no-img
*** نِگزاوار ***

*** پروژه عمرانی شناسائي و كاهش آب بحساب نيامده در شبكه هاي آبرساني شهري*** رشته عمران

help
*** نِگزاوار ***

ادامه مطلب

پروژه عمرانی شناسائی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری
zip
شهریور ۱۲, ۱۳۹۵

پروژه عمرانی شناسائی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری


پروژه عمرانی شناسائی و کاهش آب بحساب نیامده در شبکه های آبرسانی شهری

 قابل استفاده به عنوان پایان نامه کارشناسی،پروژه دانشجویی و تحقیق

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]
[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]شناسایــــی پرت آب در شبکه های آب رسانی شهر خرم آباد بصورت های فیزیکی و غیر فیزیکی که از مخازن ذخیره و لوله های اصلی شبکه توزیع آب شهری و نیز شبکه های فــرعی و انشعابات مشترکین که ممکن است بصورت نشت آب و یا ترکیدگی   لوله های اصلی و فرعی شبکه و انشعابات و شیرهای شبکه به خارج از ســــیستم توزیع آب منتقل شود و حجم عظیمی از آب سالم و بهداشتی هدر میرود که با مشکلات فراوانی تولیـــــــد و در بعضی از شهرها تصفیه می شود و هزینه های هنگفتی را شرکتــهای آب و فاضلاب بابت آن خرج می نمایند و در کشور ما علاوه بر آنکه از نظر اقتصادی هزینه های کلانی  متوجه دولت در این زمینه  می شود کشور ما دارای منابع محدود آب می باشــــــد و در بیشتر موارد ۶۰-۴۰ درصد آب تولید شده برای شرب شهری بصورت تلفات هدر میرود که رقم بسیار بالایی است .

بنابراین شناسایی راههای بروز تلفات آب و ارائـــــه راهکارهـــــای مقابله با آن شکلات زیادی را از پیش پای صنعت نوپای آب و فاضلاب کشور بر میدارد.[/tab][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]

تعریف آب به حساب نیامده : (پرت شبکه  یا تلفات شبکه)

تلفات آب در شبکه آبرسانی شهری به دو صورت مشهود است .

الف :تلفات فیزیکی آب.

ب : تلفات غیر فیزیکی .

تلفات فیزیکی:

 آب بصورت نشت از مخازن ذخیره آب ،نشت ازلوله ها و شیر فلکه ها و تلفات آب ناسی از اتفاقات و شکستگی لوله های اصلی و فرعی و نیز انشعابات .

تلفات غیر فیزیکی آب :

عدم کارکرد صحیح کنتور های حجمی موجود دروروی و خروجی مخازن ذخیره آب که ممکن است مقدار حجمی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی نشان دهد

 عدم کارکرد صحیح  کنتور های مشترکین

 کنتور های خراب ،کنتور های معکوس ،کنتور های دست کاری شده توسط مشترک یا افراد غیر مجاز دیگر

انشعابات غیر فنی و غیر اصولی

عدم وجود کد بندی و پلاک کوبی اماکن

خطای انسانی

بنابراین اتلاف آب در شبکه ها ممکن است به یکی از صورت های فیزیکی و غیر فیزیکی صورت گرفته باشد . برای کاهش میزان تلفات آب باید عوامل ایجاد تلفات در شبکه شناسایی شود و بعد از شناسایی راههای جلوگیری از ایجاد تلفات بررسی شود .  [۱][/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

شناسایی عوامل ایجاد تلفات آب (آب به حساب نیامده)

الف‌: شناسایی عوامل ایجاد تلفات غیر فیزیکی:

برای شناسایی عوامل ایجاد تلفات غیر فیزیکی به یکی از روشهای زیر استفاده میشود.

۱)جمع آوری اطلاعات از طریق اکیپ قرائت کنتور .

۲)انجام عملیات کنترل و ممیزی اماکن .

جمع آوری اطلاعات از طریق اکیپ قرائت کنترل : (روش اول )

با تغییر در فرم کامپیوتری قرائت کنتور می توان در هر دوره تمام یا بخشی ازاطلاعات مورد نیازاز وضعیت انشعابات در شبکه را به دست اورد و لیستی از انشعابات نامناسب را تهیه کرد .[۱۰]

پس از تهیه لیست انشعابات نامناسب ، این لیست در اختیار اکیپ اجرائی قرار داده شده و به روشهایی که قبلا  توضیح داده شده است اصلاح خواهد شد.

در مورد روش دوم ،نحوه کار بدین ترتیب بوده که با انجام فعالیت کنترل اماکن کلیه اماکن مورذد بازدید  قرار گرفته و وضعیت انشعاب آنها قابل شناسایی می باشد. با استفاده از نتایج به دست آمده از عملیات کنترل اماکن لیست کلیه انشعابهای نامناسب به تفکیک در یک فرم تهیه شده، لیست مزبور در اختیار اکیپ اجرایی مربوطه قرار داده می شود .[۱]

دستورالعمل کنترل اماکن :

در مطالعات کاهش آب به حساب نیامده، از جمله فعالیت های مثبت تعریف شده،فعالیت مربوط به کنترل و ممیزی اماکن سطح شهر است . این فعالیت به طور کلی به منظور بررسی و شناخت وضعیت موجود اماکن در ارتباط با بخش مشترکین و توزیع  آب(شامل کلیه مشترکین و غیر مشترکین )، اگاهی از مسائل و کمبود های مرتبط با آن و همچنین بررسی و شناخت نواقص و ایراداتی که از این جهت به سیستم توزیع آب تحمیل می گردد،گردیده است .[۱]

ازآنجایی که در انجام این فعالیت هزینه های قابل ملاحظه ای صرف میگردد،لذا ضروری است این هزینه ها منتج به نتایج مناسبی  گردد و از لحاظ  فنی و اقتصادی مقرون به صرفه باشد ، با توجه به این امر ،این فعالیت یک فعالیت مهندسی بوده که می بایست با در نظر گرفتن شرایط محلی و فنی اقتصادی با یک برنامه ریزی دقیق و سازمان دهی شده اقدام به انجام آن گردد .[۱۰]

در این راستا بنا بر مطالب فوق ،در دستور العمل حاضر سعی گردیده کلیه جوانب امر مورد بررسی قرارگیرد و روش مناسب این فعالیت ارائه گردد ، به طورکلی در دستور العمل حاضرنحوه انجام این فعالیت از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان راهنمایی جهت کنترل اماکن در شرکتهای آب و فاضلاب ارائه گردیده است

