no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

بتن-سازه های بتنی-تغییر شکل سازه های بتنی-مهندسی عمران-بتن پیشرفته

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

بتن پیشرفته-تغییر شکل سازه‌های بتنی
zip
مهر ۱۲, ۱۳۹۵

بتن پیشرفته-تغییر شکل سازه‌های بتنی


بتن پیشرفته-تغییر شکل سازه‌های بتنی

پروژه کامل رشته عمران
[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]
[tabgroup][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]

مشخصه سازه‌های بتنی در ناحیه مختلط و مغشوش،انفصال هندسی آنهاست. مجاورت با حفره‌ها، تغییرات ناگهانی سطح مقطع و جهت و ناپیوستگی سازه که در محل اثر نیروهای متمرکز و نقاط عکس‌العمل وجود دارد. مدل (STM) برای بررسی سازه‌های بتنی در ناحیه (D-regions) مورد استفاده قرار می‌گیرد و این مدل مسیر انتقال نیرو در عضو در ناحیه D-region را نشان می‌دهد.

تغییر شکل‌های غیرالاستیک در دیوارهای تحت اثر نیروی برشی، مفصل‌های پلاستیک در بیس ستون هاو نیروهای کوپله در D-region همزمان با تغییر شکل‌های نرم و تدریجی و کاهش تنش برشی انجام می‌شود.

در طراحی عملی پیشنهاد شده که سهم بتن در تنش برشی اعضای تحت برش بحرانی با تغییر شکل نرم و تدریجی کاسته می‌شود.

بنابراین برای طراحی ستون‌های کوتاه با استفاده از شرایط (NZS 3101) ظرفیت جابجایی و شکل‌پذیری آنها به نسبت Ratio(aspect )بستگی دارد. سؤال این است چرا اعضای انتقال‌دهنده برش که به strutقطری تکیه دارند شکننده می‌شوند و اعضای قطری تحت فشار، تغییر شکل نرم و تدریجی دارند. حتی بعد از جاری شدن فولاد طولی در فولادهای خمشی تغییر شکل نرم بیشتری نشان داده می شود. بسیاری از محققان برای آنالیز منحنی تغییرات نیرو و ظرفیت شکل‌پذیری سازه‌های بتنی در نواحی پیوسته به جای استفاده از میانگین تنش و کرنش از تئوری ناحیه فشار استفاده کرده‌اند.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

مدل (cracked membrans)یا شکست غشایی به وسیله کافمن (Kaufman) پیشرفت داده شد و روش تئوری ناحیه فشار و مدل (کردگیری) (tension chord) که رابطه‌ی فشارو روانسازی بتن و تأثیر آن در پلاستینه و حدس در مورد مسائلی که به ظرفیت شکل‌پذیری اعضای بتنی پیش فشرده و غیر پیش فشرده را مشخص می‌کند، مورد نظر قرار گرفته است.

Marti تلاش کرد تا با مدل (tension chord) در ناحیه غیرپیوسته فشاری در (D- regions) ظرفیت پیچشی نقاط مفصلی پلاستیک و ممان در اعضای پیوسته را به دست آورد.

در عمل موفقیت این کار نیاز به تخمین ظرفیت شکل‌پذیری سازه‌بتنی با یک روش ساده و مستقیم بدون آنالیز جزئیات و با استفاده از تئوری modilied comcesion fielodcracked membrans,تنشهای درن صفحه ای و شکست غشایی دارد.

یکی از راه‌های تخمین شکل‌پذیری سازه‌ها، مقایسه تغییر شکل با حالت بحرانی است، این راه که به وسیله (paulay)بررسی شده، به عنوان راهی برای تخمین تغییر شکل سازه‌های هندسی مورد توجه می‌باشد، (مثلاً عملکرد دیوار برشی با شکل غیرهندسی تحت نیروی پیچشی).

متد mechanism – based approach یک متد مشخص برای تخمین شکل‌پذیری در مقایسه با ماکزیمم تغییر شکل اعضا در حالت بحرانی است. این حد شکل‌پذیری سیستم در ارتباط با حد شکل‌پذیری اعضاء در حالت استاتیک می‌باشد.

در این آموزش، این روش ماکزیمم تغییر شکل سازه بتنی را که با تغییر شکل struts تحت فشار در حالت بحرانی کنترل می‌شوند را مشخص می‌کند.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

سازههای ایدهآل و ملزومات آن:

یک تیر ضخیم بدون بال با میلگرد تقویتی به عنوان یک سازه ایده‌آل برای مطالعه ظرفیت شکل‌پذیری سازه بتنی در ناحیه مغشوش (مختلط) در نظر گرفته شده. این سازه حول محور قائم متقارن است و تحت اثر دو نیروی متمرکز در بالا قرار گرفته است.

یک میلگرد خمشی مقاوم ساده در انتهای تیر به دو ورق اتصال داده شده است. این دو پلیت تکیه‌گاه میلگرد و دو پلیت که به عنوان تکیه‌گاه تیر اصلی می‌باشند، باعث می‌شوند که شکل‌پذیری دو ناحیه انتهای بتنی ،بر اثر نیروی فشاری در دو محور در امتداد این پلیت‌ها صورت پذیرد.

میدان تنش (an STM) برای یک تیر ضخیم و مکانیزم گسیختگی سازگار با آن در مدهای مختلف براساس خصوصیات پلاستیکی و الاستیکی مواد آن رفتار می‌کند.

انجام تئوری پلاستیک به صورت عملی نیازمند ظرفیت شکل‌پذیری همه‌ی اعضای سازه بتنی می‌باشد.

