no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

بررسي امكان كاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا كننده فاز

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

بررسی امکان کاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا کننده فاز- جلوگیری از اضافه بار یک خط از دو خط موازی – انتخاب مسیرهای انتقال با قابلیت اطمینان بالا
zip
بهمن ۱۵, ۱۳۹۵

بررسی امکان کاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا کننده فاز- جلوگیری از اضافه بار یک خط از دو خط موازی – انتخاب مسیرهای انتقال با قابلیت اطمینان بالا


- جلوگیری از اضافه بار یک خط از دو خط موازی - انتخاب مسیرهای انتقال با قابلیت اطمینان بالا بررسی امکان کاهش تلفات انتقال با نصب ترانسفورماتور جابجا کننده فاز

پروژه رشته مهندسی برق در ۲۶ صفحه
[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]هدف این مقاله نشان دادن توانایی ترانسفورماتور جابجا کننده فاز (Phase Shifting Transformer)PST در کاهش تلفات سیستم قدرت است. در این راستا ابتدا تواناییهای PST با دیگر ادواتی که توانایی کنترل سیلان قدرت را دارند، مقایسه می شود. سپس شبکه برق منطقه ای تهران و خطوط رابط آن با نواحی مجاور به عنوان شبکه نمونه مطالعه می شود و محل نصب مناسب PST در جهت کاهش تلفات این شبکه مشخص می گردد. شبیه سازیها نشان می دهد که PST نه فقط تلفات برق منطقه ای تهران را کم می کند بلکه توانایی کاهش تلفات کل شبکه سراسری را نیز دارد.

کلمات کلیدی:

ترانسفورماتور جابجا کننده فاز، PST ، کاهش تلفات ، FACTS[/tab][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]هدف بهره برداران از سیستم قدرت این است که در حالت دائم توان درخواستی مصرف کننده را تحت ولتاژ  ثابت و فرکانس معین تأمین نمایند. از دیدگاه مسائل کنترلی، بر روی مصرف کننده نمی توان محدودیتهای زیادی اعمال نمود. در نتیجهع کنترل اصلی در شبکه برق روی تولید و انتقال است. طراحان در طراحیهای اولیه مربوط به سیستم تولید و انتقال،‌قابلیت تولید و انتقال درخواستی را مدنظر قرار می دهند. ولی با گذشت زمان تغییراتی از قبیل رشد مصرف، اتصال شبکه ها به یکدیگر و تأسیس نیروگاهها و خطوط انتقال جدید این توازن را برهم زده و محدودیتهایی را در بهره برداری از شبکه قدرت به وجود می آورد.

در شبکه های غربالی اتصال شبکه ها در کنار مزایای زیادی که دارد، دارای مشکلات عدیده ای نیز هست. از جمله این مشکلات عبور توان در مسیرهای ناخواسته در سیستم انتقال است. این مسئله می تواند موجب افزایش بار غیرمجاز و عدم بهره برداری بهینه از سیستم قدرت شود. لذا بایستی بطریقی توان عبوری از یک مسیر را کنترل نمود.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

در نواحی با خطوط طولانی

، مسئله فوق مشکل ساز نیست، بلکه مشکل عمده مسئله حد پایداری گذرا و افت ولتاژ غیرمجاز است. به این معنی که برای حفظ پایداری شبکه و تثبیت سطح ولتاژ مجاز، توان عبوری در سیستم انتقال باید محدود شود. درنتیجه این مشکل باعث می گردد که ظرفیت بارپذیری (Load ability) خطوط، همراه با افزایش طول خطوط، شدیداً ‌کاهش یابد.

جهت رفع نواقص فوق الذکر و افزایش بهره وری از سیستم های انتقال قدرت، راه حلهای موجود عبارتند از:

– اعمال تغییرات توپولوژیک مانند احداث خطوط جدید، تغییر قطر و تعداد هادیها در فاز و یا نصب خازن سری

– کاربرد خطوط انتقال (rect Current High Voltage Di-)HVDC

در بین دو حالت کاری متفاوت ، مثلاً‌کنترل اضافه با محتمل تجهیزات به علت خروج یکی از تجهیزات

– کنترل سیلان قدرت در حین شرایط دینامیک، گذار بررسی و مقایسه نمود[۱].

