کار عملی الکترونیک- اسیلاتور- مولتی ویپراتورها-کار عملی-آشنائی با گیت های منطقی-قوانین دمورگان

کار عملی الکترونیک

پایان نامه کارشناسی با موضوع عملی الکترونیک
کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

اسیلاتور

اسیلاتور مداری است که با استفاده از ولتاژ DC تولید امواج AC و با دامنه فرکانس پایدار می نماید. در اسیلاتور از قطعاتی مانند لامپ الکترونیکی ترانزیستور و دیودهای تونل استفاده می گردد. اسیلاتور می

، مربعی، مثلثی یا دندانه اره ای تولید نماید. در ساختمان یک نوسان ساز دو قسمت عمده دیده می وشد یکی تقویت کننده و دیگری مدار فیدبک که از نوع مثبت است و وظیفه آن برگداندن بخشی از نوسان ایجاد شده در خروجی

در این فصل به بررسی سه نوع نوسان ساز سینوسی می پردازیم:

۱-۲۶- نوسان ساز هارتلی

شکل ۱-۲۶ یک نمونه نوسان ساز هارتیلی را نشان می دهد.

همان طور که از شکل دیده می ود. یک بخش تحت عنوان تقویت کننده دیده می شود که همان ترانزیستور موجود در مدار است و بخش دیگر مدار رزنانس L C

بسته شده و می دانیم در امتیر مشترک بین سیگنال ورودی و خروجی  اختلاف فاز وجود دارد. شبکه فیدبک نیز  به سیگنال اختلاف فاز داده در کل سیگنال برگشتی از حروجی با سیگنال ورودی هم فاز می شود. و لذا نوع فیدبک مثبت است. در این مدار مسیر فیدبک از خروجی به ورودی عبارت است از خازن Co، تانک نوسانات که از

۲-۲۶ نوسان ساز آرمسترانگ

شکل ۲-۲۶ یک نمونه نوسان ساز آرمسترانگ را نشان می دهد.

در نوسان ساز آرمسترانگ در مسیر فیدبک از کوپلاژ ترانسفورماتوری استفاده می شود. ترانزیستور Q تقویت کننده نوسان ساز فوق است. مسیر فیدبک در این نوسان ساز عبارت است از ترانس با سر وسط T و

۳-۲۶ نوسان ساز کولپتیس

این نوسان ساز هم جزء اسپلاتورهای سینوسی بوده که یک نمونه از آن را در شکل ۳-۲۶ می بینید.

در این نوسان ساز ترانزیستور Q بعنوان تقویت کننده و مسیر فیدبک عبارت است از تانک نوسانات LC و خازن CI در نوسان ساز کولپیتس مدار رزونانس یا تانک نوسانات

۱-چند کاربرد از اسیلاتورها را بنویسید

مدارات اسیلاتور یا نوسان ساز در سیگنال ژنراتورها، مدارهای

۲-نفش هر یک از کلمات زیر در یک اسیلاتور چیست؟

منبع تغذیه DC- مدار تعیین فرکانس- مدار فیزیک مثبت- تقویت کننده. بیان این نقش ها ما را قادر می سازد تا طرز کار یک نوسان ساز را تحلیل نمائیم.

 • منبع تغذیه DC بعنوان تامسین کننده انرژی برای اسیلاتور کاربرد دارد.
 • مدار تعیین فرکانس معمولا یک مدار LC یا RC است. بحث
 • در تحلیل این بخش بسیار اهمیت دارد.
 • تقویت کننده؛ نقش تقویت دامنه سیگنال هایی را به عهده دارد که توسط مدار تعیین فرکانس ایجاد شده اند.
 • توسط مدار فیدبک است که قسمتی از سیگنال خروجی به ورودی برگردانده می شود. نوعی فیدبک در مدارات نوسان ساز، مثبت است. در مسیر فیدبک ۳-فرکانس تشدید از چه رابطه ای به دست می آید؟ از رابطه در نوسان سازهار تلی، L معادل اند و کتانس سلف های مدار و در نوسان ساز کولپیتس، C معادل ظرفیت خازن های مدار است.

۴-شکل زیر چه مداری را نشان می دهد؟

شکل فوق یک اسیلاتور تغییر فاز را نشان می دهد ترانزیستور T با آرایش CE بعنوان تقویت کننده به کار رفته و مسیر فیدبک شامل فیلترهای RC است. هر یک از فیلترها ۶۰ درجه اختلاف فاز ایجاد می کنند (۶۰۰*۳) امیتر مشترک نیز ۱۸۰ درجه اختلاف فاز دارد. پس در کل موج های ورودی و خروجی هم فاز خواهند شد و لذا نوع فیدبک مثبت است.

۵- در مورد نوسان ساز کریستالی توضیح دهید.

در این اسیلاتورها از قطعه ای به نام کریستال استفاده شده است. مانند شکل زیر.

فرکانس اسیلاتورهای غیر کریستالی در اثر درجه حرارت محیط،

 

از لحاظ اساس کار همانند سایر نوسان سازها احتیاج به فیدبک و تقویت کننده می‌باشد.

مولتی ویپراتورها

Vibration یعنی نوسان مولتی ویبراتور نوعی مولد غیر سینویس است که به کمک ترانزیستور های مدار موجب مربعی یا پالس هایی با پهنای معین تولید می‌کند. ترانزیستورهای موجود در مولتی ویبراتور ارتباط داشته به طوری که هرگاه یکی از آنها در حالت قطع باشد دیگری

۱-۲۷-مولتی ویبراتور استابل

شکل (۱-۲۷) یک مولتی ویبراتور استابل را نشان می دهد. ترانزیستورهای این مولتی ویبارتور خود به خود بین دو حالت قطع و اشباع تغییر حالت می دهند. لذا به مولتی ویبراتورهای استبال مولتی ویبراتورهای ناپایدار

نوسان سازی برای تولید موج مربعی به کار رود. طرز کار  مدار به این صورت است که در ابتدا فرض می کنیم ترانزیستور T­۱ در حالت قطع باشد در این صورت TC1 صفر بوده لذا VC1 برابر VCC می باشد. این ولتاژ از طریق خازن C2 به بین ترانزیستور T1 رسیده و باعث می شود

. این ولتاژ بسیار ناچیز از طریق خازن C1 به بیس ترانزیستور T1 رسیده سبب می شود T1  شروع به هدایت کند. هدایت نمودن T1 و VC1 را پائین آورده متعاقب آن VB2 کاهش می یابد. تراتزیستور T2 در حالت قطع است. با توجه به

به این توضیح خازن C2 نیز می تواند از طریق مقاومت RB2 شارژ شده و ولتاژ بیس T2 را بالا برده و ان را وادار به هدایت نماید. Q1 به قطع بورد. با توجه به.

۲-۲۷- مولتی ویبراتور منواستابل

این مدار تنها دارای یک حالت پایدار بوده و زمانی راه اندازی می شود که به ورودی آن ولتاژ تحریک یا تریگر داده شود. مولتی ویبراتور منواستابل به مدار اشمیت تریگر شباهت دارد. کاربرد این مدار در مدارات دیجیتالی جهت ایجاد یک پالس با مدت زمان ثابت یا پهنای ثابت و همچنین برای ایجاد تاخیرهای معین است. شکل (۲-۲۷) یک مولتی ویبراتور تک حالته را نشان می دهد. در این مدار یکی از کوپلاژهای خازنی که در مدار قبلی دیده می شد حذف شده است. به این دلیل مدار فوق دارای یک حالت پایدار گردیده است. طرز کار مدار به این صورت است که بیست ترانزیستور T2 از طریق مقاومت RB2 به VCC وصل شده لذا ترانزیستور T2 به اشباع می رود. VC2 کاهش یافته به بیس T1 منتقل می شود این ولتاژ بسیار کم قادر به

به اشباع برود. در این حالت VC1 کاهش یافته این کاهش ولتاژ به بیس T1 منتقل شده آن را به حالت قطع می برد. اما این وضعیت دوامی ندارد و پایدار نیست و بعد از ثابت زمانی RB2C2 خازن شارژ شده ولتاژ بیس T2 را بالا برده مجدداً T2 به اشباع رفته و T1 قطع

است و برای کار کردن احتیاج به پالس تریگر دارد.

۳-۳۷ مولتی ویبراتور بای استابل (دو حالته)

این مولتی ویبراتور دارای دو حالت پایدار می باشد و از نظر ساختمانی در آن کوپلاژ خازنی دیده نمی

کاربرد آن در  حافظه های دیجیتالی مدارهای کنترل الکترونیک و شمارنده های الکترونیکی

بای استابل را نشان می دهد. طرز کار مدار به این صورت است که در ابتدا فرض می کنیم T1 در حالت قطع و T2 در حالت اشباع باشد. با توجه به وضعیت ساختمانی

می توان یک فیلیپ فلاپ ساخت.

تمرین های حل شده پایان فصل بیست و هفتم

 • در مورد اشمیت تریگر توضیح دهید.

اشمیت تریگر مداری است که در دیجیتال و مدارات سوئیچینگ کاربردهای فراوانی در سیگنال ژنراتورها موج سینوسی را به موجب مربعی تبدیل می کنتد. تا

خروجی بیکباره زیاد می شود. از این خاصیت برای مربعی کردن هر موج ورودی استفاده می نمایند. مولتی ویبراتور مونواستابل امیتر کوپل تقریبا شبیه مدار اشمیت تریگر می باشد.

۲-شکل زیر چه نوع نوسان سازی را نشان می دهد.

