no-img
سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار

آيين نامه ايمني تأسيسات الكتريكي با اتصال به زمين و اهداف آن -كليات زمين كردن

help

سوالی دارید؟09369254329

سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار
آشنایی با سیستم خرید،فروش و بازاریابی نِگزاوار

پرداخت امنلینک فوریپشتیبانیضمانت
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین و اهداف آن -کلیات زمین کردن – احداث چاه زمین- زمین در سیستم TI , TT, TN
zip
بهمن ۱۵, ۱۳۹۵

آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین و اهداف آن -کلیات زمین کردن – احداث چاه زمین- زمین در سیستم TI , TT, TN


آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین و اهداف آن -کلیات زمین کردن - احداث چاه زمین- زمین در سیستم TI , TT, TN

پروژه رشته مهندسی برق در ۷۷ صفحه
[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۱)”]

فصل اول :‌

تعاریف

آیین نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی با اتصال به زمین

بخش اول :‌کلیات

 • هدف ، ایجاد محیط ایمن از نظر برق گرفتگی با توجه به مقررات ودستور العمل های این آیین نامه می باشد
 • دامنه کاربرد – این آیین نامه برای اجرا در کلیه کارگاه ها مشمول قانون کار که ولتاژ نامی مؤثر سیستم های برقی آنها حداکثر ۱۰۰۰ ولت جریان متناوب می باشد تدوین گردیده است .
 • حداکثر مقاومت اتصال زمین مجاز برای هر سیستم حفاظتی ( دو اهم ) بر مبنای ولتاژ فاز ۳۸۰ ولت تعیین گردیده و همین مقدار برای مدارهای با ولتاژ فاز حداکثر ۱۰۰۰ ولت نیاز قابل
 • که ایجاد اتصال زمین مؤثر با مقاومت کل سیستم ( دو اهم ) امکان پذیر نباشد باید مجوز لازم در این مورد ازوزارت کار اخذ گردد.
 • رعایت کلیه مقررات این آیین نامه الزامی بوده و عدم اجرای موارد پیش بینی شده یا انجام نیمه کاره آنها سبب بی اثر شدن و در نتیجه کل سیستم ایمنی مربوطه خواهد گردید.

بخش دوم – تعاریف

واژه های به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می گردد:

 • تجهیزات الکتریکی – مصالح و تجهیزاتی که برای تولید ، تبدیل و
 • مدار الکتریکی ( مدار ) ترکیبی از وسایل و واسطه ها که جریان الکتریکی می تواند از آنها عبور نماید .
 • قسمت برقدار – هر سیم یا هادی که در شرایط عادی تحت ولتاژ الکتریکی باشد
 • بدنه هادی – قسمتی که به سادگی در دسترس بوده و در حالت عادی برقدار نمی باشد ولی ممکن است در اثر بروز نقصی در دستگاه برقدار شود .
 • قسمت های بیگانه – هادی زمین شده یا قسمت هادی که جزئی از تأسیسات الکتریکی را تشکیل نداده باشد ( نظیر اسکلت فلزی ساختمان ها ، لوله های فلزی ، گاز ، آب و حرارت مرکزی و غیره )
 • هادی حفاظتی – هادی هایی که از آن در اقدامات حفاظتی در برابر برق گرفتگی هنگام بروز اتصالی استفاده شده و بدنه های هادی را به قسمت های زیر وصل می نماید :
 • بدنه های هادی دیگر
 • قسمت های هادی بیگانه
 • الکترود زمین برق دار زمین شده
 • هادی خنثی – هادی ای که به نقطه خنثی وصل بوده و به منظورانتقال انرژی الکتریکی از آن استفاده می شود
 • الکترود زمین – یک یا چند قطعه هادی که به منظور برقراری ارتباط الکتریکی سیستم یا جرم کلی زمین ، در خاک مدفون شده باشد .
 • الکترودهای زمین مستقل از نظر الکتریکی –
 • دیگر به مقدار قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار نگیرند .
 • مقادیر اسمی ( جریان ، توان ، سطح مقطع ..)

الف ) درمورد ابعاد و دیگر مشخصات مکانیکی ، مقدار اسمی مشخص کننده کمیت معینی در حدود رواداریهای تعیین شده می باشد .

ب) در مورد کمیت هایی نظیر توان جریان ولتاژ و غیره که مقدار واقعی آنها بستگی به عوامل دیگری مانند تغییرات در مصرف افت ولتاژ و غیره دارد ، مقدار اسمی کمیتی است که در اثر آن دما و تنش های مکانیکی یا الکترومغناطیسی در دستگاه مولد موتور یا وسایل مصرف کننده دیگر در شرایط متعارفی محیط کار از مقادیر مجاز مربوطه تجاوز نخواهد نمود.

۱۲- جریان اتصال کوتاه – اضافه جریانی است که در اثر متصل شدن دو نقطه با پتانسیل های مختلف در موقع کار عادی از طریق امپدانسی بسیار کوچک بوجود آمده باشد .

جریانی است که احتمال بروز آن در اثر اتصال کوتاه در یک نقطه یا روی ترمینال های سیستم یاتأسیسات مورد نظر وجود دارد .

۱۶- جریان برق گرفتگی (‌جریانی که از نظر پاتوفیزیولوی خطرناک است )

جریانی است که از بدن انسان و حیوانات عبور نموده و مقدار آن ( با در نظر گرفتن هارمونیکها و زمان تأثیر ) به قدری باشد که آسیب بوجود آورد

۱۷- تجهیزات یا وسایل حفاظتی – تجهیزات و وسائلی است که هدف اولیه آنها قطع جریان مدار در صورت  بروز اضافه جریان یا اتصال کوتاه یا اختلال در سیستم ایمنی آن می باشد (‌مانند انواع فیوزها ، کلیدهای خودکار ، کلیدهای جریان تفاضلی و غیره )

۱۸- ولتاژ تماس – ولتاژی که بین قطعاتی که در آن در دسترس باشند بوجود آید

۱۹- قطعاتی که در آن واحد در دسترس می باشند هادی ها با بدنه های هادی  که در آن واحد توسط یک شخص قابل لمس باشد ، قسمت های  برقدار بدنه های هادی ، بیگانه ، هادی

ل فعالیت عادی افراد قابل لمس باشد.

۲۱-مقاومت سیستم اتصال زمین مقاومت معادلی است از مقاومت الکترود زمین و مقاومت هادی های اتصال زمین نسبت به جرم کلی زمین

شکل

 

 

فصل دوم :

کلیات

سیستم توزیع نیرو و اتصال زمین مورد استفاده عموماً‌ سیستم TN از نوع TN-C-S و یا در صورت لزوم TN-S خواهد بود .

به منظور ایجاد ایمنی و حفاظت لازم در برابر برق گرفتگی برای افراد و کارکنانی که از وسایل ،‌ابزارها و دستگاه های برقی استفاده می کنند و همچنین کار صحیح سیستم تأسیسات برقی ، اقدامات زیر باید انجام شود .

الف ) نقطه‌نول سیم پیچ مولدهای برق در

جریان برق نمی باشد، باید به سیستم اتصال زمین ساختمان مربوط متصل شود این سیستم به طور کلی اتصال زمین وسایل (حفاظتی )‌نامیده می شود .

در نیروگاه ها و پستهای برق سیستم اتصال زمین سیستم و سیستم اتصال زمین وسایل و همچنین سیستم اتصال زمین بدنه تابلوهای فشار قوی باید کلاً از یکدیگر جدا بوده و استفاده از یک سیستم اتصال زمین با الکترود مشترک مجازنمی باشد .

درنیروگاه ها و پستهای برق سیستم اتصال زمین سیستم و سیستم اتصال زمین وسایل و همچنین سیستم اتصال زمین بدنه تابلوهای فشار متوسط ، در صورتی که

زمین نباشد باید دارای هادیها و الکترود جداگانه باشد در این گونه موارد الکترودهای زمین باید به گونه ای استقرار یابد که در حوزه اثر ولتاژ یکدیگر واقع نشود .

درساختمان هایی که مجهز به سیستم حفاظت در برابر آذرخش (‌قفس فاراده یا الکترونیک) می باشد و ساختمان فاقدیک شبکه اتصال زمین عمومی باشد . سیستم اتصال زمین حفاظت در برابر آذرخش باید از سیستمهای اتصال زمین تأسیسات برقی فشار قوی ( به ویژه ناشی از آذرخش ) به تجهیزات فشار ضعیف وجود داشته باشد فاصله الکترودها از

کدام که بیشتر باشد نزدیکتر باشد .

هادیهای اتصال بین الکترودها و یا شبکه اصلی سیستم اتصال زمین باید در صورت امکان ازتسمه مسی حلقه ای با ابعاد لازم باشد ولی در صورت عدم امکان تهیه آن استفاده از سیم  مسی لخت نیز بلامانع است .

در صورتی که سیم اتصال زمین (‌هادی حفاظتی ) با سیمهای فاز ونول کلاً در یک لوله کشیده شود مانند سیم کشی  سیستم

باید مساوی با سطح مقطع سیمهای فاز ونول باشد .

درصورتی که سیم اتصال زمین با سیمهای فاز و نول کلاً در یک پوشش قرار گرفته باشد مانند کابلهای معمولی و یا سیمهای چند رشته قابل انعطاف ارتباطی مانند سیم اطوی برقی ، کتری برقی ، سماور برقی، توستر برقی ، یخچال ، ماشین لباسشویی و مانند آن . سطخ مقطع سیم اتصال زمین باید مساوی سطح مقطع سیمهای فاز و نول باشد .

در کابلهایی که سطح مقطع سیم نول نصف سطح مقطع هر سیم فاز می باشد سطح مقطع سیم اتصال زمین و سیم نول باید یکسان باشد .

در صورتی که برای اتصال زمین  وسایل وماشین آلات برقی

یکسان باشد . مشروط بر این که سطح مقطع سیم نول از ۱۶میلیمتر مربع کمتر نباشد .

