no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

پروژه مالی کارخانه شکلات فرمند -«تعريف حسابها»- ترازنامه كارخانه توليدي شكلات فرمند

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

پروژه مالی کارخانه شکلات فرمند -«تعریف حسابها»- ترازنامه کارخانه تولیدی شکلات فرمند -دفتر روزنامه
zip
دی ۲۷, ۱۳۹۵

پروژه مالی کارخانه شکلات فرمند -«تعریف حسابها»- ترازنامه کارخانه تولیدی شکلات فرمند -دفتر روزنامه


پروژه مالی کارخانه شکلات فرمند -«تعریف حسابها»- ترازنامه کارخانه تولیدی شکلات فرمند -دفتر روزنامه

پایان نامه رشته حسابداری در ۱۸۳  صفحه
[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

شرح

صفحه
 

تعریف: داراییها   داراییهای جاری   داراییهای غیر جاری

تعریف: بدهیها    بدهیهای جاری   درآمدها    هزینه ها    سرمایه

تعریف: ترازنامه     صورتحساب سود وزیان

ترازنامه منتهی به ۳۱/۶/۸۳

سند حسابداری مهر ماه

دفتر روزنامه مهر ماه

دفاتر کل در پایان مهر ماه

صورت مغایرت بانکی در پایان مهر ماه

تراز آزمایشی منتهی به ۳۰/۷/۸۳

ارزیابی موجودی پایان دوره ماه اول

سند حسابداری آبان ماه

دفتر روزنامه آبان ماه

دفاتر کل آبان ماه

صورت مغایرت بانکی در پایان آبان ماه

تراز آزمایشی منتهی به ۳۰/۸/۸۳

ارزیابی موجودی پایان دوره به روشی ساده

کارت حساب مواد آبان ماه ــــــ fifo

سند حسابداری آذر ماه

دفتر روزنامه آذر ماه

صورت مغایرت بانکی

تراز آزمایشی منتهی به ۳۰/۹/۸۳

 

 

 

شرحصفحه
 

صورت مغایرت بانکی

تراز آزمایشی منتهی به ۳۰/۹/۸۳

اطلاعات به دست آمده جهت اصلاح حسابها

تراز آزمایشی اصلاح شده

ارزیابی موجودی پایان دوره آذر ماه به روش ساده

کارت حساب مواد آذر ماه ــــــ fifo

ثبت بستن حسابهای موقت و بستن حسابهای دائم در پایان آذر ماه

صورتحساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۸۳

صورتحساب سرمایه منتهی به ۳۰/۹/۸۳

ترازنامه منتهی به ۳۰/۹/۸۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«تعریف حسابها»

۱ـ دارایی ها:

داراییها منابع اقتصادی هستند که برای بلند مدت به وسیله شخصیت حسابداری کنترل می‌شود و بهای تمام شده آن در زمان تحصیل به طور عینی یا واقعی قابل اندازه گیری است:

اقلام هنگامی منبع اقتصادی محسوب می‌شوند که منابع آتی برای شخصیت حسابداری داشته باشند.

انتظار فروش آن برود.    ۳ـ انتظار برود که در آینده در ضمن فعالیت شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

 

داراییهای جاری:

این داراییها شامل وجوه نقد و سایر داراییهاییست که به طور معقول انتظار می رود در دوره گردش عملیاتی یا یک سال (هر کدام طولانی تر است) به نقد تبدیل شده یا فروخته و یا به مصرف برسد.

 

داراییهای غیر جاری:

به سرمایه گذاری بلند مدت ، اموال ، ماشین

مؤسسه مورد استفاده قرار می‌گیرند و عمر مفید بیش از یک سال دارند.

انواع ماشین آلات و تجهیزات: که شامل داراییهای مشهود است که عمر مفید نسبتاً طولانی دارند اصطلاح داراییهای ثابت نیز بر این مورد به کار می‌رود. واحدهای

‌کنند. اگر داراییها برای فروش مجدد تقسیم یا خریداری شوند به عنوان موجودیها طبقه بندی می‌گردند اگر چه دارای عمر مفید طولانی باشند.

 

۲ـ بدهیها:

به طور کلی تعهدات فعلی شخصیت حسابداری برای پرداخت پول یا ارائه کالا و خدمات در آینده است. بدهیها معرف

ت تجاری می‌باشد. بدهیها بر حسب رقم قابل پرداخت در تاریخ تهیه ترازنامه (بیلان) و بهره‌های انباشته تا آن تاریخ ثبت می‌شود.

 

بدهیهای جاری:

این بدهیها تعهداتی است

 

حساب پرداختنی تجاری: مصرف مطالبات فروشندگان کالا و خدمات به شخصیت حسابداری است آن گروه از بدهیها که پشتوانه آن اسناد قانونی است اسناد پرداختنی نامیده می‌شود.

 

۳ـ درآمدها:

عبارتست از مبلغی که بابت ارائه خدمات به مشتریان دریافت شده یا در آینده دریافت خواهد شد و در برخی موارد ممکن است از پیش دریافت شده باشد.

 

۴ـ هزینه‌ها:

هزینه عبارتست از مبلغ پرداخت شده یا قابل پرداخت بابت خدمات دریافت شده.

 

۵ ـ سـرمایه:

عبارتست از حق یا ادعای مالی ، مالک یا مالکین نسبت به داراییهای یک واحد اقتصادی و سرمایه ماهیت بستانکار دارد.

 

 

ترازنامه:

وضعیت مالی یک شخصیت حسابداری را در یک لحظه معین نشان می دهد. گاهی به آن عنوان صورت وضعیت مالی نیز اطلاق می‌گردد. لذا ترازنامه یک گزارش وضعیت موجود محسوب می‌شود. ارقام مندرج در تراز نامه بر حسب پول بیان شده و تنها مواردی را منعکس می‌کند که قابل اندازه‌گیری باشد.

دو طرف ترازنامه الزاماً با یکدیگر مساوی است و این ناشی

اری است بنابراین این تساوی هیچ مفهومی در سلامت اقتصادی و مالی واحد تجاری ندارد و نباید در آن نتایج غیر صحیح گرفته شود.

 

صورتحساب سود و زیان:

یکی از گزارشهای حسابداری که درآمدهای فروش و هزینه های یک دوره مالی را تلخیص می‌کند صورت حساب سود و زیان می‌باشد از لحاظ فنی صورتحساب سود و زیان در رده پایین تر از ترازنامه قرار می

ترازنامه یعنی سود انباشته می‌گردد.

 

هر چند از دیدگاه عده‌ای از حسابداران و استفاده کنندگان صورتهای مالی اطلاعات مندرج در صورتحساب سود و زیان  به مراتب مهم تر از اطلاعات منعکس در ترازنامه است زیرا صورتحساب سود و زیان

رکت را نشان می‌دهد.

 

صورتحساب سود و زیان از اقلام زیر تشکیل یافته است:

درآمد فروش ناخالص ، برگشت از فروش و تخفیفات ، تخفیفات نقدی فروش

فته ، سود ناخالص ، هزینه‌ها و سود خالص.

 

ترازنامه

کارخانه تولیدی شکلات فرمند

منتهی به ۳۱/۶/۸۳

داراییهای جاری:  بدهیهای جاری: 
بانک۸۷،۱۳۳،۲۰۰ حسابهای پرداختنی۱۷،۹۷۶،۹۰۰
ح ـ دریافتنی۶۷،۶۸۷،۵۰۰ اسناد پرداختنی۱۹،۸۹۹،۹۰۰
پیش پرداخت بیمه۲،۹۹۰،۰۰۰ جمع بدهیهای جاری:۳۷،۸۷۶،۸۰۰
اسناد دریافتنی۷،۸۱۲،۵۰۰   
موجودی کالا۱۶،۶۵۰،۰۰۰   
ملزومات۵،۵۵۰،۰۰۰   
جمع داراییهای جاری: ۱۸۷،۸۲۳،۲۰۰  
داراییهای ثابت:    
ساختمان۴۰۳،۰۰۰،۰۰۰   
وسایط شکلات یه۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ســرمایه۷۰۵،۲۴۶،۴۰۰
کسر شود:    
استهلاک انباشته وسایط شکلات یه(۳،۵۰۰،۰۰۰)   
ارزش دفتری۶۶،۵۰۰،۰۰۰   
ماشین آلات ۸۰،۰۰۰،۰۰۰   
کسر شود:    
 

 

(۴،۰۰۰،۰۰۰)   
ارزش دفتری۷۶،۰۰۰،۰۰۰   
اثاثه۹،۸۰۰،۰۰۰   
جمع داراییهای ثابت: ۵۵۵،۳۰۰،۰۰۰  
     
جمع داراییها۷۴۳،۱۲۳،۲۰۰جمع بدهی و سرمایه۷۴۳،۱۲۳،۲۰۰

 

 

 

 

 

«سند حسابداری» مهر ماه

 

 

 

۱/۷

 

۱/۷

 

۲/۷

 

۲/۷

 

 

۳/۷

 

۳/۷

 

۳/۷

 

۳/۷

۴/۷

 

۴/۷

۵/۷

 

۵/۷

 

۶/۷

 

۷/۷

 

۸/۷

۸/۷

 

۹/۷

 

۹/۷

 

۱۰/۷

 

۱۲/۷

 

۱۲/۷

 

۱۳/۷

 

۱۳/۷

 

۱۳/۷

 

 

 

۱۴/۷

 

۱۵/۷

 

۱۵/۷

 

۱۶/۷

 

۱۷/۷

 

۱۹/۷

 

۲۰/۷

 

۲۲/۷

 

۲۳/۷

 

۲۴/۷

۲۵/۷

 

۲۶/۷

 

۲۷/۷

 

 

۲۸/۷

 

۲۹/۷

۲۹/۷

 

۳۰/۷

 

۳۰/۷

 

۳۰/۷

 

 

خرید ۳۰۰۰ کیلو شکر از آقای سعیدی از قرار هر کیلو ۳۷۰۰ ریال به مبلغ ۱۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال به طور نسیه

پرداخت دستمزد کارگران واحد تولید به مبلغ ۱،۰۸۰،۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ

فروش ۵۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۶۵۰ ریال به مبلغ ۲،۸۲۵،۰۰۰ ریال به آقای اسدی طی چک شماره ــــــــــ

فروش ۱۰۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۶۵۰ ریال به مبلغ ۵،۶۵۰،۰۰۰ ریال به آقای علی نژاد که نصف آن به صورت نقد و بقیه آن قرار شد ۵ روز دیگر دریافت گردد.

فروش ۸۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۶۵۰ ریال به مبلغ ۴،۵۲۰،۰۰۰ ریال به آقای کرمی طی چک شماره ــــــــــ

خرید ۳۰۰۰ کیلو روغن از قرار هر کیلو ۳۷۰۰ ریال به

۲،۲۰۰،۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ

پرداخت وجه شکر خریداری شده در مورخه ۱/۷ طی چک شماره ــــــــــ

فروش ۲۰۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۶۵۰ ریال به مبلغ ۱۱،۳۰۰،۰۰۰ ریال به آقای مهران که در

 

خرید ۲۲۰۰ کیلو شکر از قرار هر کیلو ۳۷۰۰ ریال به مبلغ ۸،۱۴۰،۰۰۰ ریال از آقای سعیدی که در قبال وجه آن سفته ۲۰ روزه صادر و تسلیم فروشنده گردید.

پرداخت مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال برای تعمیر وسایط شکلات یه طی چک شماره ــــــــــ

پرداخت مبلغ ۵۰۰

از حساب جاری برای مصارف شخصی

فروش ۳۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۶۵۰ ریال به مبلغ ۱،۶۹۵،۰۰۰ ریال به آقای رحمانی طی چک شماره ــــــــــ

فروش ۸۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۶۵۰ ریال به مبلغ ۴،۵۲۰،۰۰۰ ریال به آقای احمدی به طور نسیه که قرار شد وجه آن در ۵ روز آینده دریافت گردد.

برداشت از حساب

۰۰۰،۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ

هزینه سوخت وسایط شکلات یه ماه قبل بر اساس مدارک موجود به مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال بود طی چک شماره ــــــــــ به رانندگان پرداخت گردید.

 

فروش نسیه ای که در مورخه ۵/۷ صورت گرفته بود وجه آن پس از کسر مبلغ تخفیف دریافت گردید.

فروش ۷۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۶۵۰ ریال به مبلغ ۳،۹۵۵،۰۰۰ ریال به آقای دامیار طی چک شماره ــــــــــ

خرید ۳۰۰۰ کیلو کاکائو از قرار هر کیلو ۳۷۰۰ ریال به مبلغ ۱۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال از آقای سعیدی که در قبال وجه مذکور سفته‌ای ۱۰ روزه صادر و تسلیم فروشنده گردید.

 

در مورخه ۹/۷ به علت خشک بودن شکلات ها که تمامی وجه آن طی چک شماره ــــــــــ پرداخت گردید.

فروش ۱۰۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۶۵۰ ریال به مبلغ ۵،۶۵۰،۰۰۰ ریال به آقای بیات طی چک شماره ــــــــــ

فروش ۱۰۰۰ کیلو شکلات به آقای شهبازی از قرار هر کیلو ۵۶۵۰ ریال به مبلغ ۵،۶۵۰،۰۰۰ ریال به طور

و نصف آن قرار شد ۱۰ روز دیگر دریافت گردد.

دریافت وجه کالای فروخته شده در مورخه ۱۷/۷ پس از

 

فروش ۷۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۶۵۰ ریال به مبلغ ۳،۹۵۵،۰۰۰ ریال به آقای اصفهانی طی چک شماره ــــــــــ

پرداخت وجه سفته صادره در مورخه ۷/۷٫

 

 

به علت تبلیغات هر چه بیشتر محصولات کارخانه مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال هزینه آگهی پرداخت گردید طی چک شماره ــــــــــ

دریافت بقیه وجه شکلات فروخته شده در مورخه۱۹/۷ به مبلغ ۵،۶۵۰،۰۰۰ ریال.