موردی را که این مقاله دنبال می کند،‌مورد اول

از کاربرد خطوط انتقال HVDC یا کاربرد تجهیزات EACTS خطوط HVDC معمولاً‌ در فواصل انتقال بیش از km500 اقتصادی هستند. شبکه هدف در

به فواصل مطرح در این شبکه، تنها مورد قابل قبول در جهت اهداف این مقاله،‌ استفاده از تجهیزات FACTS است.

۲- مقایسه ادوات FACTS

در میان تجهیزات FACTS تجهیزاتی که به صورت موازی در مدار قرار می گیرند و جریانی را به یک PV باس که به آن وصل هستند ، تزریق می کنند تأثیری بر روی قدرت حقیقی انتقالی از خط نخواهند داشت. در صورت اتصال این عناصر در وسط یا طرف گیرنده خط، ولتاژ باس مربوطه و در نتیجه قدرت انتقالی از خط تا حدودی قابل کنترل است. از جمله این عناصر می توان به SNC ها (Compensators Static Var) و  (Var Generator SVG Static) Statcom اشاره نمود [۲].

در میان ادوات FACTS تجهیزاتی هستند که می توانند قدرت

) شود [۳] و یا ولتاژ سری با خط می تواند به گونه ای باشد که با جریان خط متناسب باشد که در این صورت آن را از نوع کنترل امپدانسی می نامند. در کنترل امپدانسی با توجه به اختلاف پتانسیل دو سر خط جریانی از خط عبور می کنند که اگر خازن متغیر سری در خط داشته باشیم، افت ولتاژ روی خازن به صورت عمودی با ولتاژ موجود جمع شده و باعث تغییر در قدرت انتقالی عبوری می گردد. این عمل توسط تجهیزاتی مانند (riec Compansation Controlled Se-) CSC که توسط تایرستورها ظرفیت را تغییر می دهند [۴] یا توسط GTO-

های (Off Gate Turn)GTO است و توسط ترانسی ولتاژی را به داخل خط تزریق می کند [۵] میسر است.

در رابطه با یک شبکه غربالی می توان گفت که در این نوع شبکه جهت و مقدار سیلان قدرت با تغییرات میزان تولید و مصرف تغییر می کند. اختلاف فاز بین دو باس در دو انتهای یک خط می تواند تغییر علامت دهد، صفر شود و یا بسیار کوچک گردد. بنابراین در این حالت از کنترل امپدانسی نمی توان سود جست و منبع ولتاژ سری کنترل شده مناسب تر است چرا که عملکرد آن مستقل از زوایای فاز بین باس هاست.

در GTO-CSC ولتاژ تزریقی مستقل از جریان خط است ولی این طرح هنوز در مرحله تحقیقاتی است. کنترلرهای تواناتر دیگری نیز در مرحله

کنترلرها، ترانسفورماتور جابجا کننده فلز، PST است. با ترکیب PST با قطعات دیگری می توان UPFC,IPC را ایجاد نمود. بنابراین با توجه

دارای مدلی به فرم منبع ولتاژ سری کنترل شده اند و کاربرد آنها هم اکونون نیز میسر است، استفاده نمود [۱].

۳- تواناییهای PST

PST یکی از قدیمی ترین ادوات FACTS است [۸]. این وسیله ترانسفوماتوری است که نسبت تبدیل آن مختلط می باشد. بنابراین فازور ولتاژ، در گذر ار اولیه به ثانویه در ضمن تغییر دامنه، تغییر فاز نیز می یابد. از PST جهت کنترل سیلان قدرت در حالت مانا [۹] و از PST های مجهز به کلیدهای نیمه هادی، جهت کنترل شرایط دینامیک [۱۰] و گذرا [۱۱] می توان استفاده نمود. در این جا با توجه هب هدف مقاله فقط به موارد کاربرد حالت دائم آن اشاره خواهد شد.

۱-۳- کنترل سیلان قدرت در یک خط انتقال

در شبکه های همجوار مواردی پیش می آید که کنترل توان اکتیو عبوری از خط رابط دو سیستم قدرت همسایه موردنظر

بهره برداران سیستم مایل هستند عبور توان مشخصی را از این خطوط داشته باشند. از اوائل دهه ۳۰ میلادی [۸] مشخص بوده است که در این موارد کاربرد PST می تواند میزان توان حقیقی عبوری را در حد موردنظر برقرار سازد.