بطور کلی فعالیت های مورد نظر به شرح زیر است :[۱۰]

– تهیه نقشه ها

– تهیه روش کنترل اماکن با توجه به شرایط محلی

– جذب ،سازماندهی و آموزش گروههای پیمایش محلی

– پیمایش محلی و برداشت اطلاعات

– مقایسه اطلاعات جمع آوری شده در حین عملیات پیمایش با اطلاعات پرونده ای مشترک به منظورتعیین تغییرات و مغایرتها

– تهیه برناممه کاربردی کنترل اماکن ( نرم افزار کنترل اماکن) به منظور ثبت ، بازیافت و اخذ گزارشات

– ورود اطلاعات جمع آوری شده به نرم افزار کنترل اماکن

– اخذ گزارشات و انجام پردازشهای لازم

(در مورد سه بند آخر میتوان به صورت دستی نیز لیستی از انشعابات مورد نظر تهیه کرد) .

در این خصوص، در دستورالعمل کنترل اماکن ابتدا دلایل نیاز به این فعالیت، اهداف انجام فعالیت کنترل اماکن ، کاربرد ها، و قابلیت های قابل حصول و کلیات اجرای طرح تشریح گردیده و متعاقب آن روش انجام ، نحوه جمع آوری ثبت ، بازیافت و پردازش اطلاعات تحت فعالیتهای فوق الاشاره مورد بحث قرار گرفته است.[۱۰]

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

بررسی وضعیت بهره برداری از مخازن (تا شیر سر ریز مخازن )

از جمله فعالیتهایی که بایستی در بهره برداری از تأسیسات مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گیرد ، بررسی وضعیت بهره برداری از مخازن است . با توجه به این امر ، در وضعیت فعلی  وقوع سرریز از مخازن موجود در تأسیسات موجود در سیستم بایستی مورد بررسی دقیق قرار گیرد .[۱۰]

به دلایل زیر در اکثر اوقات (بویژه در ساعات کم مصرف ) سر ریز مخازن محتمل بوده و طی بررسیهای محلی که در شهر های مختلف به عمل آمده بارها سر ریز مخازن حتی در فصل  تابستان مشاهده گردیده است . دلائل عمده این امر عبارتند از :

-عدم وجود ارتفاع سنج سطح آب که بدون آن عملاً پیش بینی وقوع سر ریز غیر ممکن می باشد .[۱]

– بدلیل مشکلات شبکه توزیع  آب پرسنل بهره بردارو مسئولان مربوطه بیشتر توجه و اهتمام خود را در بخش کنترل کیفیت آب وتأمین کمی آب مصرف میکنند و لذا توجه کافی در جهت کنترل سر ریز آب مخازن اعمال نمی گردد .

– در حال حاضر بدلیل عدم تکمیل کار برگ بهره برداری از مخازن توسط پرسنل بهره بردار ، برآورد و تعیین دقیق تلفات ناشی از سر ریز مخازن میسر نمی باشد . لذا فواید جلوگیری از سر ریز مخازن تا بحال در کشور مورد ارزیابی صحیح قرار نگرفته است .

– عدم وجود تجهیزات کنترل سطح آب و به تبع آن عدم امکان جلوگیری خود کار سرریز مخازن .

– به دلیل نوع بهره برداری فعلی و عدم وجود سوا بق آماری و اطلاعاتی ، پیش بینی  زمان وقوع سرریز مخازن میسر نبود ه  و با توجه به اینکه در بعضی تاسیسات مأمور بهره بردار بطور تمام وقت وجود ندارد ، لذا زمان سر ریز  مخازن به هیچ وجه مشخص نمی باشد . این امر در در زمانی که مخزن سرریز داشته باشد ، موجب بروز سرریز در ساعات زیادی می گردد .

– با توجه به مراتب فوق، لزوم استفاده از تجهیزات کنترل سطح آب و بهینه سازی بهره بردار ی لازم و  ضروری است . در این راستا ، ثبت دقیق اطلاعات بهره برداری نیز از ضروریات بوده و بایستی به آن اهتمام خاصی مبذول گردد . در این رایستا ، در ادامه نمونه ای از کاربرگ بهره برداری از مخازن آب به همراه دستور العمل تکمیل آن تشریح گردیده است .[۹]

 

تهیه کاربرگ بهره برداری از مخازن

بطــــور کلـــــی بــــه منظـــــور ایجــــاد سیستــــــم تعمیـــــر و نگهداری متکی بر     

  پیشگیری از وقوع حادثه (preventive  maintananee) لازم است در ابتدا روشهای فعلی تعمیر و نگهداری مورد بررسی قرار گرفته و سپس بر اساس آن روشهای بهینه مورد بهره برداری در جهت افزایش راندمان سیستم ایجاد و ملاک عمل قرار گیرد .[۲]

اولین اقدام در جهت نیل به هدف فوق بررسی مستندات و گزارشهای روزانه ، هفتگی ، ماهانه و سالانه اکیپهای بهره برداری در واحد های مختلف تولید ، انتقال و توزیع آب می باشد . [۲]

بدین ترتیب ضمن بررسی عملکــــــرد هر یک از واحد های مذکور روش های فعلی

بهره برداری مورد ارزیابی قرار می گیرد .

با تــــوجه به اهمیت موضوع مستند سازی رونــــد بهره برداری ، تا زمان مکانیزاسیون 

 بهره برداری در این بخش و نصب ابزارهای دقیق ، لازم است نسبت به تکمیل کاربرگ بهره برداری مخازن آب اقدام گردد . در این راستا کاربرگ بهره برداری از مخازن طراحی و تهیه گردیده و در ادامه به تشریح روند تکمیل آن پرداخته شده است .

دستور العمل تکمیل کاربرگ بهره بردری از مخازن

مسئولیت تکمیل کاربرگ بهره برداری از مخازن بر عهده اپراتور مخازن بوده و نحوه تکمیل آن به شرح ذیل است .[۲]

– روز

در این ستون اسامی ایام هفته جهت بررسی نوسانات سطح آب مخزن در روز های مختلف هفته درج می گردد .

– تاریخ

تاریخ بهره برداری ازمخازن در این ردیف ذکر می گردد .