شکل فوق نوسان ساز بلاکینگ است. این نوسان ساز شکل موج غیر سینوسی می سازد در این نوسان ساز ابتدا خازن C شارژ می شود. و خازن شارژ شده باعث هدایت و به اشباع رفتن ترانزیستور Q می شود. این عمل باعث می شود از کلکتور ترانزیستور و به تبع آن از ثانویه ترانس جریان عبور می‌کند. این جریان در طرف اولیه ترانس ولتاژی القا

مجددا خازن از طریق مقاومت R شارژ می شود و این عمل به طور منظم تکرار می شود. زمان تناوب موج ایجاد شده به ثابت زمانی RC مدار بستگی دارد.

نیمه هادی های چندلایه ای

SCR- UJT – دیاک- ترایاک

در صنعت به قطعاتی الز الکترونیک احتیاج است که ضمن آنکه بتوانند جریان را به سرعت قطع و وصل نمایند تحمل جریان و ولتاژ های زیاد را نیز داشته باشند. از مهمترین این عناصر می توان به UJT و SCR دیاک و ترایاک اشاره کرد.

۱-۲۸- uni Junction Travsistor

کاربرد UJT در مدارات نوسان ساز تحریک پایه گیت تریستور و در مدارات کنترل است. این ترانزیستور دارای یک پیوند Pn می باشد. از یک قطعه نیمه هادی نوع n که بیسهای UJT به ابتدا و انتهای آن منتقل می شوند

تشخیص پایه های UJT به کمک اهم متر شکل (۱-۲۸) شمای فنی یک UJT را نشان می دد. امیتر پایه ای است که نسبت به بیسها مانند دیود عمل می‌کند پایه ای که نسبت به امیتر مقاومت بیشتری نشان می دهد بیس و پایه دیگر بیس دو می باشد. B1 و B2 نسبت به هم مقاومت بالائی را نشان می دهد.

۲-۲۸ Silicon control Rectifire

یکسو کننده قابل کنترل سیلیکونی که به اختصار SCR نامیده می شود. SCR در حقیقت یک یکسو کننده است و همانند آنها دارای آندوکاتد می باشد هر گاه آند به

قرار گرفته و جریانی از آن عبور نمی کند. وجه تمایز SCR با دیود یکسوساز در بایاس موافق آن است که هرگاه آندش به مثبت و کاتدش به منفی متصل باشد حتی با رسیدن

گیت اعمال شود تریستور همانند یکسو کننده شده و جریان را از خود عبور می دهد. پس می توان گفت تریستور همانند یک دیود است که پایه سومی بنام گیت دارد و زمانی  جریان را هدایت می‌کند که اولا بایاس مستقیم شود. ثانیا گیت آن تحریک شود. کاربرد تریستور در دستگاه های صنعتی تلویزیون های رنگی و مدارات کنترل می باشد. سه پایه SCR عبارتند از آند، کاتد و گیت. تریستور دارای سه پیوند Pn، np و Pn می باشد. (در شکل ۲-۲۸)

شمای یک تریستور دیده می شود. همان طور که ملاحظه می کنید SCR از چهار لایه نیمه هادی تشکیل شده است.

تشخیص پایه های SCR به وسیله اهم متر همان طور که می دانیم گیت نسبت به کاتد همانند یک دیود عمل می‌کند. یعنی اگر مثبت اهم متر به گیت و منفی آن به کاتد وصل شود اهم متر مقاومت کم و بالعکس آن مقاومت زیادی را نشان می دهد. بقیه پایه ها نسبت به هم در هر حالتی مقاومت زیادی را نشان می دهند بنابراین فضا در یک حالت اهم متر مقاومت کمی را نشان می دهد که در آن حالت سیم منقی اهم متر به کاتد و سیم مثبت به گیت وصل باشد. لذا پایه دیر آند است.

۳-۲۸- ترایاک Triode Ac semi condutor

ترایاک نوعی تریستور قابل کنترل دو جهته است که برای یکسو نمودن جریان می تواند موجب متناوب را در هر دو جهت تحت کنترل قرار دهد. تریستور یا SCR فقط قادر به کنترل جریان در یک جهت می باشد. اما ترایاک این کنترل را در جهت انجام می دهد لذا می توان گفت ترایاک یک کلید نیمه هادی دو طرفه می باشد که که دارای سه پایه است. شکل (۳-۲۸) شمای فنی یک ترایاک را نشان می دهد.

کاربرد ترایاک در مدارهای کنترل قدرت AC به دلیل هدایت دو طرفه آن است. همچنین می توان جهت کنترل ور یک لامپ نئونی از ترایاک استفاده نمود.

تشخیص پایه های ترایاک با کمک اهم متر

گیت نسبت به MT1 از هر دو طرف مقاومت کمی را نشان می دهد. و مانند دو دیود هستند که به صورت موازی ومخالف هم قرار گرفته باشند. MT1 نسبت به MT2 و گیت

بنابراین تنها پایه ای که م یتوان به کمک اهم متر تشخیص داد MT2 می باشد که نسبت به دو پایه دیگر عایق است. گیت و MT2 را نمی توان به کمک اهم متر تعیین کرد.

دیاک Piac     Diode Ac switch

دیاک دیودی دو جهته است که در هر دو جهت می تواند در وضعیت روشن قرار گیرد. شکل (۴-۲۸) شمای فنی یک دیاک را نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می کنید دارای دو پایه بوده و قادر به هدایت جریان در دو جهت می باشد. از این خاصیت در مدارهایی که با برق متناوب کار می کنند استفاده فراوانی می شود

(۵-۲۸) آن را مشاهده می‌کنید.

هر گاه آند یک از آند دو مثبت تر شود جریان از لایه های  عبور خواهد نمود. ملاحظه می شود که دیاک می

.

تمرین های حل شده پایان فصل بیست و هشتم

 • یک روش از روشن وخاموش کردن تریستور را توضیح دهید.
 • در حالت بایاس مستقیم با تزریق جریان به گیت تریستور تحریک شده و روشن می شود. برای خاموش کردن یک تریستور یک روش

ساختار PUT شبیه ساختار SCR است. با این فرق که گیت آن نزدیک آند است.

۳

تقویت کنند های عملیاتی

۱-۲۹- تقویت کننده های عملیاتی

تقویت کنده های عملیاتی که به اختصار op- amp گفته می شود از کلمه operational amplifier گرفته شده است. تقویت کننده هایی هستند که با کوپلاژ مستقیم و دارای ضریب بسیار بزرگی  می باشند. از آنجا که تقویت کننده های عملیاتی دارای گین ولتاژ بالایی هستند. لذا هرگاه در ورودی آنها ولتاژ کمی اعمال شود بایستی در خروجی ولتاژ بالائی بوجود آید. به همین جهت گین تقویت کننده عملیاتی را با روش های مختلف کنترل می نماید. تقویت کننده های عملیاتی کاربرد های وسیعی در سیستم های الکترونیک دارند. از قبیل مدارات جمع کننده انتگرال گیر، مشتق گیر، مبدل  اسپانس، مبدل جریان

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است

آشنائی با گیت های منطقی

گیت ها از اجزا تشکیل دهنده یک سیستم دیجیتالی محسوب می شوند. هر گیت یک عمل منطقی را انجام می دهد مانند عدل منطقی AND و امثالهم. اینک سمبل مداری و عمل منطقی چند گیت را توضیح می دهیم.

۱-۳۰ گیت AND

شکل ۱-۳۰ یک گیت AND با دو ورودی را نشان می دهد.

در مدارات منطقی دو حالت وجود دارد یا ولتاژ داریم که آن را با ۱ یا H نشان می دهند.یا ولتاژ نداریم که آن را با O یا L نشان می دهند.

باشد. برای بررسی حالت های مختلف ورودی و پاسخ آنها در خروجی جدولی به نام صحت رسم می نماییم.

۰ I2 I1   ۰ I2 I1
L L L   ۰ ۰ ۰
L L L یا ۰ ۱ ۰
L L H   ۰ ۰ ۱
h H H   ۱ ۱ ۱

 

در مدارات الکترونیکی که اعمال منطقی انجام بدهند برای نشان دان مقادیر ۰ و ۱ از دو تراز ولتاژ استفاده می شود. ولتاژ با دامنه صفر ولت نشان

 

۲-۳۰ گیت OR

شکل ۲-۳۰ یک گیت OR با سه ورودی را نشان می دهد.

در گیت OR زمانی خروجی صفر منطقی است که تمام ورودی های آن صفر منطقی باشند. جهت بررسی حالت های مختلف

می نماییم.

۰ ۳ I2 I1
۱ ۰ ۰ ۰
۱ ۱ ۰ ۰
۱ ۰ ۱ ۰
۱ ۱ ۱ .
۱ ۰ ۰ ۱
۱ ۱ ۰ ۱
۱ ۰ ۱ ۱
۱ ۱ ۱ ۱

 

 

۳-۳۰ گیت NOT

شمای فنی گیت NOT همراه با جدول صحت آنها در شکل ۳-۳۰ دیده می شود.

 

همان طور که از شکل دیده می شود در گیت NOT خروجی متمم ورودی است. یعنی

۴-۳۰ گیت NOR

این گیت از یک گیت OR تشکیل شده که خروجی آن به یک گیت NOT وارد شده و خروجی گیت NOR همان خروجی گیت NOT است شمای فنی گیت NOR در شکل ۴-۳۰ دیده می شود.

جدول صحت گیت NOR به قرار زیر است. یعنی گیت NOR زمانی دارای خروجی است که هر دو ورودی آن LOW باشد.