برای کابلهایی با سیم نول به مقطع کمتر از ۱۶میلیمتر مربع باید سطح مقطع سیم اتصال زمین ۱۶ میلیمتر مربع منظور شود .

سیستم اتصال زمین شامل چاه اتصال زمین با الکترودهای مختلف و جعبه اتصال آزمون ، و سیم یا تسمه رابط بین شبکه اتصال زمین و چاه اتصال زمین می باشد .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۲)”]

فصل سوم:

زمین کردن

اساس زمین کردن : اساس زمین کردن  بر این است که جرم بزرگ زمین  به عنوان نقطه صفر در نظر گرفته  شود و تمام قسمت هایی که به

ت دیگر پتانسیل صفر زمین  را بگیرند . نوع کیفیت ارتباط دهنده زمین با تأسیسات الکتریکی  دارای اهمیت فوق العاده زیادی است .

 اتصال زمین :

اتصال زمین یا داشتن نقطه  زمین در شبکه های الکتریکی  از دو زاویه  مورد توجه قرار می‌گیرد .

الف ) داشتن نقطه ای یا پتانسیل  صفر بعنوان  مبنا در مواردی که به داشتن این مبنا نیاز است .

ب) داشتن نقطه ای که دارای مقاومت نسبتاً صفر است جهت حفاظت  در مقابل خطاهای اتصال بدنه یا اتصال بدن .

در شبکه های تأسیسات الکتریکی بیشتر مورد ب یعنی حفاظت در مقابل اتصال بدنه و بدن مورد نظر است . فرض کنید  که یک دستگاه الکتریکی  صنعتی و یا خانگی برروی بدنه خود  دچار خطای  اتصال فاز گردد ، در این حالت بدنه  دستگاه دارای ولتاژ اتصال  خواهد شد . حال اگر در این حالت بدنه  به زمین یعنی یک مقاومت حدود صفر ( مقاومت نقطه زمین در تأسیسات الکتریکی ۳ تا ۵ اهم  است ) وصل شده باشد ، در مسیر اتصال زمین یک جریان به شکل اتصال کوتاه برقرار می گردد . که باعث می شود عوامل حفاظتی بار مربوطه مانند فیوز و یا کلید اتوماتیک

گیرد . در این حالت بدن شخص به صورت یک مقاومت موازی با مقاومت اتصا زمین بدنه دستگاه قرار می‌گیرد و با توجه به آنکه مقاومت بدن انسان در شرایط مختلف بین ۱۰ تا ۸۰ کیلو اهم است این مقاومت بالا د رموازی شدن با مقاومت بدنه زمین شده دستگاه که قاعدتاً ۳ تا ۵ اهم است به صورت مدار باز عمل نموده و عملاً‌تمام جریان به زمین می رود و جریان از بدن شخص عبور نمی کند.

اگر مقاومت اتصال زمین دستگاه را R1 و مقاومت بدن شخص را R2 بنامیم ، حاصل موازی شدن این دو مقاومت عبارتست از :

اما با توجه به آنکه R2>>R1 است بنابراین در مخرج کسر فوق از R1 در مقابل R2 صرف نظر می شود و خواهیم داشت :

حال اگر جریان را در محل اتصال برای مقاومت R1 معادل I1 و برای مقاومت بدن شخص R2 معادل I2 در نظر بگیریم ، عملاً جریانی از شاخه R2 عبور نمی کند و I2 به سمت صفر می رود و کل جریان  از شاخه R1 عبور خواهد کرد . بنابراین شخص دچار برق گرفتگی نخواهد شد .فصل چهارم :

نرم ها و استانداردها

نرم و استانداردها :‌برای تعیین قوانین اصولی و شناخت صحیح خواسته ها و شرایطی را که از انواع زمین کردن ها انتظار داریم  استاندارد و نرم هایی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از : DIN VDE 0800 , DIN VDE0100, DIN0100, DIN VDE0151 , DIN VDE0141

سیستم اتصال زمین  شبکه های تأسیسات توزیع نیروی برق و خطوط مخابرات باید برابر مشخصات و ضوابط مندرج در نشریه « استاندارد سیستم زمین شبکه های توزیع» که به وسیله وزارت نیرو – امور برق تهیه شده است

باید بر اساس یکی از استانداردهای شناخته شده بین المللی همچون VDE , NEC , BS 1013 ICE 60364-5-54  یا مشابه آن باشد .

در طراحی واجرای سیستم اتصال زمین تأسیسات برقی ساختمانها در مقررات مندرج در مبحث ۱۳ از مقررات ملی ساختمانی ایران نیز باید رعایت شود .

 

فصل پنجم :

احداث چاه زمین :

ایجاد نقطه زمین و چاه های اتصال زمین :

مقاومت نقطه زمین در تأسیسات الکتریکی بین ۳ تا ۵ اهم است برای ایجاد ی این نقطه معمول ترین روش ایجاد چاه های اتصال زمین است در این روش در اطراف پست های داخلی و به فاصله حداقل  ۲۰ متر تعدادی

ابد . تا به رطوبت برسیم در هر حال پس از رسیدن به نقطه مرطوب زمین ، کف چاه را تا حدود ۵۰ سانتیمتر از مخلوط نمک و ذغال پودر شده پر می کنیم سپس از صفحات مسی به ضخامت ۵ میلی متر که سیم اتصال زمین ( معمولاً سیم های بدون پوشش بالای ۵۰ میلی متر مربع ) به آن پرچ شده است استفاده می نماییم و این صفحات را روی لایه نمک و ذغال قرار می دهیم بعد از انجام این کار تا

نقطه اتصال زمین پست که معمولاً‌نقطه نوترال طرف فشار ضعی ترانسفورماتور است وصل می کنیم برای بهبود مقاومت اتصال زمین و کم کردن آن از چندین چاه که سیم های آن را با یکدیگر موازی کرده ایم استفاده می کنیم در حقیقت با موازی کردن این چاه ها

حفر چاه از راد یا میله های اتصال زمین که به صورت میله های نوک تیز به قطر حدود ۱ تا ۲ سانتیمتر

اتصال زمین پست وصل می کنیم این کار بیشتر در مناطقی که سطح رطوبت بالاست و در چند متری زیر سطح زمین می توان به خاک مرطوب رسید . استفاده می شود.

استفاده از بدنه فلزی سوله ها و ساختارهای فلزی در کارخانجات و اتصال سیم های زمین به آنهانیز از مواردی است که باعث می شود نقطه اتصال زمین بهتر و کم مقاومتتری را بدست آوریم.

احداث چاه زمین

احداث چاه زمین طبق مصوبات مقررات ملی ساختمانی ایران مبحث ۱۲ طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها بشرح زیر است که عیناً‌آمده است.

الکترود زمین اساسی ( برای هر دو نوع زمین ، حفاظت سیستم وایمنی ) در اغلب نقاط کشور متداولترین احداث الکترود زمین همان است که به آن «چاه زمین » می‌گویند و آن عبارتست از یک صفحه مسی که در عمق زمین دفن می شود .

عمق نصب الکترود منطقه ای از زمینی محاسبه می شود که در آن نم طبیعی به طور دائم وجود داشته  باشد صفحه مسی باید به صورت قائم در ته چاه قرار داهد شود و در اطراف آن حداقل به ضخامت ۲۰ سانتی  متر از هر طرف پودر ذغال هیزم ریخته و کوبیده شده باشد .

اتصالهای زمین به صفحه مسی ممکن است به یکی از دو روش زیر انجام شود:

الف) درانتهای هادی ، یک کابلشوی مسی ، که به حداقل دو عدد پیچ با مهره های قفل کننده مجهز است ، نصب شود این کابلشو ممکن است از نوع پرسی ( با پرس هیدرولیکی ) باشد کابلشو به کمک دو عدد پیچ مجهز به مهره های اصلی وقفل کننده به صفحه

کتفا نشود.

پس از آنکه صفحه مسی در داخل ذغال کار گذاشته شود متناوباً ۵لایه سنگ نمک خر و سرند شده  و ۵ لایه پودر زغال  هریک به ضخامت ۱۵ سانتی متر در داخل چاه ریخته و فشرده می شود از آن به بعد چاه  با خاک سرند شده پر و لایه به لایه فشرده می شود هنگام انجام عملیات یاد شده باید تا جایی که ممکن است ، هادی اتصال زمین در وسط چاه قرار بگیرد و به هیچ وجه نباید آن را تحت نیروی کششی قرار داد وهادی زمین باید یکپارچه باشد و هیچ نوع زدگی و خوردگی در طول آن وجود نداشته باشد .

یاد آوری ۱

به جای صفحه مسی می توان ۵ حلقه هادی اتصال زمین را که قطر متوسط حلقه های آن ۵۰ سانتی متر باشد کنار هم پیچیده  و در زمین قرار دارد بقیه شرایط مانند حالت استفاده از صفحه جدا خواهد بود .

یاد آوری ۲:

در انجام اتصالات نباید از لحیم نرم ( سرب یا قلع) استفاده شود.

یاد آوری ۳:

در حالی که عمق لبه بالای صفحه مسی نباید از ۵/۱ متر کمتر باشد .

برای حداکثر آن حدی تعیین نمی شود مناسبترین عمق چاه عمقی است که در آن «نم دائمی زمین »  وجود دارد.

یادآوری ۴

قبل از اقدام به حفر چاه برای اتصال زمین ، توصیه می شود با شرکت برق منطقه ای یا موسسه جایگزین آن مشورت شود تا نسبت به شرایط محلی زمین اطلاعات کافی کسب شود و آمادگی لازم بدست آید . در هر حال عمق چاه را مقامات صلاحیت دار تعیین خواهند کرد .

یاد آوری ۵

چاهی که به منظور احداث الکترود زمین حفر می شود و باید مختص همان کار باشد و از آن نباید برای هیچ منظور دیگری استفاده شود ، به همین ترتیب ، استفاده از هر گونه چاه دیگری ( آب یا فاضلاب و غیره ) به منظور اتصال زمین تحت هر عنوان و به هر دلیلی ممنوع است .

