no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

بررسي و شناخت راههاي مناسب ، ترغيب و تشويق دانش آموزان به مطالعه و تحقيق در دوره ابتدايي

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی (پایه چهارم و پنجم) وابسته به سازمان آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران سال۱۳۸۱- این طرح به اعتبار مالی سال ۱۳۸۱ شورای تحقیقات سازمان آمنوزش و پرورش شهرستان های استان تهران به اجرا در آمد .
zip
بهمن ۱۲, ۱۳۹۵

بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی (پایه چهارم و پنجم) وابسته به سازمان آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران سال۱۳۸۱- این طرح به اعتبار مالی سال ۱۳۸۱ شورای تحقیقات سازمان آمنوزش و پرورش شهرستان های استان تهران به اجرا در آمد .


بررسی و شناخت راههای مناسب ، ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی (پایه چهارم و پنجم) وابسته به سازمان آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران سال۱۳۸۱- این طرح به اعتبار مالی سال ۱۳۸۱ شورای تحقیقات سازمان آمنوزش و پرورش شهرستان های استان تهران به اجرا در آمد .

پایان نامه رشته روانشناسی در ۱۷۵ صفحه
[tabgroup][tab title=”چکیده ” icon=”fa-pencil-square-o”]پژوهش و تحقیق در هر جامعخ ارتباط تنگاتنگی با نظام آموزشی و فرهنگی آن جامعه دارد . بطوریکه با قاطعیت می توان گفت پژوهش و نوآوری در جامعه ای تکوین و توسعه پیدا می کند ، که نظام آموزشی و فرهنگی ، زمینه ها و بستر مناسب ، برای آن را تدارم دیده باشد . از آنجا که حقیقت جویی و کنجکاوی در نهاد تک تک نونهالان جامعه به ودیعه نهاده شده است . لذا نقش نظام آموزشی بسیار حائز اهمیت است.

پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی محسوب می گردد و هدف این پژوهش : ارائه طرح سازنده و راهکارهای مناسب جهت تشویق و ترغیب و توسعه مطالعه  تحقیق در بین دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی می باشد . جامعه پژوهش در این تحقیق دانش‌آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی ، آموزگاران پایه چهارم و پنجم ابتدایی و مدیران مدارس ابتدایی می باشند . که در مدارس وابسته به سازمان آموزش و پروش شهرستان‌های استان تهران در سال تحصیلی ۸۲-۱۳۸۱ مشغول به کار می باشند . پس از نمونه گیری که با استفاده از جدول مورگان و با توجه به معیارهای این پژوهش ، تعداد ۱۱۵۲ نفر از آنها انتخاب گردیده که ۷۶۸ نفر دانش آموز ، ۱۲۸ آموزگار و ۱۲۸ مدیر بودند . این افراد با روش خوشه ای ،‌تصادفی انتخاب شده اند برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از سه نوع پرسشنامه بسته ویژه ، دانش آموزان‌ ، مدیران و معلمان ، استفاده شده است .

اطلاعات بدست آمده از مدارس مورد پژوهش در خصوص کلیه مواردی که با موضوع پژوهش همخوانی و هماهنگی داشته از جمله متغیرهای مختلفی همچون نقش کتابخانه مدارس و نقش تحصیلات والدین ، میزان علاقه به مطالعه و تحقیق ، نقش درآمد خانواده ، نقش مدارس و … بوده است یافته های این پژوهش در قالب ۸۸ جدول توزیع فراوانی و نسبی تهیه و تنظیم و ارائه شده است .

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون خی دو استفاده شده است .

تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که احتمالاً بین میزان تحصیلات والدین با تشویق و ترغیب فرزندان به مطالعه و تحقیق رابطه در حد آلفای ۱% وجود دارد . بین میزان علاقه به مطالعه و تحقیق و استفاده و استقبال از کتابخانه مدارس همبستگی وجود دارد . بین ساعت درسی در برنامه هفتگی با موضوع مطالعه و تحقیق و تشویق و ترغیب دانش آموزان ، همبستگی وجود دارد . بین متغیرهای ی همچون برگزاری مسابقات علمی و فرهنگی ، شرکت در اردوها ، وجود کارگاه آموزشی ، آموزش معلمان و مدیران و آموزش خانواده‌ها ، تقدیر دانش آموزان با تشویق و ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق همبستگی وجود دارد .

بنابراین شناخت راهکارهای ترغیب دانش آموزان می تواند ، بعنوان یکی از عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دوره ابتدایی بکار رود . در پایان پیشنهاداتی جهت پژوهشهای بعدی ارائه شده است . امید است نتایج حاضر بتواند گام کوچکی در جهت رفع نیازهای آموزشی فرزندان این جامعه باشد.[/tab][tab title=”مقدمه ” icon=”fa-pencil “]عنوان                                         صفحه 

جدول شماره ۱ : توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری دانش آموزان

جدول شماره ۲ : توزیع فراوانی و نسبی میزان تحصیلات پدر و مادر

جدول شماره ۳ : توزیع فراوانی و نسبی شغل والدین دانش آموزان

جدول شماره ۴ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه دانش آموزان به مطالعه

جدول شماره ۵ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه دانش آموزان به تحقیق

جدول شماره ۶ : توزیع فراوانی و نسبی میزان تمایل دانش آموزان به انجام تحقیق در مورد دروس مختلف

جدول شماره ۷ : توزیع فراوانی و نسبی فرصت مطالعه و تحقیق دانش آموزان

جدول شماره ۸ : توزیع فراوانی و نسبی میزان تشویق آموزگار در کلاس

جدول شماره ۹ : توزیع فراوانی و نسبی میزان مطالعه پدر و مادر دانش آموزان

جدول شماره ۱۰ : توزیع فراوانی و نسبی میزان تشویق پدر و مادر نسبت به فرزندان در امر مطالعه

جدول شماره ۱۱ : توزیع فراوانی و نسبی امکان مطالعه در خانه برای دانش آموان

جدول شماره ۱۲ : توزیع فراوانی و نسبی نوع کتابخانه مدارس با توجه به علاقه دانش‌آموزان

جدول شماره ۱۳ : توزیع فراوانی و نسبی وجود کتابهای مورد علاقه دانش آموزان با موضوعات مختلف در کتابخانه مدارس

جدول شماره ۱۴ : توزیع فراوانی و نسبی میزان استفاده و استقبال دانش آموزان از کتابخانه مدرسه

جدول شماره ۱۵ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه به مطالعه کتب غیردرسی در دانش‌آموزان

جدول شماره ۱۶ : توزیع فراوانی و نسبی میان فرصت مطالعه کتب غیردرسی

جدول شماره ۱۷ : توزیع فراوانی و نسبی میزان بزگزاری مسابقات در مدارس

جدول شماره ۱۸ : توزیع فراوانی و نسبی میزان حضور دانش آموزان در مسابقات فرهنگی و علمی در سطح مدارس

جدول شماره ۱۹ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه به برنامه های تلویزیونی در دانش آموزان

جدول شماره ۲۰ : توزیع فراوانی و نسبی نقش برنامه های تلویزیونی در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق

جدول شماره ۲۱ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه به مطالعه روزنامه و مجلات در دانش آموزان

جدول شماره ۲۲ : توزیع فراوانی و نسبی نقش روزنامه و مجلات در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق

جدول شماره ۲۳ : توزیع فراوانی و نسبی نقش تشویق در حضور جمع در ترغیب دانش‌آموزان به مطالعه و تحقیق

جدول شماره ۲۴ : توزیع فراوانی و نسبی انتخاب نوع انجام مطالعه بصورت فردی یا گروهی در دانش آموزان

جدول شماره ۲۵ : توزیع فراوانی و نسبی انتخاب نوع کار تحقیق بصورت فردی یا گروهی در دانش آموزان

جدول شماره ۲۶ : توزیع فراوانی و نسبی اینکه آیا تشویق دانش آموزان از طرف مدرسه صورت می پذیرد ؟

جدول شماره ۲۷ : توزیع فراوانی و نسبی اینکه آیا دانش آموزان در مسابقات دستاوردهای علمی حضور دارند ؟

جدول شماره ۲۸ : توزیع فراوانی و نسبی اینکه آیا با تعیین ساعاتی خاص در برنامه هفتگی جهت انجام کار مطالعه و تحقیق برای دانش آموزان موافقند ؟

جدول شماره ۲۹ : توزیع فراوانی و نسبی اینکه آیا افزایش علاقه به مطالعه به وسیله اهداء جوایز صورت می پذیرد ؟

جدول شماره ۳۰ : توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری آموزگاران

جدول شماره ۳۱ : توزیع فراوانی و نسبی میزان تحصیلات آموزگاران

جدول شماره ۳۲ : توزیع فراوانی و نسبی پایه تدریس آموزگاران

جدول شماره ۳۳ : توزیع فراوانی و نسبی نقش کلاسهای ضمن خدمت با موضوع تحقیق و پژوهش ویژه آموزگاران

جدول شماره ۳۴ : توزیع فراوانی و نسبی نقش کلاسهای ضمن خدمت با موضوع آموزش و روشهای صحیح مطالعه ویژه آموزگاران

جدول شماره ۳۵ : توزیع فراوانی و نسبی نقش کتابخانه در مدارس در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه آموزگاران

جدول شماره ۳۶ : توزیع فراوانی و نسبی نقش قدردانی از معلمان فعال از دیدگاه آموزگاران

جدول شماره ۳۷ : توزیع فراوانی و نسبی نقش تعیین ساعت خاص در برنامه هفتگی دانش‌آموزان با موضوع مطالعه و تحقیق

جدول شماره ۳۸ : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموزش و روشهای مناسب تحقیق به دانش‌آموزان از دیدگاه آموزگاران

جدول شماره ۳۹ : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموزش و روشهای صحیح مطالعه به دانش‌آموزان از دیدگاه آموزگاران

جدول شماره ۴۰ : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموز دراستفاده صحیح از کتاب و کتابخانه توسط دانش آموزان از دیدگاه آموزگاران

جدول شماره ۴۱ : توزیع فراوانی و نسبی میزان حضور دانش آموزان در مسابقات دستاوردهای علمی از دیدگاه آموزگاران

جدول شماره ۴۲ : توزیع فراوانی و نسبی نقش اهداء جوایز در ترغیب دانش آموزان از دیدگاه آموزگاران

جدول شماره ۴۳ : توزیع فراوانی و نسبی نقش قدردانی و ایجاد حس رقابت در دانش‌آموزان

جدول شماره ۴۴ : توزیع فراوانی و نسبی ایجاد انگیزه و تعبیه کارگاه آموزشی در مدارس از دیدگاه آموزگاران

جدول شماره ۴۵ : توزیع فراوانی و نسبی نقش کار فردی توسط دانش آموزان از دیدگاه‌ آموزگاران

جدول شماره ۴۶ : توزیع فراوانی و نسبی نقش کار گروهی توسط دانش آموزان از دیدگاه‌آموزگاران

جدول شماره ۴۷ : توزیع فراوانی و نسبی نقش رسانه ها در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق

جدول شماره ۴۸ : توزیع فراوانی و نسبی نقش روزنامه و مجلات در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق

جدول شماره ۴۹ : توزیع فراوانی و نسبی نقش درآمد خانواده ها در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه آموزگاران

جدول شماره ۵۰ : توزیع فراوانی و نسبی نقش تحصیلات پدر و مادر در ترغیب دانش‌آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه آموزگاران

جدول شماره ۵۱ : توزیع فراوانی و نسبی نقش مطالعه و تحقیق در یادگیری پایدارتر از دیدگاه آموزگاران

جدول شماره ۵۲ : توزیع فراوانی و نسبی نقش برگزاری مسابقات فرهنگی و علمی در مدارس از دیدگاه آموزگاران

جدول شماره ۵۳ : توزیع فراوانی حجم جامعه و نمونه آماری مدیران

جدول شماره ۵۴ : توزیع فراوانی و نسبی میزان تحصیلات مدیران

جدول شماره ۵۵ : توزیع فراوانی و نسبی تاکید بر لزوم وجود کتابخانه در مدارس از دیدگاه مدیران

جدول شماره ۵۶ : توزیع فراوانی و نسبی انتخاب نوع کتابخانه در مدارس از دیدگاه مدیران

جدول شماره ۵۷ : توزیع فراوانی و نسبی میزان برگزاری مسابقات فرهنگی ، علمی در مدارس از دیدگاه مدیران

جدول شماره ۵۸ : توزیع فراوانی و نسبی تاثیر برگزاری مسابقات در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران

