no-img
*** نِگزاوار ***

*** *** سیستم های کنترل مدیریت ، انصاف و اعتماد *** *** مقاله،تحقیق،پروژه

help
*** نِگزاوار ***

ادامه مطلب

سیستم های کنترل مدیریت، انصاف و اعتماد
zip
شهریور ۱, ۱۳۹۵

سیستم های کنترل مدیریت، انصاف و اعتماد


سیستم های کنترل مدیریت، انصاف و اعتماد

[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]هدف این مقاله توصیف و توضیح مکانیسم های کنترل مدیریت در بانکداری اسلامی است و شامل بررسی مفاهیم اعتماد و انصاف می باشد.

بخش نظری از مطالعه بر روی ایده های با چارچوب کنترل سایمون(۱۹۹۵) و اعتماد و انصاف از نظریه عدالت سازمانی سازماندهی شده است.

داده های کیفی از طریق مصاحبه جمع آوری شد و اسناد شرکت بررسی گردید. یافته ها نشان  می دهد در حالیکه ساختار کنترل رسمی در قالب کنترل بودجه و KPI(که مربوط به پاداش هستند) نقش های مهمی را ایفا می کنند. اما دیگر مکانیسم ها و شیوه های کنترل در این تحقیق در پیاده سازی استراتژی بانک در سطح عملیاتی متمرکز شده است.[/tab][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]هدف عمده از اقتصاد اسلامی ایجاد عدالت اجتماعی می باشد و به منظور دستیابی به این هدف، بانک های  اسلامی مجبور به ایجاد اصول عدالت، در زمینه های تجارت و بازرگانی، صنعت، توزیع ثروت، معاملات مالی و اقتصادی در سطح کلان(مالی اکسپرس۲۰۰۶) می شوند. در سطح خرد، ضروری است که بانکهای اسلامی اصل عدالت را در توابع و اعمال خود بگنجانند. البته این مطلب نیز مدنظر بانک مرکزی مالزی می باشد که: پایه های یک سیستم بانکداری اسلامی باید عدالت اجتماعی و اقتصادی و ارزشها در اسلام را منعکس کند و در فرم اسلامی باشد. از طرفی بسیاری از مطالعات در بانکداری اسلامی، تنها در جنبه های فنی از ارائه محصول تمرکز می کنند که می گوید آیا ارائه خدمت آنها طبق شریعت می باشد یا خیر؟[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]یکی از قانون های اسلام که با توجه به آن، بانک یک کتبه شریعت دارد( پانمی ار علمای دینی) که به طور منظم محصولات و خدمات جدید بانکی را بررسی می کنند. اگرچه در مورد             شیوه های مدیریت، تحقیق کمی صورت گرفته است و به طور خاص مکانیزم های کنترل مدیریت سازمان های اسلامی و از سوی دیگر سیستم های کنترل عمدتاً از منظر مدیریت ارشد مورد مطالعه قرار می گیرند،  به ویژه آنکه چگونگی ” اجازه دادن” بررسی و مطالع این سیستم ها نیز مهم است.کنترل مدیریت کنترل مدیریت کنترل مدیریت کنترل مدیریت

با این حال انواع مکانیزم های کنترل و چگونگی آنها در سطح عملیاتی مورد استفاده کمی شناخته شده می باشد. این مطالعه به بررسی سیستم های کنترل در عملیات در سطح شعبه که به شیوه های عملیاتی خاص متصل می شود می پردازد. علاوه بر این در سطح عملیاتی تعامل با مشتریان نزدیک و مستقیم است در نتیجه نشان از اهمیت آن می باشد. با توجه به شواهد از یک مطالعه ریشه ای، این مقاله به بررسی برخی از راه هایی است که در آن یک بانک به دنبال توسعه چارچوب گسترده تر از کنترل مدیریت می باشد که شامل انصاف و اعتماد به ویژه طریق شیوه های ارزش محور آن است.کنترل مدیریت کنترل مدیریت کنترل مدیریت
[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]هدف این است که به ارائه درک درستی از نحوه اهمال ارزش های سازمانی در زمینه های مختلف عملیاتی دست یابیم به طور خاص این مقاله به دنبال :

۱- توصیف مکانیزم های مورد استفاده در سیستم های کنترل مدیریت (MCS) به صورت          ریشه ای و عام در بانکداری اسلامی  کنترل مدیریت کنترل مدیریت کنترل مدیریت کنترل مدیریت کنترل مدیریت کنترل مدیریت کنترل مدیریت

۲- توضیح چگونگی مفهوم انصاف در رابطه با مشتریان در فعالیت های بانکی

۳- بررسی چگونگی اعمال این مفهوم از انصاف در روش های معمول و قراردادهای بانکی می باشد.

این گزارش بخشی از یک پروژه بزرگتر است که از بررسی پرسشنامه، مصاحبه و بایگانی اطلاعات بدست آمده است.

این ارائه براساس مصاحبه با ۱۰تن از مدیران شعبه و مدیر عامل شرکت بانک اسلامی در مالرزی و اسناد شرکت در قالب گزارشات سالانه، خلاصه گزارش ماهانه شعبه براساس KPI ارزیابی شده مدیرشعبه، ارزیابی سالانه کارکنان و بولتن بانکی به دست آمده است.

به منظور ارائه راهنمایی جهت توضیع اطلاعات در مورد پدیده های پژوهش از قالب simon1995استناد شده است.

تولاً: به این علت که در مورد موضوع کنترل، این چارچوب شامل مفاهیم می باشد که مورد مرکزیت این مقاله قرار دارد.

دوماً: این چارچوب به یکپارچه سازی سیستم عقاید در مورد قراردادن ارزشها به عنوان بخشی از سیستم کمک می کند.