الکترود زمین ساده ( فقط برای وصل به هادی خنثی های فشار ضعیف )

گاهی احداث الکترود زمین اساسی برای همه مشترکان برق عملی و اقتصادی نخواهد بود ، برای همین

ین ساده یک لوله گالوانیزه به قطر حداقل ۱ اینچ ( لوله آب ) است که در زمین کوبیده یا به صورت قائم دفن می شود . حداقل طول در زمین بکر نباید از دو (۲) متر کمتر باشد لوله باید یکپارچه ( بدون هر نوع بوشن و جوش ) و سالم باشد و در زمان نصب ، هیچ گونه خراشیدگی ، زنگزدگی ، خمیدگی و فرورفتگی نداشته باشد .

اگر لوله به روش کوبیدن نصب شود ، انتهای پیشرو آن می تواند از دو طرف دارای بریدگیهای ۴۵ درجه ( فارسی ) باشد تا لوله راحت تر در زمین فرو برود .

در صورتی که لوله دفن می شود ، باید ابتدا چاهقی به عمق حداقل ۲ متر در زمین بکر بکنند ( عمق خاک دستی ،

ودرزغال چوب و  ۵لایه نمک سنگ نمک خرد شده و سرند شده به تناوب پر کنند و آن را بکوبند .

ضخامت هر لایه ذغال یا نمک ۱۵ سانتی متر خواهد بود ؛ از آن پس چاه را با خاک سرند شده پر می کنندو آن  را لایه به لایه می کوبند در محل خروج لوله از زمین ، یک چاهک بتنی یا آجری ( با ملات سیمان ) که ابعاد آن حداقل ۳۰×۳۰×۳۰ سانتی متر خواهد بود می سازند سر لوله را که باید حداقل ۲۰ سانتی متر از کف چاهک بالاتر باشد در بر

کند ، چاهک با یک دریچه مجهز به چارچوب فلزی بسته می شود و در داخل آن نباید اجسام دیگری غیر از سر لوله و بست اتصال زمین و انتهای هادی زمین وجودداشته باشد بست اتصال هادی زمین به لوله نباید از جنس آلومینیوم یا آلیاژهای آن باشد این بست با پیچ محکم به دور لوله بسته می شود .

هادی زمین باید با دو عدد پیچ و مهره به ترمینال مخصوصی که قسمتی از بست را تشکیل می دهد بسته شود. باید بتوان هادی اتصال زمین را ، در طول عبور از محل اتصال به ترمینال الکترود زمین تا محل ترمینال اصلی زمین در پای کنتر ، به خوبی دید، مگر در جاهای که این هادی ، برای محفوظ بودن ، از درون یک لوله‌غیر فلزی رد شده باشد .

در پایان کار و سپس به صورت دوره ای باید چاهک و هادی زمین را باز کرد تا از محکم بودن اتصالات و مصون ماندن آنها از زنگزدگی و خوردگی اطمینان حاصل شود .

یاد آوری

به خاطر لزوم آبیاری الکترود زمین باید آن را در محلی احداث کرد که رطوبت حاصل به ساختمان و تأسیسات آن آسیب نرساند .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۳)”]

فصل ششم :

زمین در سیستم TI , TT, TN

انواع سیستم های توزیع نیروی برق

به طور کلی سه نوع سیستم توزیع نیرو به شرح زیر معمول است :

الف- سیستم توزیع فشار ضعیف سه فاز و نول و یا یک فاز و نول منشعب شده از آن که مرکز ستاره آن ( طرف ثانویه ترانسفورماتور)

متصل می‌شوند.

سیستم ۲:

یاد آوری :

مفهوم حروف اختصاری به کار رفته در مورد سیستم های توزیع نیرو به ترتیب زیر می باشد :

حروف اول ( سمت چپ ) تعیین کننده نوع رابطه سیستم توزیع نیرو با زمین می باشد :

T– یک نقطه از سیستم مستقیماً به زمین وصل شده اسن . نقطه صفر را به طور مستقیماً به زمین متصل شده

I – همه قسمت های برقدار نسبت به زمین عایق بوده و یا یک نقطه از سیستم از طریق امپدانسی به زمین وصل شده است . نقطه صفر ترانسفورماتور یا از طریق یک مقاومت خیلی بزرگ زمین شده یا به فاصله هوایی ( عایق ) زمین شده

حروف دوم ‌سمت راست ) تعیین کننده نوع رابطه بدنه های هادی تأسیسات الکتریکی با زمی می باشد .

t– بدنه های هادی از نظر الکتریکی بطور مسقتیم از اتصال زمین هر نقطه ای از سیستم نیرو به زمین وصل شده است . اگر تجهیزات مستقیم زمین  شده باشد

n– بدنه های هادی از نظر الکتریکی بطور مستقیم

خنثی می باشد

ماده ۱: از انواع سیستم های گفته شده در بالا استفاده از سیستم اتصال زمین ردیف (الف) (سیستم نوع T.N) در کارگاه ها الزامی می باشد مگر آنکه نحوه کارگاه و استفاده از سیستم های ردیف (ب) یا (ج) ( سیستم نوع T.T یا IT) ضروری نماید.

سیستم ۳:

در سیستم TN: نقطه ستاره ترانسفورماتور شبکه ؛ زمین می شود ( T‌زمین الکتریکی ) و از همان نقطه یک سیم ( N یا سیم صفر) به خارج برده می شود .

شکل

سیستم TN انواع مختلف دارد که عبارتند از :

 • سیستم TN-S: در این حالت تأسیسات فقط دارای یک زمین الکتریکی است (T) و دو سیم ، یکی به عنوان سیم صفر (N) و دیگری به عنون سیم حفاظتی (PE) از مرکز ستاره‌زمین شده به خارج هدایت می شود این دو سیم در سیستم TN-S در تمام تأسیسات و طول شبکه جدا از هم کشیده می شود .(شکل a)
 • سیستم TN-C: در این حالت نیز تأسیسات الکتریکی و شبکه فقط دارای یک زمین الکتریکی است ولی فقط یک سیم (PEN) که هم به عنوان سیم صفر و هم برای حفاظت اتصال زمین (‌اتصال بدنه ) از آن استفاده می شود به کار برده شده است .( شکل b)
 • سیستم TN-C-S : در این حالت نیز شبکه فقط دارای یک زمین الکتریکی (T) است ، ولی سیم صفر N و سیم PE فقط در قسمتی از تأسیسات به صورت واحد و مشترک (‌سیم PEN) و در بقیه قسمت ها جدا از یکدیگر کشیده شده است (‌شکل c) در این
 • یک فاز بدنه و محل نقطه نول به طور مجزا یکی به سیم حفاظتی PE و دیگری به سیم صفر بسته می شوند .(شکل c)

 

 

شکل : انواع مختلف سیم TN

سیستم TT: در این سیستم شبکه و تأسیسات دارای دو زمین مجزا از یکدیگر میباشند. به طوری که نقطه صفر ستاره ترانسفورماتور مستقیماًٌ به زمین وصل می شود ( T زمین الکتریکی ) و. یک سیم از آن برای استفاده صفر (N) به خارج هدایت می گردد و بدنه دستگاه ها و وسایل الکتریکی به میل زمین دیگری ( زمین حفاظتی ) PE وصل می شوند ( شکل d)

 • سیستم IT: در این سیستم هیچ ارتباط مستقیم و بلاواسطه ای بین سیم های فعال (‌فازها ) و حتی سیم صفر با زمین وجود ندارد . سیم صفر ترانسفورماتور یا نسبت به زمین کاملاًٌ عایق است ( شکل e) یا با یک مقاومت بزرگ و یا توسط برقگیر به زمین وصل می شود (شکل f)

شکل : سیستم IT , TT

اما بدنه های فلزی وسایل الکتریکی  همه زمین می شوند ( زمین حفاظتی PE)

در سیستم های TN که شامل یک زمین مرکزی مشترک هستند وسیستم های IT , TT که

ی و حفاظتی ) می باشند باید زمین از یک مقاومت مشخص ومعینی برخوردار باشد .

برای این که بتوان در آن واحد با دو وسیله نزدیک هم ، یکی با اتصال بدنه و دیگری بدون اتصال بدنه تماس برقرار کرد ، بدون آنکه اختلاف پتانسیل به وجود آمده بین دو دست باعث آزار شخص و حوادث ناگوار شود  سعی شود تمام قطعات و بدنه های فلزی در یک محوطه به نحوی به هم مرتبط شوند مثلاً توسط تیر آهن یا اسکلت فلزی ساختمان این عمل راهم پتانسیل کردن یا همسطح کردن زمین از نظر پتانسیل می نمامیم.

سیستم ۴:

جهت اجرای صحیح مقررات ایمنی در مورد سیستم T.Nشرایط زیر باید رعایت شوند :

الف )بدنه های هادی دستگاه ها نباید به صورت انفرادی به زمین وصل شوند

ب) هادی خنثی باید در محل پست ترانسفورماتور یا در محل تحویل نیروی برق و در محل های مناسب دیگری در داخل

به مدت طولانی از مقدار مجاز ۵۰ ولت تجاوز ننماید. بنابراین لازم است که مقدار کل مقاومت اتصال زمین از دو اهم تجاوز نکند.

ج- در شبکه های هوایی باسطح مقطع هادی فاز تا ۵۰ میلیمتر مربع و در شبکه های کابل با سطح مقطع هادی فاز تا ۱۶ میلیمتر مربع و سطح مقطع هادی خنثی باید معادل سطح مقطع هادی فاز انتخاب نمود .( جدول ..)

د) چنانچه سطح مقطع هادی های فاز (L1,L2,L3) کمتر از ۱۰ میلیمتر مربع باشد ، هادی های خنثی ( N) و حفاظتی (PE) باید از همدیگر مجزا بوده و فقط در یک نقطه ( نقطه مبدأ) به یکدیگر وصل شده باشند . در مورد سطح مقطع هادی های فاز برابر ۱۰ میلیمتر مربع و بیشتر می توان از یک هادی مشترک به عنوان هادی خنثی و حفاظتی استفاده نمود . از محل جدا شدن هادی های خنثی و حفاظتی نباید آنها را در نقطه دیگر مجدداً به هم وصل نمود.

