خانواده شیستوزوماتیده,جنس شیستوزوما ,تحقیق ,میکروب شناسی,کرم شناسی,راه های تشخیص بیماری
دانلود نسخه کامل

پاورپوینت خانواده شیستوزوماتیده_جنس شیستوزوما

ناحیه گردن neck)) بلافاصله پس از اسكولكس قرار دارد و اندازه آن در سستودهای مختلف متغیر است. گردن دارای یك توده مركزی حاوی سلول های جنینی است كه با روش میتوز به سرعت تكثیر یافته باعث رشد و تولید بند ها می شود. کنترل : 1. آموزش مردم در مناطق اندمیک که با پاهای برهنه وارد آب ها نشوند. 2. جلوگیری از ورود فاضلاب ها و فضولات انسانی به آب ها 3. شناسایی افراد آلوده و درمان آن ها

پاورپوینت خانواده استرونژیلوئیدیده,پاورپوینت استرونژیلوئیدیده,پاورپوینت میکروب,میکروب شناسی,مورفولوژی,اپیدمیولوژی,درمانخانواده استرونژیلوئیدیده,درمان استرونژیلوئیدیده,میکروب,علوم تجربی,تحقیق,تحقیق کامل,
دانلود نسخه کامل

پاورپوینت خانواده استرونژیلوئیدیده

سیر تکاملی انگلی و آزاد : الف)سیرتکاملی مستقیم(شرایط نامساعد):در این حالت لارو رابدیتوئید همراه مدفوع به خارج دفع می شود. چنانچه شرایط از لحاظ حرارت، اکسیژن و ..... مناسب نباشد سریعا به لارو غلاف دار فیلاری فرم که آلوده کننده می باشد تبدیل می گردد.این لارو چنانچه به میزبان خود برسد از راه پوست وارد و انسان را مبتلا و سیر تکاملی ادامه می یابد. ب)سیر تکاملی غیر مستقیم(شرایط مساعد و در  طبیعت):چنانچه شرایط محیط مناسب باشد لاروهای رابدی توئید دفع شده از طریق مدفوع در محیط خاک قرار گرفته تبدیل به کرمهای بالغ نر و ماده گشته در بیرون جفت گیری کرده ماده ها مجددا تخم ریزی می نمایند و تا زمانی که شرایط مطلوب باشد این سیر تکاملی ادامه می یابد.

پاورپوینت بام سبز,بام سبز,دیوار سبز,پاورپوینت دیوارسبز,ساختمان سبز,چگونه بام خانه خود را سرسبز کنیم,چگومه دیوار خانه خود را سبز کنیم,خانه سبز ,پشت بام سبز,سبز بام,
دانلود نسخه کامل

پاورپوینت بام سبز_دیوار سبز

Drain board يك شيت سه لايه است كه لايه بالايي آب اضافي را از قسمت ريشه ها دور مي كند اين لايه همچنين به عنوان لايه محافظ ريشه ها عمل مي كند.  لايه وسطي كه به شكل كاسه هاي مخروطي شكل است آب اضافي را از ريشه ها دريافت كرده و در خود نگه مي دارد اين لايه به كاهش سرعت Run-off آب باران كمك مي كند و از طرفي باعث گردش هوا و جلوگيري از گنديدگي محيط مي شود. لايه پاييني يك پارچه اي است كه مانع از آسيب ديدن غشاء و عايق مي شود.

پلاسمودیوم,پلاسمودیوم مالاریا,پاورپوینت پلاسمودیوم,پلاسموديوم( مالاريا),سیر تکاملی مالاریا در پشه آنوفل,پلاسمودیوم فالسیپاروم,پلاسمودیوم ویواکس,مورفولوژی ,پلاسمودیوم مالاریه ,پلاسمودیوم اوواله ,علائم بالینی پلاسمودیوم ,اپیدمیولوژی مالاریا,
دانلود نسخه کامل

پاورپوینت پلاسمودیوم( مالاریا)

نکات: عود: در پلاسمودیوم ویواکس و اواله مشاهده می شود و به معنای پیدایش مجدد انگل در خون پس از محو شدن کامل آن در عفونت اولیه است. در مالاریای منتقله بوسیله انتقال خون چون اسپوروزوئیت در خون وجود ندارد عود دیده نمی شود. بازگشت (Recrudecence): به معنی ظهور مجدد نشانه ها در فرد بیماری است به ناقص درمان شده و یا به دلیل مقاوت انگل به دارو انگل به طور کامل از خون پاک نشده باشد.