خرید ۴۰۰۰ کیلو وانیل از قرار هر کیلو ۳۷۰۰ ریال به مبلغ ۱۴،۸۰۰،۰۰۰ ریال که در قبال وجه

شکلات از قرار هر کیلو ۵۶۵۰ ریال به مبلغ ۱۷،۵۱۵،۰۰۰ ریال به آقای دلدار که قرار شد وجه آن طی ۱۰ روز آینده دریافت گردد.

واریزی نقدی صاحب کارخانه به حساب جاری به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال جهت افزایش موجودی.

 

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

دفتر روزنامه                                  صفحه ۱

 

ردیفتاریخ 

 

عطفبدهکاربستانکار
روزماهریالریال
 

۱

 

۱

 

۷

منقول از صفحه:

خرید

حسابهای پرداختنی

خرید کالا به طور نسیه از آقای سعیدی

 

۱۱،۱۰۰،۰۰۰

 

 

۱۱،۱۰۰،۰۰۰

 

۲۱۷هزینه حقوق

بانک

پرداخت هزینه حقوق کارگران

۱،۰۸۰،۰۰۰ 

۱،۰۸۰،۰۰۰

۳۲۷بانک

فروش

فروش شکلات طی چک ش ــــــــــ

۲،۸۲۵،۰۰۰ 

۲،۸۲۵،۰۰۰

۴۲۷بانک

حسابهای دریافتنی

فروش

فروش کالا به طور نسیه و نقد

۲،۸۲۵،۰۰۰

۲،۸۲۵،۰۰۰

 

 

۵،۶۵۰،۰۰۰

۵۳۷ 

 

۴،۵۲۰،۰۰۰ 

۴،۵۲۰،۰۰۰

۶۳۷خرید

بانک

خرید کالا طی چک ش ــــــــــ

۱۱،۱۰۰،۰۰۰ 

۱۱،۱۰۰،۰۰۰

۷۳۷هزینه آب و برق

بانک

پرداخت فیش آب، برق، تلفن و گاز کارخانه

۲،۲۰۰،۰۰۰ 

۲،۲۰۰،۰۰۰

 

 

دفتر روزنامه                                 صفحه ۲

 

ردیفتاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
روزماهریالریال
 

۸

 

۳

 

۷

 

 

 

۱۱،۱۰۰،۰۰۰

 

 

۱۱،۱۰۰،۰۰۰

 

۹۴۷اسناد دریافتنی

فروش

فروش شکلات و دریافت سفته ۲۰ روزه

۱۱،۳۰۰،۰۰۰ 

۱۱،۳۰۰،۰۰۰

۱۰۴۷ملزومات

بانک

خرید مقداری ملزومات کارگاهی

۵۰۰،۰۰۰ 

۵۰۰،۰۰۰

۱۱۵۷بانک

حسابهای دریافتنی

دریافت بقیه وجه در مورخه ۲/۷

۲،۸۲۵،۰۰۰ 

۲،۸۲۵،۰۰۰

۱۲۵۷حسابهای دریافتنی

فروش

فروش نسیه با شرط ن/۳۰ ـ ۲/۱۰

۲،۲۶۰،۰۰۰ 

۲،۲۶۰،۰۰۰

۱۳۶۷ 

 

۵،۶۵۰،۰۰۰ 

۵،۶۵۰،۰۰۰

۱۴۸۷خرید

اسناد دریافتنی

خرید شکر و صدور سفته ۲۰ روزه

۸،۱۴۰،۰۰۰ 

۸،۱۴۰،۰۰۰

 

 

 

دفتر روزنامه                                 صفحه ۳

 

ردیفتاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
روزماهریالریال
 

۱۵

 

۸

 

۷

منقول از صفحه:  ۲

هزینه تعمیر

بانک

پرداخت هزینه تعمیر وسایط شکلات

 

۵۰۰،۰۰۰

 

 

۵۰۰،۰۰۰

۱۶۸۷ 

 

۵۰۰،۰۰۰ 

۵۰۰،۰۰۰

۱۷۹۷برداشت

بانک

برداشت بابت مصارف شخصی

۳،۰۰۰،۰۰۰ 

۳،۰۰۰،۰۰۰

۱۸۹۷بانک

فروش

فروش شکلات طی چک ش ـــــــــ

۱،۶۹۵،۰۰۰ 

۱،۶۹۵،۰۰۰

۱۹۱۰۷حسابهای دریافتنی

فروش

فروش نسیه شکلات و ۵ روز دیگر دریافت

۴،۵۲۰،۰۰۰ 

۴،۵۲۰،۰۰۰

 

صفحه ۴

 

ردیفتاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
روزماهریالریال
 

۲۲

 

۱۳

 

۷

منقول از صفحه:  ۳

بانک

تخفیفات نقدی فروش

حسابهای دریافتنی

دریافت وجه شکلات در مورخه ۵/۷

 

۲،۲۱۴،۸۰۰

۴۵،۲۰۰

 

 

 

۲،۲۶۰،۰۰۰

۲۳۱۳۷بانک

فروش

فروش شکلات طی چک ش ــــــــــــــ

۳،۹۵۵،۰۰۰ 

۳،۹۵۵،۰۰۰

۲۴۱۳۷خرید

اسناد دریافتنی

خرید کاکائو و صدور سفته ۱۰ روزه

۱۱،۱۰۰،۰۰۰ 

۱۱،۱۰۰،۰۰۰

۲۵۱۴۷ملزومات

بانک

خرید ملزومات کارگاهی

۳۰۰،۰۰۰ 

۳۰۰،۰۰۰

۲۶۱۵۷بانک

حسابهای دریافتنی

دریافت‌اعلامیه‌بستانکار‌از‌طرف مشتریان

۴،۵۲۰،۰۰۰ 

۴،۵۲۰،۰۰۰

 

مه                                 صفحه ۵

 

ردیفتاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
روزماهریالریال
 

۲۹

 

۱۷

 

۷

 

 

 

۵،۶۵۰،۰۰۰

 

 

۵،۶۵۰،۰۰۰

۳۰۱۹۷بانک

حسابهای دریافتنی

فروش

فروش شکلات به صورت نقد و نسیه

۵،۶۵۰،۰۰۰

۵،۶۵۰،۰۰۰

 

 

۱۱،۳۰۰،۰۰۰

 

۳۱۲۰۷بانک

تخفیفات نقدی فروش

حسابهای دریافتنی

دریافت وجه شکلات در مورخه ۱۷/۷

۵،۵۳۷،۰۰۰

۱۱۳،۰۰۰

 

 

۵،۶۵۰،۰۰۰

۳۲۲۲۷اسناد دریافتنی

فروش

فروش شکلات و دریافت سفته ۲۰ روزه

۱۱،۳۰۰،۰۰۰

 

 

۱۱،۳۰۰،۰۰۰

 

۳۳۲۳۷اسناد پرداختنی

بانک

پرداخت وجه سفته صادره مورخه ۱۳/۷

۱۱،۱۰۰،۰۰۰ 

۱۱،۱۰۰،۰۰۰

۳۴۲۳۷خرید

بانک

خرید روغن طی چک ش ـــــــــــ

۹،۹۹۰،۰۰۰ 

۹،۹۹۰،۰۰۰

 

 

دفتر روزنامه                                 صفحه ۶

 

ردیفتاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
روزماهریالریال

 

 

دفتر روزنامه                                 صفحه ۷

 

ردیفتاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
روزماهریالریال
 

۴۲

 

۲۹

 

۷

منقول از صفحه:  ۶

خرید

اسناد پرداختنی

خرید وانیل و صدور سفته یک ماهه

 

۱۴،۸۰۰،۰۰۰

 

 

۱۴،۸۰۰،۰۰۰

۴۳۳۰۷بانک

فروش

فروش شکلات طی چک ش ـــــــــــ

۱۴،۱۲۵،۰۰۰ 

۱۴،۱۲۵،۰۰۰

۴۴۳۰۷حسابهای دریافتنی

فروش

فروش نسیه و دریافت ۱۰ روز دیگر

۱۷،۵۱۵،۰۰۰ 

۱۷،۵۱۵،۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« دفاتر کل در پایان مهر ماه »

فروش                                                   بانک

۲،۸۲۵،۰۰۰مانده  ۸۷،۱۳۳،۲۰۰۱،۰۸۰،۰۰۰
۵،۶۵۰،۰۰۰۲،۸۲۵،۰۰۰۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۴،۵۲۰،۰۰۰۲،۸۲۵،۰۰۰۲،۲۰۰،۰۰۰
۱۱،۳۰۰،۰۰۰۴،۵۲۰،۰۰۰۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۲،۲۶۰،۰۰۰۲،۸۲۵،۰۰۰۵۰۰،۰۰۰
۵،۶۵۰،۰۰۰۱،۶۹۵،۰۰۰۵۰۰،۰۰۰
۱،۶۹۵،۰۰۰۲،۲۱۴،۸۰۰۵۰۰،۰۰۰
۴،۵۲۰،۰۰۰۳،۹۵۵،۰۰۰۳،۰۰۰،۰۰۰
۳،۹۵۵،۰۰۰۴،۵۲۰،۰۰۰۱،۰۰۰،۰۰۰
۵،۶۵۰،۰۰۰۵،۶۵۰،۰۰۰۱،۲۰۰،۰۰۰
۵،۶۵۰،۰۰۰۵،۶۵۰،۰۰۰۱،۶۹۵،۰۰۰
۱۱،۳۰۰،۰۰۰۵،۵۳۷،۰۰۰۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۱۱،۳۰۰،۰۰۰۱۱،۳۰۰،۰۰۰۹،۹۹۰،۰۰۰
۶،۲۱۵،۰۰۰۶،۲۱۵،۰۰۰۸،۱۴۰،۰۰۰
۳،۹۵۵،۰۰۰۳،۹۵۵،۰۰۰۱،۰۰۰،۰۰۰
۱،۶۹۵،۰۰۰۱،۶۹۵،۰۰۰
۱۴،۱۲۵،۰۰۰۵،۶۵۰،۰۰۰
۱۷،۵۱۵،۰۰۰۱۴،۱۲۵،۰۰۰
۵،۰۰۰،۰۰۰
۱۱۹،۷۸۰،۰۰۰۱۷۷،۲۹۰،۰۰۰۶۴،۱۰۵،۰۰۰
۱۱۳،۱۸۵،۰۰۰

 

 

    متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

حسابهای دریافتنی                                        خریــد

مانده ۶۷،۶۸۷،۵۰۰ 

 

۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۲،۸۲۵،۰۰۰۲،۲۶۰،۰۰۰۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۲،۲۶۰،۰۰۰۴،۵۲۰،۰۰۰۸،۱۴۰،۰۰۰
۴،۵۲۰،۰۰۰۵،۶۵۰،۰۰۰۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۵،۶۵۰،۰۰۰۵،۶۵۰،۰۰۰۹،۹۹۰،۰۰۰
۵،۶۵۰،۰۰۰۱۴،۸۰۰،۰۰۰
۱۷،۵۱۵،۰۰۰
۱۰۶،۱۰۷،۵۰۰۲۰،۹۰۵،۰۰۰۶۶،۲۳۰،۰۰۰
۸۵،۲۰۲،۵۰۰

 

               حسابهای پرداختنی                                    اسناد دریافتنی

۱۱،۱۰۰،۰۰۰۱۷،۹۷۶،۹۰۰ ماندهمانده  ۷،۸۱۲،۵۰۰۱۱،۳۰۰،۰۰۰
۱۱،۱۰۰،۰۰۰۱۱،۳۰۰،۰۰۰
۵،۶۵۰،۰۰۰
۱۱،۳۰۰،۰۰۰
۱۱،۱۰۰،۰۰۰۲۷،۰۷۶،۹۰۰۳۶،۰۶۲،۵۰۰۱۱،۳۰۰،۰۰۰
۱۷،۹۷۶،۹۰۰۲۴،۷۶۲،۵۰۰

 

                        سرمایه                                             هزینه آگهی

۷۰۵،۲۴۶،۴۰۰ مانده۱،۰۰۰،۰۰۰
۵،۰۰۰،۰۰۰
۷۱۰،۲۴۶،۴۰۰۱،۰۰۰،۰۰۰

 

   برگشت از فروش و تخفیفات                              وسایط شکلات یه

۱،۶۹۵،۰۰۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰

 

تنی

۱۶،۶۵۰،۰۰۰۱۱۱۰۰،۰۰۰۱۹،۸۹۹،۹۰۰ مانده
۸،۱۴۰،۰۰۰۸،۱۴۰،۰۰۰
۱۱،۱۰۰،۰۰۰
۱۴،۸۰۰،۰۰۰
۱۶۶۵۰،۰۰۰۱۹،۲۴۰،۰۰۰۵۳،۹۳۹،۹۰۰
۳۴،۶۹۹،۹۰۰

 

            اثاثه                                                استهلاک انباشته ماشین آلات

۹،۸۰۰،۰۰۰۴،۰۰۰،۰۰۰
۹،۸۰۰،۰۰۰۴،۰۰۰،۰۰۰

 

  ماشین آلات                                         استهلاک انباشته وسایط شکلات یه

۸۰،۰۰۰،۰۰۰۳،۵۰۰،۰۰۰
۸۰،۰۰۰،۰۰۰۳،۵۰۰،۰۰۰

 

                  هزینه حمل کالا                                                      هزینه تعمیر

۵۰۰،۰۰۰۵۰۰،۰۰۰
۵۰۰،۰۰۰۵۰۰،۰۰۰

 

          هزینه آب و برق                                                  هزینه حقوق

۲،۲۰۰،۰۰۰۱،۰۸۰،۰۰۰
۲،۲۰۰،۰۰۰۱،۰۸۰،۰۰۰

 

        تخفیفات نقدی فروش                                                    هزینه سوخت

۴۵،۲۰۰۱،۲۰۰۰۰۰
۱۱۳،۰۰۰
۱۵۸،۲۰۰۱،۲۰۰،۰۰۰

 

                صندوق                                                              برداشت

۱،۰۰۰۰۰۰۳۰۰،۰۰۰۳،۰۰۰،۰۰۰
۷۰۰،۰۰۰۳،۰۰۰،۰۰۰

                                          

                                        پیش پرداخت بیمه

۲،۹۹۰،۰۰۰

« صورت مغایرت بانکی »

۱ـ پس از مقایسه مانده حساب بانک در دفاتر کارخانه یا صورتحساب ارسالی بانک مشخص شد که

صورتحساب بانک اشتباهاً ۶،۵۲۰،۰۰۰ ریال ثبت شده است.