هـ ) نصب هادی حفاظتی و هادی خنثی باید عیناً با دقتی که برای نصب هادی های فاز به کار می رود و یا همان عایق بندی فازها و همراه با آنها انجام شود و ضمناً‌در شبکه های جدید

، هادی  حفاظتی نیز باید به صورت سیم روپوش دار از داخل همان لوله عبور نماید .

و ) وسایل حفاظتی ( مانند فیوزها ، کلیدهای خودکار و کلیدهای مینیاتوری و غیره )‌باید به نحوی انتخاب شوند که در اثر بروز اتصال کوتاه بین هادی فاز و هادی خنثی (‌در بدترین شرایط ممکن یعنی در دورترین نقطه شبکه مصرف کننده ) و یا

چه سریع تر مطابق جدول شماره …. انجام پذیرد .

حداکثر زمان قطع به ثانیهحداکثر ولتاژ تماس دست (‌مؤثر )
۵۰
۵۵۰
۱۷۵
۵/۰۹۰
۲/۰۱۱۰
۱/۰۱۲۰
۰۵/۰۲۲۰
۰۳/۰۲۸۰

 

حداقل جریان اتصال کوتاه لازم برای قطع سریع حفاظتی یا معلوم بودن نوع وسیله جریان اسمی آن ( In) و ضریب انتخابی (k) که تابعی از نوع شبکه (‌هوایی یا زیر زمینی ) و محل نصب وسیله حفاظتی می باشد ، تعیین می

انتخاب گردد.

ضریبk در سیستم های مصرف کننده ( بعد از کنتور در سیستم توزیع اختصاصی در محل تابلوهای توزیع فرعی ) باید به شرح زیر انتخاب گردد:

 • فیوز زود ذوب ( همه اندازه ها ) k=3/5
 • فیوز دیر ذوب ( برابر یا کمتر از ۵۰ آمپر ) k=3/5
 • کلید خودکار مینیاتوری k=3/5
 • کلیدهای خودکار k=1/25

توضیح آنکه  در مورد کلیدهای خودکار IN جریان تنظیمی رله اتصال کوتاه کلید می‌باشد .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۴)”]

فصل هفتم : مقاومت مخصوص زمین

۷-۱-به وجود آوردن مقاومت زمین مجاز

مقاومت زمین : حد مجاز مقاومت زمین تأسیسات زمین بستگی به مشخصات و نوع حفاظت در تأسیسات الکتریکی دارد . به طور مثال مهم است که بدانیم زمینی که باید احداث شود مربوط به زمین الکتریکی است

به عهده گیرد .

۷-۱-۱- مقاومت زمین حفاظتی برای  تأسیسات بزرگتر از ۱kv

برای مقاومت زمین حفاظتی در تأسیسات فشار قوی حدوداً ۵ اهم در نظر گرفته می شود این مقدار ، هم با صرف

فایت می کند .البته قبل از احداث زمین حفاظتی ، باید درباره انتخاب مقاومت ۵ اهم  با کارشناسان و مسئولان وزارت نیرو نیز مشورت شود .

۷-۱-۲- مقاومت زمین (RB) مرکز ستاره ترانسفورماتور در سیستم TT, TN‌( زمین الکتریکی )

در سیستم TT, TN باید حتی الامکان مقاومت زمین مجموع تأسیسات زمین های الکتریکی کوچک نگه داشته شود تا در موقع اتصال زمین یک فاز ، اختلاف سطح فازهای سالم و بخصوص سیم حفاظتی زمین و در سیستم TN سیم PEN نسبت به زمین خیلی بالا نرود . به عبارت دیگر نقطه صفر ستاره ترانسفورماتور خیلی جابجا نشود و پتانسیل تماس از حد معینی تجاوز نکند. بدین منظور در DIN VDE 0100 بخش ۴۱۰ مجموع کل مقاومت مجاز زمین الکتریکی ( مرکز ستاره

مقاومت حفاظتی RE هریک از وسایل الکتریکی که فقاد سیم هادی PEN هستند و در موقع اتصال بدنه ، جریان اتصال زمین فقط از طریق RE و مقاومت RB بسته می شود ( شکل …) نسبت به RB آنقدر بزرگ باشد که شرایط زیر در آن همیشه صادق باشد :

به عبارت دیگر :

 

در این رابطه :

RB= مجموع مقاومت زمین کلیه میل های زمین الکتریکی

RE کوچکترین مقاومت زمین احتمالی اتصل بدنه‌دستگاه الکتریکی فاقد سیم حفاظتی

U0 اختلاف سطح نامی فاز در مقابل سیم زمین شده ( صفر )

UL= اختلاف سطح دائمی مجاز تماس پیشنهاد شده (۵۰V~)

شکل

 

 

همان طور که ملاحظه می شود مقاومت زمین الکتریکی RB  نباید در تأسیسات با اختلاف سطح U0=230V بزرگتر از  کمترین مقاومت در محل اتصال زمین پیش بینی نشده در یک محل دلخواه باشد . این شرط

زمین حفاظتی از نظر اختلاف سطح تماس و قدم تأمین می شود

برای تأسیسات فشار قوی و ضعیف که معمولاً فقط از یک زمین ( از یک تأسیسات زمین )‌استفاده می شود ، مقاومت زمین بر اساس مشخصات شبکه فشار ضعیف محاسبه می گردد.

۷-۱-۳- زمین کردن تأسیسات همسطح کننده ها

طبق DIN VDE 0100 بخش ۴۱۰ استفاده از همسطح کننده در هر یک از ساختمان‌ها موجب اصلاح و تکمیل زمین الکتریکی مرکزی ( نقطه ستاره ترانسفورماتور) و کیفیت سیم حفاظتی می شود ، به شرط آنکه تمام اجسام هادی و فلزی که به نحوی با زمین در ارتباط هستند ( میل های طبیعی موجود در زمین ) و تمام قطعات فلزی که در زمین موجود است ، همه به هم متصل شوند و به زمین الکتریکی ( زمین نقطه صفر ستاره ) از طریق زمین

برای مقاومت همسطح کننده ها شرایط و قوانین خاصی تدوین نشده و در هر ساختمان کافی است که از تیر آهن ها و میله های آهنی کف ساختمان ویا اسکلت فزی موجود در فونداسیون  ساختمان به عنوان زمین حفاظتی استفاده شود .

۷-۱-۴- مقاومت زمین بدنه ( RA) در سیستم TT

تأسیسات حفاظتی مشترک

قطعات قابل لمس و تماس به همان زمین متصل گردند . برای تعیین مقاومت زمین حفاظتی ( زمین بدنه )‌RA شرط زیر معتبر است :

RA: مقاومت زمین میل زمین حفاظـتی (‌مقاومت زمین بدنه )

Ia: جریانی است که باعث قطع خودکار وسیله حفاظتی در مدت ۵ ثانیه می شود اگر برای حفاظت اتصال بدنه از کلید مخصوص مرکزی که با خطای جریان در موقع جمع برداری جریان سه فاز  کار می کند ، جریان نامی کار رله  است .

UL : اختلاف سطح تماس پیشنهاد شده در مدت طولانی و یا ولتاژ جابجایی نقطه صفر ستاره است .

مثال ۱) دستگاه حفاظتی عبارت است از یک کلید خودکار مرزکی FI جریان نامی خطا

مثال ۲) وسیله حفاظتی ، کلید خودکار محافظ سیم (LS): جریان نامی کلید ۱۰A و جریان کار رله Ie=5In

این مقاومت خیلی کوچک  را می توان فقط با صرف هزینه بسیار زیاد به وجود آورد بدین جهت اغلب برای حفاظت از کلید مرکزی FI که با جریان نامی  کار می کند ، استفاده می شود .

۷-۱-۵-مقاومت زمین حفاظتی (‌بدنه ) RA در سیستم IT

در سیستم IT باید بدنه تمام دستگاه های الکتریکی به طور انفرادی یا گروهی و یا همه و با هم به سیم حفاظتی زمین شده ، متصل شوند. به دلیل اینکه به محض اتصال

تجاوز نکند و ماندگار همنشود باید شرط زیر برقرار باشد :

RA: مقاومت زمین تمام دستگاه هایی است که به یک میل زمین بسته شده اند .

Id: جریان خطا در محل اویلن خطا با صرف نظر کردن از امپدانس ما بین سیم فاز و سیم حفاظتی یاامپدانس مدار

زمین عبور می کند.

UL: اختلاف سطح مجاز تماس که برای مدت طولانی پایدار می ماند

 جریان کاپاسیتیو:

جریان خطای Id از مجموع جریان های اهمی و غیر اهمی نشتی که در سیستم IT می تواند از طریق زمین عبور کند تشکیل می شود و سهم جریان کاپاسیتیو سیم ها در  آن از همه بیشتر است برای مثال ، یک شبکه کابلی از نوع NYM به طول ۱۰۰ متر و مقطع سیم ۲٫۵mm2 در کل یک جریان کاپاسیتیو به اندازه ۱٫۴mA دارد و مقاومت زمین  همیشه

صورت به محض ظاهر شدن اولین خطا ، سیستم IT تبدیل به سیستم TT می شود و باید شرایط زمین در سیستم نیز مراعات شود .

 

فصل هشتم:

انواع زمین کننده ها

تعیین مقادیر و ابعاد و نوع زمین کننده ها ( میل زمین )

به هنگام کار عادی یک شبکه الکتریکی و در موقع خطا (‌اتصال زمین و اتصال کوتاه زمین )، جریان ها از طریق سیم هایزمین و میل زمین مدارشان بسته می شود از این رو شدت این جریان به شرایط شبکه الکتریکی ، حداقل مقاومت گسترده میل زمین و حداقل سطح مقطع سیم های زمین بستگی دارد .