۲-۳- جلوگیری از چرخش قدرت

در شبکه های به هم پیوسته در مواردی، چرخش توان حقیقی درداخل

رساند. به عبارت دیگر توسط PST توزیع سیلان قدرت به وجود آمده تغییر داده می شود و از چرخش بیهوده توان جلوگیری به عمل می آید.

۳-۳- انتخاب مسیرهای انتقال با قابلیت اطمینان بالا

ممکن است انتقال توان از مراکز تولید به مراکز مصرف از چند مسیر میسر باشد، اما در شرایط عادی، بیشتر توان از مسیری که به دلیل بدی آب و هوا در فصولی از سال دچار حادثه و قطعی می شود عبور نماید و بهره بردار علاقه مند باشد که با کاهش بار

کند و یا درمناطق پرحادثه، مسیر جانشین و پشتیبان برای خطوط موجود، پیش بینی نماید. در این حالت نیز کاربرد PST می تواند توان حقیقی را به سمت خطوط مناسب هدایت کند [۹].

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

افزایش ظرفیت انتقال بدون احداث خط جدید

در مسیرهایی به دلایل مختلفی نظیر نبود حریم کافی، مشکلات زیست محیطی یا موارد دیگر، امکان احداث خط جدید وجود ندارد. درنتیجه باید از حداکثر ظرفیت موجود استفاده نمود. در این صورت علاوه بر

د کمپانزیشن خازن سری،‌ توان عبوری از خط برابر

ک به قدرت MVA650) قدرت عبوری از خط به MW1300 افزایش پیدا کرده است[۱۲].

۵-۳- جلوگیری از اضافه بار یک خط از دو خط موازی

ممکن است که یک مرکز تولید از طریق چند خط ارتباطی با ظرفیتهای مختلف به نقاطی از کشور سراسری متصل باشد و تراز تولید و مصرف در مناطق مجاور به

دیگر به شکل مطلوب استفاده نگردد. در این گونه موارد، به خصوص در حالتهای اضطراری نیز قطع خط مشکل پیچیده تر می شود [۳].

تاکنون احداث خط جدید به موازات مدارهای قبلی، تغییر در وضعیت هادی خط موجود (استفاده از هادی ضخیم تر)، افزایش تعداد هادیها در فاز یا کاهش اندوکتانس

صحیح PST می تواند ضمن کا  هش بار خطوط مسئله دار، توان را به سمت خطوط کم بار هدایت نماید.

۶-۳- توسعه PST به UPFC,IPC

همانگونه که قبلاً نیز بحث آن رفت، با افزودن یک مجموعه از تجهیزات پسیو و همچنین استفاده از کلیدهای نیمه  هادی می توان PST ها را به IPC یا UPFC تبدیل کرد. توانایی بالای این وسائل در جهت کنترل

مطالعات زیادی در این زمینه شروع شود که همگی در مرحله کاربرد آزمایشی یا تحقیقاتی هستند [۱]. از دید بهره برداران سیستم قدرت، استفاده از UPFC و IPC منوط به در اختیار داشتن و تسلط آنها در استفاده از PST به تنهائی است.

۷-۳- بهینه سازی تلفات انتقال در خطوط موازی

این ایده در مواردی انجام شده و نهایتاً منجر به صرفه جوئی های چشمگیر اقتصادی شده است. از جمله می توان به مورد مطرح در [۱۳] اشاره نمود. در [۱۳]

انتقال به طول km100، ولی یکی در سطح ولتاژ kV380 و دیگری در سطح ولتاژ KV220 انتقال داده می شود. با نصب یک PST نشان داده شده است که با تغییر زاویه مربوط به ولتاژ

داد. در این مورد با فرض قیمت USS/kWh 05/0 برای برق مصرفی، صرفه جوئی سالیانه مربوطه برای انتقال MW600 حدود ۴ میلیون دلار در سال بوده است.

باتوجه به اهمیت اقتصادی این کاربرد، در این مقاله به بررسی امکان پیاده سازی این مورد در کل شبکه پرداخته خواهد شد و همچنین نشان داده خواهد شد که توسط کاربرد PST می توان نه تنها تلفات انتقال بلکه تلفات کل شبکه را نیز کاهش داد.

۴- مفروضات و مشخصات عمومی

در این بخش مشخصات کلی و مفروضات مربوط به مطالعات انجام شده ، اراده خواهد شد. جهت انجام بررسی ها، به عنوان یک ابزار توانا از نرم افزار PSS/E شرکت (Power Technology Inc.)PTI [14] استفاده می شود. به کمک این برنامه شبیه ساز، شبکه مورد مطالعه را می توان دقیقاً شبیه سازی کرد.