۲ـ چک صادر شده در وجه آقای دامیار به مبلغ ۳،۹۵۵،۰۰۰ ریال در مورخه ۱۳/۷ با مقایسه مانده بانک در دفاتر کارخانه با صورتحساب ارسالی معلوم شد که بانک اشتباهاً چک شخص دیگری را به مبلغ ۲،۶۵۵،۰۰۰ ریال از حساب برداشت نموده است.

۳ـ چک صادر شده در مورخه۱۶/۷ به مبلغ ۵،۶۵۰،۰۰۰ ریال جهت

،۰۰۰،۰۰۰ ریال در مورخه ۳۱/۷ جهت افزایش نقدینگی در صورتحساب بانکی منعکس نشده است.


صورت مغایرت بانکی

کارخانه تولیدی شکلات فرمند

مورخه ۳۰/۷/۸۳

مانده دفتر ۱۱۳،۱۸۵،۰۰۰مانده صورتحساب ۱۱۷،۱۳۵،۰۰۰
      
اضافه شود:  اضافه شود:  
  ۴ـ واریز مؤسسه۵،۰۰۰،۰۰۰ 
کسر شود:   ۵،۰۰۰،۰۰۰
  کسر شود:  
  ۱ـ اضافه محسوبی واریزی۲،۰۰۰،۰۰۰ 
 ۲ـ کسر برداشتی چک۱،۳۰۰،۰۰۰ 
 ۳ـ چکهای معوق۵،۶۵۰،۰۰۰ 
  (۸،۹۵۰،۰۰۰)
مانده واقعی ۱۱۳،۱۸۵،۰۰۰مانده واقعی ۱۱۳،۱۸۵،۰۰۰

تراز آزمایشی چهار ستونی

کارخانه تولیدی شکلات

منتهی به ۳۰/۷/۸۳

عنوانشرح عملیاتمانده
بدهکاربستانکاربدهکاربستانکار
بانک۱۷۷،۲۹۰،۰۰۰۶۴،۱۰۵،۰۰۰۱۱۳،۱۸۵،۰۰۰
صندوق۱،۰۰۰،۰۰۰۳۰۰،۰۰۰۷۰۰،۰۰۰
ح ـ دریافتنی۱۰۶،۱۰۷،۵۰۰۲۰،۹۰۵،۰۰۰۸۵،۲۰۲،۵۰۰
اسناد دریافتنی۳۶،۰۶۲،۵۰۰۱۱،۳۰۰،۰۰۰۲۴،۷۶۲،۵۰۰
پیش پرداخت بیمه۲،۹۹۰،۰۰۰۲،۹۹۰،۰۰۰
ساختمان۴۰۳،۰۰۰،۰۰۰۴۰۳،۰۰۰،۰۰۰
وسایط شکلات یه۷۰،۰۰۰،۰۰۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰
موجودی کالا۱۶،۶۵۰،۰۰۰۱۶،۶۵۰،۰۰۰
ماشین آلات۸۰،۰۰۰،۰۰۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰
اثاثه۹،۸۰۰،۰۰۰۹،۸۰۰،۰۰۰
ملزومات۶،۳۵۰،۰۰۰۶،۳۵۰،۰۰۰
حسابهای پرداختنی۱۱،۱۰۰،۰۰۰۲۹،۰۷۶،۹۰۰۱۷،۹۷۶،۹۰۰
اسناد پرداختنی۱۹،۲۴۰،۰۰۰۵۳،۹۳۹،۹۰۰۳۴،۶۹۹،۹۰۰
استهلاک انباشته ماشین آلات۴،۰۰۰،۰۰۰۴،۰۰۰،۰۰۰

 

د صادره به تولید از موجودی اول دوره بوده تا این موجودی به اتمام برسد سپس صدور مواد از اولین محموله خریداری شده صورت می‌پذیرد.

در روش «Fifo » ، موجودی مواد پایان دوره به نرخ آخرین خریدهای طی دوره ، محاسبه و ارزیابی خواهد شد به همین دلیل موجودی مواد آخر دوره که در ترازنامه منعکس می شود دارای نرخی خواهد بود که با نرخ روز بسیار نزدیک است.

به علت اینکه در ماه اول نرخ موجودی اول دوره و خریدهای طی دوره ، از یک نرخ می‌باشد بنابراین محاسبه ارزیابی پایان دوره در این مه به آسانترین شکل صورت می گیرد و نیازی به محاسبات

 

 

۲۰۹۰۰ = ۳۰۰ – ۲۱۲۰۰  =  مقدار برگشت از فروش و تخفیفات ـ مقدار فروش = مقدار فروش خالص

تعداد موجودی پایان دوره   ۱۵۰۰ =  ۲۰۹۰۰  –  ۱۷۹۰۰ + ۴۵۰۰

 

چون نرخ موجودی اول دوره و خرید طی دوره از یک نرخ یعنی نرخ ۳۷۰۰ ریال می‌باشد بنابراین:

 

مبلغ موجودی پایان دوره مهر ماه    ریال  ۵،۵۵۰،۰۰۰  =  ۳،۷۰۰  *  ۱۵۰۰

 

 

« سند حسابداری آبان ماه »

 

۱/۸ ـ خرید  ۵۹۰۰  کیلو شکر از آقای سعیدی از قرار هر کیلو ۳۷۰۰ ریال به مبلغ ۲۱،۸۳۰،۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

۱/۸ ـ فروش ۶۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۶۵۰ ریال به مبلغ ۳،۳۹۰،۰۰۰ ریال به آقای ایرانی طی چک شماره ــــــــــ .

۲/۸  ـ پرداخت دستمزد کارگران به مبلغ ۱،۰۸۰،۰۰۰ ریال طی چک

روز دریافت گردد.

۳/۸ ـ فروش ۴۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۷۵۰ ریال به مبلغ ۲،۳۰۰،۰۰۰ ریال به آقای خدادادی طی چک شماره ــــــــــ .

۳/۸ ـ خرید ۳۲۰۰ کیلو شکر از قرار هر کیلو ۳۷۵۰ ریال به مبلغ ۱۲،۰۰۰،

یلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۷۵۰ ریال به مبلغ ۵،۱۷۵،۰۰۰ ریال که از بابت وجه آن سفته ۱۰ روزه دریافت گردید.

۹/۸ ـ پرداخت مبلغ ۱،۳۰۰،۰۰۰ ریال جهت هزینه سوخت وسایط شکلات یه طی چک شماره ــــــــــ .

۱۰/۸ ـ برداشت نقدی آقای صابر به مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ  از حساب جاری برای

کیلو از قرار هر کیلو ۵۷۵۰ ریال به مبلغ ۴،۶۰۰،۰۰۰ ریال به آقای ایزدی طی چک شماره ــــــــــ .

۱۲/۸ ـ وصول وجه سفته دریافتی در مورخه ۲۲/۷ به مبلغ ۱۱،۳۰۰،۰۰۰ ریال.

۱۳/۸ ـ پرداخت وجه سفته صادره در مورخه ۳/۸ به مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

۱۳/۸ ـ فروش ۲۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۷۸۰ ریال به مبلغ ۱،۱۵۶،۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

۱۴/۸ ـ دریافت وجه شکلات فروخته شده در مورخه ۵/۸ پس از کسر مبلغ تخفیف از آقای اصغری.

۱۴/۸ ـ فروش ۴۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۷۵۰ ریال به مبلغ ۲،۳۰۰،۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

.

۱۵/۸ ـ خرید ۲۵۰۰ کیلو وانیل

۱۶/۸ ـ وصول وجه سفته دریافتی در مورخه ۶/۷ به مبلغ ۵،۶۵۰،۰۰۰ ریال از آقای اسماعیل نژاد.

 

۱۷/۸ ـ فروش ۵۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۷۵۵ ریال به مبلغ ۲،۸۷۷،۵۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

۱۸/۸ ـ فروش ۹۰۰ کیلو از قرار هر کیلو ۵۷۰۰ ریال به مبلغ ۵،۱۳۰،۰۰۰ ریال که در قبال وجه مذکور سفته دو ماه دریافت گردید.

۱۹/۸ ـ فروش ۶۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۶۵۰ ریال به آقای پیک به مبلغ ۳،۳۹۰،۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

۱۹/۸ ـ دریافت وجه سفته دریافتی در مورخه ۹/۸ به مبلغ ۵،۱۷۵،۰۰۰ ریال.

۲۰/۸ ـ خرید مقداری ملزومات کارگاهی به مبلغ ۸۰۰،۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــ .

۲۱/۸ ـ خرید ۲۰۰۰ کیلو روغن از قرار هر کیلو ۳۸۰۰ ریال از آقای

،۴۱۵،۰۰۰ ریال به آقای داودی که در قبال وجه مذکور سفته ۴۰ روزه دریافت گردید.

۲۳/۸ ـ فروش ۷۵۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۷۵۰ ریال به مبلغ ۴،۳۱۲،۵۰۰ ریال به آقای کرمی طی چک شماره ــــــــــ .

۲۳/۸ ـ فروش ۲۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۸۰۰ ریال به مبلغ ۱،۱۶۰،۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

۲۴/۸ ـ واریزی نقدی ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال توسط آقای صابر به حساب جاری کارخانه جهت افزایش موجودی.

۲۴/۸

ـ پرداخت وجه وانیل خریداری شده در مورخه ۱۵/۸ به مبلغ ۹،۳۷۵،۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

۲۶/۸ ـ پرداخت وجه روغن خریداری شده در مورخه ۲۱/۸ به مبلغ ۷،۶۰۰،۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

 

 

۲۶/۸ ـ فروش ۱۰۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۶۷۰ ریال به مبلغ ۵،۶۷۰،۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

۲۷/۸ ـ فروش ۳۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۷۰۰ ریال به مبلغ ۱،

دریافت گردید.

۲۹/۸ ـ پرداخت بقیه وجه کاکائو خریداری شده در مورخه

،۰۰۰ ریال.

۳۰/۸ ـ فروش ۱۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۸۰۰ ریال به مبلغ ۵۸۰،۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

دفتر روزنامه                                  صفحه ۱

 

 

 

 

دفتر روزنامه                                  صفحه ۲

 

ردیفتاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
روزماهریالریال
 

۵۳

 

۵

 

۸

منقول از صفحه:  ۱

حسابهای دریافتنی

فروش

فروش نسیه با شرط ن/۳۰ ـ ۲/۱۰

 

۶،۲۱۵،۰۰۰

 

 

۶،۲۱۵،۰۰۰

۵۴۵۸ملزومات

بانک

خرید مقداری ملزومات کارگاهی

۸۰۰،۰۰۰ 

۸۰۰،۰۰۰

۵۵۶۸بانک

فروش

فروش نقدی طی چک ش ـــــــــــ

۵،۶۷۰،۰۰۰ 

۵،۶۷۰،۰۰۰

۵۶۷۸خرید

حسابهای پرداختنی

خرید نسیه با شرط ن/۳۰ ـ ۲/۱۰

۱۰،۹۵۰،۰۰۰ 

۱۰،۹۵۰،۰۰۰

۵۷۷۸بانک

حسابهای دریافتنی

دریافت وجه فروش مورخه ۲/۸

۶،۲۷۰،۰۰۰ 

۶،۲۷۰،۰۰۰

۵۸۸۸بانک

فروش

فروش نقدی طی چک ش ــــــــــــــ

۱۷،۱۰۰،۰۰۰ 

۱۷،۱۰۰،۰۰۰

۵۹۹۸اسناد دریافتنی

فروش

فروش شکلات و دریافت سفته ۱۰ روزه

۵،۱۷۵،۰۰۰ 

۵،۱۷۵،۰۰۰

 

 

 

دفتر روزنامه                                  صفحه ۳

 

ردیفتاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
روزماهریالریال
 

۶۰

 

۹

 

۸

 

 

 

۱،۳۰۰،۰۰۰

 

 

۱،۳۰۰،۰۰۰

۶۱۱۰۸برداشت

بانک

برداشت جهت مصارف شخصی

۴،۰۰۰،۰۰۰ 

۴،۰۰۰،۰۰۰

۶۲۱۰۸بانک

حسابهای دریافتنی

دریافت وجه فروش در مورخه ۳۰/۷

۱۷،۵۱۵،۰۰۰ 

۱۷،۵۱۵،۰۰۰

۶۳۱۱۸بانک

فروش

فروش نقدی طی چک ش ــــــــــــــ

۴،۶۰۰،۰۰۰ 

۴،۶۰۰،۰۰۰

 

دفتر روزنامه                                  صفحه ۴

 

ردیفتاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
روزماهریالریال
 

۶۷

 

۱۴

 

۸

منقول از صفحه:  ۳

بانک

تخفیفات نقدی فروش

حسابهای دریافتنی

دریافت وجه شکلات در مورخه ۵/۸

 

۶،۰۹۰،۷۰۰

۱۲۴،۳۰۰

 

 

 

۶،۲۱۵،۰۰۰

۶۸۱۴۸بانک

فروش

فروش نقدی طی چک ش ــــــــــــــ

۲،۳۰۰،۰۰۰ 

۲،۳۰۰،۰۰۰

۶۹۱۵۸حسابهای پرداختنی

تخفیفات نقدی خرید

بانک

پرداخت وجه شکر در مورخه ۷/۸

۱۰،۹۵۰،۰۰۰ 

۲۱۹،۰۰۰

۱۰،۷۳۱،۰۰۰

۷۰۱۵۸ 

 