مقاومت مخصوص زمین :

 

، به مقاومت مخصوص زمین یا به عبارت دیگر به نوع مواد تشکیل دهنده خاک زمین بستگی دارد .

مقاومت مخصوص زمین با توجه به نوع و جنس زمین ، لایه های زمین ،دانه بندی . درجه رطوبت محل به محل فرق یم کند ، ضمن اینکه رطوبت زمین در فصول مختلف سال نیز متفاوت است .

در موقع تأسیس زمین عملاً کافی است از ارقام تجربی جدول … که DIN VDE 0141 منتشر کرده است استفاده شود .

در صورتی که مقاومت مخصوص زمین در محل ناشناخته باشد ، می توان مقاومت مخصوص زمین آن محل را به وسیله‌دستگاه هایی که بدین منظور ساخته شده سنجید .

 

 

 

 

 

 

انواع زمین کننده ها :‌میل ها

زمین کننده ها در کتاب تجهیزات نیروگاه بخش ششم میل نامیده شده است و اصولاٌ به دو نوع تقسیم می شوند :

 • میل سطحی
 • میل عمقی

میل سطحی :

زمین کننده ای است که در سطح زیر زمین و عمق کم (‌حدود یک متر ) چال می شود میل ها می توانند از تسمه ، مفتول ، طناب فولادی و به صورت خطی (شعاعی)‌کمربندی و یا غربالی باشند .

 

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۵)”]

میل عمقی :

میل عمقی معمولاً عمومی در اعماق زمین چال می شود و می تواند به شکل صفحه ، لوله ، میله و پروفیل باشد ، همچنین می تواند تکی یا به به هم پیوستن با سیم به صورت شعاعی ، کمربندی  غربالی ظاهر شود .

میل طبیعی یا زمین کننده های طبیعی :

عبارتند از اسکلت فلزی ،‌فونداسیون ساختمان ها و مواد اجسام هادی جداگانه که با خاک زمین یا آب به طور دائم ارتباط تنگاتنگ دارند مانند لوله های آب ، لوله های فولادی و هادی های دیگر ، در زیر زمین و تأسیسات خانگی

فونداسیون ساختمان به عنوان میل زمین :

فولاد بتن مسلح زیر زمین می تواند نوع مخصوصی از میل سطحی باشد .

زمین شده است .

تشکیل میل ها : استفاده از انواع میل ها چه از لحاظ فرم و شکل و چه از نظر سطحی و عمقی به صورت یک زمین واحد در تأسیسات زمین مجاز است . در این حالت فقط باید به سازگار بودن این مواد با یکدیگر توجه داشت .

مقاومت گسترده میل زمین :

مقاومت گسترده‌میل زمین بیشتر بستگی به مقاومت مخصوص زمین و نوع  زمین کننده ( میل )‌دارد و عبارت است از مقاومت زمین بین میل زمین و نقطه ای از زمین همسطح بر حسب اهم DIN VDE 0141 دو نمودار رسم شده  که می توان با داشتن طول میل و مقاومت مخصوص زمین در دو حالت میل سطحی و میل عمقی مقاومت

رد . برای رسم این نمودارها از روابط محاسبات دقیق و کامل زیر شکل ها استفاده شده است .

میل سطحی  در عمل برای محاسبه مقاومت گسترده میل زمین از روابط ساده زیر استفاده می شود :

میل تسمه ای صاف

میل کمربندی (‌رینگ )

میل غربالی                                       

در این رابطه  مقاومت مخصوص زمین

L‌طول تسمه

D قطر دایره رینگ و میل غربالی  (A سطح کل میل غربالی )

مقاومت گسترده میل زمین که از روابط فوق به دست می آید ، تقریبی و قدری کوچکتر از مقادیر واقعی است که از روابط دقیق و صحیح طبق DIN VDE 0141 به دست می آید .

میل سطحی محدودیت طولی دارد ، زیرا مقاومت میل تا حدودی از طول میل (

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در میل اشعه ای (‌پنجه ای )‌بهتر است که زاویه بین اشعه ها از ۶۰ درجه کوچکتر نشود ، در غیر این صورت ، اثر متقابل اشعه ها روی یکدیگر موجب کوچک شدن اثر اشعه ها می شود . بر اساس DIN VDE 0141 فونداسیون (‌زیر بنا و پایه )  ساختمان می تواند به عنوان میل سطحی عمل کند و عملاً ثابت شده

طول ۴۰ متر به بالا می توان مقاومت گسترده‌ای بین ۲ تا ۱۵ اهم به وجود آورد

میل سطحی معمولاً در نیم تا یک متری زیر سطح زمین چال می شود البته در صورتی که زمین در شرایط لازم را داشته باشد .

سنگ ها و قلوه سنگ های بزرگ و کوچک چسبیده به میل

آوردن زمین همگن و یکنواخت در محدوده‌میل گذاری ، خاک را سرند کرد تا خالی از قلوه سنگ شود .

میل عمقی : میل عمقی باید حتی المقدور به طور عمودی در زمین کار گذاشته شود ، بویژه موقعی خیلی  مناسب است که در اعماق بیشتر زمین ، مقاومت مخصوص زمین کوچک شده باشد .

در صورتی که به تعداد بیشتری میل عمقی احتیاج باشد تا مقاومت گسترده خواسته شده به دست آید ، باید به منظور خنثی کردن  اثر متقابل میل ها ، فاصله میل های مجاور از دو برابر طول مؤثر میل ها کمتر نشود . ضمناً‌باید توجه داشت در صورتی که مقاومت مخصوص زمین مثلاً‌در سطح بالای زمین زیاد باشد ، میل عمقی با تمام طولش در

در عمل برای محاسبه مقاومت گسترده میل عمقی از رابطه‌ساده زیر استفاده یم شود :

L‌عبارت است از طول موثر میل عمقی

از رابطه‌ساده فوق نیز همانند روابط میل های سطحی ، مقاومت میل کمتری از واقعیت به دست می آید . نمودار شکل ….. بر اساس رابطه صحیح رسم شده است بدین جهت امتحان و سنجش مقاومت زمین پس از ایجادشبکه زمین لازم است .

 

فصل نهم :

تعیین و  انتحاب میل زمین

۹-۱- نوع فلز میل زمین :

فلزات  زیر برای استفاده میل زمین عملاً‌مورد تأیید قرار گرفته و طبق DIN VDE برای این منظور انتخاب می شوند :

 • فولاد روی اندود : با اشکال هندسی ، تسمه ؛ میله ؛ پروفیل در میل سطحی لوله برای میل سطحی
 • پوشش مسی : اغلب به شکل سیم های طنابی در میل عمقی
 • مس : برای هر دو نوع میل زمین
 • مس روی اندود شده : بیشتر به شکل طنابی در میل سطحی
 • مس با پوشش سربی : بیشتر به صورت طناب با مقطع گرد در میل سطحی

در انتخاب جنس زمین بهتر است حتی الامکان

اد زمین کننده ها ( میل ها ) که در جدول … داده شده است دارای طول عمر متعارفی هستند .

این حداقل ابعاد در مقررات DIN VDE 0800 , DIN VDE 0185 , DIN VDE 0151 , DIN VDE 0141

 , DIN VDE0100 هریک به صورت جدول داده شده است که در تمامی آنها همان مقادیر حداقل را که در جدول … آمده است بنیان نهاده اند .

۹-۳- خورندگی الکترولیتی در میل زمین

خطر خورندگی در

میل دیگر ) و ایجاد عنصرخورندگی (مانند ارتباط میل های با جنس های مختلف به یکدیگر یا به عبارت دیگراتصال دو میل که از نظر شیمیایی همپتانسیل نیستند .

 

جدول … فلزات مختلف برای میل زمین و حداقل ابعاد آنها به دلیل خورندگی و استقامت مکانیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خود خورندگی : برای جلوگیری از فرسودگی یا خود خورندگی باید به کیفیت هریک از انواع فلز میل ها و بازتاب آنها درمقابل  انواع زمین های مختلف توجه داشت . در DIN VDE0151 در این باره مطالبی آمده است که ذیلاً به طور اختصار نقل می گردد.

فولاد با روکش روی : تقریباً در تمام ترکیبات زمین های مختلف پایدار و با ثبات است . علت آن ارتباط محکمی است که روی و فولاد با هم دارند . سطح خارجی فولاد به طور یکنواخت با روی خالص روکش شده و در

سطوح خارجی به میل ، در مقابل خورندگی ثبات و مقاومت می هد البته برای اینکه میل دوام خوب و نسبتاً‌زیاد داشته باشد باید روکش روی دارای ضخامت مناسب (‌ضخیم ) ؛ بدون ترک ؛ منفذ ، سوراخ های ریز و حباب بوده و کاملاً یکنواخت باشد بدین جهت از تسمه های فولادی st 33 طبق VDE 17100 غلطک خورده یا بریده شده با لبه های گرد شده استفاده می شود .

فولاد روی اندود شده حتی برای قرار دادن و خواباندن در بتن نیز مناسب است همچنین طبقDIN 1045 می تواند برای میل فونداسیون ، سیم زمینی که در بتن خوابانده می شود ،سیم های همسطح کننده پتانسیل ( سیم های فرمان) و انشعاب‌هایی که برای تأسیسات صاعقه از فولاد

یش از ۴۰°C  به وجود نیاید .

 سیم طنابی فولادی با پوشش سربی:

سرب در زمین ایجاد لایه ای نازک از اکسید سرب می کند و این پوشش در بسیاری از زمین ها مقاوم است در زمین هایی که به شدت قلیایی هستند (pH کوچکتر از ۱۰) خطر خورندگی وجود دارد بدین جهت نباید سرب مستقیما در بتن خوابانده شود در

خوب و راحت در آن نفوذ می کند بسیار ناچیز است . در زمین های رس و گلی که اکسیژن جذب نمی کنند ( هوا نفوذ نمی کند ) خطر خورندگی زیاد است در این شرایط بهتر است از این نوع میل بخصوص برای میل زمین جریان زیاد فقط موقعی استفاده شود که امکان خراش برداشتن و زخمی شدن میل فولادی با روکش سربی وجود نداشته باشد .