جدول شماره ۵۹ : توزیع فراوانی و نسبی نقش تشویق و اهداء جوایز به دانش آموزان در ترغیب ایشان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران

جدول شماره ۶۰ : توزیع فراوانی و نسبی انتخاب روشهای مختلف در تشویق دانش آموزان و ترغیب ایشان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران

جدول شماره ۶۱ : توزیع فراوانی و نسبینقش برگزاری نمایشگاه کتاب در مداری از دیدگاه مدیران

جدول شماره ۶۲ : توزیع فراوانی و نسبی اهمیت اجرای مسابقات در مدارس ویژه دانش‌آموزان از دیدگاه مدیران

جدول شماره ۶۳ : توزیع فراوانی و نسبی شرکت دانش آموزان در اردوها و نقش آن در ترغیب بر دانش آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران

جدول شماره ۶۴ : توزیع فراوانی و نسبی اشتراک رایگاه مجلات برای دانش آموزان از دیدگاه مدیران

جدول شماره ۶۵ : توزیع فراوانی و نسبی غنی سازی کتابخانه مدارس توسط مدیران

جدول شماره ۶۶ : توزیع فراوانی و نسبی معرفی دانش آمموزان موفق سال قبل جهت ترغیب سایر دانش آموزان توسط مدارس از دیدگاه مدیران

جدول شماره ۶۷ : توزیع فراوانی و نسبی تعیین ساعت خاص در برنامه هفتگی دانش‌آموزان با‌ موضوع مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران

جدول شماره ۶۸ : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموزش ضمن خدمت مدیران با موضوع مطالعه و تحقیق از دیدگاه ایشان

جدول شماره ۶۹ : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموزش ضمن خدمت آموزگاران از دیدگاه مدیران

جدول شماره۰‌۷ : توزیع فراوانی و نسبی میزان اشاعه فرهنگ نطالعه و تحقیق در مدارس توسط مدیران

جدول شماره ۷۱ : توزیع فراوانی و نسبی نقش کار تحقیق در یادگیری پایدارتر در دانش آموزان از دیدگاه مدیران

جدول شماره ۷۲ : توزیع فراوانی و نسبی اختصاص زمان مناسب جهت مطالعه و تحقیق در مدارس از دیدگاه مدیران

جدول شماره ۷۳ : توزیع فراوانی و نسبی فراهم نمودن فضای مناسب

جدول شماره ۷۴ : توزیع فراوانی و نسبی نقش میزان تجهیز مدارس در ساخت دستاورهای علمی از دیدگاه مدیران

جدول شماره ۷۵ : توزیع فراوانی و نسبی نقش ایجاد و تعبیه کارگاه آموزشی در مدارس از دیدگاه مدیران

جدول شماره ۷۶ : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموزش خانواده ها در ترغیب فرزندان به مطالعه و تحقیق توسط مدیران

جدول شماره ۷۷ : توزیع فراوانی و نسبی کیفیت کتابخانه مدارس از دیدگاه مدیران در مدارسی که مشغول بکارند .

جدول شماره ۷۸ : همبستگی عامل کتابخانه یا میزان علاقه به مطالعه و تحقیق از دیدگاه دانش آموزان

جدول شماره ۷۹ : همبستگی عامل کتابخانه با میزان علاقه به طالعه و تحقیق در دانش‌آموزان از دیدگاه مدیران و آموزگاران .

جدول شماره ۸۰ : همبستگی بین عامل برنامه و ساعت درسی با موضوع مطالعه و تحقیق با میزان علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه از دیدگاه دانش آموزان

جدول شماره ۸۱ : همبستگی عامل برنامه و ساعت درسی با موضوع مطالعه و تحقیق با برخی ازمتغیرهایی که از دیدگاه مدیران و معلمان باعث ایجاد علاقه به مطالعه و تحقیق در دانش آموزان

جدول شماره ۸۲ : همبستگی بین متغیرهای انگیزه مطالعه و تحقیق با حضور در مسابقات در سطح مدارس از دیدگاه دانش آموزان

جدول شماره ۸۳ : همبستگی بین متغیرهای امگیزه مطالعه و تحقیق با حضور در مسابقات در سطح مدارس از دیدگاه مدیران و آموزگاران

جدول شماره ۸۴ : همبستگی بین متغیر قدردانی ، اهداء جوایز و ولوح تقدیر با میزان مطالعه و تحقیق در دانش آموزان از دیدگاه دانش آموزان

جدول شماره ۸۵ : همبستگی بین متغیرقدردانی ، اهداء جوایز ، لوح تقدیر با میزان مطالعه و تحقیق در دانش آموزان از دیدگاه مدیران و آموزگاران

جدول شماره ۸۶ : خلاصه نتایج آزمون خی دو در خصوص رابطه تحصیلات مادران با سایر متغیرهایی که در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق موثر است .

جدول شماره ۸۷ : خلاصه نتایج آزمون خی دو در خصوص رابطه تحصیلات پدران با سایر متغیرهایی که در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق موثر است .

جدول شماره ۸۸ : خلاصه نتایج آزمون خی دو در خصوص رابطه معدل سال گذشته با سایر متغیرهایی که در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق موثر است .

 

فهرست نمودارها

عنوان                                         صفحه 

نمودار شماره ۱ : توزیع فراوانی نمونه آماری دانش آموزان

نمودار شماره ۲ : توزیع فراوانی و نسبی میزان تحصیلات پدر و مادر

نمودار شماره ۳ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه دانش آموزان به مطالعه

نمودار شماره ۴ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه دانش آموزان به تحقیق

نمودار شماره ۵ : توزیع فراوانی و نسبی میزان وجود کتابهای در مورد علاقه دانش آموزان با مضوعات مختلف در کتابخانه مدارس

نمودار شماره ۶ : توزیع فراوانی و نسبی میزان استفاده و استقبال دانش آموزان از کتابخانه مدارس

نمودار شماره ۷ : توزیع فراوانی و نسبی نقش روزنامه و مجلات در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق

نمودار شماره ۸ : توزیع فراوانی و نسبی اینکه آیا با تعیین ساعاتی خاص در برنامه هفتگی جهت انجام کار مطالعه و تحقیق برای دانش آموزان موافقند ؟

نمودار شماره ۹ : توزیع فراوانی و نمونه آماری آموزگاران

نمودار شماره ۱۰ : توزیع فراوانی و نسبی میزان تحصیلات آموزگاران

نمودار شماره ۱۱ : توزیع فراوانی و نسبی نقش کتابخانه در مدارس در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه آموزگاران

نمودار شماره ۱۲ : توزیع فراوانی و نسبی نقش تعیین ساعت خاص در برنامه هفتگی دانش‌آموزان با موضوع مطالعه و تحقیق از دیدگاه آموزگاران

نمودار شماره ۱۳ : توزیع فراوانی و نسبی نقش تحصیلات پدر و مادر در ترغیب دانش‌آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه آموزگاران

نمودار شماره ۱۴: توزیع فراوانی نمونه آماری مدیران

نمودار شماره ۱۵ : توزیع فراوانی و نسبی غنی سازی کتابخانه مدارس توسط مدیران

نمودار شماره ۱۶ : توزیع فراوانی و نسبی نقش تعیین ساعت خاص در برنامه هفتگی دانش‌آموزان با موضوع مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران

 

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه 

تشکر و سپاس

چکیده پژوهش

فهرست جداول

فهرست نمودارها

فصل اول – کلیات

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه و سوالات

کلید واژه ها

فصل دوم – پیشینه تحقیق

مقدمه

ادبیات تحقیق و گستره نظری

بررسی پیشینه و سوابق تحقیق

نتیجه گیری

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

اعتبار و پایایی ابزار

روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل یافته های توصیفی

تجزیه و تحلیل یافته های استنباطی

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

مقدمه

خلاصه یافته ها و تجزیه و تحلیل آن

بحث و بررسی

نتیجه گیری نهایی

محدودیت های تحقیق

پیشنهادهای تحقیق

منابع و مآخذ

ضمائم

 

 

 

 

 

فصل اول – کلیات

 

 

– مقدمه

– بیان مسئله

– ضرورت و اهمیت مسئله

– اهداف پژوهش

– فرضیه و سوالات

– کلید واژه ها
مقدمه :

انسان اصالتاً موجودی است اجتماعی و وارث تمامی تجارب تاریخ زندگی گذشته همه نسلها درهمه عصرها است . تربیت ضرورت رشد حیات آدمی است ودر سایه رشد قوای درونی است که استعداد ها و عواطف انسان به کمال می رسد و شخصیت افراد شکل می‌گیرد.

در باب اهمیت مطالعه ونقش آن در پرورش شخصیت افراد ورشد دانش وفرهنگ در جوامع بشری تحقیقات متعددی صورت و مقالات بسیاری نگاشته و می شود . با این وجود هر چه در این زمینه گفته یا نوشته شود باز هم کم است ونیاز به مجالی بسیار گسترده و مطلبی بسیط تر دارد . اما به ضرورت باید به این نکته اشاره کرد یکی از راههای سنجش درجه تعالی فرهنگ وتمدن در جوامع وملل مختلف میزان مطالعه وگرایش به کتاب و کتاب خوانی در میان آنهاست .[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

بیان مسئله :

اصولاً یکی از مهمترین شاخص های توسعه و پیشرفت هر کشور در گرو توسعه علمی و فرهنگ می باشد وی تردید اساس رشد و پیشرفت در مطالعه وتحقیق و پژوهش نهفته شده است و کشوری توسعه یافته تر است که نرخ مطالعه و تحقیق در آن کشور بالاتر است . بنابراین اگر کشور ما هم بخواهد از قافله علم و پیشرفت تکنولوژی عقب نماند باید به باز سازی واصلاح پایه‌های بنیادین این پیشرفت که همان انجام مطالعه وتحقیق و پژوهش است بپردازد .

واین نکته بر همگان روشن است که در برخی از کشورها از جمله ایران مطالعه و تحقیق نیاز به ایجاد بستر مناسب فرهنگی دارد و علی الاصول این زمینه فرهنگی را باید از دوره ابتدایی پایه گذاری نمود . اگر در این زمینه کوتاهی شود تا سالهای سال ضعف مطالعه و پژوهش در جامعه ما باقی خواهد ماند . و نتیجتاً از جهات فرهنگی و علمی وحتی مذهبی زیانهای جبران ناپذیری را باید متحمل شویم و ادامه این امر جامعه ما را به فقر فرهنگی مبتلا می نماید .

پس بر ماست که از وضعیت موجود احساس نگرانی کنیم وبا ایجاد حس مسئولیت به چاره اندیشی بپردازیم وفرهنگ مطالعه وگرایش به کتاب و کتاب خوانی را در میان مردم ونسل نو جامعه

پرورش شهرستانهای استان تهران ویافتن پاره ای از علل بکار نگرفتن امکانات کتابخانه ای وعدم علاقه به مطالعه وتحقیق وتجزیه وتحلیل این علل وبهتر شدن کیفیت تعلیم وتربیت در دوره ابتدایی است .

لذا در طرح مسئله فوق به موارد زیر می توان اشاره کرد :

 • آیا گنجانیدن ساعتی خاص در برنامه هفتگی با عنوان مطالعه وتحقیق می تواند راهی درجهت تشویق وایجاد انگیزه در جهت مطالعه و تحقیق در دانش‌آموزان شود ؟
 • آیا تشکیل کلاسهای ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان در زمینه آشنایی با فنون و روشهای مطالعه وتحقیق جهت تشویق وترغیب دانش آموزان به کارهای مطالعاتی وانجام تحقیق باشد ؟
 • آیا رابطه ای بین رضایتمندی دانش آموزان از کار مطالعه وتحقیق بامیزان یاد گیری دروس آنان وجود دارد ؟

 

اهمیت و ضرورت پژوهش :

ورود به عرصه آموزش و پرورش یا به عبارتی مدرسه به عنوان دومین جایگاه آموزشی واجتماعی برای کودک است و آموزش و پرورش هم که خود بعنوان بزرگترین مرکز تعلیم وتربیت در کشور بشمار می رود ، وظیفه خطیری در جهت بنیادین کردن

است که با برنامه ریزی صحیح و بلند مدت عشق و علاقه به مطالعه و انجام کارهای تحقیقی را در نسل نوما بیدار کند . پس از ایجاد این عشق وعلاقه به کتاب و کتاب خوانی در دانش آموزان

به خصوص در دوره ابتدایی است . همانطور که روانشناسانی چون واتسون۱ و جان لاک۲ عقیده داشتند که« ذهن کودک مانند لوح سفیدی۳ است که تجارب محیطی به راحتی بر آن نقش می بندد۴.