– ساعت

اپراتور مخازن موظف است وضعیت بهره برداری از مخازن را روزانه در چهار نوبت و در ساعت (۶،۱۲،۱۸،۲۴)ثبت و گزارش نماید. از این رو زمان برداشت و ثبت اطلاعات مربوطه به بهره برداری از مخازن به صورت ساعت و دقیقه در این قسمت آورده شود .     [۲]

ارتفاع سطح آب

به منظور بررسی نوسانات مصرف حد فاصل ساعات پیک و حداقل مصرف ثبت اطلاعات مربوط به سطح آب مخازن از اهمیت خاصی برخوردار است . هر چه میزان اندازه گیری از سطح آب درون مخزن دقیقتر ودر فواصل زمانی کوتاهتر صورت پذیرد ، الگوی کلی مصارف با دقت بیشتری تعیین خواهد شد. در عین حال با توجه به عدم سیستم مکانیزه         ( احتمالاً )کنترل سطح آب در مخازن ذخیره آب قرائت رقوم سطح آب در حال حاضر در       ۴  نوبت توصیه می شود .[۲]

– قبلی

ارتفاع قبلی سطح آب مخازن بر حسب متر اندازه گیری در این قسمت درج می گردد.

– فعلی

ارتفاع فعلی سطح آب در ساعات فعلی بر حسب متر اندازه گیری ودر این قسمت درج می گردد .

– اختلاف

در این قسمت بر حسب رابطه زیر اختلاف میزان حجم آب محاسبه و وارد می گردد

(ارتفاع قبلی سطح آب- ارتفاع فعلی سطح آب )*سطح مخزن = اختلاف میزان حجم آب

– سرریز

در صورت وقوع سر ریز از مخازن اپراتور موظف است ، مدت زمان سرریز شدن را بر حسب دقیقه در این بخظ وارد نماید .[۲]

– وضعیت شیرآلات

– با توجه به اینکه میزان بازشدگی شیر آلات واقع بر ورودی و خروجی از مخازن نقش تعین کننده ای را در میزان خروج آب از مخازن بعهده دارند ،لذا در موقع ثبت آمار بهره برداری میزان بازشدگی (تعداد دورباز بودن شیر آلات ) این شیر آلات بایستی دقیقاً تعیین و در این قسمت درج گردد .[۸]

– نشت ساختمانی

چنانچه به دلایلی نظیر عدم صحیح ساختمان مخازن ، فرسودگی سازه ها و ساختمان مخازن (دیوارها و کف)دارای نشتی در این قسمت اپراتور بهره بردارمخازن موقعیت و محل نشت از دیواره یا کف را تشخیص و درج نماید .[۱]

ملاحظات :

در صورت بروز علائم و نشانه های خاص از بروز مشکلات آتی نظیر نشت از شیر آلات و یا هر گونه موارد قابل ذکر که در این کاربرگ دیده نشده است، در این ستون توضیحات کافی ولازم در خصوص آن وارد می گردد .[۷]

دستور العمل نصب ، تعمیر یا تعویض شیر آلات

اجزاء تشکیل دهنده موجود در یک شبکه توزیع آب عبارتند از شیرآلات اتصالات و لوله ها ، در دستورالعمل حاضر با توجه به اهمیت  موضوع دستورالعمل نصب ، تعمیرو تعویض شیر آلات در سیستم های توزیع آب ، موارد دخیل در این امر از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .[۷]

الف) حوضچه های شیرآلات

شیرآلات موجود در شبکه های توزیع آب شهری بعنوان نقاط کلیدی و کنترلی شبکه محسوب می گردند ، از این رو محافظت و دسترسی سهل و سریع به آنها لازم و ضروری است . برای این منظور لازم است این واحدها درون حوضچه های مناسب و استاندارد نصب و استقرار یابند .[۸]

از آنجا که حوضچه غیر استاندارد علاوه بر ایجاد اختلال در عملیات برداشت جزئیات و مشخصات ، بازدید های دوره ای ، تعمیر نگهداری و بهره برداری از شیرآلات و اتصالات ،موجب تخریب سریع و استهلاک شدید این اجزاء را فراهم می نماید ، لذا ضروریست نسبت به ساخت یا ترمیم و انطباق حوضچه شیرآلات موجود با ابعاد استاندارد و همچنین ایزو لاسیون و آب بندی آنها ( در صورت لزوم ) اقدام گردد .[۷]

ب)شیرآلات و اتصالات و نحوه نگهداری و تعمیر آنها

شیر آلاتی که عموماً در شبکه های توزیع آب شهری بکارمیروند از نوع دریچه ای ، پروانه ای ،یکطرفه و شیر هواست

شیر دریچه ای

از این شیرها به منظور قطع و وصل کامل جریان آب در شبکه توزیع استفاده میشود.این شیر در اقطارمختلف وبرای تحمل  فشار های کاری متفاوت ساخته و به بازار عرضه می گردند . جنس این شیرها چدنی یا چدن داکتیل بوده و به طور وسیعی در شبکه های توزیع آب وخطوط انتقال آب مورد استفاده قرار می گیرند .  [۷]

مهمترین نقاط نصب شیرهای دریچه ای عبارت است از :

– در محل انشعابات شاخه ای و تلاقی خطوط لوله به منظور قطع و وصل جریان آب شاخه مورد نظر یا ارتباط بین خطوط .

– در محل ورودی و خروجی مخازن

– در خطوط انتقال که به شیر خط معروف هستند .

شیر دریچه ای از لحاظ نحوه کار و عملکرد به دو صورت است .

– شیر دریچه ای با ساقه بالا رونده که در آنها همراه با بالا آمدن ساقه یا میله دریچه نیز بالا می آید و اجازه عبور آب داده می شود .

– شیرهای دریچه ای با ساقه ثابت در این گروه بر روی میله یا ساقه حرکت میکنداز این شیر ها عموماً جهت نصب در زیر زمین استفاده می شود .

مزایای این شیرها به شرح زیر است :

– در زمانی که کاملاً باز است ، افت فشارآب بسیار اندک و قابل صرف نظر کردن است .

–  طول عمر طولانی دارند

– فشار کار بالایی دارند

–  نشت آب در آنها کمتر است .

معایب شیرهای دریچه ای به شرح ذیل است :

– در صورتی که شیر دریچه ای به طور مرتب مانور(باز و بسته ) نگردد، به دلیل تجمع و رسوب ذرات موجود در آب باز و بسته نمودن آنها به سهولت و درست انجام نمی گیرد.[۸]

تعمیرات

شیرهای دریچه ای اغلب بنا به دلایل ذیل نیاز به تعمیر دارند .

