no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

رضایت شغلی-انگیزش شغلی-حوزه مدیریت-رضایت شغلی وعوامل بهداشتی

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

رضایت شغلی
zip
مهر ۱۶, ۱۳۹۵

رضایت شغلی


رضایت شغلی

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]
[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]در بین مباحث علوم رفتاری، یکی از عمده‌ترین و شاید جنجال برانگیزترین مفاهیمی که از یک سو تلاش‌های نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته، و از دگرسو در تمام سطوح مدیریت و منابع نیروی انسانی سازمان‌ها اهمیت زیادی پیدا کرده،رضایت شغلی است. این اهمیت از یک سو به دلیل نقشی است که این سازه در پیشرفت و بهبود سازمان و نیز بهداشت و سلامت نیروی کار دارد و از دگر سو، به علت آن است که رضایت شغلی علاوه بر تعاریف و مفهوم پردازی‌های متعدد و گاه پیچیده، محل تلاقی و نیز سازه مشترک بسیاری از حوزه‌های علمی مانند آموزش و پرورش، روان شناسی، مدیریت، جامعه‌شناسی، اقتصاد و حتی سیاست بوده است. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، از بین تمام مفاهیمی که متخصصان رفتار سازمانی، مدیریت و روانشناسان سازمانی و صنعتی در موقعیت‌های سازمانی مختلف مورد مطالعه قرار داده‌اند، رضایت شغلی از مهم‌ترین زمینه‌های پژوهشی بوده است. به همین دلیل دیدگاه‌ها و مفهوم سازی‌های متعدد و گاه متناقضی در باره آن شکل گرفته و توسعه‌یافته است.

به صورت ساده می‌توان گفت «رضایت شغلی میزانی است که مردم شغلشان را دوست دارند»؛ به طوریکه بعضی از مردم از کار لذت می‌برند و آن را یک بخش مهم زندگی می‌دانند و برخی دیگر از کار متنفرند و آن را تنها به این دلیل انجام می‌دهند که مجبور به انجام آن هستند.

رسالت اصلی علم مدیریت دستیابی به  بهره وری بیشتر است و این امر همواره مورد توجه مدیران برای اداره و مهندسی مجدد سازمان ها بوده است. بهره وری بو سیله نیروی انسانی در سازمان اتفاق می افتد که نیروی انسانی با استفاده از رضایت شغلی می تواند حرکت به سوی وضعیتی بهتر از آرمان ها و اهداف کلیه‌ی مدیران را بوجود آورد . از این رو، افزایش رضایت شغلی کارکنان و نیروی انسانی برای  سازمان ها ضروری است. پس خوشبختی، سعادت و بهروزی هر ملتی وابسته به کار و تلاش همه ی اقشار جامعه بوده و بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد این فعالیت ها و تلاش در بخش های مختلف اجتماعی – اقتصادی و خدماتی است. در این تحقیق سعى شده است تاثیر عوامل انگیزشی نظریه دو عاملی هرزبرگ بر رضایت شغلی کارکنان اداره صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان مورد بررسى قرار گیرد وعلل و ریشه  هاى احتمالى افت کارى ناشى از افت انگیزش شغلى را شناسایى کند. با این توصیف، معتقدیم که یافته هاى این تحقیق مى تواند مدیران را در ایجاد انگیز ه هاى مناسب در کارکنان خود یارى داده و موجبات تلاش آنان را در راستاى هدف هاى سازمانى فراهم سازد. خلاصه آنکه هدف از این تحقیق بررسى تاثیر عوامل انگیزشی نظریه دو عاملی هرزبرگ بر رضایت شغلی کارکنان اداره صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان و ارائه راهکارهاى مناسب جهت ایجاد زمینه هاى انگیزش شغلى در جامعه آمارى است.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

-۳-۱زمینه هاى تاریخى پیدایش نظریه انگیزش:

«مبحث انگیزش داراى پیشینه کهنى است که به عهد باستان باز مى گردد اما از زمانى که داروین در اواسط قرن ۱۹ نظریه تکامل انواع خود را مطرح کرد که چگونه موجود هاى زنده راه تکامل را مى پیمایند، از نظریه هاى وى برداشت هایى صورت گرفت که با انگیزش ارتباط پیدا کرد. یکى آنکه در انسان رفتار هاى ناشناخته و به ظاهر نامعقول هم هست و دیگر آنکه تفاو ت هاى فردى، اساس آموزش و پرورش پیشرو را تشکیل مى دهد. اما براى نخستین بار در پایان قرن ۱۹ با بررسی های علمی  درباره انگیزش به وسیله فروید، نقطه عطف و آغاز نوى در طرح مسائل مربوط به انگیزش به وجود آمد.(پارسا:۱۳۸۱ ، ۱۰-۵-۳-۲)

 

۲-۳-۲دسته بندى انگیزش ها:

انگیزش ها در یک دسته بندى کلى به دو نوع تقسیم مى شوند: فیزیولوژیک و اجتماعى.

انگیز ش هاى فیزیولوژیک آن هایى هستند که در درون ارگانیسم برانگیخته شده و رفتارى را به وجود مى آورند؛ مانند گرسنگى و تشنگى. چون انگیز ش هاى فیزیولوژیک آموختنى نیستند، آن ها را انگیزش هاى اولیه یا سوق دهنده هاى اولیه نیز مى نامند. و به دلیل آنکه انسان ها و حیوان ها در آن مشترک هستند، انگیزش هاى حیوانى نیز گفته مى شود.

انگیزش های اجتماعى آن هایى هستند که کاملاً آموخته مى شوند، مثل انگیزش پیشرفت و کسب قدرت. انگیزش هاى اجتماعى، ثانویه نیز خوانده مى شوند[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

-۳-۴-۲ نظریه های فرایندی:

این نظریه‌ها بیشتر شناختی هستند و به چرایی ها پاسخ می دهند. عوامل موثر در انگیزش چندان مورد توجه نظریه های فرایندی قرار نمی گیرد. این نظریه ها، فرایندهای رفتاری موجود زنده را مورد نظر قرار می دهند. به عبارت دیگر چگونگی آغاز و تداوم رفتار بررسی شده و دلیل توقف آن تبیین می شود. همه الگوهای فرایندی سعی دارند متغیرهای عمده ای را که در انتخاب سطح فعالیت برای انجام کار موثر هستند، مشخص نمایند. معمولا متغیرهایی مانند نیازها، انتظارها، پاداشها و تقویت کننده ها مورد توجه قرار می گیرند. علاوه بر این، الگوهای فرایندی درصد یافتن کنش متقابل این متغیرها با متغیرهای وابسته ای چون خشنودی شغلی کارکنان می باشند (نایلی ، ۱۳۷۳، ص ۲۵).

۲-۳-۴-۲-۱نظریه انتظار:

نظریه انتظار یک مدل انگیزش پیچیده است و به تشخیص چگونگی انتخاب راه انجام کار بوسیله افراد مربوط می شود. این نظریه علت این که چرا مردم یک رفتار را بر رفتار دیگری ترجیح می دهند و انتخاب می کنند، شرح می دهد و انگیزه رفتار را با موارد زیر معین می کند:

  1. ادراک فرد یا انتظار وی از نتایج یا پاداشهایی که احتمالا از یک رفتار معین حاصل می شود.
  2. جذابیت آن پاداش در ارضای نیازهای او.

و به این ترتیب انگیزش تحت تاثیر دو عامل است: نتایج مورد انتظار  x جذابیت نتایج = انگیزش. بنابراین انگیزه انجام کار هم به نتایج مورد انتظار و هم به جذابیت آن وابسته است . (سید جوادین، ۱۳۸۶، ص ۱۷۵).