معلمان هم که در نقش الگوهای موفق علمی برای دانش آموزان می باشند می‌توانند با آموزش روشهای صحیح مطالعه و تحقیق بستر مناسبی درکلاس درس ایجاد کنند تا با این روش وبکار گیری آموخته ها در بزرگسالی راه را برای پیشرفت وتوسعه در عرصه های مختلف در کشور بگشایند .

لذا به منظور تحقق این اهداف لازم است که پژوهشهایی در جهت شناسایی ورفع موانع موجود بعمل آید . براین اساس محقق را بر آن داشت که پژوهشی را با عنوانی که موضوع فوق را در بر داشته باشد وهمچنین ضرورتهای زیر را هم در بر گیرد به انجام رساند .

اهم ضرورتهای این پژوهش به شرح زیر میباشد :

 • موضوع پژوهش جزء عناوین اولویتی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در سال ۱۳۸۱ است .
 • محدودیتهای که در سایر پژوهشها به آن اشاره شد از جمله اینکه این پژوهش در سایر استانها انجام گرفته و واضح است که از نظر موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی ونگرشهای فرهنگی ، تفاوتهای شایانی وجود دارد .
 • پژوهشهایی با موضوع فوق در مقاطع دیگر (راهنمایی ، متوسط )بیشتر انجام گرفته در حالی که به نظر می رسد که اگر موضوع مورد بحث از ابتدای کودکی درمدارس کشور برای
 • کمبود چنین تحقیقاتی حس می شود . باتوجه به اینکه تقریباً ۳/۱ جمعیت ایران را دانش آموزان تشکیل می‌دهند . ارائه شیوه های صحیح مطالعه وترغیب آنان به پژوهش ، راه برای رشد وتوسعه همه جانبه آنان فراهم خواهد شد.


اهداف پژوهش :

هدف کلی تحقیق :

 • ارائه راه های ترغیب و تشویق دانش آموزان ابتدایی به مطالعه و تحقیق .

اهداف اختصاصی تحقیق :

 • بررسی نقش کتابخانه آموزشگاهی در میزان گرایش به مطالعه وافزایش کیفیت تحقیق
 • تبیین وشناسایی عوامل موثر در علاقمندی دانش آموزان به مطالعه
 • اولویت بندی عوامل یا راههای تشویق
 • بررسی نقش تقدیر وقدر دانی از دانش آموزان در میزان علاقمندی ایشان به مطالعه وتحقیق
 • بررسی وشناخت راهکارهای افزایش انگیزه در دانش آموزان جهت شرکت در فعالیتهای پژوهشی
 • بررسی میزان گرایش به مطالعه وتحقیق بصورت انفرادی در دانش آموزان
 • بررسی نقش آموزش ضمن خدمت معلمان در ایجاد انگیزه به تحقیق در دانش آموزان
 • بررسی نقش گنجانیدن ساعت درسی با موضوع مطالعه وتحقیق در برنامه هفتگی
 • در زمینه علل عدم حضور کلی دانش آموزان در کارهای تحقیقی ومطالعه وتجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده به منظور شناخت علل اساسی در زمینه مطالعه وتحقیق در دانش آموزان

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

فرضیه ها :

 1. بین وجود کتابخانه در مدارس با میزان مطالعه و تحقیق دانش آموزان همبستگی وجود دارد .
 2. بین گنجانیدن یک برنامه و ساعت درسی با عنوان مطالعه و تحقیق با میزان علاقمندی دانش آموزان به مطالعه و
 3. بین قدردانی و اهداء جوایز و لوح تقدیر با افزایش میزان مطالعه و تحقیق همبستگی وجود دارد .
 4. بین میزان تحصیلات مادران باگرایش و ترغیب فرزندان به مطالعه و تحقیق رابطه وجود دارد .
 5. بین میزان تحصیلات پدران با گرایش و ترغیب فرزندان به مطالعه و تحقیق رابطه وجود دارد .
 6. بین معدل سال گذشته دانش آموزان با ترغیب ایشان به مطالعه و تحقیق رابطه وجود دارد .

 

سوال ها :

 • آیا وجود کتابخانه در گرایش دانش آموزان به مطالعه وتحقیق موثر است؟
 • آیا میزان تحصیلات پدر ومادر در گرایش فرزندان به مطالعه وتحقیق موثر است؟
 • تشویق به مطالعه به علاقمندی دانش آموزان به کار تحقیق می افزاید؟
 • آیا اعطای لوح تقدیر باعث گرایش به مطالعه وتحقیق می شود؟
 • آیا قدر دانی در حضور جمع از دانش آموزان در انگیزه وترغیب ایشان در مطالعه وتحقیق موثر است ؟
 • آیا گرایش به مطالعه وتحقیق انفرادی با کیفیت یادگیری عمیق تر نزدیک تر است یا کار گروهی ؟
 • آیا از طریق مطالعه وتحقیق آموزگار در کلاس می تواند دانش آموزان را به فعالیت بیشتر وادار کند؟
 • آیا از طریق فراخوان ها با موضوعات مختلف می توان
 • ) آغاز نمود؟
 • آیا مطالعه کردن به روش صحیح وعلمی آن در کیفیت یاد گیری عمیق تر در دانش آموزان موثر است ؟


کلید واژه ها :

– مطالعه :

خواندن کتاب یا نوشته ای وفهمیدن آن ، نگرش در چیزی برای وقوف بدان ، قرائت نوشته ای برای درک آن . توفیقاتی که از طرف حق تعالی عارفان را دست دهد بنابراین خواندن هر نوشته به هر منظور را مطالعه گویند .[۱]

– مطالعه :

مطالعه را توجه کردن ، تفکر کردن ، آزمون ، امتحان و آزمایش معنی کرده است همچنین ذیل واژه مطالعه کردن آورده است ، فعالیتی است معطوف

ونیز فعالیت یاد گیری یا کسب دانش به ویژه از طریق خواندن به طور مستمر ونیز فعالیت یاد گیری یا کسب

دانش به ویژه از طریق منابع مکتوب .[۲]

– مطالعه :

 • بکار بردن عقل یا ذهن برای یک مسئله یا موضوع
 • رشته ای از یاد گیری است
 • بحث وبررسی درباره یک موضوع خاص یاگزارش درباره یک تحقیق [۳]

-مطالعه :

 

آثار تاریخی ، جغرافیایی ، اجتماعی ، هنری وغیره است . مطالعه در معنای خاص آن ، عبارت است از ارتباط با افکار دیگران به وسیله کتاب یا هر نوع نوشته دیگر .[۴]

– تحقیق :

تحقیق را می توان به تجزیه و تحلیل وثبت عینی وسیستماتیک مشاهدات کنترل شده که ممکن است به پروراندن قوانین کلی اصول یا نظریه هایی بیانجامد وبه پیش بینی ویا احتمالاً به کنترل نهایی رویداد ها منتج می شود تعریف کرد . [۵]

– تحقیق:

برای مفاهیم علم وتحقیق تعریف مشترکی که می توان عنوان کرد این است که علم کشف امر خفی وپنهان است یعنی کشف یک امری که در عالم واقع وجود دارد ولی حجابهای متعددی آن را پوشانده است علم این حجابها را یکی یکی کنار میزند تا به آن حقیقت برسد تعریف تحقیق هم در واقع همین است .[۶]

-تشویق وترغیب :

تشویق به معنی آرزومند کردن ، بشوق افکندن ، راغب ساختن .

ترغیب به معنای

برای انجام دادن کار .[۷]

راههای ترغیب :

در سطح مقیاس اسمی ورتبه ای از روی جوابهای که پاسخگویان به صورت بازوبسته ارائه

می نمایند مشخص می شود مثل تشویق بردن به سمینار ،اجرای مسابقات ، اشتراک رایگان مجلات اهمیت دادن به درس تحقیق .

– دانش آموز

دانش آموزنده ، آنکه علم آموزد ، نو ، آنکه دانش فرا گیرد . [۸]

در این پژوهش منظور دانش آموزان دختر وپسر مدارس ابتدایی که در پایه‌های چهارم و پنجم ودر سال جاری به تحصیل اشتغال دارند .

– کتاب :

تا کنون به گونه های تعریف شده است از جمله کتاب دانش

وحال وراه‌گشای آینده ممکن است . از لوحه هایی چوبی یا عاجی بامجموعه ای از ورقه‌های کاغذ پوست آهو یا ماده ای همانند آن اعم از دست نویس یا چاپی که باهم نخ کشیده ویا صحافی شده باشند .

طبق تعریف نونیسکو کتاب معمولاً از ۴۸ صفحه بیشتر به طور مستقل صحافی شده است به کمتر از این مقدار جزوه یا رساله می گویند .

-کتابخانه :

کتابخانه آموزشگاهی مجموعه ای است سازمان یافته از مواد چاپی وغیر چاپی که درمدرسه برای استفاده دانش آموزان ومعلمان ایجاد می شود.۱

-کتابخانه:

مرکز هدایت اندیشه ،ذوق ، استعداد های طبایع وتوانایی های دانش آموزان است وبا امکاناتی که در اختیار دارد برای ارتقاء سطح علمی وفرهنگ تربیتی وشخصیتی واجتماعی دانش آموزان تلاش می کند . ۲

– آموزش:

تعلیم دانش آموزان

ن تحصیلات دانشگاهی و آموزشهای ضمن خدمت وبرای دانش آموزان آموزشهای کلاسی و آموزشهای فوق برنامه از مولفه های آموزش بشمار می روند .

 

 

 


 

 

 

 

فصل دوم – پیشینه تحقیق

 

 

– مقدمه

– ادبیات تحقیق و گسترده نظری

– بررسی پیشینه و سوابق تحقیق

 – نتیجه گیری


مقدمه :

در بررسی چار چوب نظری تحقیق سعی خواهد شد تا ضمن ارائه یک تعریف جامع ا زیادگیری ورابطه آن با

تصویری واضح وروشن از از مفاهیم کلیدی ارائه شود . از آنجایی که فرضیه های تحقیق بر چارچوبهای نظری استوار گردیده اند ، درک درست از مفاهیم نظری ضروری بنظر می رسد.

ادبیات تحقیق و گسترده نظری

 • تعریف یاد گیری : فرآیند یا فعل وانفعالی است که بر اثر تمرین ، دگرگونیهای تدریجی ونسبتاً پایداری را در رفتار موجود زنده پدید می آورد . این فرایند مانند ادراک کردن وتجربه های حسی
 • گ و آموزش و پرورش هر ملتی در پرتو یاد گیری شکل ونظم مشخصی به خود گرفته است درجهان امروز هر کشوری که نظام یاد گیری و آموزش پیشرفته تری دارد نیرومند تر وکامیاب تر است .

 

-عوامل موثر در یاد گیری :

 • رشد طبیعی : منظور رشد بدنی وروانی است
 • زمینه معلوماتی : شاگرد هنگامی می تواند درس جدیدی را بیاموزد که زمینه آن را داشته باشد .
 • پیشرفت وموفقیتی نخواهد داشت .
 • توجه۱ : متمرکز ساختن حواس برای فهمیدن موضوع یاد گیری است
 • ادراک۲ : معنا بخشیدن به محرک هایی است که به حواس ما می رسند .
 • پاداش۳ : یکی ازعوامل موثر دریاد گیری است ، برای اینکه عادت مطلوب در فرد ایجاد می شود باید تقویت بی درنگ پس از ظهور محرک اعمال گردد واگر درانجام آن تاخیر شود رابطه میان محرک و پاسخ گسسته می گردد.
 • تنبیه۴ :
 • آورد .
 • روش سراسری : یاد گیری سراسری[۹] موثر تر از یادگیری بخشی یا پاره ای است.
 • تمرین : یادگیری نیاز به تمرین وتکرار فراوان دارد . زیرا بدون تمرین لازم یاد‌گیری به صورت شایسته حاصل نمی شود .

 

راهبردهای مطالعه ویاد گیری

– روش اس کیو ۴ آریا روش پس ختام

یکی از روشهای موفق بهبود مطالعه ویادگیری روش اس کیو ۴ آر یا روش پس ختام است ( توماس ورابینسون ۱۹۷۹).

اس کیو ۴ آر از حروف اول شش مرحله آن تشکیل یافته است ۱- خواندن اجمالی یا پیش خوانی ۲- سوال کردن ۳- خواندن ۴- تفکر ۵- از حفظ گفتن ۶- مرور کردن

= روش مردر

روش جدید تر مطالعه ویاد گیری روش مرور نام دارد . ( دانسرو ۱۹۸۵) مردر از حروف اول شش مرحله آن تشکیل یافته است .