محدوده شرکت برق منطقه ای تهران و خطوط ارتباطی آن با شرکتهای مجارو جهئت انجام بررسیها مدنظر می باشد و وضعیت این شبکه در سال ۱۳۸۳ شبیه

. مقدار تولید و مصرف و همچنین خطوط جدید ۲۳۰و۴۰۰ کیلوولت بر مبنای وضعیت برنامه ریزی شده برای سال ۱۳۸۳ در وضعیت off-peak در نظر گرفته می شود. جهت داشتن منابع اطلاعاتی مطمئن و به روز، از داده های معاونت برنامه ریزی توانیر و از بانک اطلاعاتی برنامه PSS/E استفاده می شود.

در هنگام انجام مطالعات، تمامی اتصالات و جزئیات شبکه سراسری در سال ۸۳ در نظر گرفته شده است. همچنین اتصال شبکه سراسری به شبکه خراسان و به شبکه سیستان و بوچستان نیز مدنظر بوده است و از هیچ تقریبی در این رابطه استفاده نشده است.

جدول ۱: اطلاعات سیستم انتقال بین ناحیه تهران و نواحی مجاور آن در سال ۸۳

تلفات انتقال (MW)از ناحیه تهران MVARاز ناحیه تهران MWتعداد خطوط رابطنام ناحیه مجاور
دریافتیارسالیدریافتیارسالیkV230kV400
۴/۱۴/۱۵۱۰/۰۷/۵۲۰/۲۵۶۲۲باختر
۴/۳۳/۱۳۱۶/۷۰/۰۵/۳۱۷۲۱اصفهان
۵/۰۸/۸۸۰/۳۴۲/۰۳/۱۶۸۴۱زنجان
۰/۲۹۰/۰۹/۱۸۹۰/۱۱۷۴۰۰۲مازندران
۶/۶۰۹/۶۷۵/۴۸۶۰/۰۱۱سمنان
۰/۰۹/۶۱۰/۰۶/۲۰۰/۰۰۱گیلان
تلفات ناحیه تهران MW49/41تلفات شبکه سراسری MW32/288

 

طبیعتاً جهت مقایسه نتایج ناشی از کاربرد PST در خطوط رابط، به عنوان یک مورد مبنا احتیاج است که ابتدا وضعیت شبکه در سال ۸۳ بدون نصب PST بررسی شود. جدول ۱ خلاصه ای از وضعیت سال ۸۳ را از دیدگاه سیستم انتقال ارائه می کند. باتوجه به جدول، دیده می شود که تلفات شبکه ایران و تلافت شبکه

اتت شرکت برق منطقه ای حدود ۱۵درصد تلفات کل شبکه است. بنابراین مطالعه آن از اهمیت به سزایی برخوردار است.

توجه شود که اتصال ناحیه تهران به ناحیه جدید، یعنی ناحیه  برق منطقه ای گیلان، از طریق خط انتقال kV400 رحائی بخاری- نیروگاه گیلان

دهم بوده است که در جدول از درج آن خودداری شده و مقدا

است. قابل ذکر است که توانایی این برنامه و همچنین مدل های موجود در آن در حدی است که مکرراً از آن جهت آنالیز شبکه سراسری، در معاونت برنامه ریزی توانیر استفاده می شود و می توان به نتایج

شده است [۱۶]. این مشخصات به شرح زیر است:

 • برای PST در سطح kV230/kV230، قدرت MW400 و توانایی متغیر زاویه ولتاژ تزریقی فرض شده است. در این حالت قرار است که PST سیلان قدرت خط را در محدوده MW  کنترل کند.
 • برای PST در سطسح kV400/kV400 و kV230/kV400 ،‌ قدرت MVA600 و توانایی تغییر زاویه ولتاژ تزریقی فرض شده است. در این وضعیت قرار است که PST سیلان قدرت خط را در محدوده MW  کنترل کند.
 • برای هرچه دقیقتر کردن نتایج، تغییرات امپدانس PST به علت تغییر زاویه ولتاژ تزریقی در نظر گرفته شده است. این تغییرات مطابق جدول شماره ۲ شبیه سازی شده است. در این جدول به ازای انحراف زاویه ولتاژ تزریقی از مقدار صفر، مشخص شده است که چه ضریبی باید در
 • آید [۱۴] [۱۵]. این ضرایب، تقریب بسیار دست بالایی می باشند. بدین ترتیب موضوع کاربرد PST در بدترین شرایط یعنی با درنظرگیری تلفات بالا برای PST، شبیه سازی شده است تا بتوان به نتایج بدست آمده با درجه اطمینان بالایی اعتماد کرد.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

