no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

مدل تعالی سازمان EFQM - سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
بهترین ها از دید دانش آموزان
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

مدل تعالی سازمان EFQM
zip
تیر ۱۵, ۱۳۹۵
26 صفحه

مدل تعالی سازمان EFQM


مدل تعالی سازمان EFQM

چکیده

مدل جایزه ملی بهره وری  و تعالی سازمان در اوایل سال ۱۹۹۲ به عنوان چارچوبی برای ارزیابی در جایزه کیفیت  اروپا  مطرح  و معرفی  شد .

این مدل به عنوان چارچوب سازمانی گسترده در اروپا به کار گرفته شد و پایه  و اساسی برای مجموعه ای از جوایز کیفی  محلی  و  ملی  شد …

با وجود مهم بودن جوایزکیفیت از دید گاه  برخی مشتریان ، ارزش تاثیرات  واقعی مدل  تعالی EFQM در استفاده از  آن  به  عنوان  یک  سیستم  مدیریتی  و  یک  عامل  مهم  در  رشد  خود ارزیابی  سازمان ها  می باشد . مدل جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان یک ابزار عملی وکاربردی برای یاری رساندن به سازمان هاست که بتوانند تشخیص دهند در کجای مسیر پیشرفت و تعالی قرار گرفته اند ، به آن ها کمک می کند که خلاء ها را شناسایی نمایند  و  راه حل ها  را  در  نظر  بگیرند .این مدل در سازمان ها صرف نظر از اندازه ، ساختار و بخش های مختلف آن قابل اجرا وکاربردی است .خروجی خود ارزیابی می تواند به عنوان بخشی از فرایند برنامه ریزی شغلی  مورد استفاده قرار گرفته و خود  مدل  می تواند  به  عنوان  مورد  استفاده  قرار  گیرد .

مقدمه :

پیش از ظهور استانداردهای ۹۰۰۰ ISO در اواخر دهه۸۰ مدل هایی برای ارزیابی بنگاه های صنعتی و غیر صنعتی غرب به وجود آمده بود که با ظهور سیستم های ۹۰۰۰ ISO به مقبولیت جهانی نیز رسیدند ،
ولی  هیچ کدام  دیدی  فراگیر  نسبت  به  کسب و کار  نداشتند .در ۱۹۸۳ یکی از اولین گام ها برای بخشیدن دید فراگیر به این مدل ها ، با طرح جایزه کیفیت کانادا  برداشته شد . سپس ، در ۱۹۸۷ پس از چندین سال کار مستمر ، مدل کسب و کار « جایزه ملی کیفیت مالکوم  بالدریج » در امریکا مطرح شدکه در واقع پوشش دهنده تمامی اجزای یک کسب و کار با در نظر گرفتن  منافع تمامی ذینفعان بود . در پی مدل بالدریج ، مدل « جایزه کیفیت اروپا » توسط بنیاد اروپایی ،  مدیریت کیفیت(EFQM) در ۱۹۹۱ ارائه شد و بسیاری از کشورهای اروپایی وغیر ارو پایی از آن پیروی کردند . در ایران ، اقدام  اخیر مؤسسه  مطالعات بهره وری و منابع انسانی  در پایه گذاری « جایزه ملی بهره وری تعالی سازمانی » گامی است در جهت ایجاد مدل سرآمدی سازمانی  برای ایران و  در واقع زمینه سازی  جالبی است برای اشاعه فرهنگ سرآمدی و برتری جویی بین سازمان های ایرانی .
از آن جا که مدل ایرانی  تعالی  سازمانی ، از بسیاری جهات مشابه مدل EFQM بوده و با آن همگراست ، آشنایی دقیق مقولیان سازمان ها  وکسب و کارهای ایران امروز با این مدل ، نیازی چالش برانگیز تلقی می شود .