۹،۳۷۵،۰۰۰ 

۹،۳۷۵،۰۰۰

۷۱۱۶۸بانک

اسناد دریافتنی

وصول وجه سفته در مورخه ۶/۷

۵،۶۵۰،۰۰۰ 

۵،۶۵۰،۰۰۰

۷۲۱۷۸بانک

فروش

فروش نقدی طی چک ش ــــــــــــــ

۲،۸۷۷،۵۰۰ 

۲،۸۷۷،۵۰۰

 

 

 

 

دفتر روزنامه                                  صفحه ۵

 

ردیفتاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
روزماهریالریال
 

۷۳

 

۱۸

 

۸

 

 

 

۵،۱۳۰،۰۰۰

 

 

۵،۱۳۰،۰۰۰

۷۴۱۹۸بانک

فروش

فروش نقدی طی چک ش ــــــــــــــ

۳،۳۹۰،۰۰۰ 

۳،۳۹۰،۰۰۰

۷۵۱۹۸بانک

اسناد دریافتنی

وصول وجه سفته صادره در مورخه ۹/۸

۵،۱۷۵،۰۰۰ 

۵،۱۷۵،۰۰۰

۷۶۲۰۸ملزومات

بانک

خرید مقداری ملزومات کارگاهی

۸۰۰،۰۰۰ 

۸۰۰،۰۰۰

۷۷۲۱۸خرید

حسابهای پرداختنی

خرید شکر به طور نسیه

۷،۶۰۰،۰۰۰ 

۷،۶۰۰،۰۰۰

۷۸۲۲۸اسناد دریافتنی

فروش

فروش شکلات و دریافت سفته ۴۰ روزه

۵،۴۱۵،۰۰۰ 

۵،۴۱۵،۰۰۰

۷۹۲۳۸بانک

فروش

فروش نقدی طی چک ش ــــــــــــــ

۴،۳۱۲،۵۰۰ 

۴،۳۱۲،۵۰۰

 

 

دفتر روزنامه                                  صفحه ۶

 

ردیفتاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
روزماهریالریال
 

۸۰

 

۲۳

 

۸

منقول از صفحه:  ۵

بانک

فروش

فروش نقدی طی چک ش ــــــــــــــ

 

۱،۱۶۰،۰۰۰

 

 

۱،۱۶۰،۰۰۰

۸۱۲۴۸بانک

سرمایه

واریز‌نقدی جهت افزایش موجودی بانک

۴،۰۰۰،۰۰۰ 

۴،۰۰۰،۰۰۰

۸۲۲۴۸خرید

حسابهای پرداختنی

بانک

خرید کاکائو به طور نقد و نسیه

۱۱،۲۵۰،۰۰۰ 

۵،۶۲۵،۰۰۰

۵،۶۲۵،۰۰۰

۸۳۲۵۸حسابهای پرداختنی

بانک

پرداخت وجه وانیل در مورخه ۵/۸

۹،۳۷۵،۰۰۰ 

۹،۳۷۵،۰۰۰

۸۴۲۶۸حسابهای پرداختنی

بانک

پرداخت وجه روغن در مورخه ۲۱/۸

۷،۶۰۰،۰۰۰ 

۷،۶۰۰،۰۰۰

۸۵۲۷۸بانک

فروش

فروش نقدی طی چک ش ــــــــــــــ

۵،۶۷۰،۰۰۰ 

۵،۶۷۰،۰۰۰

 

 

 

 

 

دفتر روزنامه                                  صفحه ۷

 

ردیفتاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
روزماهریالریال
 

۸۶

 

۲۷

 

۸

 

 

 

۱،۷۱۰،۰۰۰

 

 

۱،۷۱۰،۰۰۰

۸۷۲۸۸اسناد دریافتنی

فروش

فروش شکلات و دریافت سفته ۲۰ روزه

۸،۶۲۵،۰۰۰ 

۸،۶۲۵،۰۰۰

۸۸۲۹۸حسابهای پرداختنی

بانک

پرداخت نیمه وجه کاکائو در مورخه ۲۴/۸

۵،۶۲۵،۰۰۰ 

۵،۶۲۵،۰۰۰

۸۹۲۹۸اسناد پرداختنی

بانک

پرداخت وجه سفته صادره مورخه ۲۹/۷

۱۴،۸۰۰،۰۰۰ 

۱۴،۸۰۰،۰۰۰

۹۰۳۰۸بانک

فروش

فروش نقدی طی چک ش ــــــــــــــ

۵۸۰،۰۰۰ 

۵۸۰،۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« دفاتر کل در پایان آبان ماه »

                       فروش                                                   بانک

۱۱۹،۷۸۰،۰۰۰ ماندهمانده  ۱۱۳،۱۸۵،۰۰۰۲۱،۸۳۰،۰۰۰
۳،۳۹۰،۰۰۰۳،۳۹۰،۰۰۰۱،۰۸۰،۰۰۰
۶،۲۷۰،۰۰۰۲،۳۰۰،۰۰۰۸۰۰،۰۰۰
۲،۳۰۰،۰۰۰۵،۰۴۰،۰۰۰۱،۳۰۰،۰۰۰
۵،۰۴۰،۰۰۰۵،۶۷۰،۰۰۰۴،۰۰۰،۰۰۰
 

 

۶،۲۷۰،۰۰۰۱۲،۰۰۰،۰۰۰
۵،۶۷۰،۰۰۰۱۷،۱۰۰،۰۰۰۱۰،۷۳۱،۰۰۰
۱۷،۱۰۰،۰۰۰۱۷،۵۱۵،۰۰۰۸۰۰،۰۰۰
۵،۱۷۵،۰۰۰۴،۶۰۰،۰۰۰۵،۶۲۵،۰۰۰
۴،۶۰۰،۰۰۰۱۱،۳۰۰،۰۰۰۹،۳۷۵،۰۰۰
۱،۱۵۶،۰۰۰۱۱۵۶،۰۰۰۷،۶۰۰،۰۰۰
۲،۳۰۰،۰۰۰ 

 

۵،۶۵۰۰۰۰
۲،۸۷۷،۵۰۰۲۳۰۰،۰۰۰۱۴،۸۰۰،۰۰۰
۵،۱۳۰،۰۰۰۵،۶۵۰،۰۰۰
۳،۳۹۰،۰۰۰۲،۸۷۷،۵۰۰
۵،۴۱۵،۰۰۰۳،۳۹۰،۰۰۰
۴،۳۱۲،۵۰۰ 

 

۱،۱۶۰،۰۰۰۴،۳۱۲،۵۰۰
۵،۶۷۰،۰۰۰۱،۱۶۰،۰۰۰
۱،۷۱۰،۰۰۰۴،۰۰۰،۰۰۰
۸،۶۲۵،۰۰۰۵،۶۷۰،۰۰۰
۵۸۰،۰۰۰۱،۷۱۰،۰۰۰
۵۸۰،۰۰۰
۲۱۷،۸۶۶،۰۰۰۲۳۰،۴۴۱،۷۰۰۹۵،۵۶۶،۰۰۰
۱۳۴،۸۷۵،۷۰۰

 

 

 

              حسابهای دریافتنی                                        خریــد

مانده ۸۵،۲۰۲،۵۰۰۶،۲۷۰،۰۰۰ مانده ۶۶،۲۳۰،۰۰۰
۶،۲۷۰،۰۰۰۱۷،۵۱۵،۰۰۰۲۱،۸۳۰،۰۰۰
۶،۲۱۵،۰۰۰۶،۲۱۵،۰۰۰۱۲،۰۰۰،۰۰۰
۱۰،۹۵۰،۰۰۰
۹،۳۷۵،۰۰۰
۷،۶۰۰،۰۰۰
۱۱،۲۵۰،۰۰۰
۹۷،۶۸۷،۵۰۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰۱۳۹،۲۳۵،۰۰۰
۶۷،۶۸۷،۵۰۰

 

 

               حسابهای پرداختنی                                    اسناد دریافتنی

۱۰،۹۵۰،۰۰۰۱۷،۹۷۶،۹۰۰ ماندهمانده ۲۴،۷۶۲،۵۰۰
 

 

۱۰،۹۵۰،۰۰۰۵،۱۷۵،۰۰۰
۷،۶۰۰،۰۰۰۹،۳۷۵،۰۰۰۵،۱۳۰،۰۰۰
۵،۶۲۵،۰۰۰۷،۶۰۰،۰۰۰۵،۴۱۵،۰۰۰
۵،۶۲۵،۰۰۰۸،۶۲۵،۰۰۰
۳۳،۵۵۰،۰۰۰۵۱،۵۲۶،۹۰۰۴۹،۱۰۷،۵۰۰۲۲،۱۲۵،۰۰۰
۱۷،۹۷۶،۹۰۰۲۶،۹۸۲،۵۰۰

 

                        سرمایه                                             هزینه آگهی

۷۱۰٫۲۴۶٫۴۰۰مانده ۱،۰۰۰،۰۰۰
۴،۰۰۰،۰۰۰
۷۱۴،۲۴۶،۴۰۰۱،۰۰۰،۰۰۰

 

 


        برگشت از فروش و تخفیفات                              وسایط شکلات یه

 مانده ۱،۶۹۵،۰۰۰مانده ۷۰،۰۰۰،۰۰۰
۱،۶۹۵،۰۰۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰

 

                      ساختمان                                               ملزومات

مانده ۴۰۳،۰۰۰،۰۰۰مانده ۶،۳۵۰،۰۰۰
۸۰۰،۰۰۰
۸۰۰،۰۰۰
۴۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰۷،۹۵۰،۰۰۰

 

                موجودی کالا                                           اسناد پرداختنی

مانده ۱۶،۶۵۰،۰۰۰۱۲،۰۰۰،۰۰۰۳۴،۶۹۹،۹۰۰ مانده
۱۴،۸۰۰،۰۰۰۱۲،۰۰۰،۰۰۰
۱۶،۶۵۰،۰۰۰۲۶،۸۰۰،۰۰۰۴۶،۶۹۹،۹۰۰
۱۹،۸۹۹،۹۰۰

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

                               اثاثه                                                استهلاک

                         ماشین آلات                                          استهلاک انباشته وسایط شکلات یه

مانده ۸۰،۰۰۰،۰۰۰۳،۵۰۰،۰۰۰  مانده
۸۰،۰۰۰،۰۰۰۳،۵۰۰،۰۰۰

 

                  هزینه حمل کالا                                                      هزینه تعمیر

مانده ۵۰۰،۰۰۰مانده ۵۰۰،۰۰۰
۵۰۰،۰۰۰۵۰۰،۰۰۰

 

 

 

             تخفیفات نقدی فروش                                                    هزینه سوخت

مانده ۱۵۸،۲۰۰مانده ۱،۲۰۰،۰۰۰
۱۲۴،۳۰۰۱،۳۰۰،۰۰۰
۲۸۲،۵۰۰۲،۵۰۰،۰۰۰

 

                             صندوق                                                              برداشت

مانده ۷۰۰،۰۰۰مانده ۳،۰۰۰،۰۰۰
۴،۰۰۰،۰۰۰
۷۰۰،۰۰۰۷،۰۰۰،۰۰۰

                پیش پرداخت بیمه                             تخفیفات نقدی خرید

۲،۹۹۰،۰۰۰۲۱۹،۰۰۰
۲،۹۹۰،۰۰۰۲۱۹،۰۰۰

 

 

« صورت مغایرت بانکی در پایان آبان ماه »

 

۱ـ مبلغ ۲،۲۰۰،۰۰۰ ریال توسط یکی از مشتریان از بابت طلب کارخانه به حساب جاری واریز شده است که اعلامیه مربوطه به کارخانه نرسیده و در دفاتر ثبت نشده است.

۲ـ چک صادره در

نیافته است.

۴ـ بانک مبالغ واریزی کارخانه به مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال جهت افزایش موجودی را اشتباهاً ۴۰۰،۰۰۰ ریال به ثبت رسانده است.

 

صورت مغایرت بانکی

کارخانه تولیدی شکلات فرمند

مورخه ۳۰/۸/۸۳

مانده دفتر ۱۳۴٫۸۷۵٫۷۰۰مانده صورتحساب ۱۳۸٫۵۶۵٫۷۰۰
      
اضافه شود:  اضافه شود:  
۱ـ واریز مشتریان ۲٫۲۰۰٫۰۰۰۳ـ واریز پایان وقت۵۸۰٫۰۰۰
 ۴ـ کسر محسوبی واریزی۳٫۶۰۰٫۰۰۰
 ۱۳۷٫۰۷۵٫۷۰۰۴٫۱۸۰٫۰۰۰
کسر شود: ۱۴۲٫۷۴۵٫۷۰۰
 کسر شود:
 ۲ـ چکهای معوق (بین راهی)۵٫۶۷۰٫۰۰۰
   
مانده واقعی ۱۳۷٫۰۷۵٫۷۰۰مانده واقعی ۱۳۷٫۰۷۵٫۷۰۰

 

 

« ثبت عملیات اصلاحی »

 

۱ـ بانک                                                    ۲٫۲۰۰٫۰۰۰

حسابهای دریافتنی                                    ۲٫۲۰۰٫۰۰۰

 

 

             حسابهای دریافتنی                                             بانک

۶۷٫۶۸۷٫۵۰۰۲٫۲۰۰٫۰۰۰ اصلاحیمانده ۱۳۴٫۸۷۵٫۷۰۰
اصلاحی۲٫۲۰۰٫۰۰۰
۶۵٫۴۸۷٫۵۰۰۱۳۷٫۰۷۵٫۷۰۰

 

مانده پس از اصلاحات

 

 

 