۱- حال وهوا  ۲- درک وفهم  ۳- یاد آوری   ۴- کشف وهضم  ۵- بسط و گسترش  ۶- مرور وپاسخ دادن

= روش مشارکتی : باهم مطالعه کردن یکی از روشهای شناخته شده و موثر یادگیری در میان دانش

ی که به افزایش سطح فراشناخت وبه بهبود روش مطالعه کمک می‌کند روش پرسیدن دو جانبه یا پرسیدن متقابل است این روش را ماترو ۱۹۷۹) ابداع کرده است این روش وسیله ای است که به کمک آن طرح سوال از جانب یاد گیرندگان افزایش می یابد[۱۰].

 • تحقیق عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه آن پاسخ هایی برای سوال های مورد نظر ومطرح شده در موضوع تحقیق بدست می آید . این چنین پاسخ ها ممکن است کلی و ذهنی ، نظیر یافته های تحقیقات بنیادی یا برعکس قابل لمس و ویژه
 • روال آموزش و یاد گیری وخلاصه ، جهت یافتن شرایطی که در آن ، این روال ( آموزش ویاد گیری ) به بهترین وجه به ثمر می رسد ، استفاده می کنیم .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

 

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

بررسی سوابق وپیشینه تحقیق :

علیرغم اهمیت بسیار زیاد و حیاتی موضوع تحقیق پژوهشهای زیاد و دامنه داری در این زمینه علی الخصوص دراین مقطع تحصیلی که بعنوان پایه وزیر بنای اساسی در تعلیم وتربیت به شمار می رود صورت نپذیرفته واین امر باعث گردید که درجمع آوری پیشینه کار را برای محقق با محدودیت روبه رو سازد . اما با این وجود سعی شده است تا مرتبط ترین مواردی که از منابع وموسسات پژوهشی جمع آوری شده است بعنوان پیشینه درنظر گرفته شود که درجهت بررسی مفید تر به موارد زیر دسته بندی می گردد.

 

۱- در ایران :

الف – پژوهشهایی که هدف آنها بررسی عادات وعلایق به مطالعه وعوامل موثر بر آن

ب – پژوهشهایی که به نقش کتابخانه درمیزان گرایش به مطالعه

ج – پژوهشهایی که در زمینه راههای بر انگیختن به فعالیتهای پژوهشی وتحقیقی

د- بررسی مقالات در خصوص مطالعه وتحقیق

۲- در سایر کشورها

۳- نتیجه گیری

۱-در ایران :

الف – پژوهش  هایی که هدف آن ها بررسی عادات و علایق به مطالعه وعوامل موثر بر آن

 • ادریسی ۱۳۷۷ ، درپژوهشی با موضوع : بررسی راههای برانگیختن دانش‌آموزان به مطالعه وتکوین عادت مطالعه در فراگیران دوره راهنمایی شهرستان یزد به انجام رسانیده وی دراین پژوهش از روش مطالعاتی علی – مقایسه ای استفاده نموده جامعه آماری پژوهش کلیه دانش
 • داشتند . حجم نمونه ۸۰۰ نفر دانش آموز و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است .

عمده ترین یافته های پژوهش به قرار زیر است :

– بین علاقمندی وتمایل دانش آموزان به مطالعه در وضع فرهنگی تربیتی خانواده آنان ارتباط وجود دارد .

– والدین اسوه والگوی فرزندانند لذا شوق علم آموزی ودانش اندوزی می تواند از طریق تقلید به فرزندان آموخته شده باشد .

– استفاده از رسانه هاو ابزارهای آموزشی درضمن تدریس است.

– بین محتوا کتابهای درسی وایجاد انگیزه مطالعه دردانش آموزان یاد شده رابطه معنی دار وجود دارد.

۲- آب روشن ۱۳۷۶ ، در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین روشهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی و ویژگیهای

به حجم ۲۰۰ نفر (۱۰۰ نفر دانش آموز دختر و ۱۰۰ نفر پسر) انتخاب وبوسیله دو پرسشنامه شخصیتی نوجوانان آیزینک و پرسشنامه عادات مطالعه وبا استفاده از کار

ن دانش آ‎موزان دختر و پسر برونگرا ودرونگرا اختلاف معنی دار وجود دارد.

– نوع شیوه انتخابی مطالعه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است ورابطه بین آن ها معنی دار است .

– در پیشرفت تحصیلی بین دانش آموزان دختر برونگرا و درونگرا اختلاف معنی دار وجود ندارد ولی بین دانش آموزان پسر درونگرا وبرونگرا اختلاف میانگین ها از نظر آماری معنی دار است بدین معنی که میانگین معدل دانش آموزان برونگرا بیشتر از دانش آموزان درونگرا است .

– دانش آ‎موزان برونگرا ودرونگرا درمیزان مطالعه کتب غیر درسی بین آنها اختلاف معنی دار وجود ندارد .

– بین دانش آموزان برونگرا و درونگرا از نظر نوع کتب مورد مطالعه تفاوت معنی دار وجود ندارد.

۳- یوسفی ۷۹-۱۳۷۸ ، در پژوهشی باعنوان : بررسی

نقاط شهری قم بوده و ۷۵۰ نفر بعنوان نمونه آماری بصورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند .

داده های مورد نیاز برای تحقیق با روش توصیفی واز طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده ازجمله یافته های پژوهش عبارتند از :

– میزان مطالعه دانش آموزان در مقایسه با سایر فعالیتهای آنان بسیار اندک می باشد به نحوی که سرانه مطالعه روزانه آنان حدود ۱۲/۱۲ دقیقه است .

– موضوعات مورد مطالعه بیش از ۷۰ درصد از دانش آموزان جهت دار نیست واکثر آن ها از سوی فرد یاعاملی درمنزل ، مدرسه واجتماع به مطالعه غیر درسی تشویق وراهنمایی نشده اند.

۴- اکبری ۷۶-۱۳۷۵، در پژوهشی با عنوان بررسی میزان مطالعه دبیران ومدرسان وراههای افزایش آن درشهر تهران به انجام رسانیده وی با انتخاب ۴۰۰ نفر نمونه ازجامعه مدرسان مراکز

:

– بین امکانات مطالعه در منزل ومیزان مطالعه دبیران رابطه وجود دارد.

– نداشتن کتابخانه های شخصی در راه مطالعه معلمان مانع ایجاد می کند.

– بهبود وضعیت حقوق معلمان بر انگیزه مطالعه معلمان موثر است .

– برگزاری همایش های علمی ودعوت از معلمان برای ارائه مقاله ، بر انگیزه مطالعه معلمان موثر است.

 

ب- پژوهشهایی که به نقش کتابخانه در میزان گرایش به مطالعه

۱- نیک پناه ۱۳۷۸ ، در پژوهشی با عنوان : بررسی وضعیت کتابخانه های ابتدایی استان سیستان و

 

– کتابخانه های موجود استقلال مکانی ندارند .

– به شدت با کمبود کتاب مواجهیم

– کتاب های موجود فرسوده یا اکثراً تناسبی با وضعیت دانش آموزان ندارند .

– تلاش معلمان وعلاقه دانش آموزان از نکات مثبت مربوط به کتابخانه است .

۲- ایزدی ، ۱۳۷۹ ، در پژوهشی باعنوان بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی مقطع راهنمایی ومتوسطه شهرستان قم وارائه راهبردهایی برای بهینه سازی آن به انجام رسانیده .نمونه موردنظر از بین دانش آموزان مدارس راهنمایی و متوسطه مناطق۴ گانه قم انتخاب شده است محقق برای بهبود وضعیت ومرتفع ساختن مشکلات موجود آموزش نیروها وجدّی گرفتن کتابخانه های آموزشگاهی از سوی مسئولین اجرای جدی بخشنامه کتابدار و معلم ، اختصاص دادن ساعاتی تحت عنوان کتابخانه وکتاب خوانی ، تجهیز کتابخانه باانواع مواد سمعی وبصری

 

ج- پژوهشهایی که در زمینه راههای برا نگیختن به فعالیتهای پژوهشی وتحقیقی

۱- مرادی ۱۳۷۹ ، در پژوهشی با عنوان بررسی شیوه های تشویق وترغیب معلمان و دانش آموزان به امور پژوهشی از دیدگاه معلمان ودانش آموزان شهر قم به انجام رسانیده در این زمینه پرسشهایی را مطرح می سازد .

– بین اعطای لوح تقدیر به دانش آموزان وانگیزه تحقیق آنان رابطه وجود دارد،؟

– بین آ‎موزش روش تحقیق به دانش آموزان وانگیزه تحقیق آنان رابطه معنی دار وجود دارد؟

– بین آموزش نحوه مقاله نویسی به دانش آموزان وانگیزه تحقیق آنان رابطه وجود دارد؟

وی با انتخاب ۳۴۵ نفر نمونه از جامعه دانش آموزی ۴ ناحیه آموزش و پرورش قم به انضمام ۵/۳ نفر از دبیران رشته های مختلف مناطق چهار گانه شهر قم به تحلیل پرداخته .

یافته هایی که در این تحقیق به آن دسترسی یافته بطور خلاصه به شرح زیر است .

– آموزش نحوه مقاله نویسی نیز از عواملی است که با انگیزه ، تحقیق دانش آموزان درارتباط است.

– نتایج نشان میدهد که بین برگزاری همایشهای علمی دانش آموزی وانگیزه تحقیق رابطه وجود

 

محدودیتهایی را که در این تحقیق به آن اشاره شده عبارتند از :

 • اصلی ترین وملموس ترین محدودیت پیش روی این پژوهش عدم وجود پیشینه تحقیق مناسب درباره انگیزه تحقیق معلمان ودانش آموزان بود که محقق را با دشواریهایی روبرو ساخت.
 • این تحقیق درباره دانش آموزان مقطع متوسطه به انجام رسیده لذا تصمیم آ‎ن به سایر مقاطع خالی از اشکال نیست .
 • تمامی فرضیه های مورد
 • های این پژوهش را تصمیم داد.

۲- میر حمایت ۷۷-۱۳۷۶ ، در پژوهشی باعنوان : راههای ترغیب معلمان ودانش آموزان به فعالیت های پژوهشی در آذربایجان شرقی به انجام رسانید.

جامعه ونمونه ای را که در نظر گرفته : جامعه کل معلمان آذربایجان شرقی ونمونه مورد نظر ۴۰۰ نفر از معلمان ( ۲۰۰ زن – ۲۰۰ مرد ) بوده فرضیاتی را که میر حمایت در تحقیق خود آورده بطور خلاصه به شرح زیر می باشد :

– بین جنسیت بابکارگیری یافته ها وراههای ترغیب معلمان و دانش آموزان به تحقیق رابطه وجود دارد .

– بین تحصیلات افراد با راههای

به تحقیق رابطه وجود دارد .

– بین تحصیلات افراد با راههای ترغیب معلمان و دانش آموزان به امر تحقیق رابطه وجود دارد .

– بین رشته تحصیلی با راههای ترغیب معلمان ودانش آموزان به امر تحقیق رابطه وجود دارد.

– بین جایگاه تحقیق درجامعه و بکارگیری یافته های تحقیق رابطه وجود دارد.

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

پیشنهاد های حاصل :

تامین نیازهای مالی محققان ، ر فع مشکلات دست و پا گیر اداری ، گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش و پرورش ،‌ تشویق معلمان ودانش آموزان به فعالیتهای پژوهشی ، کاربردی نمودن تحقیقات.

د- بررسی مقالات در خصوص مطالعه وتحقیق :

 • ابتکار ۱۳۶۸ ، در مقاله ای پژوهشی تحت عنوان چگونگی ایجاد انگیزه ، کیفیت پرورش محقق ومبتکر و چگونگی جذب استعداد های خلاق را مطرح می کند وسه موضوع محیط مناسب را عامل اصلی انگیزه تحقیق می راند وی عوامل تشکیل دهنده محیط مناسب را احترام به پژوهشگر ، تامین زندگی پژوهشگران وجبران مالی زحمات آنان ، وجود داشتن وسایل پژوهش مانند کتابخانه های بسیار مجهز وخدمات کامپیوتری می داند وی در پایان می گوید : همانگونه که مستعد ترین دانه ها در شوره زار رشد نمی کند بدون ایجاد محیط مناسب ، پژوهشگران قادر به کار نخواهد بود.
 • مردانی نوکنده ۱۳۸۰ ، درمقاله ای با عنوان چگونگی افزایش رخ مطالعه درجامعه(
 • که کار فرهنگی واصلاح یک نگرش نادرست ، کاری بسیار دشوار می باشد ، ولی اگر همگان احساس مسئولیت نمایند وقدمی هر چند کوچک در این زمینه بر دارند درمدت کوتاهی وضعیت کنونی به وضعیتی مطلوب وایده آل ارتقاء خواهد یافت . وی در ادامه به نقش خانواده ،مدرسه ، معلمان واساتید ، روزنامه ها ، برگزاری مسابقات معرفی الگوها وتجهیز وتقویت منابع کتابخانه ها و… پرداخت وبا معرفی هر یک از این راهکارها وبکار گیری آن باعث افزایش نرخ مکالمه در بین نوجوانان وجوانان شود .