– خراب شدن نخ آب بند

– خوردگی و زنگ زدگی میله یا ساقه شیر

– خوردگی زبانه یا دیسک

– خراب شدن رینگهای آب بندی

هر یک از مواردفوق باعث بروز اشکال در عملکرد و نشت از شیرهای دریچه ای می گردد .جهت رفع عیب و تعمیر هر یک از موارد فوق الذکر به طریق زیر عمل می شود .[۷]

الف ) تعویض نخ آب بند

– گلند شیر باز شود

– نخ آب بند باید از درو ن محفظه آب بندی  خارج و محل آن تمیز شود

– نخ آب بند نو را  باید در جای خود قرار داده  و گلند شیر را در جای خود محکم نمود

– چند قطره روغن بر روی نخ آب بند ریخته و سپس گلند شیر را در جای خود قرار داده و محکم بسته شود .[۷]

ب) سرویس میله یا ساقه شیر

– گلند شیر باز شود

– نخ آب بند خاج شود

– با سمباده و یا روغن سمباده سطح میله تمیز ودر صورتی که خوردگی و زنگ زدگی زیاد باشد باید میله شیر تعویض گردد.

– میله در درون کلاهک قرار گیرد

–  واشر های آب بند تعویض شود

– کلاهک در جای خود محکم بسته شود نخ آب بند تعویض گردد

– شیر باز و بسته شود .[۷]

ج) رفع عیب خوردگی دیسک یا زبانه شیر و رینگ آب بندی

– گلند و کلاهک باز شود

– میله خارج شود

– دیسک را خارج نموده وبا سمباده تمیز شود ودر صورتی که خوردگی زیاد است دیسک تعویض گردد .

– رینگهای آب بند را تمیز ودر غیر این صورت تعویض گردد .

– اجزاء شیر مجدداً سوار شود . واشرهای آب بندی و نخ آب بند تعویض گردد .[۸]

نگهداری

شیرهای دریچه ای نبایستی به مدت طولانی باز یا بسته بماند . به دلیل اینکه محل نشیمنگاه در هنگام باز بودن از املاح داخل آب پر شده و شیر کاملاً بسته و آب بندی نمی شود .[۱]

در حالت بسته بودن به مدت طولانی نیز ، املاح داخل آب در اطراف کشویی شیر جمع شده و موجب می گردد تا هنگام باز کردن شیر ، فشار زیادی برمحور شیر وارد گردد که در این صورت احتمال بریده شدن محور وجود خواهد داشت . با توجه به این مراتب لازم است حداقل هر ماه یک بار شیر مانور گردد .[۷]

 

شیر پروانه ای

ساختمان این شیر نسبت به سایر شیرها بویژه شیرهای دریچه ای ساده تر بوده ودر دو نوع فلنج دار و ویفری ساخته می شود . از این شیر به منظور کنترل و تنظیم میزان جریان عبوری از یک خط لوله استفاده می شود .[۸]

این شیر یک قطعه به شکل صفحه گردان یا دیسک دارند که حول یک محور یا میله یا ساقه حرکت می کند ، بازو بسته کردن این شیرها ساده بوده و تنها با چرخاندن دیسک بطوریکه تمام عرض لوله را پر کند انجام می شود .[۸]

آستر پلاستیکی نشیمنگاه این شیر ها بسته به نوع آن از نوع  مواد چسبنده ، یا با وسایل مکانیکی به دیسک محکم شده ، یا جاسازی شده در دیسک ، یا از آب بند فنری مکانیکی ویا از نشیمن فلزی که به صورت ارینگ دور لبه دیسک جاانداخته شده است . از جمله مزایای این شیر ها عبارت است از : [۷]

– ضریب عبور آب در آن مستقیماً با درصد باز بودن دریچه شیر رابطه دارد و لذا می تواند برای کنترل جریان و ایجاد افت فشار در شبکه به کار رود .

– باز و بسته کردن آن با سهولت و سرعت بیشتر انجام می گیرد .

– فضای کمتری جهت نصب نیاز دارد .

– هزینه تعمیر و نگهداری آن نسبتاً پایین است .

– نگهداری از از این شیرها آسان بوده و عموماً تا زمان تعویض اورینگ ساقه نیاز به روغن کاری ندارد  دیسک و ساقه و همچنین اورینگ دیسک و نشیمنگاههای پلاستیکی آن به سهولت قابل تعویض است . تعویض آستر فلزی پلاستیکی سطوح آب بند با مواد چسبنده در محل قابل انجام نبوده و تنها توسط کارخانه سازنده صورت می گیرد .[۷]

شیر یک طرفه

از این شیر به منظور ممانعت از برگشت جریان در یک خط لوله استفاده می شود .این شیرها از ساختمان ساده ای برخوردار بوده و جنس آنها از چدن یا چدن راکتیل است  این شیر ها به صورت مختلفی همچون لوله ای . سوپاپی و گلوله ای ساخته می شود .

شیر یک طرفه در واقع دریچه ای است که در خط لوله نسب می شود و وقتی آب جریان می یابد ، نیروی حرکتی آن را باز کرده و وقتی جریان آب به دلیلی جهت خود را عوض می کند صفحه روی یک نشیمنگاه محکم بسته می شود . بطور کلی شیر های یکطرفه بصورت خود کار عمل کرده و مانع برگشت جریان در خطوط لوله می شوند .[۸]

شیر های یک طرفه عموماً به سه گروه اصلی شیر یکطرفه لولایی ،یکطرفه سوپاپی و یکطرفه گلوله ای تقسیم می شوند .

شیرهای یکطرفه لوله غالباً در مواقعی که هدف ، عبور کامل دبی جریان است استفاده می شودو متداولترین و پر مصرفترین شیر یکطرفه می باشد . و از شیر یک طرفه سوپاپی در مواقعی که باید مکررا  عمل نماید ودر شبکه ها با فشار بالا و سرعت جریان زیاد استفاده می شود . [۷]

از جمله عواملی که موجب نقص و اختلال در عملکرد شیر یکطرفه میشود ، خوردگی و سایش خار نگهدارنده ، در پوش نگهدارنده ، رسوب گیری سوپاپ و خوردگی دیسک می باشد . جهت رفع نواقصی از این قبیل به طریق زیر عمل می شود : [۷]

– در پوش شیر باز شود .

– مهره یا خار محور خارج شود .

– دیسک شیر سمباده یا سنگ زنی شود .

– در صورت خرابی محور خار و مهره محور ودرپوش آنها تعویض شود .