در حالی که اعضای فولادی مقاوم خصوصیت شکل‌پذیری آرام و تدریجی دارد. تئوری پلاستیک برای بتن در مورد اعضای بتنی مسلح مشکل است چون بتن یک جسم شکل‌پذیر نیست ولی کرنش نرمی را نشان می‌دهد.

با توجه به خصوصیات مواد داخل بتن، آنالیز ایده‌های تئوریپلاستیسیته برای اعضای بتن مسلح مشکل است.

اگر strut و خاموت‌ها بخواهند تغییر شکل کامل پلاستیک بدهند به طور نا به هنگام شکسته می‌شوند. وقتی برای تغییر طول محدودیت ایجاد شود، تنش در strut و خاموت‌ها باید به میزانی که در آنالیز الاستیک به دست می‌آید نزدیک شود.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

برای تعیین ظرفیت شکل‌پذیری تیرهای ضخیم بدون بال مسلح به عنوان یک نمونه سازه بتنی در (D-region) مکانیزم شکست موافق با STM به عنوان روش اصولی آنالیز حدّی در نظر گرفته می‌شود. مکانیزم شکست خمشی، انتقالی و پیچشی پشت‌بندها در مرحله خرد شدن به عنوان نمونه‌هایی از STM در (D-region) مورد بررسی قرار گرفته و در مورد تغییر شکل آنها بررشی شده است و نتایج زیر حاصل شده است:

  1. وقتی که تنها محدودیت تغییر شکل پشت‌بندها در مکانیزم گسیختگی برای کنترل ظرفیت شکل‌پذیری سازه بتنی در D-region مورد نظر قرار گیرد، ظرفیت شکل‌پذیری براساس a/d و میزان فولاد مقاوم خاموت‌های طولی وکرنش فشاری نهایی بتن بیان می‌شود.
  2. مدل‌های پیشنهادی نشان‌ می‌دهند که ظرفیت شکل‌پذیری به جاری شدن خاموت‌های طولی در مکانیزم گسیختگی بستگی دارند یا خیر؟

ظرفیت شکل‌پذیری تیرهای ضخیم با اتصال ساده در گسیختگی برشی خمشی می‌توانند به وسیله مکانیزم خمشی یا مکانیزم انتقالی با التزام جاری شدن خاموت بررسی شوند. تغییر شکل تیرهای کوپله در گسیختگی برشی خمشی بهتر است با مکانیزم انتقالی تشریح شود تا مکانیزم خمشی.

  1. برای تیرهای ضخیم با بال مسلح، مدل پیشنهادی براساس یک STM که روی یک پشت‌بند قطری تنها تکیه کرده نشان‌دهنده ظرفیت تغییر شکل کمتر نسبت به نتایج آزمایشگاهی است. برای تشریح ظرفیت تغییر شکل بزرگتر تحت تأثیر بال مسلح، STM مستلزم عمل خرپا و مقایسه مکانیزم شکست برای گسیختگی کشش قطری و شکست بدنه می‌باشد.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][/tabgroup]
امنیت پرداخت و ضمانت ها

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
4900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

29صفحه فارسی

فونت استاندارد/bzar/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

تغییر شکل سازه‌های بتنی در (نقاط مغشوش و مختلط)
مقدمه
RESEARCH SIGNIFICANCE(اهمیت تحقیقات)
سازه‌های ایده‌آل و ملزومات آن
ناحیه تنش برای تیرهای ضخیم و مکانیزم گسیختگی
مکانیزم خمش:
مکانیزم انتقالی (انتقال نیرو)
مکانیزم پیچشی و التزام منحنی هذلولی
توضیحات و مقایسه بادیتاهای آزمایشی
نتایج
ضمیمه A: عملکرد مکانیزم خمشی تیرهای کوپله

عنوان شماره یک فهرست مطالب

عنوان شماره دو فهرست مطالب

عنوان شماره سه فهرست مطالب

عنوان شماره چهار فهرست مطالب

عنوان شماره پنج فهرست مطالب

عنوان شماره یک فهرست مطالب

عنوان شماره دو فهرست مطالب

عنوان شماره سه فهرست مطالب

عنوان شماره چهار فهرست مطالب

عنوان شماره پنج فهرست مطالب

+ فهرست فارسی
تغییر شکل سازه‌های بتنی در (نقاط مغشوش و مختلط)
مقدمه
RESEARCH SIGNIFICANCE(اهمیت تحقیقات)
سازه‌های ایده‌آل و ملزومات آن
ناحیه تنش برای تیرهای ضخیم و مکانیزم گسیختگی
مکانیزم خمش:
مکانیزم انتقالی (انتقال نیرو)
مکانیزم پیچشی و التزام منحنی هذلولی
توضیحات و مقایسه بادیتاهای آزمایشی
نتایج
ضمیمه A: عملکرد مکانیزم خمشی تیرهای کوپله
+ فهرست فارسی ۲

عنوان شماره یک فهرست مطالب

عنوان شماره دو فهرست مطالب

عنوان شماره سه فهرست مطالب

عنوان شماره چهار فهرست مطالب

عنوان شماره پنج فهرست مطالب

عنوان شماره یک فهرست مطالب

عنوان شماره دو فهرست مطالب

عنوان شماره سه فهرست مطالب

عنوان شماره چهار فهرست مطالب

عنوان شماره پنج فهرست مطالب

همه ی فایل های رشته مهندسی عمران

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشیددرباره نویسنده

publisher2 69 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.