۲- در سایر کشورها :

۱-  سوزان کلر ، درمقاله ای با عنوان کتابخانه به عنوان مرکز ایجاد مهارتهای مطالعه

وخواندن را بیاموزیم ودر سالهای بالا تر درک مطلب و سپس تجزیه و تحلیل آن برای مثال کاربرد اطلاعاتی که خوانده شده است می باشددر آخر هم به نقش و مهمترین هدف کتابخانه آموزشگاهی درطی سالهای تحصیلی اشاره کرده و آورد ،هدف اینست که به دانش آموزان کمک کند بیاموزند که چگونه بیاموزند چگونه مشکلاتشان را باکمک اطلاعات در بزرگسالی حل کنند وبه سواد واطلاعات خویش به مقدار وسیع تر بیفزایند .

 • زوفیا زاسکا ، درمقاله با عنوان تاثیر مدرسه بر خواندن عنوان میکنند یکی از کار کردهای مهم و پیوسته مدرسه در زمینه خواندن آن است که در بر خورد اول نگرش مثبت و فراینده ای نسبت به کتابها وخواندن ایجاد کند . که در خلال تمرینهای مداوم ناشی از خواندن اجباری ادامه می یابد … مدرسه باید افراد را برای حضور در قلمرو و سواد آماده سازد و پذیرش ودرک از آثار ادبی را به آنها بیاموزد در تاریخ
 • است درحالیکه هدف بیدار کردن حسن لذت از خواندن است زیرا تنها دراین صورت است که وقتی خواندن موظف مدرسه ای به پایان می رسد نیاز به ارتباط با ادبیات دروجود خود باقی می ماند .

 


نتیجه گیری :

درترغیب وتشویق دانش آموزان به مطالعه وتحقیق تمام خرده نظامهای یک نظام اجتماعی اعم ازخانواده ، مدرسه ورسانه های گروهی دارای نقش اساسی می باشند و خانواده با آماده کردن بستر

لیقه افراد بیشترین تاثیر را درگرایش فکری و عملی جامعه به مطالعه وتحقیق  می تواند داشته باشند .

در ترویج فرهنگ مطالعه وتحقیق علاوه بر موارد اشاره شده عوامل دیگری چون موضوعات ، منابع ، مکان وامکانات هزینه های مربوط به مطالعه وتحقیق راهنمای مطالعه ،روشها ،زمان ومیزان مطالعه وتحقیق را نباید از نظر دور داشت این عوامل از سوی مشوق واز سوی دیگر تسهیل کننده فرایند مطالعه و تحقیق افراد ، بویژه دانش آموزان می باشند .

بررسی مقالات انجام شده در خارج از کشور نیز نشان می دهد مطالعه از مهم ترین عوامل موفقیت افراد در زندگی اجتماعی است وحتی میان رهبری در اجتماع ومیزان مطالعه افراد رابطه مثبت ومعنا دار مشاهده شده است .

بررسی گزارشها ومستندات

ه بسیار زیاد دارد می باشد که تامل در آن هر ایرانی دلسوز وعاشق وطن را با نوعی نگرانی وتشویق مواجه می سازد .

 

 

 


 

 

 

 

فصل سوم – روش تحقیق

 

 

– مقدمه

– روش تحقیق

– جامعه آماری

– نمونه آماری و روش نمونه گیری

– ابزار اندازه گیری

– اعتبار و پایایی ابزار

-روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات 


مقدمه :

انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها وماهّیت موضوع پژوهش وامکانات اجرائی آن دارد. بنابراین هنگامی می توان درمورد روش بررسی وانجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیّت موضوع پژوهش ،هدفها ونیز وسعت دامنه آن مشخص باشد . به سخن

تا او را هر چه دقیق تر، آسانتر ، سریع تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ های برای پرسش یا پرسش‌های تحقیقی مورد نظر کمک کند .

۱- روش تحقیق :

بطورکلی هدف از طراحی تحقیق در بررسیهای علمی عبارت است از هدایت ، جمع‌آوری و آنالیز اطلاعات در جهتی که نتایج حاصله قابل تغییر و تعمیم باشد . (هانگلرو پولیت ، ۱۹۸۷ ، ص ۲۲۰) .

از آنجائیکه مطالعات توصیفی برای بدست آوردن اطلاعات مربوط به موقعیت جاری یک پدیده انجام می شود از طرف دیگر در مطالعات توصیفی پژوهشگر سعی می کند تا آنچه هست را بدون هیچگونه دخالت ویا استنتاج ذهنی گزارش کند ونتایج عینی از موقعیت بگیرد ، لذا برای این تحقیق از روش تحقیقی توصیفی استفاده شد .

از آنجائیکه تحقیقات توصیفی۱ ، تحقیقات

 

هر گاه مجموعه ای از افراد یا اشیاء که دارای ویژگی های همگون و قابل اندازه گیری هستند ، در نظر گرفته شوند جامعه پژوهش حاصل می گردد . (نادری ، سیف نراقی ، ۱۳۷۲ ، ص ۴۱ ) .

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران ، آموزگاران پایه چهارم و پنجم و دانش آموزان چهارم و پنجم ابتدایی شهرستانهای استان تهران در سال تحصیلی ۸۲-۸۱ است که تعداد آنها برابر آمار موجود به شرح زیر می باشد :

حجم جامعه دانش آموزان پایه چهارم ( دختر و پسر ) ۱۰۷۵۲۸ نفر ، دانش آموزان پایه پنجم (دختر و پسر ) ۱۱۵۱۰۱ نفر

حجم جامعه آموزگاران پایه چهارم ( زن و مرد ) ۳۴۶۸ نفر ، آموزگاران پایه پنجم ( زن ومرد ) ۳۷۰۴ نفر

حجم جامعه مدیران ( زن ومرد ) ۱۵۰۲ نفر

 

۳- نمونه آماری وروش نمونه گیری :

نمونه پژوهش عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه پژوهش که باید دارای خصوصیات و صفات جامعه پژوهش باشد تا بتوان نتایج پژوهش را به آن تعمیم داد . (نادری ، سیف نراقی ، ۱۳۷۲ ، ص۱۴) .

تعیین شد .

حجم نمونه : دانش آموزان پایه چهارم ۳۸۴ نفر ( ۱۹۲ دختر و ۱۹۲ پسر ) ودانش آموزان پایه پنجم ۳۸۴ نفر ( ۱۹۲ دختر و ۱۹۲ پسر )

حجم نمونه : آموزگاران پایه چهارم ۱۲۸ نفر ( ۶۴ زن و۶۴ مرد ) و آموزگاران پایه پنجم ۱۲۸ نفر ( ۶۴ زن و ۶۴ مرد )

حجم نمونه مدیران ۱۲۸ نفر ( ۶۴ زن و ۶۴ مرد ) در نظر گرفته شد .

حجم کل نمونه بدست آمده ۱۱۵۲ نفر در نظر گرفته شد .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

ابزار اندازه گیری :

ابزار گردآوری داده ها وسیله ای است که به پژوهشگران آن کمک می کند تا داده های لازم را جمع آوری و ثبت نماید . رایج ترین ابزار گردآوری داده

و سیف نراقی ، ۱۳۷۲ ، ص ۵۱) .

– نوع ابزار اندازه گیری : پرسشنامه محقق ساخته وبر اساس مقیاس لیگرت درجه بندی شده

پرسشنامه دانش آموزی شامل   ۲۸پرسش      ۲گزینه ای و     ۳گزینه ای تشکیل شد.

پرسشنامه آموزگاران شامل     ۲۰پرسش      ۵گزینه ای

پرسشنامه مدیران شامل       ۲۳ پرسش        ۲ گزینه ای و     ۵گزینه ای

 

۵- اعتبار و پایای ابزار

اعتبار علمی [۱]

اعتبار علمی یکی از ویژگی های ابزار گردآوری اطلاعات می باشد که وجودش دال بر تعیین آن چیزی است ، که این ابزار بدان منظور طراحی شده است . (هانگلروپولیت ، ۱۹۸۷ ، ص ۳۲۳ ) .

جهت تعیین اعتبار علمی ابزار ، در این پژوهش از روش اعتبار محتوی استفاده شده است . بدین ترتیب که ابزار گردآوری داده ها از طریق مطالعه کتب و مقالات معتبر علمی تهیه گردیده و توسط ناظر محترم مورد بررسی قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات لازم جهت پژوهش استفاده گردید .

آبرامسیون[۲] (۱۳۶۴) می گوید : اعتبار به معنی دقیق کلمه عبارت است از حدی که روش اندازه

کند . (ص ۱۵۸)

پولیت و هانگلر (۱۹۷۸) نیز روش اعتبار محتوی را بر مبنای قضاوت و ارزیابی می دانند که توسط متخصصان رشته مربوطه مورد آنالیز و بررسی قرار می گیرد . (ص ۳۲۴)

 

اعتماد علمی [۳]

اعتماد ، کیفیت ثبات و پایایی است که ابزار یا روش گردآوری داده ها در طول زمان نشان می دهد . بعبارت دیگر ثبات و پایایی آنچه که بوسیله ابزار یا روش ، تعیین می شود اعتماد نامیده می شود . (بست ، ۱۳۶۶ ، ص ۲۰۰) .

اعتماد علمی ابزار

آلفای کرونباخ تائید شده است .

 

۶-روش های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات :

به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .

شاخصهای اساسی آمار توصیفی عبارتند از :

– شاخص های موقعیت نسبی (درصد) .

– ضریب همبستگی اسپیرمن

– از آمار استنباطی جهت مقایسه متغیر مستقل و وابسته بین متغیرها از آزمون بی‌پارامتریک و یک آزمون خی دو استفاده گردیده است .

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

– مقدمه

الف – تجزیه و تحلیل یافته های توصیفی (دانش آموزان ، آموزگاران ، مدیران)

ب – تجزیه و تحلیل یافته های استنباطی


مقدمه :

تحقیق به عنوان رفتاری علمی است ، که در فرآیند زمانی معین صورت می گیرد . و مبتنی بر سه عنصر اساسی نظریه روش شناسی و تحلیلی یافته ها است .

در این فصل اطلاعات و داده های گردآوری شده که جهت دستیابی به

جداول این است که خواننده گزارش با استفاده از جداول خواهد توانست که انبوهی از داده ها را به سرعت بفهمد و تفسیر کند و با یک نگاه اجمالی جزئیات و روابط مهم آن ها را درک نماید .

بست در بیان خصوصیات نمودار می گوید : نمودارها داده های آماری را بصورت مجسم نشان می دهد و برای تاکید ، بر ر.ابط مهم و خاص با نوشته های متن همراه می‌شود .

در بخش اول فصل چهارم جداول با این مشخصات آورده شده :

جداول شماره ۱ تا ۲۹ شامل بررسی داده ها و یافته های دانش آموزی می شود .

جداول شماره ۳۰ تا ۵۲ شامل بررسی داده ها و یافته های آموزگاران می شود .

جداول شماره ۵۳ تا ۶۸ شامل بررسی داده ها و یافته های مدیران می شود .

جهت تجزیه

مختلف به کار گرفته شده است و برای تجزیه و تحلیل یافته ها در بخش استنباطی پژوهش از آموزن خی[۴] دو استفاده شده و نتایج حاصله در جداول نمایش داده شده است .

الف : تجزیه و تحلیل یافته های دانش آموزان ، آموزگاران و مدیران

 

جدول شماره ۱ : توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری دانش آموزان

 

جامعهنمونهنمونه به تفکیک پایهنمونه به تفکیک جنسیت
چهارمپنجمدخترپسر
 

۲۲۲۶۲۹

 

۷۶۸۳۸۴۳۸۴۳۸۴۳۸۴

 

روش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده و حجم نمونه بدست آمده از جدول مورگان استخراج شده است . در خصوص پایه و جنسیت چون اختلاف قابل توجهی بین جامعه موردنظر وجود ندارد حجم نمونه بطور مساوی تعیین شده است .