– اجزاء شیر مجدداً سوار شود .

– شیر تست شود .

شیر هوا

شیرهای هوا از جمله  شیرآلاتی هستند که ورود و خروج هوا به درون یک خط لوله را میسر می سازند . این شیر ها در اشکال و انواع مختلفی همچون تک روزنه و دو روزنه ساخته و به با زار عرضه می گردند ، شیرهای هوا بر عکس شیرهای دیگر در مسیر خط لوله قرار نداشته بلکه بر روی آن سوار می گردند . لذا در ساخت حوضچه برای آنها فاصله هوایی و نیز فواصل جانبی حائز اهمیت است .

همانگونه که اشاره گردید ، شیر هوا وسیله ای جهت خروج هوا از یک خط لوله و یا ورود هوا به درون آن است .[۴]

 

شیرهای هوا به سه دسته تقسیم می شوند :

  • شیرهای هوا تک روزنه با روزنه کوچک:

که جهت خروج هوا از خط لوله ای که تحت فشارکار هیدرولیکی قرار دارد استفاده می شود . قطر روزنه در این شیرها از چهار میلیمتر بیشتر نخواهد بود .[۸]

  • شیرهای هوای تک روزنه ، با روزنه بزرگ

  • از این شیر جهت تهویه و تخلیه هوای لوله استفاده می شود. در هنگام پر کردن خط لوله از آب ، هوا از آن خارج شده ودر موقع تخلیه لوله از آب ، هوا از آن وارد خط لوله می شود . در هنگامی که خط لوله تحت فشار هیدرولیکی قرار میگیرد ، شیر فوق قادر به تخلیه میزان کم هوای جمع شده نبوده و بدین لحاظ فشار هیدرولیکی مانع از جدا شدن توپی از روزنه می شود .[۸]

– شیر هوای دو روزنه :

که کار هر دو شیر فوق را انجام می دهد .

از لحاظ بهره برداری در صورتی که شیرها در جای درست و به طور صحیح نصب شده باشند ، مشکل خاصی نخواهند داشت . البته لازم  است بطور دوره ای مورد بازدید قرار گرفته و روزنه آن در صورت رسوب گرفتگی رسوب زدایی و   زنگ زدایی  گردد .[۸]

 

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

تعیین نقاط نصب فشار سنج و انجام عملیات فشارسنجی

به منظور تعیین و انتخاب نقاط نصب فشار سنج د رابتدا لازم است سیستم آب رسانی و توزیع آب دقیقاً مورد بررسی قرار گرفته و پس از شناخت دقیق خصوصیات سیستم و همچنین انجام بررسی های لازم در خصوص وضعیت توپو گرافی منطقه مورد مطالعه ، نقاط نصب فشار سنج به گونه ای انتخاب گردند که بتوان پس از نصب و قرائت فشارسنجهای مورد نظر ، وضعیت فشاری سیستم توزیع را در کلیه مناطق بررسی و تعیین نموده و همچنین از نتایج حاصل از آن در ارتباط با کالیبراسیون مدل هیدرو لیکی که هدف نهایی از انجام این فعالیت بشمار می آید ، استفاده نمود .

بطور کلی جهت تعیین نقاط نصب فشار سنج در یک سیستم توزیع آب عموماً بررسی های ذیل انجام می گردد :[۱]

– مطالعه انواع شبکه هاو تعیین وضعیت شبکه موجود

– وضعیت توپوگرافی و مورفولوژی منطقه

– نحوه تقسیم بندی نواحی فشاری شبکه توزیع

– چنانچه کلیه موارد فوق در تعیین نقاط نصب فشارسنج در سیستم مورد توجه و مطالعه قرار گیرد در تفسیر نتایج حاصل از قرائت فشارسنج ها با کمترین مشکل مواجه خواهیم بود . در غیر این صورت اولین نشانه های عدم بررسی کافی ، تفسیر غلط نتایج بوده که بالطبع بر بهره برداری سیستم تأثیر گذار خواهد بود . از این رو لازم است تا ضمن توجه کافی به نکات فوق نقاطی طرح و مشخص گرد که در دوره بهره برداری از حد اقل اشکالات بر خوردار باشد . با توجه به این مراتب ، در ادامه ابتدا انواع شبکه های توزیع مورد بررسی قرار گرفته و همچنین سایر موارد مطرح تشریح گردیده است .[۱]

بررسی و مطالعه نقشه های سیستم توزیع آب

قبل از تشریح سیستم توزیع آب ، لازم است نکاتی در ارتباط با انواع سیستم های توزیع و نحوه تقسیم بندی آن ارائه گردد و سپس بر اساس شناخت حاصل شده، سیستم موجود مورد بررسی قرار گیرد .

در این راستا، ابتدا به تشریح تقسیم  بندی شبکه های توزیع آب پرداخته شده ودر آخر شبکه موجود مورد بررسی قرار گرفته است .

انواع شبکه های توزیع آب به دو دسته کلی بر اساس موارد زیر قابل تقسیم بوده که در ادامه به تشریح پرداخته شده است .[۵]

-نحوه لوله گذاری

-سیستم تأمین فشار

الف) تقسیم بندی شبکه توزیع از نظر نحوه لوله گذاری

در این تقسیم بندی شبکه توزیع به سه دسته شاخه ای، حلقوی و مختلط تفکیک می شود .

شبکه شاخه ای

در این سیستم  همواره لوله هایی با اقطار کوچکتر از لوله های با اقطار بزرگتر منشعب می شود . جهت جریان غالباً از لوله اصلی به لوله های فرعی است . در این سیستم چنانچه لوله اصلی دچار شکستگی شود قطع آب در قسمت های پایین دستی خواهد بود که این مو ضوع از معایب این سیستم شمرده میشود . از دیگر معایب این سیستم راکد ماندن آب در زمان کاهش مصرف می باشد ، که موجب رسوب گذاری در لوله و تغییر رنگ و مزه آب می شود . تغییرات فشار در این شبکه ها عمدتاً به صورت خطی با توجه به میزان افت های اصلی و جزئی است .[۴]