 

ماموریت EFQM چیست ؟

به استناد ماهیت ، فرآیند ، اهداف و ویژگی های EFQM می توان دریافت که این تکنیک ، یک تکنیک مدیریتی و مربوط به حوزه کنترل و ارزیابی در سازمان است . به منظور اثبات این مدعا ، آشنایی با کنترل ، تعریف و فرایند آن و نیز EFQM  ضرورت می یابد . در تئوری های مدیریت از دوره کلاسیکها بختاکنون ، کنترل به  عنوان ، یکی از مراحل و یا اصول مدیریت ، تعریف شده است . در نظریه POSDCORB که مدیریت را شامل : برنامه ریزی ، سازماندهی ، کارگزینی ، هدایت ، هماهنگی ، گزارش دهی و بودجه می داند ، گزارش دهی و بودجه در حوزه کنترل جای گرفتند . بعدها هنری فایو ، در اصول چهارده گانه خود ، کنترل را بخشی از مدیریت معرفی کرد . اینک در میان صاحب نظران دانش مدیریت ، کنترل یک اصل ، یک مرحله  و یا یک وظیفه مهم مدیریتی شمرده می شود . برخی اصول مدیریت را در پنج اصل برنامه ریزی ، سازمان دهی ، تامین منابع ، هدایت و کنترل خلاصه می کنند  عده ای همان اصول را تحت عنوان فرآیند مدیریت و گروهی  نیز به عنوان وظایف آن می شناسند . در هر حال با فرض پذیرش هر کدام از این نظریات ، کنترل آخرین  گام در فرآیند مدیریت به حساب می آید . در دهه های اخیر نیز آقای دمینگ در چرخۀ معروف خود که  به نام چرخۀ دمینگ شناخته می شود ، کنترل را تحت عنوان بررسی یا کنترل معرفی کرده است ، که به  چرخۀPDCA  نیز معروف است .کنترل تقریباً از سوی همه کسانی که آن را با نام کنترل ، چک ، بررسی یا ارزیابی نامیده اند به عنوان شناخت وضع موجود ، مقایسه آن با اهداف و شاخص ها ، درک کمبودها و عقب ماندگی ها و اصلاح آن

تعریف  شده  است . بر اساس این  تعریف  ، فرآیند کنترل  عبارت  است  از :

۱- شناخت یا تعیین اهداف و شاخص ها

۲- شناخت وضع موجود

۳- مقایسه وضع موجود با اهداف و شاخص ها

۴- درک نواقص ، کمبودها و عقب ماندگی ها

۵- تلاش برای اصلاح

این پروسه همچنان در فرآیند مدیریت به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و این همان اصلی است که در نظریات ، مدل ها و تکنیک های جدیدمدیریتی به نام “بهبود مستمر” شناخته شده است . حال اگر به
 EFQM بنگریم مشاهده خواهیم کرد نقشی که EFQM  ایفا می کند ، نقش کنترل ، ارزیابی و اصلاح مستمر است .

بر اساس تعریف بانیان مدل سرآمدی ، یعنی “الگوی تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت” ، نه عنصر اصلی وجود دارد که پنج مورد آن توانمندساز ( رهبری ، استراتژی ، کارکنان و منابع ) و چهار مورد آن شامل نتایج ( کارکنان ، مشتریان ، جامعه و نتایج کلیدی عملکرد ) است . که اگر دقیقاً در این عناصر نگریسته شود و به فرآیند اعمال این مدل توجه شود ، ماهیتاً همان پروسه PDCA و یا فرآیند کنترل است که پیشتر تعریف کردیم . در مدل سرآمدی اروپا ( EFQM ) تکنیک های متنوعی مورد استفاده قرار می گیرند که همگی ، ماهیتاً نقش کنترلی ایفا می کنند از جمله در منطق رادار و خودارزیابی . در منطق رادار ، ابتدا نتایج حول محورهای روند ، اهداف ، مقایسه و علت ها مورد توجه قرار می گیرد ، سپس رویکرد ، به کار گیری و ارزیابی و بازنگری . و این تقریباً همان چرخه دمینگ و فرآیند خودارزیابی است. در مورد فرآیند خودارزیابی هم به همین صورت .مراحل خودارزیابی از ایجاد و تعهد به خودارزیابی شروع و با برنامه ریزی یا تعیین گروه ، برگزاری ارتباط و هدایت آن ها تداوم یافته و با تعیین برنامه های عملیاتی و اجرای برنامه ها و سرانجام بازبینی ، خاتمه می یابد و این چرخه همچنان ادامه خواهد داشت . حال اگر فرآیند این سه تکنیک مهم را با فرآیند کنترل در مدیریت مقایسه کنیم در خواهیم یافت که همه آن مدل ها و تکنیک ها در حوزه کنترل قرار دارند .لذا می توان نتیجه گرفت که در مدل سرآمدی سازمان به استناد الگوی اروپایی آن ، سازمان ها با ارزیابی خود (کنترل خود) ضمن اخذ باز خور مناسب و شناسایی نقاط قوت و ضعف ، راه های بهبود و اصلاح (شناسایی نقاط قابل بهبود)مستمر را ارائه خواهند داد . این چرخه در مطالعات مدیریتی همانند فرآیند دمینگ یک اقدام کنترلی و بهبود مستمر تلقی می شود . بنابراین باید گفت : ماموریت EFQM بر اساس شناخت وضع موجود سازمان و مقایسه آن با اهداف ، شاخص و استانداردهای عملکرد ، بهبود مستمر عملکر سازمان  است .