۲-۳-۴-۲-۲تئوری انتظار و عدالت:[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

-۵-۲ نظریه دو عاملی هرزبرگ:

فردریک هرزبرگ در سال ۱۹۷۵ تئوری دو عاملی بهداشتی- انگیزشی را ارائه کرد. تئوری هرزبرگ یک مجموعه از عواملی را که منجر به نارضایتی شغلی می شود، مشخص کرده است که این عوامل را بهداشت یا نگهدارنده معرفی می کند. وی همچنین مجموعه عواملی را که باعث ایجاد رضایت شغلی و انگیزه در شغل می شود، تحت عنوان عوامل انگیزش مطرح می نماید.

عوامل بهداشتی یا نگهدارنده عبارتند از:

حقوق، مقام، شرایط کاری، سرپرستی، خط مشی ها، مدیریت سازمان، روابط متقابل افراد و …. این عوامل مستقیما با فعالیت کاری افراد ارتباطی ندارد، اما وقتی کیفیت آنها کاهش می یابد، باعث نارضایتی کارکنان می شود. عوامل انگیزاننده عبارتند از شرایط ذاتی یک شغل که می تواند منجر به رضایت شغلی افراد شود.

شکل۲-۱ نقش عوامل بهداشتی و انگیزشی را در رضایت و نارضایتی کارکنان نشان می دهد:

 

شکل۲-۱  نقش عوامل بهداشتی و انگیزشی را در رضایت و نارضایتی کارکنان

برای داشتن ادامه مطلب لطفا پرداخت را انجام دهید

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”منابع” icon=”fa-pencil-square-o”]-اصیلی، غلامرضا.(۱۳۷۸). بررسی انگیزه های شغلی پژوهشگران بر اساس نظریه دو عاملی هرزبرگ در پژوهشگاه نیرو،پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، تهران مرکز.

۲-بخشی علی آبادی، حمید.(۱۳۸۳). بررسی ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، مجله آموزش در علوم پزشکی.

۳-بهبهانی، غلامرضا. (۱۳۷۵)بررسی تحلیلی تئوری دو عاملی هرزبرگ در میان اعضای هیات علمی شیراز و علوم پزشکی شیراز، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

۴-جهانیان، رمضان(۱۳۷۴). بررسی رضایت شغلی دبیران بر مبنای نظریه هرزبرگ در مدارس راهنمائی شهرستان دامغان، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

۵-رضائیان، علی(۱۳۸۴). انتظار عدالت و عدالت در سازمان، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها.

۶-شرف الدین شیرازی، جعفر (۱۳۷۸). بررسی عوامل مؤثر در انگیزش شغلی کارکنان ستاد مرکزی بنیاد شهید براساس نظریه دوعاملی هرزبرگ از دیدگاه کارکنان ستاد مذکور

۷-سرداری، صدیقه.(۱۳۸۰). بررسی و مقایسه میزان رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد و دولتی زنجان بر اساس نظریه هرزبرگ، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.

۸-شکیبائی، مریم.(۱۳۸۶). ارتباط بین انگیزش و دلبستگی شغلی کارکنان تربیت بدنی استان قزوین، پایانامه کارشناسی ارشد،دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.

۹-صاحب الزمانی، محمد.(۱۳۷۵). بررسی رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد های مستقر در تهران، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد.

۱۰-قره خانی، حسن.(۱۳۸۵). بررسی رابطه عوامل انگیزشی و بهداشتی دبیران ورزش دبیرستان های متوسطه شهر تهران بر اساس نظریه هرزبرگ، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

۱۱-کریمی، ندا.(۱۳۸۶).بررسی عوامل انگیزشی و بهداشتی دبیران ورزش هنرستان های تربیت بدنی شهر تهران بر اساس نظریه هرزبرگ، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.