۵-۳ گیت NAND

این گیت از ترکیب یک گیت AND و یک گیت NOT به دست می آید

 

۰ ۳ I2 I1
۱ ۰ ۰ ۰
۱ ۱ ۰ ۰
۱ ۰ ۱ ۰
۱ ۱ ۱ .
۱ ۰ ۰ ۱
۱ ۱ ۰ ۱
۱ ۰ ۱ ۱
۰ ۱ ۱ ۱

با توجه به جدول صحت می توان گفت گیت NAND تنها در یک حالت خروجی ندارد و ان زمانی است که تمام ورودی های آن High باشند. در ساختمان هر کدام از گیت هایی که تاکنون معرفی نمودیم از دیودها و ترانزیستور ها استفاده شده است. جهت نمونه مدار

به مدار روبرو هرگاه I3 , I2 , I1 High باشن O4 نیز High شده و خروجی O، Low خواهد شد این حالت با آخرین

در جدول صحت نیز همین طور می توانند بررسی شوند.

۶-۳۰ گیت انحصاری X-OR

سمبل مداری و جدول صحت آن در شکل ۷-۳۰ دیده می شود. هرگاه هر دو ورودی در حالت یکسانی قرار بگیرند یعنی هر دو در وضعیت صفر منطقی یا یک منطقی قرار گیرند خروجی در وضعیت منطقی قرار خواهد گرفت. این خاصیت کاربرد کیفیت X-OR را جهت مقایسه کنندگی روشن می سازد.

۰ I2 I1
۱ ۰ ۰
۰ ۱ ۰
۰ ۰ ۱
۱ ۱ ۱

سمبل مداری و جدول صحت آن در شکل ۸-۳۰ آمده است. همان طور که از جدول صحت ملاحظه می کنید در این گیت زمانی خروجی خواهیم داشت که ورودی ها یسکان

 

مثال: خروجی مدار زیر را به دست آورید. در صورتی که کلیه ورودی ها یک منطقی باشند.

خروجی یک منطقی است.

مدارهای مجتمع یا IC     Integrated Circuits

امروزه به کمک تکنولوژی پیشرفته در الکترونیک مدارهای بسیار پیچیده الکترونیک قدرم را در حجمی بسیار پائین تحت عنوان مدارات مجتمع یا IC ها قرار داده اند. در مبحث تقویت کننده های عملیاتی با  IC شماره ۷۴۱ آزمایشی را انجام دادید. و به این نتیجه رسید که بسیتن مدار با مدار مجتمع آسانتر بوده و پاسخ دقیقتری از آزمایش به دست IC ها چه در سیستم های دیجیتالی و چه در سیستم های

IC های سری RTL: در این IC ها گیت ها از مقاومت و ترانزیستور تشکیل شده اند به آنها (Resistor- Transistor- Logic) می گویند.

IC های سری DTL: در این IC  ها گیت ها از دیود و ترانزیستور ساخته می شوند و به آنها (Diode- Transistor- Logic) گویند.

IC های سری TTL: در این IC ها گیت ها از ترانزیستور های

IC های سری CMOS: در ساختن این IC ها از ترانزیستور های CMOS استفاده می شود. IC های سری CMOS در بازار با سری ۵۴ شناخته می شوند.

تمرین های حل شده پایان فصل سی ام

 • سیستم های مختلف اعداد را نام ببرید:

الف) باینری  ۱  ۰

ب) اکتال ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  ۰

ج) اعشاری ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  ۰

د) هگزا دسیمال A  B  C  D  E  F 9  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  ۰

سیتم اعداد باینری عدد در مبنای ۲ است.

 • اعشاری = ۱۰(عدد
 • عدد اعشاری تبدیل کنید.

(۱۰)۱۵= ۱+۲+۴+۸ = ۰ ۲ * ۱ + ۱ ۲* ۱+ ۲ ۲ + ۳ ۲*۱ = (۲) ۱۱۱۱

 • عدد دهدهی ۱۲۴ را به عدد باینری تبدیل کنید.

(۲) ۱۱۱۱۱۰۰ = (۱۰) ۱۲۴

 • تبدیل های زیر را انجام دهید.

الف) DF4 (16)  ?  (۱۰)

ب) ۲۴(۸)  ؟  (۲)

الف) DF4 = 4  ۱۶۰ + ۱۵  ۱۶۱ + ۱۳  ۱۶۲ = ۴۵۷۲ (۱۰)

A = 10            B= 11             C=12              D=13              E=14               F=15

 

اکتال   اعشاری  باینری

۲۴(۸) = ۴  ۸۰­ +۲  ۸۱  = ۲۰ (۱۰)

                                                                ۲۴(۸) ۱۰۱۰۰(۲)

 

 • عدد باینری ۱۰۱۰۰ را به عدد اکتال تبدیل کنید.

باینری   اعشاری  اکتال

۱۰۱۰۰ (۲) = ۱ ۲۴ + ۰ ۲۳ + ۱۲۲ + ۰  ۲۱ + ۰  ۲۰ = ۱۶ + ۰ + ۴ + ۰ + ۰ =۲۰

راه دیگر:

افزودن یک صفر به سمت چپ عدد تاثیری در مقدار آن ندارد.

ملاحظه نمودید عدد باینری را سه تا سه تا جدا نموده و معادل اکتال هر دسته را می نویسیم. اگر بخواهیم باینری را به هگزا دسیمال تبدیل نماییم چهار

نویسیم.

مانند: (۱۶) ۱۴ = ۰۰۰۱۰۱۰۰

 • عملیات ریاضی زیر را انجام دهید.

+        –

در عمل تفریق بالا ابتدا متمم ۲ عدد ۱۰۱۱ را پیدا می کنیم.

سپس با عدد ۱۱۰۰۰ جمع می نماییم.

یا به روش قرض گرفتن عمل می کنیم.

در روش قرض گرفتن هر جا که به ۱ از ۰ رسیدید از مرتبه قبلی قرض بگیرید.

در مورد عدد بالا مرتبه قبلی نیز صفر است پس به مرتبه قبلی تر بروید آن قدر این عمل را ادامه دهید تا به عدد ۱ برسید هرگاه به عدد ۱ رسیدید آن را

قوانین مهم جبربول را که در ساده سازی توابع پیچیده کاربرد دارد را بنویسید:

متمم

قوانین دمورگان:

 • در مورد جدول کارنو توضیح دهید.

جد.ول کارنو در ساده نمودن مدارهای منطقی به کار می رود. این جدول از تعدادی خانه تشکیل شده است که در آنها به ازای موجود بودن تابع عدد ۱ و عدم وجود تابع عدد صفر قرار می دهند. به مثال های زیر توجه کنید.

۱)به جدول صحت A + B توجه کنید.

A B A+B
۰ ۰ سطر اول
۰ ۱ ۱ سطر دوم
۱ ۰ ۱ سطر سوم
۱ ۱ ۱ سطر چهارم

نقشه کارتو A+ B چنین است.

۲) با توجه به جدول صحت تابع Y = A . B .C نقشه کارنو آن را رسم کنید.

تابع داده شده ۳ حرف است پس جدول کارنو ۸ سلولی است.

۳)تابع  در دست است. نقشه کارنو آن را رسم کنید.

تابع سه جمله ای داده شده ۴ حرفی است پس تعداد خانه های جدول کارنو ۱۶ است.

یعنی در خانه ای که D , B , A اشتراک دارند اما C نباشد  عدد ۱ قرار دهید. این شرط علاوه بر آنکه

می دهد.

یعنی در خانه ای که D , C , A اشتراک دارند اما B نباشد     عدد ۱ قرار دهید.

یعنی در خانه ای که B و C اشتراک دارند اما D  , A نباشند     عدد ۱ قرار دهید.

بقیه خانه ها را

بخش دوم

کارهای عملی

 

برای انجام دادن این کارهای عملی به قطعات الکترونیک زیر احتیاج دارید.

 • مقاومت های

-پتانسیومترهای

 • لامپ کوچک –۳V- 6V

-خازن های

 • سلف های
 • باتری قلمی V 5 و جاباطری
 • مقاومت های وابسته ‍PTC – NTC – LDR
 • کلیدهای فشاری
 • دیودهای ۱N 4001 تا LED – ۱N4007 – LED قرمز، سبز و زرد – ۱N4148
 • ۴۵ و ۲SC – ۲N2219- BC307 – ۲N3055 – BC107 – BC177 – ۲N2222 –
 • ترانزیستور n FET کانال ۳۸۱۹ N2
 • IC رگولاتور ۷۸۰۵ – ۷۴۱ – ۷۴۰۰ ۷۴۸۶ – ۷۴۰۴
 • دیاک N5758 1
 • تریاک SC136B
 • UJT 2646 N2
 • تریستور ۱۰۶ C

فهرست تجهیزات و ابزار مورد نیاز:

سیم مفتولی mm2 1*1- سیم نازک افشان- سیم لحیم- فیبر مدار چاپی- بربرد- اسید مدار چاپی- فیش های رابط- گیره سوسماری- ماژیک ضد آب و ضد

کار عملی شماره ۱

عنوان: مقاومت خوانی و اندازه گیری با اهم متر

شرح کار: ۲۰ مقاومت در رنج های مختلف برداشته و جدول زیر را کامل کنید.

مقدار اندازه گیری شده Mau

حداکثرمقدار

Min

حداقل مقدار

مقدارخوانده شده رنگ                     مقاومت ردیف
طلائی، قرمز، مشکی، قهوه‌ای

 

 

 

 

 

۱

۲

۳

۴

راهنمایی: برای به دست اوردن مقادیر حداقل و حداکثر به روش زیر عمل کنید.

