای صنعتی تعیین فضاهای مورد نیاز می باشد . طراحی تسهیلات حداقل برای ۵ تا۱۰ سال آینده انجام می شود . دلایل عمده قطعیت وضعیت آینده از تغییر تکنولوژی‘

صحیح فضای مورد نیاز برای شرایط غیر قطعی آینده مواجه نباشد.

به علت طبیعت مساله تعیین فضا ، از یک روش سیستماتیک برای تعیین ان بهره می گیریم. خصوصا اینکه فضای مورد نیاز را از کف به بالا بررسی کنیم.

در تعیین فضای لازم برای

، روشهای انبار داری .تجهیزات لازم و پرسنل مورد نیاز باید بررسی شود .

بطور کلی، فعالیتهای عمده ای که به فضای قابل ملاحظه ای احتیاج دارند عبارتند از :

۱-ادارات

۲-پارکینگ

۳-انبار مواد و قطعات

۴-تولید

۵-بهداشت و درمان

۶-رختکن ها و دستشویی ها

۷-اتاق ابزار

۸-تعمیرات و نگهداری

۹-انبار محصول نهایی

۱۰-……

 

و بطور کلی برای محاسبه مساحت بخشهای تولیدی و خدماتی روشهای مختلفی وجود دارد که عبارتنند از:

۱-روش مرکز تولید

۲-روش تبدیل

۳-روش الگویی یا ماکتی

۴

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

مساحت بخش تولیدی (مونتاژ رادیاتور):

 

یکی از روشهای موجود برای محاسبه مساحت بخشهای تولیدی و

و سپس فضای هر بخش را می یابیم .

مساحت هر ایستگاه از اجزای زیر تشکیل شده است:

– تجهیزات

– مواد

-افراد

 

برای محاسبه مساحت تجهیزات باید مساحت اجزا زیر با

و تعمیر وسیله

-سرویسهای کارخانه

 

مساحت مورد نیاز برای هر ماشین را می توان با ضرب کل عرض در کل طول بدست آورد.

به این مساحت ،  مساحت لازم جهت تعمیر و نگهداری و سرویس را باید افزود.

همچنین برای محاسبه مساحت مواد باید اجزای زیر را با هم جمع

ضایعات و دور ریزها

 

مساحت نیروی انسانی برای یک ایستگاه شامل موارد  زیر می باشد :

۱- اپراتور

۲-حمل و نقل مواد

۳- ورود و خروج اپراتور

 

بعد از محاسبه فضای لازم برای هر ایستگاه . باید فضای اضافی جهت جابجایی مواد درون کارگاه و

شونده تخمین می زنند.

مساحت بخشهای اداری:

 

بخشهای اداری باید برای منظورهای مختلف و جهت استفاده افراد بسیاری در نظر گرفته شود. در کارخانه های کوچک جهت سهولت برقراری ارتباط

.کارخانجات بزرگ . امکان دارد بخشهای اداری عمومی در ساختمان جداگانه ای

مستقر گردند تا هم رابطه بین فعالیتها ی مختلف با یکدیگر رعایت شود وهم اینکه شرایط کاری بهتری برای کارکنان قسمت اداری فراهم گردد تا بتوانند وظایف

.

نکات مهمی که باید در طرحریزی استقرار تسهیلات بخشهای اداری رعایت شوند:

 

۱-در تخصیص مساحت به بخشهای اداری باید حداکثر صرفه جویی

رائی کارکنان

۲-قسمتهای مرتبط به هم باید در نزدیکی هم باشند.

۳-عرض راهروها حداقل یک متر باشند.

۴-معمولا هر فرد باید میز کار و صندلی وسهمش از راهرو . مساحتی به اندازه ۵٫۵ الی ۸٫۵ مترمربع نیاز دارد..

 

اتاق مدیر عامل  ۳۰ الی ۴۰  متر مربع

اتاق هیئت مدیره ۱۵ الی۳۰  مترمربع

اتاق مدیران بخشها ۱۰الی ۲۰ مترمربع

 

 

 

 

 

 

 

رستوران :

 

در کارخانجات و موسساتی که در یک فاصله زمانی کوتاه تعداد زیادی از کارکنان برای صرف غذا مراجعه می

در چنین محلی امکان تهیه غذاهای کاملی مثل نهار و شام وجود دارد .

چنین جایی دارای تعداد کافی میز و صندلی می باشد تا کارکنان بتوانند بهنگام صرف غذا همراه دیگران باشند. در یک رستوران قسمتهای زیر موجود می باشد:

۱-محل غذا خوردن

۲-آشپزخانه

۳-ظرف شوئی

۴-پیشخوان

۵-دیگر تسهیلات

 

 

 

نکات مهم در طرحریزی یک رستوران بقرار زیر می باشد :

 

۱-تعداد سالنها ی غذا خوری و پیشخوان ها باید برای هر گروه از کارکنان کافی

محل استقرار سالن غذا خوری

پارکینگ:

بهتر است در طرحریزی پارکینگ  به نکات زیر توجه شود:

۱-پهنای محل توقف بستگی به زاویه پارک دارد .

۲-هر چه زاویه ی توقف بیشتر شود. فضای بیشتری  برای عبور و مرور و دور زدن احتیاج است.

۳-هر چه پهنای محل توقف بیشتر باشد. به فضای کمتری برای دور زدن احتیاج است.

۴- چنانچه پهنای محل توقف ثابت باشد هر چه زاویه ی توقف بیشتر شود تعداد اتومبیل بیشتری در یک ردیف جا می شوند.

۵-هر چه تعداد اتومبیلها بیشتر باشد. تمایل به استفاده از

.مورد نیاز است.

۷-با افزایش زاویه پارک عرض راهرو ی پارکینگ افزایش می یابد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

 

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900تومانبرای دریافت نسخه کامل

79 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Yagut/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

موارد کاربرد نمودار فرآیند جریان
  opc   نمودار عملیات
کاربرد نمودار عملیات:
 🙁 Assembly chart نمودار مونتاژ  (
) Precedence diagram دیاگرام تقدم و تاخر (
جدول جریان(نمودار فرآیند جریان)
   (   Flow diagram  دیاگرام جریان (
برنامه فروش شرکت اتمسفر:
نحوه فروش از لحاظ قیمت :
مطالعه بازار و پیش بینی فروش :
بررسی مشکلات مربوط به محصول
بررسی مشکلات مربوط به پروسه تولید و روش تولید:
– عدم بالانس خط و وجود گلوگاه :
عدم وجود سیستم جامع نت :۳
نحوه استقرار ماشین آ لات :
+ فهرست فارسی
موارد کاربرد نمودار فرآیند جریان
  opc   نمودار عملیات
کاربرد نمودار عملیات:
 🙁 Assembly chart نمودار مونتاژ  (
) Precedence diagram دیاگرام تقدم و تاخر (
جدول جریان(نمودار فرآیند جریان)
   (   Flow diagram  دیاگرام جریان (
برنامه فروش شرکت اتمسفر:
نحوه فروش از لحاظ قیمت :
مطالعه بازار و پیش بینی فروش :
بررسی مشکلات مربوط به محصول
بررسی مشکلات مربوط به پروسه تولید و روش تولید:
– عدم بالانس خط و وجود گلوگاه :
عدم وجود سیستم جامع نت :۳
نحوه استقرار ماشین آ لات :
[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 222 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.