قسمت هایی از متن (۲)”

معرفی روش های خودارزیاب بر اساس مدل EFQM  :

تعریف خودارزیابی ( Self – Assessment ) :

یک بازنگری منظم ، سیستماتیک و جامع از فعالیت های سازمان و نتایج آن بر اساس یک مدل تعادلی
سازمانی  است .

خودارزیابی به سازمان اجازه می دهد به طور شفاف نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود خود را شناسایی کند و  برنامه هایی  جهت  بهبود  ابعاد  مختلف  خود  تدوین  نماید .

۱- در  تیم  خودارزیابی  معمولا  افراد  خارج  از  شرکت  مثلا  مشاوران  نیز  حضور  دارند .

۲- روش های معمول برای ارزیابی بر اساس مدل  EFQMعباتند از روش پرسش نامه ، کارگاه پر و فرما ، ماتریس  و  شبیه سازی  جایزه .

۳- در  جمع بندی  نتایج  و  شناسایی  نشانه ها معمولا  به  روش های  تصمیم گیری  به  روش  Expertchoice .

۴- تعیین علل بروز مسئله مهم ترین بخش در فرایند عارضه یابی است در واقع با شروع این مرحله عملا مدل عارضه یابی  کنار  می رود .

۵- اولویت بندی  علل  باید  بر اساس  روش  علمی  و  مهمول و پذیرفته  شده  باشند .

۶- در تعیین و شناسایی راهکارها باید میزان تاثیرگذاری آن ها روی سایر نشانه ها و علل موجود در نظر گرفته  شود.

۷- اولویت بندی راهکارها حداقل باید بر اساس معیارهایی مثل هزینه ، زمان ، تاثیرگذاری ، اثربخشی و غیره انجام  شود .

مهم ترین رکن مدل EFQM بحث خودارزیابی آن می باشد در واقع فرایند خودارزیابی به روش های مختلفی برای  آن  در  سازمان  بیان  شده  است  ضمانتی  است  برای  اطمینان  از  نفذ  مدل  در  سازمان .در این روش مدل در ابتدا روش های ابتدایی و ساده تر را برای خودارزیابی پیشنهاد می کند و در واقع سازمان را نسبت به مدل تست می کند و وقتی از رفع خطر دفع پیاده سازی مدل اطمینان حاصل شد . روش هایی که بیشتر  سازمان  را  با  خود  درگیر  می کند  ارائه  می دهد .

قسمت هایی از متن (۳)

مدل سرآمدی : EFQM

صرف نظر از نوع ، اندازه ، ساختار یا بلوغ سازمان ، موفق بودن یا نبودن ، هر سازمانی نیازمند برقراری یک  چارچوب  مدیریتی  مناسب  است .

مدل سرآمدی EFQM در آغاز سال ۱۹۹۲ به عنوان چارچوبی برای ارزیابی سازمان ها جهت جایزه کیفیت اروپا معرفی گردید . در حال حاضر این مدل گسترده ترین چارچوب سازمانی مورد استفاده در اروپا و مبنای جوایز کیفیت  ملی  و  منطقه ای  می باشد .