شبکه حلقوی

در این سیستم شبکه از یک حلقه اصلی به صورت کمربندی و حلقه های درونی تشکیل یافته است و آب توسط حلقه اصلی به حلقه های درونی وارد گردیده وبه مصرف کننده می رسد . در این نوع از شبکه ها بسته به نوسانات مصرف جهت جریان تغییر می یابد . هزینه اجرای شبکه های حلقوی به دلیل طولانی شدن لوله گذاری افزایش می یابد و همچنین به دلیل نا مشخص بودن جهت جریان آب در لوله محاسبات آن پیچیده می باشد ، البته ناگفته نماند که این نوع شبکه از مطلوب ترین نوع شبکه ها به حساب می آید . در رابطه با این شبکه ها خاطر نشان می سازد به دلیل تغذیه جریان از نقاط مختلف ،توزیع فشاری در حالت توازن نسبی قرار داشته و با توجه به اینکه توزیع و مصارف از یک حالت متعادلی بر خوردار است لذا تغییرات شدید فشاری قابل ملاحظه نمی باشد .در تعیین نقاط فشار سنج در این شبکه ها بایستی توجه داشت نقاطی به عنوان نقاط نصب فشار سنج در نظر گرفته شود ، که تعدادسر شاخه های ورودی و خروجی با هم برابر باشد .[۵]

شبکه های مختلط

این سیستم همان طوری که از نامش پیداست تلفیقی از دو سیستم شبکه توزیع     شاخه ای وحلقوی  است .با توجه به این موضوع که ایجاد شبکه های حلقوی علیرغم تمامی مزایای مرتبط با آن هزینه زیادی را در اجراء طلب می نماید ، در اکثر شهرها بسته به وضعیت خیابانها ومعابر شهری شبکه های مختلط طراحی واجرا گردیده است  در تعیین نقاط نصب فشارسنج در این قبیل شبکه های توزیع بایستی توجه داشت ، در بخش حلقوی نقاطی بعنوان نقاط نصب فشارسنج در نظر گرفته شود که سر شاخه های برابری داشته باشد و در بخش شاخه ای نیز نقاط کورشبکه به عنوان نقاط نصب در نظر گرفته  شود . همچنین بایستی توجه داشت در بخشهای حلقوی که به شبکه شاخه ای منتهی می شود نیز نسبت به نصب فشار سنج اقدام گردد.[۴]

ب) تقسیم بندی شبکه های توزیع از نظر سیستم تأمین فشار

جهت ایجاد جریان در یک شبکه توزیع و تأمین فشار لازم همواره سعی بر این است که از نیروی ثقل استفاده شود .

شبکه های ثقل بر سادگی طرح آنها، در زمان بهره برداری از اطمینان بیشتری برخوردار می باشند. در صورتی که به دلایل گوناگون ایجاد شبکه ثقلی امکان پذیر نباشد ، فشار لازم در شبکه توزیع آب توسط ایستگاههای پمپاژ تأمین می گردد .

در هر حال شبکه های توزیع از نظر تأمین فشار به انواع مختلف به شرح ذیل تقسیم بندی می شوند . [۵]

شبکه ثقلی نوع اول

چنانچه منطقه مورد مطالعه از وسعت کمی برخوردار باشد و اختلاف ارتفاع به حد کافی وجودداشته باشد، فشار تمامی منطقه بوسیله یک یا چند مخزن با رقوم ارتفاعی یکسان تأمین می گردد .[۵]

شبکه ثقلی نوع دوم

در صورتیکه وسعت و تغییرات ارتفاعی منطقه ناچیز نباشد ، استفاده از یک یا چند مخزن با رقوم ارتفاعی یکسان امکان پذیر نبوده و در این حالت باید با نصب تأسیسات کاهش فشار از نوع مخزنی یا مکانیکی (شیر  فشار شکن ) شهر را به مناطق مختلف فشاری تقسیم بندی نمود .[۵]

شبکه ثقلی مرکب

در مناطقی که از چند طرف به ارتفاعات طبیعی محدود می گردند ، می توان مخازن دیگری در ارتفاعات پایین تر از مخزن اصلی احداث نمود . با این روش در ساعات پیک مصرف همه مخازن به شبکه توزیع متصل بوده و در مدار بهره برداری قرار خواهند داشت ، در ساعات کم مصرف برخی از مخازن در مدار قرار خواهند گرفت و به منظور جلوگیری از سر ریز آب مخزن پایین دست نیاز به تهیه و نصب تأسیسات کنترل جریان ( شیرهای کنترل جریان در ورودی مخازن ) است .

از محاسن این سیستم کاهش قطر لوله های اصلی شبکه توزیع نسبت به حالت ثقلی ساده است ، که باعث کاهش هزینه های اجرایی می گردد .[۵]

پمپاژ ثقلی

در صورتی که محل تأمین آب در پایین دست شهر باشد و شبکه توزیع در رقوم بالاتری از محلهای تأمین قرار داشته باشد ناگزیر باید آب را به شبکه توزیع پمپاژ نمود . که در ساعات کم مصرف آب پمپاژ شده وارد مخازن ذخیره می شود ودر ساعات پیک مصرف ایستگاه پمپاژ و مخزن تواماً شبکه توزیع را مشروب می سازند .در این سیستم نقاط نصب فشار سنج با توجه به تغییرات شیب هیدرولیکی انتخاب می گردد. [۵]

پمپاژ مستقیم

چنانچه اختلاف ارتفاعی کافی در محدوده منطقه وجود نداشته باشد ، توزیع و تأمین آب با پمپاژ مستقیم آب به شبکه توزیع صورت می گیرد. استفاده از این سیستم به دلیل نوسانات فشار در ساعات مختلف مصرف با اشکالات زیادی همراه خواهد بود و معمولاً در شرایط خاص و مناطق کوچک به کار برده می شود . با توجه به این امر در نقاط نصب فشار سنج  بایستی تغییرات شرایط جریان به خوبی شناخته شده و بررسی مصارف به دقت صورت گیرد .[۵]

در این حالت ظرفیت و ارتفاع پمپاژ ، به گونه ای تعیین می گردد که علاوه بر تأمین آب مورد نیاز در حالت حداکثر مصرف ، جبران نوسانات ساعتی فشار مورد نیاز در شبکه نیز تأمین گردد . کنترل پمپ ها در این حالت توسط سوئیچ های فشاری  و متناسب به مصرف در شبکه خواهد بود .[۴]