مثال: در یک مقاومت رنگ ها به قرار زیر است:

قرمز، نارنجی، بنفش، قهوه ای

خطا دارد

۱۳۷۰۰۰           x=

مقدار حداقل = ۱۳۷۰۰۰-۲۷۴۰ = ۱۳۴۲۶۰

مقدار حداکثر = ۱۳۷۰۰۰ + ۲۷۴۰ = ۱۳۹۷۴

این مقاومت ۵ رنگی بوده و جز مقاومت های دقیق محسوب می شود. یکی از مقاومت های مولتی متر آنالوگ NISHIZA WA  ۳۰۰۴ همین رنگ را دارد. فرض کنید این مقاومت سوخته باشد موقتی که آن را تعویض می

.

نکته: هرگز رنگ طلایی یا نقره ای یا مشکی به عنوان اولین نوار رنگی مقاومت به کار نمی رود.

مثال دیگر: مقاومت زیر را بخوانید. و اندازه گیری نمایید.

۲k2 G  ۲٫۲ K  ۲%

درصد خطا در این نوع مقاومت ها (بدون کد رنگی)  عبارتند از:

K = 10%                 M=  ۲۰%                J= 5 %        G= %

F=  ۱%

نتیجه گیری خود از این کار عملی را بنویسید:

کار

به کمک مولتی متر

وسایل مورد نیاز: منبع تغذیه DC، موتی متر آنالوگ یا دیجیتال، گیره، مقاومت k ۱ و ۲٫۲k , 1.5 k

مراحل کار: ۱- منبع تغذیه DC را روی عدد ۳V قرار دهید.

۲- رنج ولت متر را تنظیم نمایید.

۳- جدول زیر را کامل کنید.

ولتاژ اندازه گیری شده توسط ولت متر ولتاژ منبع تغذیه
۳V
۴٫۵ V
۶ V

 

۴-ولتاژ منبع تغذیه را روی ۱۰VDC تنظیم کنید.

۵-مداری مطابق شکل ببندید:

توجه: آمپرمتر در مدار به صورت سری بسته می شود.

۶- جدول زیر را کامل کنید.

جریان اندازه گیری شده مقدار مقاومت (k)
۱K
۱٫۵ K
۲٫۲ K

کار عملی شماره ۳

عنوان: آشنائی با برد بورد

وسایل مورد نیاز: مولتی متر، برد برد و چند تکه سیم تک لما و نازک

مراحل کار:

 • مولتی متر را در وضعیت بیزر (بوق) قرار دهید.
 • دو سیم نازک تک لایه اندازه cm10 برداشته و دو انتهای سیم را روکش برداری کنید.
 • با مراجعه به توضیحات مربوط به برد بورد از قسمت اول کتاب یک انتهای هر دو سیم را در برد بورد قرار
 • مرحله ۳ را برای بخش های مختلف برد بورد تکرار نموده تا از اتصالات آن آگاه شوید.

کار عملی شماره ۴

عنوان: قانون اهم

وسایل مورد نیاز:

مداری مانند شکل زیر ببندید.

جدول زیر را کامل کنید:

مقدار جریان مقدار مقاومت (k)
۱K
۲٫۲ K
 ۵٫۶ K

 

سپس مدار را به مقاومت k1 ببندید و با تغییر دادن منبع ولتاژ جدول ریر را کامل کنید.

مقدار جریان ولتاژ  متغیر
۳V
۶ V
۹ V
۱۲ V

نتیجه گیری خود از این کار عملی را بنویسید.

کار عملی شماره ۵

عنوان: به هم بستن مقاومت ها به صورت سری و قانون KVl

وسایل مورد نیاز: برد بورد- منبع تغذیه- مولتی متر- چند مقاومت مطابق شکل پنس- مقداری سیم نازک مفتولی

مراحل کار:

 • مداری ماندن شکل ببندید
 • جدول زیر را کامل کنید.
مقداراندازه‌‌گیری شده مقدار محاسبه شده مقدار مقاومت

جریان گذرنده از مدار و هر یک از مقاومت های فوق را اندازه گیری کند. چه نتیجه ای می گیرید؟

 • جدول زیر را کامل کنید.
مقداراندازه‌‌گیری شده مقدار محاسبه شده مقدار مقاومت

۵- پائین ترین ولتاژ در کدام مقاومت افت پیدا می کند

۶-بالاترین ولتاژ در کدام مقاومت افت پیدا می‌کند.

۷-با توجه به مراحلی ۲ تا ۴ قانون kvL را بررسی کنید.

۸-یک پایه یکی از مقاومت ها را آزاد کنید حال جریان گذرنده از مدار را اندازه بگیرد. چه نتیجه ای می گیرید.

۹-برای قسمت ۸ ولتاژ دو سر نقاط قطع شده را اندازه بگیرید چه نتیجه ای می گیرید؟

 

کار عملی شماره ۶

عنوان؛: به هم بستن مقاومت ها به صورت موازی و قانون kcL

وسایل مورد نیاز: برد برد- منبع تغذیه- مولتی

 

 • مداری مانند شکل ببندید.
 • جدول زیر را کامل کنید:
مقدارجریان اندازه‌‌گیری شده افت ولتاژها مقدار مقاومت

نتیجه حاصل از انجام دادن مرحله ۲ را بنویسید.

 • از کدام مقاومت کمترین جریان عبور می نماید.
 • از کدام مقاومت بیشترین جریان عبور می نماید.
 • جریان کل مدار را اندازه بگیرید. پاسخ به دست آمده را با پاسخ های ستون سوم جدول مرحله ۲ مقایسه
 • جدول زیر را کامل کنید.
مقدارجریان اندازه‌‌گیری شده افت ولتاژها مقدار مقاومت

چه نتیجه ای می گیرید؟

۷-به مجموعه مقاومت های مدار یک مقاومت  ۸۲۰ اضافه نمایید. سپس جریان کل مدار را اندازه بگیرید. آیا تغییر نموده است. جدولی مانند جدول مرحله ۲ رسم نموده و آن را برای ۵ مقاومت تکمیل نمایید. نتیجه گیری خود را بنویسید.

۸-از مجموعه مقاومت های فعلی، ۲ مقاومت  ۸۲۰ و  ۱۰۰ را از

خود را بنویسید.

 

کار عملی شماره۷

عنوان: به هم بستن مقاومت به صورت مختلط

وسایل مورد نیاز: بردبورد- منبع تغذیه- مولتی متر- چند مقاومت مطابق شکل- پنس- چند تکه سیم نازک مفتولی- گیره سوسماری (گیره رابط)

مراحل کار: مداری مانند شکل ببندید.

جدول زیر را کامل کنید:

R+

مقاومت‌کل

مقدارمحاسبه شده
مقدار اندازه‌گیری شده

 

آیا رابطه زیر صحیح است. برای اثبات درستی آن مقادیر اندازه گیری شده را در رابطه قرار دهید.

رابطه فوق چه قانونی را بیان می کند؟

کار عملی شماره ۸

عنوان: تئوری تونن- نورتن

در روش تونن کلیه اجزا مدار به یک منبع ولتاژ به نام ولتاژ تونن و یک مقاومت سری شده با ان به نام مقاومت تونن تبدیل می شود.

در روش نورتن کلیه اجزاء مدار به یک منبع جریان به نام جریان نورتن و یک مقاومت موازی شده با آن به نام مقاومت نورتن تبدیل می شود.

وسایل مورد

مراحل کار:

در مدار شکل زیر در دو سر مقاومت بار تونن اجرا کنید.

برای به دست آوردن ولتاژ تونن مقاومت بار را باز می نماییم. مدار به شکل زیر تبدیل می شود.

در این حالت ازمقادیر R3 جریانی عبور نمی کند پس ولتاژ نقاط AB همان ولتاژ دو سر مقاومت R2 است.

 

۱)مدار شکل ۱-۸ را ببندید. مقاومت RL را از مدار جدا نموده ولتاژ نقاط B و A را اندازه بگیرید.

اینکه مدار شکل ۱-۸ را به صورت زیر ببندید.

RTH (مقاومت تونن) را محاسبه کرده و سپس با اهم متر اندازه بگیرید.

۲) مدار شکل زیر را ببندید. جدول زیر را کامل کنید.

اندازه گیری شده محاسبه شده
VRL
IRL

۳) مدار شکل زیر را ببندید.

جدول زیر را کامل کنید.

اندازه گیری شده محاسبه شده
VRL
IRL

با مقایسه جدول های دو مرحله قبل (۲ و ۳) چه نتیجه مهمی به دست می آید.

نکته: مقاومت نورتن از لحاز مقدار با مقاومت تونن برابر است. با توجه به محبث تبدیل منابع منبع ولتاژ

به مدار زیر توجه کنید.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

کار عملی شماره ۹

عنوان: به هم بستن باطری ها (اتصال باتریها)

باتری ها نیز همانند مقاومت ها می توانند با هم سری یا موازی شوند. اگر سری شوند ولتاژ دهی آنها

 

وسایل مورد نیاز: باتری قلمی ۴ عدد، یک لامپ ۶V، چند تکه سیم مفتولی نازک، مولتی متر، یک کلید و جاباتری.

 • مداری مانند شکل ببندید.

کلید بسته و موارد خواسته شده را اندازه گیری نمایید.

 

جریان گذارنده از لامپ را اندازه گیری کنید.

 • جهت باتری بین نقاط N و L را عوض کنید. و ولتاژ ها و جریان حالت قابل را مجداً اندازه گیری کنید.

نتیجه گیری خود را بنویسید.

۳-با استفاده از ۳ عدد باتری و یک لامپ نوار لامپ را در حالت

را با هم موازی نمایید.

نتیجه گیری خود را بنویسید.

کار عملی شماره ۱۰:

عنوان: مقاومت های متغیر

وسایل مورد نیاز: پنانسیومتر ۵K مقاومت ۱K، PTC و NTC و LDR- برد بورد- سیم های رابط- منبع تغذیه- مولتی متر- پنس.