۱۲-کریمی کلیمانی، فریبا.(۱۳۷۷). انگیزه های کاری کارشناسان و کاردانان ورزشی شاغل در سازمان تربیت بدنی مرکزی واستان تهران بر اساس نظریه مازلو، پایانامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش تربیت مربی.

۱۳-نائلی، محمد علی.(۱۳۷۳). انگیزش در سازمان ها، انتشارات دانشگاه شهید چمران، اهواز.

۱۴-نور بخش، مهوش.(۱۳۷۶). بررسی انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی سراسر کشور بر اساس نظریه هرزبرگ، رساله دکتری، تهران، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.

۱۵- عسکریان، مصطفی .(۱۳۷۰).مدیریت نیروی انسانی. انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم، تهران.

 

Bessell, I., Dicks, B., Wysocki A., Kepner, K., (2012). Undestanding motivation: an effective tool for

managers. Univercity of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences. [cited 2004 sep10]. Available

from: http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/HR/HR01700.pdf

Burbeck, R., Coomber, S., Robinson, SM., Todd, C., (٢٠٠٩). Occupational stress in consultants in

accident and emergency medicine: a national survey of levels of stress at work. Emerg Med J; 19(3): 234

Koelbel, PW., Fuller, SG., Misener, TR., (1991). An explanatory model of nurse practitioner job

satisfaction. J Am Acad Nurse Pract; 3(1): 17-24.

Li, Ma., Shnanghog, Qi., (2010). Customer satisfacation and service system based on Motive- hygiene

throry, Social and Behavior Scienes.

Marica, M., Elise, D., ANTIA, j., Van der, K., (2009). Component structure of job satisfaction based on

Herzberg ,s theiry.

Marjiolein, D., Pham, V., Tim, M., (2006). Identifying factors for job motivation of rural health workers in

north Vietnam, Human Resources for Health.

Patsiaouras, A., (2010). Person-centered support and athletes motvation for performane. Perceptual motor

 [/tab][/tabgroup]

امنیت پرداخت و ضمانت ها

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

68صفحه فارسی

فونت استاندارد/bzar/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

ضرورت و اهمیت پژوهش:
اهداف پژوهش
فرضیه های فرعی پژوهش:
مبانی نظری و ادبیات تحقیق
۵  نظریه هرزبرگ
عوامل بهداشتی یا نگهدارنده عبارتند از:
۲تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
روش تحقیق
۷مدل مفهومی پژوهش
یافته های پژوهش
بحث و نتیجه گیری
انگیزش شغلى:
ادبیات نظرى
۱زمینه هاى تاریخى پیدایش نظریه انگیزش
۱ مدل سنتى
۴نظریه هاى معاصر انگیزش
۲نظریه نیازهای بالفعل مورای
۴نظریه دو ساحتی انسان، نظریه X و Y
۵نظریه نیازهای سه گانه ملک کللند
نظریه های فرایندی
ابزار اندازه گیری
+ فهرست فارسی ۱
ضرورت و اهمیت پژوهش:
اهداف پژوهش
فرضیه های فرعی پژوهش:
مبانی نظری و ادبیات تحقیق
۵  نظریه هرزبرگ
عوامل بهداشتی یا نگهدارنده عبارتند از:
۲تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
روش تحقیق
۷مدل مفهومی پژوهش
یافته های پژوهش
بحث و نتیجه گیری
انگیزش شغلى:
+ فهرست فارسی ۲
ادبیات نظرى
۱زمینه هاى تاریخى پیدایش نظریه انگیزش
۱ مدل سنتى
۴نظریه هاى معاصر انگیزش
۲نظریه نیازهای بالفعل مورای
۴نظریه دو ساحتی انسان، نظریه X و Y
۵نظریه نیازهای سه گانه ملک کللند
نظریه های فرایندی
ابزار اندازه گیری

همه ی فایل های رشته مدیریت-حسابداری و علوم اجتماعی

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشیددرباره نویسنده

publisher4 222 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.