 فولاد با روکش مسی و فولاد مس اندود شده با روش الکترولیتی :

خراش برداشتن روکش مسی بشدت و سرعت ایجاد خورندگی در هسته فولادین می‌کند از این جهت باید همیشه پوشش مسی یکنواخت و بدون حباب و حفره

پوشش یا روکش مسی بدون حفره و درز و حداقل دارای قابلیت هدایت برابر باشند .

مس خالص بدون روکش : مس معمولاً در زمین ، خیلی با ثبات و با دوام است  مس قلع یا روی اندود شده

زمین از مس روی اندود فقط به صورت طنابی و از مس با روکش قطع فقط به صورت تسمه استفاده می شود.

شکل گرفتن عنصر خورندگی : اگر برای اتصال میل ها از موادی غیر از جنس خود میل استفاده شود یا میل های از جنس مختلف به هم متصل شوند و یا میل ها با قطعات فلزی مختلفی که در زیر زمین محوطه‌تأسیسات قرار دارند ( مثل مخزن و منبع فلزی ، سیم ها و لوله ها و فونداسیون هادی و غیره ) تماس برقرار کنند باعث ایجاد خورندگی در محل های تماس و برخورد این قطعات می شود در این حالت ها یکی از این فلزات به صورت کاتد Sk و دیگری به صورت آند Sa عمل می کند و محل ارتباط را برای خورندگی آماده می سازد

جدول … که از DIN VDE 0151 برداشت شده ) نشان می دهد که کدام فلز با فلز دیگر قابل متصل شدن بدون خطر خورندگی هستند و کدام فاقد آن .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۶)”]

ارتباط دو فلز مختلف : جدول …. نشان می دهد علاوه بر اینکه ارتباط دو فلز مختلف مثل

( بتن مسلح ) می تواند مشکل آفرین باشد . این مشکل اغلب بخصوص برای میل زمین که با فولاد فونداسیون در ساختمان های مختلف به هم وصل می شوند به وجود می آید (‌به طور مثال برای همسطح کردن پتانسیل در ساختمان ها )‌

 

۹-۴- روش حفاظت در مقابل خورندگی :

در بخش ۴ مقررات DIN VDE 0151 به روش هایی اشاره شده که بخصوص در اتصال میل زمین و سیم زمین باید بدان توجه و دقت خاص شود . این روش ها به طور ساده عبارتند از :

 • در محل فصل مشترک سطح زمین و هوا باید فولاد روی اندود شده را از سطح به بالا و پایین به علت عدم مصونیت و مستعد بودن به خورندگی حداقل ۰٫
 • با نوار ضد خورندگی یا قرار دادن سیم در داخل یک شلنگ که خوب به سیم زمین بچسبد و رطوبت را به خود نگیرد (‌طبق DIN VDE672 )‌استفاده کرد.

 

جدول … راهنمای به هم متصل کردن میل زمین با فلزهای مختلف با نسبت سطوح Sa Sk: مثل تقریباً ۱۰۰:۱ برداشت شده از DIN VDE 0151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ارتباط و اتصال تسمه به تسمه به تأسیسات فولادی توسط پیچ و مهره باید حتماً با دو مهره و پیچM8 و یا یک پیچ و مهره‌M10 انجام گیرد . غلاف سربی سیم مسی و سیم فولادی باید قبل از ارتباط برقرار کردن و متصل کردن در آن قسمت از سیم جدا شود .
 • محل اتصالات در سطح زیر زمین باید طوری انجام شود که از نظر خورندگی با جنس میل زمین برابر باشد اگر محل اتصال در اثر اعمایل که روی آن انجام می شود و یا به دلایل دیگر در موقع نصب ، پایداری خود را در مقابل خورندگی از
 • روی اندود شده احتیاج به حفاظت در مقابل خورندگی ندارد ، در صورتی که در ارتباط میله های فولادی درداخل بتن با سیم مسی ساده ، در محل اتصال باید با غلاف ضد خورندگی محافظت شود حتی اگر سیم دارای غلاف سربی باشد در اتصال میله های فولادی در داخل بتن با سیم فولادی و غلاف سربی ، همان غلا ف سربی کفایت می کند.
 • در موقع پرکردن چاله ها و گودال ها با خاک که د رداخل آن میل زمین قرار گفته ،
 • نخاله های ساختمانی ، خرده ذغال ، سربار کوره ها ( شلاکه ) و در نهایت بدون هیچ نوع ناخالصی باشد .

 

فصل دهم :

تعیین ابعاد و مشخصات سیم زمین

جریان اتصال زمین – زمان قطع – حداقل مقطع سیم :

برای تعیین مشخصات سیم زمین (‌سیم رابط بین قطعاتی که باید زمین شوند با میل زمین ) باید جریانی که در حالت عادی کار دستگاه ها و هنگام خطا و اتصال زمین ، همچنین زمانی را که رله

) فشار زیاد ( بیشتر از (۱kv) و فقط استفاده از یک سیم زمین مشترک  باید این سیم بر اساس و مبنای دستگاهی که شرایط سنگین تری دارد ، محاسبه شود و در ضمن امکان به وجود آمدن دو خطا در آن واحد ، نباید فراموش شود .

 

۱۰-۱- جریان اتصال زمین در تأسیسات بالای ۱kv

 • تعیین کننده مهم برای تدارک سیم زمین ، بویژه زمین حفاظتی در
 • دو فاز ) و تماس با زمین

در شبکه‌فشار قوی با نقطه‌ستاره ایزوله  ( شبکه های مصرف داخلی در تأسیسات کارخانجات صنعتی و نیروگاه ها ) و در شبکه های با نقطه‌ستاره با سلف زمین شده ( شبکه های بین شهری و شبکه های شهری )

 • شدت جرین در اتصال زمین یک قطبه : شدت جریان اتصال زمین یک قطبه در شبکه های فشار
 • از ۱۱۰kv)
 • این جریان ها را می توان خیلی ساده به کمک توان اتصال کوتاه شبکه اختلاف سطح نامی شبکه Un، امپدانس اتصال کوتاه خط  و امپدانس اتصال کوتاه صفر  تعیین کرد .

جریان اتصال کوتاه دو قطبه زمین

جریان اتصال کوتاه یک قطبه زمین

معمولاً تأسیسات سرپوشیده ( پست های داخلی ) از شبکه برق رسانی با اختلاف سطح کمتر از ۱۱۰KV تغذیه می شوند . لذا نقطه صفر ستاره این شبکه

ستاره با مقاومت سلفی بزرگ به زمین وصل می شود

مولاً زمان قطع رله حفاظت اتصال زمین طوری تنظیم می شود که رله جریان خطای اتصال زمین را در زمان tF حداکثر به مدت یک ثانیه قطع کند.

 مثال :

 توان اتصال کوتاه شبکه
اختلاف سطح نامی شبکه

 

۱۰-۲- جریان های اتصال زمین در شبکه و تأسیسات تا ۱۰۰۰ ولت

برای تدارک سیم زمین الکتریکی و زمین حفاظتی در شبکه و پست های الکتریکی تا ۱۰۰۰ ولت که نقطه‌صفر ستاره‌ آن مستقیماً زمین شده است  در سیستم TT , TN تنها جریان اتصال کوتاه یک قطبه با زمین ، تعیین کننده است .

این جریان را می توان در ترانسفورماتورهای با اتصال مثلث –

و برای زمان قطع می توان خیلی ساده ۵/۰ ثانیه را مبنا قرارداده (۵/۰ ثانیه همان زمانی است که اولین دستگاه حفاظت جریان زیاد در شبکه و تأسیسات فشار ضعیف در اثر خطا قطع می کند )

با در نظر گرفتن سلکتیویته ممکن است این زمان را در بعضی تأسیسات حتی کوتاه تر هم انتخاب کرد .

 توجه : در این محاسبات فرض بر این است که کابل بدون حفاظت بین ترانسفورماتور و کلید ترانسفورماتور طوری کشیده شده باشد که امکان اتصالی یا اتصال بدنه نداشته و در مقابل اتصال کوتاه مقاوم باشد و خطای داخل ترانسفورماتور هم توسط دستگاه محافظ طرف فشار قوی سنجیده و از همان طرف هم قطع می شود .

مثال :

اختلاف سطح نامی شبکه :
 قدرت اتصال کوتاه شبکه  در طرف فشار قوی :
 اختلاف سطح اتصال کوتاه ترانسفورماتور
توان دو ترانسفورماتور موازی

امپدانس شبکه :

امپدانس ترانسفورماتور :

جریان

ن این مقادیر در هریک از مواد درجه حرارت نهایی مجاز در زمان قطع کلید tF مبنا قرار داده شده است .

سطح مقطع لازم A به قرار زیر محاسبه می شود:

G عبارت است از جریان اتصال کوتاه مخصوص مجاز  (‌تراکم جریان اتصال کوتاه در واحد سطح )

مثال :

برای زمین حفاظتی طرف فشار قوی :

 

         ۷۰A/mm2

در tF=0.5S                     ۱۰۰A/mm2

تعیین شده در نتیجه می توان سطح مقطع سیم زمین را به قرار زیر حساب کرد :

برای سیم حفاظتی طرف فشار قوی :

نمودار

شکل : تراکم جریان اتصال کوتاه G برای شین اصلی زمین – سیم زمین و زمین کننده ( میل زمین ) بر اساس مدت  عبور جریان اتصال tF تا قطع کامل

خطوط ۴و ۳و ۱ متعلق به درجه حرارت نهایی ۳۰۰°C و خط نقطه چین شده ۲ متعلق به درجه حرارت نهایی ۱۵۰°C است .