 • مدار شکل زیر را ببندید.
 • با تغییر دادن پتانسیومتر- حداقل و حداکثر ولتاژی را که ولت متر نشان می دهد

بنویسید.

اکنون مدار شکل زیر را بسته و در این مورد هم حداقل و حداکثر ولتاژی را که ولت متر نشان می دهد بنویسید.

نتیجه گیری خود را بنویسید:

۲) یک مقاومت NTC را روی برد برد متصل نمائید و اهم آن را اندازه کنید. نتیجه مشاهدات خود را بنویسید.

 • مرحله ۲ را برای مقاومت PTC تکرار نموده با این تفاوت که
 • اهم نشان شده توجه
 • تغییرات اهمی را مشاهده نمایید هویه ای را گرم کرده و به یکی از پایه های PTC بسیار نزدیک کنید.
 • یک DR را روی برد بورد متصل نمایید. آن را نزدیک نور یک لامپ ۶ ولتی نگهداشته سپس اهم LDR را اندازه
 • بگیرید. اهم متر چه مقداری را نشان می دهد. نتیجه گیری خود را بنویسید.

کار عملی شماره ۱۱

عنوان: پل وتسون

وسایل مورد نیاز: برد بورد- منبع تغذیه- مقاومت ها و

مراحل کار: مدار شکل زیر را ببندید. فرض کنید  باشد. ولوم را آنقدر تغییر دهید تا جریانی از گالنانومتر عبور نکند

کنید.

اکنون می توانید مقاومت های معمولی را برداشته و با استفاده از رابطه شرط تعادل مقادیر آنها را به دست آورید.

کار عملی شماره ۱۲

عنوان: انتقال توان (قضیه تطبیق المپدانس)

وسایل مورد نیاز: منبع تغذیه- مقاومت های ۱K- پتانسیوم یا ولوم

مراحل کار:

مدار شکل زیر را ببندید.

کلید S1 را باز کرده مقاومت ولوم را روی ۱۰۰ تنظیم کنید.

 

بگیرید.

با استفاده از رابطه  توان دو سر بار را حساب کنید.

جدول زیر را کامل کنید.

      ۱۰۰
      ۲۰۰
      ۳۰۰
      ۵۰۰
      ۶۰۰
      ۷۰۰
      ۸۰۰
      ۹۰۰
      ۱K

در کدام ردیف از جدول حداکثر توان به بار انتقال یافته است.

نتیجه گیری خود را بنویسید. (قضیه تطبیق امپدانس)

 • به ازای چه

کار عملی شماره ۱۳

عنوان: آشنایی با اسیلوسکوپ و سیگنال ژنراتور

وسایل مورد نیاز: اسیلوسکوپ- سیگنال ژنراتور- مولتی متر و سیم های رابط

مراحل کار: ۱-

روشن ظاهر نشود ابتدا ولوم شدت نور یا Inten sity را زیاد م یکنید. تا شکل موج مشاهده شود. اگر باز هم دیده نشد به سراغ Position عمودی رفته و با چرخاندن ولوم موقعیت عمودی

موجب مد نظر باشد. گاهی اوقات با تغییر نج های ولت بر قسمت و زمان بر قسمت شکل موج ناپذیر شده را پدیدار می نمایند.

۲-اسیلوسکوپ را کالیبره نمایید کالیبره بودن اسیلوسکوپ

هیچ کدام از اندازه گیری ها صحیح نخواهد بود. برای کلیبره کردن ابتدا پراب را به CAL وصل کنید. اسیلوسکوپ را از حالت GND خارج نموده به حالت AC یا DC ببرید. اگر دامنه و فرکانس شکل موج ظاهر شده با مقداری که بر بدنه اسیلوسکوپ زیر قسمت CAL نوشته شده برابر

فلش نشان داده شده آن را کالیبره کنید.

۳-یک عدد ترانس ۲۲۰ به ۵/۴ یا ۶ یا ۹ ولت برداشته و خروجی آن را به کمک ولت متر اندازه بگیرید. سپس خروجی آن را با اسیلوسکوپ اندازه بگیرید. شکل موج خروجی را رسم نمایید

. نتیجه گیری خود را بنویسید.

۴-به کمک سیگنال ژنراتور موج های زیر را بسازید و آنها را در گزارش کار خود رسم نمایید.

الف) یک موج سینوسی با فرکانس  و دامنه (p-p) mV 100

ب) یک موج مربعی با

 

کار عملی شماره ۱۴

عنوان: عکس العمل خازن در برابر DC و AC

وسایل مورد نیاز: مقاومت K100 و M1 خازن  – بردبورد – چند تکه سیم نازک مفتولی- منبع تغذیه DC- ترانس ۶V- لامپ کوچک ۳

قطعاتی است که در مدارات الکترونیک بسیار کاربرد دارد. از جمله موارد استفاده آن می توان در تایمرها- جرقه گیرها- کوپلاژ بین طبقات تقویت کننده- ایزولاسیون DC از AC- فیلترها- صافی در مدارات تغذیه- تیونر- مدار هماهنگ رادیو و … نام برد.

عکس العمل خازن در برابر AC و DC یکسان نیست.

 • مداری مطابق شکل
 • ؟ نتیجه گیری خود را بنویسید:
 • مداری مانند شکل زیر ببندید.

توجه مهم: کلید S1 تنها موقعی به کار می رود که منبع تغذیه خاموش و کلید S2 باز باشد؛ وظیفه آن دشارژ خازن C1 است.

R1 = 100K                              C1 = 10

زمان شارژ را حساب کنید.

 

 

جدول زیر را کامل کنید:

       مدارRC  زمان شارژ محاسبه شده ولتاژ دو سر خازن بعد از یک ثابت زمانی ولتاژ دو سر خازن بعد از ۵ ثابت زمانی
R1 . C1
۲ . C2

 

مدار شکل زیر را ببندید.

نکته: برای انجام دادن این کار عملی ابتدا کلید S1 را ببندید. (با

کلید S­۲ را ببندید. تا خازن C1 دشارژ گردد. جدول زیر را کامل کنید.

مقدار ولتاژدشارژ شده زمان دشارژ تعداد ثابت زمانی
۱
۲
۳
۴
۵

خازن در برابر AC عکس العمل از خود نشان می دهد که به آن  یا راکتانس خازنی می گویند. مقدار  با تغییر فرکانس تغییر

.

سیگنال ژنراتور را با دامنه ۱ و فرکانس ۱ تنظیم کرده و به مدار وصل نمایید. به کمک اسیلوسکوپ ولتاژ دو

قاومت را اندازه بگیرید. جدول زیر را کامل کنید.

ولتاژ دوسر مقاومت بر حسب (p-p) جریان اندازه گیری شده فرکانس سیگنال ژنراتور
 ۱
۲
۳
۴
۵
 • در مدار شماره (۴) سیگنال ژنراتور را در فرکانس ۱
 • و رسم نمایید.

الف) شکل موج دو سر

ب) شکل موج دو سر

ج) شکل موج دو سر

نتیجه گیری خود را بنویسید.

 • مداری مانند شکل زیر ببندید.

سیگنال ژنراتور را با دامنه  و فرکانس ۱ تنظیم کرده و به

 

ولتاژ دوسر مقاومت بر حسب (p-p) جریان اندازه گیری شده فرکانس سیگنال ژنراتور
 ۱
۲
۳
۴
۵

۵) در مدار شماره (۴) سیگنال ژنراتور را در فرکانس ۱ تنظیم نمایید

.

الف) شکل موج دو سر

ب) شکل موج دو سر

ج) شکل موج دو سر

نتیجه گیری خود را بنویسید.

کار عملی شماره ۱۵

عنوان: عکس العمل سلف در برابر AC , DC

وسایل مورد نیاز: سلف mH 10- سلف mH 2.5-

مراحل کار: ۱)مدار شکل زیر را ببندید. شدت جریان کل مدار را اندازه بگیرید.

به مدار فوق به کمک سیگنال ژنراتور منبع AC وصل کنید. و جدول زیر را کامل کنید.

اندازه گیری محاسبه کمیت
 • مدار شکل زیر را بسته و جدول را کامل کنید.
اندازه گیری محاسبه کمیت

 

 • مدار شکل زیر را بسته و جدول را کامل کنید.
اندازه گیری محاسبه کمیت

میزان جریان کشیده شده از منبع در این حالت (موازی) را با حالت سری (شماره ۱) مقایسه کنید.

۴)مدار زیر

.

جریان It فرکانس سیگنال ژنراتور
۱۰
۲۰
۳۰
۴۰
۵۰

 

 

 

کار عملی شماره ۱۶

عنوان: آشنایی با ترانزیستور و مفهوم بایاس

وسایل مورد نیاز: ترانزیستور های BX107- 2N3055- BC307- 2N2219-25C , 45 کتاب

مراحل کار عملی:

 • شکل ظاهری ترانزیستور را رسم نموده و شماره آنها را در کنارشان بنویسید.
 • با تست کردن ترانزیستور توسط اهم متر پایه های آن را مشخص کنید
 • راه بدهد. یا در بایاس معکوس، راه ندهد.)
 • مقاومت بیس امیتر و همچنین مقاومت کلکتور بیس را برای هر ۵ ترانزیستور اندازه بگیرید. (پایه ای که اهم بیشتری دارد امیتر است.)
 • کتاب مشخصه یا معادل
شماره معادل‌ها VCE(Max) IC(max) جنس نوع‌

ترانزیستور

مقطع پایه‌ها (شکل) شماره

ترانزیستور

۲۵C945

۵-مدار شکل زیر را ببندید.