مدل سرآمدی EFQM یک ابزار کاربردی است که به روشهای مختلفی می تواند مورد استفاده قرار گیرد :

– به عنوان یک ابزار برای خود ارزیابی

– به عنوان یک روش بهگزینی (Bench mark ) با سایر سازمان ها

– به عنوان یک راهنما جهت شناسایی نواحی قابل بهبود

– به عنوان مبنایی برای یک زبان مشترک و یک روش تفکر کردن

– به عنوان یک ساختار برای سیستم مدیریت سازمانی

مدل تعالی EFQM  یک چارچوب غیر تجویزی بر مبنای ۹ معیار می باشد . پنج معیار از آن ها ” توانمند سازها ” و چهار معیار ” نتایج ” هستند . معیارهای ” توانمند ساز ” آنچه را که یک سازمان انجام می دهد پوشش داده و معیارهای ” نتایج ” آنچه را که یک سازمان به دست آورده پوشش می دهد . “نتایج” معلول  “توانمند سازها”  بوده  و “توانمند سازها”  با  استفاده  از  باز خورد  حاصل  از  ” نتایج ”  بهبود  می یابند .همان گونه که بیانگردید ، چندین رویکرد برای دستیابی به تعالی پایدار در همه جنبه های عملکردی وجود  دارد . مدل EFQM  بر  مبنای آن چه گفته شد  در  عبارت  زیر  خلاصه  می گردد :

” نتایج متعالی از ابعاد عملکرد ، مشتریان ، کارکنان و جامعه ، از طریق رهبری پیش برنده خط مشی و استراتژی به دست می آید . این خط مشی و استراتژی از طریق کارکنان ، شراکتها و منابع و فرآیندها تحقق می یابند ” .

 

خرید و دانلود فوری

فایل کامل ورد و پی دی اف
6500 تومان برای دریافت نسخه کامل

26 صفحه فارسی

فایل PDF و WORD

FONT : BZAR/NAZANIN

سایز : ۱۴

دارای ضمانت بازگشت وجه

بدون نیاز به ویرایش

تایید شده و آماده چاپ

تاریخچه  EFQM

EFQM  چیست ؟

چشم انداز (Vision) EFQM

مفاهیم بنیادیمدل تعالی سازمان EFQM

بازبینی  چارچوب

تعالی چیست ؟

چهار قدم ساده EFQM : روش کار

تعالی سازمانی چیست

ارزشهای بنیادین مدل : EFQM

مدل سرآمدی :EFQM

روش شبیه سازی اخذ (  Award Simulation Approoch)

تشریح معیارهای مدل تعالی EFQM 

معرفی روش های خودارزیاب بر اساس مدل EFQM  

تعریف خودارزیابی ( Self – Assessment )

معرفی روش های خودارزیاب بر اساس مدل EFQM

مزایای خود ارزیابی

رویکردهای خودارزیابی

رویکرد پرسش نامه ای :   ( Questionnaire Approach )

روش کارگاهی : ( Workshop Approach )

روش پر و فرما : ( Pro-Forma Approach )

روش پر و فرما – فرایند انجام کار

روش شبیه سازی اخذ جایزه فرآیند انجام کار

+ فهرست فارسی

تاریخچه  EFQM

EFQM  چیست ؟

چشم انداز (Vision) EFQM

مفاهیم بنیادیمدل تعالی سازمان EFQM

بازبینی  چارچوب

تعالی چیست ؟

چهار قدم ساده EFQM : روش کار

تعالی سازمانی چیست

ارزشهای بنیادین مدل : EFQM

مدل سرآمدی :EFQM

روش شبیه سازی اخذ (  Award Simulation Approoch)

+ ادامه فهرست فارسی

تشریح معیارهای مدل تعالی EFQM 

معرفی روش های خودارزیاب بر اساس مدل EFQM  

تعریف خودارزیابی ( Self – Assessment )

معرفی روش های خودارزیاب بر اساس مدل EFQM

مزایای خود ارزیابی

رویکردهای خودارزیابی

رویکرد پرسش نامه ای :   ( Questionnaire Approach )

روش کارگاهی : ( Workshop Approach )

روش پر و فرما : ( Pro-Forma Approach )

روش پر و فرما – فرایند انجام کار

روش شبیه سازی اخذ جایزه فرآیند انجام کاردرباره نویسنده

همیشه آرزو داشتم یک تیم را مدیریت و یک ایده خلاقانه را عملی کنم که خودم و ده ها نفر دیگر را به ثروت برساند . از طرفی یک منبع معتبر آموزشی و درآمد زا برای دیگران باشد . اکنون آن رویا ، " نگزاوار " نام دارد.

کامران کامران فر 54 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.