بدین نحو که در شرایط پیک مصرف کلیه پمپها روشن و متناسب با نیاز شبکه آب مورد نیاز و فشار لازم را ایجاد می نماید. به تدریج با کاهش مصرف در شبکه بالطبع فشار افزایش یافته و دبی پمپها تقلیل می یابد .  لکن قبل از اینکه پمپـــها در شرایط   نا مطلوب   از لحاظ راندمان کاری قرار گیرند . توسط سوئیچ های فشاری و تابلو های فرمان پمپ ها به ترتیب یکی پس از دیگری خاموش می گردد .به نحوی که سایر پمپ ها روشن در شرایط کاملاً مناسب و مطلوب کاری قرار گیرند . وبالعکس، با افزایش مصرف در شبکه و افزایش گذر حجمی هر پمپ فشار کاهش یافته و در مسیر کاهش فشار تا آنجایی ادامه خواهد یافت که فشار پمپ ها از یک مقدار حداقل کمتر نگردد .[۱۲]

در این حالت نیز توسط سوئیچ های فشاری پمپ ها به ترتیب و یکی  پس از دیگری شروع به کار می نماید به نحوی که کلیه پمپ ها در یک شرایط کاری مناسب از لحاظ راندمان قرار گیرند .[۱۲]

واضح است عملکردپمپهاباتوجه به دامنه تغییرات دبی وارتفاع آنهابه نحوی می باشد که در شرایط نامطلوب از لحاظ راندمان قرار نخواهند گرفت و از طرفی فشار ماکسیمم ایجاد شده توسط پمپ ها در شبکه از حد مجاز تجاوز نمی نمایدوپمپ ها در حد اقل فشار نیز تأمین کننده حداقل فشار  مورد نیاز در شبکه خواهند بود. ذکر این نکته ضروریست که استفاده از سیستم سوئیچ فشاری این امکان را به وجود می آورد که پمپ ها همواره در شرایط مطلوب کاری قرار گیرند و از عمر مفید بیشتری بر خوردار باشند و همچنین در میزان برق مصرفی نیز صرفه جویی گردد . از آنجائی که گذر حجمی پمپ ها با استفاده از سوئیچ های فشاری و راندمان مناسب بین دو حد بالا و پایین مصرف تنظیم می گردد . بنا براین بر اثر خارج شدن یک پمپ از مدار پمپ های در حال کار از لحاظ راندمان دچار اختلال نمی گردد . این امر در تفسیر نتایج فشار سنجی بایستی به دقت مورد توجه قرار گیرد .در این نوع سیستم ها از جمله مهم ترین نقاط نصب فشار سنج خروجی ایستگاههای پمپاژ است .[۵]

پمپاژ مستقیم با کنترل توسط مخزن هوایی

استفاده از سیستم پمپاژ مستقیم با معایب زیادی همراه است . لذا در اغلب موارد جهت ایجاد یک سیستم مطمئن تر از مخازن مابین محل مصرف و ایستگاه پمپاژ استفاده می گردد ، که مخزن تعبیه شده وظیفه کنترل فشار کار پمپها را عهده دار است . در این حالت پمپها برای حداکثر مصرف روزانه طراحی می شوند . [۵]

چنانچه مراکز مصرف مابین محل مخزن هوایی و ایستگاه پمپاژ واقع باشند و تأمین آب توسط مخزن هوایی و ایستگاه  پمپاژ صورت گیرد ، تغییرات دبی و فشار آب در خطوط لوله کمتر خواهد شد .

از این رو از جمله نقاط نصب فشار سنج در این محدوده قرار دارد .

بطور کلی انواع فشار در شبکه های  آب رسانی عبارتنداز :

-فشار استاتیکی شبکه که با صفرفرض نمودن جریان در لوله ها و در نظر گرفتن بلند ترین سطح آب در مخزن به دست می آید . حداکثر فشار استاتیکی ، نبایستی از حداکثر فشار مجاز در شبکه ، افزون تر گردد .

-فشار دینامیکی شبکه که در هر نقطه از شبکه ، با کاستن افت فشارها از فشار کلی ، به دست می آید . حد اقل فشار دینامیکی بایستی از حداقل فشار مورد نیاز در شبکه بیشتر باشد .[۴]

ب) وضعیت توپوگرافی و مورفولوژی شهر

بررسی وضعیت توپو گرافی و مورفولوژی شهر به دلیل تأثیر آن بر روی پارامتر های هیدرولیکی جریان و نحوه تأمین فشار شبکه توزیع از مسائل مهم و قابل تامل در انتخاب محلهای نصب فشار سنج به شمار می آید .

که با توجه به نقشه های توپوگرافی و بازدید محلی انجام می گردد .[۱]

تهیه نقشه نقاط نصب فشار سنج

همانطور که اشاره شد پراکندگی فشار سنج های نصب شده بر روی سیستم توزیع آب باید بگونه ای باشد که بتوان با قرائت آنها وضعیت فشار سیستم را در کلیه نقاط با دقت قابل قبول برآورد و تعیین نمود ،از آنجا که این امر منوط به انتخاب صحیح نقاط فشار سنجی می باشد از اینرو دقت در انتخاب نقاط نصب فشار سنج از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

بطور کلی مواردی که در انتخاب تعداد ونقاط نصب فشارسنج موثر واقع گردند عبارتنداز :[۵]

-وضعیت شبکه توزیع آب از نظر تأمین فشار سیستم .

-تنوع سیستم های تأمین فشاردر شبکه توزیع آب .

-وضعیت تو پوگرافی منطقه .

-تراکم لوله گذاری در شبکه توزیع آب .

-تنوع اتصالات و ارتباطات لوله ها (نحوه لوپ بندی ).

در ابتدا وضعیت شبکه آب از جنبه های مختلف از نظر نحوه تأمین فشار سیستم ، نوع و تراکم لوله گذاری و وضعیت توپو گرافی  وسایر موارد مطرح در تعیین نقاط نصب فشارسنجی مورد بررسی قرار گرفت . بر این اساس با توجه به بررسی های صورت گرفته ، نقاط نصب فشارسنج ها انتخاب می گردند .[۵]

تهیه فرمهای ثبت قرائت فشارسنجها

به منظور اندازه گیری میزان فشارجریان فرم قرائت فشارسنج ها مطابق فرم شماره ۱ طراحی و تهیه گردیده است .

در این راستا لازم است برای کلیه فشارسنجهای موجود در شبکه توزیع آب فرم مزبور تهیه و تکمیل گردد . نحوه تکمیل فرم قرائت فشار به شرح زیر است :[۱]

کد فشار سنج

در این ردیف براساس کد های درج شده در نقشه نقاط نصب فشار سنج یا شناسنامه ایستگاه فشار سنجی کد هر یک از فشار سنجها درج می گردد .