۶-وقتی که LED روشن است (حالت s=1) مقادیر زیر را اندازه گیری کنید.

VBE=           Vdc IB=
   VCD=           Vdc IC=

۷- وقتی که LED خاموش است (حالت S=2) مقادیر زیر را اندازه بگیرید.

VBE=           Vdc IB=
   VCD=           Vdc IC=

۸- در مدار مرحله ۵ ترانزیستور منفی ۲۲۱۹N2 را با ترانزیستور مثبت ۲۹۰۵N2 عوض کنید. مدار را بسته و پلاریته V­cc (ولتاژ تغذیه) را

۹-مدار شکل زیر را بسته و سپس با تنظیم جریان کلکتور یتوسط پتانسیومتر جدول را کامل کنید

 

MA 125
۱۰۰ mA
۵۰ mA
MA 0

کار عمل شماره ۲۸

عنوان: تقویت کننده امیتر مشترک

وسایل مورد نیاز: مطابق شکل و اسیلوسکوپ- مولتر

۱-مدار شکل را ببندید.

۲-اسیلوسکوپ را به V0 وصل کنید. دامنه Vs را آنقدر تغییر دهید تا دامنه روی  ۵ تنظیم شود.

 

۳-بهره ولتاژ مدار را حساب کنید.

۴-یک بار ۲٫۲ به خروجی مدار وصل نمایید. ولتاژ دو سر بار را اندازه گرفته و  راحساب کنید.

 • ولتاژ دو سر RS را

۶-نحوه جریان مدار را به دست آورید.

۷-به کمک اسیلوسکوپ شکل موج ورودی و خروجی را مشاهده و رسم نمایید.

۸-اختلاف فاز

۹-خازن  را برداشته و شکل موج۰ خروجی را مشاهده و رسم کنید. چه نتیجه ای می گیرید.

کار عملی شماره ۲۹

عنوان: تقویت کننده بیس مشترک

وسایل مورد نیاز‍: منبع تغذیه- مقاومت های

 

اسیلوسکوپ- مولتی متر-

۲-سیگنال ژنراتور را روی فرکانس  تنظیم کنید.

۳-اسیلوسکوپ را به VO وصل نموده، دامنه سیگنال ورودی را آنقدر تغییر

۴-دامنه سیگنال ورودی را اندازه گرفته و بهره ولتاژ را محاسبه کنید.

۵-مقاومت بار .۲ را به Vo (خروجی مدار) وصل کنید.

۶-دو سر بار را اندازه گرفته  را حساب کنید.

۷-ولتاژ دو سر RS را اندازه گرفته و  را حساب کنید.

۸-بهره جریان را به دست آورید.

۹-شکل موج های ورودی و خروجی را به کمک اسیلوسکوپ اندازه نموده و رسم

کار عملی شماره ۳۰

وسایل مورد نیاز: اسلوسکوپ- سیگنال ژنراتور- بردبورد- مولتی متر- ترانزیستو

 

ت های  خازنهای

 • مدار شکل زیر را ببندید.
 • فرکانس سیگنال ژنراتور را روی تنظیم کنید.
 • اسیلوسکوپ را به خروجی مدار وصل نموده دامنه سیگنال ورودی را
 • دامنه سیگنال را اندازه بگیرید. و بهره ولتاژ را محاسبه کنید.
 • مقاومت بار را به خروجی مدار وصل کنید.
 • ولتاژ دو سر بار (VRL) را اندازه گرفته و IL را محاسبه کنید.
 • ولتاژ دو سر Rs را
 • بهره جریان مدار را به دست آورید:
 • به کمک اسیلوسکوپ شکل موج های ورودی و خروجی را مشاهده و ترسیم نمایید.
 • اختلاف فاز بین موج ورودی و خروجی را اندازه بگیرید.

نتیجه گیری کلی خود را از

کار عملی شماره ۳۱

عنوان: تقویت کننده های قدرت

وسایل مورد نیاز: اسیلوسکوپ – سیگنال ژنراتور- دیود N 41481- مولتی متر- مقاومت های ۱ –  ۲٫۲ و ۴۷- ترانزیستور BC107 خازن های  ۱۰ و  ۲۲۰٫

۱-مدار شکل زیر را ببندید.

۲-در حالی که سیگنال

۳-سیگنال ژنراتور را روی فرکانس ۱ تنظیم کنید و به خروجی  یک مقاومت ۴۷ (مقاومت بار) وصل نمایید. آنگاه دامنه

۴-توسط اسیلوسکوپ شکل موج های ورودی و خروجی را مشاهده نموده و ترسیم نمایید.

۵-جریان بار را با استفاده از رابطه  به دست آورده و بهره جریان را

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

کار عملی شماره:۳۲

عنوان: تقویت کننده های چندطبقه

وسایل مورد نیاز: ترانزیستور ۲۲۱۹N2- خازن های  و  مقاومت های – –  و

مراحل کار عملی:

 • مدار شکل زیر را ببندید.
 • سیگنال ژنراتور را خاموش کرده و با یک ولت متر DC ولتاژ پایه
 • کرده و به کمک اسیلوسکوپ دامنه ورودی را طوری تنظیم کنید که خروجی حداکثر و بدون اعوعاج باشد.
 • به کمک اسیلوسکوپ

الف- شکل موج ورودی مدار

ب- شکل موج کلکتور ترانزیستور اول (خروجی طبقه اول)

ج- شکل موج  (خروجی

۵-یک خازن ۲۵ را با پایه امیتر ترانزیستور دوم موازی کنید (خازن بای پس)

و شکل موج خروجی مدار را در این حالت رسم کنید.

۶-بهره ولتاژ هر یک از

بهره ولتاژ طبقه اول مدار =

بهره ولتاژ طبقه دوم مدار =

 

=

آیا ؟

۷) اختلاف فاز خروجی طبقه اول مدار با ورودی چقدر است؟

اختلاف فاز خروجی طبقه

نتیجه گیری خود را از این کار عملی بنویسید.

کار عملی شماره ۳۳

عنوان: ترانزیستور با اثر میدانی

وسایل مورد نیاز: اسیلوسکوپ منبغ تغذیه- سیگنال ژنراتور- مولتی متر-

مراحل کار عملی:

 • مدار شکل زیر را ببندید.
 • سیگنال ژنراتور را روی ۱ تنظیم کنید.
 • سیگنال ژنراتو رار خاموش کرده و ولتاژ پایه های درین، سورس و گیت را با ولت متر DC اندازه گیری کنید.

VD=……….               VS­ =…………..         VG = ………………

 • برای حلقه خروجی،

نقطه کار

 

 • سیگنال ژنراتور را روشن نموده و دامنه سیگنال خروجی را طوری تنظیم کنید که اعوعاج نداشته باشد.
 • به کمک اسیلوسکوپ شکل
 • خازن بای پس را از مدار جدا نموده و مجددا شکل موج خروجی را رسم کنید.

۱۰)نتیجه گیری خود را از این آزمایش بنویسید.

کار عملی شماره۳۴

عنوان: تثبیت کننده‌ها

وسایل مورد نیاز: ترانزیستور ۲۲۱۹N2- مقاومت های ۴۷- ۲۷۰- k1 و ۱۰۰

با توجه به ولتاژ های ورودی داده شده در جدول ولتاژ های خروجی جریان گذرنده از دیود زینر و جریان گذرنده از مقاومت بار  را اندازه گرفته. جدول را کامل کنید.

۱ Vdc

۳

۵

۶

۸

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۹

۱۹

نتیجه گیری خود را بنویسید.

 • مدار شکل زیررا ببندید.
 • منبع تغذیه VI را
۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۵ ۱

ولتاژ ورودی را روی ۱۵ ولت تنظیم نموده و مقدار RL را طبق جدول زیر در نظر گرفته و برای هر حالت ولتاژ خروجی را

 

۱۸۰ ۱۲۰ ۱۰۰ ۵۶ ۴۷ RL اهم

نتیجه گیری خود را از این کار عملی بنویسید.

کار عملی شماره ۳۵

عنوان: نوسان ساز سینوسی

وسایل مورد نیاز: ترانزیستور ۲۲۲۲N2- مقاومت های K1، K47، K10، ۱۵۰ پتانسیومتر K50-0 خازن های  ۰٫۱ و  ۱، سلف با هسته

۲- به کمک اسیلوسکوپ شکل موج خروجی را مشاهده و ترسیم نمایید. فرکانس

راهنمایی: دو سر اولیه قرمز رنگ (اسیلاتور رادیو) با پیچاندن هسته شان

۳-اسیلوسکوپ را از حالت INT به حالت EXT ببرید. از ورودی تریگر اسیلوسکوپ به خروجی نوسان ساز وصل نمایید. (به این عمل

کار عملی شماره ۳۶

عنوان: مولتی ویبراتورها

وسایل مورد نیاز: ترانزیستور ۲۲۱۹N2- LED مقاومت ها و خازن ها مطابق شکل

مراحل کار عملی:

 • مدار شکل زیر را
 • اسیلوسکوپ را از حالت INT به حالت EXT ببرید. از ورودی تریگر اسیلوسکوپ به خروجی مولتی ویراتور وصل نمایید. و شکل موج C و B هر ترانزیستور را رسم
 • عملی مقاومت های ۳۳ را با مقاومت های ۱۰ جایگزین نمایید. مشاهدات خود را نتیجه گیری کنید.
 • مدارش کل زیر را ببندید.
 • در حالی که سیگنال ژنراتور خاموش است ولتاژ پایه های هر دو ترانزیستور را اندازه گرفته یادداشت کنید.
 • سیگنال ژنراتور را
 • خروجی آن را روی حداکثر مقدار قرار دهید.
 • شکل موج خروجی را مشاهده و رسم نمایید.