 

 

 

 

جدول شماره ۲  : توزیع فراوانی و نسبی میزان تحصیلات پدر و مادر

پاسخ هابیسوادابتداییراهنماییدبیرستاندانشگاهیجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
پدر۵۸۷۱/۷۱۸۳۳۴/۲۴۱۶۹۴۷/۲۲۱۵۸۰۱/۲۱۱۸۴۴۷/۲۴۷۵۲۱۰۰
مادر۹۱۲۳/۱۲۲۱۵۹۰/۲۸۱۶۲۷۷/۲۱۱۳۴۰۱/۱۸۱۴۲۰۹/۱۹۷۴۴۱۰۰
۱۴۹۹۴/۱۹۳۹۸۰۴/۵۴۳۳۱۲۴/۴۴۲۹۲۰۲/۳۹۳۲۶۵۶/۴۳۱۴۹۶۱۰۰

 

با توجه به اطلاعات فوق مشخص می شود که فقط حدود %۲۰ از اولیاء دانش آموزان را اولیاء بیسوادتشکیل می دهند .

 

 

جدول شماره ۳  : توزیع فراوانی و نسبی شغل والدین

پاسخ هاخانه دارکارمندآزادبیکارجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
پدرـــ۰۳۸۵۹۳/۵۰۳۳۷۵۸/۴۴۳۴۵/۴۷۵۶۱۰۰
مادر۶۴۸۰۶/۸۶۱۰۵۹۴/۱۳ــــــــــــ۷۵۳۱۰۰
۶۴۸۰۶/۸۶۴۹۰۸۷/۶۴۳۳۷۵۸/۴۴۳۴۵/۴۱۵۰۹۱۰۰

 

با توجه به آمار بدست آمده حدود %۵۱ از پدران کارمند هستند و این رقم در مادران فقط ۱۴ % می‌باشد .

 

 

 

جدول شماره ۴ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه دانش آموزان به مطالعه

پاسخ هازیادمتوسطکمجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
دختر۲۷۲۵/۷۲۹۶۶/۲۵۷۹/۱۳۷۵۱۰۰
پسر۲۱۰۴/۵۳۱۶۶۲/۴۲۱۷۴/۴۳۹۳۱۰۰
۴۸۲۹/۱۲۵۲۶۲۸/۶۷۲۴۳/۶۷۶۸۱۰۰

 

با توجه به اطلاعات فوق مشخص می شود که %۵/۷۲ دختران به مطالعه علاقمند هستند که این آمار تقریباً %۲۰ بیش از علاقه پسران به مطالعه می باشد .

 

جدول شماره ۵ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه دانش آموزان به تحقیق

پاسخ هازیادمتوسطکمجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
دختر۲۲۱۲۵/۵۹۱۲۷۰۵/۳۴۲۵۷۰/۶۳۷۳۱۰۰
پسر۲۲۷۵۱/۵۸۱۲۸۹۹/۳۲۳۳۵۱/۸۳۸۸۱۰۰
۴۴۸۷۶/۱۱۷۲۵۵۰۴/۶۷۵۸۲۱/۱۵۷۶۱۱۰۰

 

با توجه به ارقام بدست آمده علاقه به تحقیق کردن تقریباً از نسبت مساوی در بین دختران و پسران برخوردار است .

 

 

 

جدول شماره ۶ : توزیع فراوانی و نسبی تمایل به انجام تحقیق در مورد دروس مختلف

پاسخ هازیادمتوسطکمجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
دختر۲۶۱۱۲/۷۱۹۱۸۰/۲۴۱۵۰۹/۴۳۶۷۱۰۰
پسر۲۳۳۵۰/۷۳۱۳۱۳۲/۴۱۱۹۹۹/۵۳۱۷۱۰۰
۴۹۴۶۲/۱۴۴۲۲۲۱۲/۶۶۳۴۰۸/۱۰۷۵۰۱۰۰

 

با توجه به اطلاعات بدست آمده فقط حدود ۱۱% از دانش آموزان دختر و پسر تمایلی به انجام تحقیق ندارند .

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ۷ : توزیع فراوانی و نسبی فرصت مطالعه و تحقیق دانش آموزان

پاسخ هازیادمتوسطکمجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
دختر۱۸۱۱۸/۴۹۱۶۱۷۵/۴۳۲۶۰۷/۷۳۶۸۱۰۰
پسر۱۶۹۰۱/۴۴۱۸۵۱۸/۴۸۳۰۸۱/۷۳۸۴۱۰۰
۳۵۰۱۹/۹۳۳۴۶۹۳/۹۱۵۶۸۸/۱۴۷۵۲۱۰۰

 

اطلاعات بدست آمده نشانگر این مطلب است که فرصت مطالعه دختران ۵% بیشتر از پسران است .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

جدول شماره ۲۹ : توزیع فراوانی و نسبی اینکه آیا افزایش علاقه به مطالعه به وسیله اهداء جوایز صورت می پذیرد؟

 

جدول شماره ۳۰ : توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری آموزگاران

 

جامعهنمونهنمونه به تفکیک پایهنمونه به تفکیک جنسیت
چهارمپنجمدخترپسر
۱۷۳۴۳

 

۱۲۸۶۴۶۴۶۴۶۴

 

 

جدول شماره ۳۱  : توزیع فراوانی و نسبی میزان تحصیلات آموزگاران

پاسخ هادیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %

فقط حدود ۲% از آموزگاران اعتقادی به کلاسهای ضمن خدمت با موضوع تحقیق و پژوهش ندارند .

 

 

جدول شماره ۳۴  : توزیع فراوانی و نسبی نقش کلاسهای ضمن خدمت با موضوع آموزش و روشهای صحیح مطالعه ویژه آموزگاران

پاسخ هابسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
زن۵۰۵۹/۳۷۴۹۸۴/۳۶۲۳۲۹/۱۷۷۲۶/۵۴۳۱۳۳۱۰۰
مرد۳۰۷۹/۲۴۵۳۸۰/۴۳۲۰۵۳/۱۶۱۵۴۰/۱۲۳۴۸/۲۱۲۱۱۰۰
۸۰۳۸/۶۲۱۰۲۶۴/۸۰۴۳۸۲/۳۳۲۲۶۶/۱۷۷۴۸/۵۲۵۴۱۰۰

 

طبق اطلاعات بدست‌ آمده ۷۴% زنان و ۶۸% مردان آموزگار به نقش کلاسهای ضمن خدمت با موضوع آموزش روشهای صحیح مطالعه در حد بسیار زیاد و زیاداشاره نمودند .

 

 

 

 

 

جدول شماره ۳۵  : توزیع فراوانی و نسبی نقش کتابخانه در مدارس در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق) از دیدگاه آموزگاران

پاسخ هابسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
زن۷۴۲۲/۵۵۳۴۳۷/۲۵۱۴۴۵/۱۰۱۰۴۶/۷۲۴۹/۱۱۳۴۱۰۰
مرد۴۴۳۶/۳۶۴۴۳۶/۳۶۱۹۷۰/۱۵۸۶۱/۶۶۹۶/۴۱۲۱۱۰۰
۱۱۸۵۸/۹۱۷۸۷۳/۶۱۳۳۱۵/۲۶۱۸۰۷/۱۴۸۴۵/۶۲۵۵۱۰۰

 

طبق اطلاعات بدست‌ آمده ۹% زنان و ۱۱% مردان آموزگار به نقش کتابخانه اعتقاد کم و بسیار کم دارند .

 

جدول شماره ۳۶ جدول شماره ۳۷  : توزیع فراوانی و نسبی نقش تعیین ساعت خاص در برنامه هفتگی دانش آموزان با موضوع مطالعه و تحقیق از دیدگاه آموزگاران

پاسخ هابسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
زن۴۰۵۳/۳۰۴۶۱۱/۳۵۳۲۴۳/۲۴۸۱۱/۶۵۸۲/۳۱۳۱۱۰۰
مرد۱۸۵۲/۱۴۵۶۱۶/۴۵۲۵۱۶/۲۰۱۴۲۹/۱۱۱۱۸۷/۸۱۲۴۱۰۰
۵۸۰۵/۴۵۱۰۲۲۷/۸۰۵۷۵۹/۴۴۲۲۴۰/۱۷۱۶۶۹/۱۲۲۵۵۱۰۰

 

طبق اطلاعات بدست آمده فقط ۲۰% مردان آموزگار تعیین ساعت خاص برای مطالعه و تحقیق را در حد کم و بسیارکم تائید نمودند در حالی که این آمار در آموزگاران زن فقط ۱۰% می باشد .

 

جدول شماره ۳۸  : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموزش و روشهای مناسب

طبق اطلاعات بدست‌ آمده ۸۰%  آموزگاران زن به نقش آموزش و روشهای مناسب تحقیق به دانش آموزان در حد بسیار زیاد و زیاد پاسخ داده اند .

 

 

 

جدول شماره ۳۹  : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموزش و روشهای صحیح مطالعه به دانش آموزان از دیدگاه آموزگاران

پاسخ هابسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
زن۶۶۵۰۵۰۸۸/۳۷۱۳۸۵/۹۳۲۷/۲ـــــــ۱۳۲۱۰۰
مرد۴۹۵۲/۳۹۴۶۱۰/۳۷۲۱۹۴/۱۶۴۲۳/۳۴۲۳/۳۱۲۴۱۰۰
۱۱۵۵۲/۸۹۹۶۹۸/۷۴۳۴۷۹/۲۶۷۵۰/۵۴۲۳/۳۲۵۶۱۰۰

 

طبق اطلاعات بدست‌ آمده ۸۷%  آموزگاران زن به نقش آموزش و روشهای صحیح مطالعه به دانش‌آموزان در حد بسیار زیاد و زیاد اشاره نمودند .

 

 

 

جدول شماره ۴۰  : توزیع فراوانی نقش آموزش در استفاده صحیح از کتاب و کتابخانه توسط دانش آموزان از دیدگاه آموزگاران

پاسخ هابسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
زن۷۱۹۹/۵۲۴۲۳۴/۳۱۱۹۱۸/۱۴۲۴۹/۱ــــــ۱۳۴۱۰۰
مرد۳۹۴۵/۳۱۵۳۷۴/۴۲۲۶۹۷/۲۰۲۶۱/۱۴۲۳/۳۱۲۴۱۰۰
۱۱۰۴۴/۸۴۹۵۰۸/۷۴۴۵۱۵/۳۵۴۱۰/۳۴۲۳/۳۲۵۸۱۰۰

 

طبق اطلاعات بدست‌ آمده ۵% از آموزگاران مرد و ۵/۱% از آموزگاران زن لزومی به‌آموزش روشهای استفاده صحیح از کتاب و کتابخانه به دانش آموزان نمی بینند .

 

 

جدول شماره ۴۱  : توزیع فراوانی میزان حضور دانش بدست آمده ۷۷% آموزگاران با کار گروهی برای دانش آموزان در حد بسیار زیاد و زیاد موافقند .

 

 

 

 

جدول شماره ۴۷  : توزیع فراوانی و نسبی نقش رسانه ها در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق

پاسخ هابسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
زن۴۹۶۹/۳۷۳۶۶۹/۲۷۳۵۹۲/۲۶۹۹۲/۶۱۷۷/۰۱۳۰۱۰۰
مرد۳۱۲۵۵۳۷۴/۲۴۲۴۳۵/۱۹۱۱۸۷/۸۵۰۳/۴۱۲۴۱۰۰
۸۰۶۹/۶۲۸۹۴۳/۷۰۵۹۲۷/۴۶۲۰۷۹/۱۵۶۸۰/۴۲۵۴۱۰۰

 

طبق اطلاعات بدست آمده ۶۷% آموزگاران مرد به نقش رسانه ها در حد بسیار زیاد و زیاد اهمیت می‌دهند .

 

 

 

جدول شماره ۴۸  : توزیع فراوانی و نسبی نقش روزنامه و مجلات در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق

پاسخ هابسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
زن۲۶۷۰/۱۹۵۰۸۸/۳۷۳۸۷۹/۲۸۱۸۶۴/۱۳ــــــ۱۳۲۱۰۰
مرد۱۹۳۲/۱۵۵۲۹۳/۴۱۳۶۰۳/۲۹۱۱۸۷/۸۶۸۴/۴۱۲۴۱۰۰
۴۵۰۲/۳۵۱۰۲۸۱/۷۹۷۴۸۲/۵۷۲۹۵۱/۲۲۶۸۴/۴۲۵۶۱۰۰

 

طبق اطلاعات بدست آمده ۵۶% آموزگاران مرد به نقش روزنامه و مجلات در حد بسیار زیاد و زیاد اهمیت می‌دهند .