از آزمایشی چهار ستونی

کارخانه تولیدی شکلات

منتهی به ۳۰/۷/۸۳

عنوانشرح عملیاتمانده
بدهکاربستانکاربدهکاربستانکار
بانک۲۳۲٫۶۴۱٫۷۰۰۹۵٫۵۶۶٫۰۰۰۱۳۷٫۰۷۵٫۷۰۰
صندوق۷۰۰٫۰۰۰۷۰۰٫۰۰۰
ح ـ دریافتنی۹۷٫۶۸۷٫۵۰۰۳۲٫۲۰۰٫۰۰۰۶۵٫۴۸۷٫۵۰۰
اسناد دریافتنی۴۹٫۱۰۷٫۵۰۰۲۲٫۱۲۵٫۰۰۰۲۶٫۹۸۲٫۵۰۰
پیش پرداخت بیمه۲٫۹۹۰٫۰۰۰۲٫۹۹۰٫۰۰۰
ساختمان۴۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰۴۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰
وسایط شکلات یه۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
موجودی کالا۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰
ماشین آلات۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
اثاثه۹٫۸۰۰٫۰۰۰۹٫۸۰۰٫۰۰۰
ملزومات۷٫۹۵۰٫۰۰۰۷٫۹۵۰٫۰۰۰
حسابهای پرداختنی۳۳٫۵۵۰٫۰۰۰۵۱٫۵۲۶٫۹۰۰۱۷٫۹۷۶٫۹۰۰
اسناد پرداختنی۲۶٫۸۰۰٫۰۰۰۴۶٫۶۹۹٫۹۰۰۱۹٫۸۹۹٫۹۰۰
 

 

۴٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰
استهلاک انباشته وسایط شکلات یه۳٫۵۰۰٫۰۰۰۳٫۵۰۰٫۰۰۰
سرمایه۷۱۴٫۲۴۶٫۴۰۰۷۱۴٫۲۴۶٫۴۰۰
فروش۲۱۷٫۸۶۶٫۰۰۰۲۱۷٫۸۶۶٫۰۰۰
تخفیفات نقدی خرید۲۱۹٫۰۰۰۲۱۹٫۰۰۰
خرید۱۳۹٫۲۳۵٫۰۰۰۱۳۹٫۲۳۵٫۰۰۰
برداشت۷٫۰۰۰٫۰۰۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰
برگشت از فروش و تخفیفات۱٫۶۹۵٫۰۰۰۱٫۶۹۵٫۰۰۰
تخفیفات نقدی فروش۲۸۲٫۵۰۰۲۸۲٫۵۰۰
هزینه آگهی 

 

۱٫۰۰۰٫۰۰۰
هزینه حقوق۲٫۱۶۰٫۰۰۰۲٫۱۶۰٫۰۰۰
هزینه آب و برق۲٫۲۰۰٫۰۰۰۲٫۲۰۰٫۰۰۰
هزینه تعمیر۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰
هزینه حمل کالا۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰
هزینه سوخت۲٫۵۰۰٫۰۰۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰
جمع حسابها۱٫۱۸۷٫۹۴۹٫۲۰۰۱٫۱۸۷٫۹۴۹٫۲۰۰۹۷۷٫۷۰۸٫۲۰۰۹۷۷٫۷۰۸٫۲۰۰

 

 

« ارزیابی موجودی پایان آبان ماه »

 

۵٫۵۵۰٫۰۰۰ = ۳۷۰۰ *۱۵۰۰               موجودی اول دوره در ابتدای آبان ماه

 

« روش Fifo   »

تاریخمقدارنرخمبلغ
۱/۸موجودی اول دوره

۱۵۰۰

۳۷۰۰۵٫۵۵۰٫۰۰۰
مقدار خرید
۱/۸

۳/۸

۷/۸

۱۵/۸

۲۱/۸

۲۴/۸

۵۹۰۰

۳۲۰۰

۳۰۰۰

۲۵۰۰

۲۰۰۰

۳۰۰۰

۳۷۰۰

۳۷۵۰

۳۶۵۰

۳۷۵۰

۳۸۰۰

۳۷۵۰

۲۱٫۸۳۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰

۹٫۳۷۵٫۰۰۰

۷٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰

۱۹٫۶۰۰

تعداد خرید طی دوره

 

۵۰۰+۴۰۰ + ۲۰۰ + ۸۰۰ + ۹۰۰ + ۳۰۰۰ + ۱۰۰۰ + ۱۱۰۰ + ۹۰۰ +۴۰۰ + ۱۱۰۰ + ۶۰۰ )

۱۷٫۲۰۰ = (۱۰۰+ ۱۵۰۰+۳۰۰+۱۰۰۰+ ۲۰۰ + ۷۵۰ + ۹۵۰ + ۶۰۰ + ۹۰۰ +

 

مقدار موجودی پایان

دوره

تعداد موجودی پایان دوره   ۳۹۰۰ =  ۱۷۲۰۰  –  ۱۹۶۰۰ + ۱۵۰۰

چون موجودی مواد پایان دوره در روش Fifo به نرخ آخرین

۲۴/۸              ۳٫۴۲۰٫۰۰۰ = ۳۸۰۰ *۹۰۰                               ۳۹۰۰
موجودی پایان دوره              ۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰ = ۳۷۵۰ * ۳۰۰۰

« کارت حساب مواد»

 

تاریخشرحواردهصادرهموجودی
تعدادنرخمبلغتعدادمبلغتعدادنرخمبلغ
کلجزءنرخجزءکل
۱/۸موجودی اول دوره۱۵۰۰۳۷۰۰۵٫۵۵۰٫۰۰۰
۱/۸وارده۵۹۰۰۳۷۰۰۲۱٫۸۳۰٫۰۰۰۱۵۰۰

۵۹۰۰

۳۷۰۰

۳۷۰۰

۵٫۵۵۰٫۰۰۰

۲۱٫۸۳۰٫۰۰۰

۱/۸صادره۶۰۰۶۰۰۳۷۰۰۲٫۲۲۰٫۰۰۰۲٫۲۲۰٫۰۰۰۹۰۰

۵۹۰۰

۳۷۰۰

۳۷۰۰

۳٫۳۳۰٫۰۰۰

۲۱٫۸۳۰٫۰۰۰

۲/۸صادره۱۱۰۰۱۱۰۰۳۷۰۰۴٫۰۷۰٫۰۰۰۴٫۰۷۰٫۰۰۰۵۷۰۰۳۷۰۰۲۱٫۰۹۰٫۰۰۰
۳/۸صادره۴۰۰۴۰۰۳۷۰۰۱٫۴۸۰٫۰۰۰۱٫۴۸۰٫۰۰۰۵۳۰۰۳۷۰۰۱۹٫۶۱۰٫۰۰۰
۳/۸وارده۳۲۰۰۳۷۵۰۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰۵۳۰۰

۳۲۰۰

۳۷۰۰

۳۷۵۰

۱۹٫۶۱۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۴/۸صادره۹۰۰۹۰۰۳۷۰۰۳٫۳۳۰٫۰۰۰۳٫۳۳۰٫۰۰۰۴۴۰۰

۳۲۰۰

۳۷۰۰

۳۷۵۰

۱۶٫۲۸۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۵/۸صادره۱۱۰۰۱۱۰۰۳۷۰۰۴٫۰۷۰٫۰۰۰۴٫۰۷۰٫۰۰۰۳۳۰۰

۳۲۰۰

۳۷۰۰

۳۷۵۰

۱۲٫۲۱۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۶/۸صادره۱۰۰۰۱۰۰۰۳۷۰۰۳٫۷۰۰٫۰۰۰۳٫۷۰۰٫۰۰۰۲۳۰۰

۳۲۰۰

۳۷۰۰

۳۷۵۰

۸٫۵۱۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۷/۸وارده۳۰۰۰۳۶۵۰۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰۲۳۰۰۳۲۰۰

۳۰۰۰

 

 

۸٫۵۱۰٫۰۰۰

۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰

۸/۸صادره۳۰۰۰۲۳۰۰

۷۰۰

۳۷۰۰

۳۷۵۰

۸٫۵۱۰٫۰۰۰

۲٫۶۲۵٫۰۰۰

۱۱٫۱۳۵٫۰۰۰۲۵۰۰

۳۰۰۰

۳۷۵۰

۳۶۵۰

۹٫۳۷۵٫۰۰۰

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰

۹/۸صادره۹۰۰۹۰۰۳۷۵۰۳٫۳۷۵٫۰۰۰۳٫۳۷۵٫۰۰۰۱۶۰۰

۳۰۰۰

۳۷۵۰

۳۶۵۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰

۱۱/۸صادره 

 

۸۰۰۸۰۰۳۷۵۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰۸۰۰

۳۰۰۰

۳۷۵۰

۳۶۵۰

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰

۱۳/۸صادره۲۰۰۲۰۰۳۷۵۰۷۵۰٫۰۰۰۷۵۰٫۰۰۰۶۰۰

۳۰۰۰

۳۷۵۰

۳۶۵۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰

۱۴/۸صادره۴۰۰۴۰۰۳۷۵۰۱٫۵۰۰٫۰۰۰۱٫۵۰۰٫۰۰۰۲۰۰

۳۰۰۰

۳۷۵۰

۳۶۵۰

۷۵۰٫۰۰۰

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰

۱۵/۸وارده۲۵۰۰۳۷۵۰۹٫۳۷۵٫۰۰۰۲۰۰

۳۰۰۰

۲۵۰۰

۳۷۵۰

۳۶۵۰

۳۷۵۰

۷۵۰٫۰۰۰

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰

۹٫۳۷۵٫۰۰۰

۱۷/۸صادره۵۰۰۲۰۰

۳۰۰

۳۷۵۰

۳۶۵۰

۷۵۰٫۰۰۰

۱٫۰۹۵٫۰۰۰

۱٫۸۴۵٫۰۰۰۲۷۰۰

۲۵۰۰

۳۶۵۰

۳۷۵۰

۹٫۸۵۵٫۰۰۰

۹٫۳۷۵٫۰۰۰

 

 

 

 

۹ ـ فروش ۳۱۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۷۵۹ ریال به مبلغ ۱۷٫۸۵۲٫۹۰۰ ریال که نصف آن به صورت نقد و نصف دیگر آن قرار شد در ۱۰ روز آینده دریافت گردد.

۸/۹ ـ

مقداری ملزومات کارگاهی به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

 

۱۰/۹ ـ پرداخت هزینه سوخت وسایط شکلات یه به مبلغ ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

۱۱/۹ ـ خرید ۲۵۰۰ کیلو کاکائو از قرار هر کیلو ۳۶۶۰ ریال به مبلغ ۹٫۱۵۰٫۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

۱۱/۹ ـ فروش ۱۲۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۷۵۹ ریال به مبلغ ۶٫۹۱۰٫۸۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

۱۲/۹ ـ مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جهت نقاشی کردن دفتر فروش طی چک شماره ــــــــــ  پرداخت گردید.

۱۳/۹ ـ فروش ۱۳۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۷۵۹ ریال به مبلغ ۷٫۴۸۶٫۷۰۰ ریال که در قبال وجه مذکور سفته ۱۰ روزه دریافت گردید.

۱۳/۹ ـ خرید ۳۰۰۰ کیلو شیر از قرار هر کیلو ۳۶۶۰ ریال به مبلغ ۱۰٫۹۸۰٫۰۰۰ ریال که قرار شد وجه آن طی مدت ۵ روزه پرداخت گردد.

۱۴/۹ ـ فروش ۸۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۷۵۹ ریال به مبلغ ۴٫۶۰۷٫۲۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

۱۵/۹ ـ پرداخت وجه سفته صادره در مورخه ۵/۹ به مبلغ ۱۲٫۸۰۳٫۰۰۰ ریال.

چک شماره ــــــــــ .

۱۶/۹ ـ فروش ۱۹۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۷۶۰ ریال به مبلغ ۱۰٫۹۴۴٫۰۰۰ ریال به طور نسیه ن/۳۰ ـ ۲/۱۰ .

۱۷/۹ ـ دریافت بقیه وجه شکلات فروخته شده در مورخه ۷/

۰ ریال.

۱۸/۹ ـ پرداخت وجه شیر خریداری شده در مورخه ۱۳/۹ به مبلغ ۱۰٫۹۸۰٫۰۰۰ ریال.

 

۲۰/۹ ـ فروش ۹۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۷۶۰ ریال به مبلغ ۵٫۱۸۴٫۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

۲۱/۹ ـ فروش ۸۵۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۷۶۰ ریال به مبلغ ۴٫۸۹۶٫۰۰۰ ریال که قرار شد وجه آن در مورخه ۲۶/۹ دریافت گردد.

۲۲/۹ ـ دریافت از بدهکاران به مبلغ ۱۱٫۴۰۰،۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

۲۳/۹ ـ دریافت وجه سفته دریافتی در مورخه ۱۳/۹ به مبلغ ۷٫۴۸۶٫۷۰۰ ریال

 

از قرار هر کیلو ۵۷۶۰ ریال به مبلغ ۶٫۹۱۲٫۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

۲۶/۹ ـ دریافت وجه سفته دریافتی در مورخه ۶/۹ به مبلغ ۴٫۶۰۶٫۴۰۰ ریال.

۲۷/۹ ـ دریافت وجه شکلات فروخته شده در مورخه ۲۱/۹ به مبلغ ۴٫۸۹۶٫۰۰۰ ریال.

۲۷/۹ ـ فروش ۴۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۷۶۵ ریال به مبلغ ۲٫۳۰۶٫۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

۲۸/۹ ـ فروش ۸۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۵۷۶۵ ریال به مبلغ ۴٫۶۱۲٫۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

۲۹/۹ ـ فروش ۶۰۰ کیلو شکلات از قرار هر کیلو ۳٫۴۵۹٫۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ .

۳۰/۹ ـ پرداخت مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جهت هزینه اجاره چهار ماهه دفتر فروش طی چک شماره ــــــــــ .

ریال بابت پیش پرداخت خرید به آقای سعیدی طی چک شماره ــــــــــ .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

دفتر روزنامه                                  صفحه ۱

 

ردیفتاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
روزماهریالریال
 

۹۱

 

۱

 

۹

منقول از صفحه:

حسابهای پرداختنی

بانک

پرداخت به بستانکاران طی چک ش ــــــــــ

 

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۲۲۹خرید

بانک

خرید شکر طی چک ش ـــــــــــــ .

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰ 

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰

۹۳۳۹بانک

فروش

فروش شکلات طی چک ش ــــــــــــــ .