۱۰)فرکانس را به KHz2 افزایش دهید. مشاهدات خود را بنویسید.

۱۱)مدار شکل زیر را ببندید.

۱۲)کلید  را در حالی که کلید  باز است ببندید. کدام LED روشن می شود.

چند بار تکرار کنید و نتیجه گیری خود را بنویسید.

 • نام هر یک از مولتی ویبراتورهای فوق را بنویسید.

کار عملی شماره ۱۷

عنوان: کوپلاژها

وسایل مورد نیاز: ترانزیستور ۲۲۱۹N2 و ۲۹۰۵ N2- مقاومت های – – — – – خازنهای – –

مراحل کار عملی:

 • مدار شکل زیر را ببندید.
 • در حالی که سیگنال ژنراتور خاموش است ولتاژ پایه های هر دوت
 • سیگنال ژنراتور را روشن کرده و روی فرکانس ۱ و دامنه ۱۰۰ تنظیم کنید.
 • به کمک اسیلوسکوپ خروجی طبقه اول و طبقه دوم مدار را مشاهده و رسم
 • مدار شکل زیر را ببندید.
 • در حالیکه سیگنال ژنراتور خاموش است ولتاژ پایه های مختلف هر دو ترانزیستور را به کمک ولت متر Dc اندازه بگیرید.
 • سیگنال ژنراتور را روی دامنه و فرکانس تنظیم کنید.
 • به کمک اسیلوسکوپ خروجی طبقه اول و دوم مدار را مشاهده و رسم نمایید.
 • ) موازی کنید. (خازن بای پس) و به کمک اسیلوسکوپ خروجی کل مدار را مشاهده و رسم نمایید.

۱۲)مدار شکل زیر را ببندید.

۱۳)در حالیکه سیگنال ژنراتور خاموش است ولتاژ پایه های مختلف هر دو ترانزیستور را به کمک ولت متر Dc اندازه بگیرید. (به کمک پتانسیومتر ولتاژ کلکتور ترانزیستور منفی را

۱۵) به کمک اسیلوسکوپ خروجی طبقه اول و دوم مدار را مشاهده و رسم نمایید.

۱۶) بهره ولتاژ کل مدار را به دست آورید.

۱۷)یک خازن  با مقاومت امیتر ترانزیستور مثبت موازی نمایید (مثبت خازن

مدار را مشاهده و رسم نمایید.

۱۸)نام هر یک از کوپلاژهای فوق را بنویسید

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

کار عملی شماره ۴۰

عنوان: آشنایی با گیت‌های X-NOR , X-OR- NAND- NOT- OR- AND

وسایل مورد نیاز:

– مقاومت

 • با استفاده از IC شماره ۷۴۰۸ مدار شکل زیر را ببندید و جدول صحت آن را کامل کنید.

IC 7408 دارای ۱۴ پایه و ۴ گیت AND دو ورودی است.

خروجی ۳ ورودی ۲ ورودی ۱
۰ ۰
۱ ۰
۰ ۱
۱ ۱

این IC 4 گیت دارد. از هر

از پایه ۸ بعنوان خروجی استفاده نمایید. دقت کنید: ۱ در ورودی های  یا روشن شدن LED قرمز رنگ صفر در ورودی یعنی V0 (شاسی) و خاموش بودن LED قرمز رنگ و صفر در خروجی یعنی خاموش ماندن LED زرد یا سبز رنگ.

IC 4732 دارای ۱۴ پایه و۴ گیت OR دو ورودی است.

خروجی ۶ ورودی ۵ ورودی ۴
۰ ۰
۱ ۰
۰ ۱
۱ ۱

در هنگام کار با این IC ها پایه شماره ۱۴ را به تغذیه  و پایه شماره ۷ را

.

این IC ها هم ۱۴ پایه بوده و دارای ۴ گیت X-OR دو ورودی است.

خروجی ۱۱ ورودی ۱۳ ورودی ۱۲
۰ ۰
۱ ۰
۰ ۱

۴) با استفاده از IC شماره ۷۴۰۴ مدار شکل زیر را بسته و جدول صحت آن را کامل

ورودی است.

خروجی ۱۰ ورودی ۱۱
۰
۱

۵)با استفاده از IC شماره ۷۴۰۲ مدار شکل زر را بسته و جدول صحت آن را کامل کنید.

این IC دارای ۱۴ پایه و ۴ گیت NOR دو ورودی است.

خروجی ۶ ورودی ۵ ورودی ۴
۰ ۰
۱ ۰
۰ ۱
۱ ۱

۶) با استفاده از IC شماره ۷۴۰۰ مدار شکل زیر را بسته و جدول صحت آن را کامل کنید. این IC دارای ۱۴ پایه و ۴ گیت NAND دو ورودی است.

خروجی ۳ ورودی ۲ ورودی ۱
۰ ۰
۱ ۰
۰ ۱
۱ ۱

کار عملی شماره ۴۱

عنوان: لحیم کاری

وسایل مورد نیاز: سیم لحیم- هویه- قلع کش- سیم چین- دم باریک- سیم

cm5 جدا کنید. دو سر سیم ها را به اندازه یک سانتی متر لخت کنید و سپس سمباده نرم بکشید و آنها را واقع اندود کنید. مانند شکل زیر.

 • با استفاده از دو سیم یک زاویه ۳۰ درجه بسازید.
 • با استفاده از دو سیم
 • چند فیبر اوراقی مدار چاپی را برداشته و با استفاده از قلع کش قطعات آن را از مدار جدا نمایید.
 • یک فیبر مدار چاپی را برداشته و با توجه به یک نقشه چندان پیچیده (مانند یک مدار امیتر مشترک) قطعات مربوطه را سوار نمایید.
 • تعدادی فیش نری و
 • ۵/۰ را به گیره های سوسماری لحیم کرده و چند سیم رابط بسازید.
 • یک سیم کواکسیال برداشته و آن را به یک فیبر مدار چوبی لحیم کنید.

نکته: برای آی سی ها از هویه های ۲۰ یا ۳۰ ولت استفاده شود.

 • برای فیبر مدار چاپی از هویه های بالاتر از ۴۰ وات استفاده نشود.
 • برای خازن ها مقاومت ها و
 • های تا ۶۰ وات مناسبترند.
 • برای کابلهای کواکسیال از هویه های وات بالا مانند ۸ وات استفاده شود.

کار عملی شماره۴۲

عنوان: مدار چاپی

در یک مدار چاپی المانها روی یک طرف فیبر مدار چاپی قرار می گیرند و در طرف دیگر فیبر خطوط ارتباط دهنده المانها توسط لایه نازک مسی وجود دارد.

مزایای استفاده از مدار چاپی:

 • از پیچیده شدن اتصالات و سیم کشی ها جلوگیری می شود.
 • تعمیر مدار چاپی، سریعتر و به سهولت انجام می شود.
 • مونتاژ مدار به طریقه مدار چاپی سریعتر و آسانتر و اقتصادی تر است.
 • از حجم مدار به
 • ۱-نقشه مدار مورد نظر را روی یک کاغذ نازک (پوستی- کالک) با ابعاد مناسب رسم می کنیم.
 • برای هر پایه یک قطعه یک دایره رسم می شود.
 • فواصل پایه های
 • فاصله ۳ پایه قطعه ای از هم ۵mm باشد باید در طراحی همین اندازه بین پایه ها رعایت شود.
 • از ایجاد زوایای تیز خودداری شود. مانند

یا بین دو نقطه را

۵)مهم: قبل از کار با فیبر مدار چاپی، آن را با محلول های پاک کننده تمیز کنید.

۶)نقشه ترسیم شده را روی قسمت مسی فیبر کپی کنید.

۷)نقشه ظاهر شده روی قسمت مسی فیبر را توسط ماژیک ضد آب و ضد اسید مدار چاپی مجددا رسم کنید.

۸)یک ظرف شیشه ای یا

در مرحله دهم داخل ظرف قرار دهید)

۹)اسید مدار چاپی (پرکلرو دو فرو) را به اندازه ای به آب اضافه کنید که محلول تقریبا غلیظی به دست آید.

۱۰)اکنون فیبر مدار چاپیرا داخل محلول اسید قرار دهید.

۱۱)هنگامی که فیبر داخل

۱۲)بعد از آنکه مس های اضافی از بین رفتند و تنها قسمتهای ماژیکی باقی ماندند فیبر مدار چاپی را از ظرف خارج نموده و آن را

گرفتن پایه المانها را سواخ کاری نمایید.

اکنون بعنوان تمرین مدار زیر را طراحی و روی یک فیبر مدار چاپی و مونتاژ کنید.