 

برای سیم نول و سیم حفاظتی طرف فشار ضعیف :

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][/tabgroup]

[tabgroup][tab title=”قسمت هایی از متن (۷)”]

فصل یازدهم :

 مشخصات وانتخاب سیم زمین

۱۱-۱- جنس سیم اصلی زمین

موادی که تا امروز برای سیم اصلی زمین به کار برده شده و در مراجع معتبر هم مورد تأیید قرار گرفته عبارتند از :

 • مس ،‌آلومینیوم و فولاد : به صورت عایق شده (‌ایزوله ) و از
 • (‌بی حفاظ ) کشیده شود .
 • مس و فولاد روی اندود: بدون عایق و بدون حفاظ کشیده می شود .

۱۱-۲- حداقل ابعاد سیم اصلی زمین

سیم زمین به جهت استقامت مکانیکی و استقامت الکتریکی در مقابل جریان اتصال زمین باید از یک مقطع حداقل مجاز برخوردار باشد .

حداقل سطح مقطع در Un>1kV :‌در شبکه  و تأسیسات جریان زیاد با اختلاف سطح نامی بالاتر از ۱KV طبق DIN VDE0141 سطح مقطع سیم اصلی زمین باید از آنچه ذیلاً‌نقش شده کوچکتر نشود.

در سیم مسی              ۱۶mm2

در سیم آلومینیومی           ۳۵mm2

در سیم فولادی                ۵۰mm2

برای سیم  اصلی زمین که لخت و بدون پوشش در زیر زمین کشیده می شود ، از نظر ابعاد همان شرایط میل زمین حاکم و صادق است ، زیرا سیم‌های لخت داخل زمین نیز رفتاری مانند میل زمین دارند و همانند میل زمین عمل خواهند کرد ؛ لیکن سطح و مقطع واقعی سیم زمین که در تأسیسات بالای ۱kv به کار برده

سیم اصلی زمین در تأسیسات جریان زیاد با فشار نامی تا ۱۰۰۰ ولت که زیر زمین کشیده می شود نیز طبق پیشنهاد DIN VDE0100 حداقلی تعیین گردیده که با رعایت شود :

۱- در صورتی که سیم زمین عایق و از نظر مکانیکی نیز حفاظت شده باشد :

برای مس          ۲٫۵mm2

برای آلومینیوم      ۴٫۰mm2

برای  فولاد       ۷٫۵mm2

 • در صورتی که سیم زمین عایق شده باشد ، ولی از نظر مکانیکی محافظت نشده باشد :

برای  مس            ۱۶mm2

برای فولاد            ۱۶mm2

 • سرانجام اگر سیم بدون عایق و محافظ مکانیکی در زمین کشیده شود . سطح مقطع آن نباید : برای مسی از ۲۵mm2 برای فولاد روی اندود از ۵۰mm2( آهن سفید ) کوچکتر انتخاب شود .

توجه : در موقع انتخاب فولاد به عنوان سیم زمین در مقابل مس باید مقطع سیم را سه برابر بزرگ کرد . سطح مقطع سیم مسی به علت استحکام آن از نظر مکانیکی قدری بزرگتر از آنچه برای جریان اتصال زمین لازم است ، انتخاب می شود.

سیم کشی

و نصب و کشیدن سیم زمین :

برای آشنای به طریقه نصب و کشیدن سیم زمین در زیرسطح زمین می تون به DIN VDE 0141 و برای جلوگیری از خورندگی سیم لخت که در زمین کشیده می شود و طرز مقابله با آن بهتر است قبل از اقدام به سیم کشی DIN VDE 0151 مراجعه کرد .

به خصوص بایددقت کرد که سیم زمین خارج از زمین در مقابل دید و قابل رویت باشد و یا اگر زیر پوشش خاصی قرار نگرفته است باید دسترسی به آن ساده و در مقابل اثر های مخرب مکانیکی و شیمیایی  به طور کامل حفاظت شده باشد .

سیم اصلی زمین را می توان حتی از داخل بتن هم عبور داد ، ولی در این حالت باید محل های آزاد و قابل دسترسی برای ارتباط برقرار کردن با آن و انشعاب گرفتن

د قرار گرفته و زدگی نداشته و سرتاسر جوش خورده باشد یا به طریق دیگری از نظر الکتریکی در محل های اتصال دارای هدایت خوب و مناسب باشد .

 

جدول ….  حداقل مقطع سیم حفاظت متناسب با سطح مقطع سیم فاز

فصل دوازدهم :

زمین کردن در تأسیسات الکتریکی

۱۲-۱- زمین کردن در تأسیسات الکتریکی جریان زیاد بالای ۱kv

زمین الکتریکی  و زمین حفاظتی در تأسیسات  فشار قوی :

خواسته های ما از زمین کردن تأسیسات الکتریکی بالاتر از ۱kv تماماً در DIN VDE 0141 تعیین شده است . در حالت های خاص اداره توزیع برق شرایطی وضع کرده که باید به آنها نیز توجه داشت .

توانند برای  کسب اطلاعات به کتاب تجهیزات نیروگاه مراجعه نمایند .

۱۲-۱-۱- زمین کردن قسمت های فلزی وسایل الکتریکی

آنچه در استاندارد آمده : قسمت های فلزی تمام وسایل الکتریکی با اختلاف سطح نامی بیشتر از ۱KV که ارتباطی با

ندارند باز هم به طور مجزا و از راه دیگر زمین شوند . برای مثال ، تمام قطعات و وسایل الکتریکی که در یک تابلو برق نصب می شوند احتیاج به دوباره زمین کردن ندارند زیرا در کارگاهی که این تابلوها ساخته و تکمیل می شوند مسلماً تمام شرایط زمین کردن ندارند ، زیرا در کارگاهی که این تابلو ها ساخته و تکمیل می شوند مسلماً تمام شرایط زمین کردن در آن ها رعایت شده است ولی بدنه تابلو ، بدنه ترانسفورماتور خازن ها و ژنراتورها و موتورها در محل نصب باید حتماٌ به طور صحیح زمین شوند.م

۱۲-۱-۲- زمین کردن قطعات فلزی که جزو وسایل الکتریکی به حساب نمی آیند

آنچه استاندارد تحت عنوان زمین کردن قطعات فلزی بیگانه آمده : قطعات فلزی که متعلق به وسایل و اداوات الکتریکی نیستند  ولی می توانند به نحوی ۰ تماس مستقیم ) یا توسط قوس الکتریکی ) از آنها ولتاژ بگیرند باید حتماً زمین شوند .

البته اگر این وسایل فلزی به نحوی با قطعات فلزی زمین شده ساختمان در ارتباط هاید

ون ولتاژ در اثر مثلاً قوس الکتریکی اتصال برقرار می شود در استانداردها و نرم ها دستور مدونی دیده نشده ، ولی در عمل برای پست های فشار قوی روباز رد سالن و مکان های سرپوشیده مانند پست ترانسفورماتورها تا ۳۰KV فاصله بین قطعات لخت (‌بدون عایق زیر ولتاژ)  و قسمت های فلزی ساختمان مانند درب ها ، پنجره ها و راهروها ، ( نرده ها ) و پوشش های دیگر در حدود ۵/۱ متر رعایت شده است .

پنجره ای که به طور مثال  در دیوار بتن آرمه (‌بتون و فولاد ) نصب شده یا نرده فلزی که به چهار چوب فلزی

حفاظت شده بین آنها و قطعات هادی بیگانه را بر اساس پیشنهاد DIN VDE 0101 به قرار زیر انتخاب کرد .

برای تأسیسات تا ۱۰KV حداقل فاصله ۱۱۵mm

و برای تأسیسات تا ۲۰KV حداقل ۲۱۵mm

۱۲-۱-۳- زمین کردن کابل فشار قوی و متعلقات آن

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

[/tab][tab title=”قسمت هایی از متن (۸)”]

 طبق نرم و استاندردهای موجود باید غلاف سربی و کلیه پوشش های فلزی کابل حداقل در یک سر کابل زمین شوند .

توجه برای ارتباط برقرار کردن  پست ها و تأسیسات الکتریکی مختلف جدا از یکدیگر که توسط کابل به هم مرتبط هستند‌، به دلیل حفاظت اتصال زمین

کاملاً‌مطمئن زمین شود .

سینی کابل : سین کابل احتیاج به زمین شدن ندارد ، به شرط آنکه غلاف ها و پوشش فلزی کابل هایی که روی این سینی ها کشیده شده اند بتوانند جرین اتصال زمین را به خوبی از خود عبور دهند .

توجه این موضوع فقط موقعی به طور صحیح انجام می گیرد که مقطع غلاف ها یا پوشش های هادی کابل طبق استاندارد سنجیده و در دو انتها زمین شده باشند .

اگر به دلایل خاصی فقط یک طرف غلاف فلزی کابل زمین شده

وضع نشده است .

۱۲-۲- زمین در تأسیسات و پست های جریان زیاد تا ۱۰۰۰ ولت

شرایط و نحوه زمین کردن تأسیسات و پست های الکتریکی تا ۱۰۰۰ ولت در مقررات DIN VDE 0190 , DINVDE0100 آمده است .

در زمین کردن تأسیسات تا ۱۰۰۰ ولت باید خصوصیات وعملکرد صحیح زمین الکتریکی و حفاظتی هر دو با هم در نظر گرفته شود در ضمن ، زمین کردن حفاظتی برای دستگاه های برقی خانگی که انسان مستقیماًبا آن در تماس است در درجه اول اهمیت قرار دارد نوع زمین در تأسیسات الکتریکی و نگه داشتن حداقل مقاومت زمین بستگی به نوع شبکه انتخاب شده و سیستم های حفاظتی دارد.

۱۲-۳-ارتباط زمین ها در تأسیسات فشار قوی و ضعیف

طبق DIN VDE 0141 ، در صورتی که تمام تأسیسات الکتریکی مربوط به فشار قوی و ضعیف یک مجموعه در مکانی محدود متمرکز شده باشد ، مثل تأسیسات  الکتریکی و برق رسانی در یک کارخانه صنعتی بزرگ یا یک نیروگاه و تبدیل گاه بزرگ و در محوطه هایی

فشار ضعیف محاسبه و شناخته می شود .