جدول ۲: اثر تغییرات زاویه ولتاژ تزریقی بر روی امپدانس PST

زاویه
۴۴/۱۲۲۸/۱۳۳۱/۱۶۶/۱ضریب

 

۵- اثر نصب PST بر روی خطوط رابط

در سال ۱۳۸۳ تعداد خطوط رابط (Tie Lines) 230 یا ۴۰۰ کیلوولت شبکه برق منطقه ای تهران با نواحی مجاور، یعنی برقهای منطقه ای باختر، اصفهان، زنجان، مازندران، سمنان و گیلان از ۱۵ خط موجود به ۱۸ خط افزایش می یابد. جدول ۱ خلاصه ای از نتیجه پخش بار این سال در صورت عدم نصب PST بود.

جهت بررسی اثر نصب PST بر روی خطوط رابط، این ترانسفورماتور بین دو سطح ولتاژ یکسان (۲۳۰ یا ۴۰۰

مربوط حالتی است که PST در خط ۲۳۰ کیلوولت فیروزکوه- قائم شهر نصب شده باشد. جدول ۳ نتایج مربوط به این حالت را نشان می دهد.

در این جدول و در این بررسی هر باس دارای یک کد به صورت ترکیب یک نام لاتین و یک یا دو عدد است. این کد مشابه با

شود، این بدان معناست که باس مذکور یک باس ۴۰۰ کیلوولت و اگر نام مخفف شده به عدد ۲ ختم شود، یعنی باس مذکور یک باس ۲۳۰ کیلوولت است.

به هر بررسی انجام شده، یک شماره تخصیص یافته است. همانگونه که در جدول مشخص است، این شماره در جدول در ستون اول درج شده است. سپس نام باسی که در آن PST نصب شده است در ستون دوم قرار گرفته است. در ستون سوم و چهارم توان خاصی که PST باید آن را کنترل کند (داده کاربر به برنامه پخش بار) آمده است. توان خاصی که PST باید آن را کنترل کند (با تغییرات MW) در گامهای

، چه مقدار باید باشد. علامت مثبت برای توانها به مفهوم خروج توان از باس مربوطه و علامت منفی به مفهوم ورود توان به آن است.

باتوجه به محدودیتهای فرض شده در رابطه با تغییرات زاویه ولتاژ تزریقی، مثلاً‌در مورد ۱و۸ این جدول دیده می شود که به سقف تغییرات زاویه ای رسیده ایم و به این دلیل امکان افزایش بیشتر توان نبوده است. در مورد ۴و۵ برعکس می توان دید که به حد تغییرات توان رسیده ایم و امکان تغییر بیشتر زاویه میسر نبوده است.

در ستونهای دیگر به ترتیب تلفات توان کل شبکه سراسری، تلفات توان کل ناحیه برق منطقه ای تهران توان بین ناحیه تهران و نایحه مجاور(در این حالت مازندران) برای هر مورد آمده است.

ستون آخر این جدول

نسبت به مقادیر تلفات انقال مندرج در جدول ۱ کمتر باشد. در صورت وجود چنین حالتی در محل مربوطه علامت ستاره (*) به چشم خواهد خورد.

همانگونه که در این جدول مشخص است، موارد ۲و۷ بسیار مهم هستند.

۷/۸ و تلفات کل شبکه MW8/2 کاهش می یابد. نتیجه پخش بار برای مورد هفتم در شکل ۱ داده شده است.