۵٫۷۵۰٫۰۰۰ 

۵٫۷۵۰٫۰۰۰

 

 

دفتر روزنامه                                  صفحه ۲

 

ردیفتاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
روزماهریالریال
 

۹۸

 

۶

 

۹

منقول از صفحه:  ۱

خرید

بانک

خرید وانیل طی چک ش ـــــــــــــ

 

۳٫۶۵۹٫۰۰۰

 

 

۳٫۶۵۹٫۰۰۰

۹۹۶۹اسناد دریافتنی

فروش

فروش شکلات و دریافت سفته ۲۰ روزه

۴٫۶۰۶٫۴۰۰ 

۴٫۶۰۶٫۴۰۰

۱۰۰۷۹بانک

حسابهای دریافتنی

فروش

فروش شکلات به طور نقد و نسیه

۸٫۹۲۶٫۴۵۰

۸٫۹۲۶٫۴۵۰

 

 

۱۷٫۸۵۲٫۹۰۰

۱۰۱۸۹بانک

حسابهای دریافتنی

دریافت وجه شکلات  در مورخه ۴/۹

۸٫۶۳۵٫۵۰۰ 

۸٫۶۳۵٫۵۰۰

۱۰۲۹۹هزینه آب و برق

بانک

پرداخت وجه آب و برق و گاز

۲٫۴۰۰٫۰۰۰ 

۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۰۳۹۹ملزومات

بانک

خرید مقداری ملزومات کارگاهی

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ 

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰۴۱۰۹هزینه سوخت

بانک

پرداخت هزینه سوخت وسایط شکلات یه

۱٫۳۵۰٫۰۰۰ 

۱٫۳۵۰٫۰۰۰

 

 

 

دفتر روزنامه                                  صفحه ۳

 

ردیفتاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
روزماهریالریال
 

۱۰۵

 

۱۱

 

۹

منقول از صفحه:  ۲

خرید

بانک

خرید کاکائو طی چک ش ـــــــــــــ

 

۹٫۱۵۰٫۰۰۰

 

 

۹٫۱۵۰٫۰۰۰

۱۰۶۱۱۹بانک

فروش

فروش شکلات طی چک ش ــــــــــــــ

۶٫۹۱۰٫۸۰۰ 

۶٫۹۱۰٫۸۰۰

۱۰۷۱۲۹هزینه نقاشی

بانک

پرداخت هزینه نقاشی دفتر فروش

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ 

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

۱۳۹اسناد دریافتنی

فروش

فروش شکلات و دریافت سفته ۱۰ روزه

۷٫۴۸۶٫۷۰۰ 

۷٫۴۸۶٫۷۰۰

 

۱۰۹۱۳۹خرید

حسابهای پرداختنی

خرید نسیه شیر و پرداخت ۵ روز آتی

۱۰٫۹۸۰٫۰۰۰ 

۱۰٫۹۸۰٫۰۰۰

۱۱۰۱۴۹بانک

فروش

فروش شکلات طی چک ش ــــــــــــ

۴٫۶۰۷٫۲۰۰ 

۴٫۶۰۷٫۲۰۰

۱۱۱۱۵۹اسناد پرداختنی

بانک

پرداخت وجه سفته صادره مورخه ۵/۹

۱۲٫۸۰۳٫۰۰۰ 

۱۲٫۸۰۳٫۰۰۰

 

 

دفتر روزنامه                                  صفحه ۴

 

ردیفتاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
روزماهریالریال
 

۱۱۲

 

۱۵

 

۹

منقول از صفحه:  ۳

بانک

فروش

فروش شکلات طی چک ش ــــــــــــــ

 

۱٫۱۵۱٫۸۰۰

 

 

۱٫۱۵۱٫۸۰۰

۱۱۳۱۶۹ 

 

۱۰٫۹۴۴٫۰۰۰ 

۱۰٫۹۴۴٫۰۰۰

۱۱۴۱۷۹بانک

حسابهای دریافتنی

دریافت وجه شکلات  در مورخه ۷۴/۹

۸٫۹۲۶٫۴۵۰ 

۸٫۹۲۶٫۴۵۰

۱۱۵۱۷۹خرید

بانک

خرید گلوگز طی چک ش ـــــــــــــ

۷٫۴۰۰٫۰۰۰ 

۷٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۱۶۱۸۹اسناد پرداختنی

بانک

پرداخت وجه سفته صادره مورخه ۱۸/۸

۵٫۱۳۰٫۰۰۰ 

۵٫۱۳۰٫۰۰۰

۱۱۷۱۸۹حسابهای پرداختنی

بانک

پرداخت وجه شیر در مورخه ۱۳/۹

۱۰٫۹۸۰٫۰۰۰ 

۱۰٫۹۸۰٫۰۰۰

۱۱۸۲۰۹بانک

فروش

فروش شکلات طی چک ش ــــــــــــ

۵٫۱۸۴٫۰۰۰ 

۵٫۱۸۴٫۰۰۰

 

 

 

دفتر روزنامه                                  صفحه ۵

 

ردیفتاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
روزماهریالریال
 

۱۱۹

 

۲۱

 

۹

منقول از صفحه:  ۴

حسابهای دریافتنی

فروش

فروش شکلات به طور نسیه

 

۴٫۸۹۶٫۰۰۰

 

 

۴٫۸۹۶٫۰۰۰

۱۲۰۲۲۹بانک

حسابهای دریافتنی

دریافت از بدهکاران

۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ 

۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۲۱۲۳۹بانک

اسناد دریافتنی

دریافت وجه سفته در مورخه ۱۳/۹

۷٫۴۸۶٫۷۰۰ 

۷٫۴۸۶٫۷۰۰

۱۲۲۲۴۹بانک

تخفیفات نقدی فروش

حسابهای دریافتنی

دریافت وجه شکلات در مورخه ۱۶/۹

۱۰٫۷۲۵٫۱۲۰

۲۱۸٫۸۸۰

 

 

۱۰٫۹۴۴٫۰۰۰

۱۲۳۲۴۹خرید

حسابهای پرداختنی

خرید شکر به طور نسیه

۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ 

۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۲۴۲۵۹بانک

فروش

فروش شکلات طی چک ش ــــــــــــ

۶٫۹۱۲٫۰۰۰ 

۶٫۹۱۲٫۰۰۰

۱۲۵۲۶۹بانک

اسناد دریافتنی

دریافت وجه سفته در مورخه ۱۳

۴٫۶۰۶٫۴۰۰ 

۴٫۶۰۶٫۴۰۰

 

 

 

دفتر روزنامه                                  صفحه ۶

 

ردیفتاریخشرحعطفبدهکاربستانکار
روزماهریالریال
 

۱۲۶

 

۲۷

 

۹

منقول از صفحه:  ۵

بانک

حسابهای دریافتنی

دریافت وجه شکلات در مورخه ۲۱/۹

 

۴٫۸۹۶٫۰۰۰

 

 

۴٫۸۹۶٫۰۰۰

۱۲۷۲۷۹بانک

فروش

فروش شکلات طی چک ش ــــــــــــــ

۲٫۳۰۶٫۰۰۰ 

۲٫۳۰۶٫۰۰۰

۱۲۸۲۸۹بانک

فروش

فروش شکلات طی چک ش ــــــــــــــ

۴٫۶۱۲٫۰۰۰ 

۴٫۶۱۲٫۰۰۰

۱۲۹۲۹۹بانک

فروش

فروش شکلات طی چک ش ــــــــــــــ

۳٫۴۵۹٫۰۰۰ 

۳٫۴۵۹٫۰۰۰

۱۳۰۳۰۹هزینه اجاره

بانک

پرداخت اجاره ۴ ماهه دفتر فروش

۴٫۰۰۰٫۰۰۰ 

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۳۱۳۰۹حسابهای پرداختنی

بانک

پرداخت وجه شکر در مورخه ۲۴/۹

۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ 

۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۳۲۳۰۹پیش پرداخت خرید

بانک

پرداخت جهت خرید در آینده

۳٫۰۰۰٫۰۰۰ 

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

 

 

« دفاتر کل در پایان آبان ماه »

                       فروش                                                   بانک

۲۱۷٫۸۶۶٫۰۰۰ ماندهمانده  ۱۳۷٫۰۷۵٫۷۰۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۵٫۷۵۰٫۰۰۰۵٫۷۵۰٫۰۰۰۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰
۱٫۱۵۰٫۰۰۰۱٫۱۵۰٫۰۰۰۳٫۶۵۹٫۰۰۰
۸٫۶۳۵٫۵۰۰۱٫۷۲۷٫۴۰۰۲٫۴۰۰٫۰۰۰
۱٫۷۲۷٫۴۰۰۸٫۹۲۶٫۴۵۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۴٫۶۰۶٫۴۰۰۸٫۶۳۵٫۵۰۰۱٫۳۵۰٫۰۰۰
۱۷٫۸۵۲٫۹۰۰۶٫۹۱۰٫۸۰۰۱۲٫۸۰۳٫۰۰۰
۶٫۹۱۰٫۸۰۰۴٫۶۰۷٫۲۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

              حسابهای دریافتنی                                        خریــد

مانده  ۶۵٫۴۸۷٫۵۰۰۸٫۶۳۵٫۵۰۰مانده۱۳۹٫۲۳۵٫۰۰۰
۸٫۶۳۵٫۵۰۰۸٫۹۲۶٫۴۵۰۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰
۸٫۹۲۶٫۴۵۰۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰۱۲٫۸۰۳٫۰۰۰
 

 

۱۰٫۹۴۴٫۰۰۰۳٫۶۵۹٫۰۰۰
۴٫۸۹۶٫۰۰۰۴٫۸۹۶٫۰۰۰۹٫۱۵۰٫۰۰۰
۱۰٫۹۸۰٫۰۰۰
۷٫۴۰۰٫۰۰۰
۹۸٫۸۸۹٫۴۵۰۴۴٫۸۰۱٫۹۵۰۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰
۵۴٫۰۸۷٫۵۰۰۲۰۵٫۲۷۷٫۰۰۰

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

               حسابهای پرداختنی                                    اسناد دریافتنی

۳٫۰۰۰٫۰۰۰۱۷٫۹۷۶٫۹۰۰ ماندهمانده ۲۶٫۹۸۲٫۵۰۰۷٫۴۸۶٫۷۰۰
۱۰٫۹۸۰٫۰۰۰۱۰٫۹۸۰٫۰۰۰۴٫۶۰۶٫۴۰۰۴٫۶۰۶٫۴۰۰
۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰۷٫۴۸۶٫۷۰۰
۲۵٫۰۸۰٫۰۰۰۴۰٫۰۵۶٫۹۰۰۳۹٫۰۷۵٫۶۰۰۱۲٫۰۹۳٫۱۰۰
۱۴٫۹۷۶٫۹۰۰۲۶٫۹۸۲٫۵۰۰

 

                        سرمایه                                             هزینه آگهی

۷۱۴٫۲۴۶٫۴۰۰ ماندهمانده ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۷۱۴٫۲۴۶٫۴۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

        برگشت از فروش و تخفیفات                              وسایط شکلات یه

 مانده ۱٫۶۹۵٫۰۰۰مانده ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱٫۶۹۵٫۰۰۰۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

                      ساختمان                                               ملزومات

مانده ۴۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰مانده ۷٫۹۵۰٫۰۰۰۰
۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰۸٫۹۵۰٫۰۰۰

 

                موجودی کالا                                           اسناد پرداختنی

مانده ۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰ 

 

۱۹٫۸۹۹٫۹۰۰ مانده
۵٫۱۳۰٫۰۰۰۱۲٫۸۰۳٫۰۰۰
۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰۱۷٫۹۳۳٫۰۰۰۳۲٫۷۰۲٫۹۰۰
۱۴٫۷۶۹٫۹۰۰

 

                               اثاثه                                                استهلاک انباشته ماشین آلات

مانده ۹٫۸۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مانده
۹٫۸۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 

                         ماشین آلات                                          استهلاک انباشته وسایط شکلات یه

مانده ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰۳٫۵۰۰٫۰۰۰ مانده
۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰۳٫۵۰۰٫۰۰۰

 


                  هزینه حمل کالا                                                      هزینه تعمیر

 

                      هزینه آب و برق                                                  هزینه حقوق

مانده ۲٫۲۰۰٫۰۰۰مانده ۲٫۱۶۰٫۰۰۰
۲٫۴۰۰٫۰۰۰
۴٫۶۰۰٫۰۰۰۲٫۱۶۰٫۰۰۰

 

             تخفیفات نقدی فروش                                                    هزینه سوخت

مانده۲۸۲٫۵۰۰مانده۲٫۵۰۰٫۰۰۰

 

                 صندوق                                                              برداشت

مانده ۷۰۰٫۰۰۰مانده ۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۷۰۰٫۰۰۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰

                   پیش پرداخت بیمه                                          تخفیفات نقدی خرید

۲٫۹۹۰٫۰۰۰۲۱۹٫۰۰۰
۲٫۹۹۰٫۰۰۰۲۱۹٫۰۰۰

 

                 پیش پرداخت خرید                                                 هزینه نقاشی

۳٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۳٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

« صورت مغایرت بانکی در پایان آبان ماه »

 

۱ـ هزینه حقوق کارگران به مبلغ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال طی چک شماره ــــــــــ پرداخت گردیده و در صورتحساب بانکی منعکس شده اما در دفاتر مؤسسه مشاهده نمی‌گردد.

۲ـ چک

ل به بانک ارائه شده اما بانک مبلغ مزبور را اشتباهاً ۹٫۹۱۲٫۰۰۰ ریال در صورتحساب منعکس کرده است.

۴ـ برداشت آقای صابر به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در دفاتر مؤسسه به ثبت نرسیده است.