سوماً: اگرچه Simons یک پیشنهاد اولیه ارائه می دهد در جهت اینکه سیستم های براساس باورها و اعتمادات به عنوان یکی از راه های کنترل در چارچوب کنترل استراتژیک می باشند اما این پیشنهاد این مفهوم را که چگونه سیستم اعتمادی آشکارا در عمل انجام پذیر است را دنبال نمی کند.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

فلسفه بانکداری اسلامی:

روابط بین بانکداری اسلامی و مشتریان خود، هم به عنوان سپرده گذاران و یا وام گیرندگان متفاوت است. برخلاف بانک های دیگر، بانک های اسلامی مشتریان خود را بدون در نظر گرفتن اینکه این مشتریان سپرده گذارند یا وام گیرنده به عنوان شرکای خود می نگرند. از طرفی زمانیکه یک سپرده گذار مقدار معینی از پول را در بانک اسلامی وارد می کند هر دو طرف به یک قرارداد استفاده از پول در سرمایه گذاری مولد وارد می شوند. هیچ نرخی از پیش تعیین شده ای از وعده بازگشت توسط بانک اسلامی به سپرده گذار وجود ندارد. در عوض هر دوبه نسبت معینی از سود یا ضرر خواهند رسید. از سوی دیگر زمانیکه یک بانک اسلامی برای یک کارآفرین سرمایه تأمین می کند، اساس، برقرارداد عادلانه جهت تأمین مالی فعالیت های اقصادی مولد می باشد. در این رابطه ممکن است بانک اسلامی ممکن است در تصمیم گیری طبق اصل مشارکت یا مضاربه عمل کند ممکن هم هست این کار را نکند. در پیاده سازی وظایف به عنوان هر قرارداد انتظار می رود بانک اسلامی با قوانین شرع تعامل داشته باشد در عین حالیکه در هر سرمایه گذاری و تأمین مالی فعالیت های بانکی بایستی از تجویز شرع اطمینان حاصل شود:

۱- عدو وجود معاملات براساس بهره

۲- اجتناب از فعالیت های اقتصادی که شامل حدس و گمان می باشند.

۳- اجتناب در ورود در کسب و کاری که در تضاد با الگوی ارزش های اسلامی می باشد.

اینها از مزایای سود به اشتراک گذاری معاملات مالی اسلامی است که در سطح بالایی از انشا در قرارداد مالی قرار دارد. بنابراین شفافیت نشان دهنده یک اصل اساسی تمام معاملات مالی اسلامی است.

 شفافیت محاسباتی از طرف درگیرشده در معامله به وضوح تعریف شده است. این شفافیت یک انگیزه قوی برای مأسسات مالی اسلامی به مناسبت مدیریت ریسک فراهم می کند. یک تعهد ذاتی در ارائه دهندگان خدمات مالی اسلامی برای رودررو شدن با استانداردهای مناسب شفاف سازی وجود دارد.

تمرکز سرمایه گذاری اسلامی تنها حوزه فعالیت های آزاد ربا را شامل نمی شود و لیکن گسترش مسائل مربوط به ارزش های اخلاقی و تجارت عادلانه را شامل می شود.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”نتیجه گیری / جمع بندی ” icon=”fa-pencil-square-o”]این مطالعه در چارچوب گسترده تری از کنترل را که شامل انصاف و اعتماد می باشد در یک عملیات بانکی اسلامی مورد بررسی قرار دهد که تا به طور خاص این مقاله به دنبال

۱-  مکانیسم های mcs مورد استفاده در سطوح ریشه ای و عام یک بانک اسلامی را توصیف می کند.

۲- توضیح چگونگی مفهوم انصاف در رابطه با مشتریان در فعالیت های بانکی

۳- توضیح چگونگی قراردادن مفهوم انصاف در روش های معمول فعالیتهای بانکی

که از طریق شواهد تجربی در مورد نحوه انجام سیستم باورها و سیستم های مرزی و در عمل انجام می گردد با این حال این مطالعه نیز مانند اکثر مطالعات دیگر محدودیت است. روش مورد استفاده یک مطالعه موردی بود و در این روش ها ضعف هایی وجود دارد و آن بدلیل عدم حضور ویژگی های مختلف می باشد که در این مورد خاص به ویژگی های همین بانک محدود شده است. مطالعات موردی چندگانه که شامل هر دو بانک معمولی و اسلامی می باشد به دلیل ایجاد تنش در ارائه تفاوت ها و شباهت ها و در تحقیقات آینده پیشنهاد می گردد.[/tab][/tabgroup]

امنیت پرداخت و ضمانت ها

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
4900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

25 صفحه فارسی

فونت استاندارد/bzar/14

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

بدون نیاز به ویرایش

دریافت فوری

چکیده
مقدمه
سازگاری شریعت با محصول
فلسفه بانکداری اسلامی
انصاف و اعتماد متعادل اسلام
روش های تحقیق
یافته های تجربی و بحث
سیستم بودجه ریزی
کمیته شریعت(SC) و کنترل مرزی
نتیجه گیری
+ فهرست فارسی
چکیده
مقدمه
سازگاری شریعت با محصول
فلسفه بانکداری اسلامی
انصاف و اعتماد متعادل اسلام
روش های تحقیق
یافته های تجربی و بحث
سیستم بودجه ریزی
کمیته شریعت(SC) و کنترل مرزی
نتیجه گیری

فایل های رشته ی مدیریت و حسابداریدرباره نويسنده

publisher2 69 نوشته در *** نِگزاوار *** دارد . مشاهده تمام نوشته هاي

مطالب مرتبط


ديدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.