 

جدول ۳: اثر نصب PST در خط رابط ۲۳۰ کیلوولت فیروزکوه- قائم شهر

مورد برترتلفات انتقال (MW)تلفات تهران (MW)تلفات کل(MW)زاویه PST (0)توان PST (MW)محل نصب PSTشماره مورد
۶/۳۲۷/۳۴۵/۲۹۵۰/۳۰-۷/۶۸FIROZ2۱
*۰/۲۸۷/۳۴۵/۲۸۵۹/۷-۷/۱۰۰-FIROZ2۲
۱/۳۰۰/۴۴۲/۲۹۰۴/۵۵/۱۹۸-FIROZ2۳
۴/۳۷۰/۶۳۰/۳۰۵۶/۲۰۳/۲۹۸-FIROZ2۴
۰/۳۶۹/۴۳۹/۳۰۱۱/۱۸-۱/۲۹۹GHAEM2۵
۹/۲۹۵/۳۶۵/۲۸۹۵/۴-۰/۱۹۹GHAEM2۶
*۰/۲۸۸/۳۲۵/۲۸۵۱/۸۵/۱۰۱GHAEM2۷
۶/۳۲۹/۳۳۵/۲۹۵۰/۳۰۸/۶۷-GHAEM2۸

 

۶- اثر نصب PST در داخل شبکه برق منطقه ای تهران

در این بخش تأثیر نصب PST در خطوط ۲۳۰ یا ۴۰۰ و همچنین پست های ۲۳۰/

امکان دارد که PST در بین دو سطح ولتاژ نیز قرار گیرد. در این صورت در واقع PST با ترانسفورماتور معئمولی تعویض شده است.

۱-۶- اثر نصب PST بر روی خطوط ۲۳۰و۴۰۰ کیلوولت

بر طبق برنامه ریزیهای انجام شده، تغییراتی در شبکه داخلی برق منطقه ای تهران صورت خواهد گرفت. این تغییرات اکثراً به صورت ورود- خروج خطوط هستند. مثلاً خط

نجام شده برای تمامی خطوط kV230 و kV400 که بیش از هزاران مورد پخش بار است[۱۶]، صرفنظر می شود. با بررسی عمومی نتایج می توان گفت که اثر نصب PST در خطوط kV230 مناسب تر از اثر نصب PST در خطوط kV400 است.

در اینجا به ارائه یک حالت مهم بسنده می کنیم. این حالت مربوط به نصب PST در خط kV230 شرق- فیروزکوه است. جدول ۴

سمت باس فیروزکوه به سمت باس شرق، تلفات شبکه برق منطقه ای تهران حدود MW0/6 و تلفات شبکه به میزان MW65/2 کاهش می یابد.

۲-۶- اثر تعویض ترانسفورماتورهای ۲۳۰/۴۰۰ با PST

جهت بررسی این تعویض ترانس های معمولی با PST ، از همان مفروضات قبلی استفاده شده به علاوه اینکه فرض شده است که در صورتی که

صورت قرار است که سیلان قدرت هر ترانس در محدوده MW  و مجموعه ترانس های موازی در محدوده MW  ، کنترل شود.

 

جدول ۴: اثر نصب PST روی خط داخلی ۲۳۰ کیلوولت شرق- فیروزکوه

مورد برترتلفات تهران (MW)تلفات کل(MW)زاویه PST (0)توان PST (MW)محل نصب PSTشماره مورد
۶۷/۳۴۳۵/۲۹۵۰/۳۰-۳/۸۰SHARG2۱
۶۷/۳۴۳۵/۲۹۵۰/۳۰-۳/۸۰SHARG2۲
۶۷/۳۴۳۵/۲۹۵۰/۳۰-۳/۸۰SHARG2۳
*۴۶/۳۵۶۷/۲۸۵۳/۶-۴/۱۰۰-SHARG2۴
۴۳/۴۶۷۷/۲۹۱۶/۷۸/۱۹۶-SHARG2۵
۲۲/۷۰۳۴/۳۱۱۰/۲۵۱/۲۹۶-SHARG2۶

 

 

جدول ۵: مناسبترین حالات جهت تعویض ترانسفورماتورها با PST

کاهش تلفات تهران (MW)کاهش تلفات سراسری(MW)زاویه PST (0)توان PST (MW)محل نصب PSTشماره حالت
۷/۰۷/۰۰/۰۲/۵۹۲KAN1 4-KAN1 2۱
۲/۰۳/۰۰/۰۲/۳۹۱TEHP14-TEHPS2۲
۱/۰۳۵/۰۱/۱-۰/۳۰۰REY- N4-REY N2۳
۲/۰۵/۰۱/۱-۰/۴۰۰FIBAH4-FIBAH2۴
۱/۰۱/۰۳/۱۰/۲۰۰PARKJ4-PARKJ2۵

 

مانند بخشهای قبل در اینجا نیز جهت رعایت اختصار فقط به ارائه بهترین نتایج در جدول ۵ اکتفا می کنیم. همانگونه که از این جدول شمخص است حالتهای مناسب عبارتند از:

– تعویض دو ترانسفورماتور موازی موجود بین باس kV400 کن (KAN1 4) و باس kV230 کن (KAN1 2) با دو PST موازی kV400/230 (شکل

در این شکل کل شبکه نمایش داده نشده است ولی در محاسبات وجود آن ملحوظ شده است).