۵ـ واریزی یکی از مشتریان به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت طلب

صورت مغایرت بانکی

کارخانه تولیدی شکلات فرمند

مورخه ۳۰/۸/۸۳

مانده دفتر ۱۵۹٫۵۲۶٫۵۲۰مانده صورتحساب ۱۵۷٫۴۷۶٫۵۲۰
      
اضافه شود:  اضافه شود:  
۵ ـ واریزی مشتریان ۳٫۰۰۰٫۰۰۰۳ـ اضافه برداشتی بانک۳٫۰۰۰٫۰۰۰
 ۱۶۰٫۴۷۶٫۵۲۰
 ۱۶۲٫۵۲۶٫۵۲۰
کسر شود: 
۱ـ هزینه حقوق۱٫۲۰۰٫۰۰۰کسر شود:
۲ـ برداشت۲٫۰۰۰٫۰۰۰۲ـ چکهای معوق (بین راهی)۱٫۱۵۰٫۰۰۰
 ۳٫۲۰۰٫۰۰۰۰  
مانده واقعی ۱۵۹٫۳۲۶٫۵۲۰مانده واقعی ۱۵۹٫۳۲۶٫۵۲۰

 

« ثبت عملیات اصلاحی »

 

۱ـ هزینه حقوق

بانک

۱٫۲۰۰٫۰۰۰ 

 

۲ـ بانک

حسابهای دریافتنی

۳٫۰۰۰٫۰۰۰ 

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

                         بانک                                         حسابهای دریافتنی

۲۴۷٫۴۴۸٫۵۲۰۸۷٫۹۲۲٫۰۰۰۹۸٫۸۸۹٫۴۵۰۴۴٫۸۱۰٫۹۵۰
 ثبت اصلاحی ۳٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ثبت اصلاحی۳٫۰۰۰٫۰۰۰  ثبت اصلاحی
۲۵۰٫۴۴۸٫۵۲۰۸۹٫۱۲۲٫۰۰۰۵۱٫۰۸۷٫۵۰۰
مانده ۱۶۱٫۳۲۶٫۵۲۰

 

 

هزینه حقوق

۲٫۱۶۰٫۰۰۰
ثبت اصلاحی ۱٫۲۰۰٫۰۰۰
۳٫۳۶۰٫۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

تراز آزمایشی چهار ستونی

کارخانه تولیدی شکلات فرمند

منتهی به ۳۰/۹/۸۳

عنوانشرح عملیاتمانده
بدهکاربستانکاربدهکاربستانکار
بانک۲۵۰٫۴۴۸٫۵۲۰۸۹٫۱۲۲٫۰۰۰۱۶۱٫۳۲۶٫۵۲۰
صندوق۷۰۰٫۰۰۰۷۰۰٫۰۰۰
ح ـ دریافتنی۹۸٫۸۸۹٫۴۵۰۴۷٫۸۰۱٫۹۵۰۵۱٫۰۸۷٫۵۰۰
موجودی کالا۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰
اسناد دریافتنی۳۹٫۰۷۵٫۶۰۰۱۲٫۰۹۳٫۱۰۰۲۶٫۹۸۲٫۵۰۰
پیش پرداخت بیمه۲٫۹۹۰٫۰۰۰۲٫۹۹۰٫۰۰۰
پیش پرداخت خرید۳٫۰۰۰٫۰۰۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰
ملزومات۸٫۹۵۰٫۰۰۰۸٫۹۵۰٫۰۰۰
وسایط شکلات یه۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
ماشین آلات۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
اثاثه۹٫۸۰۰٫۰۰۰۹٫۸۰۰٫۰۰۰
ساختمان۴۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰۴۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰
حسابهای پرداختنی۲۵٫۰۸۰٫۰۰۰۴۰٫۰۵۶٫۹۰۰۱۴٫۹۷۶٫۹۰۰
اسناد پرداختنی۱۷٫۹۳۳٫۰۰۰۳۲٫۷۰۲٫۹۰۰۱۴٫۷۶۹٫۹۰۰
سرمایه۷۱۴٫۲۴۶٫۴۰۰۷۱۴٫۲۴۶٫۴۰۰
استهلاک انباشته وسایط شکلات یه۳٫۵۰۰٫۰۰۰۳٫۵۰۰٫۰۰۰
استهلاک انباشته ماشین آلات۴٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰
فروش۳۱۶٫۰۵۷٫۷۰۰۳۱۶٫۰۵۷٫۷۰۰
تخفیفات نقدی خرید۲۱۹٫۰۰۰۲۱۹٫۰۰۰
خرید۲۰۵٫۲۷۷٫۰۰۰۲۰۵٫۲۷۷٫۰۰۰
برداشت۷٫۰۰۰٫۰۰۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰
تخفیفات نقدی فروش۵۰۱٫۳۸۰۵۰۱٫۳۸۰
برگشت از فروش و تخفیفات۱٫۶۹۵٫۰۰۰۱٫۶۹۵٫۰۰۰
هزینه اجاره۴٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰
هزینه حقوق۳٫۳۶۰٫۰۰۰۳٫۳۶۰٫۰۰۰
هزینه سوخت۳٫۸۵۰٫۰۰۰۳٫۸۵۰٫۰۰۰
هزینه آگهی۱٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰
هزینه نقاشی۱٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰
هزینه آب و برق۴٫۶۰۰٫۰۰۰۴٫۶۰۰٫۰۰۰
هزینه حمل کالا۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰
هزینه تعمیر وسایط شکلات یه۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰
جمع حسابها۱٫۲۵۹٫۷۹۹٫۹۵۰۱٫۲۵۹٫۷۹۹٫۹۵۰۱٫۰۶۷٫۷۶۹٫۹۰۰۱٫۰۶۷٫۷۶۹٫۹۰۰

 

 

اطلاعات بدست آمده جهت اصلاح حسابها:

 

۱ـ حقوق آذر ماه از کارگران که تازه مشغول به کار شده است به مبلغ ۹۰۰٫۰۰۰ ریال پرداخت و ثبت نشده است.

۲ـ پیش پرداخت بیمه برای یک سال پرداخت شده که ۹

ریال آن منقضی شده است.

 

 

۱ـ هزینه حقوق

حقوق پرداختنی

ثبت بابت اصلاح هزینه حقوق

۹۰۰٫۰۰۰ 

۹۰۰٫۰۰۰

 

۲ـ هزینه بیمه

پیش پرداخت بیمه

ثبت بابت اصلاح پیش پرداخت بیمه

 

 

 

۲٫۲۴۲٫۵۰۰

۲٫۲۴۲٫۵۰۰     =۹*  ۲٫۹۹۰٫۰۰۰
۱۲
۳ـ هزینه ملزومات

ملزومات

ثبت بابت اصلاح حساب ملزومات

۶٫۱۵۰٫۰۰۰ 

۶٫۱۵۰٫۰۰۰

 

 

 

 

 

                  حقوق پرداختنی                                 هزینه حقوق

۹۰۰٫۰۰۰۳٫۳۶۰٫۰۰۰
۹۰۰٫۰۰۰
۹۰۰٫۰۰۰۴٫۲۶۰٫۰۰۰

 

                   هزینه بیمه                                      پیش پرداخت بیمه

۲٫۲۴۲٫۵۰۰۲٫۹۹۰٫۰۰۰۲٫۲۴۲٫۵۰۰
۷۴۷٫۵۰۰

 

                      ملزومات                                        هزینه ملزومات

۶٫۱۵۰٫۰۰۰۸٫۹۵۰٫۰۰۰۶٫۱۵۰٫۰۰۰
۶٫۱۵۰٫۰۰۰۲٫۸۰۰٫۰۰۰

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

تراز آزمایشی اصلاح شده

کارخانه تولیدی شکلات فرمند

منتهی به ۳۰/۹/۸۳

عنوانشرح عملیاتمانده
بدهکاربستانکاربدهکاربستانکار
بانک۲۵۰٫۴۴۸٫۵۲۰۸۹٫۱۲۲٫۰۰۰۱۶۱٫۳۲۶٫۵۲۰
صندوق۷۰۰٫۰۰۰۷۰۰٫۰۰۰
ح ـ دریافتنی۹۸٫۸۸۹٫۴۵۰۴۷٫۸۰۱٫۹۵۰۵۱٫۰۸۷٫۵۰۰
موجودی کالا۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰
اسناد دریافتنی۳۹٫۰۷۵٫۶۰۰۱۲٫۰۹۳٫۱۰۰۲۶٫۹۸۲٫۵۰۰
پیش پرداخت بیمه۲٫۹۹۰٫۰۰۰۲٫۲۴۲٫۵۰۰۷۴۷٫۵۰۰
ملزومات۸٫۹۵۰٫۰۰۰۶٫۱۵۰٫۰۰۰۲٫۸۰۰٫۰۰۰
پیش پرداخت خرید۳٫۰۰۰٫۰۰۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰
ماشین آلات۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 

 

اثاثه۹٫۸۰۰٫۰۰۰۹٫۸۰۰٫۰۰۰
ساختمان۴۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰۴۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰
وسایط شکلات یه۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
حسابهای پرداختنی۲۵٫۰۸۰٫۰۰۰۴۰٫۰۵۶٫۹۰۰۱۴٫۹۷۶٫۹۰۰
اسناد پرداختنی۱۷٫۹۳۳٫۰۰۰۳۲٫۷۰۲٫۹۰۰۱۴٫۷۶۹٫۹۰۰
حقوق پرداختنی۹۰۰٫۰۰۰۹۰۰٫۰۰۰
سرمایه۷۱۴٫۲۴۶٫۴۰۰۷۱۴٫۲۴۶٫۴۰۰
استهلاک انباشته وسایط شکلات یه۳٫۵۰۰٫۰۰۰۳٫۵۰۰٫۰۰۰
استهلاک انباشته ماشین آلات۴٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰
فروش۳۱۶٫۰۵۷٫۷۰۰۳۱۶٫۰۵۷٫۷۰۰
تخفیفات نقدی خرید 

 

۲۱۹٫۰۰۰۲۱۹٫۰۰۰
خرید۲۰۵٫۲۷۷٫۰۰۰۲۰۵٫۲۷۷٫۰۰۰
برداشت۷٫۰۰۰٫۰۰۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰
تخفیفات نقدی فروش۵۰۱٫۳۸۰۵۰۱٫۳۸۰
برگشت از فروش و تخفیفات۱٫۶۹۵٫۰۰۰۱٫۶۹۵٫۰۰۰
هزینه اجاره۴٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰
هزینه حقوق۴٫۲۶۰٫۰۰۰۴٫۲۶۰٫۰۰۰
هزینه سوخت۳٫۸۵۰٫۰۰۰۳٫۸۵۰٫۰۰۰
هزینه آگهی۱٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰
هزینه نقاشی۱٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰
هزینه آب و برق۴٫۶۰۰٫۰۰۰۴٫۶۰۰٫۰۰۰
هزینه حمل کالا۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰
هزینه تعمیر وسایط شکلات یه۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰
هزینه ملزومات۶٫۱۵۰٫۰۰۰۶٫۱۵۰٫۰۰۰
هزینه بیمه۲٫۲۴۲٫۵۰۰۲٫۲۴۲٫۵۰۰
جمع حسابها۱٫۲۶۹٫۰۹۲٫۴۵۰۱٫۲۶۹٫۰۹۲٫۴۵۰۱٫۰۶۸٫۶۶۹٫۹۰۰۱٫۰۶۸٫۶۶۹٫۹۰۰

 

 

 

« ارزیابی موجودی پایان آذر ماه »

 

۳٫۴۲۰٫۰۰۰

۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰

= ۳۸۰۰ * ۹۰۰

= ۳۷۵۰ * ۳۰۰۰

=  ۳۹۰۰=    موجودی اول دوره در ابتدا آذر ماه
۱۴٫۶۷۰٫۰۰۰

 

« مبلغ موجودی اول دوره در آذر ماه »

 

تاریخمقدارنرخمبلغ
۱/۹۹۰۰

۳۰۰۰

۳۸۰۰

۳۷۵۰

۳٫۴۲۰٫۰۰۰

۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰

مقدار خرید
۲/۹

۵/۹

۶/۹

۱۱/۹

۱۳/۹

۱۷/۹

۲۴/۹

۳۰۰۰

۳۵۰۰

 

۳۰۰۰

۳۶۵۰

۳۶۵۸

۳۶۵۹

۳۶۶۰

۳۶۶۰

۳۷۰۰

۳۷۰۰

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰

۱۲٫۸۰۳٫۰۰۰

۳٫۶۵۹٫۰۰۰

۶٫۶۵۰٫۰۰۰

۷٫۹۸۰٫۰۰۰

۷٫۴۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۸٫۰۰۰

مقدار خرید طی دوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۹۰۰  + ۲۰۰ +۸۰۰ +۱۳۰۰+ ۱۲۰۰ + ۳۱۰۰ + ۸۰۰ + ۳۰۰ + ۱۵۰۰ + ۲۰۰ + ۱۰۰۰

   تعداد کل فروش آبان ماه       ۱۷٫۰۵۰ = ۶۰۰ + ۸۰۰ + ۴۰۰ + ۱۲۰۰ + ۸۵۰ + ۹۰۰ +

 

مقدار

اول دوره

۴۸۵۰ = ۱۷۰۵۰ – ۱۸۰۰۰ + ۳۹۰۰

 

چون که موجودی مواد

ای طی دوره ، محاسبه و ارزیابی خواهد شد بنابراین :

 

۶٫۸۴۵٫۰۰۰ = ۳۷۰۰ *۱۸۵۰                             ۴۸۵۰

۱۱٫۱۰۰٫۰۰۰ = ۳۷۰۰ * ۳۰۰۰

موجودی پایان دوره آذر ماه  ۱۷٫۹۴۵٫۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

« کارت حساب مواد»

 

تاریخشرحواردهصادرهموجودی
تعدادنرخمبلغتعدادمبلغتعدادنرخمبلغ
کلجزءنرخجزءکل
۱/۹موجودی ۹۰۰