 

موثر می دانند .

 

 

 

جدول شماره ۵۲  : توزیع فراوانی و نسبی نقش برگزاری مسابقات فرهنگی و علمی در مدارس از دیدگاه آموزگاران

پاسخ هابسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
زن۴۲۸۲/۳۱۵۲۳۹/۳۹۲۹۹۶/۲۱۸۰۶/۶۱۷۶/۰۱۳۲۱۰۰
مرد۲۲۷۴/۱۷۶۵۴۲/۵۲۲۲۷۴/۱۷۱۰۰۶/۸۵۰۳/۴۱۲۴۱۰۰
۶۴۵۶/۴۹۱۱۷۸۱/۹۱۵۱۷۰/۳۹۱۸۱۲/۱۴۶۷۹/۴۲۵۶۱۰۰

 

طبق اطلاعات بدست آمده فقط ۱۷% از آموزگاران مرد با نقش مفید مسابقات در مدارس در حد بسیار زیاد موافقند در حالی که این آمار در آموزگاران زن ۳۲ % است .

 

جدول شماره ۵۳ : توزیع فراوانی حجم جامعه و نمونه آماری مدیران

 

جامعهنمونهنمونه به تفکیک جنسیت
دخترپسر
 

۱۵۰۲

 

۱۲۸۶۴۶۴

 

فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
زن۶۴۹۷/۹۶۲۰۳/۳۶۶۱۰۰
مرد۵۸۵۵/۹۳۴۴۵/۶۶۲۱۰۰
۱۲۲۵۲/۱۹۰۶۴۸/۹۱۲۸۱۰۰

 

۹۷% از مدیران زن با وجود کتابخانه در مدارس موافقند .

 

جدول شماره ۵۶ : توزیع فراوانی و نسبی انتخاب نوع کتابخانه در مدارس از دیدگاه مدیران

 

پاسخ هامستقلکلاسیهر دو موردجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
زن۳۱۹۷/۴۶۲۰۳/۳۳۳۵۰۶۶۱۰۰
مرد۲۰۲۶/۳۲۱۰۱۳/۱۶۳۲۶۱/۵۱۶۲۱۰۰
۵۱۲۳/۷۹۱۲۱۶/۱۹۶۵۶۱/۱۰۱۱۲۸۱۰۰

 

۵۰% مدیران زن و ۵۲% مدیران مرد با کتابخانه های مستقل و کلاسی به همراه هم در مدارس موافقند .

 

 

 

 

جدول شماره ۵۷  : توزیع فراوانی و نسبی میزان برگزاری مسابقات فرهنگی ، علمی در مدارس از دیدگاه مدیران

پاسخ هابسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
زن۲۳۳/۳۱۵۲۵۲۰۳۳/۳۳۱۴۳۳/۲۳۹۱۵۶۰۱۰۰
مردــــــ۱۰۳۹/۱۶۲۴۳۴/۳۹۲۲۰۶/۳۶۵۲۰/۸۶۱۱۰۰
۲۳۳/۳۲۵۳۹/۴۱۴۴۶۷/۷۲۳۶۳۹/۵۹۱۴۲۰/۲۳۱۲۱۱۰۰

 

طبق اطلاعات بدست‌ آمده مدیران مرد میزان برگزاری در مسابقات را در حد بسیار زیاد منفی دانستند و پاسخها از زیاد به بعد بوده است .

 

جدول شماره ۵۸  : توزیع فراوانی و نسبی تاثیر برگزاری مسابقات در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران

پاسخ هابسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
زن۲۶۳۹/۳۹۳۰۴۵/۴۵۷۶۱/۱۰۲۰۳/۳۱۵۱/۱۶۶۱۰۰
مرد۱۸۳۰۳۰۵۰۹۱۵۳۵ــــــ۶۰۱۰۰
۴۴۳۹/۶۹۶۰۴۵/۹۵۱۶۱۱/۱۲۵۰۳/۸۱۵۱/۱۱۲۶۱۰۰

 

طبق اطلاعات بدست‌ آمده ۸۵% مدیران زن و ۸۰% مدیران مرد به تاثیربرگزاری مسابقات در حد بسیارزیاد و زیاد پاسخ داده اند .

 

 

 

جدول شماره ۵۹  : توزیع فراوانی و نسبی نقش تشویق و اهداء جوایز به دانش آموزان در ترغیب ایشان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران

پاسخ هابسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمجمع کل

 

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

جدول شماره ۶۰  : توزیع فراوانی و نسبی انتخاب روشهای مختلف در تشویق دانش آموزان و ترغیب ایشان به مطالعه و تحقیق از دیدگاه مدیران

پاسخ هااشتراک رایگاناعطای لوح تقدیراهداء جوایزتشویق شفاهیهمه مواردجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
زن۸۹۰/۱۲۶۶۸/۹۳۸۴/۴۴۴۵/۶۴۱۱۳/۶۶۶۲۱۰۰
مرد۷۴۷/۱۱۲۲۸/۳۵۲۰/۸۲۲۹/۳۴۵۷۷/۷۳۶۱۱۰۰
۱۵۳۷/۲۴۸۹۶/۱۲۸۰۴/۱۳۶۷۴/۹۸۶۹۰/۱۳۹۱۲۳۱۰۰

 

۷۴% مدیران مرد همه موارد در تشویق دانش آموزان را تائید نمودند .

 

 

 

جدول شماره ۶۱  : توزیع فراوانی و نسبی میزان نقش برگزاری نمایشگاه کتاب در مدارس از دیدگاه مدیران

پاسخ هابسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
زن۱۷۵۶/۲۶۳۱۴۴/۴۸۱۴۸۸/۲۱۲۱۳/۳ــــــ۶۴۱۰۰
مرد۱۳۶۳/۲۰۳۳۳۸/۵۲۱۶۴۰/۲۵ــــــ۱۵۹/۱۶۳۱۰۰
۳۰۱۹/۴۷۶۴۸۲/۱۰۰۳۰۲۸/۴۷۲۱۳/۳۱۵۹/۱۱۲۷۱۰۰

 

۵۳% از مدیران مرد و ۴۹ % از مدیران زن در حد بسیار زیاد به نقش برگزاری نمایشگاه کتاب تاکید نمودند .

 

 

جدول شماره ۶۲  : توزیع فراوانی و نسبی اهمیت اجرای مسابقات در مدارس ویژه دانش آموزان از دیدگاه مدیران

پاسخ هابسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
زن۱۴۵۸/۲۲۴۰۵۲/۶۴۸۹۰/۱۲ــــــــــــ۶۲۱۰۰
مرد۸۹۰/۱۲۳۶۰۶/۵۸۱۵۱۹/۲۴۳۸۴/۴ــــــ۶۲۱۰۰
۲۲۴۸/۳۵۷۶۵۸/۱۲۲۲۳۰۹/۳۷۳۸۴/۴ــــــ۱۲۴۱۰۰

 

۵% از مدیران مرد اهمیت اجرای مسابقات را در حد کم پاسخ داده اند . در حالی که مدیران زن در این قسمت پاسخی نداده اند .

 

یران در حد بسیار زیاد و زیاد موافقند .

 

 

 

جدول شماره ۶۹  : توزیع فراوانی و نسبی نقش آموزش ضمن خدمت آموزگاران از دیدگاه مدیران

 

پاسخ هابسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
زن۴۱۰۸/۶۳۱۷۱۵/۲۶۴۱۵/۶۲۰۸/۳۱۵۴/۱۶۵۱۰۰
مرد۲۵۶۸/۳۹۲۸۴۴/۴۴۹۲۹/۱۴۱۵۹/۱ــــــ۶۳۱۰۰
۶۶۷۶/۱۰۲۴۵۵۹/۷۰۱۳۴۴/۲۰۳۶۷/۴۱۵۴/۱۱۲۸۱۰۰

 

۸۴% مدیران مرد و ۹۰% مدیران زن در حد بسیار زیاد و زیاد با دوره ضمن خدمت آموزگاران موافقند .

 

 

جدول شماره ۷۰  : توزیع فراوانی و نسبی میزان اشاعه فرهنگ مطالعه و تحقیق در مدارس توسط مدیران

 

پاسخ هابسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمجمع کل
فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %فراوانیدرصد %
زن۲۶۴۰۳۱۶۹/۴۷۵۶۹/۷۳۶۲/۴ــــــ۶۵۱۰۰
مرد۲۱۳۳/۳۳۲۷۸۶/۴۲۱۴۲۲/۲۲۱۵۹/۱ــــــ۶۳۱۰۰
۴۷۳۳/۷۳۵۸۵۵/۹۰۱۹۹۱/۲۹۴۲۱/۶ــــــ۱۲۸۱۰۰

 

۴۰% مدیران زن در حد بسیار زیاد با اشاعه فرهنگ مطالعه و تحقیق در مدارس موافقند .

 

 

فرضیه ۷ : بین معدل سال گذشته دانش آموزان با ترغیب ایشان به مطالعه و تحقیق رابطه وجود دارد .

جدول شماره ۸۸ : خلاصه ی نتایج آزمون خی دو در خصوص رابطه معدل سال گذشته دانش آموزان با سایر متغیرهایی که در گرایش دانش آموزان به مطالعه و تحقیق موثر است .

رابطه معدل سال گذشته باd.fAsympValue
فرصت مطالعه درسی۲۵۸×   ۰۰۷/۰a    ۶۴۵/۳۱۷
میزان مطاللعه پدران در منزل۲۵۸××   ۰۱۸/۰a  ۲۲۸/۳۰۷
امکان مطالعه در منزل برای دانش آموز۲۵۴×   ۰۰۲/۰a 764/324
حضور در مسابقات کتاب و کتابخوانی در مدارس۲۶۰×× ۰۶۹/۰a  ۶۰۸/۲۹۴
میزان برگزاری مسابقات در مدارس۲۶۰×   ۰۰۴/۰a   ۴۳۲/۳۲۴
علاقه به مطالعه روزنامه و مجله۲۵۴××    ۰۹۸/۰a   ۵۱۰/۳۸۳
انتخاب نوع مطالعه بصورت فردی یا گروهی۱۳۰×  ۰۰۱/۰a   ۳۳۶/۱۸۹
میزان علاقه به تحقیق۲۵۸×   ۰۰۲/۰a   ۱۰۱/۳۲۸

× رابطه معنی دار در حد ۱%

×× رابطه معنی دار در حد ۵%

– بین معدل سال گذشته دانش آموزان و فرصت ایشان در مطالعه درسی رابطه معنی دار در حد  وجود دارد .

– بین معدل سال گذشته دانش آموزان و میزان مطالعه پدران در منزل رابطه معنی دار در حد  وجود دارد .

– بین معدل سال گذشته دانش آموزان و امکان مطالعه در منزل رابطه معنی دار در حد  وجود دارد .

– بین معدل سال گذشته دانش آموزان و حضور ایشان در مسابقات کتاب و کتابخوانی که در مدارس برگزار می شود رابطه معنی دار در حد  وجود دارد .

– بین معدل سال گذشته دانش آموزان و میزان برگزاری مسابقاتی که در مدارس جهت ترغیب دانش آموزان به انجام تحقیق و مطالعه برگزار می شود رابطه معنی دار در حد  وجود دارد .

– بین معدل سال گذشته دانش آموزان و انتخاب نوع مطالعه از طرف دانش آموزان در کلاس درس رابطه معنی دار در حد  وجود دارد .

– بین معدل سال گذشته دانش آموزان و میزان علاقه ایشان به انجام تحقیق رابطه معنی دار در حد  وجود دارد .

 

 

 

 

 

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

 

 

– مقدمه

– خلاصه یافته ها و تجزیه و تحلیل آن

– بحث و نتیجه گیری

– محدودیت ها

– پیشنهادها

– منابع و مآخذ

– ضمائم 


مقدمه :

در این فصل ، خلاصه یافته های پژوهش بیان شده و بحث

وهش و نتیجه گیری نهایی تنظیم شده است . همچنین محدودیت های پژوهش و نیز پیشنهاداتی جهت انجام پژوهش های بعدی ارائه گردیده است .