– تعویض هر دو ترانسفورماتور موجود در پست تهران پارس (بین باس های TEHPS2,TEHP14) با دو PST ،

– تعویض ترانسفورماتور موجود بین باس ری شمالی kV400 (REY N4) و ری شمالی kV230 (N2 REY) با یک PST

– تعویض ترانسفورماتورهای موازی موجود بین باس kV400 فیروز بهرام (FIBAH4) و باس kV230 فیروزبهرام (FIBAH2) با دو PST

– تعویض ترانسفورماتورهای بین باس های kV230 (PARKJ2) و kV400 پارک جنگلی (PARKJ4). در هر تعویض فقط موردی که بهترین نتیجه را از دیدگاه کاهش تلفات داشته است ارائه شده است. در مجموع

منجر به کاهش تلفات می گردد ولی میزان کاهش تلفات در صورت نصب PST در خطوط بیشتر است.

۷- نتیجه گیری

باتوجه به نتایج حاصله می توان نکات زیر را نتیجه گرفت:

 • تلفات ناحیه تهران حدود ۱۵ درصد کل تلفات است. بنابراین بررسی مسئله کاهش تلفات انتقال در ناحیه برق منطقه ای تهران با اهمیت است.
 • با بررسی های انجام شده نشان داده شده است که با کاربرد PST ، امکان کاهش تلفات در
 • ای حالت شرکتهای خصوصی را داشته باشند، منافع مالی آنها در جهت تمایل به کاهش این تلفات خواهد بود. ولی در غیر این صورت باید دید که آیا عملیات انجام شده، در جهت کاهش تلفات انتقال منجر به کاهش تلفات شبکه سراسری می گردد یا خیر؟
 • شرایط تولید و مصرف در میزان کاهش تلفات مؤثر است. امکان دارد این موضوع بلافاصله به ذهن خطور کند که
 • اصلی PST در کنترل سیلان توان در شرایط عادی یا اضطراری است. بنابراین در کنار این خصیصه اصلی ما به دنبال کاهش تلفات انتقال می باشیم. به عبارت دیگر در هر حالتی که تلفات کاهش می یابد در کنار امتیاز مربوط به کنترل سیلان توان، امتیاز کاهش تلفات نیز به PST افزوده می گردد.

به عنوان یک مثال اتصال شبکه ایران به ترکیه را در نظر بگیرید. در این حالت باید اتصال ac حدود MW700

و مقدار کنترل نمود. حال در این شرایط اگر بتوان تلفات انتقال را نیز کاهش داد بنابراین با یک تیر دو نشانه را هدف قرار داده ایم.

 • با مقایسه حالات مناسب بدست آمده مشخص می گردد که احتمال کاهش تلفات با تعویض ترانسفورماتورهای ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت با PST بیشتر از احتمال کاهش تلفات با نصب PST در خطوط است. ولی میزان کاهش در حالت نصب PST در خطوط بیشتر است.
 • با مقایسه نتایج مشخص می گردد که نصب PST در سطح ولتاژ ۲۳۰/۲۳۰ کیلوولت حالات مناسب بیشتری را نسبت به نصب PST در سطح ولتاژ ۴۰۰/۴۰۰ کیلوولت بوجود می آورد.
 • باتوجه به نتایج بدست آمده مشخص می گردد که زاویه
 • در میزان تغییر زاویه ولتاژ تزریقی است.
 • حداکثر کاهش تلفات در حالت نصب PST در خط رابط ۲۳۰ کیلولوت قائم شهر فیروزکوه و در حالت نصب PST
 • آن اهمیت زیادی داد.
 • باتوجه به مطالب ارائه شده، انجام بررسی های مشابه در نواحی دیگر شبکه سراسری پیشنهاد می گردد. چه بسا که با انجام این بررسی ها به وجود نقاط حساس دیگری در شبکه واقف شویم و بتوانیم در ضمن کنترل سیلان قدرت، تلفات شبکه ایران را بیشتر کاهش دهیم.

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

26 صفحه فارسی

فونت استاندارد/B Lotus/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 206 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.