۳۰۰۰

۳۸۰۰

۳۷۵۰

۳٫۴۲۰٫۰۰۰

۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰

۲/۹وارده۳۰۰۰۳۶۵۰۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰۹۰۰

۳۰۰۰

۳۰۰۰

۳۸۰۰

۳۷۵۰

۳۶۵۰

۳٫۴۲۰٫۰۰۰

۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰

۳/۹صادره۱۰۰۰۹۰۰

۱۰۰

۳۸۰۰

۳۷۵۰

۳٫۴۲۰٫۰۰۰

۳۷۵٫۰۰۰

۳٫۷۹۵٫۰۰۰۲۹۰۰

۳۰۰۰

۳۷۵۰

۳۶۵۰

۱۰٫۸۷۵٫۰۰۰

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰

۳/۹صادره۲۰۰۲۰۰۳۷۵۰۷۵۰٫۰۰۰۷۵۰٫۰۰۰۲۷۰۰

۳۰۰۰

۳۷۵۰

۳۶۵۰

۱۰٫۱۲۵٫۰۰۰

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰

۴/۹صادره۱۵۰۰۱۵۰۰۳۷۵۰۵٫۶۲۵٫۰۰۰۵٫۶۲۵٫۰۰۰۱۲۰۰

۳۰۰۰

۳۷۵۰

۳۶۵۰

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰

۵/۹وارده۳۵۰۰۳۶۵۸۱۲٫۸۰۳٫۰۰۰۱۲۰۰

۳۰۰۰

۳۵۰۰

۳۷۵۰

۳۶۵۰

۳۶۵۸

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰

۱۲٫۸۰۳٫۰۰۰

۵/۹صادره۳۰۰۳۰۰۳۷۵۰۱٫۱۲۵٫۰۰۰ 

 

۹۰۰

۳۰۰۰

۳۵۰۰

۳۷۵۰

۳۶۵۰

۳۶۵۸

۳٫۳۷۵٫۰۰۰

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰

۱۲٫۸۰۳٫۰۰۰

۶/۹وارده۱۰۰۰۳۶۵۹۳٫۶۵۹٫۰۰۰۹۰۰

۳۰۰۰

۳۵۰۰

۱۰۰۰

۳۷۵۰

۳۶۵۰

۳۶۵۸

۳۶۵۹

۳٫۳۷۵٫۰۰۰

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰

۱۲٫۸۰۳٫۰۰۰

۳٫۶۵۹٫۰۰۰

۶/۹صادره۸۰۰۸۰۰۳۷۵۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰۱۰۰

۳۰۰۰

۳۵۰۰

۱۰۰۰

۳۷۵۰

۳۶۵۰

۳۶۵۸

۳۶۵۹

۳۷۵٫۰۰۰

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰

۱۲٫۸۰۳٫۰۰۰

۳٫۶۵۹٫۰۰۰

۷/۹صادره۳۱۰۰۱۰۰

۳۰۰۰

۳۷۵۰

۳۶۵۰

۳۷۵٫۰۰۰

۱۰٫۹۵۰٫۰۰۰

۱۱٫۳۲۵٫۰۰۰۳۵۰۰

۱۰۰۰

۳۶۵۸

۳۶۵۹

۱۲٫۸۰۳٫۰۰۰

۳٫۶۵۹٫۰۰۰

۱۱/۹وارده۳۰۰۰۳۶۶۰۱۰٫۹۸۰٫۰۰۰۳۵۰۰

۱۰۰۰

۳۰۰۰

۳۶۵۸

۳۶۵۹

۳۶۶۰

۱۲٫۸۰۳٫۰۰۰

۳٫۶۵۹٫۰۰۰

۱۰٫۹۸۰٫۰۰۰

۱۱/۹صادره۱۲۰۰۱۲۰۰۳۶۵۸۴٫۳۸۹٫۶۰۰۴٫۳۸۹٫۶۰۰۲۳۰۰

۱۰۰۰

۳۰۰۰

۳۶۵۸

۳۶۵۹

۳۶۶۰

۸٫۴۱۳٫۴۰۰

۳٫۶۵۹٫۰۰۰

۱۰٫۹۸۰٫۰۰

 

« کارت حساب مواد»

 

تاریخشرحواردهصادرهموجودی
تعدادنرخمبلغتعدادمبلغتعدادنرخمبلغ

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۹)”]

سود و زیان

۷٫۰۰۰٫۰۰۰۷۱۴٫۲۴۶٫۴۰۰۲۵۲٫۲۲۵٫۸۸۰۳۳۴٫۲۲۱٫۷۰۰
۸۱٫۹۹۵٫۸۲۰۸۱٫۹۹۵٫۸۲۰
۷٫۰۰۰٫۰۰۰۷۹۶٫۲۴۲٫۲۲۰۳۳۴٫۲۲۱٫۷۰۰۳۳۴٫۲۲۱٫۷۰۰
۷۸۹٫۲۴۲٫۲۲۰

 

                     موجودی کالا                                                         خرید

۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰۲۰۵٫۲۷۷٫۰۰۰۲۰۵٫۲۷۷٫۰۰۰
۱۷٫۹۴۵٫۰۰۰
۳۴٫۵۹۵٫۰۰۰۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰
۱۷٫۹۴۵٫۰۰۰

 

 

                برگشت از فروش و تخفیفات                        تخفیفات نقدی فروش

۱٫۶۹۵٫۰۰۰۱٫۶۹۵٫۰۰۰۵۰۱٫۳۸۰۵۰۱٫۳۸۰

 

                         هزینه اجاره                                                 هزینه حقوق

۴٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۲۶۰٫۰۰۰۴٫۲۶۰٫۰۰۰

 

                        هزینه سوخت                                                 هزینه آگهی

۳٫۸۵۰٫۰۰۰۳٫۸۵۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

 

                          هزینه نقاشی                                                    هزینه آب و برق

۱٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۶۰۰٫۰۰۰۴٫۶۰۰٫۰۰۰

 

 

 

                     هزینه حمل کالا                                      هزینه تعمیر وسایط شکلات یه

۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰۵۰۰٫۰۰۰

 

 

                        هزینه ملزومات                                                هزینه بیمه

۶٫۱۵۰٫۰۰۰۶٫۱۵۰٫۰۰۰۲٫۲۴۲٫۵۰۰۲٫۲۴۲٫۵۰۰

 

 

                              فروش                                                  تخفیفات نقدی خرید

۳۱۶٫۰۵۷٫۷۰۰۳۱۶٫۰۵۷٫۷۰۰۲۱۹٫۰۰۰۲۱۹٫۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

« ثبت بستن حسابهای دائم »

 

تراز اختتامی

بانک

صندوق

موجودی کالا (پ)

 

خرید

ماشین آلات

اثاثه

ساختمان

وسایط شکلات یه

۸

۷٫۳۸۹٫۰۲۰

 

۱۶۱٫۳۲۶٫۵۲۰

۷۰۰٫۰۰۰

۱۷٫۹۴۵٫۰۰۰

۵۱٫۰۸۷٫۵۰۰

۲۶٫۹۸۲٫۵۰۰

۷۴۷٫۵۰۰

۲٫۸۰۰٫۰۰۰

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۹٫۸۰۰٫۰۰۰

۴۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

حسابهای پرداختنی

اسناد

انباشته وسایط شکلات یه

تراز اختتامی

۱۴٫۹۷۶٫۹۰۰

۱۴٫۷۶۹٫۹۰۰

۹۰۰٫۰۰۰

۷۸۹٫۲۴۲٫۲۲۰

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۵۰۰٫۰۰۰

 

 

 

 

 

 

۸۲۷٫۳۸۹٫۰۲۰

 

 

                                                تراز اختتامی

۸۲۷٫۳۸۹٫۰۲۰۸۲۷٫۳۸۹٫۰۲۰

 

 

بانک                                              صندوق

۱۶۱٫۳۲۶٫۵۲۰۱۶۱٫۳۲۶٫۵۲۰۷۰۰٫۰۰۰۷۰۰٫۰۰۰

 

 

                  موجودی کالا                                 حسابهای دریافتنی

۱۷٫۹۴۵٫۰۰۰۱۷٫۹۴۵٫۰۰۰۵۱٫۰۸۷٫۵۰۰۵۱٫۰۸۷٫۵۰۰
 

 

 

 

                   اسناد دریافتنی                               پیش پرداخت بیمه

۲۶٫۹۸۲٫۵۰۰۲۶٫۹۸۲٫۵۰۰۷۴۷٫۵۰۰۷۴۷٫۵۰۰

 

                      ملزومات                                    پیش پرداخت خرید

۲٫۸۰۰٫۰۰۰۲٫۸۰۰٫۰۰۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

                   ماشین آلات                                             اثاثه

۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰۹٫۸۰۰٫۰۰۰۹٫۸۰۰٫۰۰۰

 

 

                      ساختمان                                        وسایط شکلات یه

۴۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰۴۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

                حسابهای پرداختنی                                 اسناد پرداختنی

۱۴٫۹۷۶٫۹۰۰۱۴٫۹۷۶٫۹۰۰۱۴٫۷۶۹٫۹۰۰۱۴٫۷۶۹٫۹۰۰

 

              حقوق پرداختنی                                          سرمایه

۹۰۰٫۰۰۰۹۰۰٫۰۰۰۷۸۵٫۹۱۲٫۲۲۰۷۸۵٫۹۱۲٫۲۲۰

 

 

       استهلاک انباشته ماشین آلات              استهلاک انباشته وسایط شکلات یه

۴٫۰۰۰٫۰۰۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰۳٫۵۰۰٫۰۰۰۳٫۵۰۰٫۰۰۰

 

صورتحساب سود و زیان

کارخانه تولیدی شکلات فرمند

منتهی به ۳۰/۹/۸۳

فروش۳۱۶٫۰۵۷٫۷۰۰
کسر شود:
برگشت از فروش و تخفیفات(۱٫۶۹۵٫۰۰۰)
تخفیفات نقدی فروش(۵۰۱٫۳۸۰)(۲٫۱۹۸٫۳۸۰)
فروش خالص۳۱۳٫۸۶۱٫۳۲۰
کسر شود:
بهای تمام شده کالای فروش رفته: 

 

 

 

۱۶٫۶۵۰٫۰۰۰
خرید طی دوره۲۰۵٫۲۷۷٫۰۰۰
کسر شود: تخفیفات نقدی خرید(۲۱۹٫۰۰۰)
خرید خالص۲۰۵٫۰۵۸٫۰۰۰
اضافه شود: هزینه حمل کالا۵۰۰٫۰۰۰
بهای تمام شده کالای خریداری شده۲۰۵٫۵۵۸٫۰۰۰
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش۲۲۲٫۲۰۸٫۰۰۰
کسر شود:
 

 

(۱۷٫۹۴۵٫۰۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته(۲۰۴٫۲۶۳٫۰۰۰)
سود ناخالص۱۰۹٫۵۹۸٫۳۲۰
کسر شود: هزینه های عملیاتی
( هزینه های اداری و هزینه فروش )
هزینه اجاره۴٫۰۰۰٫۰۰۰
هزینه حقوق۴٫۲۶۰٫۰۰۰
هزینه سوخت۳٫۸۵۰٫۰۰۰
هزینه آگهی۱٫۰۰۰٫۰۰۰
هزینه نقاشی۱٫۰۰۰٫۰۰۰
هزینه آب و برق۴٫۶۰۰٫۰۰۰
هزینه تعمیر وسایط شکلات یه۵۰۰٫۰۰۰
 

 

۶٫۱۵۰٫۰۰۰
هزینه بیمه۲٫۲۴۲٫۵۰۰
جمع هزینه های عملیاتی۲۷٫۶۰۲٫۵۰۰
سود خالص دوره مالی۸۱٫۹۹۵٫۸۲۰

 

 

 

 

 

 

صورتحساب سرمایه

کارخانه تولیدی شکلات فرمند

منتهی به ۳۰/۹/۸۳

سرمایه گذاری اول دوره

اضافه شود:

سرمایه گذاری مجدد

جمع سرمایه گذاری اول و طی دوره

اضافه شود:

سود خالص

کسر شود: برداشت

افزایش در سرمایه

سرمایه در پایان دوره مالی

 

 

 

 

 

۸۱٫۹۹۵٫۸۲۰

(۷٫۰۰۰٫۰۰۰)

۷۰۵٫۲۴۶٫۴۰۰

 

۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۱۴٫۲۴۶٫۴۰۰

 

 

 

۷۴٫۹۹۵۸۲۰

۷۸۹٫۲۴۲٫۲۲۰

 

صورتحساب سرمایه:

 

یک صورت مالی است که تغییرات سرمایه مؤسسه را برای یک دوره مالی نشان می دهد.

 

 

 

 


ترازنامه

کارخانه تولیدی شکلات فرمند

منتهی به ۳۱/۶/۸۳

داراییها:  بدهیها:  
داراییهای جاری:     
بانک۱۶۱٫۳۲۶٫۵۲۰ حسابهای پرداختنی۱۴٫۹۷۶٫۹۰۰ 
صندوق۷۰۰٫۰۰۰ اسناد پرداختنی۱۴٫۷۶۹٫۹۰۰ 
ح ـ دریافتنی۵۱٫۰۸۷٫۵۰۰ حقوق پرداختنی۹۰۰٫۰۰۰ 
موجودی کالا۱۷٫۹۴۵٫۰۰۰    
اسناد دریافتنی۲۶٫۹۸۲٫۵۰۰ جمع بدهیها: ۳۰٫۶۴۶٫۸۰۰
پیش پرداخت بیمه۷۴۷٫۵۰۰    
پیش پرداخت خرید۳٫۰۰۰٫۰۰۰    
ملزومات۲٫۸۰۰٫۰۰۰    
جمع داراییهای جاری: ۲۶۴٫۵۸۹٫۰۲۰   
      
داراییهای ثابت: 

 

 ســرمایه ۷۸۹٫۲۴۲٫۲۲۰
ماشین آلات۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰    
کسر شود:     
استهلاک انباشته ماشین آلات(۴٫۰۰۰٫۰۰۰)    
ارزش دفتری ماشین آلات۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰    
وسایط شکلات یه۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰    
کسر شود:     
استهلاک انباشته وسایط شکلات یه(۳٫۵۰۰٫۰۰۰)    
ارزش دفتری وسایط شکلات یه۶۶٫۵۰۰٫۰۰۰    
اثاثه۹٫۸۰۰٫۰۰۰    
ساختمان۴۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰    
      
 

 

 ۵۵۵٫۳۰۰٫۰۰۰   
      
جمع داراییها۸۱۹٫۸۸۹٫۰۲۰جمع بدهی و سرمایه ۸۱۹٫۸۸۹٫۰۲۰

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
4900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

178 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Nazanin/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 206 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.