مختصات محل نصب

مختصات جغرافیایی  محل نصب که شامل طول و عرض جغرافیایی و رقوم ارتفاعی گره محل نصب می باشد در این ردیف درج می گردد . مختصات محل نصب فشار سنج و شناسنامه های فشارسنجی موجود است .[۱]

مشخصات قرائت فشارسنج

فشارسنجهای نصب شده در شبکه توزیع باید بر اساس برنامه  قرائت فشار تهیه شده قرائت  شوند . از این رو در این بخش تاریخ قرائت ، میزان فشار درج می گردد [۱][/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”خلاصه ” icon=”fa-pencil-square-o”]در این پایان نامه عوامل بروز تلفات آب در شبکه های توزیع آب شهر خرم آباد اعم از عوامل فیزیکی (نشت از مخازن ،شیرآلات و لوله های شبکه و انشعابات )بررسی  شده  است که  عامل  عمده  وجود تلفات علاوه بر پوسیدگی لوله ها ، مربوط به    وجود فشارهای  بسیار  بالاو نا متعادل  در شبکه ها و عدم  طراحی  صحیح شبکه      و نیز نبود تحلیل شبکه به دلیل عدم وجود نقشه های به هنگام و کدگذاری شده شبکه آب شهری و نیــز عدم  وجود نقشـــــه فشار شبکه بدلایل بالا و نبود کادر تخصصی در دفاتر فنی و واحد شبکه و انشعابات ، کار توزیع آب از حالت فنی و مهندسی خارج شده و بیشتر بصورت سنـــــتی میباشد که روزبه روز با گســترش شهر ها بر مشکلات آن افزوده می شود.

در بخش غیر فیزیکی نـــیز بیشــــتر کنتورهای  موجود در مخازن آب و همچنین انشعابات مردمی خراب می باشند و یا دقت لازم را ندارند و نیز به دلیل مشکلات فرهنگی در بیشتر موارد انشعابات غیــــر مجازو غیر قانونی زیادی وجود دارند که بدلیل عدم وجود اطلاعات کافی و مدرن در بخش مشــــترکین ، بیشــــتر اینگونه انشعابات قابل شناسایی نبوده و طبیعی است که هر روز بر میـــزان بی نظمی در این بخش افزوده می شود.[/tab][/tabgroup]

امنیت پرداخت و ضمانت ها

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
4900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

59 صفحه فارسی

فونت استاندارد/bzar/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

همه فایل های رشته عمران

مقدمه
شناسایی عوامل ایجاد تلفات آب در شبکه های آبرسانی
جمع آوری اطلاعات از طریق اکیپ قرائت کنتور
دستورالعمل کنترل اماکن
دلایل نیاز به انجام کنترل و ممیزی اماکن
اهداف ،کاربردها وقابلیتهای کنترل اماکن
کلیات اجرای طرح  
فعالیتهای کنترل اماکن
تهیه روش کنترل اماکن
کدگذاری
تهیه فرمهای جمع آوری اطلاعات
بخش دوم روشهای کاهش تلفات غیر فیزیکی
دستورالعمل نصب صحیح انشعابات
ارزیابی روشهای برخورد با متخلفین
روشهای کاهش پرت فیزیکی
بررسی وضعیت بهره برداری از مخازن       
تهیه کاربرگ بهره برداری از مخازن
حوضچه های شیرآلات
شیرآلات و اتصالات و نحوه نگهداری و تعمیرآنها
مدلسازی شبکه توزیع آب
تعیین نقاط نصب فشارسنج و انجام عملیات فشارسنجی
بررسی و مطالعه نقشه های سیستم توزیع آب
تهیه نقشه نقاط نصب فشارسنج ۶۰
تعاریف و اصطلاحات رایج در مدلسازی
شبیه سازی سیستم توزیع
هدف از مدلسازی و کاربردهای آن
محدودیت های مدلسازی
تهیه و تکمیل اطلاعات سیستم توزیع آب   
تهیه مدل هیدرولیکی سیستم توزیع آب
جمع آوری و سازماندهی اطلاعات 
تهیه مدل اولیه
کد گذاری عوارض
چکیده مطالب و ارائه راهکار
منابع ومئاخذ
+ فهرست فارسی
مقدمه
شناسایی عوامل ایجاد تلفات آب در شبکه های آبرسانی
جمع آوری اطلاعات از طریق اکیپ قرائت کنتور
دستورالعمل کنترل اماکن
دلایل نیاز به انجام کنترل و ممیزی اماکن
اهداف ،کاربردها وقابلیتهای کنترل اماکن
کلیات اجرای طرح  
فعالیتهای کنترل اماکن
تهیه روش کنترل اماکن
کدگذاری
تهیه فرمهای جمع آوری اطلاعات
+ فهرست فارسی ۲
بخش دوم روشهای کاهش تلفات غیر فیزیکی
دستورالعمل نصب صحیح انشعابات
ارزیابی روشهای برخورد با متخلفین
روشهای کاهش پرت فیزیکی
بررسی وضعیت بهره برداری از مخازن       
تهیه کاربرگ بهره برداری از مخازن
حوضچه های شیرآلات
شیرآلات و اتصالات و نحوه نگهداری و تعمیرآنها
مدلسازی شبکه توزیع آب
تعیین نقاط نصب فشارسنج و انجام عملیات فشارسنجی
بررسی و مطالعه نقشه های سیستم توزیع آب
+ فهرست فارسی ۲
تهیه نقشه نقاط نصب فشارسنج ۶۰
تعاریف و اصطلاحات رایج در مدلسازی
شبیه سازی سیستم توزیع
هدف از مدلسازی و کاربردهای آن
محدودیت های مدلسازی
تهیه و تکمیل اطلاعات سیستم توزیع آب   
تهیه مدل هیدرولیکی سیستم توزیع آب
جمع آوری و سازماندهی اطلاعات 
تهیه مدل اولیه
کد گذاری عوارض
چکیده مطالب و ارائه راهکار
منابع ومئاخذ

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشیددرباره نويسنده

همیشه آرزو داشتم یک تیم را مدیریت و یک ایده خلاقانه را عملی کنم که خودم و ده ها نفر دیگر را به ثروت برساند . از طرفی یک منبع معتبر آموزشی و درآمد زا برای دیگران باشد . اکنون آن رویا ، " نگزاوار " نام دارد.

کامران کامران فر 59 نوشته در *** نِگزاوار *** دارد . مشاهده تمام نوشته هاي

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.