۱۲-۴- کم کردن ولتاژ و ولتاژ گام (‌قدم ) در اطراف تأسیسات الکتریکی به کمک میل فرمان

کم کردن اختلاف سطخ تماس و گام : برای کوچک کردن اختلاف سطح قدم ( گام ) و اختلاف سطح تماس که در لحظه خطای اتصال بدنه و زمین می‌تواند مقادیر خطرناکی پیدا کند ، در اطراف نزدیک دستگاه ایی که امکان تماس باآن موجود است از میل های فرمان و هدایت کننده پتانسیل چال شده در زیر سطح زمین استفاده می شود .

شکل

۱۲-۵- تنظیم و هدایت پتانسیل در تأسیسات بزرگتر از ۱KV: در پست ها و تأسیسات فشار قوی بالاتر از DIN VDE 0141 , 1 KV محدوده ای را مشخص می کند که در آن تنظیم و هدایت پتانسیل به نحو خاصی لازم الاجرا است این محدوده ها عبارتند از :

– محدوده ای که امکان تماس  بابدنه خارجی فلزی پست ها

های سرپوشیده داخل ساختمان

– محدوده ای که امکان تماس با نرده کشی اطراف پست فشار قوی در هوای آزاد موجود است .

– محدوده محل فرمان تنظیم و نظارت در تأسیسات و پست های فشار قوی هوای آزاد در داخل محوطه ذیلاً پیشنهاد شده است .

۱- در محدوده امکان تماس : به فاصله تقریبی یک متر و به عمق ۵/۰ متر چندین میل به منظور تنظیم و فرمان پتانسیل ( میل فرمان ) در سطح زیر زمین چال شود . این میل های فرمان به میل اصلی زمین متصل می شوند .

۲- جایگاه متصدیان : جهت تنظیم ، فرمان و نظارت بر دستگاه ها با کف پوش فلزی ( توری یا حصیر با

چند نقطه مرتبط شوند .

– حداقل سطح مقطع : حداقل سطح مقطع زمین کننده های سطحی از جدول  … برداشت می شود .

مقاومت زمین : برای تنظیم پتانسیل و میل های فرمان در سطح مقاومت زمین مشخصی منظور نشده است .

۳-عایق کردن جایگاه متصدیان و اطراف محل کار: ساده ترین وسیله به منظور تنظیم پتانسیل و جلوگیری از خطر احتمالی ولتاژ تماس ، عایق کردن جایگاه متصدیان واطارف محل کار است به طور مثال جایگاه متصدیان که به مناسبت نوع کار با تابلوهای فلزی تماس می گیرند با الیاف و حصیرهای مصنوعی عایق می شود .

۱۲-۶- تنظیم پتانسیل زمین در تأسیسات کمتر از ۱KV:

در تأسیسات با اختلاف سطح کم ، مثل تأسیسات مربوط به استخرهای سرپوشیده و روباز در هوای آزاد DIN VDE 0100 بخش ۷۰۲ ، زمین کارگاه ها و واحدهای صنعتی کوچک روستایی DIN VDE 0100 بخش ۷۰۵ و آب نماها و فواره ها در میادین سطح شهر DIN VDE 0100 بخشی ۷۳۸ که بخصوص در اطراف تأسیسات الکتریکی آن ، زمین مرطوب و نمناک می باشد برای جلوگیری از به وجود آمدن ولتاژ خطرناک قدم و تنظیم پتانسیل مقرراتی وضع شده است که باید خیلی جدی گرفته شود برای تنظیم پتانسیل وهمسطح

(‌حصیر – توری ) که در زیر زمین گسترده و به زمین حفاظتی وصل می شود استفاده می شود

 

 

فصل سیزدهم :

سنجش و آزمون تأسیسات زمین

اندازه گیری و آزمون :

قبل ازاقدام به نصب و بنای تأسیسات زمین در یک محوطه ، بهتر است از وضعیت ، کمیت و مشخصات

برپا کردن چنین تأسیساتی را نیز قبل از شروع کار برآورد کرد .

کیفیت مقاومت گسترده زمین به دست آمده در یک تأسیسات زمین نوپا ، همچنین تغییرات احتمالی آن طبق پیشنهاد DIN VDE 0141 , DIN VDE 0100 پس از تأسیس و قبل از

د و تکرار ا» بعد از گذشت ۵ سال از آزمون اول ، صورت میگیرد . و به همین طریق تقریباً‌هر ۵ سال یکبار باید این آزمون ها تکرار شود .

برای اینکه در موقع سنجش ، عوامل دیگری روی مقادیر سنجیده شده اثر نگذارند بخصوص در تأسیسات زمین گسترده و بزرگ بهتر است محل میل زمین و سیم های زمین در یک نقشه (‌پلان موقعیت تأسیسات زمین )‌رسم و نگهداری شود .

سنجش مقاومت گسترده زمین برای قسمت هایی از تأسیسات زمین مهم است که بخواهیم مقاومت زمین از مقدار معینی تجاوز نکند ( به طور مثال از سنجش مقاومت زمین در همسطح کننده می توان صرف نظر کرد )

در عمل ؛ دو نوع سنجش به عنوان روش برتر متداول شده است :

 • روش برابری ( کمپنزاسیون ) با دستگاه سنجشی بر اساس پیشنهاد DIN VDE 0413 بخش ۵
 • روش سنجش آمپر و ولت توسط دستگاهی طبق پیشنهاد DIN VDE 0413 بخش ۷

۱)‌روش برابری : در این روش افت ولتاژ روی میل زمین با افت ولتاژ روی مقاومت نرمال و عادی مقایسه و پس از تعادل پل ، مقاومت زمین مستقیماً از روی مقاومت نرمال خوانده می شود .

۲- روش استفاده

آید .

همان طور که دیده می شود در هر دو روش از سوند سنجشی و سوند کمکی نیز استفاده شده است .

۱۳-۱- کنترل وضع موجود :

وضعیت و کیفیت زمین در زمان های طولانی بعد از تأسیس آن توسط سنجش و آزمایش تعیین و مشخص می شود این آزمایش ها عبارتند از : سنجش مقاومت گسترده زمین ، کنترل و بازدید عینی از تأسیسات زمین

۱۳-۲- سنجش مقاومت مخصوص زمین :

جهت سنجش مقاومت مخصوص زمین دو روش زیر متداول شده است :

 • روش چهار سوندی
 • سنجش روی میل زمین

با هر دو روش  می توان مقاومت مخصوص زمین را در سطح زمین و حتی در لایه های زیرین زمین به دست آورد و با نتایج به دست آمده به نوع زمین ( زمین سطح یا عمقی ) تصمیم گرفت .

روش

هر بار ۰٫۵M) سنجیده می شود .

روش سنجش با میل قلمی ( با عصا ) :‌در این روش سنجش به کمک یک میل گرد ، یک میل کمکی و یک سوند سنجشی انجام می شود سنجش ابتدا با کوبیدن میل قلمی در عمق یک متری شروع می شود و سپس با فرو کردن تدریجی میل  به اعماق بیشتر

انجام گیرد . و سپس میانگین گرفته شود در ضمن بایدمتناسب با فصل ، خشک بودن و مرطوب بودن زمین را در نظر گرفت .

جهت سنجش بهتر از پل های اندازه گیری که بدین

DIN VDE 0105 بازرسی کلی از تأسیسات زمین یک شبکه الکتریکی در بعضی از پست ها را ( به طور مثال با خاک برداری

(‌بازدید  عینی ) معلوم و مشخص گردد ( مثلاٌ آثار خورندگی و پوسیدگی )

مهلت این بازدید و بازرسی تقریباً ۵ سال در نظر گرفته شده است .

متن کامل در نسخه قابل خرید موجود است.

 [/tab][/tabgroup]

خرید و دانلود فوری

نسخه کامل و آماده
3900 تومانبرای دریافت نسخه کامل

77 صفحه فارسی

فونت استاندارد/ Lotus/16

فرمت فایل WORDوPDF

دارای ضمانت بازگشت وجه

نسخه قابل ویرایش+نسخه آماده چاپ

دریافت فوری + ارسال به ایمیل

[well boxbgcolor=”#e5e5e5″ class=”fontawesome-section”][tblock title=”برای مشاهده تمام پروژه ها ، تحقیق ها و پایان نامه های مربوط به رشته ی خود روی آن کلیک کنید.”][/well]

(برای امنیت و سهولت بیشتر پیشنهاد میشود با نرم افزارهای موزیلا فایر فاکس و یا گوگل کروم وارد شوید)

***************************

*************************************

پرداخت از درگاه امن شاپرک  با همکاری شرکت زرین پال صورت میگیرد

 ۱۵ درصد از درآمد فروش این فایل به کودکان سرطانی(موسسه خیریه کمک به کودکان سرطانی) اهدا میشود

پس از پرداخت،علاوه بر ارسال فوری فایل ها به ایمیلتان،مستقیماً به صورت اتوماتیک به لینک دانلود فایل ها  ارجاع داده میشوید.

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی با ایمیل (MASTER@NEXAVARE.COM) یا شماره تماس پشتیبان (۰۹۳۶۹۲۵۴۳۲۹) در ارتباط باشید

[alert type=”alert-danger”]کاربر گرامی، برای تهیه این اثر هزینه و زمان زیادی صرف شده است.که اکنون با این قیمت ناچیز در اختیار شما قرار گرفته است.لطفاً  تنها جهت استفاده دانشجویی یا شخصی خرید نمایید.همچنین اگر مدیر یک وبسایت یا وبلاگ هستید خواهش میکنیم آن را کپی نکنید.و یا در صورت کپی منبع را به صورت لینک درج نمایید. ضمناً شرعاً هم لازم به کسب رضایت است که به علت زحمت زیاد در انتشار ، کارشناسان ما رضایت استفاده بدون پرداخت هزینه آن را ندارند.تشکر از حمایت شما[/alert]


درباره نویسنده

publisher4 206 نوشته در سیستم همکاری در خرید و فروش فایل نگزاوار دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.