 

خلاصه یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها :

در این پژوهش ارتباط بین متغیرهای مختلف در جهت ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است . یافته های این پژوهش در ارتباط با اهداف آن و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

در بررسی فرضیه اول تحلیل که در خصوص وجود همبستگی بین کتابخانه مدارس و افزایش میزان علاقه دانش آموزان به مطالعه و تحقیق بود . نتایج مربوط به این فرضیه در جدول شماره ۷۸ و ۷۹ آمده است . از آنجایی که ضریب همبستگی مشاهده شده در سطح معنی دار آلفای ۱% و حاصل شده ، فرضیه ی فوق تائید می شود یعنی بین وجود کتابخانه با افزایش میزان علاقه به مطالعه و

مناسبی محسوب می گردد ، همبستگی وجود دارد . همچنین با تهیه کتابهای مورد علاقه دانش آموزان در کتابخانه های مدارس می توان به افزاسش علاقه دانش آموزان کمک نمود . با توجه به همبستگی بدست‌آمده جنسیت دانش آموزان در استفاده از کتابخانه نقش خاصی ندارد . و از هر دو گروه دختران ۹۷/۱۴% بیش از پسران در حد زیاد از کتابخانه استقبال می کنند .

فرضیه دوم تحقیق اینکه بین گنجانیدن یک زمان و ساعت درسی با عنوان مطالعه و تحقیق در برنامه هفتگی دانش آموزان و میزان ترغیب دانش آموزان به مطالعه و

ی فوق تائید می شود . یعنی اینکه بین تعیین این ساعت درسی در برنامه هفتگی دانش آموزان و متغیرهایی چون افزایش علاقه به مطالعه و تحقیق ، حضور بیشتر در مسابقات در سطح مدارس و اشاعه فرهنگک مطالعه و تحقیق در بین دانش آموزان و همچنین آموزش مدیران و

این فرضیه در جداول شماره ۸۲ و ۸۳ جمع آوری شده است . چون از ضریب همبستگی مشاهده شده در سطح معناداری آلفای ۱% و ارقام مثبت بدست آمده فرضیه ی فوق تائید می شود یعنی اینکه بین متغیر شرکت در

از کتابخانه مدارس و دریافت جوایز ختلف از طرف مدرسه همبستگی مثبت وجود دارد .

فرضیه چهارم بین قدردانی و اهداء جوایز و لوح و تقذیر با افزایش میزان مطالعه و تحقیق در بین دانش آموزان همبستگی وجود دارد . نتایج مربوط به این فرضیه در جداول شماره ۸۴ و ۸۵ آمده است و چون مقدار ضریب مشاهده شده در سطح معناداری آلفای ۱% است و تمام مقادیر بدست آمده مثبت می باشند فرضیه تائید می شود . یعنی اینکه بین میزان و نوع تقدیر در مدارس با میزان ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق و افزایش میزان انجام تحقیق در مورد دروس محتلف همبستگی وجود دارد . همچنین تقدیر در مدارس می تواند در زمینه اجرای مسابقات ، معرفی دانش آموزان سال قبل باشد که در کل باعث اشاعه فرهنگ مطالعه و تحقیق در مدارس می گردد .

فرضیه پنجم بین میزان تحصیلات مادران با میزان ترغیب فرزندان به مطالعه و تحقیق رابطه وجود دارد . نتایجگ مربوط به این فرضیه در جدول شماره ۸۶

چه بیشتر باشد باعث افزایش میزان علاقه به مطالعه و تحقیق در فرزندان می گردد و فرصت و امکان مطالعه بیشتری فراهم می شود . همچنین بین میزان علاقه فرزندان به مطالعه کتابهای درسی و غیر درسی و مجلات و روزنامه رابطه مثبت وجود دارد .

فرضیخ ششم بین میزان تحصیلات پدران با میزان ترغیب فرزندان به مطالعه و تحقیق رابطه وجود دارد . نتایج مربوط به این فرضیه در جدول شماره ۸۷ مثبت گردیده است . از آنجایی که مقدار sig بدست آمده در سطح معناداری آلفای ۱% و ۵% می باشد و کلیه پاسخها با ارقام مثبت ثبت گردیده است . فرضیه فوق پذیرفته می شود . از نتایح آزمون بدست آمده که از آزمون خی دو استفاده گردیده است . بین تحصیلات پدران با میزان ترغیب فرزندان به مطالعه و تحقیق و فرصت و مطالعه

د را پدران بی سواد تشکیل می دهند . پس هر چه میزان تحصیلات بالاتر می شود رابطه قوی تری بین

رابطه وجود دارد . نتایج مربوط به این فرضیه در جدول شماره ۸۸ ثبت گردیده است . از آنجایی که مقدار sig بدست آمده در سطح معناری آلفای ۱% و ۵% می باشد و کلیه پاسخ‌ها با ارقام مثبت ثبت گردیده است / فرضیه فوق پذیرفته می شود و از نتایج آزمون بدست‌ آمده که از آموزن خی دو استفاده گردیده است . بدین ترتیب بین معدل سال گذشته و متغیرهایی چون فرصت مطالعه کتابهای درسی و غیردرسی همچون روزنامه و مجله و میزان مطالعه پدر و مادر در منزل و حضور در مسابقات رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد .

 


بحث و نتیجه گیری :

در بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه های جمع آوری شده تمام مواردی که با فرضیه همخوانی داشتند مورد تائید قرار گرفت .

در خصوص رابطه ی میزان تحصیلات پدر و مادر و میزان تشویق فرزندان به مطالعه و تحقیق که در این پژوهش مورد تائید قرار گرفت و این یافته با نتایج پژوهش ادریسی در سال (۱۳۷۷) همسویی دارد . چراکه از یافته های پژوهش ادرسی هم والدین به عنوان اسوه و الگوی فرزندان معرفی شده اند و نقش

. پس با ریشه یابی صحیح می توان سطح علالقه دانش آموزان را به مطالعه و تحقیق افزایش دهیم . از جمله عواملی که با والدین فرزندان همسویی دارد آموزش خانواده ها توسط مدارس می باشد .

همچنین رابطه بین معدل سال گذشته دانش آموزان به میزان علاقه به مطالعه و تحقیق در بین ایشان که مورد تائید قرار گرفت . حاکی از این مطلب است که هر چه دانش آموزان از نظر درسی وضعیت بهتری داشته باشند پس میزان علاقه بیشتری به مطالعه و تحقیق پیدا می کنند .

از موضوعات دیگر این پژوهش ، در خصوص نقش کتابخانه و نحوه استفاده و استقبال دانش آموزان از این

تحقیق که در این پژوهش مورد تائید قرار گرفت با نتایج پژوهش های نیک پناه (۱۳۷۷) و یوسفی (۱۳۷۹) همسویی دارد و این مطلب تائید می گردد . هر چند که باید به این نکته

(۱۳۷۹) نیز در پژوهشی که به انجام رسانیده است این مطلب را تائید نموده است .

از یافته های دیگر این پژوهش اینگونه نتیجه می توان گرفت که احتمالاً بین تعیین ساعت درسی با موضوع مطالعه و تحقیق در برنامه هفتگی دانش‌آموزان

پژوهش که به انجام رسانیده است این مطلب تائید نموده و رابطه موجود را باعث افزایش انگیزه در تحقیق دانسته است .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”جمع بندی ” icon=”fa-pencil-square-o”]محدودیت ها :

– کمبود تحقیقاتی در خصوص مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی

– این تحقیق درباره دانش آموزان دوره ابتدایی به انجام رسیده است . لذا تعمیم آن به سایر مقاطع خالی از اشکال نیست .

– عدم دسترسی به منابع کافی در خصوص موضوع مورد پژوهش به ویژه منابعی که استانداردهای میزان و زمان مطالعه را مشخص کرده باشد .

 

پیشنهادات :

این پژوهش براساس یافته های بدست آمده ، پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت مطالعه و تحقیق دانش آموزان به برنامه ریزان امور فرهنگی و سایر پژوهشگران ارائه می نماید :

– روشهای ایجاد عادت به مطالعه در دانش آموزان و عوامل مرتبط با آن مورد بررسی قرار گیرد .

– روشهای انجام تحقیق و آشنایی با مراحل مختلف آن به دانش آموزان بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد .

– بررسی علایق مطالعاتی در گروههای مختلف دانش آموزی در کلیه مقاطع و رابطه آن با میزان مطالعه دانش آموزان

– مشابه این پژوهش در سایر دوره های تحصیلی راهنمایی ، دبیرستان و مراکز تربیت معلم انجام شود .

– گسترش فرهنگ پژوهشی در آموزش و پرورش

– توجه اساسی به پرورش روحیه تحقیق در فعالیت های مدارس و برنامه ریزی و تالیف کتب درسی به[/tab][tab title=”منابع ” icon=”fa-pencil-square-o”]- آب روشن ، حسن .(۱۳۷۶) . رابطه بین روشهای مطالعه با پیشرفت تحصیلی و ویژگیهای شخصیتی ، بوشهر .

– آقایاری ، خسرو . (۱۳۷۵) . آشنایی با کتابخانه های آموزشگاهی تهران .

– اکبری ، ابوالقاسم . (۷۶-۱۳۷۵) . بررسی میزان مطالعه دبیران و مدرسان و راههای افزایش آن ، تهران .

– احمدیه ، ملک سیما . (۱۳۷۲) . روان شناسی پرورش استعدادها ، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم .

– ابتکار ، تقی . (۱۳۶۸) . چگونگی ایجاد انگیزه تحقیق کیفیت پرورش محقق ، تهران مجموعه مقالات سمینار تحقیق و توسعه .

– ادریسی ، نعمت الله .(۱۳۷۷) . بررسی راههای برانگیزختن دانش آموزان به مطالعه و تکوین عادت مطالعه در فراگیران ، یزد .

– ایزدی یگانه ، مهری . (۱۳۷۹) . بررسی وضعیت کتابخانه های آموزشگاهی شهر قم .

– باب الحوائجی ، فهیمه . (۱۳۷۶) . اهمیت کتابخانه های آموزشگاهی ، تهران .

– بست ، جان . (۱۳۶۶) . روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری ، ترجمه : پاشا شریفی و نرگس طالقانی ، تهران ، انتشارات رشد .

– پارسا ، محمد (۱۳۷۴) . زمینه روان شناسی ، انتشارات بعثت .

– حبیبی ، حسن (۱۳۷۰) . جایگاه پژوهش در آموزش و پرورش ، مجموعه مقالات اولین گردهمایی شوراهای تحقیقات تهران .

– رهگذر ، رضا (۱۳۷۰) . قلمرو ادبیات کودکان ، سازمان تبلیغات اسلامی .

– زعیم ، مرتضی . (۱۳۶۹) . تحقیق در سیستم های بهداشتی ، تهران ، انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی .

– زوفیا ، زاسکا (۱۹۹۵) . تاثیر مدرسه بر خواندن . ترجمه : ثریا قزل ایاغ در گزیده مقالات ، تهران .

– سیف ، علی اکبر . (۱۳۷۹) . روشهای یادگیری و مطالعه . انتشارات آگاه .

– شعاری نژاد . علی اکبر (۱۳۷۴) . فرهنگ علوم رفتاری . انتشارات امیرکبیر .

– مرادی ، مجید . (۱۳۷۹) . بررسی شیوه های تشویق و ترغیب معلمان و دانش آموزان شهر قم .

– مردانی نوکنده ، محمد حسین . (۱۳۸۰) . چگونگی افزایش نرخ مطالعه درجامعه . مجله تربیت شماره ۶ اسفندماه .

– میرحمایت ، میرزاد (۷۷-۱۳۷۶) راههای ترغیب معلمان و دانش آموزان به فعالیت های پژوهشی آذربایجان شرقی .

– معین ، محمد . (۱۳۷۴) . فرهنگ معین ، تهران ، انتشارات امیرکبیر .

– نادری ، عزت الله ، سیف نراقی ، مریم .(۱۳۶۹) . راهنمای علمی فراهم سازی طرح تحقیق ، تهران نشر کوب .

– نادری ، عزت اله . سیف نراقی ، مریم . (۱۳۷۳) . روشهای تحقیق ، تهران ، انتشارات بدر.

– نیک پناه ، منصور . (۱۳۷۸) . بررسی وضعیت کتابخانه های ابتدایی ، سیستان و بلوچستان .

– یوسفی ، سید ابوالفضل ، (۷۹-۱۳۷۹) . بررسی وضعیت مطالعه غیردرسی دانش آموزان متوسطه قم .

– Hungle . B . , Polit . P , Nursing research and methods , Phicladelphia : Lippin CO 1987 .

– Oxford Aduanced learners Dictionary .

– Zsuzanna , celler . Research I[/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
4900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

178 صفحه فارسی

فونت استاندارد/Zar/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 206 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.