پیوست ۱: رابطه‌های مهم برای حل مسائل

۱)

بارالکتریکی =شدت جریان
زمان

 

کولن =آمپر
ثانیه

 

 

ژول =وات
ثانیه
کارانجام شده = توان
زمان

 

۲)

طول *مقاومت ویژه= مقاومت
سطح مقطع

 

 

۳)

۴)                 جریان* مقاومت = ولتاژ

آمپر * اهم = ولت

 

۵)          زمان * مجذور جریان * مقاومت = انرژی

ثانیه * آمپر * اهم = ژول

۶)

 • × رابطه های مقاومت، ولتاژ (KVL) و جریان در مقاومت‌های سری

۷)

 • × رابطه‌ مستقیم ولتاژ در مقاومت‌های سری

۸)

 • × رابطه های مقاومت
 • ×

 

 • × رابطه مقسم جریان در مقاومتهای
 • × ۱۱)                   جریان * ولتاژ = آمپر

آمپر *  ولت =

کولن =فاراد
ولت

 

 

بارالکتریکی =ظرفیت خازن
ولتاژ

 

 

 • × رابطه‌های بار الکتریکی ولتاژ و ظرفیت معادل خازن در خازن های سری

۱۳)

۱۵)      = انرژی ذخیره شده در خازنمجذور ولتاژ *  ظرفیت خازن *

ولت* فاراد = ژول

 

۱۶)   ظرفیت خازن * مقاومت = ثابت زمانی در خازن

فاراد * اهم = ثانیه

مترمربع فاراد =فاراد
متر متر

 

۱۷)

۱۸)

ظرفیت خازن= بار الکتریکی =  فاراد کولن
ولتاژ ولت

 

۱۹)

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

رابطه‌های بار الکتریکی ولتاژ و ظرفیت معادل خازن در خازن های سری

افقی برای یک سیکل از شکل موج

 

=راکتانس خازنی ۱
 * ظرفیت خازن * فرکانس

 

=اهم ۱
فاراد * هرتز

 

ضریب خود القایی سلف*فرکانس*

هانری * هرتز = اهم

سری RC آمپدانس در       Z=

سری RC ولتاژ در

موازی RC

در

موازی RL جریان در

سری RLC آمپدانس در

سری RLC آمپدانس در

موازی RLC

=هرتز ۱
فاراد * هانری

RC فرکانس قطع فیلتر

در ترانس ایده ال داریم        توان در ثانویه= توان در اولیه

تعداد دور سیم پیچ اولیه

تعداد دور سیم پیچ ثانویه

 • جریان سیم
 • اولیه

ولتاژ ثانویه

 

۳۰) در یکسو ساز نیمرخ

C = ظرفیت خازن    f= فرکانس             Idc = جریان بار

۳۱) در یکسوساز


پیوست ۲:

لغتنامه زبان تخصصی

ویژه کلمات به کار رفته در الکترونیک کار عمودی

A
جریان متناوب (ac) Alternatin current
آمپر واحد جریان الکتریکی Ampere
مولتی ویبراتور استابل Astable multivibrator
تقویت کننده Amplifier
منطقه فعال Active regoin
B
باتری Battery
پل Bridge
پهنای باند Band width
بایاس Biasa
پایه، یکی از پایه های ترانزیستور Bjt Base
ترانزیستور دو قطبی مانند BC107 Bipolar Junction Transistor
مولتی ویبراتور دو حالته Bistable multivibrator
C
کلکتور، جمع کننده، یک پایه ترانزیستور Bjt جمع کننده حاملهایی که از امیتر آمده‌اند. Collector
امیتر مشترک CE Common emitter
بیس مشترک CB Common base
کلکتور مشترک CC Commen collector
منطقه دو Cut off region
اعوعاج تقاطعی Cross over distortion
پوشپول مکمل Complementary push pull
برش دهنده Clipper
جهش، مهار کننده Clamper
کویل- سلف- سیم پیچ Coil
عکس العمل خازنی Capacitive reactance
کنتاکتور، اتصال دهنده Contactor
ظرفیت Capacity
خازن Capacitor
ظرفیت خازن Capacitance
شاسی- بدنه Chassis
مدار الکتریکی Circuit
شارژ کردن Charging
جریان کل It Current total
جریان الکتریکی Current
هادی Conductor
D
جریان مستقیم DC Direct current
تقویت کننده تفاضلی Difference amplifier
تخلیه‌ای- تهی شونده- کاهشی Deplaction
دریچه یکی از پایه‌های ترانزیستور FET Drain
اعوعاج Distorton
دیود Dicde
دیود دو جهته (دیاک) Dicd AC switch
E
الکترومغناطیس Electromagnetic
خازن الکترولیتی Electrolytic capacitor
امیتر، پخش کننده، یکی از پایه‌های ترانزیستور Emitter
تابع امیتر، دنبال کننده امیتر (C.C) Emitter follower
افزایشی، تشکیل شونده Enhan cement
موثر Effective
زمین Farth
F
ترانزیستور با اثر میدانی FET Field effect trsnsistor
فیدبک Eed back
فاراد، واحد ظرفیت خازن Farad
فیلتر Fillter
بایاس مستقیم، بایاس پیشرو، بایاس موافق Forward bias
G
زمین یا شاسی Ground
دروازه، یکی از پایه‌های ترانزیستور EFT Gate
H
حرارت‌گیر، مانند فلزی که به بدنه ترازنیستور ها یا IC های فدرتی وصل می نمایند تا عمل تبادل حرارتی انجام داده و قطعه، خنک بماند Jeat snik
I
ورودی Input
معکوس کننده فاز Inverting phase
تطبیق امپدانس Impedance math
مدار مجتمع (IC) Integrated cricuit
عایق Insulation
سیم پیچ یا سلف یا خود القا Inductor
ولتاژ القایی Inducted voltade
جریان القایی Inducted current
عکس العمل سلفی In ductive reactance
J
پیوندی، پیوند Junction
K
قانون ولتاژگیر شهف KVL Kirchhoff voltage law
قانون جریان گیر شهف KCL Kirchhoff current law
L
دیود نور دهنده LED Light emitting diode
فیلتر پائین گذر Low pass gilter
مقاومت وابسته به نور LDR Light dependent ressistor
M
ترانزیستور اثر میدانی با گیت عایق شده (Mos FET) اکسید فلزی Metal- oxid semiconductor FET
مولد موج غیر سینوسی (نوسان ساز غیرسینوسی) Multivibrator
مولتی ویبراتور تک حالته Monostable multivibrator
ترمینال اصلی (MT) Main terminal
میکروفون Microphone
N
به طور عادی بسته (NC) Normally closed
به طور عادی باز (NO)
منفی
شبکه
مقاومت با ضریب حرارتی منفی NTC
نقطه کار
تقویت کننده عملیاتی (op- Amp)
نوسان ساز
اهم، واحد مقدار مقاومت الکتریکی ()
اهم متر، مقاومت سنج
پتانسیل سد
دیود اتصال نقطه‌ای
دیود نوری
مثبت
توان کل (PT)
توان، قدرت
پتانسیومتر
ترانزیستور تک اتصالی قابل برنامه‌ریزی
منبع تغذیه
تقویت کننده پوشپول
اولیه
مقاومت با ضریب حرارتی مثبت (۱۹TC)
ضریب کیفیت
بایاس معکوس، بایاس مخالف
یکسوساز
حالت تشدی – رزنانسی
عکس العمل- راکتاس
رله
مقاومت کل یا معادل Rt
خاصیت مقاومت الکتریکی R
رئوستا
منبع، یکی از پایه‌های ترانزیستور FET
ناحیه اشباع (Sat)
جدا کننده فاز
پوشپول یکطرفه
یکسو کننده قابل کنترل سیلیکونی (SCR)
نیمه هادی
ثانویه
جمع‌ آثار
بلندگو
مدار هماهنگی
خازن تریمر
حد مجاز یا تلرانس
زمان سنج
ترانزیستور
ترانزیستور تک اتصالی ujt
دیود خازنی
متغیر
خازن متغیر
ولتاژ کل (Vt)
ولت‌متر
اختلاف پتانسیل، ولتاژ
مقاومت وابسته به ولتاژ (VDR)
بایاس سرخود- بایاس مقسم ولتاژ
ولت، واحد توان الکتریکی
پل وتستون
دیود زنر

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

پیوست:

لغتنامه زبان تخصصی

ویژه کلمات به کار رفته در الکترونیک کار عمودی

A
جریان متناوب (ac) Alternatin current
آمپر واحد جریان الکتریکی Ampere
مولتی ویبراتور استابل Astable multivibrator
تقویت کننده Amplifier
منطقه فعال Active regoin
B
باتری Battery
پل Bridge
پهنای باند Band width
بایاس Biasa
پایه، یکی از پایه های ترانزیستور Bjt Base
ترانزیستور دو قطبی مانند BC107 Bipolar Junction Transistor
مولتی ویبراتور دو حالته Bistable multivibrator
C
کلکتور، جمع کننده، یک پایه ترانزیستور Bjt جمع کننده حاملهایی که از امیتر آمده‌اند. Collector
امیتر مشترک CE Common emitter
بیس مشترک CB Common base
کلکتور مشترک CC Commen collector
منطقه دو Cut off region
اعوعاج تقاطعی Cross over distortion
پوشپول مکمل Complementary push pull
برش دهنده Clipper
جهش، مهار کننده Clamper
کویل- سلف- سیم پیچ Coil
عکس العمل خازنی Capacitive reactance
کنتاکتور، اتصال دهنده Contactor
ظرفیت Capacity
خازن Capacitor
ظرفیت خازن Capacitance
شاسی- بدنه Chassis
مدار الکتریکی Circuit

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900تومان برای دریافت نسخه کامل

82 صفحه فارسی

فونت استاندارد/lotus/15

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

اسیلاتور
مولتی ویپراتورها
نیمه هادی های چندلایه ای
تشخیص پایه های ترایاک با کمک اهم متر
تقویت کنند های عملیاتی
آشنائی با گیت های منطقی
قوانین دمورگان:
کارهای عملی
لغتنامه زبان تخصصی
ویژه کلمات به کار رفته در الکترونیک کار عمودی
+ فهرست فارسی
اسیلاتور
مولتی ویپراتورها
نیمه هادی های چندلایه ای
تشخیص پایه های ترایاک با کمک اهم متر
تقویت کنند های عملیاتی
آشنائی با گیت های منطقی
قوانین دمورگان:
کارهای عملی
لغتنامه زبان تخصصی
ویژه کلمات به کار رفته در الکترونیک کار عمودی

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

مطالب مشابه